Úterý 08 leden 2019
Kdo útočil? Muslimové nebo antifašisté? Další pokus o brutální vraždu politika z AfD   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 17:46:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu byl spáchán další politicky motivovaný atentát na politika ze strany AfD.

Neznámí pachatelé se pokusili brutálně umlátit Franka Magnitze, šéfa strany AfD v Brémách.

Základní otázkou je: Útočili opět levicoví aktivisté nebo muslimové?

Nedávno se skupina tří levicových teroristů dopustila pumového útoku na pobočku místní organizace AfD u Drážďan, ale úřady je po zadržení nechaly propustit, protože prý nepředstavují hrozbu.

Levicoví teroristé a vrazi se dlouhodobě těší protekci a ochraně ze strany úřadů a politiků ze sociální demokracie a strany Zelených.

Autor: LH / EurabiaSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHackeři odtajnili evropský útvar pro dezinformace   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:56:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina hackerů Anonymous odtajnila dokument britského státního informačního projektu Integrity Initiative. Je v něm otevřeně uvedeno, že v EU existuje útvar pro dezinformace, informovala agentura RIA Novosti. Podle zveřejněných údajů analyzuje Integrity Initiative za peníze britských daňových poplatníků činnost labouristické strany, televizního kanálu RT a práci Londýna v zemích sousedících s Ruskem. Konkrétně jde o vysvětlování situace v zemích bývalého SSSR, otravy v Salisbury a situace na Blízkém východě, včetně Sýrie.

Britské ministerstvo zahraničí již dříve přiznalo autentickými dokumenty, které vydal Anonymous o vměšování se Londýna do záležitostí zemí EU a o vedení cílené informační války proti Rusku. V budoucnu chce útvar Integrity Initiative vytvořit síť poboček v bývalých sovětských republikách a evropských zemích a také pobočky v USA.

Podobné struktury již byly vytvořeny v zemích jako Španělsko, Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko, Litva, Norsko, Srbsko a Itálie. Otevírání nových klastrů je naplánováno v Arménii, Moldávii, Gruzii, Švédsku, Černé Hoře, Maltě, Kanadě, Estonsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Rakousku, Portugalsku, Švýcarsku a Lotyšsku. Na Ukrajině, jak vyplývá z dokumentů, již působí některé "výzkumné klastry".

Jedním z hlavních úkolů klastrů je "vzdělávání veřejnosti a politických elit" v těchto zemích prostřednictvím politiků, vědců, novinářů a dalších odborníků. Jejich úkolem je aktivně vysvětlovat, včetně sociálních sítí, "nepřátelské působení Ruska". Například v Moldávii se navrhuje šířit názor, že vnitropolitická situace v zemi "se používá k vytvoření ruského a rusky mluvícího vlivu v zemích EU". Současně se navrhuje, aby byl všemožně podporován moldavský televizní kanál TV8, který, jak je vysvětleno v textu, pracuje s přispěním zahraničních velvyslanectví.

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStarší, stále platné, pro připomenutí: BIS se dlouhodobě diskredituje a někteří ji za to ještě chválí (Souhrnné hodnocení (12057)   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:54:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sotva byla publikována veřejná část výroční zprávy Bezpečnostní informační služby* (BIS), byl vydán její doplněk v podobě vyjádření ředitele BIS. Mezi oběma dokumenty uplynuly pouhé čtyři dny (3. a 7. prosince) Nutno dodat, že ředitel BIS svým doplňkem nekvalifikovaně reagoval na kritiku ze strany prezidenta ČR vyřčenou 6. prosince v pořadu „Týden s prezidentem“ na TV Barrandov. Doplňující výstup BIS je dostupný na webu této služby pod názvem „Prohlášení ředitele BIS Michala Koudelky k činnosti této služby“.

Prohlášení ředitele BIS bychom mohli ironicky nazvat „co věta, to perla.“ Samotný text se skládá pouze z 352 slov (≈ jedna strana listu papíru), avšak obsahuje hned 13 vážných nedostatků či přímo dezinformací – také bychom je mohli nazvat čirými výmysly či nesmysly. Prohlášení ředitele BIS má vychloubačný a domýšlivý charakter, jelikož uvedená tvrzení se neopírají o žádná zpravodajská fakta* (přesný rozbor je součástí analytické úlohy, která začíná zadáním v produktu 31013).

Pro lidi obeznámené s činností zpravodajských služeb by neměl být problém odhalit vážné a početné nedostatky v tomto doplňku ředitele BIS ukazující zároveň na nedostatečnou praktickou činnost služby (a to stále ještě nerozebíráme tragickou výroční zprávu). K těmto obeznámeným lidem by měli patřit hlavně politici, a to především členové vládního kabinetu a poslanci, kteří jsou členy komisí pro kontrolu jednotlivých zpravodajských služeb (Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS*/ VZ*/ÚZSI*), případně členové Výboru pro bezpečnost.

Avšak jak vidíme na situaci české politické scény, tak se vůbec nic neděje. Česká vláda mlčí a členové Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS taktéž. Přitom jak výroční zpráva (úvodní hodnocení viz produkt 12054), tak doplňující prohlášení ředitele BIS naprosto obnažily českou bezpečnostní službu* a ukázaly její nízkou pracovní úroveň a nedostatečnou odbornou způsobilost.

Naopak senátoři, kteří jsou členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, práci BIS ocenili. Stalo se tak 18. prosince 2018. V tento den členové zmíněného výboru navštívili ústředí BIS, načež oznámili, že práce příslušníků této kontrazpravodajské služby* je profesionální. Senátoři však neupřesnili, z čeho při svém hodnocení vycházeli. Z chvilkové návštěvy budovy BIS, kde personál ukázal návštěvníkům pouze to, co jim ukázat chtěl, není možné ihned vyvodit závěr o úrovni práce této služby. BIS navíc ze zákona nepodléhá kontrole Senátu, ale kontrole vlády, Poslanecké sněmovny a Orgánu nezávislé kontroly – ONK (tento orgán nebyl dosud ustanoven).

Práce a vystupování vedoucích funkcionářů BIS jsou základními věcmi, jež nejsou v pořádku. Ředitel zpravodajské služby* není sám sobě advokátem a nemůže zabředávat do veřejných názorových sporů. To už pak přestává být zpravodajským ředitelem a stává se „obyčejným rebelantem“. Ředitel zpravodajské služby musí být ukázkou pevného sebeovládání pro své podřízené a musí se soustředěně věnovat své práci, a nikoli oponovat vrcholným politikům a ještě k tomu veřejně. Přece stále platí, že ke zpravodajským službám se přijímají jen psychicky vyrovnaní a pevní jedinci, anebo je to v „nové“ České republice už jinak?

Odpovědí na kritiku své osoby – přesněji kritiku vlastní práce, neb se nejedná o nic osobního – je zase jenom práce, jejímž prostřednictvím může kritizovaný dokázat, že se nadřízení zmýlili. A pokud má dotčený ředitel i přesto k tomu co říci, tak jedině na uzavřeném setkání s příslušnými výkonnými politiky.

Ředitel BIS Michal Koudelka se dopustil dvojího pochybení: nedokázal se ovládnout a jako ředitel zpravodajské služby se obnažil před veřejností, přičemž svým prohlášením taktéž odhalil zásadní nedostatky v pracovní činnosti BIS a její odborné způsobilosti. Odborné pochybení dokladujeme následujícími otázkami, které se vztahují k obsahu prohlášení ředitele BIS (a potažmo také k části obsahu výroční zprávy BIS). Jedná se o otázky, na které by skuteční profesionálové měli znát jednoznačné odpovědi. Jednotlivé odpovědi, které nelze pozměnit, jsou zároveň důkazy o zmíněném pochybení.

Odborné otázky, jejichž odpovědi rozkrývají četná odborná pochybení BIS:

•Co je nejdůležitější na informačních zprávách předaných zákonným adresátům?
•Co znamená zamezit cizím zpravodajským důstojníkům v jejich činnosti?
•Jaký je rozdíl mezi zpravodajskou činností a špionáží?
•Je hlavním úkolem zpravodajského důstojníka vyslaného do zahraničí vždy provádět špionáž?
•Proč nelze cizího zpravodajského důstojníka ihned považovat za špiona/vyzvědače?
•Kdo tvoří zpravodajskou síť?
•Jaký je rozdíl mezi zpravodajskou sítí, špionážní sítí a agenturní sítí?
•Pokud někdo tvoří zpravodajskou síť, musí nutně provádět špionáž?
•Kolik je cizích zpravodajských sítí v České republice?
•Co znamená, když někdo řekne, že rozbil cizí zpravodajskou síť?
•Proč je termín „nedeklarovaný zpravodajský důstojník” zavádějící a v některých případech dokonce až komický?
•Může vůbec člen vojenského diplomatického sboru používat diplomatické krytí?
•Jaká konkrétní fakta je nutné kvůli věrohodnosti uvést do veřejné výroční zprávy (když už je vydávána) o zahraničních vyzvědačích (špionech) a místních agentech (spolupracujících osobách)?
•Kolik je v ČR cizích zpravodajských důstojníků, špionů a agentů?
•V jakém poměru musí být výstup zpravodajské služby ohledně domněnek vůči faktickým údajům?
•Co znamená a o čem vypovídá, když zpravodajská služba ve svém veřejném výstupu uvede, že podle izraelských a amerických kolegů patří mezi nejefektivnější v Evropě?
•Jaký význam má ocenění zpravodajské služby od orgánů Poslanecké sněmovny?
•Jak je to s denním nasazováním životů u kontrazpravodajské služby, která navíc není orgánem činným v trestním řízení?
Za odpověďmi se skrývá objasnění odborného i morálního úpadku BIS, což zahrnuje odbornou neznalost a záměrné šíření dezinformací* (zpravodajských fabulací* a posunování významu jednotlivých faktů). Obsah odpovědí (nabídnutých nesprávných i správných možností) je součástí produktu 23006, který je vytvořen jako test pro přípravu a vzdělávání zpravodajských analytiků. Správné odpovědi s jejich odůvodněním pak začínají v produktu 22032.

Pokud bychom to měli odborně shrnout, tak nezbývá nic jiného, než vyřknout závěr, že je nutné provést výměnu vedoucích funkcionářů BIS a provést reformu této služby – pokud ovšem chce být ČR svrchovanou zemí s maximálním využitím vlastních a odborně způsobilých státních služeb bez jejich suplování západními zahraničními službami, jejichž závěry se česká vláda včetně BIS v poslední době řídí. Zpravodajské služby nemohou podléhat cizímu politickému trendu, což nyní předvádí BIS, ale uplatňovat pouze svůj odborný a nestranný přístup. Pokud nebudou přijata opatření, bude BIS i nadále upevňovat svůj politický a předpojatý přístup, přičemž bude s postupem času stále složitější cokoli u BIS napravovat. Tím nezbude nic jiného, než celou službu zrušit a znovu vybudovat (pouhá reforma již nepomůže).

Jenže odpovědní politici se tváří spokojeně. A proč by taky ne. Sami výkonní politici už totiž několikrát prokázali, že vlastně neví, jak mají zpravodajské služby řídit, a jak je využít ve prospěch svého rozhodovacího procesu*. To je fakt, k němuž se písemně přiznal sám premiér Babiš (viz produkt 12032). Tento fakt potvrdila svým výstupem ministryně Maláčová (ČSSD), která v pořadu „Otázky Václava Moravce“ (9. prosince 2018) uvedla, že BIS spadá do kompetence ministra vnitra. To je samozřejmě hluboká nevědomost členky vládního kabinetu, protože BIS nespadá pod žádné ministerstvo, ale přímo pod národní vládu v čele s premiérem, jenž by měl v rámci vlády vést tuto službu ve své agendě.

Úkoly zpravodajským službám ukládá vláda jako celek (případně prezident s vědomím vlády), přičemž ministryně Maláčová prozradila, že vláda se tímto nezabývá a vše nechává na samotných službách. Ty se sice snaží řídit literou zákona, ale jako státní instituce postrádají vedení ze strany státu. Jana Maláčová předvedla, že členové vládního kabinetu si myslí, že zpravodajské služby si řeší a řídí jednotliví vládní úředníci: premiér – BIS, ministr vnitra – ÚZSI a ministr obrany – VZ. Tak to ale samozřejmě není a nemůže být (viz dokument 12032).

K čemu má tedy Česká republika zpravodajské služby, když je vláda neumí a vzhledem k jakémusi „ukotvení“ k západním strukturám je ani nechce řádně využívat? Proč vláda neřídí, nekontroluje a nehodnotí zpravodajské služby? Ze zákona podléhá činnost zpravodajských služeb kontrole vlády, ale žádná kontrola neexistuje a vláda jen pasivně přijímá jakési jejich výstupy.

Činnost zpravodajských služeb podléhá rovněž kontrole Poslanecké sněmovny. Jenže odpovědní poslanci napomáhají nežádoucímu stavu, protože ani neví, kde by měli při kontrole zpravodajských služeb začít a co vlastně kontrolovat (viz produkt 12026).

Také tato skutečnost s nevyužíváním vlastních státních služeb ukazuje na míru svrchovanosti České republiky, kdy se výkonní politici skrývají za jakousi sounáležitost k Západu a kdy se bez rozpaků podřizují požadavkům západních mocností: např. jaké sankce a proti komu přijmout, jaké diplomaty a kolik jich vyhostit, do jakých misí poslat vojáky apod. Na druhou stranu nebyly západní země za své několikanásobné porušení mezinárodního práva a několikanásobné zločiny proti lidskosti nikdy sankcionovány (viz bombardování Srbska – 1999, agrese a okupace Iráku – od 2003 do 2011, civilní ztráty v Afghánistánu – od 2001 do současnosti, destabilizace Libye a Jemenu, neoprávněné vyslání amerických sil do Sýrie atd.). Avšak o těchto faktech se čeští politici nechtějí bavit a ani nevyžadují po vlastních zpravodajských službách pravdivé závěry. Namísto toho dál hrají falešnou hru se šířením vlastních dezinformací ve prospěch bláhově adorovaných západních mocností v čele s USA.

Zdroj: http://www.exanpro.cz/pusobeni-zpravodajskych-sluzeb/473-bis-se-dlouhodobe-diskredituje-a-nekteri-ji-za-to-jeste-chvali

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.
Zpravodajský produkt 12057
Souhrnné hodnocení
© 2018 Agentura EXANPRO

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNepochopení manželství zejména ze strany některých homosexuálních osob   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:44:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je smutné sledovat urputný zápas některých homosexuálů za možnost vstupu do manželství, která je jim prý upřena, a tudíž se cítí méněcenní, protože se podle nich registrují například auta, nikoli lidé.

Sobeckost a umíněnost některých individuí je zarážející. Předně je třeba uvést, že kterákoli homosexuální osoba dnes může svobodně vstoupit do manželství, stejně jako pedofil, zoofil nebo třeba nekrofil. Říkám to proto, že manželství je institut, který v žádném případě nezkoumá sexualitu osob ani jejich sexuální preference. Je to především právní a sociální konstrukt sloužící k vytvoření ekonomického zázemí, poskytující stabilní prostředí osob (rodičů) pro zplození a výchovu potomků a současně oáza jistoty a vzájemné pomoci manželů.

V žádném případě nelze ztotožňovat sexuální preference s manželstvím, jak se toho někteří domáhají. Občanský zákoník jasně sděluje, že manželství je trvalým svazkem muže a ženy, a toto ustanovení má logické vysvětlení. Dítě vznikne splynutím mužské spermie (třeba homosexuální) a ženského vajíčka (třeba lesbického), proto je třeba chápat, že v souladu se smyslem manželství je možné jej uzavřít pouze mezi mužem a ženou. A tento svazek zasluhuje legislativní ochranu. Jakékoli jiné rozšiřování nebo změna manželství je v naší středoevropské civilizaci nežádoucí a nadbytečná.

To říkám s plným vědomím toho, že jako zastánce mnohoženství vysloveně trpím a se mnou jistě spousta podobně nešťastných mužů a žen (mezi ženami je spousta neukojených vyznavaček mnohomužství), kteří nemohou naplnit své sexuální preference a musejí se spokojit s monogamním svazkem, a tyto svoje sexuální touhy mohou naplňovat až jaksi nad jeho rámec a často pak čelí opovržení ze strany sexuální monogamní menšiny.

Takový už je svět, homosexuálové zkrátka nejsou jediní, kterým je umožněna realizace sexuálních preferencí jen nad rámec manželství, a proto ani vyznavačům polygamie nezbývá, než se s touto realitou smířit, přestože - v dnešním globalizovaném světě - relativně nedaleko si jiní občané užívají dosyta nejrůznější státem legalizovaná polygamní a homosexuální manželství.

Stejně absurdní jako je v našem prostředí touha homosexuálních párů vstupovat do manželství, které kvůli tomu chtějí měnit, je bojovat v Česku za polygamii. Jsem velmi rád, že mají homosexuální osoby naprosto stejná práva jako osoby heterosexuální a jsem smířen s tím, že touhy nás polygamistů po vícečetných manželstvích nebudou ještě dlouho vyslyšeny.

Je třeba se zkrátka smířit s tím, že se nikdy nemohu stát členem svazu brunetek, nikoli proto, že bych neměl tmavé vlasy, nýbrž proto, že jsem muž, což mě ale zase neopravňuje být členem svazu blonďáků (leda bych za pomoci peroxidu vodíku lhal), a musím se smířit s tím, že jsem odsouzen být maximálně členem svazu brunetů. Nikdy by mě ovšem nenapadlo vytýkat svazům brunetek a blonďáků, že mě diskriminují a určitě by mi přišlo naprosto drzé po nich vyžadovat, aby mě přijali, když mohu naprosto svobodně iniciovat založení třeba svazu registrovaných brunetů.

Jiří Štipský

Zdroj:https://stipsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=695197
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponImigrace ano? Uprchlictví ne? Žena ze Saúdské Arábie utíkala před rodinou, v Thajsku ji nepřijali   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:42:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
BANGKOK | Osmnáctileté ženě ze Saúdské Arábie žádající o azyl v Thajsku zamítli v neděli vstup do země a zadrželi ji na letišti v Bangkoku, informovala agentura AFP. Prchala před rodinou, jelikož v zemi se porušují lidská práva, kdy žena je saúdskoarabskou společnosti na nižším žebříčku hodnot, než domácí zvířata nebo nábytek. Její uprchlická práva byla pošlapána a Evropu tyranizují tisíce migrující svoloče.

Rahaf Muhammad Mutlaka Alkunun pro AFP řekla, že ji na letišti Suvarnabhumi v Bangkoku zastavili zástupci saúdskoarabských a kuvajstkých úřadů a násilím jí odebrali cestovní doklady – což potvrdila i mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW).

Žena byla podle svých slov obětí fyzického a psychického násilí v rodině. „Moje rodina je velmi přísná a zamkla mě v pokoji na šest měsíců jen za ostříhání vlasů,“ řekla a dodala, že je vystrašená a ztrácí naději. Úřadem ji nahlásil její mužský poručník, protože cestovala bez jeho povolení.

„Neměla u sebe žádné další dokumenty, například zpáteční letenku a ani peníze,“ řekl šéf thajského imigračního úřadu Suračate Hakparn. Žena podle něj utekla od rodiny, aby se vyhnula svatbě, a má strach z návratu do Saúdské Arábie.“ V současnosti je v péči thajských úřadů, které už kontaktovali velvyslanectví Saúdské Arábie,“ dodal Hakparn.

Uprchlice tvrdila, že je na cestě za získáním azylu v Austrálii, kde údajně má potřebné víza, a zaměstnanci ze saúdskoarabské a kuvajtské ambasády ji zastavili po vystoupení z letadla v Bangkoku. A doklady jí ukradli.

Zástupce ředitele HRW pro oblast Asie Phil Robertson konání thajských úřadů kritizoval. „Jaká země dovolí diplomatům pohybovat se v uzavřené oblasti letiště a vzít pas pasažérovi?“ zeptal se řečnicky a dodal, že v Saúdské Arábii je týrání žen v rámci rodiny beztrestné.

Pro saúdskoarabské ženy stále platí přísná omezení a na cestování do zahraničí potřebují souhlas mužského poručníka, nejčastěji otce nebo manžela, což je porušování lidských práv a každá, žena která ze země uprchne má právo na statut uprchlice. Thajské úřady tak pošlapaly chartu lidských práv OSN. U Kataru a satanské Saúdské Arábie je to denním chlebem.

Zdroj: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=214013
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZlaté časy jsou pryč: Ministr financí dal Německu nehezkou předpověď   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:36:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nehledě na to, že Německo zažívá nebývalý ekonomický úspěch již po dobu několika let, vláda země pociťuje nejistotu kvůli brexitu, třenicemi v obchodech a potřebě vyšších výdajů na zbrojení.

Německý ministr financí Olaf Scholz, který ve vládě Angely Merkelové reprezentuje sociální demokraty, v rozhovoru pro magazín Bild předpověděl, že dobré roky s vysokými výnosy na daních směřují ke svému konci.

„Krásné časy, kdy stát bere na daních více a více, než se očekávalo, směřují ke svému konci," zdůraznil. „Tlusté roky jsou nyní u konce," dodal.

Nehledě na to vystupuje proti snižování daní či většímu veřejnému investování, naznačil, že současné tendence nejsou těmto krokům nakloněny. O tom promluvil v souvislosti s tím, že prakticky všechny velké politické strany navrhují zrušení takzvané solidární daně — Soli — k roku 2021. Tato daň byla zavedena v roce 1991, jejím účelem je financovat rozvoj ve státech bývalého Východního Německa.

Dodal, že existuje politická shoda ve věci, že občané s „velmi vysokými příjmy by měli Soli nadále platit". Lidé s nižšími příjmy by měli být od daně uvolněni. Pokud tyto skupiny obyvatel nebudou zmiňovanou daň platit, do spolkového rozpočtu bude přitékat přibližně o 10 miliard euro méně, což je polovina sumy, která nyní do státní kasy putuje skrze vybírání této daně.

Německá ekonomika během posledních 9 let neustále roste. Podle informací agentury Reuters se v roce 2019 očekává zpomalení v růstu německé ekonomiky v souvislosti s brexitem, obchodními třenicemi s USA a zvyšováním obranného rozpočtu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kyHz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLondýn byl usvědčen ze lži o záchraně lidí v rozvojových zemích   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:33:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vláda Velké Británie lhala o tom, že poskytnutá pomoc umožnila desítkám milionů lidí v rozvojových zemích dostat se z bídy, píše list The Times.

Vláda bývalého britského premiéra Davida Camerona zvyšovala statistická data, aby vytvořila dojem poskytnutí pomoci milionům lidí v rozvojových státech, aby se dostali z bídy, píše The Times. Zejména tvrdili, že se podařilo zachránit životy více než 100 tisíců žen, ale ve skutečnosti jim pouze poskytli antikoncepci. Vláda tím chtěla naznačit, že nezemřely při porodu.

Tato zveličená data zveřejnila kdysi ministryně mezinárodního rozvoje Velké Británie Justine Greeningová, když bývalý premiér David Cameron vyzval parlament, aby zákonodárně utvrdil vyčlenění 0,7 % britského rozpočtu na zahraniční pomoc.

Později se na ministerstvu mezinárodního rozvoje přece jen přiznali, že zveřejněná data neodpovídala počtu lidí, kterým se podařilo změnit svoji finanční situaci k lepšímu. Ve skutečnosti spočítali lidi, kteří měli přístup k „finančním službám, jako úspory, úvěry a mobilní banka," což, jak věřila vláda, jim umožní „lépe zvládnout situaci a udělat malé investice, aby zvýšili své příjmy".

„Zveličená data měla za cíl přesvědčit parlament, že tyto 0,7 % pomáhají chudým lidem tak, jak to ve skutečnosti nebylo. Je to zneužívání statistických údajů," cituje The Times člena parlamentu za Labouristickou stranu lorda Lipseyho.

Samotný Cameron označil přitom utvrzení ročního vyčlenění 14 miliard liber na poskytnutí pomoci v zahraničí za svůj hlavní úspěch, a jeho vláda tvrdila, že pomáhá zachraňovat životy a bojovat s chudobou.

Ministerstvo například ujišťovalo, že pomohlo 24 zemím „zajistit větší průhlednost spravování státních financí". The Times ale zjistily, že později bylo 23 z těchto zemí označeno za zkorumpované, a 10 dosáhlo protikladného účinku, než bylo prohlášeno.

Cameronova vláda také tvrdila, že se jí podařilo zachránit asi 103 tisíc životů matek v rozvojových zemích. Speciální komise však zjistila, že většině „zachráněných" žen byla prostě vydána antikoncepce, díky které, jak soudila vláda, nezemřely při porodu.

Navíc tvrdili, že díky vyčleněným prostředkům mělo víc než 47 milionů lidí čistou pitnou vodu. Ministerstvo mezinárodního rozvoje ale neupřesnilo, kolik lidí má tuto vodu doposud.

Zdroj: The Times

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší skandál! V Evropské komisi odmítli hodnotit násilné jednání francouzské policie proti žlutým vestám   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:30:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Evropské komisi odmítli hodnotit nasilné jednání příslušníků francouzské policie proti účastníků hnutí žluté vesty, když o to novináři požádali.

„Tradičně nekomentujeme operace zajišťující ochranu práv úřadů, které jsou v kompetenci členských zemí EU," řekl novinářům v Bruselu oficiální představitel Evropské komise Margaritis Schinas.

Protesty ve Francii začaly v listopadu, demonstranti žádají nezvyšovat daň na palivo a ceny na benzín. Účastníci hnutí žlutých vest, nespokojení se sociální politikou francouzské vlády, stále vycházejí do ulic po celé zemi, nehledě na vyhlášená vládou opatření o deeskalaci situace.

Často se protesty konají spolu s nepokoji a střety s policií, kterou demonstranti obviňují z neúměrného použití síly vůči nim.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán schvaluje přistoupení k Úmluvě OSN ohledně boje proti financování terorismu   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:27:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle Iránské islámské zpravodajské agentury dne 5. ledna schválila íránská Rada pro rychlou diskusi přistoupení k Úmluvě OSN ohledně boje proti financování terorismu.

Rada pro rychlou diskusi předá rezoluci íránskému parlamentu pro volby. Po přijetí hlasování se účet projeví. Rada pro rychlou diskusi je nejvyšší rozhodčí instituce v Íránu. Když se konfrontují názory iránského parlamentu a Výboru pro ústavní dohled, konečné rozhodčí řízení provádí Rada pro rychlou diskusi.

V říjnu 2018 v souladu s požadavky Mezinárodní finanční akční skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu přijal íránský parlament návrh zákona, kterým by měl Írán přistoupit k Úmluvě OSN o financování terorismu. Íránský ústavní dozorný výbor tento návrh zamítl v listopadu tohoto roku z důvodu porušení islámského práva šaríja a ústavy. Poté zasáhla Rada pro rychlou diskusi v rozhodčím

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA a KLDR vyjednávají o místě druhého setkání představitelů obou zemí, uvedl Trump   
Pridal tk Úterý 08 leden 2019 - 04:26:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Trump 6. ledna uvedl, že Spojené státy a Severní Korea nyní vyjednávají o místě druhého setkání představitelů obou zemí. Trump uvedl, že USA a KLDR vedou kvalitní dialog, ale zároveň řekl, že americké sankce vůči KLDR jsou stále účinné. Trump 2. ledna na schůzi kabinetu v Bílém domě řekl, že obdržel „skvělý" dopis od Kim Čong-una. Poukázal na to, že se pravděpodobně znovu setká s Kim Čong-unem v blízké budoucnosti. Kim Čong-un 1. ledna v novoročním projevu uvedl, že je připraven uspořádat další setkání s americkým prezidentem Trumpem. Pokud Spojené státy nedodržují své závazky, nesprávně posuzují trpělivost korejského lidu a pokud budou nadále provádět sankce proti KLDR, bude Severní Korea hledat novou cestu pro svou vlastní svrchovanost a nejvyšší zájmy a pro realizaci míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově.V červnu roku 2018 se Trump a Kim Čong-un setkali v Singapuru a podepsali společné prohlášení, ve kterém se dohodli na založení nového vztahu mezi KLDR a USA a na vytvoření trvalého mírového mechanismu na Korejském poloostrově.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2390 sec,0.0646 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,996kB