Úterý 27 srpen 2019
Kdo ubytovává na statku, nebude podle Evropské komise zemědělec, i když chová dobytek a pěstuje obilí – a přijde o dotace   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 05:22:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po celou dobu od našeho vstupu do EU přesvědčoval Brusel zemědělce, že si musí opatřit další zdroje příjmů. Sedláci investovali desítky miliard například do agroturistiky. Nyní Evropská komise v předložené reformě Společné zemědělské politiky EU navrhuje, aby provozovatelům jakékoli nezemědělské činnosti byly odebrány zemědělské dotace.

V pátek 23. 8. 2019 se na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích uskutečnil odborný seminář o reformě Společné zemědělské politiky EU. Akci pro zemědělce uspořádala Agrární komora ČR. Po úvodních zdvořilostních zdravicích ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) a zástupců sesterské slovenské organizace Pol'nohospodárská a potravinárska komora SR šokoval stovky přítomných zástupců zemědělských podniků ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Štěpán Kala. „Na žádost ministerstva zemědělství jsme provedli modelaci dopadů návrhu na omezení vyplácení dotaci zemědělským firmám, které kromě chovu dobytka a pěstování zemědělských plodin provozují i jiné ekonomické činnosti. Vyšlo nám, že o zemědělské dotace by podle návrhu Evropské komise mohlo přijít až 80 % zemědělských podniků,“ varoval Kala. Ústav podle jeho slov prováděl analýzu na reprezentativním vzorku více než 6 tisíc zemědělských firem ze současných zhruba 32 tisíc příjemců zemědělských dotací.

V Evropském parlamentu a v Evropské radě již více než rok probíhají ostrá jednání o Víceletém fiskálním rámci, který má stanovit ročním rozpočtům EU výdajové limity pro léta 2021 až 2027. Evropská komise by v těchto letech chtěla omezit evropské dotace do zemědělství.

Návrh zemědělské reformy obsahuje řadu úsporných opatření. Zatím nejznámějším je návrh na zastropování plateb, které by omezilo dotace pro větší zemědělské podniky. V první variantě Komise navrhuje jedné firmě vyplatit na dotacích maximálně 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu Kč). V další variantě je strop stanoven maximální výměrou. Firmy, které hospodaří na více než 500 hektarech půdy, by podle Komise neměly dotace dostávat.

Kolem tohoto návrhu se u nás rozpoutala ostrá politická debata. Vláda premiéra Andreje Babiše návrh odmítá, stejně jako KSČM, která vládu toleruje. Část opozice, konkrétně strany tzv. Demokratického bloku (ODS, TOP 09, Starostové a KDU-ČSL), stejně jako Piráti, jej naopak podporují. Poukazují přitom na to, že největším příjemcem zemědělských dotací je firma Agrofert, jejímž beneficiářem je premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Demokratického bloku by zemědělské dotace neměly být dávány velkým firmám vůbec. Piráti by chtěli dotačně podporovat jen drobné samostatně hospodařící farmáře. SPD snižování dotací do zemědělství odmítá úplně a nepovažuje za dobré v zájmu vystrnadění Babiše z politiky obětovat tisíce větších zemědělských firem, které zaměstnávají desítky tisíc lidí.

Kdo je zemědělec?

Kromě návrhu na zastropování plateb se však doposud bez informování veřejnosti jednalo na Radě v rámci tzv. expertních komisí i o návrhu na omezení vyplácení dotací pouze na čistě zemědělské firmy. V ČR byl obsah návrhu Komise poprvé zveřejněn právě v minulý pátek na odborném semináři na výstavě Země živitelka. Celý problém se točí kolem nové definice zemědělce. Tedy osoby, která má nárok na zemědělské dotace.

„Komise navrhuje omezení v různých variantách. Je tam možnost počítat podíl tržeb ze zemědělské produkce na celkovém obratu firmy a krátit zemědělské dotace poměrným dílem. Návrh obsahuje i možnost úplného odebrání zemědělských dotací firmám, které mají i jiné ekonomické aktivity,“ řekl zemědělcům ředitel ÚZEI. V jedné variantě podle něj Komise plánuje kvůli větším škrtům dotací počítat společně i holdingové firmy nebo firmy se stejným vlastníkem. „A dokonce hodlají pátrat i po stejných osobách ve statutárních orgánech majetkově oddělených zemědělských a nezemědělských firem,“ konstatoval Kala.

Proti představenému návrhu z Bruselu se v diskusi zvedla bouře nevole od přítomných zástupců zemědělských firem. Za „skandální“ a „šílený“ jej označila Agrární komora i Zemědělský svaz. „Celých 15 let od našeho vstupu do EU nás Komise nabádá, abychom si hledali i jiné zdroje příjmů než jen čistě zemědělskou produkci. Chtěli, abychom začali dělat agroturistiku nebo jiné návazné činnosti spojené se zemědělstvím. A toho, kdo je poslechl, chtějí nyní trestat odebráním dotací,“ křičel rozhořčeně předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Podle něj zemědělci vždy dělali i nezemědělské činnosti. „Už od středověku řada sedláků mimo sezónu polních prací jezdila s povozem jako formani. Přidružené výroby z dob JZD si velká část z nás ještě pamatuje. Nebylo to nic špatného a vznikla tak řada firem, které se později uplatnily na trhu například se softwarem,“ připomněl Pýcha.

Prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek upozornil na to, že návrh má řadu na první pohled skrytých min. „Řada zemědělských firem provozuje v obci čerpací stanici. Část nafty používá pro své stroje a část prodává ostatním zákazníkům. Jenže při tom jsou realizovány velké obraty. I když větší část ceny jde státu ve formě spotřební daně a DPH a zemědělcům zůstane jen malá část. Pokud by se to krácení dotací počítalo podle obratu, tak by to pro ně byla katastrofa,“ varoval Jandejsek. Bez čerpacích stanic provozovaných zemědělci by podle něj lidé na venkově museli za pohonnými hmotami zbytečně jezdit velké vzdálenosti.

„Problém je v definici. Sedlák, který prodává své vypěstované brambory nebo maso ze svých chovů přímo konečnému spotřebiteli, vlastně provozuje maloobchodní činnost. Pokud větší část své produkce neprodá za horší ceny přes velkoobchod nebo zpracovatelské firmy, tak by mu za prodeje přímo zákazníkům byly kráceny dotace,“ upozornil Marin Pýcha. Návrh podle něj jde přímo proti všemu, co doposud EU i stát prosazovali i podporovali.

Podle prezidenta Agrární komory s návrhem nesouhlasí ani zemědělci z jiných členských států EU. „Jednali jsme o tom už s Rakušany, Němci, Italy a Finy. Všichni jsou zásadně proti krácení dotací tomu, kdo kromě zemědělství dělá i přidružené činnosti,“ konstatoval Jandejsek. I v dalších zemích podle něj mají přidružené činnosti velkou tradici.

Návrh Komise odsoudil na semináři i ministr zemědělství Miroslav Toman. „Připadá mi šílené posílat každý rok všem 32 tisícům zemědělských firem dotazník s otázkou: Jste zemědělec? Už jenom na zpracování těchto papírů bychom museli na ministerstvu přijmout desítky dalších zaměstnanců, kteří by do počítače ládovali odpovědi,“ konstatoval Toman.

Generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán se domnívá, že by to mohlo znamenat i nutnost nabrat až tisíce nových státních úředníků. „Pokud by SZIF, který v ČR rozděluje zemědělské dotace EU, měl zkoumat majetková a personální propojení zemědělských firem s nezemědělskými podniky, tak by to znamenalo obří nárůst byrokracie,“ konstatoval Šebestyán.

Proč?

„Majetková struktura firem a jejich vzájemné propojení není dáno jednou provždy. Mění se to v čase – a rovněž v průběhu roku. Není absolutně v silách žádné státní organizace to neustále sledovat. Permanentně by z toho České republice hrozilo riziko vracení části dotací,“ varoval bývalý náměstek ministra zemědělství a dnes člen zemědělského výboru Evropského parlamentu Martin Hlaváček (ANO). Reálně podle něj existuje jediná možnost jak to „vypapírovat“ - a tou je audit, který by byl přikládán v příloze k vyúčtování dotací. „Takový audit ale stojí dost peněz. Připadá mi to ze strany Komise jako přihrávka do kapes auditorských firem,“ konstatoval Hlaváček. Podle něj je přitom řeč řádově o stovkách milionů korun jen v ČR.

Náhradnice v zemědělském výboru Evropského parlamentu Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) uvedla, že se špatně vysvětluje voličům, proč by měli zemědělské dotace pobírat nezemědělci. „Nejen u nás, ale i v dalších členských státech byly popsány stovky případů takzvaných čerpačů. Jde o firmy, jejichž hlavní náplní činnosti není chov zemědělských zvířat nebo pěstování zemědělských plodin, ale pobírání dotací. Tomu je třeba nějak zabránit,“ konstatovala Šojdrová. Detaily návrhu Komise, které popsala analýza UZEI, jsou však podle ní nepřijatelné. „Budeme muset ve výboru řešit, jak odlišit čerpače od skutečných zemědělců. Tohle ale není správná cesta,“ konstatovala europoslankyně. Řešení problému jí na místě nabídl bývalý prezident Agrární komory a bývalý senátor Jan Veleba (SPOZ), který přednesl jednoduchou, ale přesnou definici: „Zemědělec je ten, kdo pěstuje zemědělské rostliny a nebo chová zemědělská zvířata,“ navrhl za potlesku přítomných Veleba.

Bývalý ministr zdravotnictví a dnes člen zemědělského výboru Evropského parlamentu Ivan David (SPD) přirovnal všechny ty čachry s koeficienty krácení a různými formami limitů a škrtů k hazardní hře Skořápky. „Celý problém vznikl kvůli tomu, že se Evropská komise rozhodla vzít peníze zemědělcům a dát je na podporu migrace z Afriky a Blízkého východu do EU. V návrhu Víceletého fiskálního rámce je uvedeno, že jen provoz agentur EU pro migraci a azyl má stát ročně 10 miliard eur. Také je tam napsáno, že peníze na jejich činnost se mají převést krácením zemědělských dotací,“ upozornil David. Tento návrh je třeba podle něj odmítnout. „Pak nemusíme brát peníze ani malým farmářům, ani velkým zemědělským podnikům. Ani konvenčním, ani biozemědělcům,“ prohlásil europoslanec. Celá konstrukce předložená Bruselem na něj působí dojmem, že jde opět o hledání způsobů, jak veškeré zemědělské škrty přenést na bedra východoevropských zemí – a zvláště České republiky, jejíchž zemědělců by se reforma dotkla nejvíce z celé EU.

Jana Kunšteková

Zdroj: iPrima
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPříštího prezidenta musíme hledat již teď   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 05:11:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Miloš Zeman sice bude ještě více než dva roky – bude-li živ a dostatečně zdráv – sedět na prezidentském křesle, ovšem poohlížet se po jeho možných nástupcích je nutné již nyní.

Předpokladem smysluplnosti takového poohlížení ze strany nás, obyčejných občanů, je jistě zachování přímé volby prezidenta. Tedy takové volební metody, od níž si kavárensky smýšlející politické elity slibovaly volbu jejich koně, a po jejímž opětovném zrušení se začínají ozývat hlasy po té, co „ten správný kandidát“ tím dle nich hloupým a nevzdělaným lidem již podruhé zvolen nebyl. Ale to jen tak pro připomenutí.

Jaký by příští prezident měl a neměl být? Nejlepší bude tuto otázku rozdělit do dvou podskupin: jaký by měl resp. neměl být v politickém, a jaký v mimo-politickém smyslu. Je jasné, že na tyto otázky budu odpovídat ze svého pohledu a z hlediska svých preferencí, nicméně nikdo by na ně asi neodpovídal zásadně jinak. Zkusím tedy odpovědět heslovitě ve dvou odrážkách:

V politickém kontextu by prezident:

měl mít na srdci na prvním místě Českou republiku a až pak jakékoliv nadnárodní organizace, neřku-li cizí státy

neměl mít viditelné konexe na nějakou politickou stranu (zvlášť pokud je ta strana aktuálně u moci), neziskovou či globalistickou organizaci nebo „tajnou společnost“

měl být někým, kdo o politické záležitosti projevoval dlouhodobý zájem a prokázal, že se v politice orientuje

neměl podléhat politické korektnosti a být jejím zastáncem

měl by být silnou osobností, která v minulosti prokázala odvahu a bude mít schopnost jednat samostatně, aniž by se stala pouhou loutkou svých poradců

neměl mít dvojí občanství

měl být orientován nikoliv prozápadně či provýchodně, nýbrž pročesky, promoravsky a proslezsky

neměl mít ani komunistickou, ani „chartistickou“ minulost

V nepolitickém kontextu by prezident

měl dobře znát dějiny naší země s důrazem na dějiny politické

měl mít spořádaný rodinný život, v ideálním případě by neměl mít za sebou rozvod(y), zvlášť pokud byly jím způsobené

měl být někým, o kom občané v minulosti alespoň slyšeli, nikoliv marketingovým produktem zájmových skupin jako slovenská prezidentka Čaputová

měl by v etických otázkách tíhnout více ke konzervatismu než liberalismu

neměl být člověkem, u nějž bude zřejmé, že jej polovina národa bude nekriticky milovat a druhá nekriticky nenávidět

měl respektovat pozitivní přínos křesťanství v českých i evropských dějinách

měl by být „morálním kádrem“

neměl být přílišným individualistou
pokud jde o filosofické přesvědčení, neměl by být postmodernistou

měl by odmítat ideologie jako LGBT, gender nebo radikální ekologismus

Takových odrážek by se jistě dalo vypsat více. Co je však důležité: nikdy nenajdeme ideálního prezidenta a každý možný kandidát bude vždy výsledkem nějakého přijatelného kompromisu mezi ideálem a tím, co nabízí realita. A té reality se netýkají pouze a jen hodnotové, politické a jiné postoje a přesvědčení kandidáta, nýbrž i jeho realistická šance na zvolitelnost, díky které zde nevyjmenuju některá jména - minimálně jedno - které bych jinak vyjmenoval.

Každopádně: pokud hrubě rozdělíme – a myslím, že to můžeme na základě reálného stavu věcí učinit – dnešní názorově vyprofilovanou společnost na dvě skupiny, a to, velmi zjednodušeně řečeno, na liberálně/kosmopolitně/progresivisticky/pro-globalistický proud a na pronárodně-konzervativní proud (do něhož se samozřejmě řadím já), pak myslím lze určit, zda se ta či ona osobnost bude řadit spíše do toho či onoho proudu. A protože liberálně-progresivistická klika, která má na své straně většinu médií a disponuje dobrými finančními zdroji ohledně svých kandidátů na příštího prezidenta jistě již teď pracuje, je důležité, aby naše strana barikády ve stejné věci již pracovala také.

Nejsem bohužel nějakým „znalcem českých osobností“, ale z těch, o kterých vím, mne napadají tři jména, která nebudu v tuto chvíli nijak podrobně komentovat, ale která bych si na prezidentském křesle dovedl představit jako dobrý idealisticky-realistický kompromis. Jsou to:

Alena Vitásková – bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu a nezlomná bojovnice nejen s tzv. solárními barony, která navíc již přijala výzvu spolku Spravedlnost na zvážení prezidentské kandidatury.

Petr Robejšek – český ekonom a politolog, žijící sice dlouhodobě v Německu, který ale jednoznačně prokázal autentický zájem o osudy jeho rodné země.
Jiří Hynek – prezidentský kandidát z minulých prezidentských voleb a výkonný ředitel asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Vedle těchto tří bych tímto ještě rád založil takový svůj soukromý „pracovní seznam jmen“, která bych sice mezi právě uvedenou trojici nezařadil, ale která by alespoň v mých očích stála za to, abychom si na ně více posvítili, jestli by se mezi nimi nevyvrbil někdo, kdo by jako prezidentský kandidát mohl , byť s výhradami, připadat v úvahu. V rámci prvního nástřelu "od boku" bych sem zařadil písničkáře a právníka Ivo Jahelku, a vědce, profesora a podnikatele Vladimíra Maříka. Samozřejmě nyní vynechávám otázku, jestli by dotyční vyjmenovaní o něco jako pomýšlení na prezidentské křeslo vůbec stáli.

Takže, patříte-li rovněž mezi pronárodně a konzervativně založené lidi, rád si od vás v komentářích přečtu vaše konstruktivní (tedy klidně i kritické) názory na mé návrhy a také vaše návrhy dalších možných „prezidentských jmen“. Hlavně se je snažme hledat, a na kom se dostatečně shodneme, o tom bychom v této souvislosti měli již nyní začít ve veřejném prostoru mluvit a psát. Respektive - začít tehdy, kdy k tomu nastane vhodná situace. Možná, že je již teď.

Autor: Jakub Moravčík

Zdroj: https://jakubmoravcik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=725537
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFedor Gál o Češích, nedostatku soucitu, demenci a primitivním nacionalismu   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 05:07:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Václav Klaus je dle pana Gála jeden z hlavních architektů primitivního českého nacionalismu a jeho syna nemůže ani číst. Cítí signály 30.let minulého století a ohrožení svobody. Občané myslí příliš často na sebe a chce se mu řvát.

Mě se nechce řvát po poslechu pana Gála a jeho kázání v Prosotru X, protože jsem si již zvykl, že pro význačné intelektuály jeho typu jsou obyčejní lidé většinou asi jen sobci s nedostatkem soucitu a laskavosti, ale chce se mi o tom psát.

Naše generace by do toho těm mladým, kteří nastupujou do první linie, neměla moc kecat, burcoval pan Gál se zaťatou pěstí. Jestli myslí tu za klima stávkující mládež, místo, aby se vzdělávali ve škole nevím, ale řekl toho více...

Pan sociolog, bývalý politik a publicista Fedor Gál (20.3.1945) byl hostem v Prostoru X, kde promluvil o minulosti a jak vidí současnost. Pan Gál promluvil i o svém traumatu z holokaustu, které má v podvědomí. "Mám takový pocit, že ve vzduchu visí signály, které trochu připomínají 30. léta minulého století." "Vidím je v rétorice některých politiků a resentimentech na pitomej primitivní nacionalismus." "Vidím je v těch animozitách mezi lidmi." "Až příliš často potkávám lidi, kteří myslí pouze na sebe." "Myslí přes peněženku a plný talíř." "Jsem kritickej intelektuál."

Kritický intelektuál pan Gál na svém blogu píše o bílých heterosexuálních vlastencích, a co jsou pro ně ta škaredá slova, jako europeizmus, feminizmus, multikulturalizmus, ekologizmus a genderizmus, a že tito lidé mají jakýsi tik v očích a ve tvářích a jak si to prý s nimi rozdat, ptá se. "Nezbývá, než je porazit ve volbách." "Václava Klause mladšího, Tomia Okamuru, komunisty." "Nenechme se převálcovat ve vlastním domě."

Tak si pane Gále říkám, jestli to nebudou právě ti voliči pana Klause a Okamury, kteří se nechtějí nechat převálcovat ve vlastní zemi, jako se nechali například převálcovat v Německu a zdaleka ne pouze tam. A zrovna v tom Německu jsou tak moc soucitní a nesobečtí, jak by jste si přál, aby byli lidé u nás. Děkuji, nechci a jsem rád, že mluvíte o volbách, protože já věřím ve vítězství obyčejných lidí se zdravým rozumem a nikoliv lidí jako vy a celé té intelektuální a umělecké party a to slovo parta si dovolím použít, protože vy jste jej užil v sovislosti s IVK a pana Klause považujete za architekta primitivního nacionalismu.

Za mě jsou lidé jako pan Fedor Gál architekti toho multikulturního, soucitného, laskavého a obohaceného světa, ve kterém žít ale nikdy nechci, protože realita je naopak krutá a netolerantní k původním obyvatelům.

Klidně budu tedy dále primitivním člověkem, ale musím přiznat, že mě to kádrování lidí těmi intelektuálními elitami už trochu vadí, ale věřím a těším se, že vám to všem těm lepším lidem, my, ti obyčejní občané u voleb vrátíme i s úroky. Všechny ty roky toho vašeho věčného ponižování nás.

Panu Gálovi se zdá, že tolik hulvátství a vulgarit ve veřejném prostoru jako dnes za posledních třicet let nebylo a pana Václava Klause mladšího, nebo pana Okamuru nemůže ani číst. "Ten styl je hroznej." "Ten styl je vulgární, hulvátskej a primitivní." "Vezou se na vlnách většinového očekávání, tužeb, potřeb a preferencí." "Ten primitivní nacionalismus a takový povrchní populismus, to je ohrožení sobody." Takže voliči pana Klause, či Okamury asi tedy ohrožují svobodu v naší zemi.

"Když někdo říká, že liberální demokracie je zhoubná ideologie, tak je to pro mě omezení svobody." Musím být tedy asi hrozný nenávistník ke svobodě a demokracii, když si to myslím také. A není svoboda a demokracie i o tom, že si to prostě myslet, psát a říkat mohu? Nebo si snad pane Gále musí všichni myslet, psát a říkat pouze to, co vy a celá ta vaše moralizující a poučující intelektuální šlechta? Co je tak špatného na tom, že tito politici chtějí jen plnit to, co lidem slíbili, proč je lidé zvolili a plní tedy jejich touhy a preference? Oni jsou lepší ti politici, kteří slibují a sliby neplní? Holt nejsem moudrý filozof jako vy.

V pořadu zazněla i slova o stařecké demenci a pan Gál na popud moderátora v zápětí promluvil o panu prezidentu Zemanovi. "Miloš Zeman měl být dědečkem na své chalupě, milým, přátelským, laskavým, soucitným a bylo by to dobře pro nás pro všechny." Pan filozof opět stejně jako vždy a všichni z těchto lidí ví nejlépe, co je dobře pro všechny. Voliči pana Zemana jsou asi tedy nikdo. Ti nikdo, ta voličská většina, která pana prezidenta opětovně a demokraticky zvolila. Mě tato filozofie jediné pravdy a jediných správných voličů přijde odporná pane Gále. Pan Gál ještě vychválil slovenskou prezidentku Čaputovou, ze které jde prý klid, důstojnost a šarm.

No, já být Slovákem, tak až tak klidný a spokojený nejsem, když si paní Čaputová přeje, aby byl hlas Německa v Evropě slyšet hlasitěji. Já naopak myslím, že už toho německého hlasu bylo dost a určitě mi není Německo inspirací. Za mě je Německo děs a nenapravitelná hrůza ze které by si nikdo normální příklad brát neměl. Ale pro ty liberální demokraty a moudrokárce je asi ideální. O to více jsem rád za našeho pana prezidenta Zemana.
Pan Gál dále vychválil neziskové organizace a pochlubil se, jaký přátelský a solidární duch bez náznaku agrese byl na demonstracích na Staroměstském náměstí i na Letné. No, já když viděl, co za cedule měli někteří a jak se vyjadřovali např. o panu prezidentovi, tak si to úplně nemyslím, ale já tam nebyl, takže samozřejmě věřím panu Gálovi, že tam byli asi všichni "svatí". Tábor migrantů na Lesbos označil za koncentrační, lidé málo pomáhají a k migrantům máme nedostatek soucitu a laskavosti.

Možná je to tím pane Gále, že například já cítím především a v první řadě soucit a laskavost ke svým vlastním občanům, takže mi jsou vaše západní a liberální hodnoty skutečně vzdálené, protože v některých zemích se již původní obyvatelé musí přizpůsobovat novým kulturám a hodnotám a to bych naší zemi nikdy, nikdy, nepřál. Pan Gál se obracel v pořadu na Boha, aby se do funkce prezidenta naší země nevrátil pan Václav Klaus. Lidé jsou prostě rozdílní pane filozofe. Já se například modlím za pravý opak, protože pro mě je pan Václav Klaus naopak tím největším naším vlastencem.

Podle pana Gála je Česká republika bárkou na rozbouřeném moři, tím mořem je svět, který je prý jeden pro všechny.

Přál bych si pane Fedore Gále, aby po příštích svobodných a demokratických volbách tu naší bárku v tom rozbouřeném moři, jak říkáte, kormidlovali a veleli lidé, pro které bude jejich posádka i jejich rodinou, se společnou historií, kulturou i hodnotami.

Neboli, aby zvítězili lidé, kteří mají svou zemi rádi, záleží jim na ní a na prvním místě pomáhají a bojují za své spoluobčany.
Přál bych si, aby zvítězila suveréní, hrdá a sebevědomá Česká republika.

Zdroje: FB Fedor Gál...blog: Úvod do slovníku bílých, heterosexuálních vlastenců....DVTV: Zeman ztrácí bez nepřátel půdu pod nohama.......Reflex: Gál: Zažil jsem holokaust a zlo. A teď cítím znovu ohrožení.

Autor: Patrik Juda

Zdroj: https://juda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=725584
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStanislav Novotný: Říkáte neziskové organizace? Ne, jde o nájemné politické ziskovky   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 05:05:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vymývají mozky našich potomků, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, cenzurují. Polykají miliardy a pracovní síly, jež chybí jinde.

Dnes a denně lamentují sociální manipulátoři, že nedostatek pracovních sil musíme vykrýt masivním přijímáním migrantů. Dnes a denně jsme svědky handrkování ministrů, kteří „hledají“ peníze do svých rezortů. A přitom jsme dnes a denně konfrontováni s aktivisty z celé řady náramně ziskových organizací, jež jsou napojeny na státní rozpočet a v zemi prosazují cizí politickou agendu, útočí na národní svébytnost a státní suverenitu. Vymývají mozky našich dětí, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, atomizují společnost.

Usilují o omezení svobody slova, cenzurují a ostrakizují jinak smýšlející. Posluhují nadnárodním zájmům, přepisují dějiny a nabádají k lokajství a malosti. Za státní peníze suplují politické strany, aniž by získaly řádný mandát ve volbách. Tam jsou potřebné miliardy i špatně využité pracovní síly! Nájemné politické ziskovky narušují náš politický systém a ústavní pořádek.

Jsou často financovány ze zahraničních zdrojů a podle toho se také chovají. Je tedy naprosto nepřijatelné, aby byly navíc dotovány z veřejných rozpočtů. Jak dlouho ještě budeme poslouchat ohlušující parlamentní mlčení? Kdo už konečně odstřihne zemské škůdce?

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní prezident
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZnásilňování ve Švédsku: prodeje pepřových sprejů letí vzhůru   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 04:59:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Multikulturalizace a imigrace má ve Švédsku mnoho maligních podob, ale vedle drog, vandalizmu, antisemitizmu či pouličních násilností za použití střelných zbraní a trhavin, má především znásilňování už rozměr epidemie.

To je mj. vidět i na nárůstu obratu prodejů pepřových a dalších sebeobranných sprejů. Prodeje se toto léto zvýšily o 500%! Podle výrobců, jsou z 80% uživatelkami ženy.

Například v univerzitní Uppsale již policie požádala ženy, aby se neprocházely v parcích a postranních uličkách. A největší švédský hudební festival v Bråvalle už musel být vůbec zrušen.

Ještě před dvěma desetiletími jezdily skandinávské a zejména švédské aktivistky po světě vykládat o emancipaci. Otevřít dámě dveře či jakákoli rytířskost byly urážkou. A teď to teda dopracovaly… Bez pepřáku ani ránu. Že by Boží mlýny? Každopádně právě emancipované ženy jsou pro atavistické kultury vítaným bezprizorním soustem. Připravenější to být nemohlo. Harémizace jde jak po másle.

Zdroj: https://www.expressen.se/nyheter/forsvarsspray-saljer-mer-an-nagonsin-exploderat/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAliance Íránu a Číny: proč Zaríf přiletěl do Pekingu po nečekané návštěvě G7   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 04:58:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína dostala možnost zjistit ve všech podrobnostech reakci Západu na íránský návrh zrušit ropné embargo výměnou za zachování jaderné smlouvy. Íránský ministr zahraničních věcí Mohammad Džavád Zaríf přiletěl do Pekingu z francouzského Biarritzu, kde během summitu G7 jednal s prezidentem a ministrem zahraničních věcí Francie a také se setkal s vysocepostavenými diplomaty a poradci z Velké Británie a Německa.

V tomto roce íránský ministr zahraničních věcí již potřetí přijíždí do Číny. Dvě předchozí návštěvy, v únoru a v květnu, zajistily Teheránu diplomatickou podporu v tvrdé konfrontaci s USA. Tentokrát Mohammad Džavád Zaríf také přijel do Číny pro podporu v prosazování své iniciativy. V kuloárech summitu G7 v Biarritzu se ukázalo, že Írán chce dohodnout export minimálně 700 tisíc barelů ropy a ideálně až 1,5 miliónu barelů ropy denně výměnou za dohodu se Západem o zachování jaderné smlouvy z roku 2015. Čína a Indie jsou přitom uváděny jako odběratelé této ropy, která může být osvobozena od amerických sankcí.

V interview pro Sputnik nevyloučila tuto možnost odbornice z Ústavu orientálních studií Ruské akademie věd Irina Fjodorovová.

„Vzhledem k tomu, že probíhají velmi napjatá diplomatická jednání na nejvyšší úrovni mezi evropskými zeměmi a Íránem a mezi evropskými zeměmi a USA, nemůžeme vyloučit, že Írán získá nějaké úlevy. Evropské země jsou zainteresovány v zachování jaderné smlouvy. Pozvání Íránu v kuloárech G7 je právě svědectvím zájmu evropských zemí a Íránu o pokračování v obchodu s ropou,“ uvedla odbornice.

Uvedla také, že nehledě na sankce zůstane Čína jedním z největších odběratelů íránské ropy. „Samozřejmě nejdůležitější otázkou v jednání Zarífa v Pekingu bude právě otázka zachování dodávek íránské ropy do Číny, to je nejdůležitější otázka,“ dodala Fjodorovová.

Peking projevuje zájem, i nadále ve snížených objemech nakupuje íránskou ropu. Zároveň je jeho pozice dostatečně opatrná. Čína se snaží nedávat žádnou záminku ke zhoršení už tak dost napjatých vztahů s USA, domnívá se odbornice.

Jakou podporu může Čína poskytnout Íránu v podmínkách, kdy USA, jak to ukázal summit G7, nejsou zatím ochotny ani k formálním kontaktům s Teheránem? V odpovědi na tuto otázku Sputniku ředitel Centra studia Íránu při Jihozápadní univerzitě Ji Kaiyun uvedl:

„Především je nutné stanovit dvě základní pozice. Za prvé - důležitost čínsko-amerických vztahů podstatně převyšuje důležitost čínsko-íránských vztahů. Z komplexního strategického hlediska jsou USA důležitější pro čínské zájmy než jakákoliv jiná země na světě, a nejen Írán. Za druhé, k realizaci čínského projektu spolupráce Pás a cesta je Írán považován za uzlový stát mořské a pozemní Hedvábné stezky. To znamená, že při prosazování Pásu a cesty je Čína nucena rozvíjet a podporovat vztahy s Íránem.

Odborník vyjmenoval pět prioritních sfér podpory Teheránu ze strany Pekingu.

„Za prvé, Čína může úzce spolupracovat s Íránem v oblasti turistiky, aby podporovala příznivou interakci. Každoroční příjezd do Íránu jednoho milionu čínských turistů má přímý vliv na jeho ekonomiku. Za druhé, čínská vláda bude podporovat rozšiřování investic a operativní činnosti státních podniků v Íránu. Za třetí, rozvoj spolupráce mezi Čínou a Íránem v oblasti vzdělání a kultury.

Za čtvrté, Čína aktivně hájí hlasovací právo Íránu, podporuje jeho kritiku USA za jednostranné komplexní sankce. Za páté, Čína v souladu se svými možnostmi stále ještě doufá, že bude spolupracovat se zeměmi EU, aby pomohla Íránu vybřednout z těžkostí. Celkově je podpora Íránu ze strany Číny pragmatická, svědčí o pevném základu čínsko-íránského přátelství.“

Po Číně navštíví íránský ministr zahraničních věcí Japonsko a Malajsii. Možnost dodávek íránské ropy bude nejspíše hlavním tématem jednání i v Tokiu. Japonský premiér Šinzó Abe však nedokázal následovat příkladu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a uskutečnit v Biarritzu jednání s íránským ministrem zahraničních věcí. Japonský premiér to neudělal zřejmě proto, že se obával hněvu ze strany USA, ačkoliv se ví, že Abe má dobré vztahy se Zarífem a před summitem G20 v Ósace letěl do Teheránu. Tehdy se předpokládalo, že se Japonsko chystá pozvat na G20 íránského prezidenta Hasana Rúháního, takže v Biarritzu mu nic kromě přítomnosti Donalda Trumpa nebránilo v setkání s Rúháním.

Zdroj: https://sptnkne.ws/98zj

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚspěch srbské diplomacie. Další stát stáhl uznání samozvané Kosovské republiky   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 04:53:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Africké Togo je patnáctým státem, který stáhl uznání samozvané Kosovské republiky. Informoval o tom srbský ministr zahraničních věci Ivica Dačić.

Na začátku srpna Dačić oznámil, že brzy sdělí, jaký 15. stát stáhl uznání nezávislosti Kosova, a uvedl, že zůstalo necelých 100 zemí, které Kosovo uznávají. Srbská média pak předpokládala, že jde o Togo, ale ministr zahraničí nespecifikoval název země s tím, že „brzy zveřejní oficiální nótu“.

„Togo je patnáctá země, která stáhla uznání samozvané Kosovské republiky... Nóta byla zaslána 28. června na Vidovdan,“ potvrdil ministr zahraničí pro kanál Pink.

Svátek Vidovdan, nebo také Vítův den, má pro Srby velký symbolický a historický význam. Je věnován výročí bitvy na Kosově poli 28. června 1389 s osmanskými Turky.

„Pokračujeme dál, dokud Kosovo nepochopí, že věc není hotová a že musí přistoupit na kompromis,“ dodal ministr.

Dříve v srpnu velvyslanci Spojených států, Británie, Německa, Francie a Itálie žádali Bělehrad, aby zastavil lobbování za stažení uznání Kosova ve třetích zemích.

Na konci července Středoafrická republika oznámila, že se stala 14. státem, který stáhl uznání Kosova. Srbské ministerstvo zahraničí v této souvislosti uvedlo, že uznání Kosova již dříve zrušily Palau, Madagaskar, Šalomounovy ostrovy, Komorské ostrovy, Dominikánská republika, Surinam, Libérie, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Guinea-Bissau, Burundi, Papua Nová Guinea, Lesotho a Grenada.

Na zprávu již zareagoval mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, který ji na svém účtu na Facebooku okomentoval pouze jedním znakem zdviženého palce.

V roce 1999 ozbrojená konfrontace mezi albánskými separatisty z Kosovské osvobozenecké armády a srbskou armádou a policií vedla k bombardování Jugoslávie (v té době sestávající ze Srbska a Černé Hory) silami NATO. 17. února 2008 kosovsko-albánské struktury v Prištině jednostranně vyhlásily nezávislost na Srbsku. Kosovo není uznáno Srbskem, Ruskem, Čínou, Izraelem, Íránem, Španělskem, Řeckem a řadou dalších států.

V roce 2011 zprostředkováním EU zahájilo vedení Srbska jednání o normalizaci vztahů s kosovskými Albánci. Dialog je v současné době pozastaven.

Zdroj: https://sptnkne.ws/98zh

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLibanonský prezident nazval útok Izraele na Bejrút „vyhlášením války“   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 04:50:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Libanon může hodnotit útoky izraelských dronů jako „vyhlášení války“, prohlásil prezident Michel Aoun během setkání se zvláštním vyslancem OSN Janem Kubišem.

„Libanon zaslal stížnost Radě bezpečnosti OSN jako odpověď na agresi Izraele v jižním předměstí Bejrútu a ponechává si právo na sebeobranu, neboť události „jako vyhlášení války“ nám dávají právo bránit svou suverenitu a nezávislost“ uvádí se ve zprávě tiskové služby prezidenta.

Aoun také zdůraznil, že jednání Izraele porušuje první bod rezoluce RB OSN 1701.

„Nejednou jsem na setkáních s Vámi říkal, že Libanon nevystřelil ani jednu kulku z hranice, což je přípustné pro sebeobranu. Včerejší událost nám dává právo to udělat,“ uzavřel prezident.

V noci na neděli izraelské drony zaútočily na stanoviště Hizbolláh v jižním předměstí Bejrútu. Jeden dron havaroval a dostal se do rukou členů hnutí, druhý explodoval.

K události došlo několik hodin poté, co izraelští vojáci letecky zaútočili blízko syrského města.

Izraelci prohlásili, že zaútočili u Damašku na íránské objekty, aby znemožnili útok dronů proti své zemi. V noci na pondělí libanonská média uvedla, že izraelské drony zaútočily na stanoviště Národní fronty osvobození Palestiny v Libanonu, nedaleko syrské hranice.

Zdroj: https://sptnkne.ws/98yK
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚčastníci summitu G7 přijali závěrečné prohlášení. Stačila jedna stránka   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 04:45:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Závěrečné prohlášení účastníků summitu G7 ve francouzském Biarritzu se vešlo na jeden list a týká se obchodních otázek, íránského jaderného programu a také situace na Ukrajině, v Íránu, Libyi a Hongkongu.

„Vedoucí představitelé zemí chtějí zdůraznit svou velkou jednotu a pozitivní atmosféru jednání. Summit G7 organizovaný Francií v Biarritzu umožnil hlavám států a vlád dosáhnout dohody v mnoha bodech, které jsou zde stručně vyjmenovány,“ začíná prohlášení.

Na prvním místě jsou v seznamu obchodní otázky. „Velká sedmička se drží zásad otevřeného a spravedlivého mezinárodního obchodu a také stability světové ekonomiky,“ uvádí se v dokumentu. Hovoří se tam především o záměru členských zemí G7 provést hluboké reformy ve WTO s cílem udělat ji efektivnější v několika oblastech.

Íránský jaderný program stojí na druhém místě v seznamu. „Zcela se shodujeme ve dvou cílech: nedopustit, aby měl Írán jaderné zbraně, a také podporovat mír a stabilitu v regionu,“ uvádějí členové G7.

Na třetím místě je v dokumentu situace na Ukrajině. Tady se uvádí, že Francie a Německo se chystají zorganizovat setkání v „normandském formátu“ během nejbližších týdnů.

Čtvrtým tématem závěrečného prohlášení je Libye. Vedoucí představitelé G7 podporují v této zemi příměří, které umožní zajistit trvalý režim zastavení střelby. „Domníváme se, že pouze politické řešení umožní zajistit stabilitu v Libyi,“ je napsáno v dokumentu. Uvádí se tam, že nejvyšší představitelé zemí očekávají „dobře připravenou mezinárodní konferenci, které se zúčastní všechny strany a regionální hráči, které zasáhl konflikt“.

Posledním bodem prohlášení je situace v Hongkongu. Autoři závěrečného prohlášení vyzývají k předcházení násilí a zdůrazňují důležitost deklarace Velké Británie a Číny z roku 1984.

Summit G7 začal v Biarritzu v sobotu a skončí v pondělí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/98wH


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína bude klidně a racionálně bojovat proti obchodnímu hegemonismu   
Pridal tk Úterý 27 srpen 2019 - 04:37:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzhledem k americkému zvýšení celních tarifů o 10 % na zboží dovážené z Číny v hodnotě 300 miliard amerických dolarů byla Čína nedávno nucena předložit konkrétní protiopatření. Tato protiopatření byla vypracována na základě příslušných zákonů a pravidel Mezinárodního zákona, přesto je někteří lidé ve Spojených státech nerozumně kritizovali. Dokonce hrozili zvýšením celních tarifů na zboží dovážené z Číny v hodnotě 500 miliard amerických dolarů. To ukazuje, že chtějí i nadále maximálně tlačit na Čínu, sami mohou zvyšovat celní tarify, ale jejich obchodní partneři nesmí předložit racionální protiopatření. Tito Američané perfektně vysvětlili, co je americká hegemonická logika. Čína s tím nesouhlasí a bude klidně a racionálně bojovat proti obchodnímu hegemonismu.

Každý ví, že obchodní spory mezi Čínou a Spojenými státy začaly jednostranným zvýšením celních tarifů na čínské zboží Spojenými státy. Spojené státy nebyly v posledním roce upřímné a neustále stupňovaly opatření na zvyšování celních tarifů. Čína musela třikrát zavést protiopatření, což odpovídá příslušným čínským zákonům a základním zásadám Mezinárodního zákona. Jde o nutné opatření pro každou zemi, která chce hájit své státní zájmy. Tato opatření jsou také široce uznávaná mezinárodním společenstvím.

Podle hegemonické logiky některých Američanů jsou Spojené státy jedinou supervelmocí na světě a mohou si dělat, co chtějí. Svou jednostranností a protekcionismem úmyslně poškozují Mezinárodní zákon a mezinárodní pořádek. Historickým rozvojovým trendem je přitom multilateralismus a spolupráce místo jednostrannosti. Proto jsou všichni američtí obchodní partneři proti obchodním válkám. Například Indie 16. června zahájila vybírání celních tarifů na 28 druhů amerického zboží. Obchodní komisař EU v červenci řekl, že pokud Spojené státy zvýší celní tarify na autodíly z EU, zavede EU tarify na americké zboží v hodnotě 35 miliard amerických dolarů. Na letošním summitu G7 Japonsko a země EU také vyjádřily nespokojnost ohledně obchodní války se Spojenými státy. Francouzský prezident Emmanuel Macron poukázal na to, že je třeba najít způsob ke zmírnění současné napjaté situace, abychom se vyhnuli všudypřítomné obchodní válce. Předseda Evropské rady Donald Tusk varoval, že napjaté obchodní vztahy mezi Spojenými státy a dalšími zeměmi, které se nadále zhoršují, pravděpodobně způsobí světovou hospodářskou recesi.

Všechny země na světě jsou proti americkému obchodnímu hegemonismu. Ve srovnání s dalšími zeměmi jsou čínská protiopatření klidná, racionální a omezená. Mezinárodní společenství se domnívá, že čínská protiopatření jsou správná reakce na americký obchodní hegemonismus.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2735 sec,0.0520 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,908kB