Úterý 15 leden 2019
Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice!   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 04:13:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice! Čučkaři budou ministrovi školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace! Vadí prý i Národní obrození, František L. Čelakovský a dobový Panslovanismus! A Česká televize čelí dalšímu skandálu!

Rozvrat českého školství nabírá na obrátkách. Zástupci ministerstva školství se dnes setkali s ředitelem BIS Michalem Koudelkou ve věci nedávné výroční zprávy BIS, která kritizovala vliv sovětského modelu školství a výuky v českých školách. Tento nebetyčný blábol má pokračování, a to velmi nebezpečné. Čučkaři si dnes totiž zavolali na kobereček lidi z ministerstva školství, kteří už podle informací připravují revizi školních osnov na příští školní rok.

VIDEO: https://vimeo.com/311331777

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dokonce podle informací připustil, že výtky BIS k obsahu školních osnov jsou oprávněné. Podle našich informací se chystá přepisování školních učebnic Dějepisu, Literární výchovy a dokonce i zeměpisu, jak nás informoval zdroj naší redakce s těmito výbušnými informacemi. Rozvědčíci se tak snaží měnit učební osnovy, což v demokratické společnosti je nepřípustné. Máme informace, co vadí čučkařům nejvíce.

Podle našeho zdroje, který má přístup k nové reformě školních osnov, je sledována snaha odstranit z hodin Literární výchovy celé kompletní sekce z učebnic, které popisují České národní obrození. Vadí především strakonický rodák František Ladislav Čelakovský, který byl jedním z největších panslovanistů z dob národního obrození a podle české rozvědky BIS se jeho dílu (např. Ohlas písní ruských) věnuje příliš mnoho prostoru.

Podle výbušné informace našeho zdroje se doslova v nálezové a posudkové zprávě nachází výroky o tom, že dnešní osnovy Národního obrození prý vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích neobjektivně, nepřátelsky a xenofobně, což je prý odvozeno od sovětského pohledu na úlohu germánského národa v Evropě, který v dnešní době není již žádoucí. Podle BIS prý dnešní výklad Národního obrození evokuje nepřátelství vůči Německu, což je prý falešný postoj, protože za 300 let Habsburské monarchie prý nikdo nikoho nenutil učit se německy, to prý nutili komunisté po roce 1948, aby se Češi učili rusky.

Rozvrat českých dějin, Koudelkovi rozvědčíci chtějí přepisovat české učebnice dějepisu a literatury!

Další změny mají proběhnout v učebnicích dějepisu. Podle našeho zdroje vadí BIS hned výklad a forma několika období v meziválečném období. První výhradou jsou události okolo Mnichova v roce 1938. Podle BIS prý současné školství mluví o Mnichovské dohodě jako o “zradě”, což prý v dnešní době vyvolává nenávist k západním zemím a proruská propaganda toho prý každoročně využívá na dezinformačních českých webech. Podle historiků prý nešlo o zradu, ale o diplomatickou dohodu, kterou česká strana podepsala. Emil Hácha skutečně na nátlak Adolfa Hitlera nakonec dokument podepsal.

Česká rozvědka proto apeluje na Roberta Plagu (ANO), aby období Mnichova a roku 1938 přestalo být nazýváno “zradou” a místo toho bylo použito jiné slovo, v dokumentu jsou navrhovány varianty jako “Mnichovská krize”, “Mnichovský pakt”, “Mnichovský protokol” a nejvíce zastánců hovoří prý pro název “Mnichovská dohoda”, který je prý neutrální a nepodporuje dnešní ruský protizápadní narativ.

Další úpravy se mají dotknout českých bojovníků v Anglii za II. sv. války a pozornost se má přesunout z východu a československé armády na východě pod velením Gen. Ludvíka Svobody v Buzuluku k českým letcům v Anglii. Rozvědce BIS vadí dokonce i forma a narativ o Dukelské operaci, která prý je dnes historicky vykreslována lživě a podle sovětského výkladu, učitelé by prý měli o bojích na Dukle během Karpatsko-dukelské operace vykládat v tom smyslu, že šlo o masakr československých vojáků na příkaz sovětského velení.

BIS dále vadí popis událostí v květnových dnech roku 1945. Sovětská armáda prý byla zodpovědná za smrt stovek českých občanů v Praze, kteří 5. května spustili Pražské povstání, ale sovětská vojska se do Prahy dostala až o 4 dny později. Stalin prý zakázal americkým vojskům v Plzni, aby přišly Praze na pomoc. Kdyby Američané osvobodili Prahu, Československo by se nikdy nestalo komunistickou zemí, uvádí v dokumentu BIS nález “analytické skupiny”. Kdo tuto skupinu tvoří, to se nám nepodařilo zjistit.

Rozvědčíkům vadí i současný výklad o Pražském jaru! Prý vykresluje část tehdejší KSČ jako reformisty, i když ve skutečnosti prý komunismus byla zločinná ideologie

Další výtkou BIS je výuka o kolektivizaci a znárodňování. Rozvědce vadí i nedostatečné pokrývání informací o Miladě Horákové a Václavu Havlovi. Stejně ale vadí i současný výklad Pražského jara. Podle BIS šlo o lidové hnutí za svobodu, zatímco dnešní osnovy popisují studentům rok 1968 jako reformní komunistické hnutí, což prý neodpovídá dobové pravdě a realitě. Studenti by prý mohli potom získat pocit, že komunistický režim měl podporu občanů v roce 1968 pro reformy, což prý neodpovídá dnešnímu pohledu na zločinný charakter komunismu, uvádí analytik BIS v poznámce k roku 1968. Změny v osnovách má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, který do příštího roku by měl změny do osnov zahrnout, pokud tedy vyhoví požadavkům BIS na změny ve školních osnovách.

Jak sami vidíte, tajná služba se vrhla do ovlivňování českého školství, což se naposledy dělo za okupace v dobách Protektorátu Čechy a Morava, kdy německá tajná služba Sicherheitsdienst nařídila v květnu 1939, aby z českých škol zmizely z osnov úseky o období po roce 1918. Je však zajímavé, že ani nacistům nevadilo období Národního obrození, protože německá státní moc chtěla Čechům nechat něco z minulosti, aby se Češi nebouřili a fungoval pořádek a český průmysl. Je to absurdní, ale v roce 2019 vadí české rozvědce naše vlastní Národní obrození. Je nanejvýš nutné odvolat dnešní vedení BIS, protože to, co předvádí v čele BIS současný ředitel, to je národní bezpečnostní hrozba a pan prezident Miloš Zeman by měl iniciovat výměnu ředitele BIS, protože je naprosto nepřípustné, aby tajná služba koordinovala změny školních osnov!

Sebrat děti a odvézt je do soukromé školy v cizině z dosahu Koudelky?

Nenechávejte si tento skandál pro sebe, zalarmujte své poslance a politiky, zalarmujte učitele na školách, ať protestují, ať zamezí fašizaci a indoktrinaci českého školství českou tajnou službou. Pokud připustíme, aby rozvědčíci měnili učitelům školní osnovy, potom se stáváme svědky procesů, které si nedovolili ani nacisté za Protektorátu. Sahat českému národu na jeho základy novodobé historie, na Národní obrození, je nejenom svatokrádež, ale i vlastizrada. Cílem je vymazání viny německého národa a rakouské šlechty na 300-leté porobě českého národa a na rozbití 1. republiky. Relativizace německé viny a naopak vykreslení Rudé armády jako nepřítele a pomalu okupanta.

Nakonec budou řešením pouze soukromé elitní školy, které budou vyučovat bez souhlasu ministerstva školství, v utajení, v podzemních bunkrech za šílené peníze, podobné školy už jsou ve Švýcarsku. Zápisy do těchto škol probíhají na Darknetu za bitcoiny. Nedávno jsem to ještě považoval za šílenost, proč by někdo zakládal ilegální školu bez státního povolení ministerstva, ale najednou mi to začíná docházet. Když nějací Koudelkové chtějí měnit našim dětem školní učebnice, je potřeba se připravit na všechno.

Podívejte se na video v úvodu tohoto článku. Dokument byl natočen před 25 lety v roce 1994 a všimněte si slov Karla Čáslavského, jak hovoří o Němcích, jako o kobylkách, které se nahrnuly do Čech. Něco takového by dnes nebylo v České televizi tolerováno. Bylo by to označeno za protiněmeckou xenofobii. A když už mluvíme o České televizi, tak ta znovu čelí dalšímu skandálu kvůli překrucování a přepisování dějin.

SKANDÁL: Česká televize v dokumentu o Janu Palachovi zmanipulovala zvukový záznam Českého rozhlasu ze dne 21. srpna 1968 tak, aby to vypadalo a znělo, že Československo přijela okupovat jen sovětská armáda!

VIDEO: https://vimeo.com/311339325

Česká televize byla opět a znovu přistižena při hnusné a odporné manipulaci ve snaze přepisovat dějiny a historii, stejně jako se o to snaží Koudelkovi čučkaři z BIS ve školství. K čemu došlo? Česká televize uveřejnila dne 9. ledna 2019 vzpomínkové pásmo k výročí upálení Jana Palacha. Jenže, dopustila se brutální manipulace. Divákům pustila zmanipulovaný dobový záznam z Českého rozhlasu, kde moderátor oznamuje počátek okupace. O co jde? Originální a původní záznam ČRo bez úprav zní:

“Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.”

Jenže, protirusky naladěná Česká televize nelenila, sedla ke stříhacímu pultu a sestříhala původní rozhlasové oznámení do této zmanipulované a sestříhané podoby:

“Včera, dne 20. srpna 1968, překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.”

Sami si poslechněte ukázku ve videu výše. Mladí diváci České televize, kteří dobu nezažili a nevěnují pozornost české historii, tak mohou získat pocit, že invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebyla vlastně invazí několika zemí, ale pouze sovětskou, rozuměj ruskou nepřátelskou akcí. Sami se můžete přesvědčit zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100109/obsah/667629-pul-stoleti-od-obeti-jana-palacha v archivu ČT, že to opravdu tak je. Česká televize tak podprahově opět a znovu posunuje mládeži a široké veřejnosti do hlav protiruský narativ, který překrucuje a pokřivuje historii a vykládá ji úplně jinak. Jak vidíte, nejen BIS, ale i Česká televize přepisuje a dokonce sestřihává historické zvukové záznamy a manipuluje s nimi, aby zněly jinak.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/reditel-bis-se-sesel-s-lidmi-z-ministerstva-skolstvi-civilni-rozvedka-chce-zmenit-skolni-ucebnice-cuckari-budou-ministrovi-skolstvi-radit-ktere-veci-a-historicke-udalosti-maji-zmizet-z-ucebnic/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPotrefená hUSA se ozvala!   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 04:00:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ještě před měsícem jsem neměl ani tušení o ukrytých čínských špionech přímo v kapse svého saka. Copak já, ale co ti všemocní vládci světa, kteří chodili se svým špionem v kapse po těch nejdůležitějších schůzkách, jak státních, tak i těch s milenkami. Pokud máme všemu věřit, co nám ti „moudří“ bulíkují, tak Pán Bůh s námi. Všechno je vyzrazeno, státní tajemství i ty naše milenky. Nyní se bojíme ukázat na ministerstvu, v úřadě, ale i doma.

První, kdo vyvolal tento hon na špiony, byly Spojené státy tlakem na zatčením představitelky firmy Huawei v Kanadě. A ti ostatní „honci“ se jen přidávali - podle své míry závislosti na USA. Není tajemstvím, že tento spor mezi USA a Čínou bobtnal již od zvolení Trumpa prezidentem USA. Trumpovo volební heslo znělo „na prvním místě Amerika“ a to se dnes naplňuje ve sporu kolem firmy Huawei.

Ostatně na internetu se kolem této hysterie mnohé dovíme, nemusíme být ani velkými odborníky v IT. Dle těchto informací Spojené státy budují internetovou celosvětovou síť pod názvem Starlink, kterou chtějí ovládnout celý světový telekomunikační prostor…. To jen ve zkratce. Proto vypukla nejspíše tato hysterie kolem Huawei.

Prioritní v této aféře je, že USA si uvědomují sílu čínské ekonomiky, střeží si proto své ekonomické i vojenské zájmy. Z pohledu USA je to jistě zcela legitimní, jen ta špionážní masáž není upřímná. Se špiony máme své letité zkušenosti, byly úsměvné, jako ten Flanderkův z Putimi, byly i tragické, jako ten hon na špiony v padesátých letech….

Je zřejmé, že USA, Japonsko i EU zaostávají za Čínou v moderních technologiích, i ten poslední úspěch Číny v dobývání vesmíru, vyvolává paniku. Čína se dere na první místo světové ekonomiky. Celosvětově roste obchodní deficit s Čínou. Mají ho všechny státy světa, včetně České republiky. V případě České republik je propastný.

V tomto honu na špiony, si nenechme namluvit, že jde jen o bezpečné telefony v naší kapse, že jde jen o naše blaho. Jde především o velké peníze a obchodní zájmy USA. A o tom to je !

Přemysl Votava

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEuroopilec Juncker si užívá za naše peníze! Vůbec se s tím nemazlí. Podívejte se, jak si žije šlechta, poddaní   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 03:52:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský deník Daily Mail spočítal výlety předsedy Evropské komise. Ten v průběhu jedenácti měsíců roku 2018 vykonal 43 zahraničních cest, z čehož 21 bylo soukromým letadlem. Každý výlet stál desítky tisíc euro.

Juncker používá soukromá letadla jako „taxíky“, třebaže to unijní předpisy nedovolují. Náklady takových výletů dosahují desítek tisíc euro.

Nejdražší se ukázala být návštěva Tuniska pouze na jednu noc. Za tu jsme zaplatili téměř 34 tisíc euro, tedy něco kolem 947 tisíc korun.

Evropská komise uvedla, že to není zas tak hodně, protože Junckera doprovázelo třináct úředníků. To ovšem byly pouze náklady na let, k nimž je třeba přidat zhruba 16 tisíc korun za jednoho za jednu noc v hotelu. Juncker ročně vydělává 350 tisíc euro, to mu ale nezabránilo, aby si nepřiznal 52 euro na diety.

Do Helsinek předseda Evropské komise letěl se svými spolupracovníky „jen“ za 26 tisíc euro. Popovídal si tam s členy Evropské lidové strany, přespal na místě a vrátil se do Bruselu.

Až šestkrát letěl Juncker soukromým letadlem do sousedního Německa. Dvakrát z toho se jednalo o „pracovní oběd“ s kancléřkou Merkelovou.

Juncker už v roce 2017 vyvolal nevoli, když se ukázalo, že se za skoro 27 tisíc proletěl do Říma. Evropská komise se snaží tajit náklady na Junckerovy eskapády a neuvádí celkové částky, pouze náklady na osobu.

Třebaže Juncker létá soukromými letadly při každé možné příležitosti Junckerovi, vypráví o hrozbě globálního oteplování a omezování emisí. Něco jiného totiž platí pro pány Evropy, a něco jiného pro evropský plebs.

Zdroj: Daily Mail

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDnešní pojetí práva v Německu: Policista zajistil zatčení vraha německé dívky a teď je za to stíhán, prý neměl právo zajistit zatčeni vaha   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 03:50:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Taková perlička - možná si vzpomenete na vraždu 16leté Susanny Feldmannové, kterou v Německu vloni znásilnil a uškrtil mladík z Iráku. Hned po vraždě celá jeho početná rodina ubohých uprchlíků nakoupila letenky asi za 8000 EUR a odletěli do kurdské části Iráku, odkud předtím museli uprchnout pro údajné životy ohrožující pronásledování. Kurdské orgány vraha zadržely a poslaly do Německa, kde s ním teď začne soud.

No a ta perlička je, že prokuratura teď zahájila stíhání německého policisty, který to zatčení domluvil, protože prý porušil zákon o repatriaci, neboť Německo nemá s Irákem smlouvu o vydávání zločinců.

Ordnung muss sein.

Mimochodem, matka oběti sepsala otevřený dopis, v němž odpovědnost za smrt své dcery dává Angele Merkelové. Dopis získal na Facebooku dvě stě tisíc podpůrných reakcí, než ho stáhli jako projev nenávisti.

Autor: Martin Gust

Zdroj: http://juedischerundschau.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLukašenko vyzval k ukončení „nedorozumění“ na Donbasu   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 03:45:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko projednal s ukrajinským politikem, zástupcem Kyjeva v humanitární skupině pro Donbas, Viktorem Medvedčukem situaci na Ukrajině a vyslovil se pro co nejrychlejší urovnání konfliktu na východě země.

„Toto nedorozumění, jinak se to nazvat nedá, je třeba ukončit… Bratrské republiky, národy… Dáváme našim nepřátelům a soupeřům dárek vlastníma rukama," řekl Lukašenko, když v pondělí v Minsku projednával krizi na východě Ukrajiny s lídrem veřejného hnutí Ukrajinská volba — právo národa Medvedčukem.

Běloruský prezident řekl, že pro něj je velmi důležitý postoj Medvedčuka, jeho názor na situaci na Ukrajině. Kromě toho Lukašenko dodal, že zná názor politika na otázku normalizace vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. „Z hlediska našeho dalšího chování, Běloruska, velice potřebujeme informace… Řekl bych dokonce, že mě máte nějak zorientovat v této situaci. Musím se buď utvrdit ve svém postoji anebo ho změnit, jestli se mýlím," řekl Lukašenko. Zdůraznil, že pro něj má tato schůzka velký význam.

Medvedčuk zase vyzdvihl úlohu Běloruska a osobně Lukašenka v mírovém urovnání na Donbasu. Zdůraznil, že Bělorusko poskytlo místo pro jednání o situaci na Donbasu, a že minské dohody jsou dodnes jediným plánem mírového urovnání. Politik ale s politováním konstatoval, že se jejich body neplní.
„Ale strany přece jen… chápou, že mír může být dosažen pouze podle podmínek přijatých v Minsku," řekl Medvedčuk.

„Pro mnohé Ukrajince, kteří si přejí mír na Donbasu, se Minsk stal nejen hlavním městem bratrského, spřáteleného běloruského lidu, ale také nadějí, že mírové urovnání přece jen přijde," zdůraznil.

Autor: Aliaksander Paschaliuk

Zdroj: https://sptnkne.ws/k39n

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV ČLR byl odsouzen k trestu smrti občan Kanady za obchod s drogami   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 03:41:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Soud v čínském městě Ta-lien (provincie Liao-ning) odsoudil kanadského občana k trestu smrti za pašování drog. To je uvedeno v prohlášení zveřejněném na internetových stránkách soudu.

Dřívější zprávy naznačují, že obviněný Robert Lloyd Schellenberg, který byl dříve považován vinným z pašování drog, se odvolal proti rozhodnutí k nejvyššímu soudu.
V pondělí soud uspořádal schůzku o případu kanadského občana Schellenberga a ve stejný den padl rozsudek.

„Soud odsoudil obžalovaného Schellenberga k trestu smrti a také rozhodl konfiskovat veškerý osobní majetek," uvádí se v prohlášení zveřejněném na internetových stránkách soudu.

20. listopadu 2018 soud ve městě Ta-lien odsoudil Schellenberga na 15 let vězení za pašování drog, uložil mu pokutu 150 000 juanů a vyhostil jej ze země. Schellenberg však nesouhlasil s verdiktem a podal odvolání k nejvyššímu soudu. V prosinci loňského roku uspořádal krajský soud nejvyššího stupně veřejné slyšení tohoto případu.

Během slyšení prokurátor považoval rozsudek soudu prvního stupně, ve kterém byl obviněný považován za spolupachatele, za nevhodný. Soud rozhodl vrátit věc pro obnovu řízení. Prokuratura doplnila věc o nové fakty a zformulovala se nová komise.

Soud rozhodl, že obviněný byl zapojen do mezinárodně organizované trestné činnosti. Spolupachatelé s jeho pomocí pašovali 222,035 kilogramů metamfetaminu.

S ohledem na skutečnosti o zločinech obviněného, povaze, okolnostech a míře trestného činu z pohledu veřejného nebezpečí, byl žalovaný odsouzen k trestu smrti podle trestního zákoníku Číny.

Během vyhlášení rozsudku byl obžalovaný informován, že má právo podat odvolání proti rozsudku ve lhůtě 10 dnů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/k3Cb

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko a Japonsko zahájí jednání o mírové smlouvě   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 03:37:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na schůzce se svým japonským protějškem Tarem Konem prohlásil, že Moskva a Tokio dnes zahajují jednání o problému mírové smlouvy.

„V souladu s pokynem našich vedoucích činitelů po listopadových vrcholných schůzkách v Singapuru a v Buenos Aires loni v prosinci dnes zahajujeme jednání o problému mírové smlouvy," řekl Lavrov.

14. listopadu 2018 se v Singapuru konala vrcholná schůzka lídrů RF a Japonska Vladimira Putina a Šinza Abeho. Japonský premiér po této schůzce prohlásil, že se strany dohodly na urychlení jednání o mírové smlouvě na základě Společné sovětsko-japonské deklarace z roku 1956. Je to vážný ústupek ze strany Japonska, jehož oficiálním postojem byl dosud požadavek o navrácení čtyř ostrovů, Kunaširu, Iturupu, Šikotanu a Habomai, a až pak se mohlo mluvit o uzavření mírové smlouvy.

V prosinci 2018 se Putin a Abe dohodli na jednáních v Buenos Aires o vytvoření nového mechanismu jednání o mírové smlouvě. Z ruské strany tuto práci kurýruje Lavrov, z japonské Kono.

Zdroj: https://sptnkne.ws/k36j

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán popřel odstoupení od nukleární dohody   
Pridal tk Úterý 15 leden 2019 - 03:33:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránské ministerstvo zahraničí podle informace tiskové agentury Tasnim 13. ledna popřelo zprávy o odstoupení Íránu od nukleární dohody.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí řekl, že v poslední době se šíří zprávy o odstupu Íránu od nukleární dohody, což neodpovídá skutečnosti. V Íránu jsou některé skupiny, které systematicky vytváří napjatou atmosféru a narušují pořádek ve společnosti, aby dosáhly určitých zájmů. Mluvčí zdůraznil, že rozhodnutí o íránské nukleární dohodě schválí nejvyšší vládnoucí orgány.

Současně předseda Íránské organizace pro atomovou energii Alí Akbar Sálehí v rozhovoru pro íránskou státní televizi uvedl, že Írán dosáhl velkých úspěchů v oblasti nukleárních technologií a je připraven na výrobu nového nukleárního paliva obohaceného na 20 %. Více podrobností o palivu neuvedl. Dále řekl, že Írán je v současnosti schopen navrhnout jaderný reaktor.

V červenci roku 2015 dosáhl Írán a šest zemí, včetně USA, Velké Británie, Francie, Ruska, Číny a Německa, všestranné dohody o nukleární otázce. Podle dohody Írán slíbil omezení svého nukleárního programu, včetně zastavení obohacování uranu, pokud mezinárodní společenství zruší sankce proti Íránu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2601 sec,0.0842 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,001kB