Středa 16 leden 2019
Bára   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 20:32:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je dost nesnadné dát Báře Štěpánové nějaký realistický přívlastek, bylo by jich nejspíše tolik, že by jméno samotné úplně zaniklo. Jako herečka ehm, nic moc, jako bývalá sekretářka koloběžka V. Havla taky nic moc a dnes, jako bojovnice za svobodu? Už vůbec nic! Přesto je tato herečka z mnoha důvodů zajímá.

V úterním Interview na ČT24 prozradila tajemství, v čem vidí největší chybu posledního československého prezidenta Václava Havla. Největší chybou prý bylo, že "zmetkům" ukázal svou vlídnou tvář a ti toho okamžitě zneužili. I díky nim prý už dnes nežijeme ve svobodné zemi. Jako svobodná prý jen vypadá. Zkusme se zamyslet na těmito slovy demokratutky Štěpánové. Především, co či koho má na mysli, když říká, že Havel ukázal „zmetkům“ vlídnou tvář. Jakkoli je zřejmé a z mnoha jejích vystoupení je jasné, že nemá ráda (přesněji nenávidí) A. Babiše a M. Zemana, pak je otázka, na koho jsou tato slova mířena, kdo jsou ti „zmetci“?

Upřímně řečeno, paní Štěpánová zřejmě nedomyslela co říká, protože éra V. Havla a jeho „vlídná“ tvář nastavená těm „zmetkům“ mohla být v období jeho prezidentské působnosti, tedy do konce let 2003. Kdo byli v té době ti „zmetci“? Kdo v tu dobu byl na politickém výsluní, kdo vyhrál volby a vládl? Pokud má paní Štěpánová na mysli „zmetky“ jako je Václav Klaus a jeho vlády (1992-1998), pak je otázka, co si představuje pod „vlídnou“ tváří Václava Havla, nastavené „zmetkům“. Má třeba na mysli jeho „vlídnou“ tvář, když vyjádřil a aktivně podpořil humanitární bombardování Jugoslávie? Má snad na mysli jeho „vlídnou“ tvář, když řekl, že „Mravní řád musí být východiskem,” nebo když na počátku své éry čestně a mravně koncem roku 1989 se zapřísahal: „Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramaturga…!”

A neodpustil si ani pokrytecké pokárání, že české společnosti prý chybí mravní povědomí, které je nahrazováno lpěním na materiálních hodnotách, aby sám později restituoval své majetky, jako posedlý? Tomuto říká Bára Štěpánová „vlídná“ tvář Václava Flašky Havla? A že vlídná tvář má profláknutou morálku ji už nevadí? No a aby svůj plamenný hněv nějak zdůraznila dodala, že „On (Havel) si opravdu myslel, že když těm zmetkům, kteří tady otrávili ten život, ukáže vlídnou tvář, tak oni se zastydí. A to byl strašný Havlův omyl. On se v tomhle hrozně spletl!“ Ovšem mýlí se i paní Štěpánové, když říká úplné nesmysly. Výše se totiž zmínila, cituji „..."zmetkům" ukázal svou vlídnou tvář a ti toho okamžitě zneužili“, aby se později vyjádřila, že opět cituji: „....když těm zmetkům, kteří tady otrávili ten život, ukáže vlídnou tvář, tak oni se zastydí!“

To je poněkud rozporuplné tvrzení, že ano? Objektivně a upřímně řečeno, „mýliti se je lidské“. Pokud tedy paní Štěpánová je schopna připustit, že to byl Havlův strašný omyl a hrozně se spletl, tak že si také sama přizná, že se spletla a že všechno co neuváženě dělá a hlavně říká, je jeden velký omyl!

Světlý okamžik hérečka měla, když se vyjadřovala k upálení Jana Palacha. „Já si myslím, že Jan Palach chtěl svým činem vyburcovat společnost, ale já si kladu otázku, co si Palach představoval, že ti lidé budou dělat?“ Ano, ta otázka, co si Palach představoval, že lidé budou dělat, je naprosto na místě a klade si ji mnoho občanů, protože na jeho čin nenacházejí vysvětlení. Jsou sice lidé, kteří by na tuto otázku uměli „fundovaně“ odpovědět, problém je v tom, že pro ni to není až tak důležité. Paní hérečka má totiž mnohem důležitější problémy, např., že „změnit režim ze svobodného na totalitní je jednodušší, než změnit totalitní režim ve svobodný, se ukazuje do dneška, neboť z oněch čtyřiceti let těžké komunistické totality se vzpamatováváme do dneška!“ Předpokládám, že tím myslí především sebe a své kolegy z pražské kavárny, protože jinak většina občanů se z totality již dávno vzpamatovala.

Přesto se V. Havla emocionálně zastává a říká, že „Dnes Václavu Havlovi lidé nasazují psí hlavu a my, kteří si ho vážíme, tak jsme nazýváni velice hnusně, ale on šel tomuto národu sloužit. Podle mě měl jinou představu o svém svobodném životě!“ No to zcela nepochybně, v tom lze dát herečce mimořádně zapravdu. Ovšem i ona a ti, co jsou údajně tak hnusně nazýváni (jak konkrétně však neuvedla) mají naprosto zcestnou představu o svobodném životě! Ostatně, paní hérečka to sama deklaruje když veřejně volá po „svobodě“. Jen zcela nechápu a jistě nebudu sám, po jaké svobodě volá nebo touží, kde na současné společnosti vidí nedostatek svobody a jaké konkrétní představy má o svobodě. Všichni její kolegové volají po svobodě, varují před ohrožením demokracie, ale nikdy nikdo nekonkretizoval či přesně nevyjádřil, co vlastně chtějí!

Aby toho nebylo málo, tak hérečka Štěpánová nostalgicky zavzpomínala na své dětství. „ Já jsem byla malá holka a měla jsem sen, že pojedu do Paříže. Já jsem chtěla cestovat, chtěla jsem číst, chtěla jsem svobodně žít, já jsem toho vlastně moc nechtěla. Ale aby to nevypadalo jen na ty duchovní hodnoty, já jsem se taky chtěla hezky oblékat, chtěla jsem ty jogurty a tak podobně,“ přiznala. Ano, byla to těžká doba, jí se z toho zřejmě naprosto nic nesplnilo, chudince. Jako malá holka chtěla cestovat a nemohla, chtěla číst, nesměla, chtěla svobodně žít, byla utlačovaná, nikam nesměla, byla věčně zavřená doma, chtěla se hezky oblékat, osud byl krutý, chodila v otrhaných hadrech a ani toho jogurtu je nebylo dopřáno, chudince!“ Ovšem pro úplnost je třeba dodat, že jak říká, toho vlastně ani moc nechtěla, že? Skromnost sama! A co dnes? Kupodivu prý mnoha lidem jen ty jogurty a lepší oblečení stačí. Báře zřejmě ne. O svobodu mnoha lidem prý také vůbec nejde. Lidem prý stačí, když jim někdo zvedne důchody o tisíc korun. Svobodu si klidně nechají ukrajovat. „Myslím si, že už vůbec nežijeme ve svobodné zemi, že to jenom tak vypadá,“ sdělila dáma.

Jen na okraj, jestli pro hérečku dnes není tisícikoruna nic, chtěl bych ji vidět jako stařenku na důchodu, jak bude obracet každou korun, protože si nemyslím, že zrovna ona bude mít nějaký mimořádný důchod! O té svobodě už toho bylo řečeno dost. Ostatně, problémem svobody jsem začal a problémem svobody i skončím. Zatímco velká většina občanů si na svobodu neztěžuje, což neznamená, že by nebyly důvody, rozhodně však netvrdí, že svoboda není. Svoboda se jen nedostává hérečce Štěpánové a její kolegům. Své vystoupení uzavřela zvoláním, že „demokracie je křehká“. Já k tomu dodávám: „A Bára blbá!“

Jiří B a ť a


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČučkař Koudelka z BISu nás táhne zpět do Protektorátu Č a   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 20:26:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ne tedy jen do Druhé republiky (1. 10. 38 – 14. 3. 39), která školní učebnice dějepisu a literární výchovy z republiky první nepřepisovala, nezakazovala školám mluvit o národním obrození, o Čelakovském a jeho písní ruských, o panslavizmu, nenutila ministerstvo školství přepisovat školní osnovy republiky první.

Ne nic takového zrůdná vláda Beranova druhé republiky nečinila, všeho toho jsme se dočkali až v republice pohavlovské a to od oficiální zpravodajské organizace ČR BIS. jež, zosobněna svým ředitelem Koudelkou, vykonala v minulých dnech cosi jako demarši u současného ministra školství Blagy (ANO), aby jej ke shora uvedeným požadavkům dotlačila.

Ale pozor. Aktovka, s níž pan Koudelka do ministrovy pracovny vstoupil, neobsahovala jen požadavky shora uvedené, ale celou řadu požadavků dalších. Ředitel BISu, zcela určitě v tuto chvíli podoben Reinhardu Heydrichovi, českému ministrovi školství dále objasnil, že současné české učebnice a školní osnovy vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích neobjektivně a nepřátelsky, což je prý následek sovětského pohledu na věci. S tím je samozřejmě nutno co nejrychleji – a to už do začátku příštího školního roku – skoncovat.

Mnichov, pane ministře, řekl představitel BISu ministru školství dále, se už nebude žákům předkládat jako zrada, ale jako diplomatická dohoda, a český vojenský odboj se v učebnicích i osnovách přesune z Východu na Západ, tzn. od Svobodovy armády v SSSR k českým letcům v Anglii. Boje u Dukly se napříště popíší jako úkladný masakr českých vojáků zosnovaný na příkaz sovětské vlády, a květen 1945 se vykreslí tak, že Prahu mohli už dávno a dávno před 9. květnem osvobodit Američané, ale Stalin jim to zakázal. (Že ve skutečnosti bylo osvobozovací území v zájmu zabránit chaosu při styku spojeneckých armád už dříve rozděleno dle plánu Eclipse do čtyř sektorů, z nichž každý sektor byl přístupný jen jedné ze čtyř spojeneckých armád, se v nových učebnicích pochopitelně zamlčí). No a Pražské jaro, pane ministře, nebude už napříště žádným svátkem komunistického reformního hnutí, ale lidovým hnutím za svobodu.

Tím pan Koudelka své expozé u ministra školství skončil, a ten jej, představte si to, z kanceláře nevykázal a nehnal ho svinským krokem z Malé strany až do Stodůlek, ale srazil paty a údajně prý prohlásil, že některé z požadavků BISu jsou oprávněné.

Myslete si o tom, co chcete. Ale já vím i cítím jen jedno. Říká se tomu déja vu. Ta sprostota, ta blbost, ta faleš, ty jsou mi přece povědomé. Ano, vždyť jsem to všechno už jednou prožil. Před necelými osmdesáti lety. Za Protektorátu.

Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč chce Británie zaútočit na Rusko   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:29:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Proč Británie vynakládá miliardy dolarů na dvě nové super letadlové lodě? To je otázka, kterou si klade státní BBC. Nicméně neočekávejte, že vám Britská Blbákovská Corporation poskytne nějaké chytré odpovědi.

Obě dotyčné lodě - nyní vstupující do služby, jedná se o HMS Queen Elizabeth a HMS Prince of Wales - jsou láskyplně pojmenované po britské monarchii. Celkové náklady na stavbu těchto „obrů“ jsou podle BBC přibližně 6 miliard liber (8 miliard dolarů). Ale až budou plně vybaveny novými bojovými letouny, náklady prudce stoupnou a cena se znásobí.

V době, kdy chudoba v Británii dosáhla rekordní úrovně a kdy země čelí ekonomickému kolapsu kvůli brexitu, rozvodu s Evropskou unií, je jistě případné zpochybnit podle všeho překroucené priority britských státních plánovačů, že vůbec zařadili tyto mega obrovské válečné lodě do služby.

Jistě oceníte rozměry těchto plavidel. HMS Queen Elizabeth je dlouhá 280 metrů, je tedy delší, než ikonická budova Parlamentu v Londýně. Na palubě může být umístěno až 60 letadel.

BBC nazývá tyto dvě nové super lodě jako „diplomacii dělových člunů pomocí steroidů“. Jsou větší, než kterékoli jiné předchozí letadlové lodě, vyrobené v Británii, které byly všechny vyřazeny z provozu kvůli stáří.

Americké námořnictvo má v současnosti 10 takových plavidel. Čína, Francie a Rusko mají jen jednu takovou loď. Se dvěma letadlovými loděmi tak Británie předvádí své „globální ambice“. Ale jaké jsou tyto ambice?

Je důležité poznamenat, že obě tyto britské válečné lodě jsou údajně navrženy tak, aby byly kompatibilní s americkými protějšky. Británie si pro své nové lodě konkrétně objednala 48 amerických bojových stíhaček Lockheed Martin F-35B s technologií stealth. Plánuje nakoupit celkem 138 letounů F-35, aby byla bojová skupina kompletní.

Každý bojový letoun F-35 má cenu kolem 100 milionů dolarů. Takže za celkový počet 138 letounů pro dvě lodě by konečné náklady mohly činit téměř 18 miliard dolarů. To vše navrch k rozpočtu 8 miliard dolarů na stavbu lodí.

Opět je třeba říci, že to je omračující rozhazovačnost peněz britských daňových poplatníků v době, kdy země trpí velkou chudobou a veřejné zdravotnictví - které jim kdysi záviděl celý svět - se zoufale zhoršilo.

Projekt nových britských lodí - zejména kompatibilita s americkým námořnictvem a vzdušnými silami - je možná klíčem k tomu, jaké jsou doopravdy „globální ambice“ Británie.

Británie zaujímá pozici jako pronajatá zbraň pro americký imperialismus v 21. století. Přemýšlejte o tom. Z jakého důvodu by Británie postavila tyto obří válečné lodě takovým způsobem, aby vykonaly službu pro americké bojové letouny, a nikoli pro britsko-evropské protějšky, jako je např. stíhačka Eurofighter Typhoon?

Funkce Británie coby vojenského komplice Spojených států není samozřejmě nic nového. Během studené války byly britské síly spolehlivým partnerem v rámci amerických intervencí v zámoří. Role přisluhovače, kterou Británie sehrála, byla eufemisticky nazvána jako „zvláštní vztah“.

Po studené válce „zvláštní vztah“ pokračoval, Británie se zapojila do válek, které USA vedly v Afghánistánu a Iráku. Britové jim poskytli nejen důležitou palebnou sílu a bojovníky pro terorizování okupovaného lidu jménem Američanů, ale role komplice také poskytla důležitou nálepku „multilateralismu“, a tudíž legální krytí pro to, co bylo ve skutečnosti nehoráznou zločinnou agresí.

Při pohledu do budoucna zjistíme, že imperialističtí plánovači Washingtonu jsou fixováni na návrat „velké mocenské rivality“. Na Čínu a Rusko je otevřeně ukazováno jako na cíle. Jak se ekonomická síla USA zmenšuje, je role americké armády větší, neboť má vykompenzovat tuto slabost s ohledem na uplatňování americké globální moci.

Ale americká vojenská moc je také omezena historickým ekonomickým zánikem. Při státním dluhu ve výši 22 bilionů dolarů - když si to spočítáme - mají vyhlídky pro americký militarismus nevyhnutelná omezení.

V tom právě spočívá nový úkol pro Británii - partnera Washingtonu v militarismu. Zejména jde o sdílení vojenské zátěže, týkající se „zabezpečení“ světa v 21. století pro anglo-americký kapitalismus.

Dvě britské super letadlové lodě se pro tento úkol hodí. Nepopírám, že stavba lodí byla zahájena před 10 lety, ale hovoříme zde o strategickém plánování a o tom, jak američtí a britští plánovači předjímají geopolitické trendy.

Je také znepokojivé, jak britští političtí a vojenští vůdci, stejně jako státní propagandistická média (jako např. BBC a expertní skupiny, jako je jako Integrity Initiative), v posledních letech horlivě urychlovali rusofobii.

Údajný pokus o otravu bývalého špiona Sergeje Skripala v Anglii v loňském roce je toho ukázkovým příkladem. Britský politický a mediální establishment bil na poplach kvůli tomuto pochybnému incidentu a obviňoval ruskou vládu, že nařídila „atentát v ulicích Británie“ - což není nic menšího, než „válečný akt“, jak tvrdí.

Podněcování Británie k válce s Ruskem se také projevuje na vyšším počtu „zachycení“ ruských bojových letounů a válečných lodí v mezinárodních vodách; na bezprecedentním rozmístění britských vojsk v Arktidě a Baltském moři (včetně prince Harryho!) - aby „vyslali signál Moskvě“; a na nedávném vyslání britské válečné lodě do Černého moře na podporu neonacistického režimu v Kyjevě, který „čelí ruské agresi“, jak tvrdí britský ministr obrany Gavin Williamson.

Mylné představy Británie o majestátnosti jako o bývalé imperiální síle jsou patetické. Ale tyto bludy jsou také nebezpečné, vždyť Británie dostává novou roli coby imperialistický přisluhovač Ameriky pro 21. století. A ve snaze prokázat svou „hodnotu“ se Británie stává stále útočnější vůči Rusku.

Finian Cunnigham

Why Britain Aggresses Russia yšel 8.ledna 2019 na ICH. Překlad Zvědavec.
Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/01/7809-proc-chce-britanie-zautocit-na-rusko.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPád impérií: Londýn, Washington a Paříž jsou na pokraji kolapsu   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:26:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Navzdory drtivé síle dezinformačního aparátu NATO vstoupilo centrum impéria v roce 2019 do stavu úplného chaosu.

Washington, Londýn a Paříž - tři hlavní města impéria - nejsou dnes v podstatě řízena, jsou zastavena, a potácejí se na pokraji zhroucení nebo jsou v obležení vlastního lidu.

Jejich samozvaná Nemesis (symbol osudové msty, odplaty, pozn. překl.) - Moskva a Peking - si mezitím připíjí na Nový rok ve stavu značného optimismu a sebedůvěry. To jsou fakta, skutečné zprávy.

Měli bychom začít od vrcholu impéria. Vláda Spojených států se uzavřela uprostřed stagnace a palby mezivládních houfnic.

Ministr obrany „Vzteklý pes“ Mattis odstoupil, a ostatní uniformovaní podřízení se rozhněvali, neboť prezident nás opětovně ujišťoval, že stáhne vojáky z nákladných a prohraných zahraničních válek. Současný „vzteklý pes“ - John Bolton - otevřeně vzdoruje prezidentu Trumpovi kvůli Sýrii, Mueller se blíží, a nová demokratická většina ve Sněmovně se chystá „obvinit z vlastizrady z***syna“.

Nikdo neví, zda prezident Trump setrvá ve svém úřadě dlouho, a sebemenší náhled na názory jeho předpokládaného nástupce - viceprezidenta Mika Penceho - připomíná slavnou fotografii, na které je prezident Nixon a jeho viceprezident Spiro Agnew, stojící za ním. V satirické bublině nad Nixonovým ramenem stojí: „Nikdo mě nezastřelí, když je tenhle chlápek další na řadě.“

V Londýně je britská premiérka Theresa Mayová mrtvý člověk, odchod Británie z Evropské unie je stále otázkou naprosté nejistoty, přestože zbývá pouze 80 dní. Před britským parlamentem začaly propukat násilnosti, žádná frakce nemůže ovládat většinu, nemůžou se konat volby, protože nejpravděpodobnějším výsledkem by bylo zvolení veterána Jeremyho Corbyna, který je proti imperialismu, a jehož by „deep state“ brzy uvěznil (stejně jako autora tohoto článku, podle britské iniciativy Integrity Initiative).

Pokud nebude žádná dohoda o brexitu, jih Anglie se zastaví vzhledem k nedostatečné přípravě, kamióny směřující na kontinent a zpátky pojedou v Kentu, „zahradě Anglie“, na parkoviště.

Brexit pouze podle názvu - jinak také přezdívaný dohoda Theresy Mayové - nemůže být příští týden schválen v Dolní sněmovně britského parlamentu vzhledem k opozici labouristů, nejméně 50 poslanců vlády a 10 členů koaličních partnerů, severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Třetí volba - nové referendum - je rizikem, že by se odehrál stejný scénář (avšak téměř zcela neohlášený), jako v ulicích Paříže a dalších francouzských měst. Vzepřít se výsledkům prvního referenda, a podvést tak 17,4 milionů obyvatel, kteří hlasovali pro brexit, by znamenalo ohrozit sociální mír v Anglii. Miliony těch, kteří hlasovali pro brexit, patří k těm lidem v Británii, kteří nemají co ztratit.

Ve Francii se stal Elysejský palác Macronovou Bastilou, a není vůbec vyloučeno, že na ni nebude zaútočeno.

Minulý víkend musel být jeho mluvčí propašován zadními dveřmi, neboť protestující se zmocnili nákladního vozu a najeli do dveří vládní budovy. Právě ty podmínky, o které Macron v Damašku tak usiloval, a fakt, že Francie SKUTEČNĚ pomohla Kyjevu dosáhnout daného stavu, nyní otřásají samotnými základy Francouzské republiky.

Žádné otočení „Nelsonovým okem“ (když se lord Nelson, slavný anglický admirál, v bitvě u Trafalgaru dozvěděl, že jeho směrem postupuje francouzské námořnictvo, přiložil si dalekohled k černé pásce, zakrývající jeho chybějící oko, a řekl: „Nevidím žádné lodě“) nezmění skutečnost, že po dobu osmi týdnů stovky tisíc Francouzů ze všech politických vrstev požadují - se stále větším násilím - v ulicích měst po celé zemi, aby jejich prezident odstoupil. A Macron, zasypávající Champs-Élysées eury ve svých ústupcích - zcela navzdory fiskálním pravidlům EU - pouze povzbudil „další“ (les autres), aby pokračovali v demonstracích.

Tento týden se na stranu „žlutých vest“ přidala vláda Itálie (EU, NATO), přičemž italský premiér Salvini osobně odsoudil francouzského prezidenta za to, že je „proti svému vlastnímu lidu“.

Tuto sobotu se v Londýně uskuteční ohromná demonstrace, která bude mít celou řadu stejných protiúsporných požadavků na britskou vládu, jaké požaduje hnutí žlutých vest po Macronovi. Centrum nemůže zůstat pozadu.

Starý řád umírá; nový ještě nemůže být zrozen. Pokud nebudeme opatrní, brzy skončíme zaživa mezi příšerami.

George Galloway

Fall of Empires: London, Washington & Paris on brink of collapse vyšel 9. ledna 2019 na rt.com. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/01/7808-pad-imperii-londyn-washington-a-pariz-jsou-na-pokraji-kolapsu.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBIS studuje dějepis??   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:23:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Naše BIS ve své výroční zprávě napadá výuku dějepisu v našich školách, která prý je zcela pod vlivem "sovětského vidění světa" a výuka češtiny zase prý propaguje - "slovanský panslavismus". SSSR jak známo zanikl už 1991 , tedy před 28 lety , je tedy zajímavé, jak může být pod jeho vlivem výuka dějepisu v Čechách. Osobně mne zaráží, že "mezi vážné úkoly" naší BIS patří také zevrubné studium učebnic dějepisu, češtiny a dalších předmětů našich škol.

Takže nějaký tajný agent BIS si od školního dítěte vypůjčí svazek učebnic, které si v síťovce odnes do pracovny a zde listuje , čte, listuje a dělá podrobné výpisy pro svého šéfa do nějaké budoucí výroční zprávy. A co honění cizích tajných agentů ?? vážená BIS ? Už se nedivím, že jim většinou unikají, když naši tajní agenti čtou ve dne i v noci školní učebnice a pořizují z nich sáhodlouhé výpisy. "Záběr" BISU je tedy opravdu široký !!

P.S. Ovšem, když tajná policie začíná studovat obsah učebnic a doporučovat jejich "předělání" ,pak mi to silně začíná připomínat pálení nepohodlných knih z časů Třetí říše nebo časů našeho pátera Koniáše.

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/historici-vs-bis-co-skodi-vyuce-dejepisu-je-to-rusky-pohled_510163.html

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/historikove-vidi-ve-vyuce-dejepisu-spise-jine-problemy-nez-bis/1709064

Loudil

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČT manipuluje s historickými fakty a padělala historické dokumenty! Byla podána stížnost   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:19:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Na adresy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady České televize jsem právě odeslal tuto stížnost," oznámil na svém facebookovém profilu komentátor současného dění Petr Štěpánek a upozorňuje na záměrné falšování dějin.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Věc: stížnost na Českou televizi

ČT manipuluje s historickými fakty a padělá historické dokumenty! Dne 9. 1. 2019 v Událostech odvysílala šot o Janu Palachovi. Jeho součástí byl významově zkreslený a slyšitelně střihově padělaný záznam vysílání Československého rozhlasu z 21.8.1968.

Redaktory ČT upravený záznam zněl takto: "Včera, dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky..."

Původní text vysílání však zněl takto: "Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky..."

S pozdravem

Petr Štěpánek
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRazítkovací mánie snad nikdy neskončí   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:17:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud po vás chce účetní razítko na paragonu ze supermarketu či benzínové pumpy, vyměňte ji. Zákon o účetnictví a o DPH pravděpodobně nečetla.

„Můžu dostat razítko“ zaslechla jsem nedávno sympatického pána v supermarketu, když si kupoval stěrače na auto a paragon vydaný na pokladně mu zjevně nebyl dostačující. „Ano, na zadní pokladně“ odpověděla pokladní na druhé kase, která byla evidentně na tyto případy připravená.

Kupovala jsem si sdružovací lišty v papírnictví a paní pokladní mi už už chtěla přetisknout vystavený paragon razítkem, když jsem zařvala: nééé!!! Příšerně se lekla, razítko na paragon nedala, ale vysvětlila mi, že ačkoliv ona sama ví, že je tam naprosto zbytečné, vyjma mě, ho tam všichni chtějí.

Komentovat razítkovací mánii pracovníků benzínových pump asi nemá smysl. Ti jsou razítkováním paragonů doslova posedlí a nekřičíte-li včas, tedy s velkým předstihem, máte paragon nejen orazítkovaný, ale i opatřený jakousi prapodivnou vlnovkou, kterou by nerozluštil a už vůbec neindentifikoval ani ten nejlepší písmoznalec na světě.

Přesto, že takové doklady, kdy se razítkem přetisknou původní údaje na paragonu, jsou v rozporu se zákonem o účetnictví, a tedy do účetnictví nepatří, vyrábějí se jak na běžícím páse.

Razítko je nástroj, pomocí kterého opatřujeme písemnosti požadovanými údaji, popř. stvrzujeme určitá fakta nebo autenticitu písemnosti.

Právě podle způsobu a užití rozlišujeme dva typy razítek:
1.úřední razítka – lidově se používá výraz kulatá razítka
2.ostatní, či běžná, obyčejná........nazvěme je jakkoliv, co nám bude srozumitelné

Ponechme stranou kulatá razítka, jejichž význam a způsob použití je dán legislativou, a podívejme se na význam těch obyčejných. Jak je výše uvedeno, usnadňují práci tím, že potřebné údaje, kterými je nutné opatřit určitou písemnost, na danou písemnost dostaneme rychle a snadno: bum. Tedy potřebujeme-li na dokument napsat název, adresu a IČO organizace, je rozhodně rychlejší i pohodlnější použít razítko, nežli to vypisovat ručně, či na PC. Ale jiný význam takové razítko nemá a je naprostý nesmysl ho v tom hledat. Paragony z většiny obchodů i benzínových pump mají veškeré náležitosti účetního i daňového dokladu. Proč se tedy opatřují razítkem, se můžeme jen dohadovat. Prodejci svorně tvrdí, že to nakupující chtějí, nakupující tvrdí, že to po nich chtějí účetní. Nevím, kde je pravda, ale na závěr si dovolím jedno doporučení: Pokud po vás bude účetní chtít razítko na paragonu ze supermarketu či benzínové pumpy, vyměňte ji.

Autor: Helena Sasová
převzato z blogu autorky, titulek upraven redakcí

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMuslimům připadá v pořádku urážet nemuslimy, ale jakmile je jim oplaceno stejnou mincí, uchylují se k násilí   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:13:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukázka z knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům:

Mohamedovy výzvy k přestupu na víru se v Mekce setkaly s lhostejností. Mekkánci tolerovali všechna náboženství, stejně jako většina dnešních nemuslimů. Náboženská perzekuce byla v tamních zemích něco zcela neznámého, neboť polyteistická společenství jsou ze své podstaty tolerantní. Mekkánců se samozřejmě dotklo, když Mohamed urážel jejich bohy, ale neublížili mu. Zesměšňovali ho i jeho náboženství, podobně jako se islámu vysmívají lidé dnes. Ibn Ishák vypráví:

Společníci Alláhova proroka se odešli modlit do údolí, skryti před lidmi. Jednou, zatímco se Sa’d a několik dalších Prorokových společníků modlilo, byli objeveni modloslužebníky, kteří je začali urážet, odsuzovali jejich činy a provokovali je k boji. Pak Sa’d udeřil modloslužebníka velbloudí čelistí a zranil ho. To byla první krev prolitá v islámu.

Všimněte si, že modloslužebníci oplatili urážku svého náboženství pouze výsměchem. Za to byli napadeni a zraněni. Muslimům připadá v pořádku ostouzet myšlenky, které jiní považují za svaté, ale jakmile je jim oplaceno stejnou mincí, uchylují se k násilí.

Ishák dále píše: „Když Prorok začal mezi svými lidmi šířit islám, jak mu Alláh nařídil, nezačali mu odmlouvat, až do okamžiku, kdy začal urážet jejich modly. Když to však udělal, obvinili ho z toho, že touží po moci, popírali jeho zjevení a spojili se, aby ho potupili.“ 24 To vyvrací veškerá tvrzení, že nepřátelství Mekkánců vůči muslimům se dá považovat za náboženské pronásledování. Je normální, že se lidé urazí, když někdo ostouzí jejich náboženství a předky. Dá se rovněž pochopit, pokud na kritiku reagují kritikou a na výsměch výsměchem.

Obyvatelé Mekky na muslimy nedoráželi kvůli jejich víře v Alláha a nevíře v jiná božstva. Židé, křesťané a sabejci byli koneckonců také monoteisti a nevěřili v modly Kurajšovců, přesto mohli svou víru svobodně praktikovat a hlásat. Muslimové byli izolováni proto, že se chovali násilně a urážlivě.

Autor: Ali Sina

Zdroj: eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRakousko dostalo od euroopilce Junckera napomenutí. Může za to migrační pakt OSN   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:09:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který celkově vychválil Rakouské předsednictví v Radě EU (červenec - prosinec 2018), vyčetl rakouskému kancléři Sebastianu Kurzovi v Evropském parlamentu ve Štrasburku pozici jeho vlády ohledně migračního paktu OSN.

„Výsledek rakouského předsednictví je působivý v různých aspektech, ale s jednou výjimkou. Přál bych si, aby rakouská spolková vláda byla schopna překonat některé těžké chvíle, a konkrétně, aby dosáhla pokroku v otázce migračního pakt OSN," řekl Juncker během debat o výsledcích rakouského předsednictví v Radě EU.

Podle něj Brusel doufal, že vídeňská vláda „dá zelenou" tomuto globálnímu paktu.

„Víte, pane kancléři, že jsem několikrát opakoval, že by bylo žádoucí, kdyby předseda Rady byl schopen jít správným směrem v této oblasti, a ne aby podával negativní signály," řekla hlava Evropské komise, když se obracel na Kurze.

Přitom Jean-Claude Juncker vysvětlil, že by bylo fér přiznat, že Rakousko není jedinou zemí EU, která odmítla podepsat migrační pakt OSN.

„Nerozumím tomu, a stále ještě nechápu, co se stalo a proč se to stalo," zdůraznil předseda Evropské komise.

V závěru své řeči Juncker dodal, že „těm, kteří se ‚cítí uražení‘ jeho poznámkami o pozici Rakouska na migrační pakt, odpovídá, že to udělal „nejen svým jménem, ale jménem Evropské komise".

„Ti, kteří se domnívají, že toto téma je nemístné v demokratické diskusi, se pletou," dodal Juncker.

Zdroj: https://sptnkne.ws/k4f8

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProhra Mayové? Britští poslanci odmítli dohodu o brexitu   
Pridal tk Středa 16 leden 2019 - 04:04:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britští poslanci odmítli dohodu o brexitu a nepodpořili plán premiérky Velké Británie Theresy Mayové. Tím umožnili jak tzv. tvrdý brexit, tak i úplné odmítnutí brexitu.

Její návrh podpořilo 220 poslanců, proti se vyslovilo 432.

Mayová slíbila, že v pondělí předvede nový akční plán, pokud vláda neztratila důvěru parlamentu.

„Je třeba zjistit, jestli parlament stále důvěřuje vládě," uvedla.

Také vyzvala parlament ke spolupráci s vládou, aby země mohla vystoupit z EU bez potíží.

Předseda opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn předložil návrh k vyslovení nedůvěry Mayové a jejím ministrům. Hlasování o nedůvěře proběhne ve středu.

„Tohle je největší prohra vlády (v parlamentu) od 20. let. Vláda nedokázala navázat společnou řeč s dalšími stranami…Podávám návrh o vótu nedůvěry. Návrh se bude projednávat zítra a poslanci budou mít možnost, aby se vyjádřili k nekompetentnosti vlády," prohlásil Corbyn ve svém projevu.

Předseda Evropské komise Jean Claude Juncker vyjádřil politování nad výsledky hlasování a vyzval Británii, aby si ujasnila své plány.

Termíny hlasování o brexitu se už jednou posouvaly, když se v prosinci ukázalo, že dohoda nezísDnešní výsledky předvedly, že premiérce se nepodařilo přesvědčit poslance, že dohody, kterých dosáhla s EU, jsou ty nejlepší.

Británie by měla opustit EU už 29. března, tedy za 73 dnů. K nejpravděpodobnějším variantám rozvoje událostí patří vystoupení z EU bez dohody (což může mít ničivé důsledky pro hospodářství země), odložení data brexitu či provedení nového referenda o odchodu z EU.

Zdroj: https://sptnkne.ws/k4bv

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2879 sec,0.0821 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,054kB