Čtvrtek 31 leden 2019
OTEVŘENÝ DOPIS ALENY VITÁSKOVÉ POSLANKYNÍM, POSLANCŮM, SENÁTORKÁM, SENÁTORŮM A ČLENŮM VLÁDY ČR   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 18:09:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Praha dne 16. 1. 2019

Věc: Politicky pronásledována Ing. Alena Vitásková

Vážené(í) poslankyně, poslanci, senátorky, senátoři a členové vlády, politicko-lobbistické seskupení se mě, jako občana České republiky, pokouší trvale „zbavit“ od doby, kdy jsem nastoupila do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Důvody mého politicko-lobbistického pronásledování spatřuji v následujících skutečnostech:

Krátce po nástupu do funkce (srpen 2011) jsem upozornila na připravovaný „tunel“ do veřejných financí prostřednictvím novely zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích, která v té době byla již v prvním čtení v poslanecké sněmovně.

Jednalo se o rozšíření podpory pro nový zdroj (biometan), který nebyl v původní novele zákona uveden a byl obsažen v pozměňovacím návrhu poslance s tak štědrou podporou z veřejných financí, že celý tento „projekt“, až nápadně kopíroval rozhazovačnou podporu pro solární elektrárny.
Pozměňovací návrh připravovali stejní lidé, kteří mají spoluzodpovědnost za solární boom.

Nepřipustila jsem, aby za mého 6 letého úřadování na ERÚ tato podpora byla legalizována - (ušetřeny miliardy korun).

Zasloužila jsem se o změnu zákona a ukončení podpory pro nové zdroje od roku 2014. Původní záměr byl ukončit podporu pro nové zdroje o spoustu let později - (ušetřeny miliardy korun).
Upozornila jsem na odliv miliard korun ročně do zahraničí (i mimo země EU) z příjmu z podpory pro FVE. Upozornila jsem na neznámé majitelé FVE a příjemce miliardových dotací ve formě výkupních cen elektřiny vyrobené ve FVE.

Nebyla vyvrácena možnost skrytého financování některých politických stran z příjmu z této podpory. Vyjádřila se k bezpečnostnímu riziku, které s nekontrolovatelným odlivem miliard je spojeno.

Upozornila jsem na výkupní ceny pro FVE – stanoveny v rozporu se zákonem.

Požadovala jsem nastavení rovných nediskriminačních podmínek pro všechny investory do FVE. Odmítala jsem zvýhodnění jen „vybrané skupiny“, což se dalo odstranit nastavením kontrolního systému a odstranění překompenzace (úspora cca 162 mld.Kč).

Odmítla jsem nastavit poplatky pro spotřebitele podle jističe, jelikož to není v této chvíli nutné (úspora nejen pro spotřebitele mld. Kč).

Svými kroky na ERÚ jsem ušetřila veřejným financím a každému občanovi souhrnně miliardy korun, bezdůvodně vynaložené na energie. Stala jsem se politicky pronásledovanou za svoji práci, kterou jsem odváděla celý život v souladu se zákony této země, ku prospěchu našich občanů, naší vlasti.

Všichni politici a jejich spojenci, kteří jsou zapojeni do solárního byznysu, nechtěli sjednat nápravu! Naopak, vyvinuli sofistikovaný tlak na pronásledování a zavírání nevinných lidí ve vykonstruovaných případech a tím se snaží odpoutat pozornost veřejnosti od své osobní účasti na tomto příjmu z veřejné podpory, kterou sami připravovali.

Moje politické pronásledování vyústilo v několik trestních stíhání ve vykonstruovaných trestních činech, dokonce pokusu o moji fyzickou likvidaci, obvinění, obžaloba, odsouzení, zproštění, zrušení atd. Sedm let trvající perzekuce mé osoby se podepsaly na mém zdraví, rodině, společenském a pracovním postavení.

Byla jsem souzena nepříslušnými soudy, opakované porušování zákonů ze strany orgánů činných v trestním řízení, byla porušována Listina práv a svobod. Ministerstvo spravedlnosti (ministr spravedlnosti Jan Kněžínek) nepřiznalo ani část náhrady škody, která mi nezákonným trestním stíháním vznikla. Odmítli uhradit jakoukoliv výši náhrady škody (ani za právní služby, které jsem byla povinna si zajistit) s tím, že se mám soudit. Odůvodnili svůj krok tím, že v mé věci bylo podáno dovolání NSZ. Přitom se postup MS vymyká jeho ustálené praxi.

Z toho usuzuji, že již dopředu bylo známo, jak NS v mé věci rozhodne, pokud se na to ministerstvo odvolávalo ještě před vydáním verdiktu NS. Politici, policisté, státní zástupci a soudci, kteří jsou zapojeni do solárního byznysu, spojili síly, a snaha o moji likvidaci pokračuje. Nelze si jinak vyložit mé odsouzení v kauze jmenování do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní, bývalou nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renatu Veseckou, (za údajné porušení Energetického zákona, kdy výše jmenovaná údajně nesplňovala vágní podmínku).

Její jmenování bylo ve veřejném zájmu, zájmu úřadu a zabezpečení jeho řádného chodu, kdy ERÚ dlouhodobě trpěl nedostatkem právníků, nota bene s takovou právní kvalifikací, jakou má bývalý nejvyšší státní zástupce. (Pozn. cca dvacet systemizovaných míst s právním vzděláním se nedařilo dlouhodobě obsazovat)

Dokonce i po několika létech je deficit odborně zdatných právníků a právníků vůbec ve veřejné správě znám a trvale se řeší v jednotlivých odvětvích státní správy. V odstranění Renaty Vesecké z postu na ERÚ vidím zájem politicko-ekonomických skupin, které se obávaly možného dopadu na své „podnikání“ právě z úhlu pohledu bývalé nejvyšší státní zástupkyně v té době působící na ERÚ, který řešil celou řadu správních a trestních kauz v oblasti energetiky. Byla zde snad obava, že budou odhaleni neznámí majitelé fotovoltaických elektráren z řad politiků, státních zástupců, policistů, či dokonce soudců? Kdo se obával Vesecké na ERÚ? V této souvislosti je nutné se vrátit k nedávné minulosti z července 2018, kdy vláda odvolala a jmenovala v rozporu s Energetickým zákonem předsedu Rady ERÚ.

Tento krok nebyl ve veřejném zájmu. Naopak přispěl k rozpadu vedení ERÚ, přinesl chaos na energetický trh a spotřebitelé přestali být dostatečně chráněni. To potvrzuje i následné vydání cenových rozhodnutí pro regulované ceny energií. Někteří členové Rady ERU Cenové rozhodnutí neodsouhlasili a veřejně přiznali, že ceny pro spotřebitele tj. i domácnosti by mohly být nižší, než udává CR pro rok 2019, které sám regulátor vydal, a pro spotřebitele jsou povinné.

Takto „cinknuté“ ceny mohou navýšit náklady pro spotřebitele (i domácnosti) řádově ve stovkách milionu korun, když distributorům v oblasti elektrické energie hradí spotřebitele desítky miliard korun ročně. Nelze bagatelizovat rozhodnutí vlády jmenovat v rozporu se zákonem nového předsedu Rady, který po 4 měsících výkonu své funkce rezignoval, rovněž veřejně sdělil, že nesouhlasil s Cenovými rozhodnutími, a navíc že nerozumí regulaci.

Mimo jiné to svědčí o pozoruhodné personální politice ministerstva průmyslu, které vládě postup v personálních otázkách Rady ERÚ navrhuje. Kroky ministerstva průmyslu jsou v rozporu s energetickým zákonem, s veřejným zájmem a negativně dopadají na naše občany, na ochranu spotřebitelů.

Pokud bude někdo tvrdit, že nejsem stíhaná na „zakázku“ v kauze Vesecká, kdy trestní oznámení podával zaměstnanec ČEZ, bude muset dojít k obžalobě členů vlády a jejich odsouzení. Ti členové vlády, kteří svým jednáním přispěli k chaosu na energetickém trhu, ti kteří v rozporu s energetickým zákonem jmenovali a odvolali předsedu Rady ERÚ a připravili tak půdu pro možné „poškození spotřebitelů“ pravděpodobně chybně nastavenými cenami v oblasti elektroenergetiky, vydáním nicotných aktů, které dle EZ má podepisovat předseda Rady, poškodili veřejný zájem a transparentní fungování nezávislé instituce ERÚ.

Pokud platí zákony pro všechny stejně a před soudy jsme si rovni, tak musí dojít k jejich odsouzení. Na porušení zákona upozornil nejen Institut AV, odborníci, ale dokonce koaliční partner vlády ČSSD, bezodkladně po tom, co skutek nastal. Dále byla podána žaloba ke správnímu soudu, ústavní žaloba a v neposlední řadě i trestní oznámení. Trestní oznámení bylo původně odmítnuto, že se nejedná o trestný čin, nýbrž o správní kauzu, nicméně zákony by měly platit pro všechny stejně.

Domnívám se, že kdyby tato kauza nebyla považována za trestný čin, musela by být v kauze „Vesecká“ podána stížnost ministra pro porušení zákona a celý proces zastaven.

Dále je nutné, aby veřejnost byla informována, jak dopadlo např. šetření nad netransparentním financováním FVE ze strany polostátního ČEZu, kdy mohlo dojít k předražení o miliardy korun a kde tyto peníze zmizely.

Je nutné, aby se poškození podnikatelé dověděli, proč nebyli připojeni do distribuce a jak to bylo s tzv. rezervací kapacit především v roce 2010.

Pokud nebude veřejnost informována, kdo je zapojen a má příjmy ze solárního byznysu, (jména politiků, možných politických stran, jednotlivých zaměstnanců ve složkách orgánů činných v trestním řízení, včetně soudců, skrytých příjemců) není možné rozdělenou společnost stmelovat.

Rovněž není možné vyvrátit, že Vitásková není politicky stíhaná, souzena, ve vykonstruovaných případech, stejně jak tomu bylo v 50 létech za komunistického režimu. Jsem vlastenka a občanka, která obdržela za svoji práci k 100. výročí založení Československa státní vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát. Prvního prezidenta ve stoleté historii Československa, který byl zvolen lidem a to i ve svém druhém funkčním období.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Institut Aleny Vitáskové z.s.
Záhřebská 30 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Sídlo: 120 00 Praha 2 - Vinohrad


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVenezuelské spiknutí houstne...   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:50:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
OSN by měla vyšetřovat Washington a spojence za zločiny, spojené se změnou režimu

Identické odsouzení ze strany Spojených států a spojenců a synchronicita ukazují, že cílem společného spiknutí, které řídí Washington, je změna režimu ve Venezuele.

Vzhledem k tomu, že v této jihoamerické zemi jsou největší známé zásoby ropy na planetě, je zřejmé, že ropa bude hlavní cenou pro americké a evropské korporace a banky.

Jak se venezuelská vláda opovažuje usilovat o využívání svého obrovského přírodního bohatství pro nezávislý národní rozvoj! Zvláště opovrženíhodná je socialistická vláda - navíc na pomyslném dvorku strýčka Sama. Taková troufalost si říká o bezodkladnou změnu režimu.

Vyšlo najevo, že americký viceprezident Mike Pence telefonoval minulý týden venezuelskému vůdci opozice Juan Guaidóvi, a pobízel ho, aby učinil bezprecedentní krok a prohlásil se za „prozatímního prezidenta“, a odsoudil úřadujícího lídra Nicoláse Madura jako „uzurpátora“.

Kromě toho bylo oznámeno, že před několika týdny britská centrální banka (Bank of England) odmítla venezuelské vládě vydat 1,2 miliardy dolarů ve zlatých rezervách, držených v Londýně. Toto neobvyklé zamítnutí ze strany britských úřadů muselo být záměrným politickým rozhodnutím, které předcházelo bouřlivým událostem ve Venezuele, k nimž došlo minulý týden, což naznačuje, že tyto události nebyly spontánní.

Zasedání Rady bezpečnosti OSN minulý víkend bylo - nikoli poprvé - nehorázným pokusem USA využít tento orgán jako nástroj k dosažení geopolitických cílů. Opakované očerňování venezuelské vlády Nicoláse Madura - a vzestup jeho politických oponentů - znělo jako sbor, který řídil Washington, poznamenala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová.

Británie, Francie, Německo, Španělsko, Austrálie a také několik pravicových latinskoamerických vlád pořád omílají to samé, co prohlašují USA - Maduro je „nelegitimní“, je „uzurpátor“; vůdce opozice Juan Guaidó je tím pravým prezidentem - přestože Maduro zvítězil vloni ve volbách, kdy ho zvolila drtivá většina lidí.

Evropská unie se dožaduje toho, aby prezident Maduro vyhlásil do osmi dnů nové volby, jinak bude čelit odvetným opatřením bloku, která budou pravděpodobně zahrnovat ekonomické a diplomatické sankce. Svévolná a nesmyslná povaha tohoto ultimáta ze strany EU naznačuje, že je navrženo tak, aby jej Maduro nemohl splnit a vznikla tak záminka pro sankcionování Caracasu.

Prezident nabídl dialog s opozicí. Guaidó však tuto iniciativu odmítl jako „falešné rozhovory“. To naznačuje, že Guaidóvi radí jeho zahraniční podporovatelé, aby zaujal maximalistickou pozici. Nevést žádné hovory s Madurem cílí na zesílení tlaku na vládu, aby použila sílu proti opozici, a na snahy podkopat legitimitu prezidenta.

Rusko, Čína, Kuba, Turecko, Írán a další země to odsuzují, neboť podle jejich názoru USA a jejich spojenci porušují suverenitu Venezuely. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzja uvedl, že to, co se právě děje, je státní převrat pod vedením Washingtonu. Za daných okolností je těžké s tímto hodnocením nesouhlasit.

Přesto se americký ministr zahraničí Mike Pompeo ve svém projevu k Radě bezpečnosti OSN uchýlil k výrazům „demokracie“ a „svoboda“, a vyzval všechny národy, aby se stranily „mafiánského režimu“ prezidenta Madura. Pompeo obvinil Rusko, Čínu a Kubu z podpory „diktátora“.

Faktem je, že právě USA a jejich spojenci hrubě porušují mezinárodní právo a jednají jako diktátoři, když venezuelskému lidu nařídili, kdo by jim měl vládnout - vůdce opozice, který nebyl zvolen ve volbách, a donedávna byl jen neznámou postavou.

Pětatřicetiletý Juan Guaidó je evidentně veden Washingtonem k tomu, aby se snažil o změnu režimu socialistické vlády v Caracasu. Spojené státy se v posledních dvou desetiletích snažily zbavit socialistické administrativy v zemi, která je tak bohatá na ropu - nejprve když byl u moci Hugo Chávez, a nyní jeho nástupce Maduro.

Guaidó se náhle stal vycházející hvězdou pro opozici v zemi, kterou financuje Washington miliony dolarů, a kterou tak obdivují americká a západní zpravodajská média. Scénář je stejný, jaký byl použit v případě několika dalších operací, týkajících se změn režimu. Stejně jako tomu bylo na Ukrajině, v Sýrii a dalších zemích, úřadující vůdce je démonizován a prohlášen za nelegitimního. Západem podporovaná opozice je současně hodnocena jako „prodemokratická“.

Tento proces ve Venezuele doopravdy začal po Madurově prezidentské inauguraci 10. ledna. Viceprezident Pence a ministr zahraničí Pompeo ve Washingtonu údajně zintenzívnili komunikaci s Guaidóem a venezuelskou opozicí. Shromáždění, které se konalo minulý týden, a na němž se Guaidó prohlásil za „dočasného prezidenta“, zřejmě podnítil Washington.

Den před tímto shromážděním Pence napsal pro deník Wall Street Journal komentář, úmyslně načasovaný na tuto demonstraci v Caracasu, v němž použil mluvu, která se velmi podobala projevu Guaidóa. Zejména to, že Madurovo prezidentství je označováno coby „nelegitimní“ a jako uzurpace demokracie. Penceův komentář má titulek: „Venezuelo, Amerika stojí při tobě“.

Jako kdyby té rozvratné činnosti nebylo dost, bylo také zjištěno, že Pence telefonoval v ten stejný den Guaidóvi, a zjevně se ho snažil utvrdit v jeho odhodlání vystoupit následující den na demonstraci a prohlásit se prezidentem. Zřejmě měl Guaidó nervy na pochodu vzhledem k vážným právním důsledkům takového vlastizrádného jednání.

Poté byl Guaidó bleskurychle „uznán“ jako „legitimní prezident“ Bílým domem a několika dalšími spojenci Spojených států, z čehož vyplývá, že události byly zorganizovány a očekávány.

Svolání Rady bezpečnosti OSN o tři dny později a zřejmě předem připravené proslovy, které pronesly USA a jejich spojenci, silně naznačují úroveň koordinace, týkající se Venezuely.

Troufalost Washingtonu a jeho spojenců je šokující. Bezdůvodná destrukce, kterou tyto síly způsobily jiným zemím ve jménu zavedení demokracie - od Iráku po Afghánistán, od Libye přes Ukrajinu až po Sýrii a další země, je opravdu strhující - v tom horším slova smyslu. Přesto provádějí stejnou demoliční práci zde ve Venezuele a snaží se změnit zemi na zkrachovaný stát, vydaný na milost americké hegemonii. Jak sarkasticky poznamenala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová: „Nyní přišla řada na Venezuelu.“

Západní mocnosti vytvářejí paralelní vládu ve Venezuele tím, že dávají dohromady menšinovou opozici, financovanou USA. Přestože byl prezident Maduro řádně zvolen a jeho vláda je kompetentním zástupcem při OSN, probíhá proces rozvrácení svrchovanosti země.

Západem podporovaná opozice začala během víkendu apelovat na ozbrojené složky země, aby se zřekly prezidenta a jeho vlády. Je těžké si představit, jak bude taková velezrada, otevřeně sponzorovaná ze zahraničí, podruhé tolerována.

Navíc John Bolton, americký poradce pro národní bezpečnost a mistr ve změnách režimu, varoval, že pokud venezuelské ozbrojené síly použijí násilí proti opozici, bude následovat „značná odezva“.

Opět se jedná o stejný vzorec jako v případě Ukrajiny, Libye, Sýrie i jinde. Nejen že jsou politické instituce rozvráceny vnějšími silami, ale poté, co se čelní představitelé snaží zaměřit na obranu národa, mají svázané ruce kvůli pomlouvačnému vydírání.

Pokud by Rada bezpečnosti OSN skutečně fungovala tak, jak má, začala by vyšetřovat machinace ze strany USA a jejich spojenců, související se změnou režimu - s cílem soudně stíhat kriminální agresi.

Finian Cunnigham

Venezuela plot thickens… UN should be probing Washington and allies for regime-change crimes vyšel 28. ledna 2019 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/01/7816-venezuelske-spiknuti-houstne.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMáme ho! Znění dopisu ministra vnitra komisaři EU o imigrantském vraždění   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:44:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spolkové ministerstvo vnitra
Herbert Kickl, ministr

Dimitris Avramopoulos
EU-komisař pro imigraci, vnitro a občanství

Brusel, Belgie

Vídeň, 23. leden 2019

Vážený pane komisaři,

milý Dimitrisi,

obracím se na Tebe s jednou intencí důležitou pro naši bezpečnost, a sice přístupem EU, resp. členských zemí k odsouzeným osobám, které obdržely status mezinárodní ochrany. Krize posledních let a mnohé z nich rezultující události v členských zemích, které vyvolávají obavy, ukázaly, že potřebujeme účinná pravidla v přístupu k pachatelům požívajícím mezinárodního statusu ochrany. To vyžaduje zpřísnění odpovídajících ustanovení na úrovni EU, zejména Nařízení o statusu, které je v současnosti projednáváno na evropské úrovni.

Coby příslušnému spolkovému ministru mi obzvlášťně záleží na tom, aby udělený status už při jednom trestném činu mohl být odňat, a toto aby nalezlo svůj průmět v tom novém Nařízení o statusu.

Podnětem k tomu je celý řetězec násilných činů v Rakousku a naposledy jeden obzvláště tragický případ. Jedna 16-letá dívka byla zavražděna pachatelem požívajícím právo ochrany, který byl již opakovaně odsouzen za ublížení na zdraví a zneužívání. Odnětí statusu však doposud nebylo možné, protože i přes opakovanou trestnou činnost nebyl spáchán závažný trestný čin. Zahájené řízení o odnětí statusu tak muselo být zastaveno.

Rakousko během svého předsednictví v Radě opakovaně vypracovalo a předložilo návrhy na adaptaci článku 12,14 a 18 budoucího Nařízení o statusu.

Konkrétně šlo přitom o možnost odnětí statusu při závažném trestném činu, jakož i při opakovaném spáchání více trestných činů, bez ohledu na to, zda tyto jsou kvalifikovány jako zvlášť závažné. Předmětná vražda a další násilné trestné činy v Rakousku, nám ovšem dramaticky staví před oči, že je třeba ještě přísnějších právních úprav a samozřejmě rovněž zvýšený důraz na prevenci. Předmětné vraždě v Rakousku zřejmě mohlo být bývalo zabráněno právním stavem adekvátním k daným výzvám.

Lidé poprávu nemají pochopení pro to, že pachatelé trestných činů mohou nadále požívat práva mezinárodní ochrany a tím nejen ohrožovat obyvatelstvo, ale navíc i uvádět azylovou politiku EU v nedůvěru.

Žádám Tě o osobní podporu naší věci a srdečně děkuji za vynikající spolupráci s Evropskou komisí.

S nejlepšími pozdravy ,

Herbert Kickl

Zdroj: https://www.krone.at/1853344
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVenezuela a EU: Existuje nějaký limit v podlézání USA?   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:40:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
EU ponechává otevřenou možnost uznat Juana Guaidó za prezidenta Venezuely a vyžaduje uspořádání voleb. Sputnik promluvil o postoji evropských zemí na vztah k venezuelské krizi s politologem Jorgem Verstryngem Rojasem, profesorem politologie na Complutense University v Madridu.

Podle Verstrynga je vyčkávací taktika evropských států spojena s „odpovědností EU v případě, že povstalce přiznají prezidentem Venezuely".

„Bez ohledu na to, jak moc následují Američany, existují hranice, které se nedají překročit. V takových důležitých případech musí být rozhodnutí v EU přijata jednomyslně, některé země, jako je Maďarsko a částečně Itálie, jsou pod tlakem," řekl expert.

Politolog připomněl, že během studené války „východní blok netoleroval zásahy, stejně jako západní blok".

„Východní blok zmizel a zásahy, humanitární války a převraty začaly potlačovat vůli lidí, a to je přesně to, co se děje ve Venezuele, násilný útok na suverenitu země. Jak můžete říct zemi: Buď svoláte volby, nebo uznám osobu, za kterou jste nikdy nehlasovali, o které se ani neví, odkud pochází, a o které se nic neví, kromě toho, že čas od času komunikuje s Trumpem? Jak je to možné? Co to je za svět?" Protestuje Jorge Verstrynge.

Podle odborníka v tomto případě hovoříme o „omezené suverenitě, používá se tlak, dokud Venezuela neudělá to, co chce Trump a co chce USA".

26. ledna Spojené království, Německo, Francie a Španělsko oznámily svůj záměr uznat Guaidó za dočasného prezidenta země, pokud nebudou ve Venezuele vyhlášeny nové volby do osmi dnů. Později hlava evropské diplomacie Federica Mogheriniová vydala prohlášení vyzývající k „naléhavému uspořádání svobodných, průhledných a důvěryhodných prezidentských voleb v souladu s mezinárodními demokratickými standardy a ústavním pořádkem ve Venezuele".

Zdroj: https://sptnkne.ws/kAFU

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump promluvil o jediné věci, která „drží“ Írán   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:35:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump se pustil do kritiky rozvědky USA, která má odlišný názor ohledně hodnocení situace s Íránem. Vrhnul se ale také na Írán a zase ho obvinil z eskalace napětí.

Donald Trump na svém Twitteru ostře zkritizoval americkou zpravodajskou službu. V úterý vedení rozvědky během zprávy pro Kongres sdělilo, že Írán plní závazky jaderného programu, který USA opustily, a neusiluje o vyrobení jaderných zbraní.

„Zdá se, že lidé v rozvědce jsou výjimečně pasivní a naivní, pokud jde o nebezpečí, které pochází z Íránu. Nemají pravdu! Když jsem se stal prezidentem, Írán vytvářel problémy po celém Blízkém východě a dál," napsal Trump na Twitteru.

„Od té doby, kdy jsme skončili s děsivou smlouvou s Íránem, se chovají jinak, ale stále jsou zdrojem potenciálních hrozeb a konfliktů. Zkoušejí rakety (minulý týden) atd., přibližují se velmi blízko k okraji propasti," dodal.

Podle amerického prezidenta jedinou věcí, která drží Írán, je krach ekonomiky.

„Dávejte si pozor na Írán! Možná, že by se rozvědka měla vrátit do školy," napsal Trump.

V květnu 2018 americký prezident oznámil, že Washington vystupuje z dohody s Íránem o jaderném programu a obnovuje všechny sankce proti Teheránu.

Začátkem ledna ministr zahraničí USA Mike Pompeo uvedl, že Spojené státy hodlají zdvojnásobit tlak na Írán a přenesou finanční a diplomatické zdroje na snížení vlivu této země na Blízký východ.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kA7Z

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Moskvě probíhá čínsko-ruský festival kultury a umění mladých „Krásná Čína"   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:32:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
29. ledna byl v Moskvě zahájen čínsko-ruský festival kultury a umění mladých „Krásná Čína". Událost se koná v rámci celosvětové akce Veselé Jarní svátky roku 2019, s cílem podporovat rozvoj čínské kultury v zahraničí a posilovat civilizační výměnu mezi Čínou a Ruskem.

Předsedkyně Nadace rusko-čínského přátelství Galina Kulikova v projevu uvedla, že mladí jsou budoucnost země. Tento čínsko-ruský festival kultury a umění mladých prohloubí porozumění mezi mladými lidmi z obou zemí a položí základ pro budoucí spolupráci. Letos je 70. výročí založení nové Číny a také 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Ruskem. Čína a Rusko věnují zvláštní pozornost výchově mladé generace. Doufá, že mladí lidé obou zemí budou pokračovat v tradičním přátelství mezi Čínou a Ruskem a přispějí ke stabilnímu rozvoji světa.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDohoda mezi Velkou Británií a EU nemůže být znovu projednána   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:30:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Francouzský prezident Emmanuel Macron včera řekl na pátém summitu jižní Evropy v Nikósii na Kypru, že dohoda mezi Velkou Británií a EU nemůže být znovu projednána.

Na tiskové konferenci vedoucích představitelů sedmi zemí jižní Evropy Macron uvedl, že Spojené království by mělo podniknout kroky k tomu, aby se Spojenému království zabránilo v odchodu z EU bez dohody. Evropská rada jasně uvedla, že je nemožné znovu projednat dohodu mezi Spojeným královstvím a EU.

Vedoucí představitelé sedmi evropských zemí diskutovali o britském odchodu z EU. Ve svém společném prohlášení se uvádí, že britský odchod z EU je nešťastný, ale respektují britské rozhodnutí.

Pátý summit jižní Evropy se včera uskutečnil v Nikósii. Francie, Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Malta a Kypr také dospěli k dohodě o otázkách, jako jsou kyperské mírové rozhovory, evropské otázky uprchlíků, rozvoj středomořské ropy a plynu a změna klimatu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLucie Vondráčková – CD Růže   
Pridal tk Čtvrtek 31 leden 2019 - 03:28:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jde o 11.řadové album.Předchozí: 1993 Marmeláda,1994 Rok 2060, 1995 Atlantida,1996 Malá mořská víla,2000 Manon, 2003 Mayday, 2005 Boomerang, 2008 (2CD)Fénix,. 2010 Dárek, 2013 Oheň a další výběry, CD ROM, DVD z turné, TV pořady, kompilace.

Lucie Vondráčková se na scéně českého showbyznysu úspěšně pohybuje 25 let, obdržela úctyhodný počet zlatých a platinových desek za prodeje svých nosičů, byla několikrát bronzovou a stříbrnou českou slavicí, účinkovala v muzikálech, prochází s písněmi filmem i TV obrazovkami, její hity jsou už nedílnou součástí různých hudebních kompilací.

Nové CD Růže je doslova nabité písněmi, je jich zde plných 20, včetně dvou bonusů .Završuje zatím dlouhou cestu, je výrazným propojením nového i osvědčeného.

LV tentokrát spolupracuje i se zahraničními autory a hudebníky, kteří se postarali nejen o vlastní písně, ale zároveň spolupracovali na aranžích, zvuku a mixu i písní autorů českých. Dodali tím CD Růže nebývale dobrý moderní zvuk a atmosféru.Největší měrou se na zvuku CD Růže podílela americká hudební skladatelka Kari Kimmel. Kromě své vlastní písně Dej si cíl pracovala v Los Angeleském studiu i na dalších sedmi skladbách. Výrazně tak CD Růže svým vkladem obohatila, moderní přístup znamenal v tomto případě skutečně výrazný posun u všech nahrávek, CD prostě výborně „hraje“. Další dvě skladby složil mladý kanadský autor Paul Baraka, jednu z nich s názvem Nic víc si LV otextovala. Z českých autorů, kteří se o CD Růže zasloužili, jsou to za hudbu : Jiří Vondráček, Light and Love, Pam Rabbit, Radim Flender,Jindřich Parma, David Solař a Václav Noid Bárta, spolu s textaři: Hanou Sorrosovou, Bárou Ježkovou, Lukášem Fišerem a Radimem Flenderem a LV samotnou. Jako hosté a partneři se v duetech představují Milan Peroutka, Václav Noid Bárta a Radim Flender.

CD Růže je definitivním potvrzením přerodu a směřování Lucie Vondráčkové k „dospělému“ popu, je už potvrzením dozrávání zpěvačky, kterou mají posluchači a diváci možnost vídat od jejího dětství až k současné ne lehké výpovědi o skutečném životě, s problémy, který přináší, a známe je všichni. Kdo nemá trable s láskou, vztahy, kdo nezná reminiscence a vzpomínky, účtování, pochyby, i výčitky a pochybnosti, nejistoty i odmítání. CD Růže je jiné, je zralejší, samozřejmější, LV na něm zpívá už s nohama na zemi a bez iluzí. Její skutečný život se odrazil v celkové náladě CD, texty písní provedou posluchače jejím světem. Světem bez skrývání, otevřeně, až někdy mrazí z autentičnosti projevu, výrazu, tématu. Vyznění je samozřejmě na každém posluchači, ale už teď je velmi dobře vidět, že písně patřičně rezonují a nacházejí přímou odezvu. Píseň a krásný klip Nad Vltavou se blíží ke dvěma milionům shlédnutí, bodují Paralelní světy, které byly už pětkrát za sebou první v Hitparádě Frekvence 1, i taneční Zásah si našel odezvu v tanečních komunitách, které ho vyhledávají a učí se choreografie podle něj. Lidem nikdy nebyly písničky Lucie Vondráčkové jedno – mají asi v sobě nějakou zvláštní magii, sílu, která posluchače přitahuje. A to samozřejmě zase generuje i odpůrce.:) A je to tak vlastně správně.

Nejhorší pro zpěváka je přece lhostejnost posluchačů, ta tedy dle posledního vývoje a mediálních veletočů určitého typu médií skutečně Lucii nehrozí J. Lucie Vondráčková se ale má o koho opřít v boji s neustále dorůstajícími a dorážejícími hlavami Hydry J, má za sebou skvělý tým. Vydavatelský dům Ságl production je zárukou splněných hudebních snů a klidné, poctivé a dobré vydavatelské práce , kdy pokračuje v práci jak se starým, osvědčeným týmem autorů, kteří jsou zárukou autentické kontinuity, tak hledá zároveň nové autory a spolupracovníky a umožňuje jejich zapojení a spolupráci na CD. CD Růže rozhodně stojí za poslech, ne za jeden, ale za více pozorných a nezaujatých poslechů.

Průlet Růží (výběr)

Růže je pěkně dravé INTRO do světa domnělých(?) „nesvéprávných“ manželek, upřímná zpověď nezávislé bytosti, která jen nechce tak úplně být tou, jakou si ji nejbližší okolí přeje vidět a kam ji předsudky tlačí. Až brutálně otevřené a až na dřeň mířící.

Dej si cíl - píseň výrazné americké autorky Kari Kimmel – o nutnosti uchovat si sebeúctu, mít sebevědomí, znát svou cenu a jít si za svým cílem a posláním. Velmi důležitá nejen pro dívčí i ženský svět, vzkaz pro každého : Nenech si líbit útlak, šikanu, NIC. Vydrž a braň se.

Paralelní světy (Čí bys byl, než můj ) – silný slogan předznamenává silný Love song skupiny Light and Love , velmi úspěšně bodující v Hitparádě Frekvence 1 ( 5 x první ).Zamyšlení nad určeností lásky, nad nutností ji prožít, nad „přiděleným“ osudem a jeho dopadem na náš život..

Hvězdy nad oceánem - Love duet s Milanem Peroutkou. O tom, že nemusíme vždycky podlehnout, i když nás to někam nebo k někomu táhne, že člověk kromě lásky potřebuje také kamarádství. Že mezi ženou a mužem nemusí jít vždy jen o lásku, že si mohou rozumět i jinak, být pro sebe vzájemně důležití i bez jasně mileneckého vztahu. Čistému vše čisté.

Nad Vltavou – smutek po lásce, smutek po rodné zemi, smutek po rodném městě.. Neustálý, konstatní, nepolevující, krásný. Píseň i krásný klip s Mirkem Šimůnkem jako partnerem se už blíží dvěma milionům shlédnutí.

Led - píseň autora a zpěváka Václava Noida Bárty, duet o tom, co přichází PO lásce. Lucie i Noid to už oba vědí.

Bílá místa – píseň Jiřího Vondráčka a Hany Sorrosové o tajných úkrytech v nás, o věcech, o kterých se nemluví a neměly by být odhaleny…Ale co když odhaleny jsou?

V trávě budem spát – píseň Davida Solaře a bohužel již zesnulé básnířky Báry Ježkové – krásný obraz něčeho zvláštního a poetického, se symfonickým orchestrem. Malý diamant.

Zásah – cover kdysi velmi známého hitu Hot Stuff Donny Summer v remixu Petera Fidera (Verona), výsostně taneční záležitost. Vypnout a tancovat do únavy, uvolnění, relax.

Solnej sloup – píseň o podivném hledání. Něco je špatně a nevím tak úplně co. Utíkám před tím, nechci si to přiznat. Stále musím pryč…. Proč?

Vyvolávačka deště – jako dávní domorodí tanečníci, snažící se tanečním rituálem přivést chybějící déšť , se písní snažím vyvolat zmizelou lásku. Půjde to? Jde to vůbec? Hymnus všech našich ztracených lásek…

Love is Love – Jindřich Parma, smutný Pierot české taneční scény, autor, který zůstává stále zvláštně zádumčivý i v tanečnosti, neměnná konstanta, která nevidí důvod se měnit a nebýt na CD, bez něj by zřejmě CD LV nebylo úplné.

Nic víc – píseň introvertního kanadského aurota Paula Baraky si LV otextovala a spolu s jeho další písní Nejkrásnějším vánocům jde o dva zvláštně průzračné střípky, písničky, které daly CD Růže neotřelý, ale důležitý lesk a třpyt.

www.lucievondrackova.cz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2631 sec,0.0797 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,033kB