Sobota 30 březen 2019
EU se už úplně zbláznila!   
Pridal tk Sobota 30 březen 2019 - 04:52:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Štrasburku bylo přijato následující "Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))"

Doporučuji přečíst originál, protože tento blog je jen velmi stručný a zkrácený výtah. Celý text je v češtině zde: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20TA%20P8-TA-2019-0239%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FCS&language=CS&fbclid=IwAR0pbEmsvqDHKR6wPOiZ6pwYUlHZOc44uxsDflVbCBA_r4H8xtC5ZCc_cdU

Zírám s otevřenými ústy. Já si doposud myslel, že pro občany (alespoň v teoretické rovině) platí stejná práva a povinnosti, že přístup úřadů a státní moci by měl být ke všem stejný, - ale ono opravdu NE! Tak do očí bijící pozitivní diskriminace tu snad ještě nebyla!

Být dnes v Evropě "afrického původu" dává člověku netušené možnosti. Například:

- pracují pro vás vnitrostátní orgány pro rovnost a evropské sítě vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení (Equinet)

- máte právo na právní pomoc a finanční podporu v případě násilného činu

- není přípustné, aby jste měli ve škole horší známky než původní obyvatelstvo

- policie vás nesmí moc sledovat, zastavovat, prohlížet apod., jinak zneužívá svá práva

- musí na vás být hodní v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdraví a dokonce i v SOUDNICTVÍ!!!

- musí přestat vaše diskriminace v oblasti bydlení

- EU uznává, že jste v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti (čím sakra?????)

- musí se vám zvednout platy a je vás málo v politice

atd, atd.

EU tvrdí, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii,.... a že mají nárok na ochranu jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci.

EU vybízí státy, aby uznaly historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky a také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, ... mj. zavedením měsíců černošské historie.

EU vybízí členské státy aby uznaly Mezinárodní desetiletí lidí afrického původu OSN

EU žádá členské státy, aby odtajnily své koloniální archivy,

EU žádá členské státy aby podporovaly přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a aby řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu.

EU vyzývá k posílení finanční podpory pro občanské organizace na evropské, státní i místní úrovni

vyzývá Komisi, aby se v rámci svých stávajících programů financování a programů na příští víceleté období zaměřila i na lidi afrického původu

EU trvá na tom, aby členské státy zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány

EU žádá členské státy, aby zlepšily vztahy mezi orgány sociálních služeb a menšinovými komunitami, zejména černošskými komunitami a lidmi afrického původu;

EU vyzývá členské státy, aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov (včetně proškolení učitelů)

EU žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením

EU žádá členské státy, aby zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU;

EU žádá evropské politické strany, jakož i parlamenty aby podporovaly iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu

EU žádá Komisi, aby v boji proti afrofobii úrovni úzce spolupracovala s mezinárodními aktéry, jako jsou OBSE, OSN, Africká unie a Rada Evropy

Jo a používání černých masek udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu, které mohou diskriminaci ještě zhoršit. Zákaz černých masek a barvy je na obzoru! Vedlejší efekt je ten, že automobilky budou povinně nabízet pneumatiky v duhových barvách!

Mám k tomu pár dotazů - třeba:

- když teda budeme evidovat etnicitu u obětí - znamená to, že se bude evidovat etnicita i u pachatelů trestných činů a násilí??

- když máme tak super usnesení k lidem afrického původu, tak proč ho nemáme na imigranty třeba z Asie?

- když byl ten kolonialismus tak FUJ, tak proč jen ten v Africe? Co taková Indočína, Indie, Vietnam apod??? To nebyly kolonie?

- důležitý je hlavně akcent na to, posypat si hlavu popelem právě v souvislosti s tím kolonialismem. Nejvíce by to mělo zaznít třeba v ČR a pak např. v Maďarsku!

A celý tento cirkus se musí pochopitelně zaplatit. Evropský parlament třeba schválil tzv. Azylový a migrační fond. Jeho rozpočet bude téměř 10,5 miliardy eur. Ale to je jen jeden z mnoha fondů. Celkové náklady jsou násobně vyšší. Chcete se na této komedii podílet a platit jí ze svých kapes? Já teda rozhodně NE!

Já chci aby EU konečně dostala rozum - a když ne, tak prostě

ODEJÍT BEZ PLACENÍ!!

Jan Dočekal

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7868-eu-se-uz-uplne-zblaznila.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMusím pochválit i Metnara   
Pridal tk Sobota 30 březen 2019 - 04:49:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Leckoho asi vyvedu z míry, ačkoli tak činím bez velkého nadšení. Nikoli proto, že bych snad k němu zahořel čtyřprocentní láskou Jakuba Jandy, morálně čistého lidovce Hermanna, přítele sudeťáků, nebo dokonce samozvaného kněze Halíka, obdivovaného přítele králíkáře Drahoše. Nikoli proto, že bych mu odpustil Marákeš a další protinárodní tahy současné oligarchické a euromarxistické vlády. Rovněž jeho přístup k Svazu bojovníků za svobodu páchne pangermánským euromarxismem. Nicméně je třeba každého posuzovat spravedlivě a z hlediska akvizic a vyzbrojování naší armády již podruhé rozhodoval správně.

Tím se výrazně liší od své vševědoucí arogantní předchůdkyně blondýny hrající si na vojáky se svojí LGBT fenou. Po téměř slibném startu na co sáhla, to zpackala. Stačí připomenout, že vyhodila z práce špičkového odborníka, ředitele výzkumného ústavu v Brně Šafáře za to, že si dovolil říci pravdu. Vzorová euromarxistická pravdoláskařka.

Poprvé Metnar správně rozhodl v případě praxí prověřených radarů středního dosahu MMR izraelské společnosti IAI, které naše armáda potřebuje víc, než cokoli jiného. Ve své třídě jsou nejlepší na světě, protože izraelští konstruktéři dokážou spojit špičkové ruské i americké technologie. Celý kontrakt je navíc postaven výhodně i z hlediska spolupráce s českými subjekty, jichž se na něm podílí několik. Včera 27. 3. opět Metnar správně rozhodl z hlediska zadání parametrů k akvizici pásových bojových vozidel pěchoty (dále BVP) pro naši armádu. Kromě toho nedávno podepsal Memorandum of Undestanding (MOU) se státním podnikem VOP CZ v Šenově, jako koordinátorem výroby nových BVP pro armádu. Tento podnik má odpovídající výrobní kapacity a kooperační vazby.

Ne, že bych Metnara podezříval z vojensko-odborné geniality. Je to bývalý policista zabývající se politicko-mediálně správnými případy za ministra Peciny a rovněž dočasně jeden z vedoucích kádrů hnutí zelených mozků BOS, bohužel vydatně podlézajících euromarxistickému oligarchovi. Nicméně se zdá, že Metnar má dostatek rozumu, aby poslouchal rady odborníků, a nemá zájem se namočit do nějakých korupčních afér, či sexuálních ostud. Evidentně poslechl a akceptoval názory jak vojáka s dlouholetou praxí, generála Opaty, tak vojenského šéfa výběrové komise plukovníka Gazdy a jeho týmu, kteří si mohli BVP prohlédnout, případně vyzkoušet opakovaně v roce 2017 ve Vyškově a v minulém roce v Paříži. Metnar výrazně převyšuje mnohé svoje znalostně omezené předchůdce, především blondýnu Šlechtovou s Rambohafíkou, slouhu německých zájmů Stropnického, který dal polovinu naší armády Bundeswehru a specialistu na slavnostní nástupy a kladení věnců Picka, z něhož neudělaly zodpovědného odborníka zaměřeného aspoň občas mimo mimomanželský sex, ani generálské hvězdy, pozice poradce prezidenta a oficiální etický kodex, který sám podepsal.

Bojová vozidla pěchoty BVP-2 (originální ruské označení BMP-2) vyráběná v sovětské licenci byla ve své době špičková. Nicméně průběžně zastarala a naše armáda odmítla modernizační projekty od společnosti Excalibur, později CSG. Slovenská armáda modernizační program realizovala. Ostatně i v ruské armádě bylo v rámci postupné náhrady BMP-2 zavedeno do výzbroje 700 nově koncipovaných BMP-3 a v současné době běží sériová výroba nového typu T-15 Kurganěc. Tamní modernizovaná BMP-2 budou patrně uložena ve skladech pro potřeby vycvičených záloh. Problém BVP-2 je především v nízké balistické odolnosti a nízkém bojovém prostoru, který je navíc středově dělen z důvodu střelby z bočních střílen. Rovněž nádrže na zadních dveřích a absence sklopné rampy lze označit za negativa. Při výrazném zvýšení hmotnosti z důvodu zesílení odolnosti a zvětšení bojového prostoru by se zhoršila průchodnost v terénu a byl by potřeba silnější motor s celou pohonnou soustavou, zesílené zavěšení kol, nové pásy, nové komunikační prostředky. Řadu těchto problémů řešil modernizovaný typ Šakal holdingu CSG. Nicméně i v naší republice se budou vyřazená BVP-2 hodit pro vycvičené zálohy, ať již aktivní, či nikoli. Z hlediska nákupu nových BVP pro AČR nelze samozřejmě ani pominout určité politické zadání, kdy slouha cizáckých zájmů Stropnický připravoval nejen podřízení naší armády Bundeswehru, ale rovněž její přezbrojení BVP Puma, aby naši vojáci sloužili jako kanónenfutr euromarxistického Německa.

Nicméně v současnosti je situace taková, že podle rozvědek na druhé straně středozemního moře je realitou rostoucí tempo přípravy druhé vlny afroislámských migrantů, a to nejnižším odhadem 20 milionů z Afriky do Španělska a Itálie za podpory vedení německé EU a kolem 5 milionů z Iráku, Íránu, Afghánistánu, Pákistánu přes Řecko. Vedení EU si nedokázalo poradit ani s první zkušební vlnou, pravděpodobně záměrně. Jak bruselská euromarxistická, tak česká média o aktuálním ohrožení zarytě mlčí, protože EU je paralyzovaná neschopným a zrádcovským vedením a není připravena k odporu. Ohrožení tedy není z východu, včetně jakési napůl vymýšlené hybridní války s Ruskem za vůně novičoku. Bez ohledu na propagandistické žvásty generála Hanby a jemu podobných, přichází největší ohrožení z jihu a ze západu. Odtamtud se valí a především povalí nepřítel a hybridní válka z tohoto hlediska je už dávno v běhu. Jen se euromarxistům hodí zamlčovat pravdu. Už Turecko je dnes nepřítel, nikoli spojenec a jeho všudypřítomné kebabárny slouží jako základny obchodu s drogami, tvorby financí pro islamizaci myšlení domácího obyvatelstva a korupci státní správy a s velkou pravděpodobností také k získávání informací pro tureckou rozvědku, jejímž cílem zcela jistě není multikulturní pravda a láska. Vzorově to předvedli při genocidě Arménů a nejen Arménů. Prezident Erdogan se nedávno vyjádřil zcela jasně s požadavky území Evropy, až po Vídeň. Bude se hodit každý, kdo udrží zbraň, každá puška a každé obrněné vozidlo k obraně hranic, aby to u nás v segmentovaném několikavrstevném rasovém konfliktu nevypadalo jako nedávno v Sýrii. Jsme smrtelně ohroženi nejen my, ale rovněž Izrael, a civilizovanější arabské státy typu Sýrie, Jordánska, Egypta, Maroka i 70% Libye pod vládou generála Haftara, který s egyptskou a ruskou pomocí snížil migraci z jihu přes Libyi téměř o 80%. Zbylých 20% vesele pokračuje přes území vlády podporovaná z EU. Na spojence typu Německa a Francie se můžeme spolehnout stejně, jako v roce 1938. Nanejvýš nás budou tahat do agrese proti Rusku. NATO bude mít smysl z hlediska obrany evropské civilizace, nikoli Jandových evropských hodnot, pouze v situaci, že v USA bude vládnout vlastenecký prezident Trump, nebo podobně zaměřený republikánský politik. V opačném případě hrozí jako nášup k migrantům takzvaná preventivní jaderná válka, neboli agrese proti Rusku.

Samozřejmě očekávám kritiku na téma, že armádu nepotřebujeme. Nicméně armáda je jedním z jednoznačných symbolů státu, stejně jako hranice, či území národa, vlajka, národní hymna, jazyk a historie, v Evropě i křesťanství. Jak v době první světové války a odboje proti pangermánskému Rakousku, stejně jako v době euronacistického pangermánského protektorátu a zahraničního odboje proti němu, byla symbolem odporu právě armáda, počínaje legiemi. Její aktuální realita, složení a nasazení je závislé na politicích, které si občané zvolili. Resort obrany by měl být funkčním pracovištěm státní správy s dominujícím generálním štábem a bojeschopnými vojáky a dalšími uniformovanými specialisty. Neměl by být úřadem sociálního zabezpečení pro stovky zbytečných protekčních povalečů v civilu i úředníků v uniformě, především na přetékajícím ministerstvu a jeho odboru komunikace a propagace. Na ty by měla směřovat kritika, nikoli na vojáky, kteří nasazují zdraví a životy, takže potřebují kvalitní výzbroj a vybavení. Bojeschopné a vlastenecké vojáky s dobrou výzbrojí budeme potřebovat.

Dále očekávám povyk na téma vyhozených peněz na výzbroj zbytečné armády. Zde je třeba připomenout důležitý faktor domácího zbrojního, oficiálně obranného průmyslu, který vytváří pracovní místa, disponuje mnoha obtížně nahraditelnými odborníky, napomáhá transferu technologií a technologickému rozvoji na rozdíl od montoven, lisoven a pěstění řepky. Nelze přehlédnout, že právě domácí zájem zajišťují v maximální míře oficiálně vyhlášené podmínky výběrového řízení na pásová BVP. Vozidla se budou vyrábět u nás a koordinátorem bude armádní vojenský opravárenský podnik VOP CZ v Šenově. To, že již nedisponujeme vývojem a výrobou vhodných motorů a automatických kanonů pro současná BVP patří k chybám minulosti. Nicméně například části zaměřovačů pro typ CV90 od BAE Systems se vyrábějí u společnosti Meopta ve spolupráci s dalšími domácími výrobci. Hlavně pro samohybný minomet Mjölner (kladivo boha Tora) na podvozku CV90 se vyrábějí na Slovensku. I ten by se do budoucna hodil. Rozhodně jsou pro nás prospěšnější finance vynaložené na zbrojní průmysl, bojeschopnou armádu a funkční policii, než na politické neziskovky sloužící cizákům, solární a větrníkové ekozlodějiny, nekonečné stavební projekty a opravy typu D1, či opakovaně na stejných místech rozkopané Prahy a především na desetitisíce arogantních byrokratů v Bruselu.

Závěrem této části bych připomněl svůj nedávný článek z 24. 2. zaměřený právě na přezbrojení naší armády bojovými vozidly pěchoty. Jednalo se o reakci na typicky mainsteamový internetový diletantský výplod s názvem „Je nejdražší projekt v historii ČR odsouzen ke krachu,“ zveřejněný v plátku Ekonomický Deník s podpisem Jiřího Reichla, i když autorem byl pravděpodobně nějaký jiný redaktorský pisálek, neméně odborně nezdatný. Nejrychleji se dá najít na google pod: martin koller právě dnes.

Zadání a dodavatelé

Nečekaně realistické zadání je výsledkem faktu, že se při něm konečně prosadil názor odborníků a uživatelů budoucích BVP, zatímco a úředníci byli zatlačeni do pozadí. Přestaly podivné, vesměs diletantské mediální tlaky a další jednostranné zvýhodňování zcela nevhodného německého BVP Puma společnosti PSM, dokonce i v armádním výzkumném ústavu ve Vyškově. V rámci prezentace pro média v červnu 2017 došlo k tomu, že Pumu předváděla vycvičená osádka Bundeswehru, což se logicky projevilo při střelbě, zatímco ostatní vozidla civilní firemní technici a údržbáři. Dále bylo zfalšováno hodnocení vozidel, které napsali vojáci. Pumu prosazuje domácí společností GLOMEX, o níž jsem na generálním štábu neslyšel a na internetu nečetl mnoho dobrého, přičemž spolupracuje s neúspěšným politikem Vítem Bártou a jeho médiem Security Magazín, který se prezentuje vesměs opsanými články nevalné hodnoty na Seznamu. Jak se k sobě Bárta a vedení GLOMEXu měli lze doložit fotografiemi z Eurosatory 2018 v Paříži.

Z hlediska pravděpodobně neúplných zveřejněných požadavků na BVP pro AČR vyplývá, že vozidla mají přepravovat, řidiče, velitele, operátora výzbroje a osm vojáků. Z nich šest má tvořit družstvo a dva jsou specialisté. V podstatě to může znamenat i osmičlenné družstvo, které přepravují kolová bojová vozidla pěchoty Pandur II zavedená do naší armády. Tím je zajištěna systémová zaměnitelnost družstev a vozidel. Dále bylo rozhodnuto, že hlavní výzbroj BVP má být soustředěna v osádkové věži. V ní obvykle sedí velitel a operátor zbraňových systémů, zjednodušeně střelec. Tím odpadly snahy prosadit bezosádkové věže, případně zbraňové stanice s nekrytou výzbrojí, které používá i část současných BVP. Nicméně praxe ukázala, že osádkové věže mají vyšší bojovou hodnotu. Mezi původními, v podstatě neoficiálními požadavky byla rovněž věž vyráběná stejným výrobcem, jako podvozek s pancéřovou korbou. Hlavní výzbroj lafetovanou ve věži má tvořit stabilizovaný automatický kanon ráže 30 mm. Zde výběrový tým vyšel pravděpodobně logicky z faktu, že zavedená bojová vozidla Pandur II mají ve výzbroji americký automatický kanon Bushmaster ráže 30 mm. Zbraň je sice drahá z hlediska nákupu i provozu, ale spolehlivá, účinná, používaná mnoha armádami a nabízí nejširší spektrum munice. Předpokládá se využití aktivní ochrany zesilující balistickou odolnost a logicky komunikační systémy přenosu dat v rámci C4I kompatibilní s jinými armádami NATO. Vychází se z životnosti minimálně 30 let s možností dalších modernizací. Vozidla splňující zadání budou podrobena praktickým zkouškám. Oficiálně nebyl zmíněn požadavek poměru koní či kilowattů na tunu hmotnosti z hlediska mobility na bojišti. Plavání se vzhledem k hmotnosti vozidel nepředpokládá. V původním předběžném zadání byl rovněž požadavek historie vozidla a jeho zavedení do výzbroje armád. Je to logické, protože žádná armáda se nechce stát zkušebním polygonem nového zahraničního vozidla, které nemá praxi a není zavedeno do výzbroje, nejlépe v zemi, kde se vyrábí. Stačí si připomenout podivné vítězství kolového bojového vozidla pěchoty Pandur II, kde naše republika zaplatila vývoj osmikolové verze z původní rakouské šestikolové, přestože například osmikolová vozidla Rosomak od společnosti Patria se ukazují jako bojově hodnotnější. Důležitým faktorem je samozřejmě cena, ale rozhodně by nemělo dojít k situaci, kdy cena se dostane do konfliktu s bojovou hodnotou. Ukázkovým příkladem nevhodného rozhodnutí je nákup transportních letounů CASA při srovnání s typem Hercules.

Požadavky versus nabídka

Požadavky zcela evidentně splňuje BVP CV90 MkIV CZ společnosti BAE Systems. Je zavedené ve výzbroji několika armád, bylo nasazeno v Afghánistánu, vyrábí se v několika verzích, je vyzbrojeno kanonem Bushmaster ráže 30 mm, je možné je vybavit komunikačními systémy kompatibilními s armádami NATO, přepravuje 3+8 vojáků, má perspektivu z hlediska modernizace a výkonu motoru. Česká filiálka společnosti BAE Sytems kooperuje s řadou českých a slovenských podniků. CV90 uspěl ve výběrovém řízení v Kanadě proti starší verzi vozidla ASCOD. V roce 2017 ve Vyškově bylo CV90 nejrychlejší, překonalo nejvyšší překážku a bylo na druhém místě v přesnosti střelby za zvýhodněným typem Puma. CV90 bylo prezentováno ve verzích s osádkovou i bezosádkovou věží. Filiálka BAE Systems dlouhodobě spolupracuje s mnoha českými podniky a v případě výroby předpokládá spolupráci s VOP CZ.

Vozidlo Lynx KS42 společnosti Rheinmetall existuje v současnosti v prototypech, či funkčních vzorech, a to ve dvou verzích. Jedná se o bojovou a víceúčelovou s flexibilní možností konstrukce různých subverzí. Historii a bojovou praxi Lynx nemá. V současnosti se účastní výběrového řízení v Austrálii, což pravděpodobně ovlivní budoucnost jeho výroby a komerční realizace. Nicméně australský generál odpovědný za akvizici se údajně vyjádřil, že Austrálie nebude zkušební platformou. V bojové verzi přepravuje Lynx 3+8 vojáků, výzbroj může tvořit kanon Bushmaster ráže 30 mm, komunikační prostředky mohou být kompatibilní s NATO. Vozidlo bylo roku 2018 prezentováno s bezosádkovou věží, nicméně výrobce uvádí, že použití osádkové věže je možné. Zda takovou věží reálně disponuje, nebylo publikováno. Hmotnost bojové verze je vyšší, než 40 tun. Už původní lehčí verze KF31přepravující 3+6 vojáků a prezentovaná ve Vyškově neuspěla z hlediska mobility. Nová verze je samozřejmě těžší. V současnosti se výrobce snaží o přípravu výroby silnějšího motoru u společnosti Liebher. Nicméně vývoj má být údajně ukončen až v roce 2022, takže sériová výroba by mohla být zahájena někdy v tom, nebo následujícím roce. Možnosti a rozsah kooperace společnosti Rheinmetall s českými subjekty z hlediska možné výroby nebyly publikovány.

Vozilo amerického konsorcia GDELS s označením ASCOD 42NG vychází z typu Ulan zavedeného v rakouské armádě a vyráběného rovněž ve dvou verzích ve Španělsku jako Pizzaro a Pizzaro II. Z hlediska prezentace a případné výroby spolupracuje GDELS s domácím Holdingem CSG, který disponuje výrobními kapacitami. Ve Vyškově byla roku 2017 prezentována lehčí verze ASCOD 36 přepravující 3+6 vojáků. Vozidlo mělo tehdy nižší mobilitu ve srovnání s CV90 a výzbroj tvořil jeden ze dvou prototypů bezosádkové věže Samson II s kanonem Bushmaster ráže 30 mm. Tento prototyp byl pouze demonstrační, druhý funkční se účastnil výběrového řízení s vozidlem Boxer v Litvě. Díky doslova stachanovskému výkonu izraelských zbrojířů a zapůjčené munici se podařilo zúčastnit střeleb. Ulan i Pizzaro II přepravují 3+8 vojáků a mají osádkové věže. Vozidla ASCOD zvítězila ve výběrovém řízení pro britskou armádu, kde se rozbíhá výroba několika verzí s názvy Ajax, Ares a další. Britové nakonec u bojové verze upřednostnili osádkovou věž. Vedení GDELS dlouho doufalo, že v zadání pro AČR bude bezosádková věž. Nicméně již na přelomu roku byl zahájen vývoj a výroba prototypu verze 42NG s novou osádkovou věží vybavenou kanonem Bushmaster ráže 30 mm. Nicméně základna a klec této věže se nevešla do starší verze 42, aniž by se počet přepravovaných vojáků snížil na 3+6. U typu 42NG se proto jedná o prodloužení pancéřové korby o zhruba 60 cm. Tím logicky vzroste hmotnost vozidla a sníží se pohyblivost, pokud nebude použit výkonnější motor. Návštěva ve výrobním závodě v Seville byla umožněna pouze vybraným, převážně mainstreamovým novinářům, autorovi tohoto článku nikoli, takže může hodnotit pouze ze zprostředkovaných informací a znalostní projekce konstrukce. ASCOD42NG je stejně jako Lynx prototypem, nebo funkčním vzorem bez historie a bojového nasazení.

Vozidlo Puma obchodní společnosti PSM je de facto výrobkem společností KMW a Rheinmetall. Jeho prezentaci zajišťuje již výše zmíněná společnost GLOMEX. Vyrábí se pouze v základní bojové verzi, má pouze bezosádkovou věž Lance, převáží 3+6 vojáků. Vývoj trvá již 14 let a dosud není Puma plně zavedena do výzbroje Bundeswehru. Stále odsouvané zavedení do výzbroje a nahrazení typu Marder se předpokládá v roce 2022. Vznikly problémy z hlediska přepravy vyšších vojáků a komunikační techniky. Vozidlo váží přes 42 tun a je stejně velké, jako konkurenční typy a zároveň téměř dvojnásobně drahé. Podmínky zadání nesplňuje a s velkou pravděpodobností ani splňovat nebude.

Určitě budeme čtenáře informovat o dalším vývoji. Rozsáhlejší články budou zveřejněny v novém časopisu ARMBET (Armády, Bezpečnost, Technika), jehož první číslo vyjde v dohledné době.

Martin Koller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNehumánní čin! Nevládní organizace zaútočily na Malťany, kteří vrátili migranty do Libye   
Pridal tk Sobota 30 březen 2019 - 04:43:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic popsala situaci ve Středozemním moři. Podle nich je „zoufalá a nebezpečná“. Organizace ujišťuje, že úřady kladou stále větší překážky tomu, aby se lidé, kteří prchají z Afriky, dostávali bezpečně do Evropy prostřednictvím záchranných lodí. Píše o tom portál iDnes.cz.

Nejenom zločin, ale i nehumánní čin! Nevládní organizace zaútočily na Malťany, kteří vrátili migranty do Libye

Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic popsala situaci ve Středozemním moři. Podle nich je „zoufalá a nebezpečná“. Organizace ujišťuje, že úřady kladou stále větší překážky tomu, aby se lidé prchající z Afriky dostávali bezpečně do Evropy prostřednictvím zasahujících záchranných lodí.

Členské země Evropské unie počátkem týdne o půl roku prodloužily činnost protipašerácké unijní operace Sophia, ale zároveň dočasně zastavily práci všech plavidel, které v ní působí. Evropská komise toto rozhodnutí zkritizovala.

Itálie žádá ostatní země EU, aby si přebíraly uprchlíky, které lodě operace v souladu s námořním právem zachrání na moři a které by měly vysadit v nejbližším bezpečném přístavu. Vláda v Římě postupuje v této věci radikálně a odmítá například vpouštět do svých přístavů lodě nevládních organizací s naloděnými migranty.

„Žádný stát nemůže vyhostit nebo vrátit uprchlíky do zemí, kde jsou ohroženy jejich životy a svoboda,“ reagovala na situaci humanitární nevládní organizace Mediterranea Saving Lives.

Tureckou loď El Hiblu 1, která zachránila více než stovku migrantů z moře před přistáním ve Vallettě, obsadilo maltské komando. Pětičlennou skupinu, která se zmocnila řízení plavidla, vojáci přesvědčili, aby se se vzdala bez odporu. Zřejmě po ujištění, že plavidlo skutečně dopluje až na Maltu. Únosce převzaly na břehu maltské civilní úřady. Pachatele čeká obvinění z trestného činu.

Zbývající migranty nyní čeká umístění do uprchlických táborů a s největší pravděpodobností bude zahájena dlouhá procedura posuzování, zda mají právo na azyl. Pak se bude muset několik dobrovolnických evropských zemí domluvit na jejich přerozdělení, protože Malta si je ponechat nechce, protože má nízké kapacity.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mcEP

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMO RF: Tajné služby Francie a Belgie připravují provokaci namířenou proti VKS Ruska   
Pridal tk Sobota 30 březen 2019 - 04:41:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Představitelé tajných služeb Francie a Belgie přijeli do syrského Idlibu, aby zorganizovali provokace s jedovatými látkami, řekl na brífingu Viktor Kupčišin, šéf ruského centra pro usmíření bojujících stran v Sýrii.

„Představitelé francouzských a belgických tajných služeb přijeli do Idlibu, aby zorganizovali provokace. Pod jejich vedením se konalo setkání s polními veliteli teroristických skupin Hayat Tahrir Ash-Sham* a Hurrasem Al-Dínem*, a také s představiteli pseudo-humanitární organizace Bílé přilby,“ řekl.

Kupčišin dodal, že podle centra se na této schůzce diskutovalo o organizaci zinscenovaného natáčení, které má údajně ukázat, že Rusko a Sýrie používaly jedovaté látky proti civilnímu obyvatelstvu. Bylo uvedeno, že od 14. března do 27. března 2019 zástupci belgických bezpečnostních složek zaznamenali na videozáznamech letecké útoky, kterými ruské VKS napadaly skladiště s municí a místa shromažďování dronů ozbrojenců teroristických skupin na území deeskalační zóny v Idlibu. Tyto videozáznamy mají sloužit jako důkaz o „použití chemických zbraní“.

„Za účast při natáčení scén, na kterých jsou vidět účinky jedovatých látek, budou vypláceny platby ve výši 100 dolarů na osobu. Zároveň organizátoři používají k provokaci skutečné toxické látky, aby dosáhli „věrohodnosti“ fotografií a videí,“ řekl Kupčišin.

Poznamenal, že obětmi tohoto trestuhodného plánu mohou být uprchlíci a rodinní příslušníci občanů, kteří byli dříve utlačovaní skupinou Hayat Tahrir Ash-Sham.

23. března, pod kontrolou francouzských tajných služeb, byly doručeny jedovaté substance na bázi chlóru z města Serakab, do osad Chán Šajchún, Maaret-Horma a Kafer-Zait (všechny se nachází v provincii Idlib) pod rouškou bomb s kyslíkem a plynem.

Ruské centrum pro usmíření bojujících stran v Sýrii vyzvalo vůdce nelegálních ozbrojených skupin, aby se vzdali ozbrojených provokací a vydali se cestou mírového urovnání situace v oblastech, které jsou pod jejich kontrolou.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mc9D

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzraelský premiér uvedl, že v pásmu Gazy je možné podniknout rozsáhlé akce   
Pridal tk Sobota 30 březen 2019 - 04:35:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu 28. března řekl, že Izrael je připraven podniknout rozsáhlé akce v pásmu Gazy v reakci na možnou eskalaci násilí.
   
30. března letošního roku je 43. Den palestinské půdy, a také první výročí protestů palestinských lidí v pohraniční oblasti pásma Gazy. Organizátoři palestinských demonstrací už uvedli, že zahájí rozsáhlé demonstrace.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Moskvě bylo založeno středisko ochrany zájmů čínských a ruských podniků   
Pridal tk Sobota 30 březen 2019 - 04:32:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 28. března bylo v Moskvě založeno středisko ochrany zájmů čínských a ruských podniků, středisko bude poskytovat zákonné pomoci čínským podnikům v Rusku a ruským podnikům v Číně, aby dobře vyřešily rozpory, tím se ochrání zájmy investorů a vytvoří se dobré podnikatelské prostředí.

Čínský velvyslanec v Rusku Li Hui (Li Chuej) na slavnostním ceremoniálu založení střediska uvedl, že v posledních letech Čína a Rusko věnují velkou pozornost podpoře spolupráce mezi podniky obou zemí, úroveň spolupráce se neustále zvyšuje, zároveň také došlo k rozporům mezi podnikateli obou zemí, což v určité míře ovlivnilo důvěru bilaterální spolupráce.

Ruský iniciator střediska ochrany zájmů čínských a ruských podniků, zplnomocněnec ruského prezidenta pro ochranu zájmů podnikatelů Boris Titov uvedl, že dosud je v Rusku již registrováno více než 5000 čínských společností, jejich podnikání je v oblastech výroby automobilů, výstavby infrastruktury, domácích spotřebičů a každodenní spotřeby. Pokud se setkají s právními problémy, zmíněné středisko bude jejich nejlepším ochráncem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2048 sec,0.0625 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,607kB