Pondělí 23 září 2019
Máme se nejlíp co jsme se měli, a budeme se míti ještě lépe a radostněji. Kupředu pravá   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 05:33:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na dějinném obzoru se rýsuje nová společnost, silně demokratická a silně blahobytná, která bude sestávat z prodejců, advokátů, soudců a exekutorů, státních úředníků, policistů a hasičů, politiků a jiných manažerů státního rozpočtu. V této společnosti se nebude provozovat zemědělství, neb smrdí a je s tím práce. Potraviny se dovezou. Domy a silnice budou stavět pracovití imigranti z východu, společnost budou léčit báječní doktoři z jihu, banky ze západu budou tisknout peníze z ničeho a politici tyto peníze budou přerozdělovat moudře a spravedlivě zbytku společnosti. Ze severu budou foukat chladné větry chladící procesory serverů, které budou shromažďovat všechny údaje o všech.

Všichni budou žít z dotací a vytištěných peněz. No není to krásné?

Vše, od špendlíku po lokomotivu se bude vyrábět v nedemokratické Číně, kterou lze snadno zastrašit mácháním tibetskými vlajkami na pražském magistrátu. A proto bude možné Číně platit za zboží penězi vytištěnými z ničeho v bankách ze západu.

Už se na to těším, i když se toho asi nedožiji, přeji to svým dětem i vnukům. Pouze nevím, čím mé děti budou, jestli exekutorem, nebo policistou, nebo podnikatelem podnikajícím z dotací.

Myšlenka dotací je geniální, měly by vzniknout i dotace na důchody, na platy pracujících, aby se vyrovnala výše mezd mezi pracujícím východem a ještě více pracujícím západem. Taky by měly vzniknout dotace na zvýšení dotací na podnikání. Uznejte, že pokud je vše dotováno, nedá se podnikat se ziskem, jak má potom chudák podnikatel platit daně. Takže by měly být i dotace na placení daní.

Všichni budou jezdit elektromobily, protože je to tiché, levné a baterie v elektromobilech mají nekonečnou kapacitu, takže i v zimě se elektromobil spolehlivě vytopí a kamkoliv dojede.

Zdá se, že vývoj je uspokojivý, dotace na elektromobily už jsou, v některých zemích prý až 80%. No a elektromobily se budou nabíjet z dotované energie z dotovaných větrných fofrníků a dotovaných slunečných fotočlánků. Kruh dotací bude uzavřen.

Urození potomci šlechticů dostanou v restitucích veškeré pozemky ve státě a pak dostanou dotace na sázení stromečků a úpravy zámeckých parků. Církev svatá dotace již dostává i za majetek vydaný v restitucích, kdy bylo vráceno to, co církvím nikdy nenáleželo, jak šlechetné a demokratické.

Nikdo nebude pracovat, proč taky, budeme mít roboty. Všichni budou mít vysokoškolské vzdělání na plzeňské univerzitě, zdá se, že není kvalitnějšího, takže roboti a soudy budou v dobrých rukách.

No vidím tu budoucnost opravdu dobře.

Vladimír Balhar
23. 9. 2019
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽádáme překlad a zveřejnění "Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy"   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 05:03:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máme zde novou kampaň k Istanbulské úmluvě. Poté, co Odbor rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády rozjel svojí kampaň na Facebookových stránkách Istanbulská úmluva, rozhodli jsme se "zatlačit" na zhotovení oficiálního překladu do českého jazyka a zveřejnění "Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí", která je naprosto zásadní. Odesláním formuláře pomůžete zvýšit tlak na zhotovení a zveřejnění tohoto zásadního dokumentu.

VÝZVA

Žádáme tímto Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně nazývanou Istanbulská úmluva, a to v českém jazyce.

Tato důvodová zpráva je zásadním dokumentem ve vztahu k Istanbulské úmluvě, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna. Nejen odborná a široká veřejnost, ale i poslanci mají právo být s tímto zásadním dokumentem seznámeni ještě před ratifikační procedurou Istanbulské úmluvy.

Komu bude výzva přímo doručena?

Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí ČR

http://kampaneprolidi.cz/2019/09/18/zadame-o-preklad-duvodove-zpravy-rady-evropy-istanbuske-umluvy/?fbclid=IwAR2cuyaSrE6L478VhQFqnJ0iO2XhCpjxzQKUbhSOsJNcCvRNHo0hNl8JXs0

Kliknutím na odkaz ...."kampaněprolidi"...a podepsáním, se přidáte k této výzvě.

Důvodová zpráva je nedílnou součástí Istanbulské úmluvy. Jsou zde vypsána definice a postupy provádění IÚ. Na tyto nebezpečí upozorňujeme od března 2018, kdy vznikla petice:

https://www.petice.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

ivana.schneiderova©tradicni-rodina.cz
" data-color="1">

Naše aktivity: https://tradicni-rodina.cz/nase-aktivity/

Za podporu spolku děkujeme: https://tradicni-rodina.cz/prispevky-a-dary/

S úctou

Ivana Schneiderová
předsedkyně spolku Tradiční rodina

https://tradicni-rodina.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlíci již obohacují Německo. V Hessensku již oženili a vdali 125 děti ...   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 04:59:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od července 2017 jsou zákonem zakázaný dětské sňatky v Německu. I přes tento zákaz se ve spolkové republice Hessen uzavřelo takových sňatků na 125, a to mezi přistěhovalci. Zprávu zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Německo má přitom dávno ratifikovanou Istanbulskou úmluvu, která má podle jejích podporovatelů zajistit, že k takovým praktikám nebude docházet. Istanbulská úmluva je evidentně naprosto v oblasti násilí na ženách a domácího násilí naprosto neúčinná.

Zdroj: Bild.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVýročí 17. listopadu se blíží: Bašta varuje před permanentní barevnou revolucí   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 04:57:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český politik a diplomat Jaroslav Bašta v komentáři pro Prvnizpravy.cz v souvislosti s blížícím se výročím 17. listopadu varoval před permanentní barevnou revolucí.

Podle Bašty k nejviditelnějším rysům současné doby patří snaha „vylepšit“ parlamentní demokracii s jejími institucemi a zákony něčím jiným.

„Asi nejpříhodnější termín, který mě napadl, je permanentní barevná revoluce vyznačující se opakovanými demonstracemi, které mají korigovat výsledky voleb. Politický systém zastupitelské demokracie s politickými stranami, volebními programy, volbami a politiky, kteří jsou v nich voleni, se náhle stává téměř nicotným ve srovnání s davy lidí, kteří proti němu přišli demonstrovat,“ uvedl.

Zároveň zdůraznil, že je to tak alespoň podle názoru svolavatelů těch shromáždění, kteří znají recept na všechny neduhy společnosti.

„Stačí se sejít a vykřikovat ta správná hesla, křepčit na pódiu ve žluté košili a hnědých kalhotách. Ve jménu demokracie trhat listy z Ústavy České republiky. A naše země se pak stane lepší a demokratičtější. Dokonce milionkrát demokratičtější,“ napsal.

Bašta se také přiznal, že je na rozpacích, nakolik má v českém prostředí brát vážně podobné jevy jako je pětiletá snaha o barevnou revoluci nebo školní stávky proti klimatickým změnám. Na jedné straně je lze považovat za důkaz toho, že se v Česku opravdu žije v demokracii, na té druhé nelze ovšem přehlédnout prvky nenávisti vskutku přísudečné, které z pódia zaznívají. „Politika prosazovaná osobními útoky charakterizovala ve druhé polovině dvacátých let minulého století nástup nacismu a fašismu,“ míní.

„Následující dva měsíce do třicátého výročí 17. listopadu 1989 budou příležitostí pro organizátory demonstrací a jejich sponzory vyzkoušet, zda česká společnost je již natolik rozdělená, aby bylo možné vyvolat vážnou politickou nebo ústavní krizi. Zdá se mi, že ani pět let neúspěšných pokusů je od toho neodradilo. V dobách konjuktury bývá takové snažení obvykle marné. Proto si myslím, že ani oslavy třicátého výročí v režii České televize a Milionu chvilek současné vládní koalici nijak neublíží. Ani v případě, že aktivista Minář bude na pódiu trhat listy z Trestního řádu a Trestního zákoníku,“ upozornil Bašta.

Poukázal však na to, že mnohem nebezpečnější situace může nastat, až období prosperity skončí, a přijde krize. Již vzpomenutá historie nástupu totalitních hnutí Čechy poučila, že každá krize přináší možnost úspěchu především pro ty, kdo mají na složité otázky jednoduché a hlasité odpovědi. „Když se politika přestěhuje na ulici, obvykle nechá na dlažbě ležet také moc. Pak záleží na tom, kdo ji první sebere. S tím organizátoři barevných revolucí kalkulují,“ uvedl.

Bašta: Zastavení trestního stíhání Babiše rozšlapalo veřejnoprávním mediím bábovičku

Bývalý diplomat Jaroslav Bašta poskytl komentář serveru Prvnízpravy.cz, ve kterém se vyslovil ke kauze Čapí hnízdo. Podle Bašty jde o politicky motivované stíhání premiéra. Svědčí o tom reakce médií hlavního proudu, včetně těch veřejnoprávních.

„Mediální bouře, která se vzápětí rozpoutala, nemůže nechat nikoho na pochybách, že kauza dotací z roku 2008 vyšetřovaná jako podvod na základě anonymního udání od prosince 2015 evidentně spadá do kategorie politicky motivované zástupné trestní stíhání,“ míní bývalý diplomat.

Dále jako důkaz tohoto tvrzení připomněl chronologii vývoje událostí. Uvedl, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch již v roce 2018 část obviněných zprostil trestního stíhání a přikázal policii doplnit dokazování. Varoval, že v případě, že se to nezdaří, bude muset trestní kauzu ukončit odložením. V pátek 30. srpna tak svým konečným rozhodnutím učinil. Zároveň s ním seznámil městského státního zástupce Martina Erazima a ponechal mu ho k prostudování. Krátce poté došlo k řízenému úniku informací do Deníku N.

Jaroslav Bašta upozorňuje na to, že málokdo z novinářů měl zájem o vyšetření řízeného úniku informací do Deníku N, „přestože tento krok velmi zpochybnil nezávislost a nezaujatost české (či spíše pražské) justice“.

Zdroj: Prvnizpravy.cz, Sputnik


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman promluvil o telefonátu s Gottem i o bombardování Srbska: Žádné bombardéry jsem neposlal, udělalo to velení NATO   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 04:52:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když český prezident Miloš Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech odpovídal na dotazy čtenářů, prozradil, proč letos neudělí českému zpěvákovi Karlu Gottovi vyšší státní vyznamenání. Kromě toho se ale vyjádřil i k bombardování Srbska, ze kterého ho jeden ze čtenářů obvinil.

Gott a vyznamenání

V pořadu Blesku zaznělo, že prezident nemá v plánu udělit několikanásobnému Zlatému slavíkovi Karlu Gottovi vyšší státní vyznamenání v letošním roce, protože by si ho zpěvák nemohl přijít převzít.

„Mistr Gott nevychází z domu a vyznamenání, které se odehrává ve Vladislavském sále, by mu nemohlo býti dopřáno, právě kvůli tomu, že má leukémii,“ argumentoval prezident.

A právě proto, že je zpěvák nyní omezen svou nemocí, chce mu vyznamenání předat až příští rok. Nicméně, na dotaz, zda se prezident snažil být v kontaktu s Gottem, řekl:

„On mi dokonce sám zavolal a poděkoval mi za dopis, který jsem mu napsal. A dohodli jsme se, že ho pozvu i s Ivankou a oběma dcerami tady do Lán.“

​Závěrem pak prohlásil, že doufá, že se zpěvák uzdraví, jako se uzdravil i z předchozích nemocí. „Bude mi ctí ho příští rok vyznamenat,“ doplnil.

Bombardování Srbska

Další dotaz, který čtenáři Blesku prezidentovi položili, směřoval k bombardování Srbska na konci 90. let minulého století. Konkrétně se otázka týkala toho, proč tehdejší vláda, v níž Zeman tehdy působil, něco takového dovolila. Čtenář tak Zemana z tohoto činu prakticky obvinil.

„Žádné bombardéry jsem neposlal, ale udělalo to velení NATO. Ovšem je pravda, že potřebovalo souhlas všech členských států,“ začal vysvětlovat tehdejší situaci prezident.

Prozradil ale také, že Česko bylo tehdy jednou ze zemí, která se k tomuto kroku moc neměla.

„My jsme tehdy byli asi tři neděle novým členem NATO, a i když se k nám nikdo nepřidal, tak jsme byli poslední, kteří pořád váhali, jestli ten hlas dát,“ řekl Zeman.

​Nakonec tedy na bombardování došlo. „Dostali jsme ujištění, že zasaženy budou jenom vojenské cíle. Mohu konstatovat, že toto ujištění nebylo splněno,“ prohlásil závěrem.

Dotaz čtenáře na Srbsko padl poté, co Zeman tuto zemi navštívil. Tehdy prohlásil, že danou zemi má rád, ale nemá rád Kosovo. To by si přál, aby Česko oduznalo.

Témata pořadu

Tématem pořadu se stalo například udělení abolice premiérovi Andreji Babišovi. Český prezident totiž prohlásil, že využije svého práva abolice, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo. Dodal však, že doufá, že takový krok z jeho strany nebude potřeba.

Dále hovořil i o Ursule von der Leyenové či o tom, jak plánuje oslavit své narozeniny a co by si k nim přál. Dále prozradil, proč se nezúčastní veřejných akcí a oslav u příležitosti výročí 30 let od sametové revoluce. Řeč přišla také na pozemek, který nedávno koupil a na kterém má v plánu začít stavět, a na mnohé další.

Gottova nemoc

Několikanásobný držitel Zlatého slavíka se už v minulosti potýkal s vážnou nemocí. Nad tou se mu ale naštěstí podařilo zvítězit a mohl tak dál užívat života. Nedávno však přišla smutná zpráva. Karel Gott onemocněl akutní leukémií a v současné době podstupuje ambulantní léčbu ve Všeobecné nemocnici v Praze. Veřejnost už dříve pochybovala o slavíkově zdraví. Mohla za to výměna krve, pohublost Gotta i bledost. Osmdesátiletý Karel Gott nyní sám přiznal, že trpí myeloidní leukémií.

„Před čtyřmi lety jsem pro agresivní nádor podstoupil velmi intenzivní léčbu, která vedla k jeho úplnému vymizení. Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu,“ prozradil zpěvák.

Karel Gott se opět nevzdává a pravidelně dojížděl na výměnu krve. Navzdory úsilí lékařů i zpěváka ale choroba prozatím vyhrála. Na sociálních sítích ho jeho věrní fanoušci zahrnují milými zprávami, v nichž mu přejí pevné zdraví a hodně sil.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Qhv

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Nejsou tam žádní noví islámští Němci?“ Video z festivalu Oktoberfest vyvolalo bouřlivé reakce na internetu   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 04:48:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V sobotu 21. září odstartoval festival Oktoberfest, který je známý po celém světě. Jedná se přitom již o 186. ročník tohoto pivního festivalu. Na YouTube se objevilo video z této akce, pod kterým přibylo také hodně komentářů.

„Cože?! Nejsou tam žádní noví islámští Němci? Jaké překvapení,“ napsal jeden z uživatelů.

Uživatelé ani ve svých komentářích nevynechali aktuální politické dění ve světě.

„Protesty ve Francii, protesty v Anglii, protesty ve Skotsku. Vím, kde bych chtěl být. V tom stanu s pivem,“ napsal další sledující.

„Je fajn vidět, že to staré Německo je lepší než to „nové“,“ všiml si ještě jeden sledující.

Na pivní festival v Mnichově zavítalo asi 10 000 lidí z celého Německa a z celého světa. Oktoberfest každoročně probíhá od poloviny září do poloviny října a účastní se ho miliony lidí z celého světa. Na daném místě je celkem 14 velkých stanů, v nichž pět až sedm milionů návštěvníků ročně spotřebuje kolem 60 000 hektolitrů (1 319 815 galonů) piva.

Z dějin festivalu

První Oktoberfest se konal dne 12. října 1810, a to na počest svatby korunního prince Ludvíka a princezny Terezy Sasko-Hildburghaus.

Na akci byli pozváni všichni obyvatelé Mnichova. Festival se konal na loukách a ty na počest nevěsty dostaly jméno Theresienwiese.

Následující rok byl přidán zemědělský veletrh s výstavou a oceněním nejkrásnějších koní a býků. V 1813 byla akce zrušena, zatímco Bavorsko bylo vtaženo do Napoleonských válek.

V roce 1818 byl na festival nainstalován první kolotoč, houpačky a stánky s pivem. Nejprve se festival konal za pomoci lidí, ale v roce 1819 byla organizace akce svěřena městské radě v Mnichově. Následně bylo rozhodnuto o tom, že se Oktoberfest bude pořádat každoročně.

V roce 1872 byl Oktoberfest prodloužen a přesunut na konec září až začátek října. V této době bývá počasí v Mnichově ve většině případů trvale dobré a denní teplota stoupá na +30 °C, což vede k tomu, že návštěvníci jsou žíznivější.


Zdroj: https://sptnkne.ws/9Qhr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaduro obvinil Kolumbii z přípravy atentátů   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 04:39:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes prohlásil, že během posledního roku bylo zabráněno několika pokusům o atentát na něj, které byly podle jeho slov organizovány v Kolumbii za souhlasu USA.

„Po tomo pokusu (v srpnu 2018 – pozn.red.) jsme zabránili ještě několika pokusům zavraždit mne. Všechny byly organizovány v Kolumbii. A se souhlasem Washingtonu. Je velmi smutné, že začali používat čistě zločinecké metody a pokoušejí se spáchat politickou vraždu, aby odstranili prezidenta,“ řekl Maduro v pořadu televizní stanice Rossija 1.

Maduro zdůraznil, že „Venezuela chce žít v míru“.

„Ale strategové, tito extremisté a jestřábi ve Washingtonu si dávno vybrali Kolumbii jako základnu pro vojenský konflikt proti Venezuele. My jim to nedovolíme. Ale svět musí vědět, že v Kolumbii se nachází sedm amerických vojenských základen, které ohrožují bezpečnost celé Latinské Ameriky, ale především Venezuely,“ uvedl venezuelský prezident.

Předtím Maduro prohlásil, že bývalý kolumbijský prezident Álvao Uribe připravoval plán atentátu na něho s pomocí žoldáků.

Pokus o atentát na Madura byl proveden 4. srpna 2018. Během přehlídky v Caracasu zamířilo k tribuně, kde se nacházel prezident, několik dronů s výbušninou. Při pokusu o atentát na Madura bylo zraněno sedm gardistů, prezident zraněn nebyl.

Dne 7.zaří 2019 Maduro pozastavil dialog s opozicí a obvinil ji z pokusů prodat region. Venezuelská generální prokuratura zahájila vyšetřování ohledně opozičního vůdce Juana Guaidóa, který se nezákonně prohlásil za prezidenta, za pokus prodat region Esequibo. Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová tehdy prohlásila, že zločinecká organizace vedená Guaidóem se pokusila předat region Esequibo nadnárodním společnostem, například Exxon Mobil.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9QkF
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚředníci OSN a zástupci různých zemí slaví 70. výročí založení Čínské lidové republiky   
Pridal tk Pondělí 23 září 2019 - 04:34:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stálá mise Číny při OSN 20. září večer pořádala recepci na oslavu 70. výročí založení Čínské lidové republiky, na které mnoho úředníků OSN a zástupců různých zemí vysoce ocenilo Čínu, která dosáhla plodných výsledků při svém rozvoji, a současně významně přispívala k zachovávání světového míru a podporovala globální rozvoj.

„Svět kolem nás je plný výzev a jsme velmi rádi, že můžeme získat podporu od Číny." Zástupce generálního tajemníka OSN pro mírové záležitosti Jean-Pierre Lacroix uvedl, že u příležitosti 70. výročí založení Čínské lidové republiky by chtěl vyjádřit poděkování čínským mírovým sílám po celém světě.

Uvedl, že čínské mírové síly významně přispěly k ochraně civilistů, k zachování práv a pořádku, k výstavbě infrastruktury, ke zlepšení živobytí lidí i k zajištění světového míru. Toto se událo právě díky pomoci Číny.

Zástupce generálního tajemníka OSN pro záležitosti podpory mírových sil v terénu Atul Khare se vyslovil v tom smyslu, že Čína je největším přispěvatelem mírových sil mezi pěti stálými členy Rady bezpečnosti OSN. OSN je za to velmi vděčná Číně a doufá, že se Čína v budoucnu bude i nadále účastnit operací OSN v různých oblastech světa v rámci mnohostranných systémů.

Výkonná ředitelka UNICEF Henrietta H. Foreová uvedla, že Čína dosáhne některých velmi důležitých cílů v příštím desetiletí, například do roku 2020 dosáhne hrubá míra zápisů na předškolní vzdělávání 85%, pokrytí inkluzivních mateřských škol dosáhne 80% a podobně. Tyto cíle jsou pro děti velkým přínosem.

Ředitel Rozvojového programu OSN Achim Steiner se vyslovil v tom smyslu, že v Číně se z chudoby vymanily již stovky milionů lidí. Čína také položila pevný základ pro budoucí rozvoj průmyslových odvětví a odvětví služeb. Uvedl, že Čína poskytla užitečné zkušenosti dalším zemím v zájmu ochrany životního prostředí, boji proti změnám klimatu a také zkušenosti v rámci investic do vzdělávání.

Ruský stálý zástupce při OSN Vasily Nebenzya uvedl, že Čína v posledních desetiletích zaznamenala obrovský pokrok a nyní se stala jednou z největších ekonomik na světě. Poukázal na to, že vztahy mezi Ruskem a Čínou jsou založeny na základě vzájemného respektu a důvěry a jsou stabilizačními faktory v dnešním turbulentním světě. Rusko a Čína jsou ochotny posilovat spolupráci v rámci Rady bezpečnosti OSN pro zachovávání současného mezinárodního řádu založeného na Chartě OSN.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2158 sec,0.0893 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,589kB