Středa 13 březen 2019
Maribor a včely   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 16:00:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V příspěvku Střípky paradoxů (5): trochu jinak z 10. Března t.r. jsem se zmínil o americkém státu Utah, který má v seznamu státních symbolů mimo jiné včelu medonosnou. V příspěvku Střípky paradoxů (4) z 6. Března t.r. jsem psal o zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců a zmínil se mimo jiné o zvýšení vládní podpory R&D, vzdělání v TCM (Tradiční čínské medicíny), pediatrii, veřejného vzdělání v kardiopulmonální resuscitaci (pomoci), a v neposlední řadě v oblasti výživy. Ve všech uvedených kategoriích těšících se zvýšení státní podpory hrají významnou roli včely. Jinak je tomu v ČR.

V té jsem se nesetkal s nikým, kdo by věděl o včelách jako státním symbolu. Za to jsem se seznámil se zkušeností dovolující předpokládat, že se v představitelné budoucnosti nedovím nic o podpoře TCM, stejně jako se nedovím nic o pojišťovnou placené léčbě člověka s pomocí včel a jejich produktů. Jako je tomu například u sousedů v SRN. To vše nehledě na skutečnost, že terapii, která se nazývá apiterapie, objevil česko - německý lékař Dr. Philipp Terč, také též Filip Tertsch nebo Philipp Tertsch (1844 – 1917).

Je bezpředmětné argumentovat existencí nebo neexistencí (vědeckých) důkazů potvrzujících účinnost alternativních léčebných a prevenční terapeutických metod v době, kdy farmaceutický průmysl a lobby dosáhli úrovně dovolující ovlivnit rozhodování části lékařů o způsobu léčby. Proto snažit se o dialog, ne diskuzi prosím, s lidmi schopnými vzít si právo soudit o existenci metod bez znalostí, osobních zkušeností a srovnávacích metod nedává smysl. V daném případě mám na mysli TCM a apiterapii. Obě jsem si osobně vyzkoušel (v ČLR, RF, SRN a ČR), proto vím své.

Své vědí také mnozí pacienti, lékaři, odpovědní léčitelé, chovatelé a ochránci včel a také občané Mariboru. Město, které obdrželo městská práva v roce 1254 a které se německy nazývá Marburg an der Drau, je druhým největším městem ve Slovinsku. Leží na úpatí horského masivu Pohorje. S Mariborem je spojen prudký rozvoj města po vítězství Rudolfa Habsburského nad Přemyslem Otakarem II. Ale i tzv. Mariborská krvavá neděle (27. ledna 1919), zápis nejstaršího exempláře vinné révy na světě, Stara trta, v roce 2004 a v neposlední řadě přesídlení Dr. Terče v roce 1875 do Mariboru, kde pracoval a v roce 1917 zemřel. Proč se zmiňuji o lékaři, Mariboru a včelách?

Dr. Terč trpěl silným revmatismem ruky a zjistil po pobodání včelami, že revmatické bolesti ustoupily a ruka byla daleko pohyblivější. Z historických záznamů je známo, že ve 12. století byla Karlu Velikému léčena dna včelím jedem, v 17. století zase včelími vpichy léčili revmatismus Ivana Hrozného.

Dr. Trč proto neváhal a prověřil osobní zkušenost na cca 650 pacientech. Z nich 593 prokazatelně jevilo známky zlepšení. Začal se proto systematicky věnovat metodě s použitím včelího jedu. V roce 1888 zveřejnil práci O vztahu včelího bodnutí k revmatismu (Über merkwürdige Beziehung des Bienenstiches zum Rheumatismus). Byl úspěšný jako populárně – publicisticky aktivní lékař, včelař a společník, představující kvalitní lidské hodnoty. Jeho následníkem se stal vídeňský lékař A. Reiter, autor publikace Rheumatismus und Bienenstichbehandlung. Ten kriticky zhodnotil přínos apiterapie, a následky neodborného použití včelího jedu. Více se leze dovědět na příklad v práci: Novák, J. Doplňme si významné lékaře z pošumaví. Facultas Nostra]. Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni, 1.9.2008. Roč. 2008, čís. 68-69, s. 18. Není proto divu, že den narození Dr. Philippa Terče vyhlásila Světová apiterapeutická společnost 30. březen Světovým dnem apiterapie.

I proto se bude 30. března 2019 konat 4. celosvětové apiterapeutické sympozium v Mariboru. Na sympoziu, jehož program mám k dispozici, vystoupí za ČR diplomovaný apiterapeut ruského původu Alexandr Barkov. Ten působí jako apiterapeut a poradce mimo jiné v Karlových Varech a ve Včelím domě v Mariánské u Jáchymova (ředitel František Sentenský, fs©vcelidum.cz). V symbolických místech, na okraji západočeského lázeňského trojúhelníku, kam jezdí léčit potíže pohybového aparátu pacienti z celého světa už více než sto let.

Alexandr Barkov bude v Mariboru přednášet o aplikacích jedu v závislosti na diagnózách. Ale i o svých zkušenostech a způsobech, jak a kde lze aplikovat včelí jed, včetně aplikace u dny a osob s alergií na včelí jed.

Primárně se nabízí pohybový aparát jako jedna z několika nejatraktivnějších částí lidského těla a organismu pro aplikaci včelího jedu a včelích produktů. Ty podporují obnovovat kloubní tkáně, včetně chrupavek, nervová myelinová pouzdra a mnohé další. Další výhodou včelích produktů je, že po dobu mnoha milionů let soužití člověka a včel si viry a bakterie nedokázaly vytvořit rezistenci na včelí produkty. Z úlu je proto možné těžit produkty, které dokáží likvidovat například i MRSA. Tento methicilin rezistentní Staphylococcus aureus, někdy označovaný jako oxacilin-rezistentní zlatý stafylokok je bakterie odpovědná za obtížně léčitelné infekce u lidí a zvířat. MRSA vyvolává nebezpečné infekce a odolává většině známých antibiotik. Jedním z jeho kmenů je takzvaný prasečí stafylokok CC398. Nejenom možnost likvidovat MRSA, stabilizovat dnu, DM a další patologie s pomocí včelího jedu posilují v posledních letech snahu mnoha odborníků a států dostat včelí produkty k těm, kteří je potřebují. Jako náhradu neefektivních syntetických léků, jako nástroj pro léčbu chorob, na které jiný lék není – např. roztroušenou sklerózu. Uvedené a mnohé neuvedené o včelách a dovolují označit včely zázrakem přírody. A zázraky, nejenom přírody lákají.

Včely jako zázrak zlákaly maďarského lékaře Bodog F. Becka, který v roce 1935 vytvořil termín terapie včelím jedem, včelaře Charles Mrazova (1905-1999), ale i MZ SSSR. To schválilo v roce používání včelího jedu k léčbě určitých onemocnění schválením práce fyziologa, specialisty v zoo-toxikologii a apiterapii, Nikolaje Arťomova (1908 – 2005). Klíčová práce (z 12 vědeckých knih a dalších publikací) byla zveřejněna pod názvem Pokyny pro použití včelího jedu v apiterapii. Je proto ne zcela pochopitelné, že první centrum lékařské apiterapie na světě nebylo založeno v SSSR, ale v Bukurešti v roce 1984. Centru následovali další, i v sousedství ČR. V roce 1986 (17. Října) byl založen včelařským odborníkem Wilhelm Hemme Deutsche Apitherapie Bund (DAB). Za zmínku stojí také portugalský specialista Antonio Couto. Tento spoluzakladatel organizace Bees for life, prezident Portugalské apiterapeutické společnosti a BeeClinic, Lda se zabývá nejenom apiterapií, ale i mikroapipunkturou, výživovým poradenstvím, fytoterapií a Jin Shin Jyutsu. Kdo si přeje nebo potřebuje vědět více o apiterapii a produktech z včelího jedu a medu může obdržet informaci od Scientific Commission Apitherapy (při celosvětovém sdružení včelařských svazů), American Apitherapy society, Österreichische Gesellschaft für Apitherapie, Schweizerischer Apitherapie Verein, České apiterapeutické společnosti, nebo přímo od uvedených českých účastníků 4. celosvětového apiterapeutického sympózia.

Kdo si přeje vědět více o včelách, jejich dalších a možných rolích a funkcích v našem životě má možnost si dohledat informace o možnostech řešení některých komplexních problematik našeho života s pomocí včel. Pro ilustraci uvádím dva příklady: 1) Plastové odpady (novozélandská společnost Humble Bee). 2) Vymírání slonů (v Somálsku narozená Lucy King vytvořila úspěšný projekt, v překladu autora příspěvku, Sloni a včely. V něm využívá strach slona před píchnutím včely, skutečnost že dospělý slon sežere za den až 200kg rostlin, s tím spojené ničení úrody zemědělců a odstřel slonů. Řešení našla v konstrukci speciálního plotu. Ten při dotyku slona dá do pohybu úly a včely. Vyděšený slon se dá na útěk. Praxe dokazuje, že devastace úrody způsobené slony se snížila o 80%. Podobně je tomu s odstřelem slonů. Nehledě na neprověření úspěšnosti projektu osobně, existuje skutečnost a fakt, že úspěšná Lucy King se svým projektem spolupracuje s Oxfordskou univerzitou a Organsiation Save the Elephants und Disneys Animal Kingdom a nedávno se stala ředitelkou Human-Elephant Co-Existence Programms.

Komu uvedené nestačí, může se seznámit v odborném časopisu Science Advances s důkazem o tom, že včely umí počítat. A to lépe než savci, jako opice, delfíni nebo sloni. To však neznamená, že se mohou bránit proti lidské hlouposti, chamtivosti a ignorování zákonů přírody. Posledně jmenované se hlásí o slovo formou zvýšeného vymírání včel (cca 20% ročně, přičemž 10% úmrtnost je prý normou) a v něm obsaženém varování před nezodpovědnou

aplikací vědeckého výzkumu a produktů (založených především na glyfosátu (N-(fosfonomethyl)glycin) známým pod obchodním názvem Roundup, pesticidů, neonicotinoidů, atd.), a v neposlední řadě chamtivostí chemického průmyslu. Jeden z jeho členů, Monsanto (dnes dceřiná společnost Bayer a.s.), stojí v Severní Kalifornii od pondělí 25.2.2019 podruhé u soudu. V létě 2018 totiž společnost soudní spor prohrála, byla odsouzena k náhradě škody ve výši 289 mio USD, která se do dovolání jako zázrakem zmenšila do výše 78 mio USD.

V průběhu posledních let proto vznikly iniciativy i na ochranu včel: World Save Bee Fund, Deutschland summt!, a další. Také ex-prezidentem Obamou iniciovaná Task force má jako hlavní úkol ochranu včel. Nevím, podporuje li prezident Trump tuto iniciativu. Skutečností ale je, že existuje projekt v devastovaném městě Detroit, kterým se jeho iniciátoři snaží mírnit následky de-industrializace pomocí budování speciálních zelených ploch s úly.

Timothy Paule se svojí partnerkou Nicole Lindsey koupili za 340 USD pozemek velký 3.000 m2 a vytvořili na něm podle své představy a zkušeností včelí farmu podle motto: Work Hard, Stay Bumble. Přitom věděli, jako pravděpodobně každý včelař ví, že kromě zimního krmení musí ničit hlavního nepřítele včel, varroa-milbe. V češtině se nazývá kleštík zhoubný, také kleštík včelí, ale zcela jistě nesprávně se označuje jako roztoč zhoubný.

Milovníci včel, květin a přírody vědí, že celoroční směsi, například Tübinger Mischung (svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia), pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench), hořčice polní (Sinapis arvensis), měsíček lékařský (Calendula officinalis L.) a koriandr setý (Coriandrum sativum) Koriander) jsou nejlepší pomocí včelám v dnešní době. O ovocných stromech, jako jablko, hruška, višně, nebo kaštanu, lípě, ořechu a javoru, nemluvě.

Přeji proto nám všem žijícím, nejenom v rodišti zakladatele apiterapie Dr. Terče, účastníkům sympozia a včelařům, naučit se žít ekologicky, efektivně a ekonomicky, a využít příležitost, kterou nabízejí odkaz prvního novodobého apiterapeuta a potenciál apiterapie a historická zkušenost 3000 let staré TCM a podobných metod. Po té bude nám možno radovat se léta létu, včelám květu a naučit se lehce od mravence pilnosti, a od včely svornosti. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
11.03.2019


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNakupovat základní potraviny je čím dál těžší   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 02:11:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chodím kolem přeplněných regálů supermarketu Globus a marně hledám smetanu do kávy. Dvakrát jsem prošel uličkami kolem mléčných výrobků, marně. Vím přesně, kde smetana byla ještě minulý týden. Už tam není. V rámci hry škatule škatule hýbejte nebo z důvodu čiré zlomyslnosti změnili místa všech mléčných výrobků. Jogurt byl v druhé uličce, teď je na příčné straně v nenápadném boxu. Další jogurty jsou v první uličce.

Oslovil jsem chudáka (chudáka, protože za ten plat bych to nedělal) zaměstnance, který rovnal zboží do regálu: „Prosím vás, kde tento týden schováváte jogurt?“ Zasmál se pobaveně nad mou formulací a celkem ochotně se mnou ušel asi 200 metrů, aby mě přivedl ke smetanám neúhledně narovnaným už za hranici oddělení mléčných výrobků.

Já vím, že změna umístění není náhodná. Je to jedno z doporučení obchodních odborníků na chování zákazníků. Tím, že se změní umístění, je zákazník přinucen hledat v regálech a je šance, že při tom koupí něco, co původně nechtěl, až to náhodou uvidí. Je to jeden z mnoha špinavých triků, které na nás supermarkety používají. K dalším patří např. umísťování dražších výrobků do výši očí, kdežto tytéž výrobky levnější od jiného dodavatele na spodní poličky. Nebo umístění oddělení pečiva až do nejvzdálenějšího rohu obchodní plochy, aby zákazník toužící po dvou rohlících byl nucen projít 500 metrů kolem regálů.

Je toho více, co mě zlobí. Například neustálé zdůrazňování slev. Nejsem žádný boháč, ale mě to uráží. Nejdu do obchodu, abych ušetřil par korun na tento týden zlevněném zelí, jdu tam, protože musím doplnit zásoby a chci je kvalitní. Kupuji věci, když je potřebuji, ne proto, že je nepotřebuji, ale jsou zrovna levné.
Nebo přehršle nabídky mléčných čokolád a hořkou čokoládu aby člověk hledal skoro lupou. Přitom jsem si mockrát všiml, že regály s hořkou čokoládou bývají prázdné, vyprodané, kdežto regály mléčných čokolád bývají plné. Proč to pořád objednávají, když to nikdo nechce?

Ale o tom jsem psát vůbec nechtěl. Článek není o zlovolných praktikách supermarketu, ani o čokoládách či slevách, ale o výběru vystavovaného zboží denní potřeby. Konkrétně zeleniny a ovoce. Mám dvě možná hloupé zásady. Ta první, snažím se nakupovat české výrobky. Nedívám se na cenu, dívám se na zemi původu. Ta druhá, nechci vajíčka od nosnic z klecí.

Naplnění první zásady je těžké, druhé zcela nemožné.

Země původu bývá uvedena různě. V Globuse někdy mají u českých produktů vlaječky, ale většinou je v supermarketech na ceduli u názvu výrobku lakonicky sděleno „země původu na obale“. A na obalech to bývá písmenky titěrnými tak nějak jakoby cudně skryto v mnohaslovném popisu výrobků a dalších informacích. Držím v ruce pytlík brambor, lovím brýle z tašky a čtu: Francie. Vracím zpátky a beru brambory jiného druhu. Na etiketě jsem vyluštil zemi původu Holandsko. Proboha PROČ? Proč my, coby bramborářská velmoc dovážíme brambory z Francie a jiných zemí? Kam se poděly naše? Vím kde. Nepěstují se. Je pro zemědělce výhodnější osadit lány Babišovou geneticky upravenou řepkou (aby snesla intenzivní pesticidy), pole zasypat RoundUp od Monsanta (dnes Bayer) a jinými pesticidy a produkci dát na bio paliva. Že se ničí půda? Že to spolehlivě usmrtí veškerý hmyz, otráví včely, ptáky a drobné zvířectvo? No a? Po nás potopa. A brambory, ty se dovezou kamiony z tisíce kilometrů vzdálených destinací, byly vypěstovány pomocí dotací EU, takže jsou „levné“. Ony ale vůbec nejsou levné. Jsou mnohem dražší než ty naše, platíme za ně hroznou cenu naši závislostí na jejich dovozu. Platíme za ně likvidací našeho životního prostředí, zničenými cestami a dálnicemi obrovskými kamióny. Ty díry na našich cestách – to je také díky „levným“ bramborám a jiným potravinám ze vzdálených koutů Evropy. A konečně platíme za ně tím, že formou daní do státního rozpočtu financujeme vlastní dotace. Ty dotace, to jsou naše peníze, které nám vzali a přerozdělili svým.

V reálném socialismu byly regály obchodů poloprázdné. Ale věděl jsem, že když kupuji brambory, byly to naše brambory vypěstované na nedalekém poli. Ekonomicky, ekologicky šetrně dopraveny do obchodů. Možná nebyly čistě umyté jako ty dnešní, u kterých se zdá, že snad hlínu ani neviděly, ale byly určitě zdravější. Jo, to byly bývaly časy. A my jsme si jich nevážili. Teď máme sice přeplněné regály, ale čím vlastně?

Oni – EU – s námi hraje moc ošklivou hru. Nejen, že si z nás udělali kolonii a odbytiště výrobků druhé jakosti, oni zlikvidovali naše zemědělství, naši soběstačnost, náš průmysl, postavili tady montovny. Dotují vlastní zemědělce našimi penězi, tím ničí konkurenceschopnost našich zemědělců, dokonce jim platí za to, že nic na svých polích nevypěstují. Vím to z první ruky. Dcera má ekologickou farmu, osm hektarů pozemků. Chtěli tam něco pěstovat, ale ukázalo se, že je pro ně výhodnější nechat si platit dotace z EU za to, že pole nechávají ležet ladem. Nejsou farmáři, jsou dotačníci.

Strašné. A těžké kamiony dnem i nocí dovážejí to, co se zde od věků pěstovalo, ničí silnice, zamořují vzduch naftovými výpary zatímco zelené mozky v EU hodlají zakázat diesely u malých osobních automobilů, později i benzín a dovolit pouze elektromobily, jejichž výroba i likvidace je ekologická sebevražda, nemluvě o slabém výkonu.

S tím pytlíkem brambor z Holandska jsem šel k informačnímu okénku supermarketu. Položil jsem pytlík na pult. „Prosím vás, můžete mi říct, proč tady máte brambory z Francie a z Holandska, ale žádné české?“ Hleděli na mě udiveně. Mladý muž vstal od stolu a začal studovat etiketu na pytlíku brambor. On to snad ani nevěděl. Pak povídá: „My to nerozhodujeme, my objednáváme jen množství z předložených nám druhů.“ „A kdo to rozhoduje?“ „Nákupčí.“ „A kde je nákupčí?“ „To musíte na ředitelství tam a tam.“ Atd. atd. Zkrátka ukázalo se, že oni s tím nic nemohou dělat. Jsou z obliga. Oni objednávají jen počet pytlíků brambor, ale ne to, jaké brambory a odkud. Říká se tomu „přenášení zodpovědnosti“.

Nebo také „nekompetentnost“. Typické pro všechny české firmy a úřady. Každý se schovává za někoho jiného a já nic, já muzikant.

Štve mě, že ty české potraviny prostě nejsou. Kdyby byly třeba dražší, to by mi nevadilo, ale ony nejsou vůbec. Za jakoukoliv cenu.

Vejce

A totéž platí o vejcích. Jak jsem uvedl dříve, nechci nakupovat vejce od nosnic v klecích. Klecový chov je drastický, slepička tráví celý svůj nedlouhý život v kleci s mřížovou podlahou na ploše zhruba stránky formátu A4. Je to sadistické, kruté, bezohledné. Takže mám zásadu než vejce od nosnic z klece, tak raději žádné.

Regály s vejci bývají přeplněné. Napočítal jsem nejméně pět různých dodavatelů. Kromě základních i vejce fit (nevím, co se tím myslí), vejce s jódem a další, která se lišila jen krabicemi. Opět přišly na řadu brýle, protože informace o tom, jak byly slepičky chovány, bývá často důmyslně schovaná v textu na krabici a vysázena písmeny co nejmenšími. Klecový chov, klecový chov, klecový chov. Různé ceny, stejný způsob chovu. Pak BIO vejce, šest za 56 korun, no nekup to. Ale na krabici chybí jakákoliv informace o způsobu chovu. (Podezřívám tzv. bio potraviny z velkého podvodu, ale to by bylo na jiný článek.)

Občas, když mám štěstí, narazím na vejce od slepic chovaných na podestýlce. To je jen o stupínek méně kruté, než klecový chov. Deseti tisíce slepic jsou namačkány na sobě v obrovských halách, kde se nikdy nezhasíná a kde nemohou ani roztáhnout křídla. Teoreticky mohou hrabat v podestýlce, ale mají omezený pohyb a trpí přílišnou koncentrací svých družek a neustálým světlem a teplem.

Opět řeším stejný rébus jako v případě potravin z Česka. Proč prodejce nenabízí vejce z volného chovu i za (notně) zvýšenou cenu? Jsem ochoten zaplatit a vím, že nejsem sám, kdo by je koupil i kdyby byla drahá. Jednou, asi před dvěma měsíci se stal zázrak. Už nevím, v kterém supermarketu to bylo, ale stál jsem před regálem, kde bylo několik krabic s vejcí z volného chovu. Samozřejmě jsem krabici vzal a litoval, že jsem nevzal více. Když jsem se o několik minut později stejnou cestou vracel, vejce z volného chovu už byla pryč. Takže to lidé brali. Cenu si nepamatuji, myslím nějak kolem 47 korun za šest. Pořád méně než podvodná bio vejce.

Kvůli vejcím jsem dokonce psal email na ředitelství Alberta. Nikdy nepřišla žádná odpověď.

Mimochodem už týden jsem neměl na jídelníčku vejce. Nejsou.
Chci ten článek ukončit na optimistickou notu a pochválit jedno zboží, které je dnes definitivně lepší než v období reálného socialismu. Pamatujete na gumové, bledé rohlíky jednoho druhu a dva druhy gumového chleba v tehdejších samoobsluhách? Tak to je pryč a díky za to. Dnes je radost kupovat pečivo. V každém supermarketu mají roz-pekárnu, někdy dokonce pekárnu a desítky druhů rohlíků a chlebů, jeden lepší než druhý a všechny čerstvé. A to nemluvím o desítkách malých pekárniček produkujících často velmi podařené kousky. Jo, nakupovat pečivo je dnes radost. To ostatní je spíše tragické.

Vladimír Stwora

Zdroj: http://www.zvedavec.org/naokraj/2019/03/7852-nakupovat-zakladni-potraviny-je-cim-dal-tezsi.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBlíží se skandál monumentálních rozměrů   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 02:07:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Server Seznam.Zprávy přinesl exkluzivní rozhovor s T. Horáčkem, ve kterém tento mladý muž promluvil o zmanipulovaných zakázkách ve zdravotnictví. Této záležitosti jsem se na serveru Vaše věc v posledních týdnech věnoval už několikrát. Předpověděl jsem, že T. Horáček není tím hlavním obviněným v celé kauze.

Horáček, jak známo, plně spolupracuje s policií. Vypovídal na policii údajně dvakrát po deseti hodinách. Policejní spisy jsou tak plné jeho svědectví a v těchto litaniích se zajisté dozvíme mnoho zajímavého. Horáčkovi hrozí až dvanáctiletý trest vězení, je mu 35 let, má rodinu a samozřejmě uvažuje zcela pragmaticky. Až by se za dvanáct let vrátil z vězení, tedy po uplynutí celého trestu, co by mu ze života zbylo? Peníze pryč. Majetek pryč (i když ho, jak o tom přineslo zprávy např. Právo, nyní převádí na jiné osoby). Rodina pryč. Prostě všechno pryč. A začínat nový život z ničeho. Proto usiluje o statut spolupracujícího obviněného.

Ve svém rozhovoru pro Seznam Horáček sdělil, že přiznává svou vinu při manipulaci veřejných zakázek, ale není prý tou ústřední postavou celé akce. Tu ústřední postavu nebo postavy celé kauzy ovšem již zná policie. A policie jistě spřádá nitky a další nitky, aby mohla skočit po těch skutečných organizátorech. Tedy po těch lidech, kteří Horáčkovi zřejmě poskytovali politickou, a bezpečnostní ochranu a také tipy....

Jak to dopadlo? Horáček to vidí v reálu. Jeho řídící důstojníci pochopitelně selhali. Při zločinecké činnosti tohoto rozsahu ostatně bylo jen otázkou času, kdy se celá věc provalí. A hlavní aktéři skončí v péči policie. A teď už budeme jen s napětím čekat, kdo jsou ty osoby (či osoba), kteří kauzu monumentálních rozměrů způsobily. Svým rozsahem a společenským dosahem se jedná o kauzu významu lihové mafie či LTO. Skoro bych řekl, že může mít i velký politický rozměr.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Bude cenzura triumfovat?   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 02:00:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na internet se dnes, kdy tisk a televizní média slouží jako ministerstvo propagandy, nahlíží jako na posledního zachránce poctivé novinařiny a svobodného vyjadřování. Což ovšem platí jen v případě, kdy se lidé zřeknou služeb googlu, facebooku, twitteru atd. a připojí se k takovým alternativám, které vaše zprávy nezablokují v okamžiku, kdy se přestanou krýt s vysvětleními oficiálními.

Naneštěstí se však lidé svých ustálených životních stereotypů vzdávají jen neradi. Jsou prostě zvyklí na facebook a twitter a o dalších alternativách mnohdy ani nevědí. A i kdyby třeba i věděli, nechce se jim ztrácet čas tím, že si budou na počítačích pořizovat cosi nového.

Liberální Amerika vytvořila společnost, která si zvykla hledat v informacích v podstatě jen senzace a veřejná zostouzení. A dokonce i ikony levice schytávají kritiku,za to, že s tempem nenávisti, jak ji stanovila politika totožností, nedrží krok: https://www.rt.com/news/453482-liberal-icons-dared-express-opinion/ 

Pokud jde o svobodu projevu dospěla západní společnost k bodu, kdy kdokoli vzápětí po vyslovení svého názoru musí být připraven na to, že se za něj v příštím okamžiku bude muset omlouvat. Čímž debata přestala existovat. A názory jednotlivé osoby jsou pro tuto osobu zkonstruovány shora tak, aby vyjádřila názor nejsoučasnější – nikoliv tedy názor platný včera nebo třeba i před hodinou.

Výsledkem takovéto praxe je prostředí, v němž pravda hyne na úbytě.

V 21. století je v západním světě v zásadě nemožné vyslovit pravdu a nebýt za to démonizován. A démonizace pravdy děsí samozřejmě všechny, kterým se od nejčasnějších let tlouklo do hlavy, že nemohou mít na věci svůj vlastní názor.

Jestliže Američané a lidé západního světa vůbec mají mít nějakou budoucnost, bude to jen díky takovým webům, jaký právě čtete. Jeho podpora je úderem Matrixu.

Pravda neměla nikdy na růžích ustláno. Ale v 21. století se proti ní vede boj nelítostnější než kdy jindy. Nad pravdu se totiž povýšily agendy. A proto je tím víc potřeba, aby lidé podporovali pravdu na místech, kde se ještě dá nalézt.

Ve 20. století existovaly liberální a konzervativní nadace, které podporovaly první dodatek americké ústavy i disidentské názory. Což už dnes není pravda. Konzervativní nadace upadly do rukou neokonzervativců a do jejích agend o americké (a izraelské) hegemonii, a nadace liberální se ztotožnily s politikou totožnosti, do níž, seč mohou, pumpují peníze na likvidaci politiky soudržnosti.

Pro pravdu peníze zkrátka nejsou. Takže úkol držet pravdu přece jen při životě připadl dnes obyčejným lidem.

P.C. Roberts - Will the Censors win?

Vybral a přeložil Lubomír Man
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína zvyšuje zásoby zlata v rámci antidolarového programu   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 01:53:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínská lidová banka zvyšuje své zlaté zásoby, letošní únor byl už třetím měsícem zvyšování zásob. V důsledku toho celkové zásoby teď činí 1874 tun nebo 60,26 uncí.

Informuje o tom portál RT a dodává, že tento krok je součástí čínské strategie na ústup od amerického dolaru.

Podle centrální banky, do pokladen bylo dodáno během posledních tří měsíců skoro 32 tuny drahého kovu, v únoru banka koupila asi 10 tun.

Až do prosince čínská centrální banka neinformovala o zvýšení zásob zlata více než dva roky, a oficiální údaje se neměnily od října 2016 do listopadu 2018. Analytici se domnívají, že Peking se snaží diversifikovat své zásoby od dolaru.

Růst zásob zlata probíhá v tu dobu, kdy světové centrální banky hromadí zlato. V lednu se Čína ocitla na šestém místě světových držitelů zlata po Rusku.

Množství zlata, které bylo dodáno světovými centrálními bankami v 2018, dosáhlo druhého největšího ročního celkového ukazatele, uvádí Světový zlatový koncil (WGC). V minulém roce země nakoupily 651,5 metrických tun zlata a dnes drží přibližně 34 tisíc tun. Podle hodnocení odborníků WGC se v roce 2019 zlato stane více atraktivním díky nejistotě na trzích a rozšíření protekcionistické ekonomické politiky.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kVhU

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbsko nikdy nebude členem NATO! Prohlásili v Bělehradu   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 01:49:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srbsko se chystá tvrdě držet politiky neutrality a nikdy nevstoupí do NATO. Prohlásil to ministr pro inovace a technologický rozvoj Nenad Popović.

Během zasedání pracovní skupiny ruské Rady federace pro obranu státní suverenity a zabránění vměšování do vnitřních záležitostí Ruska ministr Popović poukázal na to, že některé balkánské země usilují o členství v NATO.

„Ale Srbsko se tvrdě drží pozice vojenské neutrality – Srbsko se nikdy nestane členem NATO. A 99 % obyvatel Srbska zjevně vyjadřují ten postoj, držíme se vojenské neutrality,“ prohlásil ministr.

Uvádí se, že událost proběhla ve formátu videomostu Moskva – Bělehrad, byla věnována 20. výročí vojenské intervence NATO v Jugoslávii.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kVhW

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelká Británie dosáhla shody o opravě dohody o odchodu z EU   
Pridal tk Středa 13 březen 2019 - 01:47:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tajemník britského vládního kabinetu David Lidington 11. března řekl, že Velká Británie se shodla s EU na právně závazné úpravě dohody o odchodu Velké Británie z EU.
Lidington téhož dne v britské dolní sněmovně řekl, že nejnovější oprava posílí a zlepší předchozí dohodu britské vlády s EU. Opravený obsah se týká citlivé otázky hranic s Irskem a zabrání „neomezenému setrvání" Severního Irska v EU po skončení přechodného období v rámci odchodu z EU.

Britská dolní sněmovna rozhodla, že další hlasování o dohodě o odchodu z EU proběhne 12. března. Pokud nebude dohoda schválena, dolní sněmovna bude následující den hlasovat o odchodu z EU bez dohody. Pokud by byl odmítnut i odchod z EU bez dohody, reprezentanti parlamentu budou dál hlasovat o odložení odchodu z EU.

Dosažení shody mezi Velkou Británií a EU o úpravě dohody podle veřejného mínění zvyšuje pravděpodobnost schválení dohody v parlamentu a snižuje riziko britského odchodu z EU bez dohody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2048 sec,0.0661 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,601kB