Neděle 06 leden 2019
Banderovci jako veteráni špiní odkaz boje s nacismem   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:56:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajina se jako stát opět zapsala do černé knihy historie. Státní legitimizace banderovců - tzv. OUN - jako "válečných veteránů" výrazně zhoršila zbytky dobrého jména Ukrajiny ve společenství civilizovaných států. Kdo byl Stěpan Bandera a kdo byli banderovci? Podle dnes jakýchsi dobových výkladů ukrajinských šovinistů byl Bandera vůdce "osvobozovacího boje za nezávislost Ukrajiny proti ďábelskému bolševismu". Jaké jsou skutečné historické reálie jeho osoby a hnutí, kterého byl jedním z čelných zástupců?

Ukrajina vznikla jako první útvar přechodné státnosti v roce 1917 z podpory německých a rakouských vojsk Mackensenovy a Böhm-Ermolliho okupačních armád. Tehdy se spojily atamanské pluky Machna, Petljury a Skoropadského k ovládnutí území tehdejší Malorusi. Politicky vytvořily Centrální Ukrajinskou radu, jejímž generálním sekretářem se stal Skoropadskij. Ta vládla pomocí dekretů - tzv. universálů. Tato vláda přispěla k brestlitevskému míru za asistence zejména Mackensenových trup. Po vyhrané občanské válce pak sovětské Rusko vyhnalo zbytky Mackensenovy armády a paralyzovalo i pluky Machna, Petljury a Skoropadského. Malorus-Ukrajina tak byla opět připojena k Velkorusku v novém státě SSSR od r. 1922.

Stepan Bandera v emigraci působil k založení OUN spolu s dalším činovníkem Melnikem. Ve Vídni roku 1929 za cizí peníze organizovali povstalecké oddíly OUN, mající odtrhnout Malorus-Ukrajinu od SSSR, a rovněž bojovat proti novému Polsku, jež podle Dohody zabralo východní území Malorusi a Bělorusi po tzv. Curzonovu linii. OUN byla ze stejného fašistického vejce jako chorvatské hnutí Ustašů, které založil bývalý poslanec Ante Pavelič téhož roku rovněž ve Vídni. Příslušníci obou hnutí byli cvičeni za fašistické peníze Italie a Uher v např. v táboře Jankapuzsta v Maďarsku. Tak jako Pavelič organizoval atentáty na představitele Jugoslavie, což nakonec vedlo k atentátu na krále Alexandra a ministra Francie Barthoua v Marseille, tak Bandera a Melnik organizovali hnutí atentátníků na významné polské představitele, dokonce i na ministra polské vlády. Poláci Banderu dopadli, odsoudili jej k vysokému trestu za organizaci 64 atentátů na významné Poláky. Z polského kriminálu Banderu vytáhl až Hitler po obsazení Polska. Hitler sice Banderu propustil, ale nedovolil mu zorganizovat samostatnou Ukrajinu, a opět jej po neslavném pokusu o ustavení státu Ukrajina internoval a propustil teprve i s Melnikem roku 1943, k fašistické kolaboraci - k boji proti Rudé armádě. Banderovci strašlivě prosluli vražděním Rusů, Bělorusů i Malorusů a rovněž ohromnými zvěrstvy proti Polákům a Židům na území tehdejší Ukrajiny. Existují tisíce svědectví a stovky dokumentů a fotografií o řádění banderovců. Film, který nedávno natočili Poláci o banderovském řádění, nic nepravdivého nezobrazuje, jen drasticky ukazuje tato zvěrstva. Když byl nacismus poražen Rudou armádou, banderovci se pokusili přes Polsko a ČSR, hlavně přes slovenské území, v letech 1944-1947 prorážet do Uher a hlavně do Rakouska. Přitom, podle svědectví brněnských příslušníků tehdejší SNB, jen na území Slovenska zavraždili 247 civilních osob!

Stepana Banderu a banderovce netřeba jakkoli adorovat. Bandera měl štěstí, podobně jako jeho ideologický jihoslovanský soukmenovec Pavelič, že nebyl postaven před norimberský soud. Tak jako Pavelič jako asylant dožil ve fašistickém Španělsku, tak Bandera přežil v západním Německu do r. 1959, kdy však byl zavražděn (údajně agentem KGB, nelze ovšem vyloučit ani jiné aktéry).

Fakt, že současná kyjevská vláda uzákonila postavení banderovců jako "válečných veteránů", je fackou odkazu odboje proti nacismu a fašismu pro celou Evropu. Světová federace veteránů by měla zasáhnout, vyloučit banderovce jako partnery ze svých řad, a vlády evropských zemí, zejména příslušníků antifašistické spojenecké koalice, by měly vmést ukrajinské vládě protestní nóty jako na běžícím pásu. V České republice by vládní orgány měly samozřejmě učinit totéž a neschovávat se alibisticky za nekňubovské prohlášení pana Petříčka o "složitých vnitřních otázkách" historie Ukrajiny. Všichni antifašisté Česka i Slovenska by měli hlasitě protestovat proti této legitimizované svévoli.

Jiří Jaroš Nickelli
ČSOL Brno


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinistře Petříčku, omluvte se a odstupte! Česká vláda fašizuje naši zemi a od počátku financuje válku na východě Ukrajiny a Banderovce z našich daní!   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:52:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jsem absolutně znechucena postojem české vlády k válečnému konfliktu na východě Ukrajiny. To, jakým způsobem k této tak závažné otázce přistupuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR a česká politická scéna je zločin. Od počátku konfliktu z našich daní financují vyvražďování nevinných obyvatel Donbasu a plně podporují psychopata a fašistu Porošenka. Jak je možné, že ještě někdo s ohledem na tolik tragickou historii, jako byla bezesporu druhá světová válka, může ve 21.století toto opět podporovat!

Vláda ČR z našich daní financuje zbraně a válečnou techniku, které vozí přímo na Ukrajinu Porošenkovi.

Například Vojenský opravárenský závod v Novém Jičíně se na tomto dohodnul ještě s bývalým premiérem Sobotkou a letouny Mrija z letiště v Mošnově se pravidelně za naše peníze, které sami nemáme pro potřebné v naši zemi, vozí těžká technika a zbraně Porošenkovi, aby sloužily k vyvražďování obyvatel Donbasu.

Porošenko uzákonil vrahy Banderovce za válečné veterány a vzdává jim hold, jakožto hrdinům, kteří jsou pro své (zlo)činy následování hodni. Těm Banderovcům, kteří vyvražďují v Donbasu celé rodiny, těhotné ženy zaživa rozřezávají motorovou pilou a před zraky rodičů vraždí jejich děti.

Toto vše podporuje česká vláda a jen mlčí a financuje, místo toho, aby s Ukrajinou ukončila veškeré styky a tyto zrůdné zločiny veřejně odsoudila!

Ukrajinský prezident Petro Porošenko podepsal zákon, který rozšiřuje řady válečných veteránů o někdejší příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepana Bandery, lidově zvané Banderovci. Oznámil to list Ukrajinska pravda s odvoláním na parlamentní web.

Bandera za druhé světové války jako vůdce ukrajinských nacionalistů vyhlásil samostatný ukrajinský stát a spoléhal na podporu německého wehrmachtu. Byl ale zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech. UPA mezitím na některých místech spolupracovala s Němci, jinde s nimi bojovala. Brutálně vyháněla Poláky z dnešní západní Ukrajiny, přičemž údajně zahynulo přes 100.000 lidí. Její příslušníci měli na svědomí také vyvražďování Židů a volyňských Čechů.Velkým podporovatelem ukrajinských fašistů je europoslanec, zločinec a vlastizrádce Jaromír Štětina, který od počátku svého politického korytaření činí vše jen proti zájmům ČR. Tento bývalý komunista, agent STB "Plavec" a aktuálně velký odpůrce komunistů a Ruské federace, které v minulosti tolik " líbal nohy", pracuje pouze v zájmech americké administrativy a EU. Šéfa fašistického spolku AZOV, který se velkou měrou podílí na vyvražďování obyvatel Donbasu, pozval do EU parlamentu, kde ho blahořečil za hrdinu. Toto už je vrcholem cynismu a morálního úpadku.

Fašizace naši země probíhá ruku v ruce s islamizací a národ mlčí! Distancuji se od vlády, která nás zatáhla do západního hnijícího bahna a vůbec ji nezáleží na naši budoucnosti.

Vyzývám ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, aby ukončil v zájmu České republiky veškeré styky s fašistickou Ukrajinou, přestal podporovat fašismus na Ukrajině a to i finančně z našich daní a veřejně odsoudil zvěrstva a vyvražďování nevinných, civilních obyvatel Donbasu.

Ministře Petříčku, většina slušných občanů ČR se plně distancuje od vaši podpory fašismu na Ukrajině a žádáme veřejnou omluvu za váš tak amorální a nelidský postoj! To, co jste udělal je neomluvitelné a měl byste odstoupit. Nejste hoden tohoto postu!

Nela Lisková

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecko velí slovanským armádám, jen Rusko ještě nemají   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:47:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Největším zabijákem národů je čas. Čas vede k zapomínání, národy zapomínají na procesy a události minulosti, a proto budou nuceny si je zopakovat. Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc Stalin nebo obránci Stalingradu. Tentokrát slovanské národy mohou zaniknout v tichosti a dokonce - z vlastního rozhodnutí. Stačí se podívat na výsledky voleb, na Piráty, na nové generace mládeže, na Araby z Teplic...

Pokaždé, když se Rusové podívají do Stalingradu, dnešního Volgogradu, tak musí vidět, že to bylo místo, kde došlo k obratu celé II. sv. války, ale především to bylo místo, kde byl ukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety.

Neustále se hovoří o židovském holokaustu, ale že Německo v Rusku provádělo holokaust mnohem větší, holokaust slovanské rasy, o tom se mlčí. A to je chyba.

Po skončení války plánoval Berlín velkolepý plán “GENERALPLAN OST” na etnické vyčištění evropské části Ruska od slovanské rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural, kde měli Slované jako otroci až do vymření pracovat v dolech, ze kterých by Říše zdrojově zajišťovala budování projektu“Germania”. Evropská část Ruska by byla zcela zbavena původního obyvatelstva, RUSOVÉ MĚLI SKONČIT V PLYNOVÝCH KOMORÁCH STEJNĚ JAKO ŽIDÉ a pozemky měly být rozdány za odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše.

Projekt Generalplan Ost měl být „mistrovským“ dílem realizačního týmu Reinharda Heydricha. Na jeho konečnou realizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců Stalingradu. Jenže už během německého tažení byly jednotlivé prvky Generalplan Ost realizovány na úrovní vyčišťování území od ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právě Heydrich. Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně za wehrmachtem ve druhém sledu a frontovou linií. Jenže ani wehrmacht nebyl bez viny, protože celé vesnice byly vypalovány a srovnávány se zemí, protože wehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů. Obsazované Rusko bylo pro německou armádu tak rozlehlé, že armáda neměla dostatek mužů, aby mohla za sebou nechávat okupační jednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka mohly kontrolovat. Wehrmacht proto vesnice kompletně srovnával se zemí. Dobře je to vidět na dobových filmových záběrech wehrmachtu hlavně z roku 1941. Proto bylo zastavení wehrmachtu před Moskvou a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez vítězství Rusů u Stalingradu by dnes nebyla ani Česká republika, ani Slovensko, ani Polsko, a hlavně nebyly by naše slovanské národy.

A ti, kteří takový osud nám chtěli dopustit, zrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, dnes poučují Ruskou „demokracii“. Znovu se opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ne válečně, ale migračně.

NĚMECKO OPĚT VELÍ SLOVANSKÝM ARMÁDÁM, ZNOVU SE SLOVANSKÉ
NÁRODY STAVÍ PROTI RUSKU, KTERÉ ZACHRÁNILO NAŠE NÁRODY PŘED
GENOCIDOU V RÁMCI PROGRAMU GENERALPLAN OST.

I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan Islam. Nasunování muslimských migrantů do Evropy, do společnosti, do školních tříd. Opět nám Západ diktuje osud a úděl, a co je nejvíce hrozivé, opět v tom údělu není budoucnost pro slovanské národy. Zrádci národa promítají našim dětem propagandistická videa o dobrotivých džihádistech v Čečně, našim dětem je vnucována inkluze s dětmi Arabů. Média přináší programovací články o tom, že Islám je tolerantní. Největším zabijákem národů je čas. Čas vede k zapomínání, národy zapomínají na procesy a události minulosti, a proto budou nuceny si je zopakovat. Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc Stalin nebo obránci Stalingradu. Tentokrát slovanské národy mohou zaniknout v tichosti a dokonce – z vlastního rozhodnutí. Stačí se podívat na výsledky voleb, na Piráty, na nové generace mládeže, na Araby z Teplic…

Ing. Jaroslav Ivanič

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBenevolence německých úřadů k levicovým teroristům - úřady je propustily a oni mohou dál odpalovat bomby před sídly AfD   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:42:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tři útočníci (29, 32 a 50 let), kteří stojí za politicky motivovaným útokem na kancelář AfD (Alternativa pro Německo) v německém Döbeln jsou opět na svobodě.

Tři podezřelí muži stojí za silnou explozí, která poničila nejen kancelář, ale i vedlejší budovu a zaparkovaná motorová vozidla. Státní zastupitelství v Chemnitz a úřady nevydají na tyto tři osoby uvalení vazby, protože k tomu nejsou opodstatněné důvody.

Autor: Zdeněk Chytra

Zdroj: abendzeitung-muenchen.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZvyšuje se nervozita a agresivita mnohých novinářů a takzvaných „lepšolidí“, je to příznak agónie, ve které se loučí se svou neomezenou mocí...   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:38:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vím, že vše, co se událo v roce 2018, nebylo ideální. Zažili jsme dokonce i několik hodně smutných tragédií - od teroru až po důlní havárii. Život je někdy krutý. Na straně druhé, i když jsme mnoha neštěstím zabránit nedovedli, troufám si vidět světélka na konci tunelu. Tam, kde se tragédie dají minimalizovat větší odpovědností odpovědných, tam se přece jen zvětšuje naděje na nápravu a lepší zítřky. Ne proto, že by si to většina z odpovědných opravdu upřímně přála, to bohužel ne, ale atmosféra ve společnosti zhoustla natolik, že politici, a vůbec ti, co řídí náš svět, se stále více učí naslouchat svým zaměstnavatelům, tedy prostým občanům.

Bezesporu se zvyšuje nervozita a agresivita mnohých novinářů a takzvaných „lepšolidí“, ale i to je příznak agónie, ve které se loučí se svou neomezenou mocí. Komentátor České televize, jistý odsloužilý politik a pseudofilozof, ihned po prezidentském vánočním projevu na Štěpána pana prezidenta pokáral. Jednak za to, že si dovolil kritizovat ty, co chtějí vládu sestavovat z ulice a také to, že nepředstavil vize do budoucna.

Myslím, že naopak tento lepšočlověk a jemu podobní nepostřehl, že šlo jen o vlídnou laskavost v čase vánočním. Budoucnost nevyvolených pseudoletit je totiž pochmurná. V celé Evropě sílí volání po demokracii - tedy po politickém systému založeném na přímé demokracii, ve kterém má poslední slovo občan, nikoliv pan Kroupa, Dienstbier, Kalousek, nebo Sobotka.

Pro nás ostatní to znamená daleko více než jen to, že v budoucnu budeme skutečně ve své zemi vládnout. Ono to v praxi znamená, že už to nebude tak jednoduché, aby stát okrádal slušné a pracující občany, zvyšoval jim daně, nebo naopak okrádal důchodce, policisty, vojáky, učitele, nebo zdravotníky.

Na jaře nás čekají Evropské volby. Ty jsou v tomto ohledu zcela zásadní. Mnoho zla naši politici napáchali ve jménu Evropské unie a je jedno, zda to byla výmluva, nebo skutečně rozkaz z Bruselu. Pokud se nám podaří vyměnit elity v Bruselu za normální zástupce občanů, pak se nám bude lépe dýchat i v naší zemi. Brusel se chová tak, jak mu to Europarlament a národní státy dovolí. My v SPD si přejeme maximální spolupráci svobodných a suverénních evropských národů. Přejeme si, a budeme vždy obhajovat volný pohyb Evropanů po Evropě, společný trh a současně spolu s Francouzi, Italy, Rakušany a dalšími, budeme bojovat proti bruselské byrokracii, proti diktátu a znásilňování suverenity národních států.

Pokud chceme silnou Evropu, pak musíme budovat v prvé řadě silné národní státy. Z kamene rozpadlého na prach nevybudujeme ani chlívek, natož pevnost, která v novém století čelí a bude čelit mnoha agresivním útokům. Pevný národní stát bez diktátu zvenčí je nesilnější hráz, proti jakémukoliv ohrožení. Stát suverénní, soběstačný a solidární je ve výsledku stát silný.

Až Vám budou vyprávět o tom, jak jsme malý, zanedbatelní, jak musíme být pod křídly tam, či onde, myslete na to, že nejbližší pomoc má v prvé řadě každý hledat na konci své ruky. Příkladem soběstačného silného státu je Izrael. O pětinu méně obyvatel a území téměř čtvrtinové, ale je to blízkovýchodní velmoc, která mnohokrát rozdrtila mnohem větší spojené arabské agresory.

I my jsme byli kdysi Izraelem střední Evropy a to, co nás nakonec složilo na kolena, bylo přílišné spoléhání na západní takzvané spojence.

Moje maminka říkala, pomož si a Pánbůh Ti pomůže. Naše cesta nesmí být v tom, že budeme sbírat drobky z panského stolu v Bruselu, ale že budeme silný sebevědomý partner, se kterým každý bude rád spolupracovat, a který bude mít úctu a respekt i u nepřátel.

V mezinárodních vztazích neexistuje nic jako přátelství. Západní mocnosti nám již v minulosti ukázaly, že prostě každá hájí svůj vlastní zájem. Buďme jako oni - hajme také v prvé řadě svoje zájmy a v našem zájmu spolupracujme s každým, kdo je ochotný s námi spolupracovat jako rovný s rovným, a se vzájemnou výhodností.

Vážení přátelé, dámy a pánové, těším se, že přijde čas, kdy naše země bude zase silná, soběstačná a suverénní. Stačí k tomu společné úsilí nás všech. Pracovat na tom je i naše skvělá povinnost. Tahle země totiž opravdu není jen naše, je i našich předků a našich potomků. Tu práci na zachování a zvelebení naší republiky jim prostě dlužíme.

Autor: Tomio Okamura

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína vyzkoušela nejvýkonnější nejadernou bombu   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:33:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína vyzkoušela nejvýkonnější nejadernou bombu, kterou má ve svém arsenálu, informoval portál Die Presse. Zatím není jasné, kdy se přesně testování odehrálo. Čínská média již bombu označila za „matku všech bomb“.

Čínská vojska provedla test nejvýkonnější bomby ve svém arzenálu, která není jaderná.

Rakouské noviny upozorňují, že díky tomu se Čína snaží přiblížit v dalším odvětví Rusku a USA.

Norico, čínská státní korporace, publikovala na internetu video, kde je vidět moment shození bomby, a také „gigantický výbuch" a mrak černého dýmu po explozi zařízení.

Kdy a kde byla bomba testována, zatím není jasné. Nehledě na to státní čínská média již bombu pokřtila jako „matku všech bomb", píší žurnalisté Die Presse.

V žargonu vojáků se za „matku všech bomb" označuje americká nejaderná bomba o výkonu 11 tun TNT. Ta byla poprvé použita v roce 2017 proti Islámskému státu v Afghánistánu, připomínají rakouské noviny.


Zdroj: Die Presse
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrské ministerstvo zahraničí uvedlo, že koalice přispívá k růstu IS   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:29:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní koalice, která nezákonně působí v Sýrii, svými leteckými útoky údajně namířeným proti teroristům, ve skutečnosti přispívá k šíření jejich vlivu, neboť postihuje především civilisty, tvrdí syrské ministerstvo zahraničí.

Státní agentura SANA v pátek informovala o smrti deseti civilistů, včetně čtyř dětí, v důsledku útoku mezinárodní koalice vedené Spojenými státy na vesnici Al-Qishqiyah v provincii Dajr az-Zaur v jihovýchodní Sýrii. Ve čtvrtek oznámila syrská státní televize v Sýrii smrt 11 členů jedné rodiny v důsledku leteckého útoku koalice na dům v obci Šaafa ve stejné provincii.

Ministerstvo zahraničí, které v sobotu poslalo dopisy generálnímu tajemníkovi OSN a předsedovi Rady bezpečnosti, konstatuje, že skutečné cíle koalice nejsou pozice teroristů Islámského státu (teroristická organizace zakázaná v Rusku), ale „nevinní Syřané v hustě obydlených obytných oblastech Dajr az-Zauru".

„Všechny počiny této koalice od jejího založení nepřispívají k ničemu jinému než vytvářením vhodných podmínek pro to, aby tato zločinecká teroristická skupina zůstala v Sýrii a začala znovu růst," uvedla tisková služba ministerstva zahraničí ve svém prohlášení.

Syrské MZV opět požádalo o stažení všech koaličních sil ze země a provedení spravedlivého vyšetřování od OSN.

Mezinárodní koalice vedená USA dne 30. prosince 2018 uznala, že jejími neúmyslnými obětmi leteckých útoků v Sýrii a v Iráku od srpna 2014 se stalo nejméně 1 139 civilistů.

Ministerstvo zahraničí v reakci na to ve svém prohlášení uvedlo, že toto je přiznání „zabíjení nevinných civilistů koalicí", ale skutečný počet obětí je několikanásobně vyšší.

USA a jejich spojenci realizují od roku 2014 v Iráku a Sýrii operaci proti Islámskému státu. V Sýrii přitom působí bez povolení vlády dané země, která jejich aktivity považuje za okupaci. V zemi se nachází na dva tisíce amerických vojáků, kteří spolu se Syrskými demokratickými silami kontrolovali území na východě a severovýchodě země, jenž je bohaté na přírodní zdroje.

Zdroj: SANA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKurdové předložili návrh na přechod jejich území pod kontrolu Damašku   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:26:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lídr kurdských jednotek domobrany Sipan Hemo předložil Moskvě a Damašku plán na rozšíření syrské vlády na území, které kontrolují jeho jednotky, pokud syrská vláda přizná místní vládu, píší arabské noviny al-Sharq al-Awsat.

Noviny říkají, že několik dní poté, co americký prezident Donald Trump promluvil o vítězství nad IS a zahájení stahování amerických vojsk ze Sýrie, navštívila delegace v čele s Hemem ruskou leteckou základnu v Sýrii, následně navštívila Damašek a Moskvu, aby získala „garance" ze strany Ruska.

Hemo syrské vládě vysvětlil, že síly YPG jsou připraveny předat kontrolu nad syrsko-tureckou hranicí syrské armádě za podmínky, že garantem bude ruská strana. Kurdská strana souhlasí s tím nechat politické řešení konfliktu na později, včetně rozhodování o ustanoveních v nové ústavě.

Noviny tvrdí, že Hemo navštívil Moskvu 29. prosince, ve stejný den, kdy se v ruském hlavním městě nacházel i turecký ministr zahraničí Mevlüt Čavušoglu. Podle informací novin se na tomto setkání jednalo o vytvoření „bezpečné linie" na syrském území.

Kurdská delegace tento návrh odmítla a navrhla, aby turecká strana vytvořila podobnou zónu na svém území, jelikož na území hranice je mnoho vesnic s kurdskými obyvateli. Ve výsledku ale došli k řešení, které je vhodné pro obě strany. Kontrolu nad hranicemi získá syrská vláda za podmínek samostatné vlády nad pohraničním územím, píší noviny.

Kurdové, podle novin, doufají, že Rusko „vyndá z archivů ministerstva obrany návrh syrské ústavy navržený Ruskem", který obsahuje požadavky na přiznání práv Kurdů, a to i na účast v politickém procesu.

Zdroj: al-Sharq al-Awsat

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump prohlásil, že může zavést v USA výjimečný stav   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:22:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump během vystoupení před novináři v Bílém domě prohlásil, že může zavést výjimečný stav v zemi.

Americký lídr poznamenal, že pro zavedení výjimečného stavu bude potřebovat souhlas kongresu. Také dodal, že se mu pravděpodobně podaří domluvit s dolní komorou parlamentu.

Problémy s rozpočtem

Americká vláda částečně pozastavila práci 22. prosince kvůli tomu, že demokraté odmítli v kongresu schválit rozpočet, podle kterého musí být vyděleno pět miliard dolarů na stavbu zdi na hranici s Mexikem.

Trump ještě před zvolením sliboval, že postaví zeď, proto odmítá vydělit potřebné náklady z rozpočtu.

Trump doufá, že krizi se podaří vyřešit v nejbližší době, ovšem dodává, že pozastavení práce některých federálních úřadů může trvat i několik let.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kyam

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředseda Fed Powell: Fed zůstane trpělivý ohledně zpřísnění měnové politiky   
Pridal tk Neděle 06 leden 2019 - 06:19:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek předseda Fed (Centrální bankovní systém USA) Jerome Powell uvedl, že Fed bude pozorně sledovat změny v ekonomice a podmínkách finančního trhu v USA a zůstane trpělivý ohledně zpřísnění měnové politiky.

Téhož dne na ekonomické konferenci v Atlantě Jerome Powell uvedl, že celková výkonnost americké ekonomiky je v roce 2018 dobrá. Makroekonomická data ukázala, že trh práce pokračoval v silném výkonu, inflace zůstala stabilní na nízké úrovni a očekává se, že tempo růstu ekonomiky USA bude pokračovat až do roku 2019. Ale také zdůraznil, že Fed také vzala na vědomí obavy finančního trhu ohledně rizik ekonomiky, které se projevily poklesem. Dále uvedl, že Fed je v případě potřeby připraven upravit měnovou politiku, včetně úpravy procesu snižování rozvahy za účelem dosažení dvojích cílů cenové stability a plné zaměstnanosti.

Hlavní americký ekonom v JPMorgan Chase Michael Ferroli řekl, že Powellova řeč ho přesvědčila, že zvýšení sazeb Fedu v roce 2019 bude postupné.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2402 sec,0.0638 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,034kB