Neděle 17 březen 2019
NÁRODNÍ DEMOKRACIE JDE DO EUROVOLEB V KOALICI S ROZUMNÝMI   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 06:30:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
PŘEČTĚTE SI NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM A MRKNĚTE NA NAŠE KANDIDÁTY.

Náš program – Společně za svobodnou a svrchovanou ČR!


1. Bezpečnou Evropu!

V Evropském parlamentu (dále jen EP) se razantně postavíme proti migraci z kulturně odlišných zemí. Ukončíme současnou praxi, kdy Brusel podporuje příliv migrantů, a necháme státům možnost, aby se před ilegální imigrací mohly bránit. Nepřipustíme žádné migrační kvóty!

2. Zdravou ČR!

Ukončíme současný přístup, kdy nám Brusel zakazuje kontrolu nezávadnosti potravin dovážených do ČR (jako je polské maso). Nedovolíme, abychom byli nadále zaplaveni nekvalitními potravinami za zahraničí a aby naši občané byli pokusnými králíky pro farmaceutické korporace.

3. STOP dalším směrnicím!

Budeme blokovat veškeré další regulace a směrnice, které zasahují do života českých občanů. Současné návrhy Bruselu, jako např. na zákaz nošení kapesních nožů nebo zákaz olova do nábojů či rybářských olůvek, jsou nepřípustné.

4. Svobodu slova!

Současná cenzura opozičních názorů, hlasitě prosazovaná například eurokomisařkou Jourovou, musí skončit! Chceme svobodu i po projevu a nikoliv cenzuru a souzení opozičních politiků.

5. Zachovat českou korunu!

Nechceme euro! Přijetím eura bychom přišli o poslední zbytek měnové svrchovanosti a ručili za dluhy Řecka a dalších zemí. Česká koruna musí zůstat bezpečným měnovým přístavem v srdci Evropy.

6. Podporovat Visegrád namísto Bruselu!

Dosavadní čeští europoslanci často hlasovali ve shodě s Bruselem proti Maďarsku či Polsku. My se k něčemu podobnému nesnížíme a naše partnery z Visegrádu nebudeme v jejich sporu proti Bruselu zrazovat, nýbrž podporovat.

7. Společně za Evropu bez EU!

V EP využijeme všech možností, jak se vymanit z řízení Bruselu a přenést rozhodování o našich zákonech zpět do ČR. V EP navážeme spolupráci s národovci z dalších zemí a budeme s nimi jednat o podobě Evropy po konci EU, popřípadě po našem vystoupení. Lepší než živelný rozpad bude mít předjednané dohody mezi zeměmi. Proto kandidujeme do EP.

Podrobný program:

Hlavní cíl – klidné vystoupení z EU

Jelikož jsme přesvědčeni, že v rámci EU naše země nebude nikdy prosperovat a že tam naší státnosti a českému národu hrozí dokonce zánik, jsme jednoznačně pro vystoupení z EU, případně její rozpuštění. Naším cílem je návrat ke svobodě a svrchovanosti ČR.

Máme však zájem, aby rozpuštění (nebo naše vystoupení z) tohoto neblahého spolku probíhalo organizovaně, bez většího chaosu, jenž by byl poté využit cizími mocnostmi a nadnárodními finančníky k posílení moci nad evropskými národy.

Dříve, než se podaří splnit cíl konečný, budeme činit i jen dílčí kroky k zlepšení a posílení postavení naší země v rámci EU. Pro naše cíle budeme využívat všechny možnosti, které nám naše působení v Evropském parlamentu umožní.

Naše snaha o vystoupení je též silně motivována tím, že zahraniční kapitál hraje u nás nepřiměřeně silnou roli a chová se zde jako v krmelci. Každý rok vyvádí z ČR 300 mld. Kč do svých mateřských zemí. Kvůli tomu máme při stejných životních nákladech platy a důchody ve výši jen 20-30 % oproti západu. I proto jsme byli nedávno světovou bankou zařazeni mezi rozvojové země! Toto je bohužel vizitka našeho polistopadového režimu. Ale my chceme stav naší země napravit. Nejsme ani pro volný pohyb kapitálu a zboží, jak o to usiluje SPD. Nechceme tedy cizí kapitál skupující naše prosperující firmy a nechávající je zkrachovat (viz cukrovary). Dále chceme v EP rozkrýt naše závazky vůči EU a další mezinárodní smlouvy, které zde nepřiměřeně chrání zahraniční investory a umožňují jim tak plundrování našeho nerostného bohatství (lithium, zlato, ap.).

Toto je naší hlavní motivací pro kandidaturu do Evropského parlamentu.

V rámci našeho cíle prosadíme tyto konkrétní dílčí kroky:

1. Společně pro bezpečnou Evropu a proti migraci!

Tyto volby jsou v podstatě referendem o migraci. Migrace cizích etnik do Evropy stále trvá, i když o tom média mlčí! Dosavadní vedení EU nadále podporuje tuto masivní migraci kulturně a etnicky cizích etnik a pomoci kvót je ještě nedávno hodlalo přerozdělovat i k nám. Podobná praxe musí skončit. EU nesmí jednotlivým státům zakazovat, aby bránily své území před migranty. Je potřeba také podpořit domobranecké aktivity. Naši národní soudržnost chceme nejen udržet, ale ještě posílit.

2. Společně pro zdravou Českou republiku!

Naším cílem jsou kvalitní potraviny a zdraví českých občanů! Nechceme nekvalitní potraviny ze zahraničí, které likvidují naši výrobu a zemědělství a ničí naše zdraví. Odmítáme současnou EU, která nám zakazuje kontroly nezávadnosti polského masa. Podporujeme potravinovou soběstačnost ČR. V Evropském parlamentu hodláme hájit zájmy občanů, nikoliv farmaceutických korporací. Ukončíme současný stav, kdy jsou čeští občané včetně dětí používáni jako pokusní králíci, na kterých korporace zkoušejí působení pochybných typů léků a očkování. Podporujeme celostní medicínu, která v mnoha případech vyléčí i osoby, které klasická medicína vyléčit nedokázala.

3. Společně za oslabení moci EU a za svrchovanost České republiky

Budeme blokovat všechny nesmyslné směrnice a jiné formy zasahování Bruselu do našich záležitostí (jako je směrnice o odzbrojení občanů, o zákazu používání olova do nábojů a rybářských olůvek či výzva k zákazu nošení kapesních nožů). Taktéž se postavíme každému dalšímu pokusu o prohlubování evropské integrace (např. v energetice, kde nám EU vnucuje předražené “obnovitelné“ zdroje energie a brání nám v rozvoji jaderné energetiky). Naším cílem je, abychom si o všem sami rozhodovali my v našem parlamentu a nikoliv Brusel.

4. Společně proti cenzuře

Současná EU a její domácí přisluhovači masivně podporují cenzuru opozičních názorů, zejména na sociálních sítích, ale začali již i vypínat nepohodlné weby! Lví podíl na tom má i „česká“ eurokomisařka Jourová, která podporuje i trestání opozičních názorů. Bohužel je znovu vládou Andreje Babiše do Evropské komise navržena! Tyto tendence musejí skončit. Totalitní a cenzorská EU musí být nahrazena Evropou svobodných národů, v nichž platí nejenom svoboda projevu, ale i svoboda po projevu.

5. Společně proti euru, za českou korunu

Dokud jsme v EU, stále hrozí, že budeme nuceni přijmout euro a tím přijít o současnou, i když bohužel omezenou, měnovou svrchovanost. Hrozí nám úhrada podílu za gigantické dluhy nejen Řecka, ale i Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, aj. špatně hospodařící země EU platící eurem. Proto budeme českou korunu bránit. Česká koruna musí zůstat bezpečným měnovým přístavem v srdci Evropy.

6. Společně pro Visegrád!

Odmítáme jakékoliv další represe EU vůči zemím, jejichž politici se řídí vůlí svých občanů, jako je např. Maďarsko nebo Polsko. Současní čeští europoslanci dokonce často hlasovali pro potrestání nejen těchto zemí, ale i pro potrestání vlastního premiéra! My se k něčemu tak podlému nesnížíme. I když máme velké výhrady k naší vládě, nebudeme ji na evropském poli zrazovat. Stejně tak podpoříme naše partnery z Visegrádu v jejich sporu vůči EU. Naším cílem je, aby se Visegrád (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) stal svobodným územím bez politického i vojenského vlivu jak Bruselu, tak i jakékoliv jiné cizí mocnosti.

7. Společně pro Evropu svobodných národů

V Evropském parlamentu navážeme spolupráci s vlasteneckými a euroskeptickými politiky z ostatních zemí. Budeme s nimi jednat o podobě Evropy po rozpadu EU, případně o podobě našeho vystoupení z ní. Budeme se zasazovat o organizované rozpuštění EU, nebo vystoupení ČR z EU s co nejlepší dohodou pro naše občany a firmy (např. o rozumném vzájemném obchodu). A právě Evropský parlament je ideální platformou pro jednání o těchto dohodách. Též budeme aktivně napomáhat koordinovanému vystoupení z EU státům, které budou na vystoupení připraveny dříve než my.

S nápravou současného neuspokojivého stavu ČR začneme s vaší pomocí již v Evropském parlamentu. Proto vás, milí voliči, žádáme o váš hlas u nadcházejících voleb konaných 24. a 25. května 2019.

Volební uskupení ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO

více na našem volebním webu – www.rozumni-narodnidemokracie.cz

Kandidáty postupně zveřejňujeme zde: http://rozumni-narodnidemokracie.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLGBT versus islám   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 06:21:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chcete zabránit výuce LGBT (lesbo-gay-bi-trans) ve školách? Pošlete na ně muslimy. Nebo opačně: chcete zastavit islamizaci? Zaveďte ve školách výuku LGBT. A sledujte, kdo nad kým zvítězí. Či přesněji řečeno, kdo z nich zvítězí nad vámi.

Takhle se to provedlo v Birminghamu, jednom z nejislámštějších měst Velké Británie, v jedné z jeho nejislámštějších částí Parkfield. Tam je školička zvaná Parkfield Community School, která zavedla výuku homosexuality a genderové rovnoprávnosti. Přesně podle celostátních osnov britského systému vzdělání. Pod titulkem „No Outsiders“. Čili „nikoho nevylučujeme“. Školička má 750 žáků do věku 11 let. Z nich je 98% muslimských. Z nich 600 přestalo do školy chodit na protest, na němž se dohodli jejich rodiče. Uspořádali před školou demonstrace vysvětlující, že škola tímto korumpuje malé děti a podkopává práva rodičů „agresivní výukou homosexuality“. A že žádají zrušení tohoto předmětu, nebo děti ze školy odhlásí. Někteří rodiče už své děti přesadili do škol islámských, kde se naopak učí, že homosexuály se doporučuje (i když pravda, v Británii jen teoreticky, historicky a teologicky, zatím) shazovat s velké výšky nebo věšet na šibenicích po vzoru Iránu a Koránu. Několik rodičů dokonce oznámilo, že mají zvrhlé Británie plné zuby a vracejí se do Pákistánu. To si zopakujme: vracejí se do Pákistánu. Takže trik s výukou LGBT možná začíná fungovat.

Jenže neposílat děti do školy je v Británii trestný čin podléhající sazbám od pokuty přes vězení po odebrání dětí. Tento trestný čin by hrozil rodičům neislámským, kteří by proti výuce mohli protestovat z podobných, nábožensky či morálně motivovaných důvodů. Jenže těch škola moc nemá. Teoreticky by tedy hrozil i rodičům muslimským. Jenže v počtech je síla, a na islám se nesmí dělat bububu, abyste nebyli obviněni z islamofobie.

Riziku tohoto obvinění se statečně vystavil zástupce ředitele Andrew Moffat, držitel státního vyznamenání MBE za „příspěvek k rovnoprávnosti a diverzitě ve školství“, který lekce LGTB prosazuje a vyučuje. S odvoláním na Zákon o rovnoprávnosti a „britské hodnoty“. Bráni je tím, že LGTB je jen jeden z aspektů celkem pěti lekcí za školní rok, v nichž se žáci dozvídají i o rovnoprávnosti podle věku, tělesných vad, změny pohlaví, manželství a registrovaného partnerství, mateřství, rasy, náboženství, víry, pohlaví a sexuální orientace. Přesně podle Zákona o rovnoprávnosti. Taky se o něm ví, že „žije v registrovaném partnerství“. Takže není divu, že ho rodiče obviňují z „prosazování osobních názorů“ a chovají se k němu „agresivně a hrozivě“, jak si postěžoval v televizním rozhovoru.

Připomeňme si, že strach z obvinění z islamofobie potažmo xenofobie potažmo rasismu, přiměl školské, sociální, obecní, policejní, soudní, mediální a kdoví ještě jaké veřejné autority po dvacet let potlačovat informace o bandách muslimských zvrhlíků organizovaně zneužívajících nezletilé Angličanky k sexuálním hrátkám, za něž teprve v posledních pár letech první desítky pachatelů odcházejí do vězení.

Připomeňme si také, že britské islámské organizace požádaly vládu o vydání zákona na ochranu muslimů před islamofobií, kterou definují jako vnímání islámu takto:

1. Jako jednolitý blok, statický a nepříznivý ke změnám.

2. Jako separátní a „jiný“, s hodnotami odlišnými od jiných kultur.

3. Jako podřadný ve srovnání se Západem, barbarský, primitivní, sexistický.

4. Jako násilnický, agresivní, podporující terorismus a angažovaný ve „střetu civilizací“.

5. Jako politickou ideologii používanou k politickým a vojenským cílům.

Kdo má i jen minimální informace o islámu, si nemůže nevšimnout, že s výjimkou bodu 3 jsou to všechno aspekty islámu, které islám sám hlásá a jeho vůdčí osobnosti donekonečna opakují, potvrzují a zdůrazňují. Bude tedy samotný islám trestán jako islamofobie? Nebo se žádá trestnost jen pro nemuslimy citující doslovně islámské postuláty? K pochopení nám trochu napomohou body 6 a 7, podle nichž by bylo trestné i „odmítání islámské kritiky Západu“ a „nevraživost k islámu“. A jsme až po uši v zákonech šaria trestajících nejen jakoukoli a třebas i pravdivou a oprávněnou kritiku čehokoli islámského, ale i sebeobranu před islámskou kritikou namířenou na nás. Taková sebeobrana by byla projevem nevraživosti k islámu.

Vláda (včetně muslimského ministra vnitra) takovou (a jakoukoli jinou) definici islamofobie zatím zamítla, ale přijímají ji různé obecní správy. Pod ty patří školství. Místní obecní správa i státní školský úřad Ofsted však birminghamskou školu podrželi a na výuce „vztahů“ podle vládních osnov trvají. Zdálo se chvíli, že „alternativní sexualita“ nad zákony šaria vítězí. Než škola oznámila, že aby se žáci mohli vrátit do školy a rodiče nebyli trestáni, tyto lekce neruší, jen pozastavuje. Na dobu neurčenou. Vlk se nažral a koza zůstane celá. Zatím.

Plyne z toho pro celou Evropu nějaká lekce? Třeba tato: před islamizací nás může ochránit LGBT, a před LGBT nás může ochránit islamizace. Bud jen záležet na tom, čemu dáme přednost. Takže přiznejme si upřímně: co nás jako specifickou civilizaci lidských a občanských svobod ohrožuje víc? Pohlcení do světového chalífátu bez občanských práv, nebo pár hodin tajtrlíkování pochodujících alter-sexuálů? Zkusme si tu naši civilizaci představit bez Leonarda, Michelangela, Donatella, Caravaggia, Bacona, Shakespearea, Verlaina, Rimbauda, Cocteaua, Andersena, Wildea, Cowarda, Whitmana, Beethovena, Čajkovského, Bernsteina – i když, pravda, u některých ta alternativa byla jen na částečný úvazek. Bez Alana Turinga, jehož matematický génius jen o fous zachránil civilizaci před vítězstvím Hitlerovým. A bez té nejslavnější gayparády nahatých krasavců, jíž je Piazza della Signoria ve Florencii.

Benjamin Kuras

Zdroj: iPrima

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTak dost, pane Fischere! Mne a moje předky nebudete nazývat prasaty!   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 06:18:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzpomínkový večer k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem, který, pořádal Český svaz bojovníků za svobodu, vzbudil emoce v celé naší společnosti. Jasně se profilují jak politické postoje, tak charaktery aktérů, kteří se celospolečenské diskuze účastní. Můžeme dobře rozpoznat, kdo za koho kope.

Tak, aby bylo jasno, pane Fischere, nikdo mne nebude nazývat prasetem. Ani vy, ani nikdo jiný. Překročil jste mez regulérního politického boje a stal jste se mým osobním nepřítelem.

Vrcholem drzosti je projev senátora Fischera, který svým vystupováním připomíná rétoriku nacistických vůdců v třicátých a válečných letech minulého století. Ti také židovské obyvatelstvo a všechny své odpůrce nazývali prasaty. Jestli čtenáři nevěří, tak ocituji projev pana Fišera na jeho twitterovém profilu: „Antisemitské a rusofilní kecy nemají na výročí co dělat. Navíc ta prasata zneužila památku naší země za přítomnosti čestné stráže.“

Vyzývám všechny vlastence a příslušníky neparlamentní opozice, aby se přestali skrývat za nic neříkající hesla a jasně řekli, že nepřipustí, aby se hnědé nebezpečí uhnízdilo v naší společnosti. Nic neříkající hesla vám nepomůžou. Nezavděčíte se svým odpůrcům a ani nedokážete uskutečnit změny v naší společnosti, které jsou nutné. Je čas, abyste těmto projevům řekli jasně: Tak dost!

JUDr. Karel Hais
člen Českého svazu bojovníků za svobodu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAtomový Hřib nad Prahou   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 06:15:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kromě peprného výroku Václava Klause mladšího, kterým přesně popsal ubohou podlézavost českých volených vládních i opozičních zastupitelů vůči ideologické stupiditě a byrokratickému teroru Bruselu, bylo v tomto týdnu rozhodně nejzajímavější politické školení v pražském metru. Nedávno jsem nevěřil svým očím, ale tentokrát i uším. A nebyl jsem zdaleka sám. Tramvaje jezdily po Praze s vlajkami NATO, jakoby se jednalo o tanky, či obrněné vlaky. Ve stanicích metra se ozýval z reproduktoru hlas, jenž sděloval občanům svoji hrdost z našeho členství v NATO, které ukázalo naši příslušnost k západu. Poté se politické školení opakovalo v angličtině.

Nezaregistroval jsem jméno, pouze konstatování, že novodobý politruk a propagandista je pražský zastupitel. Možná se opomněl představit se statečností vlastní našim politickým mládežníkům, neboli pirátům všech barev a vlajek, o nichž jsem psal posledně v rámci hodnocení sjezdu oranžových a růžových mladých pirátů ČSSD. V případě této propagandy NATO se údajně jednalo o pražského primátora Hřiba. Dvojjazyčné politické projevy a školení se v našich zemích přednášely naposledy v době takzvaného protektorátu Čechy a Morava, takže veřejnost zírala oprávněně. Na členství v NATO mohou mít různí lidé různé názory, ale ponížená podlézavost je jen jedna a v tomto případě ukazuje ilustrativně českou pozici, důležitost a vážnost v NATO a rovněž kam Piráti patří.

Po nástupištích metra se neozývalo žádné nadšení, ani óda na radost, spíš jsem místy zaslechl nějakou nadávku. Lidé, s nimiž jsem hovořil, byli v šoku a konstatovali, že jsme něco takového nezažili ani za komunistů. V minulém roce jsme si poslechli dost řečí o Janu Palachovi a propagandy o ruské agresi a vyšlo i pár knih. Nicméně, málokdo připomenul, že Palach a další dva po něm se upálili nikoli kvůli sovětské armádě, ale na protest vůči zbabělosti a pasivitě Čechů, s níž podlézavě snášejí cizí jho. Kdyby Palach přežil, tak by mu nedávno v metru lezly oči z důlků nad tím, kam jsme pokročili ve svobodě a občanské statečnosti vůči kolonizaci, kupodivu nikoli ruské.

Nutno dodat, že oslava členství ve vojenském paktu je u nás novinkou. Nevzpomínám si, že by se za více, než třicet let našeho předlistopadového členství ve Varšavské smlouvě konalo něco podobného, natož aby se při politické propagandě řečnilo v ruštině. Tehdejší prvomájové průvody byly hutná propaganda, ale občané nemuseli do práce, mnozí zmizeli na chalupy, ale především byly svátkem práce, nikoli levných pracovních sil v německých, či jiných cizáckých montovnách a v neposlední řadě také míru. Sovětský svaz a Varšavská smlouva nás netahaly do zahraničních válek v Afghánistánu, Angole i jinde. Husák s Brežněvem se líbali jen na ústa, nikdo nám nebral vlast, národ, historii a heterosexuální rodinu a ekonomicky jsme nebyli v pozici vyžírané kolonie.

Nemístná hrdost

Historicky bychom si měli připomenout přínosy takzvaného západu, na nějž je primátor z řad černých pirátů a svých voličů Hřib tak hrdý. Naše země leží ve střední Evropě, nikoli západní, nebo východní. Evropa se rozkládá od mysu Cabo Tormentoso až po Ural. Zeměpisný západ je z hlediska zeměkoule značně diskutabilní. Pro Japonce je západ Rusko. Pouze ortodoxní muslimové to mají jednodušší. Podle nich je země placka a kolem tma a peklo. Takže zeměpisně jsme středoevropané.

Počátky historických věd a umění v Evropě lze hledat ve starém Řecku, Římě a Byzanci, tedy na jih a jihovýchod od nás. Z dlouhodobějšího hlediska v Mezopotámii a Číně, tedy na jihovýchod a východ. Přátelům propagandy islámského obohacení Evropy lze připomenout, že většina takzvaně islámského vědeckého pokroku pochází z Indie a Číny a nositelé byli v době vlády islámu vesměs konvertované Židé. Co nám tedy přinesl takzvaný západ? Nelze přehlédnout, že současné hlavní evropské (západní) hodnoty jsou lež a její sestra politická korektnost, chamtivost, bezohlednost, sprostota, drogy, postupující hloupost, především v školství, korupce, zlodějina, parazitování a zvýhodňování všemožných menšin, rasistický protibělošský multikulturalismus, a sexuální úchylnost.

Z hlediska obrany proti masovým invazím Mongolů, Tatarů a muslimů, především Turků nás chránily historicky především Rusko a Byzanc. Na pozdější obraně proti Turkům se podíleli naši vojáci (v rámci Rakouska), Slováci (v rámci Uherska) a Poláci, bez nichž by dnes byla Vídeň muslimské město. Samí středoevropané. Náš současný spojenec v západním NATO, turecký prezident Erdogan už znovu vyhlašuje požadavky tureckého islámu v Evropě až po Vídeň. A západní Berlín a Brusel mu podlézají.

Za posledních tisíc let i déle k nám ze západu přicházela především agrese arogantních a chtivých lupičů a násilníků. Nejprve Franská říše, později, po rozdělení především její východní(!) část Německo, ať již jako knížectví, království, císařství, či takzvaná třetí říše, aktuálně EU. Po roce 1620 jsme si užili rakouskou okupaci, germanizaci a rekatolizaci trvající téměř 300 let. Rakousko se počítá ke germánskému západu, přestože se nalézá ve střední Evropě. V době první světové války museli naši vojáci bojovat za západní pangermánské cizácké koloniální zájmy po celé Evropě proti Srbům, Rusům, Italům, Angličanům a Francouzům, kteří nám nic neudělali. Mnozí nechali na pangermánských bojištích zdraví a život. Už v dobách rakouské okupace se někteří přizpůsobiví čecháčkové naučili beze studu podlézat cizákům a používaly se dva jazyky, úřední a služební německý, pro poddanou lůzu, český. Totéž jsme později viděli v dobách protektorátní okupace a následně v dobách Varšavské smlouvy. Doba se vrací, mnohdy stále stejní lidé a stejné rodiny.

Francie nás mezi světovými válkami nestydatě vyžírala a nakonec prodala v Mnichově německým nacistům. Británie ji k tomu přímo dotlačila a nakonec si nechala zaplatit veškeré výdaje a vojenský materiál, které použili naši vojáci v boji na západní frontě za druhé světové války, kde pomáhali zachraňovat britské impérium. Podlézání se zdokonalilo v době protektorátu, kdy vyvrcholilo hajlováním českých komediantů a různých samozvaných elit v Havlově Lucerně. Přehlídka západní kulturní úrovně, pravdy a lásky a českých vlastenců a charakterů. Převážnou část území tehdejšího Československa osvobodila Rudá armáda s pomocí polských a rumunských vojáků, zatímco západní bojovníci a válečníci se posledních několik dnů napájeli pivem v Plzni a dokonce zabránili i našim vojákům z obrněné brigády, aby vyrazili na pomoc Praze.

Po dvaceti letech se musíme zeptat, co nám přineslo členství v NATO? Ochránilo nás NATO, údajně politická organizace, která řeší mezinárodní problémy především politicky, před vnějším ohrožením? Jak nás ochránilo NATO před německou kolonizací? Jak nás ochránilo NATO před afroislámskou invazí posledních let? Jak nás chrání NATO před byrokratickým, ekologickým a ekonomickým terorem ze strany EU? Jaký je z hlediska české bezpečnosti výsledek válek v Bosně, Kosovu, Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Mali i jinde, kde hrály, případně hrají hlavní roli členské státy NATO? Jak přispívá k české bezpečnosti podpora ukrajinského režimu, který vyvolal občanskou válku a stejně jako pobaltské státy oslavuje nacismus a fašismus? Podpora válečné psychózy a agrese NATO proti Rusku v Pobaltí a na Ukrajině nás může přivést do jaderné války v Evropě, jejíž následky si málokdo dokáže představit. Z tohoto hlediska se jaderný, či atomový Hřib předvedl nad Prahou jako opravdový pirát a „zodpovědný“ zastupitel svých voličů.

Musím konstatovat, že jsem na konci politického školení pražského zastupitele, na nějž mohou být Pražáci opravu hrdí, očekával třešničku na dortu. Hrdé prohlášení v češtině i angličtině, že se na večerní recepci na ministerstvu zahraničních zájmů oranžového piráta Petříčka postaví do dlouhé fronty členů pražské havlérky a její nedostižné vlády i opozice. Tam poníženě vyčká, až bude moci známé bojovnici za mír, reprezentantce amerických i evropských demokratických a multikulturních euromarxistů a muslimce Allbrightové políbit zadek.

Martin Koller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVyzvání na cestu – trnitou a úzkou   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 06:11:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes je osmdesáté výročí německé nacistické invaze do naší vlasti. O suverenitu však Československo přišlo už 29. září 1938, kdy přestalo být reálně obranyschopné. Okleštění naší republiky vysvětlovali tehdejší spojenci jako nutnou úlitbu pro záchranu míru v Evropě.

Opravdu doufali, že oběť přinesená ďáblovi mu bude stačit a že ta libra masa bude vyříznuta bez krve? Když mluvili o problémech v cizí vzdálené zemi, to si skutečně nevšimli, že ona země leží ve středu Evropy a že každá operace v této „srdeční krajině“ je riskantní pro celý organismus?

Možná je to jednodušší a zradou v Mnichově chtěli představitelé Francie a Anglie jen pragmaticky získat odklad na vlastní zanedbané zbrojení.

Zbytkový stát, přezdívaný druhá republika, existoval pak jenom necelý půlrok. Jak rychle se však za tu krátkou dobu stihly oddělit plevy od zrna! Obdobný rozklad společnosti, byť za odlišných okolností a v delším čase, vidíme dnes znovu. Zatímco k dosažení současného stavu byla použita plíživá metoda - tzv. vaření žáby, zhoubnou atmosféru druhé republiky vyvolal šok z Mnichovského diktátu a z jeho přijetí, krátce poté, co armáda republiky projevila odhodlanost svou vlast bránit. To, že ji bránit nesměla, bylo a je dodnes vnímáno nejednotně, a už nikdy se nedovíme, jak by se osud Československa a Evropy vyvíjel v případě opačném. Přemýšlet o tom, co by kdyby, je vhodné pro autory scifi příběhů. Zbytkový stát Česko-Slovensko byl však realitou a mnozí jeho občané předvídavě tušili, že jde o přechodnou fázi a že bude ještě hůř.

Po rezignaci a odjezdu prezidenta se jím sestavená vláda snažila dát chaosu nějaký řád a využívala k tomu všechny kompetence, které jí ještě zbyly. Krizový managment spoléhal především na armádu, která pomáhala při evakuaci prchajících ze zabraných území do vnitrozemí, řešila nouzové zásobování, když infrastruktura včetně železniční sítě byla narušena a potlačovala násilnosti vyvolávané především skupinami „zbytkových“ Němců.

Na rozdíl od přírodních katastrof, které se přeženou a jejichž důsledky dokáže funkční stát a solidarita lidí zacelit, byla druhá republika plánovanou pohromou, která neměla občany sjednocovat ale paralizovat. Dobové dokumenty však svědčí o tom, že tento záměr nebyl zcela úspěšný. Ano, byla to byla doba všeobecné úzkosti, ale její vliv na vědomí a jednání občanů se lišil podle jejich povah a charakterů.

Někteří plýtvali svou energií na vyřizování si účtů s mrtvými či nepřítomnými nebo oslabenými, když kritizovali jejich politiku a zavrhovali ideály, na nichž Masarykova republika vznikla. Jinak řečeno tančili na čerstvém hrobě, aniž by chápali, že to brzy může být masový hrob národa.

Další nezakrytě projevovali servilitu k Německu, což nemuselo být vždy pokrytectví, ale už bezostyšně prezentovaná skutečná volba, nebo případně naivita vyjadřující víru, že „Hitlerovy snahy o mír jsou jistě upřímné“.

Ale byli tu i jiní, a to nikoliv pouze příslušníci demobilizované armády, kteří se v předtuše okupace připravovali na odboj.

Jejich statečné příběhy z doby protektorátu povzbuzují národní sebevědomí i v současné době, která je také nabotnalá úzkostí. Nejme sice, jak nedávno nezkušeně prohlásil prezident USA Donald Trump, militaristickým národem, ale když dojde na lámání chleba, dokážeme, alespoň mnozí z nás, bránit svá práva.

A když nás dnešní německá kancléřka žádá, abychom se dobrovolně vzdali suverenity ve prospěch EU, čili čtvrté Říše, rozpoznáváme v její výzvě ozvěnu starého záměru. Ani rozdělení naší dnešní společnosti na přitakávače, přímé kolaboranty, mlčící konzumenty a na ty nepočetné, kteří se svolávají k odporu, není ničím, co bychom z naší historie neznali. Už taky velmi dobře víme, že přežívání ze dne na den pod heslem: zatím je to dobré, je jen ztrátou drahocenného času. Ani fakt, že vysoké školy se dnes nezavírají ale naopak množí, nás nemůže ukolébat, když pozorujeme výsledky té plošné výuky, která nevede ke kritickému myšlení. Spíš svědčí o snaze šířit výrobu biorobotů podle univerzálního zadání co nejrychleji. Jeden promovaný prototyp už se dostal i do vlády, odkud nás nonšalantně poučuje, že hajlování na Ukrajině je neškodná folklórní záležitost.

Zlu, jehož mluvčím je lež, se musí odporovat za všech okolností a navzdory příkazům a zákazům. Jen tak si udržíme naději, že pravda může vítězit. Ale ona bohužel nikdy nezvítězí natrvalo, a stejně jako lež stále potřebuje nové a nové lidi. Pravda však na rozdíl od lži nemá bohaté sponzory. Nemá ani mediální poradce, kteří by jí uhladili cestu, a proto je pěšinka k pravdě tak trnitá a úzká. Lež zatím už začíná zpevňovat mosty, aby se její těžká technika snadněji pohybovala tou „srdeční krajinou“ směrem k hranicím RF.

Pokud tu snad jsou přítomni nějací nenápadní čučkaři, zaznamenejte si tento projev. V mainstreamu se neobjeví. Nenajdete ho ani ve zpravodajství veřejnoprávní televize, která nás denně znásilňuje v našem vlastním obýváku a ještě si za to nechá platit. Hromadný orgasmus, jak známo, však vždycky zplodil jen stvůry. Mysleme na to, nejen v tento výroční den. Mysleme na to pořád. A připravme se na odboj proti diktátu Zla. Není jiné cesty, než té trnité a úzké, k udržení opravdovosti našich životů, a tím i oprávněnosti existence našeho národního státu. Té krásné země uprostřed Evropy. Nic není dopředu ztraceno, dokud to nevzdáme my sami.

Lenka Procházková

Text projevu proneseného na shromáždění na Václavském náměstí k osmdesátému výročí německé okupaceSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší fáze multikulturního ráje na „vyspělém“ „Západě“ – občanská válka   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 06:08:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V novozélandském Christchurchi několik útočníků zaútočilo na mešity a zavraždili při svém teroristickém útoku několik desítek lidí, včetně žen a dětí.

Pojďme se zkusit podívat na věc z dálky, racionálně, věcně.
Jde o zlý čin. Je to terorismus, zločin, odporný akt násilí.

A také to je přímý důsledek hloupé, nesmyslné a zločinné politiky vlád západních zemí. Je to přímý důsledek realizace Kalergiho plánu na vyhlazení národů západní civilizace a jejich nahrazení smíšenou „evroasijsko-negroidní rasou“, jak říká Kalergi.

Je to jeden z prvních signálů občanské války, úvod libanonského scénáře. (Libanonská občanská válka, prakticky permanentní a desítky let trvající po „úspěšném“ přijetí milionů muslimských „uprchlíků“ do Libanonu, dnes země rozvrácené a ekonomicky i kulturně upadající; země před přijetím muslimských „uprchlíků“ bezpečné, stabilní a prosperující.)

Celou řadu kdysi západních zemí nečeká nic jiného než probuzení z „multikulti“ iluze, z iluze nebo z vědomé lži mocných a všeho schopných kariéristů, z iluze „mírumilovný islám“ a iluze/lži „pracovití, pokorní, tišší a vděční univerzitně vzdělaní syrští uprchlíci ze Středoafrické republiky a Somálska“. Probuzení nárazem do zdi reality.

V Christchurchi, stejně jako třeba v Bataclanu, došlo k tomu, před čím varovali všichni „xenofobové“, „islámofobové“, „rasisté“, všichni ti „nevzdělaní hlupáci, kteří ničemu nerozumí“. Nesmiřitelnost nesmiřitelných kultur. Oheň a voda. Důkaz pitomosti teze multikulti ráje. V Christchurchi došlo na zákon akce a reakce. Došlo k reakci na probíhající útlak národů západní civilizace, na permanentní propagandu a snahy o implantování pocitu vinny za neúspěch muslimské civilizace všem, kromě viníků samotných.

Došlo k reakci na neustálé násilí a teror ze strany muslimských migrantů (legálních) nebo přímo nelegálních krimigrantů. To není schvalování terorismu v Christchurchi. To je diagnóza. Jako když vám lékař řekne, že máte akutní zápal slepého střeva a že pokud ten problém budete ignorovat, tak umřete. Lékař neschvaluje vaši smrt v takovém případě. Jen říká, jaké mají některé věci, některá rozhodnutí REÁLNÉ A NEVYHNUTELNÉ DŮSLEDKY. Důsledky bez ohledu na přání „xenofobů“, tím spíše bez ohledu na přání a „wishful thinking“ ideologů a pomatenců multikulturalismu.

Počet obětí muslimských teroristů se jen v Evropě a USA počítá v tisících. To mluvím jen o mrtvých, o zavražděných při muslimských teroristických útocích v západních zemích proti západním občanům. Statisíce znásilněných, pohlavně zneužívaných, týraných nebo šikanovaných – o tom ani nemluvím. To je vlastně už jen detail. Vnímáte tu hrůzu multikulti? V Británii mají muslimské znásilňovací gangy na svědomí možná milion obětí z řad bílých britských dívek, jak uvedla šéfka vyšetřovací komise britského parlamentu, a on už je to vlastně jen detail. Milion znásilněných a pohlavně zneužitých dívek v jedné jediné zemi – a je to jen „detail“ multikulti ráje.

Když mluvíme o terorismu, v poslední době se přitom vždy jedná o „čin pomateného jedince“, nemá to nic společného s ničím, a pokud tedy případně už to má vůbec něco společného s něčím, tak jedině s bělošským rasismem a islámofobií nebo s Trumpem či Orbánem. Reakcí na teror muslimů proti nemuslimům je „semkneme se, nenecháme se zastrašit (a budeme držet hubu nebo rovnou podlézat muslimům), nasvítíme rozhlednu, zapálíme svíčky, najdeme jednoho hodného muslima a budeme psát jen o něm a to až do zblbnutí“.

Po útoku ve Christchurchi muslimové vidí příčinu v „rostoucí islámofobii a rasismu“. To nechápu. Šlo přeci o čin pomatených jedinců, frustrovaných, psychicky nemocných osob, neznámého přesvědčení, neznámého jména, neznámé rasy, neznámého náboženství. Zdravili sousedy. Mladíci. Nebo ne? A tou jedině správnou reakcí je semknout se a nasvítit rozhledny. Také by pomohlo více pravicových extrémistů, po vzoru léčby muslimského terorismu, kdy jediným lékem na muslimský terorismus je více muslimů, více mešit hlásajících nenávist proti Židům a proti všem nemuslimům, více muslimských krimigrantů, více no-go zón, více sharia hlídek.

Když nacistické Německo obsazovalo Evropu, byla ohrožena existence celé naší civilizace a fyzické přežití evropských národů (zejména Židů a Slovanů). Dnes čelí evro-americká oblast, nebo řečeno s Huntingtonem západní civilizace, či civilizace a kultura judeo-křesťanská, velice podobnému riziku jako v éře nacismu – riziku rozvrácení a zničení, dnes ze strany muslimských džihádistů („migrantů“ – viz džihád migrací; nebo jak tvrdí kolaboranti: „uprchlíků“).

Národy západní civilizace dnes čelí, stejně jako v nacistické éře Německa, riziku zotročení a vyhlazení. V dnešní multikulti „Islám do Německa patří“ éře Německa celou Evropu ohrožují muslimští imigranti, ohrožují budoucí prosperitu i samu existenci naší civilizace a fyzické přežití nás stejně, jako „good Germans“ před 80 lety. Samozřejmě, není muslim jako muslim. Není migrant jako migrant. Ne každý z nich znásilňuje evropské dívky. Ne každý z nich podřízne evropskou manželku a děti, když získá pocit, že se nechovají podle islámu. On také ne každý Němec stál jako obsluha u „sprch“ v Auschwitz. Dokonce ani ne každý nacista pouštěl plyn nebo dohlížel na spalování desetitisíců a statisíců mrtvých nevinných lidí. Dokonce ani ne každý příslušník SS se osobně podílel na vyvraždění milionů Židů a milionů Slovanů. Ale téměř žádný Němec nezvedl aktivně svůj hlas.

I toto se bude opakovat – s vysokou mírou jistoty v řadě „západních“ zemí, dnes již spíše islámsko-západních směsí, kde se hranice mezi civilizacemi budou znovu ustanovovat. A znovu násilně, za cenu milionů a milionů mrtvých. Například ve Švédsku, Francii, Británii, Belgii, patrně i v Holandsku nebo Německu. Tyto země jsou podle mého názoru již dnes odsouzeny k občanské válce. Patrně se statisíci možná miliony mrtvých. Protože vlády a jim podřízené policejní složky a armády budou dlouhou dobu stát proti vlastním národům. Celý proces růstu antagonismu mezi různými kulturami a civilizacemi uvnitř jednotlivých zemí kdysi „Západu“ bude kamuflován, popírán, zamlčován. Pokud vůbec něco, pak budou zatýkáni, vězněni a případně přímo likvidování odpůrci „multikulti ideologie a odpůrci zotročení evropských národů Islámem a muslimskými migranty“. Již dnes se o to snaží francouzská „justice“ při pokusech o likvidaci Marine LePen (zatím ekonomickou likvidaci a snahou o uvěznění na základě „daňových“ kauz; jako když bolševici v padesátých letech kriminalizovali „kulaky“, tedy schopné a pracovité sedláky, kteří nechtěli do družstva a nesplnili nesplnitelné povinné dávky). Nebo jako když se britská sharia „justice“ snaží dostat Tommy Robinsona do vězení, kde by byl zavražděn svými pověstně hodnými a tolerantními muslimskými spoluvězni.

Občanská válka v těchto kdysi západních zemích tak nejspíše bude dlouho probíhat jakoby skrytě – a o to brutálněji vybuchne o něco později.

Budou další „pravicoví extrémisté“. Ale vzhledem k mnohaletému vymývání mozků na Západě směrem ke slabošství, zbabělosti, konformitě, ochotě se podvolit a podřídit, výchově k loajálnosti v dimenzích, jakých nedosáhl ani bolševik, vzhledem k tomu všemu bude mnohem méně násilí „pravicových extremistů“ a mnohem více násilí a teroru ze strany „hodných a tolerantních muslimů“. Mediální obraz i politická prohlášení budou samozřejmě vytvářet obraz přesně opačný. Poslušnost, tupá loajalita, vymyté mozky – kdysi svobodný Západ se pod rukama neo-marxistů během jejich úspěšného „pochodu institucemi“ proměnil na načančanou Severní Koreu. Nesrovnatelně vyšší životní úroveň, stejné otroctví. Jako když německému otci, funkcionáři EU, znásilnil nelegální afghánský imigrant dceru, pak ji utopil, a dotyčný řádně zfanatizovaný tatík nechal peníze vybrané německými vlastenci na podporu jeho rodiny poslat na podporu nelegální migrace do Německa. (Tomu říkám uvědomělý multikulti soudruh – nelegální muslimský migrant mu znásilní a zavraždí dceru a on chce více nelegálních muslimských migrantů. I Pavlík Morozov bledne závistí.) Časem možná orwellovská „svobodná média“ přijdou s tím, že 11. září spáchal pravicový extremista, kterého navedli Trump, Putin a Zeman. Nové generace lidí s podřadným pseudo-vzděláním tomu uvěří. Nějaká další šestnáctiletá švédská vojínka Jasánková začne vysedávat před školou na protest proti neochotě okamžitě zahájit nukleární válku proti Rusku a proti kraji Vysočina. A nějaký jiný multikulti bolševický blb ji navrhne na Nobelovu cenu.

Ale vážně. Budou opět „Good Germans“ č.2, aka „Good Muslims“, kteří se budou také mnozí účastnit aktivně teroru proti „nevěřícím“. A někteří budou jen přihlížet, mlčky nebo s nadšenými výkřiky. Jako když „Good Muslims“ ukrývali teroristy, kteří v klubu Bataclan povraždili přes 130 lidí a řadu z nich vykastrovali, odřezali jim části obličeje, vydloubali oči a jinak je zohavili – Good Muslims v pověstně pohodovém (jak psali agitátoři v iDnes) no-go předměstí Bruselu je „jen“ byli ochotni ukrývat. Nebo jako když podle svých vlastních slov „praví muslimové“ z Islámského státu podřezávali nebo zaživa upalovali zajatce. Jako když dav muslimů nadšeně volá, když v Afghánistánu nebo v Pákistánu ukamenovávají nebo zaživa upalují dívku, která se provinila tím, že ji jiní muslimové znásilnili. Ano, všichni soudruzi z neziskovek a všichni „masters“ dnešního zločinného plánu na islamizaci Západu, ti všichni nyní namítnou, že to není ten správný Islám.

A víte co? Víš co, Merkelová, Macrone, Rozumku, Šabatová, Kocábe, Drahoši a vy všichni ostatní? Seberte se a běžte to říct osobně muslimům třeba právě v Afghánistánu nebo Pákistánu – běžte a řekněte jim, že se nechovají jako muslimové, že vy všichni víte mnohem lépe než oni, co Islám je a co Islám není. Good luck!

Občanská válka bude s velikou pravděpodobností další fází skutečného průběhu realizace Kalergiho plánu, další fází islamizace Západu. Ne proto, že si ji přeji. Upřímně, opravdu upřímně – nepřeji si žádnou občanskou válku. Nikde na světě! A v Evropě, kde žiji, už vůbec ne! Jen prostě pro „multikulti“ země kdysi „Západu“nevidím jiné rozuzlení jako reálné a reálně očekávatelné. Mocní politici a jejich loutkovodiči rozběhli události, které budou mít svoje důsledky, a vše nabírá a čím dál více bude nabírat vlastní dynamiku. Když někdo skočí z vysokého mostu, buď se zabije nebo se zmrzačí. Na tomto konstatování není nic „nenávistného“, „xenofobního“ nebo jen nerozumného. Když skočí z vysokého mostu celé národy, slepě následující svoje „vůdce“ (ať již kteréhokoli ze dvou proslulých obdivovatelů hudby Richarda Wagnera na místě německého kancléře), dopadnou také špatně. Nepřeji jim to. Ale tvářit se, že to dopadne jinak než špatně, to by bylo jako hrát si na císařovy nové šaty.

A já se neucházím o žádnou funkci v EU, nechci pracovat v žádných neobolševických multikulti médiích, nežádám o grant na natočení filmu, nejsem tak neschopný a tupý, abych musel hledat obživu v nějaké neziskovce.

Takže si na víru v císařovy nové šaty hrát nemusím.

A nechci.

A nebudu.

V západních zemích je občanská válka podle mého názoru nevyhnutelná. Není to moje přání, jen přímý důsledek zločinné nebo jen stupidní politiky hlavních západních politiků a jejich pánů.

Výstřely v Christchurchi jsou jednou z tragických a strašných epizod občanské války, která bude přímým důsledkem politiky islamizace západní civilizace. A přijdou mnohem horší. Multikulti „ráj“ při svém kolapsu přinese utrpení, rozvrat, smrt. Pád z vysokého mostu a jeho důsledky. Zatím jen praskají kosti v kotnících při nárazu na tvrdou zem. Žádný let se po skoku z mostu nekoná, nenarostla žádná křídla, slibovaná ideology multikulti. Jen let celých národů dolů na beton reality. Doufám, že se naší zemi tyto hrůzy vyhnou. Doufám, že se naší zemi vyhne islamizace a masový dovoz muslimských migrantů. Doufám, že naše země zůstane i nadále zemí, kde jsou muslimové v zanedbatelné menšině a tudíž je a doufám i bude zemí s vysokou mírou tolerance a bezpečí pro všechny menšiny i pro všechny návštěvníky, dokonce i pro jinak zcela intolerantní muslimy. Doufám, že naše země bude žít v míru a v dobré spolupráci se všemi mírumilovnými zeměmi světa. Včetně těch muslimských, jako dříve bylo naší dobrou tradicí, ať již třeba s Irákem, Íránem, Libyí, Afghánistánem. Nebo třeba v budoucnu s Francií nebo Německem či jinou evropskou muslimskou zemí. Pokud ve Francii a Německu zvítězí migranti, zmocní se vlády a budou vyhlazovat Němce a Francouze, jak lze také reálně očekávat, protože tak to dělají muslimové již 1 400 let vždy a všude, kde začnou vládnout, pak doufám, že prchajícím Francouzům a Němcům nabídneme azyl. Ale přeji jim, aby se nestali štvanou zvěří ve svých vlastních domovech.

A především doufám a přeji si, ať naše česká země zůstane česká a zůstane uchráněna hrůz a strašných důsledků multikulti. Varují Christchurch i Bataclan. Snažit se míchat střelný prach a hořící prskavky prostě nedělá dobrotu.

Tak ať naše země zůstane česká. Ať naše země zůstane tím dobrým a laskavým domovem pro nás a také tím dobrým místem k návštěvě pro všechny dobré lidi. Zatím pro to máme nejlepší předpoklady.

Nepokažme si to.

Kdo skočí z mostu, už se totiž nemůže vrátit zpátky nahoru.


Autor: Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko pohrozilo Západu raketami   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 05:59:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko může umístit další rakety na svém evropském území v případě, jestliže USA budou postupovat stejně a zvýší svůj arsenál v Evropě. V interview pro časopis Mezinárodní život o tom hovořil náměstek ministra zahraničních věcí Alexandr Gruško.

„Budeme přijímat veškerá nutná odvetná a symetrická opatření, abychom zajistili rovnováhu ve sféře INF (Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu). Neplánujeme však umístění raket, a to ani v evropské části země, dokud se v Evropě neobjeví příslušné americké prostředky,“ uvedl Gruško.

Podle slov náměstka ministra zahraničních věcí je tak Brusel sám zainteresován v brždění zbrojního potenciálu USA a musí „čelit těmto plánům, pokud se skutečně objeví“.

Předtím se podobným způsobem vyjádřil velvyslanec RF v USA Anatolij Antonov. Řekl, že Moskva bude nucena umístit své rakety a v důsledku toho „bude celé území Evropy pokryto“.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že nehledě na agresivní prohlášení ruské vlády se aliance nechystá umísťovat další rakety v evropských zemích.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kWWX

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrská agentura SANA informovala o mrtvých a desítkách zraněných následkem výbuchu v Dajr az-Zauru   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 05:57:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrská státní informační agentura SANA informovala v sobotu o 4 mrtvých a 36 zraněných civilních obyvatelích následkem výbuchu miny umístěné bojovníky IS ve východní provincii Dajr az-Zaur.

Syrská státní informační agentura SANA informovala v sobotu o 4 mrtvých a 36 zraněných civilních obyvatelích následkem výbuchu miny umístěné bojovníky IS* ve východní provincii Dajr az-Zaur.

„Čtyři civilní obyvatelé zahynuli a 36 bylo zraněno následkem výbuchu miny, kterou umístili teroristé Islámského státu* ve vesnici Šula provincie Dajr az-Zaur,“ uvádí se ve zprávě.

Zdroj: SANA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaduro informoval o zahájení vojenského cvičení ve Venezuele   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 05:51:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Venezuele bylo zahájeno vojenské cvičení, sdělil prezident Nicolás Maduro.

„Bylo zahájeno komplexní vojenské cvičení Ana Karina Rote, abychom uhájili strategické služby země. Nedovolíme, aby nepřátelé naší vlasti opět ukradli klid hrdinného venezuelského lidu,“ napsal na Twitteru.

Cílem cvičení je tentokrát ochrana národních systémů zásobování vodou a elektřinou v souvislosti s energetickou havárií, která trvala několik dní.

Prezident informoval o vytvoření nové struktury ve složení ozbrojených sil republiky, jejímž úkolem bude ochrana strategicky důležitých objektů. Podle prezidentových slov součástí nové struktury budou 4 útvary, ale další podrobnosti nesdělil.

Sedmého března na vodní elektrárně al-Guri, která je největší v latinskoamerické zemi, ve státě Bolívar, došlo k havárii, která způsobila dosud nevídané svým rozsahem odpojení elektřiny: přinejmenším 20 z 23 venezuelských států zůstalo bez elektřiny. Práce závodů a státních podniků byla po celé zemi téměř na týden zastavena, vyučování ve školách nebylo dosud obnoveno.

Národní korporace pro elektrickou energii (Corpoelec) nazvala tuto událost diverzí a součástí energetické války proti Venezuele. Vláda prohlásila, že příčinou havárie byl organizovaný útok ze strany USA na vodní elektrárnu, která zásobuje elektřinou téměř celou zemi. Washington svůj podíl na energetickém kolapsu ve Venezuele popírá. Ve středu ministr komunikací a informací latinskoamerické republiky Jorge Rodríguez sdělil v pořadu státní televize, že dodávka energie byla obnovena na 100 % území státu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kWWT
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOPEC hrozí, že zničí americkou břidlicovou ropu   
Pridal tk Neděle 17 březen 2019 - 05:45:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) varuje, že zaplaví trh ropou, pokud Kongres USA přijme zákon namířený proti ropným kartelům. V sobotu o tom informovala televize RT.

V USA se projednává návrh zákona proti kartelům producentů a exportérů ropy (tzv. NOPEC). V případě, že bude návrh přijat, přijdou státní ropné podniky o svou suverénní imunitu před americkými soudy. Bude je tak možné žalovat za porušování hospodářské soutěže v souladu s antimonopolní legislativou Spojených států.

Ministr ropy Spojených arabských emirátů Suhail Al Mazrouei na schůzce s představiteli bank a dalšími věřiteli varoval, že v případě přijetí zákona se OPEC, která je ze své podstaty kartelem, rozpadne a každý člen tak zvýší svou produkci na maximum.

Opakovalo by se tak to, k čemu došlo v letech 2013 a 2014. Tehdy členové OPEC nekontrolovatelně zvyšovali těžbu ropy, což vedlo k propadu cen, a to v hodnotě pod 30 dolarů za barel. To mělo negativní dopad na zadlužené americké společnosti těžící břidlicovou ropu.

Banky, které financují těžbu břidlicové ropy, takový scénář rozhodně nevítají. Právě v tom totiž spočívá největší slabina těžby břidlicové ropy v USA – je velmi závislá na úvěrech. Jak uvedl šéf společnosti Total v loňském rozhovoru pro Bloomberg, těžba nekonvenční ropy je velmi kapitálově intenzivní. Prohlášení Al Mazroueiho má proto přimět věřitele amerických společností, aby aktivněji lobbovali proti přijetí zákona NOPEC.

Není to poprvé, co se američtí zákonodárci pokoušejí potrestat OPEC. Prozatím však bezúspěšně. Nicméně tentokrát má zákon větší šanci na úspěch, neboť jak demokraté, tak i republikáni chtějí potrestat Venezuelu, Írán, ale i Saúdskou Arábii.

Zdroj: RT


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3276 sec,0.0922 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,899kB