Čtvrtek 14 únor 2019
Mafiánské praktiky kolem exekucí a insolvencí   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:46:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dění kolem "záhadných" insolvencí a exekucí se podobá mafiánským praktikám. Když vznikne nový jakýkoliv zákon, pak se na něho v národě nabalí podvodné firmy. Navíc se řádění exekutorů podobá lichvě - za nedoplacenou malou částku...

Dění kolem "záhadných" insolvencí a exekucí se podobá mafiánským praktikám. Když vznikne nový jakýkoliv zákon, pak se na něho v národě nabalí podvodné firmy. Navíc se řádění exekutorů podobá lichvě - za nedoplacenou malou částku se tedy vytváří astronomický dluh, což považuji za hnusné chování vůči našemu národu. Mezi dlužníky je tedy rozlišovat, zda dochází k záměrnému zadlužování, anebo se něco opomenulo.

Jsem toho názoru, že nelze za malou částku požadovat astronomickou sumu. Tenhle systém je špatně nastavený, bohužel existují zlatokopové a pijavice na lidském utrpení.

Řešením jest tedy odstranit astronomickou lichvu pro řádné občany, na opravdu dlužnou částku nejprve upozornit, řádně a v pořádku zprávu doručit dlužníkovi. To se mnohdy neděje, dluhy tak narůstají a narůstají do již zmíněných astronomických rozměrů.

Zákon o insolvencích je postaven na hlavu, neboť vznikají pochybné agentury, dále mnozí zdecimovaní řádní a zodpovědní občané nemůžou nikdy splatit astronomickou lichvu, i když by šli do insolvence.

Tady je potřeba zásah státu, určitě by hospodářství mělo směřovat k vytváření aktiv a jistot každého z nás, troufám si napsat zakázat si půjčovat, hlavně zakázat hazard, vždyť je situace občanů našeho národa žalostná, mají totiž nízké mzdy a důchody, které nedosahují západnímu odměňování. Opravdu se musí zapracovat ve všech rezortech, narovnat morálku, konstruktivně pomáhat a napravit sociální křivdy.

Václav Kovalčík, Zlín

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMainstreamová média klesla až na úplné dno   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:43:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Celým Izraelem otřásl další případ brutálního terorismu. Dne 7.2.2019 izraelská policie našla tělo mrtvé devatenáctileté židovské dívky v lese Ein Yael poblíž jižního Jeruzaléma. Během vyšetřování vyšlo najevo, že obětí je Ori Ansbacher (19) z Tekoa, kterou zavraždil palestinský terorista z Hebronu Arafat Arafiah (29). Arafiah svou oběť nejprve znásilnil a posléze ji ubodal k smrti.

Nicméně mainstream o této vraždě buď neinformoval a nebo do jisté míry ospravedlňoval stejně jako v případu zavražděného Ariho Fulda ze září minulého roku. Agentura Associated Press zdůraznila, že zavražděná Ori Ansbacher pocházela z „osady“. Žádný odsudek vraždy, žádný soucit s rodinou zavražděné, žádné fotografie mrtvé dívky či její truchlící rodiny, opět jsme svědky totální dehumanizace oběti.

Namísto toho Associated Press poskytl fotografii zabitého gazanského teroristy a jeho rodiny z „uprchlického tábora“ v Gaze, který byl usmrcen během násilných pátečních nepokojů ze dne 8.2.2019. Můžeme zde vidět jasný kontrast, za smrt mladého gazanského násilníka může prvořadě Hamas, Izraelci ho nezabili z motivu nenávisti, ale z pohnutky sebeobrany, tak mladá Izraelka byla zavražděna z motivu vražedného antisemitismu, který podněcuje jak Hamas, tak Fatah. Jinými slovy, gazanský terorista byl usmrcen z důvodu, co dělal, ale na druhé straně Ori Ansbacher byla zavražděna z důvodu, kým je, že je Izraelka (Židovka). Jedná se o dva naprosto nesrovnatelné případy.

A samozřejmě i feministky jsou opět zticha, neodsuzují brutální vraždu mladé dívky, stejně jako v případech mnohých zavražděných evropských dívek. Místo toho opět v březnu tohoto roku budou organizovat „ženský pochod“ proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zatímco dřívější feministky bojovaly za práva žen, ty dnešní práva žen totálně zašlapaly do země svým obhajováním imigrantů většinově mladých muslimských mužů. Zatímco dnešní feministka se pohoršuje nad tím, když ji evropský muž otevře dveře, tak proti muslimské neúctě k ženám ani „nepípne“. Neodsuzuje ženskou obřízku, vraždy ze cti, nucené sňatky a brutální útlak žen ze strany muslimských mužů. Stojí za to se zamyslet, v čí zájmu je založení dalšího misogynního státu? („Palestinského státu“).

Video oslavující brutální vražduAutor: Hana Lukešová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřed prasečími migranty se ploty stavět mohou a před lidskými migranty ne? Proč si nemohou být prasata a lidé rovni?   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:39:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dánsko začalo opevňovat hranici s Německem. Staví svůj vlastní plot říká titulek na idnes.cz. Jde o plot na ochranu Dánska proti (nelegálním) přechodům divokých prasat z Německa, která mohou být nakažena prasečím morem. Po zkušenostech s ještě nebezpečnějšími nelegálními přechody hranic z Afriky a s reakcí na ně ze strany evropských politiků, včetně těch dánských, se nabízí hned několik otázek. Nejedná se i v tomto případě o porušení lidských práv divokých prasat? Nejde o naprosto neopodstatněnou xenofobii? Vždyť kolik z vás se už nakazilo od prasete prasečím morem, he? A německá nakažená prasata by mohla být významným obohacením pro celou dánskou společnost a mohla by přinést výrazný ekonomický růst celému Dánsku.

Jen si představte těch očkování, opatření ke sledování nakažených prasat, aby nakažená prasata byla v hledáčku, nucená porážka zvířat chovaných zemědělci a nakažených migrujícími prasaty, následná obnova stád chovatelů, práce neziskových organizací na integraci nakažených prasat do dánské přírody, placení udavači hlídající možné nenávistné příspěvky na facebooku ze strany některých málo vyspělých a nevzdělaných Dánů pochybujících o prospěšnosti migrace nakažených prasat, policisté vyšetřující podobné pravicové extrémisty a neonacisty – to všechno by výrazně přispělo k HDP Dánska. Životní úroveň by to sice ovlivnilo negativně, jak už to v podobných případech vždy bývá, ale to jen těm Dánům, kteří pracují. Naopak by to zajistilo životní úroveň velice slušnou všem neschopným hlupákům z neziskových organizací s doktorátem z genderových studií (gender = pohlaví, takže jde o studium .......... a .........., přičemž někteří a některé a některá z toho mají i doktorát. Neuvěřitelné).

Je také nutné mít na paměti, že ne všechna divoká prasata v Německu jsou nakažená prasečím morem a že nelze na všechna divoká prasata brát stejný metr. Je nutné být tolerantní a přizpůsobit se také nově příchozím. V případě problémů je nutné se semknout, nenechat se zastrašit a hlavně nepodlehnout populismu. Jen je vhodné zavést školení pro nakažená divoká prasata, na kterém bude nakaženým prasatům rozdán letáček „Prasečí mor není správný“. Dánským hospodářským zvířatům i divoké zvěři postačí rozdat náramky s nápisem „Prosím, nenakaž mne prasečím morem :-)“. Samozřejmě nejen v dánštině, ale také v němčině, arabštině a turečtině, protože s jazyky to v multikulturním německém chalifátu začíná být také trochu nepřehledné.

Jen xenofob a nevzdělaný hlupák by snad pochyboval o prospěšnosti diverzity. A prasata nakažená prasečím morem v Dánsku doposud chyběla. Jejich migrace do Dánska tak zlepší kvalitu dánské přírody a životních podmínek pro všechna zvířata v Dánsku, ba dokonce i pro lidi.

V případě i nadále přetrvávajících problémů s nakaženými prasaty je třeba přijmout zásadní opatření – nakaženým prasatům zajistit volný pohyb a dostatek krmiva, aby se mohla nerušeně množit a co nejrychleji šířit infekci. Na celoevropské úrovni pak musíme přijmout povinné kvóty, které by zajistily solidární přerozdělování nakažených prasat mezi všechny evropské země, zejména pak do těch zemí, které do té doby nebudou dostatečně obohaceny nákazou prasečím morem a jinými výdobytky multikulturního modelu.

Na úrovni OSN je pak třeba přijmout zcela nezávaznou dohodu „Prasečí pakt“, který zcela nezávazně ustanoví pod hrozbou brutálních sankcí povinnost všech lidí chválit migraci prasat nakažených prasečím morem a chválit i přínos migrace nakažených prasat pro další pozitivní rozvoj lidské společnosti. Dále tento „Prasečí OSN pakt“ ustanoví povinnost všech států vyzvedávat nakažená prasata přímo v místě jejich výskytu a povinnost přerozdělit je do oblastí prasečím morem nenakažených, protože prasata nakažená prasečím morem je potřeba zachránit před prasečím morem tím, že se společně s prasečím morem dovezou tam, kde se prasečí mor dosud nevyskytuje.

Všechna zvířata jsou si rovna, jen některá jsou si rovnější! Třeba prasata. Zejména nakažená.

Wir schaffen das!

Jakákoliv podobnost s čímkoli nebo kýmkoli je ryze náhodná.

Autoři: MB/Michal Brand

Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFinské děti a dívky jsou pro africké a muslimské migranty nechráněnou lovnou zvěří a politici jen kecají a nebrání tomu ...   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:29:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
FINSKO / OULU / KULTURNÍ OBOHACENÍ: Politici se sice nad faktem, že ve městě Oulu docházelo k hromadnému zneužívání dívek pohoršují, nicméně to tím evidentně končí... Mezi tím se totiž provalují další a další fakta, nejnovější informace jsou, že o víkendu došlo ke znásilnění dalších dvou nezletilých dívek, opět v tom samém místě.

Tentokrát multikulurní obohacení proběhlo v soukromém bytě a velké překvapení, byl zadržen cizinec, viz. foto. Policie potvrdila skutečnost, že šlo o znásilnění vice než jedné dívky.

Fotografie pachatele znásilnění finského dítěte ...

Zdroj: is.fi

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA nepřipravují intervenci do Venezuely, tvrdí v americkým Kongresu   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:22:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký zvláštní zmocněnec pro Venezuelu Elliot Abrams v americkém Kongresu oznámil, že Spojené státy žádnou vojenskou intervenci do Venezuely nechystají.

„Není to politika Spojených států. Naší politikou je poskytnutí humanitárních, ekonomických a diplomatických prostředků na podporu přání venezuelského lidu provést demokratické změny," prohlásil Abrams v Kongresu.

„Když říkáme, že zvažujeme různé možnosti, je to pouze kvůli tomu, že různé možnosti skutečně zvažujeme," dodal Abrams.

Dříve na slyšeních předseda výboru pro mezinárodní vztahy Sněmovny reprezentantů Eliot Engel řekl, že Kongres nehodlá podpořit vojenskou intervenci do Venezuely.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kGAk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV BBC přiznali, že scény následků chemického útoku v Sýrii byly zfalšované   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:18:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Producent BBC zodpovědný za informování o událostech v Sýrii Riam Dalati prohlásil, že scény z nemocnice, které měly ukazovat následky chemického útoku, byly zinscenované.

„Po šesti měsících vyšetřování mohu zcela jistě potvrdit, že scéna, která byla natočena v nemocnici ve městě Dúmá, byla zinscenována. Žádné oběti v nemocnici nebyly," napsal producent na svůj Twitter.

„K útoku došlo, sarin nebyl použit, ale musíme počkat na závěry OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní — pozn. red.), aby bylo možné potvrdit, zda byl použit chlór. Nicméně vše ostatní kolem útoku bylo zfalšováno kvůli většímu efektu," napsal Dalati.

Dříve Západ obvinil Damašek z chemického útoku na syrské město Dúmá ve východní Ghútě a pohrozil vojenským zásahem. Jako důkaz chemického útoku organizace Bílé přilby využila záběry, na kterých se lékaři snaží zachránit obyvatele Dúmy včetně dětí před jedovatými látkami.

Ruské ministerstvo zahraničí upozorňovalo, že cílem falešných zpráv o chemickém útoku ze strany syrských ozbrojených sil v Sýrii je obhájit teroristy a legitimizovat vojenské údery.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kGAR


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická zpráva: nepřátelské vztahy mezi USA a Čínou nesplňují zájmy žádné ze stran   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:15:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina bývalých amerických politiků a odborníků na čínské otázky včera vydala ve Washingtonu zprávu, ve které se uvádí, že Spojené státy by měly najít způsob k řešení problému prostřednictvím konzultací a dialogů s Čínou. Nepřátelské vztahy mezi USA a Čínou nesplňují zájmy žádné ze stran.

Bývalý americký obchodní zástupce Charlene Barshefsky, bývalý velvyslanec v Číně Winston Lord, bývalý asistent amerického ministra zahraničí Kurt Campbell a 17 bývalých amerických politiků a odborníků na čínské otázky společně napsali tuto zprávu s názvem Změna směru navigace: najdeme účinnou a udržitelnou politiku pro Čínu.

Ve zprávě se uvádí, že v posledních dvou letech byly vztahy mezi USA a Čínou napjaté, ale obě země jsou úzce propojeny v hospodářské a sociální oblasti. Pro Spojené státy není potlačování a omezení vůči Číně dlouhodobou strategií. Spojené státy by měly najít řešení prostřednictvím konzultací a dialogu s Čínou, jinak by to způsobilo nenapravitelné škody na mimořádně důležitých vztazích mezi USA a Čínou. Nepřátelské vztahy mezi USA a Čínou nesplňují zájmy žádné ze stran.

Vzhledem k rostoucí ekonomické a diplomatické síle Číny se nevyhnutelně zvýší mezinárodní vliv Číny. Spojené státy by se měly snažit podporovat konstruktivní roli Číny na celosvětové úrovni, což pomůže podpořit příslušné zájmy Spojených států a Číny.

Co se týče ekonomických a obchodních otázek, Spojené státy by měly pečlivě zvážit možné důsledky příslušných politických postupů, zabraňovat poškozování jednak vlastního hospodářství a inovačního systému, ale i globální stability dodavatelského řetězce a globálního hospodářského růstu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFrancie vyzvala Velkou Británii k objasnění záměrů odchodu z EU   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:14:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Francouzské ministerstvo zahraničí 12. února ve svém zpravodajském věstníku uvedlo, že francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian a ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová se téhož dne v Paříži setkali s britským ministrem zahraničí Jeremym Huntem, který přijel na návštěvu Francie. Francouzská strana vyzvala Velkou Británii, aby jasně odhalila záměry odchodu z EU.

Podle tohoto věstníku obě strany diskutovaly o současné etapě jednání britského odchodu z EU. Francouzská strana znovu zdůraznila, že Francie a další členské státy EU podporují dohodu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií o britském odchodu z EU. V tuto chvíli ale nastala vhodná doba, aby Spojené království objasnilo své záměry. Obě strany si rovněž vyměnily názory na další mezinárodní otázky. Obě strany vyjádřily podporu implementaci íránské jaderné dohody za předpokladu respektování mezinárodních dohod a zajištění mezinárodní bezpečnosti. Francie a Británie podporují zachování smluv o kontrole zbrojení s cílem udržet strategickou rovnováhu.

Podle předchozí dohody se Spojené království oficiálně stáhne z EU 29. března. V současné době roste možnost britského odchodu z EU bez dohody, což vyvolává obavy všech dotčených stran.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍránský ministr zahraničí: nesmím se pokusit o vyřešení problému prostřednictvím vnějšího tlaku   
Pridal tk Čtvrtek 14 únor 2019 - 04:08:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif včera řekl, že se nesmí pokusit o vyřešení problému prostřednictvím vnějšího tlaku.

Zarif se téhož dne v Teheránu setkal se zástupci nejrůznějších velvyslanectví a dalších zahraničních agentur v Iránu. Zarif řekl, že politické a ekonomické tlaky nemohou mít vliv na Írán. Podpora íránského lidu pro íránskou vládu je základem íránské národní bezpečnosti.

Spojené státy a Polsko se od 13. do 14. února ve Varšavě v Polsku chystají uskutečnit ministerské setkání ohledně problému na Blízkém východě. Očekává se, že více než 40 zemí a regionů vyšlou své zástupce k účasti. Íránská otázka je jedním z hlavních témat tohoto setkání.

Americký prezident Donald Trump 8. května roku 2018 oznámil, že USA odstoupí od íránské nukleární dohody. Vláda USA následně obnovila sankce proti Iránu. Trump opakovaně veřejně uvedl, že íránská jaderná dohoda je "velmi špatná" a musí být znovu projednána.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1638 sec,0.0436 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,577kB