Středa 13 únor 2019
Proč se Česká televize nepochlubí, že jejich miláčka z Pusinek vykopli z letadla?   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 17:58:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ušlechtilá ruská bojovnice za demokracii, svobodu a lidská práva, jak ji prezentují západní a české sdělovací prostředky, se ostudně „zlila“ a pohádala tak, že ji museli v Barceloně odstranit z letadla.

Členku skupiny Pussy Riot na turné ve Španělsku, Marii Alechinu museli vyvést z letu do Milána předtím, než letadlo odstartovalo na letišti v Barceloně, informoval Europa Press.

Čím to, že mainstream má samé dobré přátele od Porošenka přes Banderovce až k Pentagonu?

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2279-proc-se-ceska-televize-nepochlubi-ze-jejich-milacka-z-pusinek-vykopli-z-letadla

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJasným vítězem je Děčín. Stal se Městem pro byznys Ústeckého kraje   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 17:28:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Děčín je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v celém Ústeckém kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístily Lovosice a na třetí Ústí nad Labem. Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Děčín suverénně obhájil svoji loňskou pozici

V kategorii podnikatelského prostředí se Děčín umístil v první pětici, v přístupu veřejné správy si opět vedl nejlépe ze všech měst v regionu, což mu vyneslo celkově první místo. Děčín stále zůstává městem, které má nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, přičemž velmi vysoký je rovněž meziroční nárůst ekonomických subjektů. Také ceny stavebních pozemků jsou v rámci kraje na nízké úrovni, což opět láká investory. V přístupu veřejné správy město boduje z pohledu podnikatele kvalitními webovými stránkami. Může se pochlubit rovněž nízkou daní z nemovitosti a vysokým podílem výdajů věnovaných na veřejnou dopravu.

„Velmi intenzivně u nás pracujeme na podpoře středního odborného vzdělávání. Zároveň nechceme, aby kvalifikovaní absolventi potom působili jinde, a proto podporujeme podnikání, aby u nás absolventi měli uplatnění. Neignorujeme žádné překážky, ale ani se na ně nevymlouváme. Snažíme se je všemi silami eliminovat. Změny, ke kterým u nás v posledních letech dochází, vnímám velmi pozitivně a jsem rád, že nejsem sám,“ okomentoval krajské vítězství zastupitel a předseda finančního výboru města Děčín Pavel Herites.

Lovosice podnikatelsky stoupají, Ústí nad Labem skvěle komunikuje elektronicky

Lovosice si oproti minulému roku polepšily z celkového třetího na druhé místo. Město těží z výborné dopravní dostupnosti, v rámci kraje má velmi nízkou nezaměstnanost, podnikatelé při hledání vhodných zaměstnanců také ocení vyšší nezaměstnanost mladých lidí. Stupně vítězů doplňuje Ústí nad Labem, které má velmi vysoký podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání. V přístupu veřejné správy boduje město v rámci regionu jednoznačně nejlepší elektronickou komunikací, která hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

David Pavlát
PR Specialist
Communa
777 771 087

david.pavlat©communa.cz


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP. Poc: Zatajování studií o nepříznivých dopadech pesticidů, GMOs, nebo éček je konec   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 17:23:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí 11. února byla v rámci trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady přijata provizorní dohoda revize Obecného potravinového práva v EU. Českou stopu do ní otiskl europoslanec Pavel Poc, který byl jejím stínovým zpravodajem za frakci Socialistů a demokratů. Byla to právě jeho frakce, která požádala na plenárním hlasování o mandát k vyjednávání s Radou poté, co se ho zpravodajka z Evropské lidové strany rozhodla zablokovat. Dohodu z trialogu má Evropský parlament stvrdit na plenárním hlasování v březnu.

„Tlak na ochranu duševního vlastnictví, který pochází zejména od pravicových kolegů z Evropské lidové strany, jsme jako frakce Socialistů a demokratů kompenzovali silným tlakem na zajištění ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti potravin. Tento tlak vedl až k odstoupení původní zpravodajky, což mohlo ohrozit další vyjednávání. Trialog se ale podařilo dokončit tak, aby byla potřebná novela přijata ještě v rámci našeho mandátu. Dokazuje to, že s politickou vůlí a odhodláním můžeme dělat zázraky, které reagují na obavy občanů,“ říká Pavel Poc.

„Dobrá zpráva je, že Rada schválila postoj Evropského parlamentu, který byl do velké míry formován naší skupinou. A to včetně včasného zveřejňování informací v procesu hodnocení bezpečnosti látek, sankcí pro průmysl, který by se rozhodl zatajovat studie a data o nepříznivých dopadech a častějších kontrol laboratoří. Jde o jediný způsob, jak zajistit, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin bude pracovat s nejlepšími vědeckými poznatky, aby naše potraviny byly skutečně tak bezpečné, jak si myslíme.“

„I náš boj za srovnání se západními standardy bude mít mnohem větší smysl, pokud ani tam nebudou v potravinách látky, které nás pokradmu zabíjejí. Tady nejde o to, jestli vám prodejce dal do pytle místo vepřového kuřecí, ale o to, že vám s vidinou zisku klidně prodal maso, ze kterého vám bude v lepším případě špatně.“

„Je důležitější posilovat systém schvalování potravin a potravinových látek samotných, aby nebylo možné, že budou firmy hazardovat s veřejným zdravím, korumpovat vědu a ohýbat politické procesy,“ dodává Pavel Poc. „Demokratická rozhodnutí a věda mají jedno společné. Je bezpečnější, když je na ně vidět.“

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis občanům USA od prezidenta Nicoláse Madura   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 04:28:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud něco rozhodně vím, tak to, že jde o prostý lid, protože jsem stejně jako vy muž z lidu. Narodil jsem se a byl jsem vychován v chudé čtvrti v Caracasu. Byl jsem zformován v žáru bojů občanů a odborů ve Venezuele, ponořené do vyloučení a nerovnosti. Nejsem žádný magnát; pracuji myslí a srdcem. Dnes mám velkou výsadu vést novou Venezuelu, založenou na modelu inkluzivního rozvoje a sociální rovnosti, který comandante Hugo Chávez vytvářel od roku 1998, inspirován odkazem Simona Bolívara.

Žijeme dnes na historické křižovatce. Jsou to dny, které budou definovat budoucnost našich zemí, stojíme na prahu volby mezi válkou a mírem. Vaši národní představitelé ve Washingtonu chtějí k hranicím přivést stejnou nenávist, kterou zaseli ve Vietnamu. Chtějí podniknout invazi a intervenovat ve Venezuele - a tvrdí, stejně jako tehdy - že je to ve jménu demokracie a svobody. Ale je to lež. Vykládají o uchvácení moci ve Venezuele, ale to je stejná lež, jako když tvrdili, že Irák má zbraně hromadného ničení. Je to falešný argument, ale může mít dramatické důsledky pro celý náš region.

Venezuela je země, která na základě ústavy z roku 1999 velmi rozšířila demokracii lidu, která je participační a protagonistická, a to bezprecedentním způsobem, takže dnes je Venezuela jednou ze zemí, v níž bylo uspořádáno nejvíce voleb za posledních 20 let. Možná se vám nelíbí naše ideologie, nebo to, jak naše společnost vypadá, ale existujeme, a jsou nás miliony.

Adresuji tato slova občanům Spojených států amerických, abych je varoval před závažností a nebezpečím, že určité skupiny v Bílém domě mají v úmyslu napadnout Venezuelu, což bude mít nepředvídatelné důsledky pro mou zemi a celý americký region. Prezident Donald Trump také hodlá narušit důstojné iniciativy k zahájení dialogu, které prosazují Uruguay a Mexiko s podporou společenství CARICOM, za účelem mírového řešení a dialogu v zájmu Venezuely. Víme, že pro dobro Venezuely musíme zasednout k diskusi, protože odmítnout dialog znamená zvolit cestu síly. Mějte na paměti slova Johna F. Kennedyho: „Nikdy nejednejme ze strachu. Ale nikdy se nebojme vyjednávat.“ Ti, kteří nechtějí dialog, se bojí pravdy?

Politická netolerance k venezuelskému bolívarskému modelu a touha po našich obrovských zdrojích ropy, minerálů a jiném velkém bohatství podněcují mezinárodní koalici, vedenou americkou vládou, aby se dopustila vážně šílenství a vedla vojenský útok na Venezuelu pod záminkou neexistující humanitární krize.

Venezuelský lid bolestně trpí sociálními zraněními, způsobenými zločinnou obchodní a finanční blokádou, která se ještě zhoršila tím, že nám byly zabaveny a uloupeny naše finanční zdroje a aktiva v zemích, které se připojují k tomuto šílenému útoku.

A přesto díky našemu novému systému sociálního zabezpečení, který se přímo zaměřuje na nejzranitelnější skupiny naší společnosti, jsme hrdí na to, že jsme země na americkém kontinentě, která má vysoký index lidského rozvoje a nízkou nerovnost.

Americký lid musí vědět, že tato komplexní mnohotvará agrese je prováděna naprosto beztrestně, a že zcela jednoznačně porušuje Chartu Organizace spojených národů, která výslovně staví mimo zákon hrozbu nebo použití síly, mezi jinými principy a záměry, kvůli míru a přátelským vztahům mezi národy.
Chceme být nadále obchodními partnery obyvatelstva Spojených států, tak jako tomu bylo během celé naší historie. Politici ve Washingtonu jsou naopak ochotni poslat své syny a dcery, aby zemřeli v absurdní válce, namísto toho, aby respektovali svaté právo venezuelského lidu na sebeurčení a zachování suverenity této země.

Stejně jako vy, občané Spojených států, i my Venezuelané jsme vlastenci. A budeme bránit naši domovinu celou svou duší. Dnes je Venezuela sjednocena, a jednohlasně křičí: Požadujeme zastavení agrese, která se snaží udusit naši ekonomiku, a pokouší se sociálně zadusit náš lid; rovněž žádáme zastavení vážných a nebezpečných hrozeb vojenské intervence proti Venezuele.

Apelujeme na dobrou duši americké společnosti, která je obětí svých vlastních lídrů, aby se připojila k naší výzvě k míru. Buďme všichni jednotní proti podněcování k válce a válce samotné.

Ať žije americký lid!

Nicolás Maduro
Prezident Bolívarovské republiky Venezuela

An open letter to the people of the U.S. from President Nicolás Maduro vyšel 10. února 2019 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/02/7827-otevreny-dopis-obcanum-usa-od-prezidenta-nicolase-madura.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZaorálek versus Petříček   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 03:55:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mainstreamová media, mnozí politici, blogeři a dokonce i pán prezident se rozplývají z toho, jak nám nyní šlape naše zahraniční politika pod vedením ministra Petříčka. Jak ovšem včera ve svém blogu upozornil, kolega bloger, Josef Nožička, tak stejné nadšení nemusí sdílet tradiční volič sociální demokracie.

To, že naše zahraniční politika kopíruje již delší dobu tu americkou, si jistě všiml každý, kdo se o politické dění jen trochu zajímá. Kopíruje ji tak důsledně, že přehlíží americké přešlapy, otočky o sto osmdesát stupňů, či používání dvojího metru ve vztahu k nedemokratickým režimům. Dá se říci, že to začalo naší podporou bombardování Srbska, přes podporu neoprávněného zásahu v Iráku a Libyi, či vysláním vojáků do nesmyslné mise v Afganistánu. Vůbec nikoho nezarazí, že náš mocný spojenec mění své postoje takříkajíc přes noc a tak je možné, že se vůdce, jedné ze zemí zla – Severní Koreje, stane během chvilky ze satana, kterého je nutno zničit všemi prostředky, téměř milým přítelem, či naopak spojenec – syrští Kurdové, kteří za nás prolévali krev jen onucí, kterou lze po použití klidně zahodit. Scénář převratu a la Ukrajina, je vyložen jako demokratický proces a dohody s garancí několika významných evropských států jsou během chvilky hozeny do koše.

Vraťme se však k naší nové hvězdě – ministru Petříčkovi, který sklízí obdiv dokonce od opozičních politiků typu Kalouska, což jistě u srdíčka pěkně zahřeje. Ministr Petříček se uvedl zprávou ministerstva zahraničí, která označila dodatek ukrajinského zákona O statutu válečných veteránu, jenž přiznává statut veterána i tzv. Banderovcům, za vnitřní záležitost Ukrajiny i když se tito podíleli na zločinech proti Volyňským Čechům a nějaká protestní nóta by tedy nebyla od věci[1]. Po kritice pán ministr slíbil, že tuto otázku otevře při své cestě na Ukrajinu, což se samozřejmě nestalo, jen se dohodl na vzniku nějaké komise historiků, která má zkoumat naší společnou minulost, ale o banderovcích ani slovo. V minulých dnech se pan ministr rozhodl následovat příkladu USA a některých států EU a ČR uznala za dočasného prezidenta Venezuely opozičního předáka Guaidóa, což by nebylo možná až tak neobvyklé, kdyby se tento pan neprohlásil za prezidenta jaksi sám. Nechci se příliš vyjadřovat k současné neutěšené ekonomické situaci ve Venezuele, zda má na ní větší podíl diletantská politika současné vlády, či dlouhodobý politický a ekonomický tlak na změnu tamějšího režimu ze strany USA, ale o oprávněnosti západu, tedy i nás, vměšovat se do tamějších událostí.

Naše média a politici nás neustále oblbují tvrzením, že Guaidó, měl jako předseda parlamentu právo odvolat současného prezidenta Madura, ale opravdu tak konal v rámci tamější ústavy? Mnoho lidí nechápe, že ve Venezuele funguje prezidentský systém, který se značně liší od našeho, parlamentního. V prezidentském systému je prezident hlavou exekutivy a jeho odvolání je velmi těžké, stejně jako rozpuštění parlamentu. Podle článku 233 venezuelské ústavy může být prezident odvolán, ale pouze na základě rozsudku Nejvyššího soudu, či na základě tzv. odvolacího referenda. Odvolávací referendum se může konat po uplynutí půlky mandátu a proti prezidentovi se musí vyjádřit více voličů, než ho podpořilo při jeho zvolení. V obou případech pak po jeho případném odvolání nenastupuje na jeho místo předseda sněmovny, ale viceprezident. Naše diplomacie tak vlastně podporuje nelegální převrat, což bohužel není v poslední době ani první ani poslední případ jejího selhání.

Proti svému stranickému kolegovi se v poslední době vymezuje exministr Zaorálek, který v ČT již opatrně zkritizoval výše zmíněný postoj MZ k situaci na Ukrajině a nyní se již několikrát vyjádřil i k situaci ve Venezuele. Zaorálek pokládá zasahování západu, především USA, do tamější situace za neodpovědné a svěření formování americké politiky vůči této zemi „jestřábům“ Johnu Boltonovi a Elliotu Abrámsovi za velmi nešťastné. No americký prezident asi ví, jak vybrat správné lidi, vždyť např. zmiňovaný Abrams má zkušenosti s podporou eskader smrti působících na sklonku studené války ve Střední Americe. Zaorálek správně uvádí, že v řešení patu ve Venezuele by se měli angažovat především státy tamního regionu a USA, že by se po zkušenostech, které s nimi v minulosti měly státy Latinské Ameriky, měly držet co nejdále. Z vyjádření Zaorálka je vidět, že jakmile se vyvázal z vládní kazajky, získala jeho vyjádření racionalitu, kterou pod knutou plnění cílů americké zahraniční politiky postrádala. Mám za to, že tradiční voliči sociální demokracie chápou spíše jeho přístup, než ten ministra Petříčka, který sice možná uchvátil srdce liberálů, kteří ovšem ČSSD příliš nevolí a dávají přednost např. Pirátům. Zahraniční politika sice nepatří mezi priority voličů, ale i její výstupy mohou mít na rozhodování voličů dopad. Mám za to, že plácání po zádech od Kalouska a spol. moc preferencí ČSSD nepřinese.

[1] Více informací zde:

https://alesmerta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=693938

Autor: Aleš Merta

Zdroj: https://alesmerta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=700592

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrý to je hoax, ale rakouský politik to potvrzuje: Bez islámského zahalení riskují ženy ve Vídni sexuální obtěžování   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 03:48:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rakouská TV OE24: Marcus Franz, bývalý poslanec a lékař řekl (volně přeloženo): "Zeptejte se žen, dětí, zeptejte se mladých dívek, já sám znám otce dcer, které chodí večer domů přes problémové oblasti, tak jim dávají šátky, aby nebylo poznat, že jsou Rakušanky a byly tak chráněny před obtěžováním. Znám to osobně, z 15. vídeňského okrsku".

Zroj: OE24.at


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCírkev případy sexuálního zneužívání kněžími neřeší. Kardinál Duka obdržel otevřený dopis   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 03:45:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Celkem sedmnáct lidí zaslalo dopis kardinálovi Dominikovi Dukovi, ve kterém píší, že se církev snaží utajovat případy sexuálního zneužívání. Skupinka odvážlivců po Dukovi požaduje, aby se s oběťmi sexuálního násilí sešel. Informoval o tom portál irozhlas.cz.

Na portálu se píše, že dopis Dukovi zaslali a podepsali věřící spolu s lidmi, kteří byli v minulosti zneužíváni církevními hodnostáři. Své o tom ví i bývalá kostelnice Petra Panská, kterou dříve zneužíval její farář.

„V mém případě se rozvinula posttraumatická stresová porucha, smíšená porucha osobnosti a depresivní porucha. Znovu ve vzpomínkách prožívám ty traumatizující události," popsala své nepříjemné zkušenosti Panská.

Kněz, který kostelnici zneužíval, byl nakonec usvědčen a strávil tři roky ve vězení. Dnes už je však opět na svobodě. V souvislosti s tím Panská uvedla, že se jí církev za tento hrůzný čin nikdy neomluvila.

Mezi signatáři dopisu nejsou však jen věřící. Dopis svým podpisem stvrdili i nevěřící lidé nebo například umělci a novináři. Celou iniciativu má na svědomí dokumentarista Michal Štingl. Podle jeho názoru je kamenem úrazu především to, že církev problémy se sexuálním násilím neřeší.

„Opakovaně jsem se snažil jednat jak s arcibiskupstvím, tak s diecézemi, kde k podobným případům došlo. Všude reakce nebyla téměř žádná, v drtivé většině není vůle se o tom bavit," prozradil.

Skupina lidí, která dopis zaslala, tvrdí, že dnes se ví jen o velmi malém počtu případů zneužívání. Dle jejich mínění církev nedělá nic pro to, aby se podobné případy už neopakovaly. Někteří věřící se dokonce o tomto problému bojí mluvit na veřejnosti.

Zdroj: irozhlas.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSýrie obvinila americkou koalici ze zločinů proti lidskosti   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 03:40:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrské ministerstvo zahraničí obvinilo Spojené státy a koalici, které velí, ze zločinů proti lidskosti. Obvinění souvisí s masivními leteckými útoky na syrskou vesnici Baguz, které si podle ministerstva vyžádaly život desítek civilistů.

Syrská média v úterý oznámila, že letecké útoky mezinárodní koalice vedené USA na uprchlický tábor v syrské vesnici Baguz, která se nachází na jihovýchodě země, měly za následek smrt či zranění nejméně 70 civilistů. V pondělí syrské sdělovací prostředky informovaly o smrti 16 civilistů v Baguzu, a to také v důsledku útoku koalice.

„Útoky mezinárodní koalice na nevinné civilisty a používání zakázaných zbraní proti syrskému obyvatelstvu se staly běžným a pravidelným chováním, které porušuje mezinárodní právo a lidská práva. Tento zločin je jedním z řady válečných zločinů proti lidskosti," uvádí se v textu dopisu, který ministerstvo zahraničí zaslalo generálnímu tajemníkovi OSN a předsedovi Rady bezpečnosti OSN.

Minulý týden v sobotu arabsko-kurdské jednotky SDF oznámily, že zahajují operace, které mají zbavit poslední vesnice v Sýrii přítomnosti militantů teroristické skupiny Islámský stát. Operace ve vesnici Baguz, která se nachází v provincii Dajr az-Zaur, začala v sobotu v noci. Mluvčí SDF Mustafa Bali na Twitteru vysvětlil, že Baguz je poslední syrskou vesnicí, která i nadále zůstává pod kontrolou IS.

Arabsko-kurdské jednotky SDF s leteckou podporou mezinárodní koalice, která je vedena Spojenými státy, již několik měsíců bojují proti pozůstatkům teroristické skupiny IS*. Média opakovaně informovala o smrti civilistů, kteří zemřeli v důsledku leteckých útoků koalice.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kGjDSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLukašenko: Minsk bude reagovat, pokud bude Polsko vyhrožovat zbraněmi   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 03:37:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že se Polsko nemusí obávat žádné hrozby ze strany Běloruska, ale pokud budou Poláci vyhrožovat zbraněmi, pak Minsk rozhodně nebude jen v klidu přihlížet. Takové stanovisko prezident vyjádřil v úterý, když jmenoval nového velvyslance v Polsku, Vladimira Čuševa.

„Neočekávají z naší strany žádné hrozby. To ale neznamená, že když budou vyhrožovat zbraněmi, že budeme jen klidně přihlížet. I co se týče naší společné bělorusko-ruské skupiny v tomto ohledu," pronesl prezident.

Podle Lukašenka budou následující roky pro bělorusko-polské budoucí vztahy rozhodující „Neříkám, že jsou bezproblémové. Problémů je dost, ale všechny jsou zcela řešitelné. A my pro to musíme udělat všechno, protože nadcházející roky budou pro budoucí bělorusko-polské vztahy rozhodující," zdůraznil Lukašenko.

„Nejsou to pro nás cizí lidé," připomněl Lukašenko, když radil novému velvyslanci ve Varšavě.

Již dříve Lukašenko nevylučoval symetrickou reakci na rozmístění americké vojenské základny v Polsku. Běloruský prezident podle svých slov polskému ministrovi zahraničí řekl, že není třeba vytvářet další základny. Dodal, že v opačném případě budou muset Minsk a Moskva také nějaké základny rozmístit, aby na tento krok zareagovaly.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kGjC

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA ve Venezuele ztratily veškerý stud, oznámil Lavrov   
Pridal tk Středa 13 únor 2019 - 03:33:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ostře zkritizoval Spojené státy americké ve vztahu k Venezuele. Svůj názor vyjádřil na tiskové konferenci po jednání s finským kolegou.
„My od samotného začátku podporujeme iniciativu Mexika a Uruguaye, které chtěly co nejrychlejší vytvoření podmínek celonárodního dialogu s účastí všech politických sil Venezuely," připomněl na tiskové konferenci po jednání s finským ministrem zahraničí Timo Soinim.

Prezident Venezuely Nikolás Maduro uvedl, že je připraven na takový dialog. Opozice ale tento návrh zamítla.

„Zřejmě proto, že ji vedou američtí zástupci, kteří ve svých vyjádřeních o tom, jak je nutné řešit situaci ve Venezuele, už podle mě ztratili veškerý stud," oznámil ruský ministr.

Dříve se uvádělo, že mechanismus Montevideo, který navrhly Mexiko, Uruguay a Karibské společenství zahrnuje čtyři fáze: okamžité zahájení dialogu, jednací proces, vypracování dohody a její realizaci.

Krize ve Venezuele

Ve Venezuele od 21. ledna probíhají masové protesty proti současnému úřadujícímu prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Současně s tím se Juan Guaidó sám prohlásil za prozatímního prezidenta země.

Následně země jako Rakousko, Velká Británie, Německo, Dánsko, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemí, Portugalsko, Francie, Česko a Estonsko uznaly Guaida dočasným venezuelským prezidentem. Toto rozhodnutí přijaly poté, co vypršelo osmidenní ultimátum, které evropské země daly Madurovi k vyhlášení předčasných prezidentských voleb. Podporu Guaidóvi vyjádřily také Švédsko, Finsko a Belgie.

Nicolás Maduro označil svého oponenta Guaidóa za loutku z Washingtonu. Moskva jeho postoj sdílí. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že je Rusko připraveno pomoci legitimnímu prezidentovi a opozici s navázáním dialogu.
Madura kromě Ruska podpořila také Čína, Turecko a několik dalších zemí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kGjB

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1835 sec,0.0537 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,613kB