Čtvrtek 21 únor 2019
Soumrak svobody českých webů? Policie může od února tohoto roku vypnout jakýkoliv nepohodlný český web   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:50:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Soumrak svobody českých webů? Policie může od února tohoto roku vypnout jakýkoliv nepohodlný český web, stačí k tomu pouze rozhodnutí a posouzení řadového policisty, že věc nesnese odkladu! Do novely trestního zákona se tiše dostal nový gumový paragraf, který dává orgánům státní moci obrovské pravomoci! Největší provozovatel webhostingů v ČR odhalil šokující nátlaky ze strany orgánů na vypínání webů!

Redakce AE News byla upozorněna na skandální odhalení, které probublalo na veřejnost v souvislosti s novelou trestního zákona. Aniž by to většina z vás vůbec tušila, tak do zákona č. 141/1961 Sb. (Trestní řád), od února 2019 přibyl nový paragraf. Díky zcela novému § 7b může jakýkoliv policista v ČR kdykoliv vypnout jakýkoliv web, resp. nařídit toto vypnutí příslušné osobě, která web provozuje, nebo technicky zajišťuje jeho provoz, např. v datacentru, v serverovně, v rámci webhostingové společnosti apod. A tak prakticky bez následků může zničit jakýkoliv nepohodlný zpravodajský server, prosperující e-shop anebo například vypnout web s „nevhodnou“ diskuzí. A co k tomu stačí? Když věc nesnese odkladu (a není možné dostatečně rychle zajistit souhlas státního zástupce).

Na tuto šokující novinku v zákoně jako první upozornil největší český webhostingový provozovatel Wedos na svém blogu. Ve svém článku odhaluje naprosto šokující reálie z pohledu provozovatele serverů a webů v ČR, který je současně i největším registrátorem domén v České republice. Podle jejich informací probíhají neuvěřitelné nátlaky a dokonce výhrůžky ze strany policie a státních orgánů proti Wedosu, když firma nepředá policii data z vytipovaného serveru, který přitom nic nespáchal a nepáchá, jako v případě jedné nábytkářské firmy. Policie v jiném případě dokonce obvinila Wedos z napomáhání trestné činnosti jen za to, že nevypnula web jedné osoby, aniž by ale k tomu Wedos dostal předtím příkaz. Prostě Kocourkov.

Největší webhostingová firma v ČR odhalila doslova mafiánské praktiky českých orgánů ve snaze o vypínání webů. Bude to řešit bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny?

Wedos je přitom obrovská firma v ČR, ale policejní orgány se nebojí zaútočit na ni a doslova vyhrožovat internetové firmě trestním stíháním za cokoliv, co si orgány státní moci vymyslí. Článek si na jejich blogu přečtěte, ať konečně chápete a víte, proč Aeronet je prvoplánově provozovaný z ciziny a pod americkou legislativou, protože z toho, co ve svém svědectví uvádí Wedos jako největší hostingová firma v ČR, tak vám musí dojít, proti jaké krakatici mocenské zvůle provozovatelé ostatních alter webů teď stojí v České republice. To není policejní postup, to jsou metody mafie, které na blogu Wedosu jsou popisovány v článku opravdu s děsivou věrností. Ale vraťme se k novému paragrafu.

Zde je znění paragrafu:

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.

(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.


Dobře si všimněte odstavce č. 3 tohoto paragrafu, který uděluje pravomoc k vydání rozhodnutí běžnému řadovému policistovi, a to na základě jeho vlastního subjektivního posouzení, že věc nesnese odkladu. Znění zákona je postaveno tak, že to nebude přímo policejní orgán, který bude fyzicky weby vypínat, ale tento orgán bude vydávat příkazy a bude je doručovat provozovatelům technických platforem, tedy provozovatelům webhostingových společností a datacenter, protože ti jsou provozovateli webů na technické platformě, nejde tedy o provozovatele ve smyslu klienta, který si zaplatil hosting nebo kolokaci serveru v datacentru. Naprosto zdrcující je vágní formulace v odstavci č. 2 o znemožnění přístupu jiných osob k předmětným datům.

Policie může od února vypnout jakýkoliv český web a nemusí k tomu mít ani soudní příkaz, ani souhlas prokurátora, stačí pouze posouzení řadovým policistou, že věc nesnese odkladu. Piráti ve sněmovně nechali paragraf v klidu projít

Takové znemožnění, pokud jde o webovou stránku, lze zajistit jen a pouze suspendací a vypnutím celé webové stránky, aby byla nedostupná nejen pro návštěvníky, ale hlavně pro samotného provozovatele webu, který logicky by mohl data pozměňovat, mazat je apod. Nikdo tady samozřejmě nezpochybňuje případy, kdy na webu funguje např. falešný eshop, který láká z lidí peníze za slib dodání zboží a vyžaduje peníze zaslat předem, v takovém případě opravdu policie musí jednat urychleně. Jenže vágní definice se týká nejen odstavce 2, ale i odstavce č. 3, kde není uvedený výčet a mechanismus toho, v jakých případech může příkaz policista vydat sám o své libovůli. Argument, že něco nesnese odklad, je naprosto gumový a široce obsáhlý.

Takže podle tohoto nového paragrafu nyní může jakýkoliv policejní orgán v ČR požádat o okamžité vypnutí jakékoliv služby na webu, a to až na 90 dnů, a to (prakticky) bez zcela jakýchkoliv následků pro něj. Jako důvod mu přitom stačí argumentovat o zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejím opakování. Což může být například:

•Pomluva – ale ve skutečnosti jen napíšete cosi o někom, komu se to nelíbí.
•Podvod – ale ve skutečnosti váš e-shop přijde vaší konkurenci podvodný, protože máte hodně nízké ceny.
•Nelegální šíření obsahu – ale ve skutečnosti odkaz není zločin, ale důvod k vypnutí webu už ano?
•Obecné ohrožení – ale ve skutečnosti třeba investigativní článek, který je tak výbušný, že by mohl položit vládu.
•Útok proti menšinám – ale ve skutečnosti komentář o nepřizpůsobivých.
•Diskriminace – ale tu v dnešní době každý vidí všude.

Znění nového paragrafu sice nikde nezmiňuje vypínání webů, pouze mluví o zajištění dat v konkrétní věci dané osoby, např. diskutéra, který v komentáři pod jedním článkem vyzval např. k fyzické likvidaci nějaké osoby nebo skupiny osob, a v tom okamžiku už je to záminka pro vypnutí webu. Proto bych rád i v této souvislosti znovu vysvětlil čtenářům AE News, že volné diskuse pod články jsou prostorem pro provokatéry, kteří se mohou pokusit web učinit závadovým, aby vznikl důvod pro policejní orgány k jeho vypnutí. Proto je náš server moderovaný dvoustupňově, automatickým Akismetem a potom ještě ručně administrátorem. A také proto, jako dodatečné jištění, náš server není provozován na území ČR a náš server provozuje americký právní subjekt.

Weby půjde policejně vypnout až na 90 dnů a policie nebude muset obhajovat svůj postup, protože paragraf dává prostor pro široký výklad, místo webů alternativy začnou v prohlížečích vyskakovat “pětsettrojky”

Jenže většina ostatních českých serverů alternativy je provozována v ČR a právě takové servery se stanou v blízké době předmětem útoků za použití tohoto nového paragrafu, Není to vůbec o tom, jestli k tomu dojde, je to pouze otázka času, kdy k tomu začne docházet. Systém povede k tomu, že stále více a více provozovatelů alternativních webů v ČR bude mít strach pouštět volné diskuse a začne je tvrdě procházet a posuzovat, aby neobsahovaly nic závadného. Protože ale taková moderace všech komentářů je časové vyčerpávající, povede to nakonec k úplnému vypnutí diskusí, protože provozovatel alter webu bude schopný ručit jen za své články a nebude riskovat, že nějaký provokatér z vnitra napíše do volných komentářů provokační výkřik o likvidaci nějakého etnika v ČR, a ten výkřik ihned povede k tomu, že policejní orgán začne konat.

A tím se dostáváme k tomu vypínání webu. Když totiž provozovatel webhostingu nebo majitel datacentra dostane policejní příkaz k zajištění dat na webu nebo serveru XYZ způsobem, aby je nešlo měnit nebo mazat po dobu 90 dnů, tak provozovatel datacentra nepůjde do rootu Linuxu a nebude zasahovat do MySQL tabulí v databázi dotyčného webu, protože k tomu dokonce ani provozovatel webhostingu nebo datacentra nemá právní legitimitu, takže jediným řešením, jak zajistit požadovaná data, je natvrdo odpojit webhosting zákazníkovi, anebo odpojit server v racku a odstranit ho z kolokace.

Vypínání webů natvrdo, protože jiným způsobem nepůjde policii vyhovět, pokud vydá příkaz k zajištění závadného příspěvku nebo komentáře v diskusi na webu

Žádné jiné možnosti provozovatel technické platformy nemá, protože nemůže softwarově zabezpečit, aby majitel webu nemohl mazat konkrétní záznam z databáze jeho vlastního webu, aby bylo vyhověno policii. Takže, pokud takový příkaz přijde, znamená to automaticky vypnutí webu, a to až na dobu 90 dnů. A k takovému vypnutí stačí jeden jediný provokační komentář v diskusi, kde někdo napíše, že by popravil toho a toho tuneláře ve Švýcarsku, nebo že by někoho zastřelil, kdo hlasoval pro Globální pakt o uprchlících atd.

Sami vidíte, že rok 2019 je rokem plným změn a tvrdé a přísné moderace diskusí budou postupně průvodním znakem na všech alter webech v ČR tento rok. Diskuse budou více sledovány, komentáře přísněji moderovány, zareaguje na to i AI v Akismetu, která bude posílat k ruční moderaci více a více komentářů, s čím je potřeba počítat. Mnoho lidí se naučilo používat volné diskuse jako chat, ale dnes už nejde pouštět do diskuse všechno a všechny, protože mnoho komentářů pochází od provokatérů z různých státních orgánů a celý systém vede k tomu, aby donutil provozovatele webů k úplnému vypnutí diskusí, aby se vyhnuli vypínáním webů. Není potřeba ani zdůrazňovat, že novelizovaný zákon podepsal prezident republiky Miloš Zeman bez námitek, protože asi nedokázal odhadnout důsledky takového zákona, které to s sebou ponese. Provozovat alter web na serveru umístěném v ČR se tak stane doslova ruskou ruletou pro jejich provozovatele.

Šiřte prosím tento článek na sociálních sítích a v emailech, ať se lidé dozví, že svobodě slova a webům v ČR začíná zvonit umíráček. Totalita je zpátky, země začíná nabírat obrysy policejního státu.

Zdroj: https://aeronet.cz/news/soumrak-svobody-ceskych-webu-policie-muze-od-unora-tohoto-roku-vypnout-jakykoliv-nepohodlny-cesky-web-staci-k-tomu-pouze-rozhodnuti-a-posouzeni-radoveho-policisty-ze-vec-nesnese-odkladu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVeletrh zvráceností, aneb Když se Žaneta s Terkou chtějí brát   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:39:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mladý člen Národní demokracie Tobiáš, mimochodem příkladný vlastenec, mě požádal o názor na plakát propagující sňatky osob stejného pohlaví: „Naše Žaneta s Terkou se chtějí brát. A co má být?“

Kampaň je financována z fondů EU, což asi nikoho nepřekvapí. Plně sdílím Tobiášovu obavu o vliv takové propagandy na jeho vrstevníky, kteří jsou z velké části již plně v moci ideologií multikulturních, genderových a homofilních.

Původně připravenou sžíravou filipiku proti homofilní propagandě jsem však nepoužil, a to s ohledem na slušné homosexuály, kteří vůbec nehodlají veřejně „chodit s kůží na trh“, a celá ta nechutná propaganda homosexuality je jim dokonce i protivná. Věřím, že většina z nich správně cítí, že účelem zmíněných aktivit není pomoc „utlačované“ skupině, ale naopak snaha zadupat tradiční hodnoty majoritní společnosti. A zmíněný plakát se šťastným tatínkem či dědečkem je pouze jedním z mnoha testů, kterými se ověřuje odpor většiny. Zatím naše společnost vychází z testů bohužel „na výbornou“ – převážně jako stádo zcela apatických ovcí.

Celý soubor ideologických zvratků různého zaměření usiluje o potlačení pudu sebezáchovy a o vytvoření reflexivního náhubku v podvědomí každého z nás. Zatímco bychom měli prostě říct: „Císař je nahý“, mlčíme. V pohádce prostou pravdu vykřiklo malé dítě a prolomilo tím zbabělost dospělých. Naše společnost však kráčí do zkázy s naučenou písničkou na rtech a se zbabělým porozuměním užitečnosti vlastní genocidy. K pěstování lží je vždy zapotřebí úrodná půda – a tou je zatím zbabělost většiny našich spoluobčanů. Ale nejde jen o rozvrácení hodnot společnosti. Jde především o přenastavení názorů a žebříčku priorit tak, aby každý jedinec s upřímným přesvědčením a dobrovolně ničil pracně zbudovaný odkaz svých předků. K tomu je však nutné vyšlechtit zcela novou generaci. A tohle velká část naší mládeže k mé lítosti zatím neprohlédla, stejně tak jako jsme my v roce 1989 neprohlédli skutečné pozadí sametového podfuku. Nejsem si jistý, zda mladým, nezkušeným lidem je možno klást za vinu, když podlehnou rafinované propagandě. Ta jim úlisně podstrkuje pocit vysokého sebevědomí a dojem, že právě jejich náctiletým myšlenkám by měli ti, kteří je živí, naslouchat. Mladý člověk bez životních zkušeností se odjakživa a přirozeně staví proti všemu zavedenému a předchozímu. Tento jev byl v minulých staletích brzděn tehdy neodmyslitelnou rodičovskou přísností a pozdní plnoletostí či samostatností potomků. Proto se společnost vyvíjela sice těžkopádněji, ale o to více kontinuálně, povětšinou bez extrémních výkyvů a módní dekadence. Takový stav jednoznačně svědčil národní soudržnosti a udržování tradičních hodnot společnosti.

Dnes jen přihlížíme, jak je dehonestován plnohodnotný vztah muže a ženy, jak je u dětí zašlapáván zdravý vývoj a jak je dovoleno zlehčovat vše hodnotné a přirozené. Zažíváme trend znevažování rodiny, která jediná může naši společnost reprodukovat. Předkládat v této atmosféře zuřivým homofilům nebo beznadějně apatickým ovcím jakékoliv argumenty proti Žanetě a Terce, to by byla jen urážka zdravého rozumu. Tak jako nemá smysl sepisovat petici proti Aštaru Šeranovi. Hlupáci argumentům nerozumí, zrádci nic slyšet nechtějí a zbabělci v sobě raději přijmou lež za pravdu, jen aby nemuseli bojovat. Týká se to všech – i já si uvědomuji, že moje úvaha je pouhou hromadou neúčinných slov. Daleko užitečnější by se jevil sebenepatrnější boj fyzický. Protože bojovat jen slovy nebo pokojnými demonstracemi a v intencích zákona, tedy na základě povolení od našich nepřátel, to logicky nemůže vést k žádnému cíli. A cílem je odstranění zrádců z vlád na všech úrovních, což v podstatě znamená kompletní odinstalování těchto vlád.

Jedovaté páry vypouštěné státním systémem sleduji zhruba od roku 1997 (když pominu předchozí rozkradení státu privatizací). Systém začal plíživě preferovat společensky neužitečné menšiny, komplikovat zákony a vyrábět i zákony represivní. Vznikl tak například autorský zákon, na jehož základě je výběrčím poplatků soukromá firma OSA, zákony o exekucích, které daly soukromé firmě větší pravomoci, než má policie, zákon o zákazu zpochybňovat či jakkoliv přehodnocovat holokaust a jiné důmyslné nástroje, které byly pečlivě připravovány jako univerzální bič na prostořeké občany. Naprostou lahůdkou je pak nový Občanský zákoník s ustanovením o dědění dluhů a možností zadlužovat už malé děti. Stará „dobrá“ lichva podepřená zákony se rozmohla jako cholera a účinně decimuje část společnosti. Kdo vlastně takové zákony produkuje? Jak to, že stát nemá zájem chránit své méně bystré občany před sebezničením? Na jejich finanční zkázu doplatíme přece všichni – s výjimkou lichvářů. Proč stát nelikviduje lichváře? Odpověď je nasnadě – to lichváři nám vládnou, oni si vyrábějí zákony pro sebe.

Aby toho nebylo málo, po roce 2000 se velice přitvrdilo v prosazování všeho, co spolehlivě poškozuje klasickou rodinu i vztah rodičů a dětí. Mám na mysli nejen nesmyslnou nedotknutelnost dětí, ale i opěvování „výjimečnosti“ všeho nenormálního či poškozeného. Naprostou zrůdností je pak systémové vnucování homosexuality a multikulturalismu v některých školních i předškolních zařízeních a také v dětských pořadech na programech ČT. V tomto neúplném výčtu nesmím zapomenout, jak se médiím i soudnictví podařilo obestřít aureolou svatouškovství a nedotknutelnosti Židy (viz politické procesy s publicistou a předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem). Proti Židům nelze cokoliv kritického pronést, aniž by se člověk vystavoval mediální perzekuci. A zatímco Židé se drží důsledně svých tradic a jsou přes všechnu svou rozprostřenost v podstatě homogenní skupinou, tak nám ostatním média kážou o užitečnosti plánovaného promíchání s islámem a s černými Afričany. Z migrujících národů či ras, které jsou v našich podmínkách méněcenné (tak jako bychom byli oproti nim méněcenní my v jejich podmínkách) se mediálně počali vykreslovat skromné a uštvané oběti, pracovní posily pro naše firmy, kulturní obohacovatelé a vítaní reprodukční zachránci našich údajně skomírajících národů. Vidím v tom úpornou snahu o likvidaci české společnosti. S tím souvisí i trend „zbuznění“ bílého evropského muže: je nutno vzít mu z ruky zbraň a postavit ho s kulmou v ruce před zrcadlo. A to v době, kdy se k nám z Afriky dere islám, toto nepřátelské a zaostalé náboženství, které je nyní nadnárodními silami a jejich českými pohůnky po krůčkách implantováno mezi naše mírné a spořádané občany. Jak se říká: „Ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim.“ A nemohu nezmínit islamizátora nejvyššího, totiž papeže Františka, který jako pravý Jidáš rozvrací křesťanské hodnoty ve prospěch islámu. Vzpomeňme, jak nadšeně líbal smrduté nohy muslimských vězňů. Jak zkaženým člověkem musí být…

Dalším systémovým nástrojem pro potlačení pudu sebezáchovy mladé bělošské generace v Evropě je neustálé otravné zobrazování černochů, ať už v reklamách, v prospektech výrobků, jejich obsazování do historicky neadekvátních rolí ve filmech ap. Vymývání mozků se nejvíce projevuje právě v oblasti „umění“. V každém filmu musí být ideálně tato sestava: černý klaďas, bílý záporák, vtipný a přátelský homosexuál, výjimečně nadaný invalida a samozřejmě ženská hrdinka v roli superdrsňačky ve vyloženě mužské profesi. Vyjmenovat zde všechny nástroje soudobého ničení vkusu a zdravého rozumu by však vydalo na celou knihu.

A v takovémto prostředí pak zvesela bují regionální špatnosti. Například u nás v Teplicích ředitel gymnázia Bergman bez obav veřejně uráží prezidenta a odbor školství ho za to nadstandardně odměňuje. „Vyznamenat“ musím i teplického chameleona Kuberu, toho všesměrového kecalistu, který odvedl pro teplické Araby též skvělou práci. A nelze než „pochválit“ počin, kdy teplické židovské obci byl darován nemalý státní majetek. Židovská obec pak budovu polikliniky prodala za miliony arabské společnosti. Prostě správná věc, kolem které se rozprostřelo hřejivé a chápavé ticho, doplněné možná jen taktním pomrkáváním a jemným židovským humorem. Jistěže v každém městě se dějí podobná alotria a je na místních občanech, aby situaci nejen monitorovali, ale aby nutili zastupitele k písemným vyjádřením, která v budoucnu poslouží jako důkaz k jejich případnému odsouzení. Rozhlédněte se a jděte do toho!

Nebojme se poukázat zejména na systém dvojího metru. Například na jedné straně hrozí postih za nakopnutí psa a na straně druhé Židé a Arabové mají v naší civilizované společnosti výjimku z veterinárního zákona a mohou jen tak pro zábavu rituálně podřezávat či obětovat zvířata. Co na to „zvířátkoví“ aktivisté? Už vytvořili živý řetěz před synagogou či mešitou? Nebo – na jedné straně se správně kritizuje v Evropě prováděná ženská obřízka v arabských rodinách, na straně druhé je povoleno provádět běžně obřezávání pohlavních údů malých hochů v rámci obřízky židovské. Zda ještě praktikující rabín dodržuje starý rituál a saje krev z hochova údu, nemám povědomí. A zase – kde je pokřik ochránců nezletilých? Aha, za tohle nejsou placeni…

Naznačený karneval by však nebyl možný bez příslušné klaky, která se rekrutuje z horlivých idiotů, z vychytralých flákačů studujících genderové obory, z členů neziskovek, z feťáků a profesionálních demonstrantů. Ti v rámci EU na písknutí přijedou přestrojeni za kohokoliv kamkoliv, ať už jako kazisvěti spontánních demonstrací, nebo jako tzv. aktivisté, kteří spolu s „umělci“ jsou schopni vytvořit průvod hrdosti jakéhokoliv zaměření nebo nějaký odporný happening, při kterém se na ně nevztahují žádné zákony, neboť jak se vždy vyjádří soud, jedná se jen o formu uměleckého sdělení. Tato klaka s velkou chutí poškozuje ve jménu korektnosti vše tradiční a národní, hlavně když je nikdo nenutí doopravdy pracovat. K tomuto odpadu lze ideologicky přiřadit větší část politiků a vysokoškolských profesorů, samozřejmě také drtivou část herců a všech rádoby umělců. Vzpomeňme Brno s divadelním pornem urážejícím křesťany nebo „lidskou plíseň“ Davida Černého, pro kterého urazit český národ je otázkou cti. Jeho plastika dvou nahých mužů močících na obrys ČR, umístěná na Kampě, je dalším důkazem naší nekonečné apatie. A to všechno jsou základní pilíře, o které se opírá kanalizační výpusť, zalévající naši vlast odpornými duševními výkaly. Řadu lidí přirozeně mate fakt, že mediálně známá osobnost, často vzdělaný a ve svém oboru schopný nebo umělecky skutečně nadaný člověk, se projevuje protinárodně a podporuje úpadek společnosti. Sebevyšší profesní erudice však bohužel nezakládá nutně kvalitu morální a už vůbec ne cítění vlastenecké. Osobně bývám na pochybách, zda taková osobnost maskovaná za Čecha „nekope“ ve skutečnosti za zcela jiný národ.

Za systémem destrukce evropských zemí stojí nejen vidina obrovských zisků, ale také nebezpečné ideologie či militantní náboženství, které poskytují svým věřícím „oprávnění“ k obecně nepřijatelnému chování. Ale znovu musím upozornit, že naznačené špatnosti by nemohly kvést, pokud by nebyla půda dostatečně hnojena zbabělostí a apatií. Pro mocné tohoto světa pak není problém naplánovat zánik milionů lidí, neboť jsou pro ně jen přemnoženým materiálem. Těmi mocnými myslím především světové finančníky, proplétající se staletími jako jedovatá mlhovina. Zbohatli z lichvy a čachrování s cennými papíry i z různých důmyslných podvodů, které jim umožnily zákony, na jejichž vzniku se sami podíleli. Sami však nevytvořili sebemenší užitečnou hodnotu. A nyní, když nashromážděné bohatství už nemůže zvýšit jejich nekonečný blahobyt, jsou rozhodnuti snížit lidskou populaci na dle svého mínění užitečnou míru. Výroba už dnes nevyžaduje tolik dělníků. Nejsnazší cestou k tomuto cíli je přeprogramovat mozky občanů s nepříjemně vysokým IQ k radostné sebedestrukci. Vychovat je k aktivní účasti na ničení vlastního národa a k odevzdání svých území. Útok se zaměřuje především na děti a mladé lidi, protože nás, starší generaci, je už marné přesvědčovat. A jakmile odejdou ze scény dosud aktivní generace vyrostlé v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, hrozí v naší republice skutečná Sodoma Gomora. Pokud nedojde k vlastenecké obrodě, tak slova národ a vlast již nebude možno vůbec nahlas vyslovit. Neboť jak bylo v r. 2014 oficiálně řečeno v Evropském parlamentu jeho prezidentem Hermanem Van Rompuyem: „Slovo národ musí zmizet ze slovníků.“ Vzpomínáte si na pradávné sliby politiků, že vstupem do EU nebude dotčena národní svébytnost a suverenita ČR?

Do kamene vytesaná by v té souvislosti měla být slova pražského rabína Petera Davida, který v roce 2014 svým souvěrcům veřejně radil, aby původ svých dětí neznečišťovali sňatkem s nežidem. Souhlasím! Také my Češi bychom se měli chovat stejně nacionálně, samozřejmě s jistou opatrností, protože nás v té věci nechrání všemocný stín holokaustu. Čech by za takové prohlášení asi skončil před soudem. Přesto je jedinou cestou k zachování nejen národní identity, ale i obranyschopnosti vlasti staré rčení: Svůj k svému. Vezměme si proto ze Židů příklad a važme si především vlastního národa jako své široké rodiny a ochraňujme jej před cizími vlivy. Lobujme za češství. Prosaďme zákon o češtině jako státním jazyku, podávejme žaloby za jakoukoliv urážku českých občanů. Rodiče, vymezujte se proti vymývání mozků svých dětí ze strany státu, potažmo ze strany školství. I zdánlivě marný boj zanechává po sobě kladné stopy. A také se naučme chovat jako oprávnění vlastníci naší krásné země. Nesmíme dovolit plánované „obohacení“ společnosti jak ze strany islámu, tak ze strany černé Afriky. Není nic špatného na tom, říct: NECHCEME TO! Ani nepřivykejme současnému trendu uctivého klanění všemu židovskému, ale naopak se sklánějme především před svou českou historii. Nezapomínejme na přírodní zákony – je nutno si hájit svá teritoria. Nežádoucí diverzita cizích druhů může mít pro domácí fatální následky. Jako v Anglii, kde téměř vymizela zrzavá veverka obecná, kterou zdecimovala veverka šedá dovezená z Ameriky. Komu je k smíchu pocit vlastenectví a kdo necítí vůbec nic ke své vlasti ani národu, ten je odsouzen být jenom ubohým světoobčanem. Rozumějme správně – mezinárodně použitelným otrokem s naprogramovaným mozkem vycvičeným k plnění úkolů, věčným bloudem bez vlastní země a historie, žebrákem, který radostně opovrhuje svými rodiči i sám sebou a uctivě líbá ruku, ve které zacinkají peníze.

Určitě se zase vrátí doba zdravého rozumu, kdy propagace úchylnosti bude trestná. Jak dlouho by visel plakát s Žanetou a Terkou někde v muslimské čtvrti? My zatím chodíme kolem a mlčíme, nebo hledíme raději jinam s trpkým pocitem hanby. A z toho je vidět, jak jsme zatím slaboučcí a bezvládní, jako bychom podřimovali. Kéž bychom se z dnešní letargie probudili v době, kdy stále ještě bude možné říct: „Toto je naše země.“

Česká republika je velice krásná, máme lesy, řeky, hory i nížiny, příjemné klima, střídající se roční období. Nepřenechávejme tyto své výhody pralesním a pouštním národům. Nikdo nemá právo žít na Zemi, kdekoliv se mu zachce. A není také správné si doma nic nebudovat, žít v hnoji a pak přelézt plot k sousedům a říct: „Jsem zde, budu s vámi bydlet a chci se mít stejně dobře jako vy.“ Naše Česká republika a její občané nikomu nic nedluží. Naše životní úroveň nebyla postavena na bohatství získaném z kolonií, ani na laciné práci dovezených otroků, ani na vyhlazení desítek milionů indiánů, jako tomu bylo v USA při záboru území. Pomáhejme tedy vlastním chudým, třeba sousedům odvedle. A nezesměšňujme se zasíláním peněz pro černoušky kamsi do Afriky, aby si koupili slabikář nebo kozu. Používejme pro začátek našeho boje jednoduchou, ale každým režimem obávanou zbraň: nazývejme vše pravými jmény – tvrdě, kdekoliv a nahlas! Stav společnosti je už bídný, ale není zcela beznadějný, protože vrcholný úpadek totiž vždy předznamenává blížící se začátek lepších časů. A já věřím, že se nejen mladý národovec Tobiáš dožije spravedlivého zúčtování se všemi vlastizrádci, ale že se možná i my, starší generace, dožijeme doby, kdy o třetích pohlavích a podobných nesmyslech se bude už jen vtipkovat v silvestrovských pořadech a v učebnicích dějepisu se o EU bude psát jen v čase minulém.

Kdo dočetl mé úvahy až do konce, tomu upřímně děkuji.

František Cinkl, Teplice, nestraník

zdroj: http://narodnidemokracie.cz/frantisek-cinkl-veletrh-zvracenosti-aneb-kdyz-se-zaneta-s-terkou-chteji-brat/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOsmiletá nevěsta   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:36:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poté, co strana mulláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě snížily minimální věk pro sňatek na 9 let pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily.

Zpráva Světové banky: "Výskyt dětských sňatků zůstává nadále příliš vysoký. V souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18."

Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství se svými adoptovanými dcerami.

Tak například nedávno, v listopadu 2018, se konala na Facebooku aukce dětské nevěsty v jižním Súdánu.

Pokud se mezinárodní společenství nevzchopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí.

"Když mi bylo osm let, tak se mnou rodiče zapředli vážnou řeč," řekla Noushin během rozhovoru. "Dobře si vzpomínám na to, jak se matce chvěl hlas, když mi řekla, že se za dva dny zúčastním islámského náboženského požehnání. Můj otec zdůraznil, že se musím chovat slušně a v žádném případě neudělat nějakou scénu. Byla jsem zmatená, ale věřila jsem jim, že mi říkají pravdu. Důvěřovala jsem jim až do okamžiku, kdy se mi na prstě objevil snubní prsten, a já se stala manželkou 43letého muže." Noushin, které je nyní 19let, je matkou tří dětí.

Můžete si myslet, že její rodiče, kteří tak ochotně dali své dítě tomuto muži, nebyli vzdělaní a nikdy nebyli vystaveni modernímu myšlení. Noushinin otec ale ve skutečnosti studoval v Evropě a domů se vrátil proto, aby pracoval pro režim.

Noushin řekla, že svatba byla "noční můra, z níž jsem se nemohla probudit. Pochopila jsem, že jsem vdaná, ale nechápala jsem, co to znamená." Řekla, že byla nucena k pohlavnímu styku, ještě předtím než dosáhla puberty. "Každý den byl plný zmatků a nových hrůz," řekla, když popisovala, jak se snažila si zvyknout na roli, kterou byla nucena snášet.

"Myslela jsem, že přestěhování do domu mého manžela bylo trestem od mých rodičů, za to že jsem je neposlechla, když mi týden před tím řekli, že si mám přestat hrát. Doufala jsem, že mě po tom mučení odvedou zpátky domů k mým rodičům, ale brzy se ukázalo, že to vůbec nebylo jen dočasné potrestání, ale že to bude trvat celý život."

Možná si myslíte, že se tyto věci dějí jen zřídka, ale není tomu tak. Noushin není žádnou výjimkou. Islámští lídři tvrdí, že jsou dětské sňatky nyní v jejich zemích méně časté, ale i kdyby to byla pravda, tak je jejich výskyt stále natolik vysoký, že kvůli tomu nedávno bila na poplach i OSN.

Například Íránská islámská republika, odkud pocházím, je řízena právem šaría a dětské sňatky jsou stále velmi časté. Podle nejnovějších statistik potvrzených výkonným ředitelem a členem představenstva Asociace pro ochranu práv dětí Farshidem Yazdanim tvoří v Íránu dětské sňatky 24 procent všech manželství. Možná byste si podle všech tvrzení islámských lídrů mysleli, že je to zlepšení, ne? Není. V předchozích letech byly počty dětských sňatků - alespoň těch, které byly zaregistrovány - pod 10 procenty. Počet mladých dívek, které byly přinuceny ke sňatku, tedy ve skutečnosti vzrostl.

Z těchto čísel vyplývá, že v Íránu jsou desítky tisíc dětí stále nuceny k sňatkům. Podle oficiálních íránských statistik se tam každoročně koná 180 000 dětských sňatků. Vzhledem k tomu, že sňatky mohou provádět také imámové bez nutnosti oficiální registrace na úřadech, jsou skutečné počty dětských sňatků nepochybně daleko vyšší. Tímto způsobem dochází k mnoha sňatkům děvčátek mladších 10 let.

Před tím, než se v roce 1979 chopila moci Islámská republikánská strana ajatolláha Rúholláha Chomejního, byl zákonný věk pro uzavření manželství 18 let pro dívky a 20 let pro muže. Poté, co strana mulláhů vnutila Íránu právo šaría a udělala z něho oficiální nesporné právo země, úřady okamžitě snížily minimální věk pro sňatek na 9 let pro dívky a 13 let pro chlapce. Zákony založené na právu šaría se za posledních 40 let nezměnily ani o fous. Kdyby chtěli lídři Íránu opravdu odradit Íránce od dětských sňatků, nezměnili by tuto legislativu?

Kromě toho byl v roce 2013 v Íránu přijat zákon, který umožňuje mužům uzavřít manželství se svými adoptovanými dcerami.

Malé dívky přinucené k uzavření sňatku čelí kromě fyzického a sexuálního zneužívání také emočnímu zneužívání. Podle práva šaría musí tyto mladé dívky zcela vyhovět přáním svých manželů. Manželé mají právo se kdykoli rozvést, ale manželky takové právo nemají. Podle šéfa Asociace sociální práce v Íránu Hassana Moussaviho Chelaka je v zemi více než 24 000 dětských vdov. Tyto mladé dívky, které prošly manželstvím a různými traumaty jsou poté opuštěné a ponechané na pospas bídě.

Někteří z ženichů v těchto manželstvích jsou muži středního věku a někteří jsou i starší muži. Někteří z těchto ženichů namítají, že důvodem pro tolik dětských sňatků jsou ekonomické důvody: že k vynucenému sňatku svých holčiček se staršími muži vede rodiče potřeba peněz. Existuje však mnoho zemí, kde je chudoba problémem, ale dětské sňatky tam neexistují, nebo se alespoň nevyskytují v takovém rozsahu. Důvod, proč tato strašná epidemie nadále probíhá, je to, že je povolována a dokonce povzbuzována zákony založenými na právu šaría. V zemích, které takové zneužívání zakazují, se to nestává. Islámské zákony Íránu však toto zneužívání nadšeně přijímají.

Právo šaría v Íránu poskytuje platformu, právní jazyk a justiční legitimizaci dospělým mužům k tomu, aby se mohli oženit s dívkami mladšími deseti let. Rodiče těchto dětí z toho mají finanční a náboženské výhody.

Noushin vytrpěla víc, než si většina lidí dokáže představit. Je odhodlaná se rozvést a najít způsob, jak se postarat o své tři děti a řádně je vychovat. Noushin neměla možnost volby ve věku osmi let, kdy bylo její dětství nenávratně prodáno. Nikdo se jí na nic neptal, a když otěhotněla, neměla žádnou volbu. Nyní je ale ochotna riskovat vše, aby byla svobodná.

Není to problém jen v islámských zemích. Také v jiných zemích jsou děti zranitelné.

Tak například nedávno, v listopadu 2018, se konala na Facebooku aukce dětské nevěsty z jižního Súdánu.

Také Švédsko zaznamenává "nárůst zpráv jak o vynucených, tak i o dětských sňatcích".

Světová banka v roce 2017 usoudila, že výskyt dětských sňatků "zůstává nadále příliš vysoký. V souboru 25 zemí, pro které byla provedena podrobná analýza, se alespoň jedna ze tří žen vdala před dosažením věku 18 let a jedna z pěti žen porodila své první dítě dřív, než jí bylo 18."

Zdá se, že dětská manželství se ve velké míře vyskytují také ve Spojených státech. Teprve v tomto roce (2018) se Delaware stalo prvním státem, který zakázal mladistvým uzavírat manželství před dosažením věku 18 let.

Možná je těžké uvěřit, že by mohlo být legální, aby se 70letý muž oženil s holčičkou, které je jen 5 let, ale stává se to a bude se to dít i nadále. Pokud se mezinárodní společenství nevzchopí a místo pouhého apelování na islámské lídry Íránu nevyvine skutečný tlak na změnu těchto zákonů, tak bude ohroženo ještě více dětí.

Dr. Majid Rafizadeh - absolvent Harvardu, badatel, podnikatel, politolog, člen správní rady Harvard International Review a prezident International American Council on the Middle East (Mezinárodní americké rady pro Blízký východ). Je autorem několika knih o islámu a americké zahraniční politice. Můžete mu napsat na Dr.rafizadeh©post.harvard.edu.

zdroj: https://cs.gatestoneinstitute.org/13763/osmileta-nevesta
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak to ta Jourová jen myslela? Že prej ty příspěvky co by se nejspíš mazaly, jsou stejně vytvářeny buď robotama, nebo rusákama...   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:30:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Komisařka Jourová poskytla rozhovor serveru iDnes a posteskla si, že si únie dělá starosti, aby nebyly na sociálních sítích ovlivňovány volby.

Škoda že se k vrchnosti člověk nemá šanci dostat. Jak rád bych jí řekl: "Jářku, Věruško, ovlivňování voleb nejen na sociálních sítích, je naprosto v pořádku. Říká se tomu volební kampaň!".

No jo, ale ona to vidí jináč. Příspěvky podporující pro-unijní politické strany jsou normální volební kampaň. Příspěvky podporující proti-unijní politické strany jsou však jasným a nepřípustným ovlivňováním voleb. A to tedy ne, souzi. To bysme si nerozuměli. Vona ta demogracie má taky nějaký meze, to není že si tady bude každej, tak nějak kafrat co ho napadne.

Že prej ty příspěvky co by se nejspíš mazaly, jsou stejně vytvářeny buď robotama, nebo rusákama. Nejspíš robotama-rusákama. A to už není poctivá soutěž ideí. Ta naše strana totiž roboty, který uměj psát tak přesvědčivý příspěvky na faceboočky, nemá. Nebo nejsou tak výkonný, nebo jsou prostě líný.

Já myslím, že by se měly mazat nevhodný texty i z volebních bilboardů. Pokud bude takový text například propagovat rozpuštění únie, tak je jasný že to nemohl napsat žádnej Čech, poněvadž je to přece nesmysl jaký si žádný Čech nemůže myslet. Musel to napsat robo-rusák. A ten se nám nemá co vměšovat do voleb.

Jourová nemluví jen tak do větru. V rozhovoru dala výmluvný příklad, kdy zapřísáhlý zastánce absolutní svobody slova a prvního dodatku americké ústavy obrátil a rozhodl se ústavní dodatek už dál nectít, protože není správný. A smazal nacistický web. A tím nám Jourová podprahově sdělila, že mazané příspěvky budou zcela jistě nacistické. Musí být. Kdyby nebyly tak by je přece nemazali, no né?

----------------------------------

A tak bych si to rád ověřil. Často na FB vidím jak lidé sdílejí informace za co všechno byli nahlášeni, zabanováni, smazáni. Často jde o důvody nad kterými zůstává rozum stát. Proto chci vyzvat všechny s touto zkušeností, až se vám to stane, zdokumentujte to jak to jen bude možné a pošlete mi na adresu: oto.jurnecka@gmail.com.

Když se něco sejde, rád udělám analýzu, zda mazané příspěvky jsou opravdu nenávistné a porušující zákon, ... nebo zda jen ovlivňují veřejné mínění jiným způsobem, než si vrchnost přeje.

Autor: Oto Jurnečka

Zdroj: https://jurnecka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=701243

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská premiérka bude jednat s EU o revizi dohody o Brexitu   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:27:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rezidence britské premiérky 19. února oznámila, že předsedkyně britské vlády Teresa Mayová odcestuje 20. února do Bruselu, kde bude jednat s vedoucími představiteli EU o revizi dohody o Brexitu.

Mluvčí rezidence britské premiérky uvedl, že Teresa Mayová bude jednat s prezidentem Evropské komise Jean-Claudem Junckerem o citlivém problému irských hranic v dohodě o Brexitu.

Dolní sněmovna britského parlamentu v lednu schválila pozměňovací návrh související s dohodou o Brexitu, který žádá předsedkyni vlády o pokračování jednání s EU a nahrazení příslušného obsahu týkajícího se irské hraniční otázky ve stávající dohodě o Brexitu novým plánem.

Otázka irských hranic je nejkontroverznější otázka v celé dohodě o Brexitu. Pokud se Velká Británie a EU během přechodného období nedohodnou na lepším řešení, bude na konci přechodného období zahájeno záložní uspořádání.

Hlavním obsahem tohoto uspořádání je nevytvářet „tvrdou hranici" mezi Severním Irskem a členskými státy EU a vyhnout se zřizování celních úřadů a hraniční kontroly.

EU opakovaně uvedla, že nebude s Velkou Británií znovu jednat o dohodě o Brexitu.

Podle předchozí dohody Velká Británie oficiálně odstoupí z EU 29. března.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump nedychtí po podpoře denuklearizace na Korejském poloostrově   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:26:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Trump včera řekl, že téhož dne vedl telefonický rozhovor s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, oba lídři diskutovali o nadcházejícím druhém setkání vedoucích představitelů USA a KLDR a o denuklearizaci na Korejském poloostrově. Ale Trump uvedl, že nedychtí po podpoře denuklearizace na Korejském poloostrově.

Trump řekl, že se velmi těší na setkání s nejvyšším lídrem KLDR Kim Čong-unem v Hanoji ve Vietnamu, on a Mun Če-in už o tom diskutovali. Trump uvedl, že dosažení denuklearizace na Korejském poloostrově je konečným cílem USA, ale není nutné tohoto cíle dosáhnout okamžitě. Současně sankce USA proti KLDR budou pokračovat.

Mun Če-in uvedl, že pokud mají Spojené státy tuto poptávku, je Jižní Korea ochotna hrát roli při podpoře denuklearizace na Korejském poloostrově a při "snižování zátěže Spojených států" a obnovit hospodářskou spolupráci mezi KLDR a Jižní Koreou a provádět projekty hospodářské spolupráce s KLDR.

Zvláštní zástupce pro politiku vůči KLDR Stephen Biegun včera už dorazil do Hanoje, aby se připravil na setkání mezi Trumpem a Kim Čong-unem.

V červnu roku 2018 proběhlo v Singapuru první setkání lídra KLDR Kim Čong-una s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Oba lídři podepsali po setkání společné prohlášení. Podle prohlášení KLDR a USA vytvoří nové vztahy mezi oběma zeměmi. Kromě toho budou obě strany budovat trvalý a stabilní mírový mechanismus na Korejském poloostrově. Donald Trump slíbil zajištění bezpečnosti pro Severní Koreu. Kim Čong-un také zopakoval svůj závazek k „úplné denuklearizaci Korejského poloostrova".

Trump dne 8. února řekl, že druhé setkání s Kim Čong-unem se bude od 27. do 28 tohoto měsíce konat v Hanoji ve Vietnamu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDemokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí k zákazu klecových chovů zvířat   
Pridal tk Čtvrtek 21 únor 2019 - 00:25:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s peticí ochránců zvířat s názvem Konec doby klecové.

Klecové velkochovy jsou kruté a zbytečné. Po celém světě živoří miliardy zvířat v průmyslových velkochovech. Jen v EU to je každý rok kolem 300 milionů zvířat, která „prožijí" život od narození až do uhynutí ve stísněných podmínkách klece. Jedná se o zejména o prasata, slepice, králíky, husy, kachny, křepelky. Kvůli šlechtitelským zásahům a nevhodné péči mnohá z nich trpí značnými zdravotními problémy. Nedostává se jim dostatečné veterinární péče a často dlouhodobě trpí různými zraněními a nemocemi, nebo jsou jim naopak v přebytečné míře podávána antibiotika. Kvůli úspoře financí a času jsou chována ve zcela nevyhovujících podmínkách, které zabraňují jejich přirozeným potřebám – slepicím hrabat a popelit se, prasatům rýt, kravám procházet se.

Především ale, jsou zcela okradena o blízkost a soucit. Průměrná prasnice ve velkochovu o svá mláďata – oddělená od nich klecí – pečuje pouhé tři týdny, zatímco přirozeně by ji selátka opouštěla asi po třech až čtyřech měsících. Telata jsou od svých matek dojnic oddělována záhy po porodu, aby byl na maximum využit „potenciál" dojnice, její mléko. Telata pak tráví první měsíce života odděleně, po jednom, v maličkých boxech podobných psím boudám. Polovina kuřat nosných druhů drůbeže zemře, sotva se vylíhne – jednoduše proto, že mají špatné pohlaví a vajíčka nesnášejí. Některé křepelky zase žijí na ploše ne větší než pivní tácek, slepice snáší vejce v malých stísněných prostorech, nemají možnost se hýbat a ubližují si.

Život v kleci není žádný život. Věda už dávno prokázala, že všechna hospodářská zvířata jsou citlivé a vnímavé bytosti schopné trpět, ale také prožívat radost. Proto již nelze dále tolerovat intenzitu utrpení zvířat v klecových chovech.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto jednání.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného průmyslu založeného na týrání zvířat.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá představitele státu, aby se Česká republika připojila k zemím, v nichž je klecový chov již zákázán.


ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
V Domažlicích 20. 2. 2019

www.dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-zakazu-klecovych-chovu/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2253 sec,0.0676 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,666kB