Středa 02 leden 2019
Požehnaní jsou váleční štváči   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 04:31:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak život na planetě Zemi vstupuje do svého rekordního roku 2019, svět má pouze jednoho vůdce. Je jím Vladimir Putin, prezident Ruska. Nikde na Západě nejsou žádní skuteční vůdci, pouze služebníci oligarchie a vazalové těchto služebníků. Donald Trump měl v úmyslu být jiný, a možná by se ještě mohl vymanit z připravené existence, kterou pro něj vytvořily vojensko-bezpečnostní komplex, demokratická strana a presstitutní média.

Putinova lidskost a sebeovládání udržují mír, a to navzdory agresi Washingtonu a provokativním jednáním proti Rusku. Byl to právě Putin, kdo akceptoval urážky, které mohly v minulosti vést k válce.

Putin zaplatil za své sebeovládání velkou cenu. Udržuje mír na úkor svého postavení v Rusku, pokud je průzkum veřejného mínění, uveřejněný na fort-russ.com, stále platný. Podle tohoto průzkumu Rusové „ztratili pocit, že patří k silné velmoci“.

Podle průzkumu většina Rusů lituje rozpadu Sovětského svazu. Kapitalismus přinesl ekonomickou nejistotu a ztráta ruského území přinesla pocit porážky.

Na jedné straně jsou tyto názory Rusů výsledkem démonizace Ruska a urážlivého chování vůči Putinovi ze strany Washingtonu. Na druhé straně zdrženlivé reakce Putina a Lavrova na lži a falešná obvinění Ruska urážejí vlastenecké Rusy. Žádná americká vláda by se neodvážila zacházet se sovětským vůdcem takovým způsobem, jakým zachází s Putinem. Rusové chtějí, aby Putin hájil Rusko, přestal nastavovat druhou tvář, a aby přestal mluvit o nepřátelích Ruska jako o partnerech, když je zcela zřejmé, že Západ je nepřítelem Ruska.

Ruský lid je unaven tolerancí ruské vlády k novinám, nevládním organizacím a politickým stranám v Rusku, které financuje Západ. Rusko je pro Rusy, ne pro Západem financované zrádce, kteří neúnavně pracují na podkopávání Ruska za peníze Západu. Rusko je falešně obviňováno, že zasahuje do politického života na Západě, ale je to naopak: Západ zasahuje do politického života v Rusku, s taškami plnými peněz.

Rusové jsou vlastenci, proto přežili a porazili Hitlera. Rusové chtějí vládu, která je nacionalistická, nikoliv globalistická, a nechtějí vládu, která přehlíží provokace v naději, že bude přijata jako další vazal Washingtonu. Když průzkum ukázal, že 66% dotázaných cítí nostalgii k Sovětskému svazu, je jasné, že urovnání neshod a vzájemná dohoda se Západem je ze strany ruské vlády neúspěšná politika.

Jak zlo stále více ovládá Západ, mírotvůrci už nepatří k těm, kdo jsou požehnaní. Přání prezidenta Trumpa, týkající se zlepšení vztahů s Ruskem, odměnil bývalý ředitel CIA John Brennan tím, že označil Trumpa za zrádce. Rozhodnutí Trumpa o stažení amerických vojáků ze Sýrie, kde pobývají nelegálně a byli poraženi, vedlo k tomu, že Susan Riceová, bývalá poradkyně pro národní bezpečnost, tvrdila, že Trump je hrozbou pro národní bezpečnost USA. Žádný z Trumpových nepřátel nepovažuje zhoršující se vztahy s Ruskem za hrozbu pro národní bezpečnost.

Je to mír, který je prohlašován za hrozbu. Dokonce i v Rusku došlo k něčemu podobnému - zdrženlivé Putinovy reakce na provokace vedly ke snížení jeho oblíbenosti.

To, že je mír ve světě hypersonických termonukleárních zbraní tak devalvovaný, je triumf zla.

Paul Craig Roberts

Blessed Are The Warmongers vyšel 28. prosince 2018 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/01/7797-pozehnani-jsou-valecni-stvaci.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNovoroční slovo předsedy Národní demokracie   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 04:20:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení spoluobčané, stojíme na prahu nového roku, o kterém se můžeme oprávněně domnívat, že bude rokem přelomovým. Uběhlý osmičkový rok na první pohled žádnou zjevnou dramatickou změnu, na jaké jsme v naší historii zvyklí, nepřinesl.

To však neznamená, že nepřinesl změnu zásadní. Z globálního úhlu pohledu viděno bude svět roku 2019 jiný než svět roku 2018. Valnou měrou za to mohou především globální pakty o migraci a uprchlících, podepsané právě v závěru minulého roku, které budou znamenat změnu větší, než si vůbec dovedeme představit – a to i pro země, které se od nich formálně distancovaly. Globální pakty totiž znamenají, že projekt Nového světového řádu vstoupil do nové fáze, ze které už není cesty zpět.

Nemá smysl si nalhávat, že nás čekají světlé zítřky a že „bude lépe“. Lépe už totiž bylo. Jde spíše o to, jak na danou změnu zareagujeme coby národ a jak na něj zareagujeme v rámci svých rodin. Západní svět zvolil cestu pasivního přihlížení, kapitulace a přijetí svého tragického údělu, země střední Evropy však ještě mají šanci vybojovat si neutralitu na nadnárodních organizacích a do jisté míry zabránit globálním trendům, aby zpustošily jejich národy. Rozhodnutí vymanit se z plánů sociálních inženýrů, kteří chtějí definitivně změnit svět, jak jsme ho znali, není ani tolik na našich politických představitelích, jako spíše na nás, kteří je dílem můžeme k pronárodním krokům pod tlakem našeho veřejného mínění přimět, dílem musíme být připraveni na to, že jim o hájení národních zájmů nejde a že nás kdykoli mohou zradit a zklamat. I na to musíme být připraveni, aby i špatná rozhodnutí státních elit této země nemohla zlomit morální páteř národa a jeho odhodlání přežít.

Nesmíme totiž ztrácet naději ani ve chvíli, kdy naši politici činí vlastizrádná rozhodnutí, která nám připadají nevratná – důležité je, co si myslí a jak se chová národ jako celek. Právě proto musíme být připraveni i v rámci svých rodin – aby v prvé řadě na úrovni rodin fungovalo naše odhodlání nevzdat se a uhájit si vlastní svobodu a nezávislost. Přežít přitom neznamená kolaborovat se systémem, který je vůči národu nepřátelský, jako spíše fungovat jemu navzdory.

Jsem přesvědčen, že i když existují faktické procesy, které nemůžeme zastavit (globální změny klimatu, které ovšem nejsou způsobeny člověkem, jak nám bylo podvodně vykládáno, ale zvýšenou sluneční aktivitou), národ se na ně může připravit sám lépe, než když je mu údajné řešení vnuceno na globální úrovni silou a pod nátlakem, navíc strukturami, které nemají dobré úmysly. Národ si svoji vlastní budoucnost zajistí sám a lépe, nepotřebuje k tomu sociálněinženýrské ani geoinženýrské pokusy světových mafiánů. Změní-li se v příštích dekádách klima natolik, že naše země bude vypadat jinak, než jsme byli zvyklí, řešení nespočívá v rozředění našeho genofondu, ale v adaptaci na nové podmínky, v adaptaci, která vznikne z národního rozhodnutí, pod dozorem našich vlastních národohospodářů a národních vůdců.

Musíme jít vlastní cestou a spoléhat sami na sebe. Povzbuzením nám ale mohou být země Visegradu i vědomí širší podpory v rámci slovanského světa. Na svoji slovanskou identitu a slovanské kořeny nesmíme zapomínat, ale naopak z nich musíme duchovně čerpat – nejsme jen malý národ ve středu Evropy, ale součást široce rozvětvené slovanské rodiny, která bojuje o svoji budoucnost. Je jí usilováno všemi možnými způsoby o život, ale je to přitom ona, která může přinést život a osvobození i ostatním národům.

Abychom mohli jít vlastní cestou (odmítnout migraci, rozhodovat o svých záležitostech sami), nemůžeme být zároveň členy nadnárodních organizací. Členství České republiky v EU, NATO, dokonce i v OSN a dalších globálních institucích je neslučitelné s naší suverenitou a vůbec s jakoukoli pozitivní budoucností, dokonce vůbec i se samotnou další existencí našeho národa. To je natolik zásadní a přitom banální sdělení, že jej nemá smysl vysvětlovat a přít se o něj, je to zkrátka fakt, se kterým musíme pracovat. Kdo jej neumí pochopit, ten jej pochopit nechce.

I proto se Národní demokracie zúčastní evropských voleb, třebaže Evropskou unii považuje za škodlivou instituci a Evropským parlamentem pohrdá. Zúčastníme se tohoto boje v dvoukoalici s Rozumnými, přičemž na kandidátce bude řada veřejně známých osobností, nestraníků. Není v tom protimluv, ani pokrytectví. Tak jako neomarxisté změnili náš svět k nepoznání skrze „dlouhý pochod institucemi“ – tedy skrze infiltraci do institucí, kterými pohrdali, aby je zevnitř změnili – musíme i my proniknout do míst, kde se o nás rozhoduje, a provádět tam „záškodnickou“ činnost.

Jako Češi dobře víme (vyzkoušeli jsme si), že rozhodnutí trucovat a neúčastnit se sněmů v cizině (Vídeň) z dlouhodobého hlediska nic dobrého nepřineslo. Evropská unie musí okusit českou bojovnost, vzdorovitost, český skepticismus. Mohu za sebe prohlásit a slíbit, že kandidáti společné kandidátky Národní demokracie a Rozumných do Evropského parlamentu budou nejen veřejně známí, ale budou vzorem charakternosti, mravní integrity, lásky k vlasti a jejich samotná jména budou zárukou toho, že pro ně bude i v Evropském parlamentu Česká republika na prvním místě a nikdy nezvednou ruku proti ní či proti jejím skutečným spojencům (slovanským zemím, Maďarsku apod.)

Řekl-li jsem na začátku, že tento rok bude přelomový, bude přelomový právě tím, jaký signál nadnárodním organizacím vyšleme. Od figurek pánů petříčků, pocheů a dalších odrodilců nemůžeme čekat nic dobrého. Odmítavý hlas vůči globálním plánům musí zaznít od nás všech, obyčejných lidí, Čechů, Moravanů a Slezanů. A očekáváme ho i od těch menšin, které se rozhodly s naším národem sdílet společný osud. Evropské volby budou jednou z příležitostí, jak toto své národní „NE“ vyjádřit, nesmíme tuto příležitost podcenit, nesmíme si ji nechat ujít, ale musíme také vědět, že to není jediná příležitost. A právě v tomto smyslu bude nový rok přelomový – buď se totiž ukáže, že nám naše budoucnost není lhostejná, nebo se necháme unášet vírem doby a rozhodnutími, která někdo učinil za nás. V tomto smyslu bude tento rok začátkem konce našeho národa, protože nebudeme-li se bránit, migrace nás dříve či později dostane do bodu, ve kterém se nacházejí západní země, do bodu, ze kterého není návratu, do bodu, kdy národ jako takový přestává existovat. Pakliže se naopak bránit budeme, bude nový rok začátkem konce polistopadového rozvratu, začátkem konce třicetiletého polistopadového jařma, národu nepřátelského režimu, který pro tento lid za třicet let nevybudoval jedinou pozitivní hodnotu, ale třicet let tuto zemi naopak ve prospěch globalizace plundroval. Bude začátkem lepší budoucnosti našeho národa, kterou si všichni zasluhujeme.

Vím, že toto mé novoroční slovo není úplně obvyklé, je poněkud tvrdé a nemusí vzbuzovat jen pozitivní náladu, jak by se na počátku nového roku očekávalo. Už ale není čas na laciné sliby, bezduché fráze a vylhané vize. Čím dříve si uvědomíme závažnost situace, ve které se naše národy nacházejí, tím spíše můžeme Evropu zachránit. Některé evropské národy už ale zachránit nepůjde, musíme je nechat svému osudu. Osud svého vlastního národa ale máme ve svých rukou a změnit ho můžeme. Může ho změnit každý z nás, půjdeme-li společnou cestou.

Za Národní demokracii mohu slíbit, že víme, jaká cesta to je a že z ní nikdy neuhneme.

Adam B. Bartoš,
předseda Národní demokracie
1. ledna 2019

Zdroj: http://narodnidemokracie.cz/novorocni-slovo-predsedy-narodni-demokracie-2/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLevicoví aktivisté řvali při demonstraci v Maďarsku: Ať se Orbán udusí v krvi své matky!   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 04:09:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dovážejí do Evropy muslimy a Afričany, nenávidí bělochy a jsou vůdci dnešní levice a socialistů. Nejlépe je vystihuje popis od Istvána Léka:

"Jenže pokojný protest proti zákonu o přesčasech přerostl v nefalšovaný levicově-anarchistický cirkus plný násilí a vulgárních pokřiků. Více než nový zákon asi několika stovkám agresivních demonstrantů najednou začal vadit rozsvícený vánoční stromek obklopený plotem ze sáněk pro děti ze sociálně slabých rodin. Zapalte stromek! Zapalte i jesličky! Zkurvení křesťani! Dokud nepoteče krev, jsme tady jen pro srandu! Musíme zaútočit! Zabijme i důchodce, nejsou k ničemu! Štve mě ten stromek, kdyby hořel, vypadal by líp! Ať se Orbán udusí v krvi své matky! A podobně a podobně."

Dnešní levičáci a socialisté uzavřeli s kapitalisty nepsaný smír a kooperují spolu. Vychází to z prosté logiky, že dnešní levici nevadí zotročování Evropanů, kteří dřou v továrnách nadnárodních korporací za směšné platy. Hlavně, když mají peníze pro imigranty z islámského světa a Afriky. Naopak nacionalisté jsou pro dnešní kapitalisty a levici společným nepřítelem, protože nepodporují jejich vysněný multikulturní a neoliberální svět.

Příkladem může být maďarský premiér Viktor Orbán, který leží levici v žaludu kvůli vlastenecké politice, ale také leží v žaludku kapitalistům, protože prosadil politiku podporující národní zájem na úkor zájmu nadnárodních firem. A tak o něm media vlastněná kapitalisty a levicoví aktivisté šíři celou záplavu lží. Doporučuji k přečtení tento komentář který to vysvětluje: Nefalšovaný levicově-anarchistický cirkus v Budapešti.

Autor: Lukáš Lhoťan / eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIndie a Pákistán si vyměnily seznamy jaderných objektů   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 04:05:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Indie a Pákistán si v úterý na základě dohody z roku 1988 vyměnily seznamy jaderných objektů nacházejících se na území těchto dvou zemí, uvádí indické MZV.

„Dnes si Indie a Pákistán prostřednictvím diplomatických kanálů v Novém Dillí a Islámábádu souběžně vzájemně vyměnily seznamy jaderných objektů a zařízení v souladu s Dohodou o zákazu útoku na takové objekty, která byla podepsána Indií a Pákistánem," uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničních věcí.

V dokumentu se uvádí, že takovou výměnu provádějí země již po dvacáté osmé. Poprvé se předání seznamu konalo 1. ledna 1992.

Dohoda, která byla podepsána 31. prosince 1988 a nabyla platnosti 27. ledna 1991, uvádí, že tyto dvě země jsou povinny se vzájemně informovat o přítomnosti jaderných objektů na svém území. Dělá se to proto, aby nedošlo k nepovoleným útokům na tyto objekty.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kwFP

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabiš uvažuje o rekonstrukci vlády   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 04:01:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Premiér Andrej Babiš nevylučuje, že letos dojde k výměně některých ministrů. Podle něj tato otázka je v rovině úvah. Babiš to prohlásil v rozhovoru pro Českou televizi. ČSSD však výměnu ministrů za svou stranu odmítá.

„Jestli bude rekonstrukce vlády v roce 2019, vyloučit nemůžu," cituje Babiše Český rozhlas. „Určitě budu mluvit s jednotlivými ministry," podotkl.

S prací některých ministrů nejsou spokojeni komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet závisí. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa nespokojeni jsou s ministry dopravy Danem Ťokem (za ANO) a zahraničí Tomášem Petříčkem (za ČSSD).

Filip České televizi uvedl, že mu premiér přislíbil, že vládu obmění po březnovém volebním sjezdu sociálních demokratů. Sociální demokraté se však změnám ve vládě brání. „Sociální demokracie žádné změny nechystá," cituje Hamáčka Český rozhlas.

Podle koaliční smlouvy musí výměnu ministra schválit předseda strany, jež člena vlády nominovala.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kwDB

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNový rok připravil pro Čechy překvapení. Zvyšuje se minimální mzda, ale nejen to   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 03:56:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minimální mzda se od prvního ledna zvyšuje o 1150 Kč. Zároveň s ní roste i tzv. zaručená mzda, která bude činit 13.350 Kč až 26.700 Kč, v závislosti na složitosti práce a odbornosti zaměstnanců. Zvyšují se také platy ve veřejných službách a správě.

Podle portálu eurozpravy.cz se minimální mzda zvyšuje o 9,4 procenta. Za minimální mzdu přitom pracuje asi 150 000 lidí. Ministerstvo práce předpokládá, že průměrná mzda v ČR by měla příští rok růst o 6,5 %.

Se zvýšením minimální mzdy však nesouhlasili zaměstnavatelé. Ti si totiž stěžují na vysoké výdaje. Odbory zase požadovaly větší přidání, a to o 1500 Kč. Nejsou spokojené s tím, že se nejnižší výdělek dlouhou dobu pohybuje pod hranicí příjmové chudoby.

Dnešním dnem se rovněž zvyšují platy ve veřejné správě a ve službách. Platové tarify se pro mnohé pracovníky zvedají o pět procent. Mzdový tarif se u učitelů zvyšuje o 10 % a u zdravotních sester či začínajících lékařů celkem o 7 %.

Podle portálu se náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu nebo po nemoci z povolání, stejně jako náhrady pro pozůstalé po zemřelých pracovnících, zvyšují o 3,4 procenta. Změní se i náhrady u policistů, hasičů, celníků či vojáků.

Náhrada představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci. Ten zahrnuje vydělanou částku a případný invalidní důchod. Daný rozdíl pak dorovnávají zaměstnavatelé ze svého pojištění. Podle portálu odpovídá náhrada pro pozůstalé části průměrného výdělku před úmrtím pracovníka. Má to ale i další podmínky — například pokud zemřelý živil jednu osobu, pak se částka rovná polovině příjmu. U více vyživovaných osob pak tato náhrada činí 80 procent.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kwB6

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBývalý americký prezident Jimmy Carter: Čína a Spojené státy mají rozsáhlý prostor pro spolupráci pro lepší budoucnost   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 03:51:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý americký prezident Jimmy Carter 31. prosince roku 2018 vydal článek v americkém listu Washington Post, ve kterém se uvádí, že Washington a Peking by měly mít pevnou víru ve vytvoření lepší budoucnosti pro obě země i celé lidstvo.

Carter napsal, že 40letá historie vzniku diplomatických vztahů mezi USA a Čínou ukazuje, že země s rozdílnou historií, kulturami a politickými systémy mají schopnost spolupracovat pro lepší budoucnost celého lidstva.

Jimmy Carter se vyslovil v tom smyslu, že navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a USA podnítilo asijsko-tichomořskou oblast, aby vstoupila do mírového období. A současně velké čínské úspěchy v oblasti ekonomického rozvoje a spolupráce s USA v oblasti obchodu a hospodářství významně přispívaly ke globální prosperitě. Carter se domnívá, že Washington a Peking by měly také posilovat spolupráci ohledně jaderné otázky na Korejském poloostrově, boje proti terorismu a extremismu, měly by čelit změně globálního klimatu a podporovat africký rozvoj.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická strana vyzvala ruskou stranu, aby povolila setkání ambasadora s jedním zatčeným americkým civilistou   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 03:50:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí Ministerstva zahraničí USA dne 31. prosince prohlásil, že americká strana už vyzvala Rusko, aby povolilo setkání ambasadora s jedním zatčeným americkým civilistou.

Téhož dne mluvčí Ministerstva zahraničí USA prohlásil, že Rusko už oficiálně informovalo USA, že zatklo jednoho amerického civilistu. Americká strana požádala o návštěvu tohoto člověka a čeká se na souhlas ruské strany.

Podle webové strany Bezpečnostního úřadu Ruské federace tento orgán dne 28. prosince v ruském hlavním městě Moskvě zatkl jednoho Američana, konkrétně Paula Whelana, který je podezřelý ze špionáže. Vyšetřovací oddělení Bezpečnostního úřadu Ruské federace už podle zainteresovaných zákonů předložilo žalobu na Whelana. V současnosti se tento případ vyšetřuje.

Podle příslušného zákona Ruska tento muž bude zřejmě odsouzen, a to v rozmezí mezi 10 až 20 lety trestu odnětí svobody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKim Čong-un zdůraznil vůli pro uskutečnění denuclearizace na Korejském poloostrově   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 03:49:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vrcholný lídr KLDR Kim Čong-un dne prvního ledna 2019 ve svém novoročním projevu zdůraznil vůli pro uskutečnění denuclearizace na Korejském poloostrově, a vyjádřil ochotu dále rozvíjet vztahy mezi KLDR a USA, je připraven se znovu setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Kim Čong-un uvedl, že pokud Spojené státy přijmou spolehlivé opatření vůči průkopnickým iniciativám KLDR, a budou reagovat odpovídajícími opatřeními, vztahy mezi oběma zeměmi se posunou vpřed lépe a rychleji. Dodal, že vztahy mezi KLDR a Spojenými státy, stejně jako vztahy mezi KLDR a KR, které zaznamenaly velké změny, s úsilím obou stran KLDR a USA v budoucnosti jistě dosáhnou dobrých výsledků.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecká kancléřka Angela Merkelová v novoročním projevu vyzvala ke spolupráci s cílem čelit výzvám nové éry   
Pridal tk Středa 02 leden 2019 - 03:49:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá kancléřka Angela Merkelová v novoročním projevu vyzvala ke spolupráci s cílem čelit výzvám nové éry.

Dne 31. prosince místního času německá kancléřka Angela Merkelová přednesla novoroční řeč, ve které vyzvala německý lid, aby se spojil a prostřednictvím mezinárodní spolupráce řešil globální problémy. Řekla, že změna klimatu je naléhavou otázkou týkající se osudu lidstva. Řádná regulace přistěhovalectví a boj proti mezinárodnímu terorismu souvisí také s budoucností lidstva.

Pokud jde o to, že od 1. ledna 2019 za dva roky bude Německo nestálý člen Rady bezpečnosti OSN Merkelová oznámila, že Německo bude v rámci Rady bezpečnosti usilovat o globální řešení. Bude i nadále upevňovat humanitární pomoc a pomoc pro rozvojové země i výdaje na obranu země, protože Německo se zavázalo, že EU bude silnější a rozhodnější.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2494 sec,0.0755 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,024kB