Rabín v izraelské vojenské akademii na skryté kameře přednáší kadetům Talmud o nadřazenosti židovské rasy, eugenické koncepty genetické podřadnosti Arabů a nevěřících...   
Pridal tk Pátek 10 květen 2019 - 11:36:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  LAN_NEWS_24 
Rabín v izraelské vojenské akademii na skryté kameře přednáší kadetům Talmud o nadřazenosti židovské rasy, eugenické koncepty genetické podřadnosti Arabů a nevěřících, jejichž jedinou záchranou je role otroků pro Židy! Druhý rabín kadetům chválil Hitlera, že to byl nejsprávnější člověk, který kdy žil, pouze měl tu smůlu, že stál v dějinách na špatné straně ne-Židů!

Izraelem otřásá neuvěřitelný skandál, který samozřejmě česká média tutlají a zamlčují. Dvojice rabínů v židovské osadě Eli na Západním břehu Jordánu, se postarala o největší rozruch za několik posledních dekád. V osadě Eli je totiž vojenská přípravná akademie B’nei David (Synové Davidovi) izraelské armády IDF, kde povolanci armády jsou ještě před odvodem připravování pro tzv. ideologickou průpravu, aby mohli vykonávat službu ochrany země. Tyto tzv. pre-military kempy mají obdobu v organizaci Svazarm, která fungovala v ČSSR na stejném principu a připravovala mládež, která bude brzy povolána k odvodu, na zacházení se zbraněmi, technikou, řízení aut a motocyklů atd. Jediný rozdíl byl v tom, že Svazarm neměl žádný náboženský obsah a týkal se čistě ideové výchovy k socialismu a technologické znalosti.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/335170830

*České titulky ve videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.


Nicméně izraelské přípravné akademie (tzv. vojenské ješivy) jsou úplně odlišné. Mladí lidé se v nich totiž obvykle poprvé v životě, pokud tedy nepocházejí z ortodoxních rodin, setkávají s Talmudem a myšlenkami Sionismu. Do těchto kempů se nikdy žádný novinář nedostane a není možné se účastnit přednášek rabínů. Jenže v pondělí tento týden došlo k nevídané věci. Jeden z kadetů leaknul z mobilního telefonu skrytou nahrávku ředitele této instituce, rabína Eliezera Kashtela, který je na videu zachycen v okamžiku, kdy kadetům vykládá Talmud, konkrétně nadřazenost a vyvolenost židovské rasy. Podle Kashtela jsou Arabové podřadná rasa, která chce být v roli otroků pod vládou Židů, protože Arabové po genetické stránce mají vadný a poškozený genetický materiál. Je to podrasa, která si neumí vládnout a nic neumí.

Podle rabína jsou Židé nadřazená rasa Arabům a všem nežidovským národům na světě

Když rabín Kashtiel hovoří o tom, že Arabové si neumí vládnout, okamžitě se člověku vybaví jiná země než Palestina, kde je také národ, který si neumí vládnout, kde také musí místo gójů a nevěřících na všech úrovních státu vládnout Židé a jejich úslužníci a zasvěcenci. Jenže kterou zemi teď asi tak mám na mysli, že? Česko? Ukrajinu? Anebo to sedí dokonce i na Rusko a USA? Na tyhle otázky si odpovězte sami, ale rabín Kashtiel podává výklad z Talmudu naprosto přesný. Podle Kashtiela nechce Arab nic jiného než roli otroka, protože taková role pro něho bude počátkem nového života.

Rabín dále navozuje řeč i o tzv. poškozeném genomu nejen Arabů, ale všech ne-židovských národů. Židovská rasa je nejúspěšnější na celém světě pokračuje dále rabín, o tom prý není pochyb a všechny národy budou Źidům za otroky. Na utajené nahrávce tak rabín Kashtiel odhaluje pravdivost Protokolů sionských mudrců, což není nic jiného, než dokument zkompilovaný z jednotlivých kapitol Talmudu. Židé mezi svými vkládají myšlenky Talmudu do hlav branců a budoucích izraelských vojáků, ze kterých potom vyrůstají sionisté. Protože hlavním pilířem sionismu je Talmud, který je založený na eugenickém principu genetické nadřazenosti židovské rasy. Pokud jste v šoku, že něco takového ze svých úst vypouští rabín Kashtiel, tak to jste ještě neslyšeli všechno.

Rabín chválí Adolfa Hitlera, jako nejsprávnějšího člověka, který kdy žil, ale postavil se na špatnou stranu

Další rabín Giora Redler v té samé akademii byl natočen během přednášky o Adolfu Hitlerovi. Pokud čekáte, že na něj plival, že to byl organizátor holokaustu, tak jste na omylu. Rabín totiž na nahrávce Adolfa Hitlera chvílí, že to byl nejsprávnější člověk všech dob, a měl pravdu úplně ve všem, co říkal a dělal, jediný problém však prý byl v tom, že stál na špatné straně světových dějin, že nestál na straně Židů a jejich sionistického plánu na židovskou světovládu, nikoliv tu německou, kterou plánoval Adolf Hitler.

Pokud jste v šoku, tak zřejmě jste nováčci v problematice sionismu a představujete si Židy jako nějaké ubožáky, které je potřeba chránit, protože jim každý ubližuje, každý by je neustále holokaustoval, každý je antisemita, ale oni jsou svatí a za nic nemůžou. Kdokoliv varuje před světovým sionismem a Talmudem, je prý antisemita. A najednou slyšíte od dvou rabínů vojenské přípravky v Izraeli, jak ze svých úst vypouštějí slova jako ti největší náckové a rasisti, kterým široko daleko není obdoby.

Podle serveru Times of Israel rabín Redler dále řekl, že pluralismus a vláda více národů nad světem je tou skutečnou genocidou, která je páchána proti vyvolenému židovskému lidu, nikoli tzv. finální řešení židovské otázky z dob nacistického Německa. „Skutečný holocaust nebyl, když vraždili Židy, to není ono. Všechny tyto výmluvy – že to bylo ideologické nebo systematické – jsou nesmysly,“ řekl podle listu Redler. “Humanismus a světská kultura, která věří v člověka, to je holokaust!”. Více podrobností o tomto skandálu se dočtete na izraelském serveru zde: https://www.timesofisrael.com/embracing-racism-rabbis-at-pre-army-yeshiva-laud-hitler-urge-enslaving-arabs/

Izraelská vláda se od výroků distancovala, akademie však spadá pod izraelskou armádu a ta mlčí, kampus je klíčovou součástí armády pro přípravu branců

V izraelských médiích to samozřejmě vyvolalo poplach, izraelská vláda vyzvala k ukončení financování kempu B’nei David, ale stejné výzvy byly už v minulosti a akademii nikdy o financování nepřišla, protože tyto ideologické kempy jsou základem výchovy izraelských vojáků k myšlenkám světového sionismu. Právě proto rabíni se zaměřením na výklad Talmudu působí v těchto akademiích a neznalý člověk, když potom slyší tyto rabíny mluvit, tak je v šoku, protože slyší de facto rasismus nejtvrdšího zrna, který jako by byl okopírován z příruček a manuálů nacistického Německa.

Tomuto se právě říká kaleh, tedy židovský podvod na góje. Židé sebe vykreslují jako oběti, ale v zákulisí vychovávají své vojáky k nacisticky profilovanému sionismu za použití Talmudu. Přímo od rabína slyšíte upřímná slova o ne-Židech, že mají roli otroků. Arabové chtějí roli otroků, protože si neumí vládnout. A kolik zemí si neumí vládnout na světě? Koho mají jiné země za premiéry a prezidenty? Kdo všechno se klaní Židům? Dokážete ty zástupy politiků v jarmulkách a zástěrách spočítat?

A jak se vám líbí, když slyšíte od rabínů v Izraeli, jak se dívají na ne-židovské národy v roli otroků pro Židy? Jak se to potom slučuje s výkřiky českých politiků “Jsem Žid!”anebo s neustálou snahou ochraňovat židy a Židy, a to dokonce i na alternativě? Video, které jsem otitulkoval v úvodu článku, je pěkným důkazem toho, jak se na nás dívají sionisté. Na podřadné rasy a národy, jejichž jedinou záchranou je zotročení pro práci pro světové sionisty.

Není divu, že rabín Giora Redler oceňuje Adolfa Hitlera, protože on přece prosazoval to samé. Totální nasazení v Německu a otrocká práce ostatních ras a národů během války pro budování Německé říše a pro potřeby Árijské rasy. Češi si neumí vládnout, říkalo se tehdy a říká se i dnes mezi lidmi. A totéž vidíme na Ukrajině. Lidu to nevadí, že otročí v montovnách za čtvrtinové mzdy v ČR ve srovnání s Německem. Lidé otročí.

Světový sionismus pracuje skrytě a vychovává kádry pro světovou vládu sionistů nad všemi národy. Není to hoax, je to součást konceptu Talmudu, který rabíni nyní odhalili

Nikomu nevadí, že lidé nemají kde bydlet, že byty v ČR už i v menších městech jsou předražené kvůli spekulacím. Nikomu nevadí, že banky vyvádějí zisky do ciziny. A totéž dělají řetězce s potravinami. A totéž ty zmíněné montovny. Lidé myslí jako otroci, a tak žijí jako otroci a umírají jako otroci. A kde jste proboha viděli, aby si otroci sami vládli? To jste někde viděli? Proto se nemůžete divit, že ve všech úrovních řízení států v Evropě, v Rusku i v USA, ale i v Číně, jsou Židé, anebo pro změnu židé. To záleží na tom, jestli daná země je pod vlivem Domu Židů (Yehuda), anebo Domu Sion (světových sionistů). Liší se jen v tom, co plánují udělat s Jeruzalémem. Jedni z něho chtějí udělat nový Babylon a hlavní město světa, druzí ho chtějí zničit, aby se naplnilo proroctví Talmudu, přesně to proroctví o světové vládě a zotročení národů.

Můžete lidem říkat nahoru a dolu, že Protokoly sionských mudrců jsou odvozeny z Talmudu, ale neuvěří tomu, neuvěří tomu a neuvěří tomu, dokud jim sionista nezaplaví zemi migranty, dokud mu ten migrant neznásilní dceru, dokud mu nezbourá a nezapálí kostel, který potom přestaví na mešitu, dokud mu nezakáže vepřové a alkohol, dokud mu neobsadí jeho vlastní dům a nevyžene ho.

A i potom bude tupý gój nadávat na muslimy, ne na židy, i když veškeré neziskovky, veškerou migraci, veškeré lodičky na moři, veškerá média propagující tuto migraci, veškeré noviny a televize hájící migraci, veškeré zákony proti rasismu na ochranu migrace a veškeré školství prosazující multikulti financují právě a pouze židovské banky a organizace napojené na Dům Sion. A tupý gój i potom bude křičet, že nechce NE-legální migraci muslimů. Ach jo. Tolik tuposti žádný národ neunese, obávám se. Takovým národům asi opravdu nepřísluší svoboda, ale pouze role otroků. Navždy! Protože takovým národům není pomoci. Takže, až bude někdo říkat, že jste antisemita, pusťte mu video nahoře. Ať se poučí.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-rabin-v-izraelske-vojenske-akademii-na-skryte-kamere-prednasi-kadetum-talmud-o-nadrazenosti-zidovske-rasy-eugenicke-koncepty-geneticke-podradnosti-arabu-a-nevericich-jejichz-jedinou-zachranou/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://m.infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=24682
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Žádné zpětné odkazy pro tento příspěvek.
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1287 sec,0.0454 z toho dotazů.Dotazů v DB:18. Použitá paměť:1,281kB