Pondělí 25 únor 2019
Islámský stát požaduje po české vládě odstoupení pohraničních území   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 03:33:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
No, bóže, tak zasejc v Německu parta migrantů ze Sýrie, Íránu a Afghánistánu napadla dvě mladý holky. To je toho. Mnohem horší bezpráví je, že nadávali v Brně manželce Alrawího. Toho ctnostného muslima, který vyzýval při svých kázáních k nenávisti vůči nevěřícím.

Tohle nadávání by se teď mělo jako fakt vážně řešit. Protože muslimové jsou v ČR úplní chudáci.

Dobře to tenkrát napsal Undra z Respektu, že muslimové jsou vlastně novodobí Židé....

Vůbec bych se nedivil, kdyby Islámský stát požadoval po české vlády odstoupení pohraničních území a následně zřídil Protektorat Al-Böhmen und Al-Mähren. Nejvyšší čas, aby se zase konalo nějaké jednání v Mnichově. Jinak si ti Češi budou dovolovat čím dál tím víc!

Autor: pro / eportál
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSVOBODA SLOVA? JAK PRO KOHO   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 03:22:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí naší Ústavy, stojí, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“ ovšem „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“.

Jak pravil TGM, „demokracie je diskuse“, ale diskuse není možná bez svobody předkládání protikladných názorů a jejich střetů. Vědom si toho všeho, spisovatel a novinář Břetislav Olšer zhruba před rokem převzal na své internetové noviny Rukojmí.cz z webu Aeronet článek „KZ Arbeitslager Lety a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí !“ Kdosi ho udal a v těchto dnech obdržel od pražské policie sdělení obvinění pro přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Buď obvinění nebo naopak převzetí článku je v rozporu s upozorněním na stránkách Rukojmí, že „vyloučeny jsou texty rasistické, antisemitské, xenofobni, neonacisticke a a pornografie...“ Břetislav Olšer nepochybně převzetí článku za porušení zásad nepovažoval a předjímám, že o to se bude opírat obhajoba. Kauzy tohoto typu se často stávají dějištěm bitvy znalců, z nichž jedni kvůli článku posílají autora do pekla, zatímco jiní považují text za zcela neškodné zveřejnění historických skutečností.

Čestný muž, věřící katolík, který by v krámě neukradl housku, i kdyby mu hrozila smrt hladem, v jehož případě násilí, páchání ukrutností a jejich schvalování jsou v rozporu s jeho vírou a jsou mu bytostně cizí, který nikdy nečelil policejnímu vyšetřování, natož aby stál před soudem jako obžalovaný, najednou ve věku 72 let se má vyrovnat s představou, že nebude sledovat hlavní líčení z lavic pro veřejnost a pak o něm psát článek pro Rukojmí, ale ocitne se na lavici obžalovaných a možná se dočká i odsouzení. Je to pro něj zvlášť nepříjemné právě v této době, kdy se chystá na měsíční lázeňskou léčbu následků mozkové mrtvice.

Trestní stíhání probíhá pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jehož činností jsem se nedávno zabýval v souvislosti s trestním stíháním vysokých úředníků ministerstva zahraničí, kteří si díky vytrvalosti obvodního státního zástupce Jana Lelka a vstřícnosti odvolacího senátu Městského soudu v Praze k němu postupně vyslechli šest zprošťujících rozsudků od tří střídajících se soudkyň a právě napjatě čekají na zprávu, zda se pan státní zástupce odvolal pošesté. Přiznám se, že místní příslušnost orgánů z Prahy 1 v případě pachatele z Ostravy mi není jasná. Ještě že má pan obviněný díky věku nárok na levné jízdné…

Případ má zajímavou pointu. Na webu Rukojmí.cz se již inkriminovaný článek nenachází, zato jej lze snadno „vygooglovat“ na webu Aeronet.cz. Aeronet má zjevně větší právo na požívání svobody slova a projevu než Rukojmí. Jako laik nechápu, proč převzetí článku je větší nepřístojností než jeho sepsání a prvotní uveřejnění. Ale také si myslím, že zveřejnění stejně jako převzetí problematického článku má být podnětem k diskusi odborníků, nikoli k trestnímu stíhání. Ideologizace dějin je zhoubná, vede k znemožňování diskuse a bez diskuse není demokracie, proto je ideologizace dějin cestou do pekel totality.

Zdeněk Jemelík

Zdroj: http://www.rukojmi.cz/clanky/7691-svoboda-slova-jak-pro-koho
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? Zde máte jasná vědecká fakta   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 03:15:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender – teorii.

Homosexuální aktivisté zastávají tézi, že člověk je „od přírody“ homosexuál a popírají, že by se jím stal teprve během života. Pokud se homosexuální sklony vynoří teprve během života, musí zde být příčina, která způsobila tuto změnu chování. Výsledkem by mělo být úsilí o odstranění problému.

Před několika lety informovala média o údajném homo-genu, který měl potvrzovat panující názor. Objevení „genu“ bylo oznámeno s velkým halasem. Ale dotyčný gen nebyl k nalezení ani při nejintenzivnějším výzkumu. Kampaň tedy utichla, ale téze, kolem které bylo tolik řeči, mnoha lidem utkvěla v hlavě.

Kampaň kolem genu se ukázala jako pseudovědecká. Existence takového genu je totiž v rozporu s vědou. Homosexuální sdružení mezitím o tuto diskuzi ztratila zájem.

Ale americké sdružení bývalých homosexuálů PFOX se k diskuzi znovu vrátilo. V Richmondu, hlavním městě Virginie, začala široká informační kampaň, která měla za cíl seznámit veřejnost s aktuálními výsledky výzkumů o homosexualitě.

Mezinárodní výzkumy jednovaječných dvojčat

Studie se týkají jednovaječných dvojčat, která jsou perfektně identická, a přesto se liší ve svém sexuálním chování. K tomuto tématu existuje nejméně osm vědeckých výzkumů provedených v minulých dvaceti letech na dvojčatech v Austrálii, USA a ve Skandinávii. Všechny bez výjimky dokazují, že homosexuálové se nerodí jako homosexuálové. Neil Whitehead pracoval 24 let pro novozélandskou vládu, pro OSN a pro Mezinárodní atomový úřad a dnes působí jako poradce několika japonských univerzit. Tento vědec zdůrazňuje, že genetika je pro sexuální orientaci naprosto irelevantní. „V nejlepším případě hraje genetika sekundární roli.“ Jednovaječná dvojčata pocházejí z jediné oplodněné buňky. To znamená, že jejich genetické dědictví je identické stejně jako jejich předporodní vývoj.

Homosexualita nemá s geny nic společného

Z toho vyplývá, že pokud by sklon k homosexualitě byl určován geneticky, musel by se u obou dvojčat projevovat shodně. Jelikož mají identické DNS, musela by být stoprocentně identická. Realita to však popírá. „Pokud jedno dvojče pociťuje přitažlivost ke stejnému pohlaví, projevuje se totéž u druhého z nich maximálně v 11% případů u mužů a 14% případů u žen. To vyplývá ze všech provedených výzkumů. Z toho je nutno vyvodit, říká Whitehead, že „homosexualita kategoricky nezávisí na genetických faktorech, tedy nikdo se nerodí jako homosexuál. Rozhodující faktory, které u jednotlivých dvojčat vyvolávají homosexualitu, musí být postnatálního charakteru, tedy musí přistupovat teprve po narození“.

Homosexualitu způsobují postnatální vnější vlivy

Přitažlivost ke stejnému pohlaví (SSA) „není určena stejnými faktory“. Jsou to vnější faktory, které se přihodí jednomu z jednovaječných dvojčat, nikoliv však druhému., Anebo jsou rozdílné reakce na situace vnějších vlivů, které se přihodí po narození. Je to nejčastěji pornografie, příliš časná sexualizace, sexuální zneužívání, zvláště v rodinných a školních situacích, které mohou u jednotlivých dvojčat probíhat odlišně. Jedno z dvojčat může být např. neschopné reagovat srovnatelným způsobem jako druhé dvojče na určité podněty. Z toho vyplývá pocit osamocenosti a dále potřeba být přijímán určitou skupinou. Takovou skupinou mohou být LGBT-Comunity. Tyto vnější faktory a idiosynkratické reakce na náhodné události jsou převládajícími činiteli. Roku 2002 zveřejnili američtí sociologové Peter Bearman a Hannah Bruecknet výzkum 5.550 párů dvojčat z USA. Shodný homosexuální sklon konstatovali jen u 7,7% mužských dvojčat a 5,3% u ženských dvojčat.

Existuje více bývalých homosexuálů než homosexuálů

Stejný výzkum sledoval také změnu sexuální orientace v průběhu života. K této změně došlo ve velké většině přirozenou cestou a jen u malé části byla dosažena terapeuticky. Tři procenta heterosexuálního obyvatelstva měla v minulosti homosexuální nebo bisexuální chování. Signifikantní počet změn orientace od homosexuální k heterosexuální je dalším důkazem, že homosexualita je atypický fenomén způsobený vnějšími vlivy až po narození. Taková korektura chování je možná jen v případě, že homosexualita neodpovídá přirozenosti postiženého. Počet osob, které změnily svou orientaci na heterosexuální, je větší, než počet homosexuálů a bisexuálů dohromady.

Fakta odporují ideologii

Skutečnost zcela jasně popírá ideologii. Tvrzení aktivistů LGBT, která měla doložit normalitu homosexuality, byla založena na vědecky neudržitelných tvrzeních. Homosexualita nemá nic společného s geny a není nic „přirozeného“. Mládež se nerodí s homo-genem, ale je vystavena velkému riziku ideologické kontaminace, kterou diktuje veřejnosti gender – ideologie: Pokusy homo-aktivistů na základě jejich ideologie změnit etiku jsou podporovány zcela nezodpovědně mnohabarevnými pomocníky z médií, kultury a politiky.

Homosexualita zůstává tím, za co byla pokládána až do 70. let, kdy byla také uznávána Světovou zdravotnickou organizací za sexuální poruchu identity,tedy za patologii, která stejně jako jiné patologie vyžaduje pro postižené pomoc. Odmítat tuto pomoc z ideologických důvodů znamená posilovat postižené v jejich patologii. Dělat z této patologie předmět výuky na školách je naprosto nezodpovědný čin.

Giuseppe Nardi - katholisches.info

Zdroj: https://www.lumendelumine.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMuž, který si nezaslouženě odseděl 39 let v americkém vězení, dostane odškodnění   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 03:07:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Úřady města Simi Valley v Kalifornii mu zaplatí 21 milionů dolarů, uvedly 24. února noviny Daily News.

Jak upřesňuje agentura Reuters, Craig Kohli byl obviněn z vraždy své bývalé přítelkyně Rhondy Wichtové a jejího čtyřletého syna v roce 1978.

V roce 1980 byl muž odsouzen k doživotnímu trestu bez práva předčasného propuštění. V roce 2015 guvernér Kalifornie Jerry Brown na žádost Kohliho poslal případ k přezkoumání. Díky tomu toho byl objeven nový klíčový důkaz: biologické vzorky, které byly považovány za ztracené nebo zničené. Našli stopy DNA jiného člověka, který nemá nic společného s odsouzeným.

Muž byl zproštěn viny propuštěn v listopadu 2017. V té době mu bylo 70 let. Guvernér Kalifornie Jerry Brown prohlásil Kohla za nevinného, a předpokládá, že ho někdo podvedl.

Zdroj: Daily News, Reuters, Sputnik


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská armáda používá v Sýrii speciální jednotky navzdory rozhodnutí parlamentu   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 03:05:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministerstvo obrany Velké Británii uznalo, že jeho jednotky jsou zapojeny do speciálních operací v Sýrii. Pozoruhodné je to, že britský parlament neschválil žádné používání pozemních vojsk v regionu, píše The Sunday Times.

Ministerstvo obrany Spojeného království potvrdilo, že britské speciální jednotky se účastnily vojenských operací proti Islámskému státu (IS) v Sýrii. Britský parlament však v roce 2015 schválil pouze letecké útoky a vláda slíbila, že v tomto konfliktu na Blízkém východě se nebudou používat pozemní jednotky, informuje The Sunday Times.

Podle zákona o ochraně informací The Sunday Times požádaly Ministerstvo obrany království o komentář ohledně smrtí seržanta Britské speciální letecké služby (SAS) Matta Tonro, který spolu s dvěma americkými vojáky zemřel v březnu loňského roku.

„Jednotky Spojeného království, připojené k ozbrojeným silám jiných zemí, se chovají, jako by byly personálem hostitelské země, jako by byly pod kontrolou této země," uvedli zástupci britského ministerstva obrany.

To umožňuje britským speciálním jednotkám pracovat v úzké spolupráci se speciálními jednotkami Spojených států, vysvětluje časopis.

Během posledních čtyř let více než 20 Britů získalo medaile „Za odvahu". Podle ST získali tyto odměny za boj s IS.

Zdroj: The Sunday Times

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHuawei slibuje, že uspěje i bez Washingtonu, USA prý nereprezentují celý svět   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 03:00:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Společnost Huawei byla obviněna Spojenými státy z toho, že je propojena s čínskou vládou a z toho, že provádí špionážní činnost ve prospěch Číny, což společnost popřela.

Místopředseda představenstva a rotující předseda společnosti Huawei Guo Ping uvedl, že společnost může být nadále úspěšná i bez Spojených států, protože tato země nereprezentuje celý svět.

Toto prohlášení přišlo poté, co americké ministerstvo spravedlnosti 29. ledna obvinilo společnost z krádeže obchodního tajemství a porušování sankcí, přičemž celkově bylo uvaleno 23 žalob proti společnosti Huawei, jejích dceřiným společnostem a finanční ředitelce Meng Wan-čou. Společnost ovšem odmítla všechny žaloby.

1. prosince 2018 byla finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou zatčena v kanadském městě Vancouver, údajně za neplnění amerických sankcí vůči Íránu. Její zatčení bylo kritizováno Pekingem, který vyzval kanadské úřady, aby pustily čínskou státní příslušnici.

Tyto tvrdé zákroky USA na technologický gigant začaly minulý rok, když Washington vyzval poskytovatele bezdrátových a internetových služeb v řadě zemí, aby přestali používat zařízení Huawei.

Minulý rok Austrálie, Japonsko, Nový Zéland a Spojené státy zakázaly čínskému telekomunikačnímu gigantovi podílet se na státních smluv. Několik dalších zemí také vyjádřilo znepokojení nad aktivitami společnosti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kNkR

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHamáček: Ministry nevyměním, věřím i Petříčkovi   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 02:54:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Ministry nevyměním, věřím i Petříčkovi!“ prohlásil předseda ČSSD, ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček v interview pro sobotní právo, a mi to bůhvíproč připomnělo „ze Stalingradu neodejdu!“, pronesené za poslední války Hitlerem. Tatáž nabubřelost, totéž povýšení vlastní role nad rozhodování kolektivní. Ano, možná, ba skoro jistě rozhodoval Hitler o jistých věcech sám a tzv. na vlastní triko, ale v situaci naší, současné a minimálně formálně demokratické, nerozhoduje přece o obsazení či odvolávání ministrů přece jen jeden člověk, byť by to byl sám předseda strany. Do toho má co mluvit nějaké nejvyšší grémium strany, čili lidí víc, než jen jeden. Takže odkud se vzalo ono Hamáčkovo do své vlastní důležitosti zahleděné „nevyměním“, ke kterému se, ač nevysloveno, logicky vine zájmeno JÁ.

A když už jsme u tohoto zájmena: Odkud, z jakých tajemných a nám všem utajených zdrojů rostou asi kořeny tohoto Hamáčkova jáství, když je to i on, a vůbec ne v neposlední řadě, který v dělné spolupráci se stejně politicky nadanými a prozíravými duchy, jakými jsou či byli Zaorálek, Sobotka a Chovanec, přivedl současnou Českou sociálně demokratickou stranu na buben. Kontrétně od zhruba třiceti procent příznivců a voličů z dob Zemanových a Paroubkových, k procentům pěti až deseti doby současné – Hamáčkovy.
Utíkal bych, co bych měl síly a schoval se za strom, kdybych měl za sebou takové dílo. Ale lidé dneška jsou jiní a rozhodně jiný je i Hamáček. On bez rozpaků ztotožnil svou osobu s celou kdysi tak velkou stranou, a nejspíš by ani nebyl moc vzdálen tomu (kdyby poměry jen trošku dovolily), aby se navíc ztotožnil i s celým státem. A stejně jako král Slunce Ludvík 14. francouzský břitce prohlásil: „Stát jsem já!“

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Vládě USA už nikdo nevěří. Včetně Američanů samých   
Pridal tk Pondělí 25 únor 2019 - 02:52:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Atlantický most, německá organizace, vytvořená Washingtonem k podpoře a propagaci Němců, sloužících Washingtonu, ztrácí dech. Poslední anketa, kterou tato organizace uspořádala, prokázala, že 85% Němců se od USA odvrátilo. A tak byl předseda této organizace nucen oznámit „velkou ztrátu důvěry Němců ke Spojeným státům“. A dvakrát větší počet, ukázala dále anketa, je těch, kteří vidí spolehlivého partnera v Číně, než těch, kteří jej vidí v USA. https://www.translatetheweb.com/?from=de&to=en&

Ke stejnému hodnocení své vlády dospěli i Američané sami. Poslední průzkum Gallupova ústavu prokázal, že dvakrát víc je těch Američanů, kteří za největší problém USA považují jejich vládu, než těch, kteří za něj považují imigraci, a šestkrát víc než těch, kteří za něj považují zdravotní péči. https://www.strategic-culture.org/news/2019/02/23/americans-call-their-government-americas-top-problem.html

Gallupův průzkum dále prokázal, že mnozí Američané považují USA nikoli za demokracii, ale oligarchii ovládanou mocnými zájmovými skupinami: http://rinf.com/alt-news/editorials/america-is-one-dollar-one-vote-not-really-one-person-one-vote/

Zcela nevyvratitelně se tak ukazuje, že v minulých letech došlo v USA k revoluci. Aristokracie svrhla lid a demokracie je mrtva. Žijeme ve Spojené oligarchii proti lidu.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2377 sec,0.0626 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,564kB