Úterý 22 leden 2019
Je suis France?   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 07:47:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Toto je dopis rozhořčeného Čecha. Proč žaluje Evropu a proč žaluje Francii? Necháváme ho v plném znění. Již nyní text Víta Pokorného sdílelo více než 21 tisíc lidí. V čem je jeho síla? Posuďte sami.

Mám si svou tvář na profilovce Facebooku zabalit do francouzské trikolóry? Ne kamarádi, neudělám to. A to nikoliv proto, že bych snad nesoucítil s dětmi, které při náhlém útoku v Paříži přišly o své rodiče, nebo s mrtvou studentkou, která už nikdy nedopíše svou téměř hotovou bakalářskou práci. Předčasně a nedobrovolně odešlo více než 130 lidí, další stovka je v kritickém stavu v nemocnici, další tři stovky jsou „jen“ obyčejně zranění. Je mi jich nesmírně líto, ale na pozadí jejich oběti napřahuji ukazovák, ukazuji a nekompromisně ŽALUJI: Politiky Evropské unie, špičkové představitele bohatých a humánních západních států:

TO VY jste umožnili, aby americká politika a Vaše servilní nečinnost rozvrátily stávající fungující politické systémy v Sýrii, v Eritrei, v Iráku, Afghánistánu, v Libyi, v Súdánu, v Čadu a ve spoustě dalších států.

TO VY jste zapříčinili konec obvyklého fungování těch krajin, vznik stovek nepřehledných kmenových bojůvek a stav, kdy v těch zemích neexistuje bezpečí a každý tam zápasí s každým.

TO VY jste odpovědní za dodávky zbraní tu jedné, tu druhé bojující skupině, v podstatě každému, kdo zaplatí příslušný bakšiš do Vámi spravované státní kasy.

TO VY stojíte za nekonečným proudem pologramotných černochů, který směřuje za svou lepší ekonomickou budoucností do Evropy. Mladí muži, kteří k nám z velké části přicházejí (třebaže fotografie v novinách jsou plné starostlivých maminek a plačících dětí bez teplého svetru), mají v kapsách tu stovky, tu dokonce tisíce eur či dolarů. Podle našich novin ale ti lidé pocházejí z nejchudších poměrů a utíkají před válkou ve své zemi.

Tfuj, říkám a uplivávám si před novinářským hovadem, který toto napíše! Jak dlouho si myslíte, že budu věřit pohádkám, kdy se mi snažíte říct, že chudá a početná africká rodina prodala veškerý svůj majetek (předtím už poničený válkou a zkonfiskovaný islamisty) a poslala jednoho svého zástupce do Evropy?! Jsem podstatně bohatší než „chudá africká rodina“ a nedám dohromady několik tisíc eur, když jedu na dovolenou. Prostě si to nemohu dovolit. A Vy mi budete donekonečna lhát, že ty peníze v jejich kapsách jsou JEJICH???

JAK TO, že neumíte ochránit vnější hranici Schengenského prostoru a tisíce hodin Vašich schůzek končí jen bezduchými prohlášeními, která nic, ale SKUTEČNĚ NIC neřeší?!

JAK TO, že bohatá Evropa, disponující mimo jiné nejmodernější vojenskou aliancí NATO se superdokonalými zbraňovými systémy, neumí udělat pořádek na svých hranicích a dovolí, aby nám do Evropy chodily statisíce neregistrovaných lidí bez dokladů nebo se smyšlenou identitou?!

JAK TO, že dopustíte vznik zakázaných (eufemisticky nazývaných) „no go“ zón uprostřed evropských velkoměst, kam se Belgičan, Francouz nebo třeba Švéd bojí chodit, kde neplatí slovo policisty a kde snad, nedej bůh, už nyní vládne právo šaría?!

JAK TO, že máte peníze na to, abyste živili, šatili, ubytovávali, školili třeba v jazyce statisíce přivandrovalců, abyste je přepravovali vlaky či letadly, abyste jim zabezpečovali zdravotní péči?!

Víte, co dělá náš bezdomovec, kterému exekutor kvůli dluhu 50 000 sebral střechu nad hlavou a odsoudil ho k doživotní existenci v šedé ekonomice? Když je mu zima, zaleze k rourám dálkového topení někde u plotu teplárny, když má hlad, jde vybírat kontejnery, když ho bolí břicho, prostě jen tiše trpí a „léčí se“ ukradeným rumem.

ŽALUJI, že o Františka Nováka či Pepu Koudelku se postarat neumíte, zatímco Mohamedu Al Ibn Azízovi v téže situaci zajistíte z našich společných peněz dům, lékaře, sociální péči, kapesné, mobilní telefon, dávky a právníka. Ku*va, proč?!? Nedivte se pak, že radikální muslimové (a to jsou vyznavači islámu všichni!) zneužijí tuhle Vaši pseudo pohostinnost a ve jménu Alláha tu začnou střílet nebo vyhazovat do povětří tu metro, tu vlak, tu autobusy, nebo třeba fotbalové stadióny či koncertní sály. Jak dlouho ještě budete pobírat své královské platy a za zdmi svých paláců, chránění stádem bodyguardů, donekonečna vydávat svá prohlášení, která jsou (a teď to napíšu fakt na plnou hubu) k hovnu?! Kdy se konečně postavíte za svoje voliče, za nás Evropany, a kdy konečně začnete něco pořádné ho dělat? Kolik ještě musí přijít útoků, kolik nevinných tatínků musí být zabito, kolik evropských maminek musí být znásilněno, aby jste pochopili, že tohle všechno je jen a jen VAŠE VINA!!!

A proto ne, já nejsem Francie a moje profilovka není zahalena trikolórou. Stojím proti Vám s odhalenou tváří, ukazuji na Vás a žaluji. A budu to dělat čím dál tím častěji a čím dál tím hlasitěji. Nebojím se.

Dopis Víta Pokorného k útokům ve Francii válcuje internet.
Je ovšem k zamyšlení, kdy Francouzům podobní probruselští
pochopové něco podobného prosadí i u nás v Česku. Kdy se
budeme bát jít do kina, nakupovat na trhy, jít na koncert,
nebo jet metrem, nebo pouštět svoje dcery na diskotéky!!!
Jak dlouho bude trvat než u nás nastane díky dobroserům,
sluníčkářům a vlastizrádcům to co dnes vidíme na dříve tolik
obdivovaném západě?

Odpověz si každý sám……

Vít Pokorný

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMimořádné dílo hudebního skladatele   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 07:37:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hudební skladatel Jaroslav Křička se narodil 27. srpna 1882 v Kelči na Valašsku. Hudební základy získal u svého otce, který ho učil hře na klavír, na housle a němčině. Po studiu piaristického gymnázia v Německém Brodě, odešel na pražskou konzervatoř, kde byl jeho učitelem Karel Knittl, který ho připravoval z harmonie, nauky o nástrojích a hry z partitury. Zrovna tak ho Karel Stecker učil skladbě a kontrapunktu. Tehdy se Křička věnoval hře na tympány.

V roce 1903 se Křička ujal řízení dělnického sboru v pražských Vršovicích, na Starém Městě řídil pěvecký sbor pražských rukavičkářů a velkým počinem pro něho bylo vedení spolku Harmonie, a to již ve druhém ročníku studií (sic!). Po Václavu Talichovi převzal Akademický pěvecký sbor a spolu s řízením sborů se značnou měrou věnoval i skladatelské činnosti. Jaroslav Křička byl vedle tvorby Vítězslava Nováka a Josefa Suka ovlivněn hlavně díly B. Smetany, A. Dvořáka a Z. Fibicha.

Když ukončil studia v Praze, rozhodl se na doporučení Karla Hoffmeistra studovat v Berlíně, kde na něj velmi zapůsobilo Umělecké divadlo z Ruska, které ovlivnilo jeho rozhodnutí přijmout místo učitele hudby v Dněpropetrovsku (tehdy Jekatěrinoslavi), kde působil v letech 1906 – 1909. Vyučoval zde teorii, harmonii a komorní hru. Založil zde také orchestr, se kterým prováděl díla B. Smetany a A.Dvořáka. Studoval partitury symfonických děl a byl nadšen ruskou hudbou, především v dílech Michaila Ivanoviče Glinky.

V Dněpropetrovsku složil mnoho děl a také svoji nejznámější píseň Albatros ze sbírky Severní noci. Během pobytu v Rusku se zajímal o díla Rimského-Korsakova a Musorgského, která na něj rovněž mimořádně zapůsobila.

Po návratu do své vlasti navštívil Křička nejprve L. Janáčka na varhanické škole v Brně, poté soukromě učil v Praze a již v roce 1909 se stal sbormistrem vinohradského Hlaholu. Spřátelil se též s Ladislavem Vycpálkem a žáky V. Nováka a od roku 1911 zastoupil K. Steckera na pražské konzervatoři. Po smrti K. Steckera se stal v roce 1919 profesorem skladby na konzervatoři v Praze, kdy jeho žáky byli kupř. Karel Hába, Emil Hlobil, Václav Trojan a Ján Cikker. Roku 1936 byl jmenován profesorem skladby na mistrovské škole a v letech 1942 – 45 byl rektorem pražské konzervatoře.

Pokud se týče Křičkova díla, jsou v něm obsaženy v podstatě všechny druhy a žánry. Ze skladeb pro klavír bych vybral Humoresku Es dur a suitu ze scénické hudby k divadelní hře V. Dyka Zmoudření dona Quijota, v skladbách pro sólové nástroje uvedu Ukolébavku pro housle a klavír a Píseň hor pro flétnu a klavír a z komorní hudby je známa Sonáta e-moll pro housle a klavír, určená památce Jana Štursy. Jaroslav Křička se zaměřoval i na orchestrální skladby, z nichž bych připomněl předehru k Maeterlinckově pohádce pro velký orchestr s názvem Modrý pták a suitu z hudby k filmu Svatý Václav z roku 1930.

Umělec je znám též tvorbou písní, jako byl cyklus čtyř písní pro střední hlas s doprovodem klavíru, nazvaný O lásce a smrti a Říkadla a písničky pro hochy a holčičky. Z písňových drobností jmenuji Heslo J. A. Komenského,což jsou čtyři sbory na slova J. A. Komenského s použitím jeho nápěvů.Jeho Tyrolské elegie pro sóla, mužský sbor a orchestr je možno zařadit mezi kantáty. Podobně tak i Krále Lávru, což je scénická kantáta se zpěvy a tanci na slova stejnojmenné básně K. H. Borovského.

Jaroslav Křička složil i mnoho sborových písní (Pozdravujte zemi, obláčkové na slova K. H. Máchy), dětské sbory (Maminkám k svátku), sbory ženské (Dvojzpěvy na slova moravské lidové poezie s názvem Moravské písně) a smíšené sbory (Mateřídouška na slova úvodní básně z Kytice K. J. Erbena). Můj zvláštní zájem náleží sborům mužským (zpíval jsem vždy v basové sekci Sdružení), ať už vzpomenu sbor Sedmdesát tisíc na slova Petra Bezruče či sbor Dyby černé očenka, které jsme v Pěveckém sboru pražských učitelů mnohokrát interpretovali jak v domácím prostředí, tak i na koncertních zájezdech v cizině. Mužský sbor Dyby černé očenka je sbor, jenž má jedinečnou, neopakovatelnou barvu a výraz.

Autor skládal také opery, první z nich byla Hipolyta(již z roku 1910), ze které stojí za povšimnutí árie Madonno přečistá. Další byly kupř. Strakonický dudák (podle báchorky od J. K.Tyla), Pohádka zimního večera (scénická hudba k divadelní hře W. Shakespeara), Zahořanský hon a mnoho jiných.
Bylo by toho, samozřejmě, víc, jenom připomenu, že Jaroslav Křička skládal rovněž hudbu k filmům, klavírní houslové skladby pro mládež, dětské písně, dětské zpěvohry, lidové písně v různých úpravách, duchovní písně a hudbu k tělovýchovným hrám, pochody, tance, intrády a znělky. Při LOH v roce 1936 získal ve skladatelské soutěži bronzovou medaili za skladbu Horácká suita. Vydal rovněž řadu informačních, ale i popularizačních publikací, v roce 1921 byl zvolen členem České akademie věd a umění a v roce 1957 byl jmenován Zasloužilým umělcem. Tak mimořádně erudovaného a mimořádně tvůrčího skladatele česká hudební literatura opravdu nepamatuje.

Hudební skladatel, hudební pedagog, dirigent a vysokoškolský učitel Jaroslav Křička zemřel 23.ledna 1969 v Praze, ve věku 86 let.


Autor: Miloslav Samek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvět se snad zbláznil ...   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:47:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Státní pokladna USA už měsíc je prázdná. Státní zaměstnanci neberou výplaty a pokud nemají našetřeno, tak dluží za nájem, nesplácí půjčky i hypotéky. Jejich rodiny s dětmi stojí u charity frontu na obědy, přesto musí ze zákona i s tou prázdnou kapsou chodit do práce. Tato stále ještě nejmocnější ekonomika světa je ve finanční krizi. Důvodem je spor o hraniční plot na mexické hranici, který přijde státní pokladnu na 6mld dolarů.

Musím se skoro stydět, že zatím co americký úředník nemá na obědy a stojí v frontě na charitu, já jsem dostal k důchodu přidáno a tak jsem si včera u renomované obchodní firmy, koupil nové kalhoty a dokonce i nové boty. A ještě si představte, že cestou domů jsme si s manželkou, zašli do kavárny na pravou brazilskou kávu a na velký dort se šlehačkou. Také konstatuji, že nedlužíme ani na nájemném, nebereme si ani půjčky, ani nestojíme frontu u charity na obědy…. Dokonce jezdíme každoročně na dovolenou na Šumavu, do Jizerských hor a někdy i k moři.

Když zapátrám v paměti, kdy jsme byli v podobné situaci, tedy nemít na nájem, na splátky, na obědy, ani na ty nové kalhoty, tak si vzpomenu na to naší polistopadovou dobu a s ním i na první uzavřené továrny, hutě, doly,… na krachující banky, na znehodnocené vklady i na vysokou nezaměstnanost. Zaměstnanci chodili domů bez výplaty, neměli na nájmy a s odvráceným pohledem chodili kolem samoobsluhy. Dovedeme se proto vžít do tíživé situace amerických rodin.

Je potěšující, že tento krizový stav v posledních letech už neznáme, mzdy i důchody pravidelně rostou. Státní rozpočet je v přebytku. Nezaměstnanost je nejnižší v EU a kdo chce pracovat, práci najde. Dokonce od ledna důchodci dostali přidáno 900 korun měsíčně. A na příští rok slíbil premiér opět přidat 900 korun.

Je také pravdou, že občas brbláme nad svou nízkou mzdou, ale i tak nezažíváme ty zlé časy, které nyní prožívají v USA, nebo ve Francii. Ve Francii již po několik měsíců hnutí „žlutých vest“ ovládlo ulice, zaměstnanci, dělníci, studenti bojují za svá sociální práva. Je tedy možno říci, že se u nás máme relativně dobře.

A je důležité také všem připomenout, že jsme nikoho nekolonizovali, nežili jsme z práce, ani z bohatství těch druhých, nemáme ani zlaté doly, ani naftové vrtné věže.
A protože nejsme škodolibí ani nepřející, přejeme si, aby i ten americký zaměstnanec měl na splátky, nájmy a také na ty nové kalhoty.
Přemysl Votava

Přemysl Votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeši jdou ještě dál s #JusticniMeToo   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:45:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tento měsíc začal soudní proces s hercem (nebo spíše bývalým hercem?) Kevinem Spaceym, který je obviněn z toho, že osahával mladého muže. Mladík tvrdí, že byl vyveden z míry setkáním s hvězdou a chtěl pouze fotku na Instagram. S obviněním přišel až poté, co se rozšířila popularita hnutí #MeToo. Stejně tak si počkal i bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa,který přišel se stížností na snahu o ovlivňování rozhodování soudu ze strany prezidenta Miloše Zemana až poté, co dal Zeman jasně najevo, že ho nemíní jmenovat předsedou Ústavního soudu.

Během samotného svádění Baxa žádné obvinění nesdělil. V tomto směru se #JusticniMeToo podobá svému americkému předchůdci. Těžko prokazatelná obvinění jsou vznášena dlouhou dobu poté, co se inkriminované události odehrály, v rámci určité revoluce ve společnosti. Češi to posunuli na zcela novou úroveň, když do čela revoluce postavili vrcholné soudce.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMiliardy korun pro Česko od Německa? Okamura nepovažuje válečné reparace za promlčené   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:38:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda SPD Tomio Okamura na svém Facebooku prohlásil, že otázka válečných reparací není promlčená. Vláda je pouze nechce vymáhat, řekl. Získané prostředky je potřeba nasměrovat na strategické investice a kumulování bohatství národa.

„Německé válečné reparace nejsou promlčené. Poslanci hnutí SPD interpelovali ministra zahraničí ve věci reparací Německa za škody způsobené Československu za druhé světové války. Z odpovědi jasně vyplývá, že tento nárok reálně existuje, ale vláda ho nepovažuje za vhodné vymáhat," napsal Okamura.

Z pohledu Okamury při takovém stavu věcí vzniká otázka o tom, kdo ve skutečnosti ve válce vyhrál a kdo prohrál.

Předseda SPD říká, že se jeho strana přidá k pozici polského prezidenta a bude usilovat o projednání této otázky v českém parlamentu.

„Hnutí SPD se přidá v rámci V4 k pozici prezidenta Polské republiky a budeme se snažit tuto otázku otevřít. V Parlamentu ČR budeme jasně a otevřeně požadovat zařazení tohoto bodu na jednání sněmovny," prohlásil.

Okamura ve svém postu také poukázal na směry, kde by se měly získané peníze použít. Hlavním adresátem od Německa získaných peněz by se měly stát projekty strategického významu.
„Německo musí začít opět reparace platit. Tyto prostředky se musí použít na strategické projekty a budování národního majetku naší země," uzavřel politik svůj komentář.

Zdroj: https://sptnkne.ws/k6Bt


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVí Pentagon, jak rozdrtit Írán?   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:21:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké noviny The Wall Street Journal (WSJ) v těchto dnech s odkazem na výroky bývalých i aktivních politiků, kteří si přáli zachovat anonymitu, sdělily, že se Rada národní bezpečnosti USA v čele s poradcem prezidenta Johnem Boltonem loni na podzim obrátila na Pentagon se žádostí o přípravu několika variant útoku na Írán.

Příčinou této žádosti bylo zářijové minometné ostřelování proíránskými silami diplomatické čtvrti v Bagdádu, kde se nachází americká ambasáda. Po dvou dnech došlo k podobnému incidentu v jižním iráckém městě Basře, kde se nachází americký konzulát. Žádné oběti, ani škody způsobeny nebyly. Bývalá náměstkyně poradce pro národní bezpečnost Mira Ricardelová však prohlásila, že tato ostřelování byla válečnou akcí. Podle jejího názoru měly USA odpovědět stejně.

Tým amerického prezidenta pro národní bezpečnost kvůli tomu svolal řadu zasedání, na kterých projednal reakci americké strany. Bolton pak naléhavě požádal Pentagon, aby navrhl varianty útoku na Íránskou islámskou republiku.

Oficiální osoby tuto informaci WSJ nepotvrdily, ale ani nevyvrátily.

Jaké silové scénáře mohou USA uplatnit: útoky vojenského námořnictva, pozemní vpád, nebo námořní bitvu v Perském zálivu? Kdy se to může stát? A nakolik je pro USA vojenský scénář proti Íránu přijatelný?

V rozhovoru pro Sputnik se Mojtaba Jelalzadeh, expert na mezinárodní politiku z vědeckovýzkumného střediska teheránské univerzity Azad, pokusil najít odpověď na tyto otázky: „Při rozboru tohoto návrhu musíme zvážit předpoklady a úlohu jednotlivých osob v americké zahraniční politice. Po nastoupení Donalda Trumpa jsme svědky obnovy jednostranného přístupu v zahraniční politice USA. Vidíme lidi, kteří opustili Trumpovu vládu, a lidi, kteří jsou dnes u moci, jako je John Bolton, jenž je znám nepřátelským vztahem k íránskému národu a členům teroristických hnutí, jako je Organizace mudžahedínů íránského národa. Hlavní cíl neokonzervativců v USA spočívá v navrácení síly USA vojenskými aktivitami. Ale i když si takoví lidé, jako je John Bolton, přejí vojenskou konfrontaci s Íránem, vládnoucí americká elita nikdy takové rozhodnutí neschválí, jde víc o psychologický nátlak. Podle mínění vládnoucí elity vítají USA vojenské aktivity v zemích, které nejsou jejich spojenci. V praxi ale vznikají otázky ohledně toho, nakolik jsou těchto aktivit schopné? Podpoří je domácí a světové veřejné mínění? Jak dlouho vydrží Amerika válku? Vždyť takový útok na stabilní stát, jako je Írán, nemůže zůstat bez následků v krizovém regionu Blízkého východu."

V obranné doktríně Íránské islámské republiky (ÍIR) hrají velkou úlohu Síly odporu Basidž, polovojenská neregulérní domobrana a rezerva regulérní armády. Jedním z jejích hlavních úkolů je účast v organizaci obrany země. Základní bojovou jednotku Basidže tvoří bataliony Ašura (mužský) a Al Zochra (ženský), každý čítá asi 400 lidí. V Íránu dnes mají 2 500 těchto batalionů. Je to jeden milion dobře vycvičených domobranců, jak z vojenského, tak ideologického hlediska. Celkem má Basidž přes 12 milionů členů.

Má Írán obranný plán pro případ eventuálních konfliktů? Mojtaba Jelalzadeh odpověděl následovně: „Íránská islámská republika samozřejmě má jako nezávislý, stabilní a vojenský stát vlastní obranný potenciál. Írán vyvinul plán a strategii obrany. Nedá se vůbec mluvit o tom, že Írán nedokáže čelit eventuálnímu útoku. Nebylo by ale také správné mluvit o snadném vítězství Teheránu. Za 40 let existence ÍIR obnovila svoji vojenskou sílu s pomocí domácích technologií anebo jejich importu z jiných zemí. Musíme samozřejmě přihlížet ke dvěma věcem: za prvé nedojde k žádnému krátkému útoku bez odpovědi. Dojde-li k válečnému konfliktu, bude dlouhý, neskončí rychle. Za druhé vezmeme-li do úvahy předcházející prohlášení íránských politiků a vojáků, plameny této války se dotknou i dalších blízkovýchodních států."

V polovině prosince 2018 americký prezident Donald Trump oznámil vítězství nad Islámským státem (IS, teroristická organizace zakázaná v Rusku) v Sýrii. Zároveň uvedl, že to byl jediný důvod, proč se americká armáda v zemi nacházela. Později mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová uvedla, že Spojené státy začaly své vojáky ze Sýrie stahovat, ale vítězství nad Islámským státem neznamená konec koalice. V pátek 11. ledna nejmenovaný americký vojenský představitel prozradil televizní stanici Fox News, že USA sice stahují vojenskou techniku ze Sýrie, ale vojska tam zatím stále zůstávají.

Zdroj: https://sptnkne.ws/k6D7Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán je připraven zničit Izrael   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:16:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Írán je připraven k válce, jejímž výsledkem bude zničení Izraele, uvedl to 21. ledna velitel íránského letectva, generál Aziz Nasirzadeh. Informuje o tom Jerusalem Post.

„Naše ozbrojené síly jsou připraveny k válce, která povede k drtivému zničení Izraele… Jsme připraveni, že nastane den, kdy uvidíme konec Izraele," řekl generál. Podle něj vítězství nad Izraelem zbaví Sýrii útoků izraelské armády.

Dříve ve stejný den ministr rozvědky Izraele Jisra'el Kac prohlásil, že jeho zem teď otevřeně čelí Teheránu a je připravena na eskalaci konfliktu, pokud bude potřeba zabránit Íránu, aby opevnil své pozice v Sýrii.

Na podobná prohlášení izraelských politiků dříve reagoval velitel Íránských revolučních gard Muhammad Alí Džafarí, který sdělil, že Írán ponechá v Sýrii své vojáky a revoluční poradce, a zároveň zbraně a výzbroj, aby mohl být trénován a posilován islámský odpor a podpořeny utiskovaní občané této země. Také židovskému státu pohrozil pomstou za krev muslimů a poradil, aby si Izrael nehrál s ohněm.

V neděli 20. ledna izraelská protiraketová obrana Železná kopule sestřelila raketu země-země, cílem které bylo lyžařské středisko v Golanských výšinách. Izraelské letectvo zaútočilo na íránské vojenské objekty na území Sýrie a následně v noci 21. ledna na syrskou protivzdušnou obranu. Kvůli útoku zahynuli přinejmenším čtyři syrští vojáci a byl zničen minimálně jeden protiletadlový komplex Pancir-S1 ruské výroby.

Íránské jednotky pomáhají syrské vládní armádě bojovat proti nepřátelům. Izrael a USA aktivně požadují jejich odchod ze země. Izrael opakovaně poukazoval na to, že má v úmyslu bojovat proti vojenské přítomnosti Íránu v Sýrii kvůli spolupráci Teheránu s islamistickým hnutím Hizballáh.

Zdroj: Jerusalem Post

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPalestina odsoudila Izrael, který rozhodl uzavřít školu OSN ve východním Jeruzalému   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:13:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Palestina 20. ledna odsoudila Izrael, který rozhodl uzavřít školu agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům ve východním Jeruzalému. Domnívá se, že tento „provokativní pohyb" narušuje právo, které mezinárodní zákon dává palestinským uprchlíkům.

Členka Výkonného výboru Palestinské liberální organizace Hanan Ashrawi téhož dne jménem svého výboru prohlásila, že izraelské rozhodnutí přímo narušuje mezinárodní společenství a ignoruje mezinárodní zákon, mezinárodní rezoluci a mezinárodní orgány. Řekla, že tento „provokativní pohyb" narušuje právo, které mezinárodní zákon dává palestinským uprchlíkům.

Ashrawi řekla, že agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě zde založila školu a další orgány pod oprávněním OSN, Izrael nemá právo uvalit svou vůli na mezinárodní společenství a změnit právo a odpovědnosti stanovené OSN pro tuto agenturu. Vyzvala mezinárodní společenství, aby okamžitě zasáhlo do této události, zabránilo tomuto izraelskému rozhodnutí, a ochránilo globální zákony a politický režim.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrůzkum ukazuje, že většina respondentů po celém světě souhlasí s multilaterálním systémem a podporuje mezinárodní spolupráci   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:10:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světové ekonomické fórum 20. ledna zveřejnilo nejnovější průzkum veřejného mínění, podle kterého většina respondentů po celém světě souhlasí s multilaterálním systémem a podporuje posílení mezinárodní spolupráce mezi různými zeměmi. Kromě toho se staví i proti obětování zájmů jiných zemí pro své vlastní zájmy.

Průzkum vychází z více než 10 000 vzorků z celého světa. 76% respondentů se domnívá, že je "nesmírně důležité" nebo "velmi důležité" posilovat spolupráci mezi různými zeměmi pro společné cíle. Mezi nimi je podíl respondentů v Jižní Asii a subsaharské Africe s tímto názorem nejvyšší a dosahuje 88%, v západní Evropě a Severní Americe dosáhl podíl respondentů s tímto názorem 61% a 70%.

Ve zmíněném průzkumu se také uvádí, že většina lidí po celém světě zaujímá pozitivní postoj k otázkám týkajících se přistěhovalectví. 57% respondentů se domnívá, že přistěhovalci jsou "prospěšně přínosní" pro zemi pobytu. V průzkumu však existuje regionální nerovnováha: v Severní Americe je 66% respondentů pozitivních ohledně otázky přistěhovalectví, v západní Evropě je jenom 46% pozitivních respondentů.
Zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra Klaus Schwab uvedl, že ačkoliv mezinárodní společenství nemá dost schopností zahájit jednotnou akci při vyřešení globálních otázek, většina lidí po celém světě stále očekává, aby by lídři mohli hledat více spolupráce pro čelení společným výzvám.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra v roce 2019 se bude konat v Davosu ve Švýcarsku od 22. do 25. ledna. Hlavním tématem letošního zasedání je „Globalizace 4.0: budování globální struktury čtvrté průmyslové revoluce". Do zasedání se zapojí téměř 3000 zástupců a odborníků z vlád různých zemí, mezinárodních organizací, podniků, médií a dalších kruhů.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump přednesl plán k řešení otázek o „přestávce" americké federální vlády   
Pridal tk Úterý 22 leden 2019 - 06:08:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Trump dne 19. ledna v Bílém domě přednesl plán, a to včetně pozastavení některých imigračních plánů, aby vyřešil "kostlivce" Demokratické strany a ukončil „přestávku" americké federální vlády. Ale Demokratická strana toto neuznává.

Předsedkyně sněmovny reprezentantů Kongresu USA Nancy Pelosi téhož dne vydala prohlášení, ve kterém se uvádí, že Trumpův plán je nepřijatelný a nemůže být schválen ve Sněmovně reprezentantů.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2739 sec,0.0836 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,031kB