Čtvrtek 15 srpen 2019
Prohlášení Národní demokracie k aktuálním snahám o návrat k totalitnímu režimu   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 19:56:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní demokracie je zděšena z posledních kroků zejména ministerstva vnitra, tajných služeb a parlamentu vedoucích ve svém důsledku k návratu do dob totality.

Ministr vnitra za ČSSD Jan Hamáček sice nemá v současnosti již prakticky žádnou legitimitu, což ukázaly volby do Evropského parlamentu, ale o to úporněji jeho ministerstvo prosazuje zákony, případně zastrašování, které je vedeno nejen proti alternativním mediálním projektům, ale i proti pronárodním subjektům a v neposlední řadě proti obyčejným občanům, kteří mají ještě odvahu vyjádřit nespokojenost zejména s pokračující migrací do Evropy a do ČR.

Ministr vnitra Jan Hamáček se sice vyjadřuje ve smyslu, že je proti nelegální migraci, ale v rámci svých silných pravomocí umožňuje migrantům z Afriky a z muslimských zemí cestovat do ČR legálně. V tisících jsou tištěna pobytová víza pro tyto cizí občany, která jim umožňují se k nám nastěhovat pod záminkou studia, léčebných pobytů apod.

Naši občané jsou si dobře vědomi toho, co se zároveň s těmito migranty do Evropy a ČR importuje. Kromě toho, že se jedná o jednotlivce nekompatibilní s naší společností, přinášejí do Evropy zároveň násilí v takové brutální podobě, které zde od středověku nemá obdoby.

Pro příklad z posledních dnů uvádíme teroristický čin Eritrejce, který hodil 29. července 2019 ve Frankfurtu pod jedoucí vlak osmileté německé dítě před zraky jeho matky. Další brutální vražda se stala ve Stuttgartu 1. srpna 2019 – syrský útočník tam bestiálním způsobem za bílého dne na ulici ubodal německého občana před zraky jeho dcery.

Minimálně v případě Eritrejce se jedná o genocidní útok proti zde v Evropě usazené bílé rase. Jelikož to není zdaleka ojedinělý počin, zdá se, že je proti bílému muži, ženě a dítěti zahájena rasová válka ze strany sem importovaných Afričanů a muslimů.

Bohužel tyto brutální masakry a útoky na evropské obyvatelstvo jsou nepřímo způsobeny našimi vlastními evropskými politickými představiteli. Afričané a muslimové jsou k migraci do Evropy povzbuzováni, Evropa je jim vykreslována jako země pro ně zaslíbená, kde si mohou brát, co uznají za vhodné. Zároveň je veden mediální útok proti „bílému heterosexuálnímu muži“, jemuž jsou přisuzovány všechny hříchy minulého i současného světa. Tím je proti původním Evropanům vyvolávána nenávist. Na útocích proti původní křesťanské morálce se podílejí i média hlavního proudu mimo jiné tím, že jsou glorifikovány různé nestandardní projevy sexuálních a jiných menšin. Tyto menšiny jsou uměle, za pomoci neziskového sektoru, vytvářeny a všemi způsoby podporovány. Cílem je rozbít homogenitu českého národa a oslabit tím jeho vůli k sebezachování.

Jelikož se stále najde v Evropě a v českém národě dost odvážných a prozíravých občanů, kteří se s tímto údělem, který je pro ně a jejich rodiny vlastizrádnými politiky připravován, nehodlají smířit, praktikují proti nim Evropská unie a evropské vlády tvrdá opatření v podobě kriminalizace svobody slova a uplatňování totalitních represivních zákonů, které jsme zde v naší zemi měli naposledy v padesátých letech minulého století.

Evropská unie a evropské vlády, které již dnes ve většině neslouží svým vlastním občanům, ale zájmům globálních elit, přicházejí s neuvěřitelnými opatřeními proti svým vlastním lidem. Tato opatření se postupně aplikují do všech evropských států skrze nastrčené politiky v jejich vládách.

Takto přichází i náš ministr vnitra Jan Hamáček s termínem tzv. “předsudečné nenávisti“, čili jakýmsi „předstupněm“ trestných činů šíření nenávisti a hanobení rasy. „Předsudečná nenávist“ zatím trestným činem dle trestního zákoníku není, ale brzy jím nepochybně má být – už nyní státní zastupitelství vyšetřují zhruba 170 takovýchto případů.

K termínu „předsudečná nenávist“ se vnitro uchyluje proto, aby se nějak vypořádalo s faktem, že odpor proti migraci pochází stále častěji od obyčejných lidí, které lze těžko zaškatulkovat do dříve používaných termínů „extrémista“.

Pokud by pak nějaký vyšinutý jednotlivec, zejména evropského původu, spáchal skutečný trestný čin, budou se od něj hledat nitky k nepohodlným alternativním médiím nebo pronárodním a vlasteneckým politickým stranám, které ho údajně měly v jeho trestném činu svými názory ovlivnit. Takové médium nebo politická strana budou následně kriminalizovány a zakazovány. Ministrovi před definitivním koncem jeho politické kariéry vůbec nevadí, že se to příčí nejen zdravému rozumu, ale i několika paragrafům v zákonech, jako např. v Trestním zákoníku, kde je paragraf se zněním: „K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění“. Navíc se tato tzv. předsudečná nenávist stane výběrově použitelným klackem na kohokoliv, na koho represivní orgány ukáží. To už je totalita, kterou neměl odvahu nastolit ani Klement Gottwald.

Velmi alarmující je zároveň to, že do veřejného diskursu jsou jako autority čím dále častěji vpouštěny různé bezpečnostní složky a tajné služby. Požadují např. změny školních stanov a tím přepisování historie zejména 2. světové války. Ale to není zdaleka vše. V červnu 2019 jim PS PČR schválila novelu zákona o zpravodajských službách, kde jim poslanci odsouhlasili shromažďování veškerých dat o všech, tedy i o bezúhonných, občanech. To mj. znamená kontrolu pohybu na bankovních účtech, monitorování nákupů občanů, odposlechy apod.

Vývoj našeho politického systému se nejen odchýlil od ideálů 17. listopadu 1989, ale jde přímo proti nim. Národní demokracie proti těmto a podobným totalitním praktikám ostře protestuje a požaduje, aby byla vláda nad našimi záležitostmi znovu vrácena českému lidu. Požadujeme vystoupení z totalitní Evropské unie, z agresivního vojenského paktu NATO, návrat ke skutečně demokratickým hodnotám a vrácení původně národního majetku zpět do českých rukou.

Předsednictvo Národní demokracie dne 8. srpna 2019

Zdroj: https://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-narodni-demokracie-k-aktualnim-snaham-o-navrat-k-totalitnimu-rezimu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvědek u soudu nesmí lhát, a jak to bylo u soudu v Jihlavě   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:46:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na nesčetné dotazy občanů považuji za nutné, veřejnost informovat o uplynulém soudním líčení, které probíhalo ve dnech 12. a 13. srpna 2019 u Okresního soudu v Jihlavě. Kauza je ve věci jmenování JUDr. Renaty Vesecké Ph.D. do funkce místopředsedkyně ERÚ pro věci právní. Dle žalobce Kamila Špeldy se Alena Vitásková (v té době předsedkyně ERÚ) dopustila zločinu, protože Renáta Vesecká (bývalá nejvyšší státní zástupkyně) nesplňovala podmínky pro výkon funkce místopředsedkyně na ERÚ pro věci právní.

· Na „trestný čin“ upozornil zaměstnanec ČEZ a.s. Pavel Prokeš tím, že v závěru roku 2014 podal trestní oznámení (krátce po jmenování Vesecké)
· Příslušná PČR s šetřením nespěchala, pravděpodobně se domnívala, že se o trestný čin nejedná
· Vyšetřování převzala protikorupční policie Hradec Králové a dozorový státní zástupce Kamil Špelda (několik měsíců před obžalobou Vitáskové povýšen tehdejší ministryni Válkovou)
· Pro jmenovací dekret Vesecké přijelo na ERÚ několik desítek policistů
· V roce 2015 Vitásková obviněna a následně Kamilem Špeldou obžalována
· Soudní líčení bylo zahájeno v srpnu 2018 a zanedlouho padl nepravomocný rozsudek podmíněný trest 3,5 roku………
· Všichni se proti rozsudku odvolali
· Advokát Vitáskové doc. T. Gřivna – požadoval zproštění
· Státní zástupce Špelda požadoval nepodmíněný trest – vězení s ostrahou a náhradu „škody“ tj. mzdu Vesecké včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění
· Krajský soud v Brně – odvolací soud - vrátil celou kauzu zpět k prvoinstančnímu soudu do Jihlavy k dalšímu dokazování
· Zda Vitásková jednala v zájmu ERÚ(zajistit chod kvalifikovanými pracovníky) a ve veřejném zájmu, jak se po celou dobu procesu obhajovala
· nebo chtěla bývalé nejvyšší státní zástupkyni, přednášející trestní právo na vysoké škole a úspěšné advokátce vytvořit prospěch (Renátě Vesecké)

O dokazování šlo celé dva dny a vystřídala se celá škála svědků, jak z řad stávajících či bývalých zaměstnanců ERÚ, tak nejvyšších pater státního zastupitelství, či justice.

Monstr proces s Vitáskovou probíhal za účasti médií. Rozruch způsobilo jen několik málo věcí a pravděpodobně ještě způsobí. Pan soudce všechny velmi podrobně poučil, že nesmí lhát. V této chvíli připravujeme důkazy, že jeden svědek prokazatelně lhal. Tak uvidíme, jak se s tím státní zástupce Kamil Špelda popasuje.

Veřejnost se hlavního líčení téměř neúčastnila. Odhaduji, že všechny lidi dnes zajímá neúnosný růst cen energií, růst energetické chudoby. Počátkem letošního roku inicioval Institut Aleny Vitáskové Ústavní stížnost na vysoké ceny energií, která byla podána. Občany dále zajímá, proč se odehrál „masakr“ na ERÚ před pár dny a proč se tam vrátili z velké části ti, kteří byli spolutvůrci podpor pro obnovitelné zdroje, kdy se částka začíná šplhat k bilionu korun. A my všichni tento byznys pro pár „chytrolínů“ platíme z vlastní kapsy. Všechny spotřebitele energií pochopitelně zajímá, jak byli poškozeni, když na jejich úkor ERÚ vycházel vstříc některým subjektům na energetickém trhu, jak nedávno sdělil ministr průmyslu a obchodu Havlíček a jeho slova potvrdil premiér Babiš. Občany zajímá, jak je stát odškodní, když byli poškozeni a stát to přiznal.

Také lidi zajímá, proč je Vitásková stále tahána po soudech. Je to proto, že poukázala na zločiny kolem energetiky? Na vysávání kapes těch nejchudších, těch nejzranitelnějších, kteří se nemohou bránit? Je to tím, že po celou dobu bránila a stále brání mlčící většinu?

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Institut Aleny Vitáskové z.s.
Záhřebská 30
120 00 Praha 2 - Vinohrady


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Moc, sláva, bohatství – co ze všeho nám zbylo? Naše řeč.“   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:34:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tento úryvek, resp. verš od Svatopluka Čecha není daleko od úplné pravdy.

Pokud píši ne úplné pak proto, že bych nerad našemu národu připisoval takové vlastnosti, kterými jsme v poslední době ani jako národ, ani jako stát rozhodně nedisponovali.

Mám tím na mysli, že jsme již dávno neměli žádnou moc, tím méně nějakou slávu. Co jsme však rozhodně měli, pak bohatství. Nepochybně se mnou nebude souhlasit mnoho spoluobčanů když budu bez uzardění a otevřeně tvrdit, že jakkoli byla doba totality za vlády komunistů pro některé občany krutá, také nespravedlivá či nesvobodná, přesto se náš národ díky pracovitosti nejen brzy vzpamatoval z následků II. světové války, posílil své vlastenecké a národní cítění, posílilo se duchovní, kulturní, historické, ale i materiální bohatství. I když vládli komunisté, nikdy se nevzdali vlastenectví, národních tradic, ani duchovní a kulturní historie, vždy zachovávali tradice, které byly základem všeho národního bohatství.

V této souvislosti si neodpustím připomenout těm, kteří o vládě komunistů nemají (v lepším případě) valné mínění, že za jejich opravdu plodné 40 leté vlády bylo pro občany ČSR vybudováno nesrovnatelně víc, než za ¾ období od slavného listopadu 89. Pro ilustraci několik ukázek toho, co jsme měli a co nám zbylo: Komunisti za 40 let postavili přehrady : Orlík, Lipno I, II, Kamýk, Slapy, také statisíce bytů, školy, divadla, tepelné jaderné elektrárny Dukovany,Temelín, Jaslovské Bohunice, pražské metro, které funguje dodnes, dálnici Praha-Brno - kterou dnes nejsou schopni ani udržovat, vybudovali celá nová města, jako Havířov, Poruba apod.

A nyní se zamyslete, co se zde postavilo za posledních 30 let. Skoro nic a co se postavilo, většinou nefungovalo, jako tunel Blanka, který se stále opravuje, renovuje. Zateplují se domy, které kdysi postavili komunisté. Starý komunistický byt 2+1 v paneláku, kterým alkoholik Havel říkal králikárny, stál v Olomouci 18.600 Kč, na který se rodina složila, nebo se dalo našetřit za jeden rok, případně zdarma (po odpracování 10 let ve firmě), někdy za použití tzv. stabilizačního příspěvku (stabilizační byl příspěvek na udržení pracovní síly v tom kterém regionu). Tento "komunistický" byt, o 40 let později, se dnes prodává za 2 MILIONY a lidé, aby si jej mohli koupit, se zadluží na 20 let.

A můžeme pokračovat, třeba zemědělství? Patřilo k nejlepšímu v Evropě, také díky JZD Slušovice a byli jsme v podstatě soběstační! Tedy až na banány a toaletní papír. Dnes? Všechno je zlikvidované, kravíny zavřené, zrušené,65% vepřového dovážíme, ovoce, zeleninu jakbysmet. A hlavně banány, které hnijí v každém větším obchodě, protože jsou drahé! Cukrovary zavřené, na vše kvóty a a limity, na polích jen samá řepka a kukuřice. Lidé na vesnici přišli o práci. Ani svou vinici si nenasadíte, protože jsou na to evropské limity.

A fabriky? Kladno, Vítkovice, ČKD? Škoda, Tatra, Zbrojovka, OP Prostějov. Barum, Tesla, Zetor a řada dalších, kde jsou dnes tyto světové firmy? V čem je tato doba lepší? Že veškeré zisky z výroby i obchodu jdou do ciziny? Vždyť naši „vlastenečtí“ politici prodali Francouzům i naši vodu. Ještě chybí nechat si zakázat dostavbu Temelína, nebo ho zavřít a budeme závislí úplně na všem.

Jsme vyrabovaná země s levnou pracovní sílou kdy i to, co za práci dostaneme, odvádíme nákupem do ciziny. Obchody jako např. Kaufland, Tesco, Lidl, Albert a mnohé další a také převážná část zboží jsou z ciziny a tam také odchází zisk. Kdo tedy napáchal pro zemi větší škodu, co se týká národního bohatství?Teď už jen chybí ukrást to lithium a bude úplně vymalováno.

Nebyla řeč o vědě, zdravotnictví, školství, sportu, kultuře, o kterých by se dalo stejně pozitivně psát, ale to by bylo na dlouho. Jsou tu však ještě další odvětví či obory, ve kterých jsme naprosto ztratili suverenitu a státnost. Ve státě působí korporátní subjekty, jako jsou např. banky, pojišťovny, nebo velké průmyslové komplexy, které z hlediska vlastnictví jednoznačně dokazují, že nám v naší zemi nepatří takřka nic. Ze 14 pojišťovacích společností nám ve většinovém vlastnictví však nepatří žádná společnost, z 12 bankovních domů nám z hlediska vlastnictví patří pouze jedna banka! V oblasti pivovarnictví, které bylo naší chloubou, nám dnes z 10 vlastnických subjektů plně patří pouze Budějovický Budvar, další čtyři jsou již v podílovém vlastnictví.

Co z toho vyplývá? Žili a pracovali jsme za komunistického režimu, v totalitě, ale zachovávali jsme si své národní bohatství prakticky ve všech oblastech lidské činnosti. Byli jsme v převážné většině nejen soběstační, ale také silní v exportu výsledků práce našich lidí. Dnes nemáme nic, jsme jen montovnou s levnou pracovní silou, jsme námezdními dělníky cizích firem, cizích majitelů, kteří se de facto chlubí výsledky poctivé práce našich lidí od konce války do listopadu 89. Dnes se totiž s něčím původně typicky českým, jako tomu bylo za těch proklatých komunistů, nemáme čím chlubit. A auta, vyráběná pod značkou Škoda jen dokazují, že sice jde o českou značku, ale s německým vlastníkem! A to je opravdu, ale opravdu žalostně málo! Vlastně to o ničem českém nesvědčí, protože ať to vezmeme z jakéhokoli úhlu pohledu, firma Škoda = firma VW.

Za vlády komunistů se budovalo a můžeme směle říct, že kdyby toho nebylo, dnes nemáme nic. Ono, pokud jde o vlastnictví, tak vlastně opravdu nic nemáme, protože to bohatství, vybudované za komunistů, dnes patří cizím zahraničním vlastníkům.

Takže, když se vrátíme k titulku tohoto článku, tak nám opravdu z toho našeho nemalého českého bohatství, které jsme si vybudovali, zbyla naštěstí ještě pořád česká „naše řeč“. Jak dlouho ještě? (Zpracováno i za použití textu z nevyžádaného emailu bez uvedení autora).

Jiří B a ť a


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeští muslimové nechtějí platit své dluhy a tak jim zabavili mešitu v Praze. Teď řvou propagandu o zlých Češích   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:31:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čeští muslimové rozjeli propagandistickou kampaň proti dražbě budovy mešity v Praze, kterou jim zabavil exekutor. Podle muslimů dlužili jen 22 tisíc korun a neměl tak exekutor právo jim mešitu zabavit. Muslimové v mediích apelují na svého přítele a zároveň šéfa ČSSD Hamáčka, který se před mešitou nimi fotil, ale také volají o pomoc k šéfovi hnutí ANO Babišovi. Muslimové vyhrožují, že prodanou mešitu neopustí a budou v ní nadále působit i když již budova patří někomu jinému ... A kde je pravda? pravdou je, že muslimové dluhy platit nechtěli a nedlužili 22 tisíc, ale skoro 200 tisíc. prostě klasické lhaní ...

Například web Aktualne.cz zveřejnil text o zlých českých exekutorech, kteří ubližují českým muslimům a zabavili jim a vydražili jednu z pražských mešit. Jenže realita je úplně jiná. Díky finanční podpoře Vás čtenářů Eurabia.cz může reakce podporovat mé aktivity v monitorování islámského extremismu a islamizace České republiky a tak jsem zjistil následující fakta.

Mešita Alfirdaus je nejen soukromým majetkem kuvajtských muslimů, ale zároveň je mezi pražskými muslimy dlouhodobě šířená informace, že majitel Bader Mea Aknafith neni poctivý a nevyplácí slíbené mzdy za odvedenou práci a naopak má dlouhodobě problémy s financemi.

Muslimové lžou, když tvrdí, že dlužili jen 22 tisíc. Faktem je, že jejich dluh byl zhruba 170 tisíc korun českých a oni odmítali reagovat na výzvy, aby svůj dluh zaplatili. Prostě si asi mysleli, že mohou Čechy okrást a nic se jim nestane. Exekutor se snažil muslimy přesvědčit k zaplacení dluhů skoro 3 (!) roky a muslimové na to kašlali. Teprve poté se rozhodl exekutor mešitu zabavit a dát do dražby, což čeští muslimové vnímají jako urážku a podvod ze strany Čechů. Asi čekají, že Češi se nechají v klidu podvádět od muslimů a nebudou se bránit.

Doporučoval bych tedy Bakalovým poskokům, aby si nejprve ověřili fakta než budou šířit muslimskou protičeskou propagandu o zlých Češích, kteří ubližují hodným českým muslimům.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci zachytili záhadné rádiové signály z dalekého vesmíru   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:28:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Astronomové zaregistrovali osm opakujících se rádiových signálů známých jako rychlé rádiové záblesky (FRB). Jejich zdroje jsou zatím neznámé, ale vědci jsou přesvědčeni, že je to přírodní jev. Píše o tom Science Alert.

Rychlé rádiové záblesky (FRB) jsou krátké záhadné rádiové impulzy detekovatelné radioteleskopy. Vědci znají ojedinělé a opakující se FRB; opakující se byly známé pouze dva, ale nedávno astronomové dokázali pomocí teleskopu CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) detekovat dalších osm takových signálů.

Dva zdroje rádiových signálů - FRB 180916 a FRB 181119 – se zableskly více než dvakrát (desetkrát a třikrát), ostatní vyslaly opakované rádiové signály pouze jednou, přičemž nejdelší pauza mezi registrací rádiových vln byla 20 hodin. Podle vědců to může znamenat, že se mnohé FRB opakují, ale některé jsou aktivnější než jiné.

Většina z osmi nových rychlých rádiových záblesků vykazuje pokles frekvence signálu s každým opakovaným zábleskem, což může být klíčem k pochopení mechanismu, který je vytváří. FRB 180916 má navíc nejnižší rozptyl signálu, což svědčí o relativní blízkosti zdroje k Zemi. Může to také pomoci určit povahu rádiového záblesku.

Vědci by se nyní měli snažit pochopit, odkud tyto signály pocházejí. Přibližným lokalizováním výskytu FRB mohou experti dojít k předpokladu, co je způsobilo; podle stávajících předpokladů mohou být zdrojem takových signálů mladé magnetary - hustá hvězdná jádra s velmi silnými magnetickými poli. Je možné, že jednotlivé a opakující se FRB pocházejí z podobných prostředí; je možné, že dva typy FRB jsou způsobeny různými událostmi - opakujícími se a ojedinělými.

Vědci, kteří objevili osm nových opakujících se FRB, uvádějí, že tyto signály trvaly v průměru déle než jednotlivé signály. Ukazuje se, že pokud bude tato tendence potvrzena, může to svědčit o tom, že různé události způsobují různé typy FRB, protože doba trvání záblesku podle vědců odráží jeho produkující mechanismus.

Již dříve byli vědci schopni stanovit zdroj jednoho z opakujících se FRB - FRB 121102; jak se ukázalo, přišel z vysoce magnetizovaného prostředí. Jeden z nově objevených signálů, které odborníci dokázali podrobně prostudovat, FRB 180916, prošel také magnetickým polem, ale byl mnohem slabší než v případě FRB 121102: to svědčí o tom, že ne všechny opakující se FRB pocházejí z extrémních prostředí.

Rychlý rádiový záblesk trvá několik milisekund a je doprovázen uvolněním obrovského množství energie do vesmíru. Řada vědců se domnívá, že záblesky mohou být důsledkem katastrofických událostí - například smrti hvězd. Některé rádiové impulzy se však časem opakují. Zdroj FRB 121102, který je považován za neutronovou hvězdu, vydal signály v letech 2012 a 2015–2017.

Zdroj: Science Alert, SputnikSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump nevyloučil odchod z WTO   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:19:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud to bude nezbytné, Spojené státy mohou vystoupit ze Světové obchodní organizace (WTO). Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Podle něj WTO pouze pomáhá jiným zemím zneužívat USA ve svůj prospěch.

Jako příklad uvedl Trump Čínu, jejíž průmyslová výroba začala strmě stoupat poté, co vstoupila do WTO. Americký prezident připustil, že se obě země nacházejí ve stavu obchodní války.

Není to poprvé, co Trump připouští možnost odchodu z WTO. V červenci požadoval reformu organizace. Prezident Spojených států usiluje o snížení amerického obchodního deficitu, který dosahuje 600 miliard ročně.

Washington hodlá 1. září uvalit 10% cla na čínské zboží, jejichž roční hodnota importu do USA dosahuje 300 miliard dolarů. Čínská centrální banka na toto rozhodnutí reagovala oslabením své měny na nejnižší hodnotu od prosince minulého roku.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8WZzSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMédia zjistila, čí stíhací letoun se přiblížil k letadlu Šojgu   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:14:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stíhací letoun F-18, který se pokusil přiblížit k letadlu ruského ministra obrany Sergeje Šojgu nad neutrálními vodami Baltského moře, patří španělskému letectvu, oznámily noviny ABC.

Patří do složení mise NATO pro hlídkování vzdušného prostoru baltských zemí.

Madrid má v Pobaltí celkem pět stíhacích letounů F-18 s obsluhou o počtu 140 lidí. Španělský kontingent je dislokován v litevském Šiauliai a pobude v Pobaltí do konce srpna. V současné době se účastní hlídkovací mise NATO síly Španělska, Velké Británie a Maďarska.

Ministerstvo obrany Ruska v úterý informovalo, že se stíhací letoun vzdušných sil NATO F-18 nad neutrálními vodami Baltského moře snažil přiblížit k letadlu ruského ministra obrany Sergeje Šojgu. Nicméně piloti dvou stíhacích letounů Su-27, kteří let ministra doprovázeli, letoun vytlačili a nenechali ho, aby se přiblížil. Později ruský vojenský resort zveřejnil video cele události.

V úterý 13. srpna Šojgu pracovně navštívil Kaliningrad, kde se zúčastnil slavnostního pokládání základního kamene pobočky Nahimovské vojenské námořní školy.

Není to poprvé

Před dvěma lety došlo k podobnému incidentu. Letouny NATO se pokusily doprovodit letoun ministra obrany Ruska nad neutrálními vodami Baltského moře, když směřoval do Kaliningradu. Letoun, ve kterém se nacházel Šojgu, měl eskortu složenou z letounů námořního letectva Su-27.

Jeden z letounů NATO se pokusil přiblížit k letadlu ministra, do cesty mezi něj a ministerské dopravní letadlo se postavila stíhačka Su-27, která ho eskortovala. F-16 poté ustoupil.

Činnost zahraničních letadel v blízkosti ruských hranic

​V poslední době je činnost zahraničních výzvědných letadel a dronů v blízkosti ruských hranic a vojenských objektů mnohem intenzivnější. Zahraniční vojenské letouny se pravidelně objevují nad Baltským mořem, v oblasti Krymu a Krasnodarského kraje a také kolem ruských základen v Sýrii.

17. června stíhací letouny Su-27 zachytily americké bombardéry B-52N, které se blížily k ruským hranicím ze směru Černého a Baltského moře. Ruská letadla provedla jejich zachycení v souladu s mezinárodními předpisy.

V dubnu ruská armáda uvedla, že během průzkumných misí v blízkosti vzdušného prostoru země zachytila 20 zahraničních letadel. Nebyly však zaznamenány žádné případy průniku.

Od března jsou častější i lety jaderných strategických bombardérů Boeing B-52N. Ruské ministerstvo obrany opakovaně vyzývalo Washington, aby takové operace zrušil, ale Pentagon to odmítl.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8WHk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínská delegace v EU: Evropská strana by neměla činit neuvážené poznámky ohledně hongkongských záležitostí   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:11:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínské delegace v EU dne 13. srpna řekl, že Hongkong je čínský Hongkong. Hongkongské záležitosti jsou čistě vnitřní záležitosti Číny a žádné zahraniční vlády, organizace ani jednotlivci do nich nesmí zasahovat. Evropská strana by neměla činit neuvážené poznámky ohledně hongkongských záležitostí.

Mluvčí čínské delegace v EU poukázal na to, že současný stav v Hongkongu se vyvinul v extrémní násilí. Nelze zaměňovat přísné prosazování zákonů hongkongskou policií a extrémní násilí radikálních sil. Nejdůležitějším úkolem Hongkongu v současnosti je zastavit násilí a obnovit pořádek, což je nejnaléhavější výzva a nejširší shoda všech kruhů v Hongkongu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUmělecký vývoj hudebního skladatele   
Pridal tk Čtvrtek 15 srpen 2019 - 07:08:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bohuslav Martinů se narodil 8. prosince 1890 ve věžní místnosti chrámu svatého Jakuba v Poličce. V letech 1906 – 1910 studoval na pražské konzervatoři jak studium hry na housle, tak i skladby, na varhanním oddělení a přestože obě studia nedokončil, působil v letech 1922 – 23 jako houslista a úspěšný skladatel v České filharmonii. Stal se též žákem Josefa Suka na mistrovské škole pražské konzervatoře.

Od roku 1923 žil v Paříži, kde studoval u skladatele Alberta Roussela. Stal se obdivovatelem pařížské hudby, která postupně přecházela z impresionismu na jazz a folklór. Nejvíce inklinoval ke Stravinskému a jako do jisté míry jeho epigon začal komponovat skladby inspirované lidovou hudbou, což se projevilo hlavně v pantomimickém baletu Špalíček. Podobně tak jako Stravinskij, tak i on, brzy a s úspěchem, komponoval jazzové skladby, např. Jazzovou suitu, balet Kuchyňská revue nebo operu Tři přání. V třicátých letech minulého století byl Martinů ovlivněn novoklasicismem a na texty Jiřího Muchy zkomponoval kantátu pro baryton, mužský sbor a orchestr s názvem Polní mše, již věnoval československým dobrovolníkům na francouzské frontě. Jeho závažným dílem se v té době stala opera Julietta, kterou v podstatě Martinů opouští novoklasicistní styl a používá jakýsi harmonický postup moravské modulace, jenž je později v literatuře nazýván jako „Juliettin spoj.“

B. Martinů se v roce 1926 seznámil s Charlotte Quennehan a v roce 1931 se s ní oženil. Když ale byla Francie obsazena, uprchli společně v roce 1941 do USA, kde zůstali až do roku 1953. Ve Spojených státech začal komponovat symfonie, které se vyznačovaly jakousi spontánností, rytmickou svěžestí a značnou fantazií. Napsal Symfonii č. 6 Symfonické fantazie a dílo Fresky Piera della Francesca s notnou dávkou imaginace. V posledních letech svého života se začíná znovu obracet k základním otázkám lidské existence, což se projevilo především v Řeckých Pašijích a v Eposu o Gilgamešovi.

V roce 1946 vyučoval na Berkshire Music School, byl jmenován profesorem skladby na Princeton University v New Jersey a rovněž učil na Mannes of Music v New Yorku. V roce 1952 získal americké občanství.

Je opravdu obtížné vybrat ze stovek jeho opusů nejvýznamnější skladby. Přesto se o to pokusím. Za mimořádné a pozoruhodné skladby považuji: Operní burlesku Voják a tanečnice, Slavnostní ouverturu k všesokolskému sletu 1932, hudbu k filmu Marijka nevěrnice, Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot, Památník Lidicím (pro symfonický orchestr), cyklus písní na texty moravské lidové poezie Písničky na dvě stránky, kantátu pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod Mikeš z hor a Izaiášovo proroctví.

Zvlášť jsem si ponechal jeho kantátu pro soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod (dvoje housle, viola a klavír) Otvírání studánek na text básníka Miloslava Bureše. Vím o tom, že v roce 1956 natočil režisér A. F. Šulc film Otvírání studánek a v roce 1981 natočil režisér Vladimír Sís hudebně – poetický televizní film téhož názvu s hudbou Bohuslava Martinů.

Ale já chci popsat provedení této nádherné a hluboce filozofické skladby v květnu 2010 na zahradě ZUŠ v Jilemnici, jíž jsem se tehdy zúčastnil. Byl to opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Jedinečným způsobem zpívaly ženské sbory Jizeranu Semily, Foerstru Jičín a Bořivoje Lomnice n.P., půvabně recitoval Jaroslav Vávra, předseda ObV UČPS Hradec Králové a František Koudelka, můj kolega z Pěveckého sdružení pražských učitelů, se vroucně zhostil barytonového sóla. Nelze nevzpomenout ani na zdařilou choreografii Markéty Kulichové, která navrhla, nastříhala a ušila potřebné kostýmy.

Bohuslav Martinů v roce 1953 opustil USA a od té doby žil převážně ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Od roku 1956 vyučoval jako skladatel na Americké akademii v Římě. Zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu a byl pohřben v Schönenbergu poblíže Basileje.V roce 1979 byly jeho pozůstatky převezeny do rodné Poličky.


Miloslav Samek


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2468 sec,0.0605 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,857kB