Úterý 17 září 2019
Kozel zahradníkem   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:56:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před nedávnem došlo po velkých a nesmyslných tahanicích způsobených nestandardním postupem předsedy ČSSD v souvislosti s výměnou nominanta ČSSD na pozici ministra kultury ke jmenování L. Zaorálka na tento post. Prý proto, že jde o zkušeného ministra. Je-li tomu tak, pak nepotřebuje žádných 100 dní hájení. Pojďme se tedy podívat již nyní na počínání nového pana ministra po jeho nástupu do funkce. Stihl toho již docela dost.

Z toho, co zatím víme, tak nový ministr kultury se iniciativně ujal své nové funkce a začal úřadovat:

1) zrušil výběrová řízení na obsazení funkcí za oba odvolané ředitele (NG v Praze a Muzea umění v Olomouci) vypsané ještě předchozím ministrem Staňkem. (o tom, co PČR vyšetřila v obou případech podaných trestních oznámení p. Staňkem, žádné informace nejsou, ač např. přezkoumání smlouvy p. Fajta, kterou uzavíral sám se sebou, by snad mělo či mohlo být již u konce. Stejně jako předražené nákupy uměleckých děl);

2) iniciativně (leč pozdě a ještě k tomu na špatné straně) vstoupil ministr Zaorálek do problému vytvořeného pražským primátorem Hřibem z důvodu jím požadované změny partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem uzavřené předchozí pražskou primátorkou Krnáčovou. Šlo konkrétně o vyškrtnutí bodu z této smlouvy, kde Praha uznává jednotnou Čínu (plně v souladu s česko-čínskou smlouvou podepsanou ještě V. Havlem). Čínská strana reagovala tím, že neumožnila vystupovat některým českým hudebním souborům, které jsou svým názvem spojené s Prahou.

A ačkoliv je L. Zaorálek bývalým ministrem zahraničí, náhle se tváří, že neví, že uznání jednotné Číny je pro Čínu otázkou zásadní důležitosti a že je součástí dlouhodobé politiky ČR, jakož i potvrzení ze strany západních zemí. Viníka následujících sankcí v podobě čínského bojkotu českých kulturních těles s označením Praha ve svém názvu nehledá u českého původce problému, nýbrž na čínské straně, jako by celý problém vznikl tam. Tím celý problém dále umocnil, neboť ho posunul z municipální na vládní úroveň, a to za nečinného přihlížení předsedy vlády A. Babiše. Těžko uvěřitelná skutečnost, bohužel;

3) aby nezůstalo jen u toho, vstoupil ministr kultury Zaorálek (zřejmě v záskoku za ministra zahraničí Petříčka, který se věnuje přednostně chovu včel na zahradě svého ministerstva) i do další uměle vytvořené kauzy týkající se snah o odstranění sochy maršála Koněva z nám. Interbrigády v Praze 6 jako upomínky na osvobození Prahy Rudou armádou pod vedením tohoto maršála v květnu 1945. Tentokrát je jejím iniciátorem další fušér do zahraniční politiky a historie v osobě starosty Prahy 6 Koláře.

4) Reakce L. Zaorálka na tento problém je vskutku zarážející, a to přinejmenším z těchto důvodů:

a/ narůstají snahy o postupné přepisování historie 2. světové války, jejích viníků a obětí, poražených a vítězů, a to vč. popírání osvobození naší země z naprosto převažující části jakož i hl. m. Prahy v r. 1945 Rudou armádou. V tomto smyslu vyznívají i vyjádření starosty Prahy 6 Koláře. Je zásadní chybou L. Zaorálka, že se od těchto snah výslovně nedistancoval, když do celé záležitosti vstupoval;

b/ podle vyjádření p. Zaorálka „primátoři a starostové jsou hegemoni, které nelze ovlivňovat“. Jde o naprostý nesmysl, neboť pokud by měli mít primátoři a starostové kompetenci a možnost zasahovat do činnosti jednotlivých vládních rezortů, jsou příslušní ministři a ministerstva zbyteční a je třeba je zrušit. Je s podivem, že si Zaorálek neuvědomuje, kde začínají a kde končí pravomoci a odpovědnost primátora a starosty městské části a kde ministra. A že si takto sám podřezává větev pod sebou.

c/ To, co je dále zásadní a co by měl p. Zaorálek vědět, když již vstupuje do celé záležitosti, je, že:

Starosta městské části nemůže rozhodnout o odstranění sochy. Takto rozhodnout nemůže ani vedení radnice ( Rada ) a ani zastupitelstvo městské části, protože jde o památkovou zónu a pomník požívá památkovou ochranu v památkové zóně. Stačí nahlédnout do zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování.

Obdobně zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kupř. v § 128, jasně určuje, že odstranit takový památník lze pouze na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Pouze takové rozhodnutí je kvalifikované. Tedy žádný starosta, žádná radnice, žádné referendum. Pokud bude socha odstraněna bez příslušných povolení, půjde o trestný čin.


d/ existuje mezivládní dohoda mezi ĆR a Ruskou federací z 15.4.1999 o vzájemném udržování válečných hrobů a památníků obou stran na území druhé smluvní strany. Krom toho existuje Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993. Je tedy zřejmé, že na odstranění sochy maršála Koněva jako symbolu osvobození Prahy Rudou armádou se bude přinejmenším pohlížet jako na kroky v rozporu s uvedenými smlouvami. V tomto smyslu byla již česká strana upozorněna ze strany Ruské federace s tím, že „očekává od české strany přijetí opatření k neodkladnému narovnání situace,“ jak je uvedeno v komentáři diplomatické mise. A je otázkou, kde další vyhrocování takto uměle vyrobeného konfliktu, k němuž svojí angažovaností L. Zaorálek přispěl, skončí.

5) To, koho si občané v Praze volí do svého čela, ponechávám na jejich úvaze, je to především jejich vizitka. V současnosti jde ale v obou případech již o skutečnou (nikoliv M. Kalouskem v jiných případech obvykle účelově namítanou) ostudu mezinárodního kalibru. O ostudu celé naší země a nás všech. Do těchto rozměrů obě kauzy již přerostly, a to i díky ministru Zaorálkovi. A k tomu již dále mlčet nelze. Nevhodným způsobem své angažovanosti a překrucováním příčiny a následku tak přispěl L. Zaorálek k ještě většímu rozmáznutí obou kauz. (Věštec našich mezinárodních ostud Kalousek přitom náhle mlčí).

6) Mlčí k tomu i naše ministerstvo národní obrany, byť je na něm zřízeno oddělení, které má podle uzavřené smlouvy z 15.4.1999 na starosti péči o hroby a památníky (v daném případě) ruských vojáků na našem území a ruská strana pak recipročně našich vojáků v Rusku. Památník našeho osvobození Rudou armádou se sochou maršála Koněva je přitom vzdálen od ministerstva jen několik set metrů.

Shrnutí:

a/ ve své podstatě jde o záměrné provokace vůči Číně a Rusku, které nejsou náhodné. Vítr tudíž vane od amerických neoconů, přičemž tyto provokace jsou realizovány za pomoci jejich pražských přisluhovačů. Ke své škodě si dotyční neuvědomují, že američtí neoconi jsou pouze objektem nadnárodního řízení, který bude světovými globalisty (jako skutečným subjektem nadnárodního řízení) odhozen, jakmile jim nebude dále potřebný. Jak dopadnou oni sami, si mohou začít již postupně představovat;

b/ tito přisluhovači zatím ani neregistrovali či nechápou příčiny postupné změny přístupu prezidenta Macrona, ale i dalších západních politiků k Rusku, stejně tak ani jasného vyjádření a poděkování izraelského premiéra Netanjahua Rusku za osvobození Židů vojsky maršála Koněva z koncentračního tábora Osvětim za 2. sv. války a uznání rozhodujícího podílu Rudé armády na osvobození Evropy na konci 2. sv. války. Inu, „the time is changing“. Jen u nás v ČR jsou setrvale zavřené okenice, takže není vidět do světa, aby nám ten život v matrixu vytvářeném ČT alespoň ještě chvilku vydržel;

c/ a je s podivem, že to nechápe ani bývalý ministr zahraničních věcí Zaorálek. Ten by měl umět rozeznávat, kdo je subjektem nadnárodního řízení a kdo pouze jedním z jeho objektů. A komu vlastně přisluhují. Zatím však působí dojmem, že on sám je „volajaký zmetěný“, podobně jako major Terazky při památné návštěvě generála v kasárnách „Černých baronů“. Inu, elita jako vyšitá;

d/ tento případ nám připomíná, že schopnost politiků některých politických stran odklánět finanční toky ze státního rozpočtu je pro jejich nominaci na funkci ministra podmínkou nutnou, nikoliv však podmínkou postačující. Hlavně, že se naše kulturní fronta zklidnila. Patrně ví proč.

e/ nejsmutnější na tom je to, že důkazu postupného rozpadu státní moci u nás mlčky přihlíží celá naše vláda v čele s premiérem, byť ten byl donedávna „zaneprázdněn“ především útoky na svoji osobu. Již měl příležitost přesvědčit se dokonce na vlastní kůži o platnosti pořekadla, že „s jídlem roste chuť“ a o tom, že tzv. opozice se bude snažit zneužít jakékoliv příležitosti, kde může beztrestně přestoupit zákon či alespoň jakékoliv meze slušnosti, pokud proti tomu orgány státní správy včas nezasáhnou. Měl by se z toho náležitě poučit. Premiér přitom bohužel nezasáhl ani v případě uvedených „iniciativ“ p Zaorálka a naopak nečinnosti p. Petříčka, ačkoliv oba jsou členy jeho vlády a oba dva navrhoval prezidentu M. Zemanovi ke jmenování do funkce ministrů.

Je obvyklé, že ve vládách se vyměňují „slabší kusy“. Rád na toto téma hovoří i prezident Zeman. Otázkou v tomto případě ale je, jaká perspektiva čeká na škodnou. Jmenování L. Zaorálka do funkce ministra kultury tak stále více působí dojmem poskytnutí poslední šance dotyčnému znemožnit se úplně. Chopil se jí skutečně s vervou. Přirovnání v titulku článku není proto vůbec náhodné.

Jaroslav Tichý

Zdroj:m http://www.zvedavec.org/komentare/2019/09/8027-kozel-zahradnikem.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolsko vyhlásilo plynovou válku Německu, České republice a dalším zemím v Evropě, které odebírají ruský plyn z plynovodu OPAL!   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:50:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Polsko vyhlásilo plynovou válku Německu, České republice a dalším zemím v Evropě, které odebírají ruský plyn z plynovodu OPAL! Evropský soud vyhověl polské firmě a OPAL musí snížit dodávky o polovinu, zbytek prý musí Rusko posílat plynovody přes Ukrajinu a Polsko, Moskva to ale odmítá! Na Vánoce nebude v českých domácnostech plyn? Všechno spotřebuje německý průmysl! Opatření vešlo v platnost v sobotu, ve stejný den došlo k explozím v rafinérii v Saúdské Arábii! Energetická krize jen 4 dny po odchodu Johna Boltona z Bílého domu!

Česká média zjevně vůbec nevzrušuje vypuknutí plynové krize, kterou před několika dny odstartovalo rozhodnutí Nejvyššího evropského soudu, který na základě podnětu polského plynárenského operátora PGNiG zrušil rozhodnutí Evropské komise z roku 2016, které povolovalo výjimku německému plynovodu OPAL, který je napojený na ruský plynovod Nord Stream 1, aby dodával Německu a České republice plyn v objemu 100% kapacity plynovodu, protože Rusko odmítá plyn do Evropy posílat evropským zákazníkům přes Ukrajinu a v poslední době i přes Polsko, a to po zjištění ruské tajné služby FSB z poloviny roku 2015 a také v poslední době s ohledem na polské námluvy s americkou armádou.

Ukrajinská vláda zisky z tranzitů ruského plynu přes své území do Evropy používala na nákupy zbraní v USA, které potom Kyjev používal proti vlastnímu obyvatelstvu na východě Ukrajiny. Nařízením prezidenta Vladimira Putina byly veškeré dodávky plynu pro evropské odběratele přesměrovány na Nord Stream 1 a v plynovodech vedoucích na Ukrajinu proudí plyn pouze pro potřeby Ukrajiny jako koncového zákazníky. A Rusko nechce plyn posílat už ani přes Polsko skrze plynovod Jamal, protože Polsko instaluje na svém území americké raketové systémy a americké vojenské základny namířené proti Rusku. Putinova bezpečnostní doktrína říká, že ruský plyn nebude primárně dodáván do zemí, které mají nepřátelské aktivity proti Rusku. A toto hrozí i ČR po nedávných událostech okolo sochy maršála Koněva.

Poláci zaútočili proti Německu a České republice, chtějí donutit ruského medvěda, aby posílal do Evropy svůj plyn přes polský plynovod Jamal

Ruská společnost Gazprom, která provozuje Nord Stream 1 a plynovod OPAL, získala od Evropské komise v roce 2016 antimonopolní výjimku na dodávky plynu do EU skrze lokální distribuční plynovod OPAL, který navazuje na mořský plynovod Nord Stream 1 na severu Německa. Plynovod OPAL zásobuje plynem celou severní průmyslovou oblast Německa a hlavně, je to hlavní zdroj plynu, kterým je zásobována Česká republika. Polský provozovatel plynovodů na území Polska byl tak vyřazen ze hry a jeho plynovody už neproudí plyn z Běloruska na tranzitu pro Německo.

Tím přišla polská tranzitní firma PGNiG o tranzitní poplatky a podala žalobu u Nejvyššího evropského soudu na Evropskou komisi, aby soud zrušil výjimku pro Gazprom. Soud této žádosti vyhověl a minulou sobotu začal OPAL snižovat objem dodávaného plynu po Německu o 50% a na české hranici dojde k výraznému poklesu dodávek plynu, protože snížení kapacity OPALu na 50% nevystačí de facto ani pro německý průmysl, na Českou republiku nic nezbude.

Plynárenské společnosti v ČR jsou zatím v klidu, protože ČR má rezervy plynu na 3 měsíce, ovšem velkou otázkou je, kdy se zprovozní plynovod Nord Stream 2, který by měl být dokončen koncem tohoto roku. Česká republika bude na ruský plynovod Nord Stream 2 připojena úplně novým plynovodem Eugal, který vede paralelně vedle OPALu. Moskva ovšem již o víkendu oznámila, že nebude výpadek OPALu kompenzovat dodávkami přes plynovody na Ukrajině a v Polsku, ale pouze plynovody, které vedou mimo území Ukrajiny a Polska. Čeká se tak na dostavbu plynovodu Nord Stream 2 a pro ruský Gazprom jde v podstatě o skvělou zprávu. Proč? Protože Německo od této chvíle bude mít do konce roku nedostatek plynu. Německo má sice rezervy, ale tato situace de facto znamená, že když Rusko odmítá posílat svůj plyn přes Ukrajinu, potom není jiná možnost, než dostavba Nord Stream 2 a na něj navazujícího plynovodu Eugal.

Nord Stream 2 se buduje paralelně vedle Nord Stream 1, ale stejně tak se paralelně buduje plynovod Eugal vedle původního Opal

Americká administrativa se všemi prostředky snaží zmařit dostavbu Nord Stream 2, který je těsně před dokončením a zbývá dostavět 18% potrubí, optimistická varianta hovoří o prosinci 2019 jako počátku provozu plynovodu, ale vzhledem k nedávným obstrukcím ze strany dánské vlády to bude asi až v prvním kvartálu příštího roku. Dánská vláda na podnět americké vlády otálela s udělením rozhodnutí o povolení výstavby plynovodu ve svých vodách tak dlouho, až se Gazprom a celé konsorcium rozhodlo, že Dánsko obejdou a ropovod povede v mezinárodních vodách, ale bude to za cenu prodloužení výstavby, protože potrubí bude delší a bude obcházet dánské ostrovy. Americký kongres navíc oznámil, že uvaluje sankce na všechny evropské firmy, které se na výstavbě plynovodu podílejí, jenže výstavba dál pokračuje, protože vliv americké moci v Evropě slábne.

Plynovody v EvropěPokud by se však stalo něco neočekávaného a USA by se podařilo na poslední chvíli vyděsit některou z klíčových zemí v Evropě, tak by Nord Stream 2 nemusel být dokončen včas, a v takovém případě by počátkem příštího roku vypukla v celé Evropě plynová krize. Německo spotřebuje z plynovodu OPAL 58% objemu plynu, zbytek proudil do České republiky. Po snížení objemu dodávek plynu o 50% po rozhodnutí Nejvyššího evropského soudu není v OPALu dostatek plynu ani pro Německo, natož pro Českou republiku. Tato krize by způsobila nedostatek plynu v ČR pro průmysl i domácnosti, a tím by se otevřely cesty pro dodávky amerického zkapalněného plynu, který Američané plánují naproti dlužním úpisům a úvěrům dodávat loděmi na Ukrajinu a skrze ukrajinské trubky a plynovody by tento plyn proudil do Evropy místo toho ruského. Cena za americký plyn by ovšem byla astronomická, v přepočtu asi 4x vyšší za metr krychlový než u ruského zemního plynu.

Shoda náhod? V sobotu došlo ke snížení objemu dodávek plynu přes OPAL a v Saúdské Arábie začaly padat rakety na největší ropný terminál v zemi

Nařízení evropského soudu o snížení dodávek v OPALu na 50% vstoupilo v platnost tedy v sobotu, ale ve stejný den došlo k podivnému raketovému útoku na rafinérii v Saudské Arábii, ke kterému se přihlásili povstalci z Jemenu. Americká administrativa ale rovnou obvinila Írán, ale další důkazy ukazují na to, že rakety s plochou dráhou letu byly odpáleny z Iráku. Rafinerie Saudi Aramco ve městě Abqaiq a nedaleké ropné pole bylo zasaženo v sobotu přesnými raketovými údery, což vyvolává podezření. Povstalci z Jemenu sice již minulosti vypálili několik raket na Saúdskou Arábii, ale rakety nikdy nedoletěly a protivzdušná obrana je sestřelila. Tentokrát se ale jednalo o naprosto přesný a dokonalý útok.

Škody na ropném terminálu jsou prý katastrofální a na původní produkci se podaří firmě dostat nejdříve až za půl roku a americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že americká armáda je připravena Írán potrestat za útok proti Saúdské Arábii. Je podivné, že k tomuto útoku došlo jen 4 dny poté, co Donald Trump vyhodil Johna Boltona, vyhlášeného jestřába, která navrhoval vojenské intervence ve Venezuele, atomové bombardování Severní Koreje a invazi do Íránu. Všechno to ukazuje na to, že útok na Saudi Aramco je test odvahy Donalda Trumpa a zkouška jeho tvrdosti po odchodu jeho poradce Johna Boltona. Jestřábi ve Washingtonu nyní testují, jak Donald Trump zareaguje, jestli bude třeba na Trumpa přitvrdit, anebo bude stačit tato provokace v Saúdské Arábii a Donald Trump to spustí proti Íránu v plné parádě. Ale celé to může být úplně jinak.

Státní firma Saudi Aramco byla v procesu evaluace ceny akcií IPO před vstupem na burzu, ale s tímto plánem je teď po raketovém útoku na rafinerii amen. Ochrana petrodolaru?

Velmi pikantní souvislostí je totiž to, že Saudi Aramco připravovala IPO, tedy vstup na burzu a procházela procesem evaluace, tedy hodnocením (IPO). Po tomto raketovém útoku to vypadá, že IPO je v troskách a definitivně ze hry. A tady pozor, tady musíme zbystřit. Saudi Aramco je dosud státní firma pod kontrolou rodiny Saudů, ale pokud by se z ní stala veřejně obchodovatelná společnost, mohl by si jí koupit de facto úplně kdokoliv, kdo by přišel a dal by balík peněz na stůl za mamutí balík veřejných akcií. A hádejte, odkud by takový kupec akcií asi tak mohl pocházet? No přece z Číny, dámy a pánové! A co by to znamenalo pro americké partnery? No přece ohrožení pozice a funkce petrodolaru! Protože hádejte, co by se nedejbože mohlo stát, kdyby nad Saudi Aramco získali kontrolu Číňané? Mohlo by se stát, že rafinérie by ze dne na den přestala prodávat ropu výhradně za americký dolar, ale začala by prodávat za všechny měny, nebo balík vybraných měn. A to by byl konec petrodolaru. Takže, jak tomu zabránit?

Nejlepší cestou je zlikvidovat veškeré šance státní saudské firmy na úspěšné IPO, aby se firma nemohla stát veřejně obchodovatelnou společností na burze. Dokud bude firma soukromá, resp. státní, ale to v Saúdské Arábii je totéž, tak lze soukromé majitele (rozuměj rodinu Saudů) uplácet, ovlivňovat, vyhrožovat jim, zavázat si je, prostě tak, jak to Američané dělají se Saúdskou královskou rodinou celé dekády. Jenže ve chvíli, kdy by rafinerie se transformovala do veřejně obchodovatelné společnosti, tyto americké špagátky pro ovládání arabských rodin by přestaly fungovat. Veřejné akcie by mohl nakoupit úplně každý, a co je nejhorší pro Američany, mohli by je nakoupit i největší konkurenti a rivalové USA. Útok na rafinerii tak nemusí mít nic společného s Íránem, ale jde o něco mnohem většího, o záchranu petrodolaru a zabránění IPO největší Saúdské ropné společnosti, aby se nestala veřejně obchodovatelnou společností.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/polsko-vyhlasilo-plynovou-valku-nemecku-ceske-republice-a-dalsim-zemim-v-evrope-ktere-odebiraji-rusky-plyn-z-plynovodu-opal-evropsky-soud-vyhovel-polske-firme-a-opal-musi-snizit-dodavky-o-polovinu/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKauza brutálně zavražděného saúdského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, jasně ukazuje dvojí metr a pokrytectví sluníčkářů a západních velmocí   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:35:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kauza brutálně zavražděného saúdského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, který byl byl umučen a následně rozřezán v budově saúdskoarabského konzulátu v tureckém Istanbulu, jasně ukazuje dvojí metr a pokrytectví sluníčkářů a západních velmocí: syrský prezident Bašár Asad je podle nich diktátor, kterého je potřeba svrhnout, ale Saudská Arábie je spojencem USA a „Západu“. Nahrávka, kterou získala turecká tajná služba, svědčí o odporné cynismu Saúdů.

Víme, že Spojené státy svrhly či se pokusily svrhnout víceméně sekulární proti-islamistické režimy v Iráku, Libyi, Egyptě či Sýrii. Intervence USA vedly k hluboké destabilizaci Blízkého východu a byly i jednou z příčin migrační krize.

O odporném cynismu Saúdů informoval server Info.cz. Na Chášukdžího, který na konzulát šel vyřídit žádost o sňatek s tureckou doktorandkou Hatice Cengizovou, v budově podle nahrávek, které se údajně podařilo získat tureckým tajným službám, čekalo patnáctičlenné komando, které ten den přiletělo do Instanbulu z Rijádu. Těsně před Chášukdžího očekávaným příchodem se jeden z velitelů akce, bývalý diplomat a zpravodajský důstojník Mahír Abdalazíz Matríb, který spolu s Chášukdžím dříve působil na saúdské ambasádě v Londýně, ptal patologa a hlavního forenzního lékaře saúdského ministerstva vnitra Salaha Muhammada Tubaikiho, jak naloží s novinářovým tělem poté, co ho usmrtí.

„Není možné jen dát tělo do pytle, (Chášukdží) je moc těžký a vysoký. Sice jsem zvyklý na práci s mrtvolami a vím moc dobře, jak je rozřezat, ale ještě jsem nepracoval na nikom, kdo by byl ještě teplý. Ale zvládnu to,“ odpovídá Tubaiki na Matríbův dotaz. „Normálně si dám do uší sluchátka a když je řezu, poslouchám hudbu. Do toho usrkávám kávu a kouřím. Až ho rozřežu, tak zabalíte jednotlivé části do plastových pytlů, ty dáte do kufrů a odnesete je z budovy,“ řekl patolog. Matríb se poté ptá zda „obětní zvíře“ již dorazilo, na což mu jeden ze členů komanda ve 13:14 místního času odpovídá, že Chášukdží vešel do budovy. To je opravdu zvrácené.

Víme, že režim Bašára Asada bojuje proti ortodoxnímu islámu a podporují ho náboženské menšiny a křesťané, protože zaručuje náboženskou toleranci a bezpečnost menšin. Podle Američanů je ale potřeba ho svrhnout. Režim Saúdské Arábie, kde vládne tvrdé muslimské právo šáría, se příliš neliší od režimu Islámského státu. Ale protože Američané potřebují od Saúdů, aby se snižovala cena ropy a potřebují jim prodávat zbraně, tak jim Saúdové nevadí. Asad, který chrání náboženskou toleranci, naopak podle nich musí být svržen. USA argumentují lidskými právy, ale ve skutečnosti jde o to, že Asad je spojencem Ruska a Íránu, což se Američanům nelíbí…

Spojené státy svrhly či se pokusily svrhnout víceméně sekulární proti-islamistické režimy v Iráku, Libyi, Egyptě či Sýrii. Intervence USA vedly k hluboké destabilizaci Blízkého východu a byly i jednou z příčin migrační krize.

Vidíme tady odporné pokrytectví sluníčkářů, „Západu“ a USA. Vrazi a totalitní režimy jim nevadí, když dělají, co potřebují… Současně svrhávají relativně přijatelné režimy, když ty jim nejsou po vůli.

Autor: Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPoslanec SPD a zkušený ex-diplomat Kobza analyzuje krizi kolem útoků na saúdskoarabskou rafinerií   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:32:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak útok na ropná zařízení firmy ARAMCO v Saudské Arábii sice prý provedli jemenští povstalci, ale podle Saudů a Američanů za tím stojí Írán. Dokonce dnes (16.9.2019) prezident Trump prohlásil, že připraví odvetná opatření proti Íránu.

Zkusím to celé přeložit do normálního jazyka:

Američanům očividně tolik nevadí vraždění nepohodlných saudských novinářů a disidentů (Chádžkadží nebyl podle všeho jediný zavražděný, ale asi jediný, jehož vraždu nepodařilo utajit). Američanům ani zbytku světa nevadí masakry desetitisíců jemenských civilistů (počty mrtvých se přestaly uvádět v roce 2016, kdy jejich počet přesáhl 20.000), páchané saudskými letadly (s americkou municí). Nevadí ani humanitární katastrofa a hladomor, který v Jemenu tyto nálety na zásobovací uzly způsobily. Celý svět se vytrvale dívá jinam, protože očividně lidské životy v Jemenu nemají takovou cenu jako saudská ropa.

Myslím, že na konec není ani tak podstatné, kdo tento útok provedl a proč. Podstatné je, jaké nekonečné pokrytectví, bezohlednost a hamižnost tím vyplavaly na povrch. Můžeme tedy směle říci, že útok na ropné kapacity zasáhl nejspíš obě země (Saudskou Arábii a USA) na tom nejcitlivějším místě, kterým není srdce ale bankovní účet.

Co bude dál?

Že by někdo soudil Saudské prince, za válečné zločiny v Jemenu, dost silně pochybuji. Očekávám naopak o to větší úsilí věnované hledání a možná i vytváření důkazů proti Íránu a protiíránské propagandě.

Banky zkrátka nepřijdou, rostoucí napětí i snížené těžební kapacity zvednou cenu ropy a tak si pár finančníků namastí kapsy. Navíc Venezuela, Syrie i Írán díky sankcím mají své exportní možnosti silně omezené a tak ceny vyskočí o to výše.

Ano, zaplatíme to my všichni v rostoucí ceně benzínu a nafty.

Proto se vedou války...

Autor: Jirka Kobza
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFAKTA: Praha jako terč číslo 61. Americký plán počítal s vyhlazením Česka   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:28:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Za studené války se některá česká města ocitla na seznamu zkázy a v případě rozsáhlejšího konfliktu na ně měly být vypáleny americké rakety s jadernými hlavicemi. A jedním z měst s nejvyšší prioritou byla i Praha.

Pořadové číslo 61

Národní bezpečnostní archiv USA odtajnil seznam míst v bývalém Sovětském svazu, ve východní Evropě a v Číně, která se v případě jaderného konfliktu měla stát koncem 50. let minulého století terčem atomového bombardování. V tehdejším Československu byla hlavním terčem Praha s pořadovým číslem 61. Z odtajněných údajů vyplývá, že američtí armádní plánovači se v roce 1956 zaměřili na systematickou destrukci městských a průmyslových cílů včetně výslovného zaměření na civilní obyvatelstvo klíčových měst. Zařazeny jsou mezi ně Moskva, Leningrad (dnes Petrohrad), Peking, tehdejší východní Berlín a Varšava.

Na seznamu nejen Praha

V tehdejším Československu byla hlavním terčem Praha s pořadovým číslem 61 s 69 cíli určenými ke zničení. Další cíle byly v okolí hlavního města v Berouně, Kladně, Kralupech nad Vltavou, Králově Dvoře, Neratovicích, Psárech, Radotíně, Roztokách, Slaném a Štěchovicích. Velký důraz kladli američtí plánovači na likvidaci vojenských letišť. Na území dnešní České republiky se měla stát terčem pražská letiště ve Kbelích, Ruzyni a Vodochodech, dále letiště v Bechyni, Brně, Čáslavi, Českých Budějovicích, Dobřanech, Holešově, Milovicích, Mimoni, Pardubicích, Přerově a Žatci.

Rudolf Hruboň

Zdroj: Eurozprávy.cz


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin nabídl Saúdské Arábii ke koupi S-300 nebo S-400   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:23:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vladimir Putin nabídl Saúdské Arábii ke koupi ruské protivzdušné raketové komplexy S-400 nebo S-300 v souvislosti s útoky dronů na ropné objekty tohoto království.

V odpovědi na otázku o útoku na ropné rafinérie ruský prezident ocitoval Korán:

„Ve svatém Koránu se hovoří o nepřijatelnosti jakéhokoliv druhu násilí kromě ochrany svého rodu. V zájmu ochrany svého rodu, své země jsme ochotni poskytnout příslušnou pomoc Saúdské Arábii,“ řekl Putin.

Podle jeho slov stačí, když vedení království „přijme moudré státní rozhodnutí“ a koupí S-300 podle příkladu Íránu nebo S-400, jako to udělala turecká vláda.

„Spolehlivě ochrání jakékoliv objekty infrastruktury Saúdské Arábie,“ zdůraznil prezident.

Na upřesňující otázku íránského prezidenta Hasana Rúháního, jestli je lepší koupit S-300 nebo S-400, Putin odpověděl: „Ať si vyberou.“
Kromě toho ruský prezident ještě jednou ocitoval Korán v rámci komentáře k útokům na královské ropné objekty.

„Když se nacházím zde, v Turecku, v zemi s převážně muslimským obyvatelstvem, nemohu si nevzpomenout na řádky ze svatého Koránu, kde se praví: ,Pamatujte na milosrdenství Alláha. Kdysi jste byli nepřáteli, Alláh smířil vaše srdce a udělal z vás bratry’. Myslím si, že z toho je třeba vycházet,“ uzavřel prezident.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Mf8
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Velká chyba“. Snowden varuje před používáním těchto aplikací   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:21:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý pracovník amerických zvláštních služeb Edward Snowden během interview pro francouzskou rozhlasovou stanici France Innter varoval úředníky a členy vlády před používáním aplikací WhatsApp a Telegram.

Reportér uvedl, že premiér Edouard Philippe používá WhatsApp a prezident Emmanuel Macron dává přednost Telegramu. Snowden na to odpověděl, že používání WhatsApp je ze strany ministrů „velká chyba“. Připomněl, že v roce 2014 se majitelem aplikace stala firma Facebook Inc.

„Oni vrstvu za vrstvou odstraňují různé úrovně ochrany,“ prohlásil.

Podle jeho slov to umožňuje společnosti v případě nutnosti zjišťovat obsah rozhovorů a korespondence uživatelů.

Bývalý pracovník amerických tajných služeb se také kriticky vyjádřil o Telegramu.

„Oba tyto programy jsou mimořádně nebezpečné, pokud jste premiér,“ řekl.

Snowden však uznal, že WhatsApp i Telegram jsou bezpečnější než SMS.

Doporučil používání aplikací Signal a Wire, které podle jeho slov používají nejlepší šifrování.

Zdroj: France Innter
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBývalý šéf Spolkové zpravodajské služby obviňuje Merkelovou z „masivního bezpečnostního rizika“   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:15:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dr. August Hanning, bývalý ředitel Spolkové zpravodajské služby, prohlásil 15. září v interiew pro noviny Sunday Express, že rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové umožnit neomezenou imigraci ohrozilo bezpečnostní situaci ve Spolkové republice.

Německá kancléřka Angela Merkelová je již dlouho kritizována za svou nešťastnou politiku otevřených dveří, jejíž důsledky vedly k tvrdému politickému boji ve vládě a prudkému nárůstu podpory pravicových stran jak v Německu, tak v celé Evropě.

Hanning během své krátké návštěvy Velké Británie kritizoval Merkelovou za vyvolání „bezpečnostní krize“ v Německu a dalších členských státech Evropské unie.

„Viděli jsme důsledky tohoto rozhodnutí, pokud jde o německé veřejné mínění a vnitřní bezpečnost. Problémy máme každý den,“ řekl Hanning.

„Jsou u nás zločinci podezřelí z terorismu a lidé, kteří používají více identit. Ti, kteří provedli berlínské útoky, použili 12 různých identit“, a dodal, že „ačkoliv dnes je vše složitější, v Německu ještě stále máme 300 000 lidí, jejichž totožností si nemůžeme být jisti. To je obrovské bezpečnostní riziko.“

Hanning, který v letech 1998-2005 dohlížel na zahraniční zpravodajskou agenturu, řekl, že Merkelová vykazuje politickou slabost, když na své vlastní posouzení osudového rozhodnutí dala protichůdné odpovědi. V určitém okamžiku tvrdila, že to nebyla chyba, zatímco jindy slíbila, že se to už nikdy nestane.

Otevřené hranice Angely Merkelové

Berlínská politika otevřených dveří, v jejímž důsledku zaplavily zemi statisíce lidí z Blízkého východu a Severní Afriky, vyvolala kritiku ze strany těch, kteří tvrdí, že bezpečnostní situace v zemi se kvůli přílivu migrantů zhoršila.

V roce 2015 německá kancléřka Angela Merkelová jednostranně pozastavila běžné hraniční postupy, aby je otevřela obrovskému proudu lidí prchajících před konfliktem a hledajících lepší život.

Příliv byl na historickém vrcholu v létě 2015, kdy Německo přijalo za jeden rok téměř 1,5 milionu migrantů.

Z toho vyplývající důsledky vedly k tvrdým politickým neshodám uvnitř německé vlády a k prudému nárůstu podpory pravicových stran, takových, jako je Alternativa pro Německo (AFD).

Německo jako největší evropský příjemce migrantů bylo svědkem prudkého nárůstu útoků nožem na svých ulicích, často s účastí nových imigrantů.

Jeden z těchto útoků, údajně spáchaný loni syrskými a iráckými žadateli o azyl ve městě Saská Kamenice, vyvolal masové mítinky proti kancléřce a její migrační politice.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Mf5
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZahradní slavnost 2019   
Pridal tk Úterý 17 září 2019 - 02:07:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Slovo úvodem. Pěvecké sdružení pražských učitelů obdrželo pozvání od Hlávkovy nadace (přesněji Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) k účasti na této tradiční slavnosti v Lužanech u Přeštic. Za PSPU byli delegováni mpř. Sdružení Mgr. Miloslav Samek a kronikář ing. Jiří Štembera. Nutno podotknout, že vědec, architekt a mecenáš Josef Hlávka byl zakladatelem a prvním prezidentem České akademie věd a umění.

Akce se konala 12. září 2019, kdy účastníci odjeli od hotelu Diplomat v Dejvicích pohodlným autobusem a při první zastávce vystoupili právě v Přešticích u hřbitova, kde je umístěna hrobka Hlávkovy rodiny. Hrobka je ojedinělým výstavným objektem, přiléhající k obvodové zdi hřbitova, který má podobu otevřené kaple, uzavřené těžkou litou mříží. Kaple byla postavena podle vlastního návrhu J. Hlávky v novogotickém stylu v roce 1888.Uvnitř hrobky se nachází oltář,bohatě zdobený obrazy a výjevy ze života svatých a s výmalbou vídeňského malíře Karla Jobsta. Vzpomínkový projev zde pronesla mpř. Nadání prof. Marie Karfíková, CSc., která připomněla Hlávkovy úspěchy ve stavebnictví, ale hlavně jeho úsilí o kulturní povznesení našeho národa. Poté byly položeny květiny a účastníci si mohli prohlédnout jakousi galerii pod širým nebem, kde na 25 tabulkách byly uvedeny fotografie a životopisy význačných obyvatel města Přeštice v posledních sto letech.

Po tomto intermezzu jsme navštívili lužanský zámek, ve kterém se v kapli konala bohoslužba, jako pietní vzpomínka na Josefa Hlávku. Celebroval ji přeštický vikář ThDr. Karel Plavec. Původně renesanční zámek Lužany byl na počátku 19. stol. barokně upraven, nachází se v něm expozice díla a odkazu J. Hlávky a dnes se v něm konají vědecké konference a semináře. Antonín Dvořák u příležitosti vysvěcení zdejší kaple složil t. zv. Lužanskou mši.

Jakmile skončila bohoslužba, byli jsme před zámkem oficiálně přivítáni, přiťukli si sklenkou vína a byli pozváni do parku k občerstvení, které bylo dokonale připraveno. K tomu všemu nám zahrál Rodinný amatérský orchestr rodičů a dětí při ZUŠ Terezie Brzkové z Plzně s názvem VIVAT FAMILIA pod uměleckým vedením Olgy Kinzlové. Na repertoáru měl české i světové lidové písně, filmové a muzikálové melodie hrané v obsazení housle, příčné a zobcové flétny, klarinet, kytara, ukulele, klavír, viola a violoncello. Vybírám kupř. Drowsy Maggie, Scarborough Fair, Dobytí ráje a Princezna ze mlejna. Velmi mě upoutalo výborné provedení skladby Jaro ze Čtvera ročních období A. Vivaldiho.

V následujícím čase jsme se potom zaposlouchali do komponovaného hudebního pořadu (zhruba devadesátiminutového) Kde domov můj?, který byl vytvořen v roce 2014 k uctění 180.výročí prvního uvedení písně, pozdější hymny (1834). Romantická píseň pochází ze zpěvohry Fidlovačka skladatele Františka Škroupa a dramatika J. K. Tyla. Účinkovali přední pražští hudební umělci: Mgr.Tomáš Křovina, člen operního orchestru ND v Praze (zpěv), prof. Ivan Štraus, pedagog Hudební akademie múzických umění v Praze (housle), doc. Václav Bernášek, pedagog HAMU v Praze (violoncello), Mgr. Martin Levický, člen operního orchestru ND v Praze (klavír) a Mgr. Tomáš Kyral, sólohornista Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze (lesní roh).Pořadem, včetně recitace Nerudovy a Seifertovy básně, nás provázela známá moderátorka prof. PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc, která zajímavě vylíčila životní osudy F. Škroupa a J. K. Tyla. Její výklad byl proložen hudebními vstupy, a to Smetanovým duem Z domoviny, romantickou písní F.Škroupa Dobrou noc a rovněž Škroupovým Triem Es dur, op. 27. Pořad za hudebního doprovodu zakončil T. Křovina zpěvem písně Kde domov můj, která v posluchačích zanechala mimořádně hluboké dojmy.

Přiblížila se hodina návratu a odjížděli jsme s pocitem nádherně užitého dne.
Vždyť i počasí nám tentokrát jednoznačně přálo.


Miloslav Samek
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1374 sec,0.0657 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,589kB