Pondělí 14 říjen 2019
Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovaly Třetí říši   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:55:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Opravdu věříte tomu, že 2 světovou válku a smrt 60 milionů lidí ( z toho 30 milionů Slovanů ) způsobil jakýsi psychopat Hitler? Tak to si raději sedněte, než budete číst dále. Na stavbu Osvětimi německá Deutsch bank a švýcarská Banka pro mezinárodní vypořádání poskytly úvěr 1 miliardu říšských marek. 7 kilometrů od hlavního vyhlazovacího tábora ,,Osvětim 2 – Březinka“ vznikl průmyslový areál o rozloze 24 km2, na němž se nacházela tehdy největší chemička světa, která patřila pod kartel IG Farben. V tomto areálu umíraly desetitisíce moderních otroků z celé Evropy každý měsíc. V současnosti se občas jen někteří historici a učebnice skromně zmíní, že kousek od Osvětimi měla pobočku ,,firma“ IG Farben, jakoby se jednalo o příměstský pivovar. Tato ,,firma“ přitom již k roku 1938 zahrnovala 880 mezinárodních korporací ( 500 německo-francouzských a 380 anglo-amerických ) ovládajících trhy s petrochemií a farmacií, plus desítky bank, které měly v chemicko-farmaceutickém kartelu a nacistické mašinerii investice. V USA vznikla oficiální pobočka kartelu s názvem American IG a veškeré fúze společností probíhaly v dolarech ( nikoli markách! ). Doporučuji těm, co se o tuto problematiku zajímají více knihu ,,Hell s cartel“ ( Pekelný kartel ) od D. Jeffreyse.

Ti nejvíce zkompromitovaní členové představenstva a dozorčí rady IG Farben byli v poválečných procesech s nacistickými zločinci odsouzeni k mnohaletým trestům. Po odpykání trestů ( často notně zkrácených ) však opět zasedli v představenstvech a dozorčích radách koncernů, které vznikly restrukturalizací původní IG Farben. V trezorech IG se po válce našly pečlivě připravené plány ve složkách ,,Reorganizace Rakouského chemického průmyslu“ či ,,Plány hospodářského celku Bordeaux – Baku“ nebo ,,Plánování Ruského průmyslu pod německým vedením“. Oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i Amerického kongresu jednoznačně dokazují, že 2 světová válka byla z logistického a technologického hlediska nejen připravována, ale především umožněna kartely a zejména IG Farben. Obžaloba v Norimberku nakonec prokázala, že bez účasti korporací IG Farben by ke Druhé světové válce ani nemohlo dojít! Jen v roce 1943 například dodal kartel nacistické mašinérii 100% syntetického kaučuku, metanolu, mazacích olejů, 95% niklu a jedovatých plynů, 90% plastů, 84% výbušnin, 70% střelného prachu a 46% leteckého benzínu…

Nábor klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství ( budoucí EU ) probíhal v líhních technokratů, kteří už měli plány pro poválečné uspořádání Evropy. Nejznámější z nich byl Walter Hallstein, první prezident Evropské komise. Tento bývalý (?) vysoce postavený nacista a člen svazu ,,ochránců ( nacistického ) práva“ se podílel na zformování a podpisu tzv. Římské smlouvy, jejímž logickým vyvrcholením je Lisabonská smlouva z roku 2009. Základní kameny, na nichž pochybné a nedemokratické struktury EU dodnes fungují, jsou dílem dalšího nacisty – Fritze Ter Meera, válečného zločince odsouzeného v Norimberku a člena vedení IG Farben, který spolu s Carlem Wursterem ( další nacista a vysoký funkcionář IG ) celá desetiletí, coby vlivní lobbisté a ,,špičkoví odborníci“ pracovali v SRN na projektu EHS. Detailnější půdorysy této spolupráce nacistů na ,,nové Evropě“ najdete v práci německého doktora Matthiase Ratha ,,Nacistické kořeny bruselské EU“ . Klíčovou infrastrukturu EU tvoří 50 000 byrokratů, proti nimž je pár stovek tzv. europoslanců ( ještě fragmentovaných podle zemí a politického spektra ) dětmi na hřišti.

A to zde nezmiňuji další členy kartelu – Du Pont, Schell, Texaco, Standard Oil,… nebo nacistické mecenáše Bank of England, Chase Manhattan, Bank of New York a mnohé další. Odpověď na otázku, proč jste vlastně ještě mnozí nikdy neslyšeli o těchto skutečnostech, je jednoduchá: po roce 1945 kartely investovaly stovky miliard dolarů do dezinformační kampaně, jejímž prvořadým cílem bylo přepsat Evropské a světové dějiny a tím zahladit stopy své hrůzné minulosti. Tato kampaň zastírající korporační původ obou (!) světových válek byla podmínkou třetího pokusu o dobytí Evropy, kterého jsme nyní svědky. Tentokrát politicko-ekonomickými mechanismy a pod vlajkou bruselské EU, ale těmi samými vlivnými skupinami a záměry.

Autor: Daniel Novák /NWOO.org

FOTO: Nacista Walter Hallstein – zakladatel ,,Evropského hospodářského společenství a první jeho předseda

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Putin vyzval, aby byla Sýrie osvobozena od cizí vojenské přítomnosti   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:52:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský vůdce Vladimír Putin v rozhovoru s RT Arabic, Sky News a Al Arabiya prohlásil, že každý, kdo je v Syrské arabské republice nelegitimně, musí opustit její území. Prezident Ruska upřesnil , že "se to týká obecně všech států". "Každý, kdo se nachází na území jakéhokoli státu, v tomto případě Syrské arabské republiky, nelegitimně, musí opustit toto území. Pokud budoucí vedení, legitimní vedení Sýrie řekne, že již nepotřebuje přítomnost ruských ozbrojených sil, platí to samozřejmě také pro Ruskou federaci", uvedl.

Prezident zdůraznil, že v současné době je tato otázka absolutně otevřeně projednávána se všemi partnery Ruska.

"I s íránskými partnery, i s tureckými, nejednou jsme to říkali i našim americkým partnerům ... A stejně, jak vám to nyní řeknu, jsem otevřeně hovořil se svými kolegy: území Sýrie musí být osvobozeno od zahraniční vojenské přítomnosti a územní celistvost Syrské arabské republiky musí být plně obnovena", dodal.

Dříve Putin vyzval Írán a Saúdskou Arábii, aby nepoužívaly syrské území jako platformu pro konfrontaci.

Jak zdůraznil ruský prezident, americké ozbrojené síly jsou v Sýrii nelegálně.

Poznamenal, že Rusko bude vycházet z toho, že rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa o stažení armády bude skutečně realizováno.

Zdroj: Nová republika, vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Kauza OKD – co se ukradlo, se musí vrátit!   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:50:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
· Vyšetřovací komise parlamentu ČR ke kauze OKD: trestně stíhat čtrnáct osob vč. Sobotky, Urbana, Dlouhého a další
· Kdo bude stíhat, když policií i státním zastupitelstvím doposud nebylo nic závažného odhaleno
· Je policie kompetentní šetřit, když jejich ministr vnitra Hamáček je členem Bakalova Aspenu
· Jsou státní zástupci kompetentní stíhat, když po čtyřech létech stíhání premiéra a jeho rodiny zjistili, že změnili na věc právní názor


Vyšetřovací komise parlamentu ke kauze OKD sdělila, že bude podávat trestní oznámení na asi čtrnáct podezřelých, kteří umožnili privatizaci této společnosti za velmi podivných okolností. Jednodušeji řečeno, kradlo se všemi způsoby. Jako občanka jsem podávala na tuto lumpárnu trestní oznámení v roce 2016. S vědomím státního zastupitelství, dokonce s plnou informovaností NSZ Pavla Zemana. Výsledek bylo jedno velké nic. Prostě se nic nestalo. Občané jsou jen nespokojeni, nebo dle slov státního zastupitelství a policie rozhořčeni z privatizace tohoto kolosu. V té době jsem ještě dávala podnět k přijetí zákona, kterým by se zmrazil Bakalům majetek do doby vyšetření této loupeže. Pochopitelně nic nebylo (v té době ani později) v tomto smyslu projednáváno a pan Bakala si vesele na Ostravsku prodával nejen pozemky, ale i budovy, které tak hezky podivnou „privatizací“ nabyl.

Vraťme se ale k parlamentní vyšetřovací komisi. Všechna čest, že došla k závěru, že se skutečně v této věci staly zločiny. Klobouk dolů před poslanci této komise za jejich práci a odvahu. Pak se ale musíme zamyslet nad tím, proč tyto zločiny neodhalili ti, kteří jsou za to placeni. To jsou státní zástupci a policie. Jak je možné, že to musí vyšetřit – definovat až parlamentní komise! Copak dělali státní zástupci a policie? Čekali, až celá kauza bude promlčena?

Politici se musí konečně zamyslet nad tím, proč státní zastupitelství nejméně za posledních osm let pod vedením NSZ Pavla Zemana, kdy se některé kauzy kolem OKD dostaly k soudu a kdy u soudu vystupovali hlavní aktéři zločinu jako svědci, například Sobotka, Urban a řada dalších, proč státní zástupci nekonali a nechali soudit jen absolutně nepodstatné „malé ryby“ úředníky.

Má veřejnost naději, že se skutečně nyní bude šetřit? Vždyť ministr vnitra Jan Hamáček je členem Bakalova Aspenu a NSZ Pavel Zeman má teď asi hodně práce s možným znovu otevřením Čapího hnízda.

Nebudu poukazovat na Bakalu a jeho morální hodnoty, když privatizací OKD připravil o střechu nad hlavou přes čtyřicet tisíc rodin. Takto ukradené byty se nyní pronajímají za nehorázné nájemné. Většinou s doplatkem státu na bydlení pro jeho chudé obyvatelé – seniory s důchodem, který jim ani nájem nepokryje. Bakala bral jen to, co mu parta, mající důvěru voličů, nabízela. Zločin ve skutečnosti spáchali naši politici, tak ať konečně nesou zodpovědnost. Měli přece naši důvěru a tu zklamali, zneužili. To není kolektivní rozhodnutí, to je kolektivní zlodějna a té se říká organizovaný zločin.

Pokud se podaří nyní dostat byty zpět státu a já věřím, že pokud bude politická vůle a není to jen ohlupování voličů, tak se to velmi brzy podaří.

Tak tyto byty mohou být první vlaštovkou pro nově založený „státní bytový fond“, který by mohl být základem pro nájemní (státní) byty s přijatelnou cenou nájmu pro občany.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Praha, 13. 10. 2019

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Turecká arogance moci, aneb chlapi proti euro-muženám 1:0   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:48:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký vojenský útok do Sýrie ukázal realitu geopolitiky, kterou je právo silnějšího. Zároveň potvrdil názor, že Turecko je nespolehlivý a nevypočitatelný spojenec pro kohokoli. Erdogan se úspěšně dostal do pozice, kdy ho efektivně nepostihnou USA, Rusko ani EU. Jedná se o výsledek letité stupidní politiky ze strany EU a NATO zaměřené na podporu islámu a tažení proti Rusku. Výsledky vidíme na Balkáně i na Ukrajině a začíná se roztahovat i do střední Evropy. Zlo dohání svoje tvůrce. A euromarxistka Leyenová je stejně efektivní jako Merkelová, Čaputová, nebo Gréta.

Turecký vojenský útok proti kurdským enklávám v Sýrii opět ilustrativně ukázal, že německá euromarxistická EU je vedena neschopnými, služebnými, bázlivými, bezdětnými (s výjimkou Leyenové) omezenými babami, evidentně doslova bláznivými samým strachem a bezpohlavními muženami, které se jen tváří, že jsou muži. Mnozí jsou vydíratelní za své hříchy v minulosti, případně svých rodičů. Přehlídka totální impotence, trapného kdákání v médiích a výsledků stupidních euromarxistických experimentů typu likvidace státu a rodiny, podpory sexuálních deviací, parazitování a ekologistické zlodějiny.

Kdo nemá stát a národ, nemá pozitivní ideu a za co bojovat. Kdo podporuje parazitování ve formě politických neziskovek, multikulturalismu a ekologistických zlodějin, ten nemá peníze. Kdo nemá rodiny, nemá vojáky. Armády německé EU nemají žádnou morálku. Zachraňovat je mají Poláci, Češi a Slováci jako jejich kanónenfutr. Možná by euromarxisti měli na Erdogana poslat Grétu, aby se pobavil jejími komickými výstupy na úrovni dvanáctiletého nedochůdčete. Na druhé straně geopolitického hřiště jsou tvrdí chlapi, reprezentovaní osobnostmi Erdoganem, Trumpem, Putinem a Asadem. Za jejich zády se směje čínský prezident a baví se tím, jak mu podlézavý atomový Hřib vyhlašuje z Prahy válku, ukryt za mocnými zadky Merkelové a Posselta. Kdyby Hřib jako dávní piráti uměl vylézt aspoň do ráhnoví, ale ten leze zcela jinam.

Kdo z našich politiků, kteří kritizují Erdogana dá aspoň deset procent ze svých příjmů na zbraně pro Kurdy? Kdo vezme zbraň a půjde je podpořit? Nikdo z nich nezvedne ani zadek z dobře placeného křesla, ať se jedná o Babiše, jeho socialistického slouhu Petříčka, nebo Kalouska, případně nějaké nuly z vedení současné ČSSD, ODS, nebo již téměř neviditelných KDU, či STAN. Budou jen kafrat do médií, aby se na ně náhodou nezapomnělo, jak jsou moudří a nepostradatelní. Nebo pošlou našich pět a půl letadel bombardovat Ankaru? Asi sotva, protože naše armáda se připravuje na agresi proti Rusku pod německým velením. Kdyby se Erdogan naštval, došla by turecká armáda, téměř bez boje, až do Prahy a Berlína. Na odpor by se možná postavili Řekové nebo Srbové. Ale proč by bránili německou EU, která pro ně neudělala desítky let nic dobrého. Ostatně ani Kurdové nemají z vojenského hlediska perspektivu. Pěší milice bez letectva a dostatečných počtů těžké výzbroje mohou působit útočníkovi ztráty, ale z dlouhodobého hlediska jsou odsouzeny k porážce. Čest reprezentantům SPD v Bruselu Davidovi a Blaškovi, kteří se ozvali v Bruselu. Jak jsem již dříve psal, dva stateční a doplňuji morální. Ostatní europoslanci, kteří rádi žvaní o morálce, se předvedli více, či méně plnými kalhotami, které zakrývali ubohým žvaněním. Situace z hlediska značkového obkečení soudružek euromarxistek Jourové, Charanzové a Dlabajové nebyla doložena.

Všichni, kdo řeční o Kurdech přehlížejí zásadní fakt. Tento národ je dlouhodobě rozdělen na několik znepřátelených frakcí. Slouží jako žoldáci v tamním teritoriu různým stranám. Část z nich bojovala i na straně Turecka proti vojákům syrského prezidenta a podporovali spolu s EU a NATO rovněž umírněné islámské teroristy. Z dlouhodobého hlediska nejsou v regionu oblíbení. V době osmanské říše se podíleli na islámském teroru proti Arménům. V době dvou válek proti Iráku koalicí vedenou USA byli spojenci americké armády, což jim nebylo zapomenuto, přestože jsou převážně muslimové. Trump proto ve své kritice Kurdů nemá úplnou pravdu. Další Kurdové podporovali Íránský režim. Tedy žádní svatí bojovníci za svobodu, demokracii a lidská práva. Když jsem byl na misi v Iráku, kolovalo tam přísloví: „s Kurdama, jako s kur…a.“

Na druhou stranu se jedná o tragédii národa, který připomíná svým osudem Židy. Dlouhodobě bez vlasti a všude pronásledovaní. A všichni na ně kašlou, protože si to nechtějí rozházet s Tureckem, které NATO potřebovalo desítky let jako raketovou základnu a silnou armádu pro válku s SSSR, později s Ruskem. Němci jako správní kolonialisté využili po druhé světové válce Turky jako levné pracovní síly. Teď, když je nahrazují kolonie Polsko, Česko, Slovensko a další by se jich logicky rádi zbavili. O tureckou demokracii a lidská práva se nikdo z jejich evropských a amerických hlasatelů nestaral, stejně jako o stále silnější islasmistické nadšení a odpor k práci.

Je zvláštní, že si Kurdové dlouhodobě neuvědomují hlavní problém a pilíře politiky. Jsou to podraz a zrada. Počátkem dvacátých let minulého století garantovaly USA a Francie vznik národních států Arménů a Kurdů na území poražené osmanské říše. Nicméně velmoci se tehdy staraly o agresi proti tehdejšímu sovětskému Rusku, takže neměly čas plnit svoje závazky. Později na ně cudně zapomněly a mlčí k nim. To trvá dodnes, téměř sto let. Ostatně naše republika má dost svých zkušeností se spojenci, bez kterých jsme nemohli existovat. V době rakouské okupace, stejně jako v letech 1938 a 1968. V roce 1989 nám reprezentanti pražské havlérky vykládali, jaké budou skvělé zítřky se staronovými spojenci, a po třiceti letech jsme rozprodanou kolonií Německa. Můžeme si připomenout podrazy mladých socialistů Grosse, Sobotky, Dienstbiera, Pocheho, Petříčka a dalších vedených německým slouhou a eurokomisařem Špidlou vůči vlastnímu předsedovi a stejně ubohou, jako nenávistnou štvanici modrých ptáků proti zakladateli vlastní strany. Dnes samými úspěchy po odchodu Klause začínají zelenat a duhovět. Kurdové se spolehli na takzvanou západní demokracii a morálku a podle toho dopadli.

Erdogan je turecký prezident a prosazuje turecké zájmy. Ty jsou jiné, než kurdské, což je objektivní realita. Část Kurdů vytváří pro Turecko bezpečnostní problém, přestože jsou vlastně v právu. V případě potřeby dokáže Erdogan prosazovat turecké zájmy i silou a to i v zahraničí. Nemá smysl se bavit o milionech Turků v Německu, kteří by smetli Bundeswehr řešící veledůležitou otázku záchodů pro třicet pohlaví, stejně jako německou policii, která pronásleduje především vlastenecké občany, kteří si dovolují odmítat islám a sexuální úchylnosti. Muženy z německé EU s tureckým vojenským tažením do Sýrie nic nenadělají. Nanejvýš poletí trapná Merkelová znovu do Turecka plazit se a nabízet další peníze z našich daní. Plní se všechny negativní analýzy a předpoklady od roku 2013, ať se jedná o takzvané arabské jaro, válku v Sýrii, Ukrajinu, či možnost vzniku jaderné války v Evropě. Důvodem je totální rozvrat a bezprávnost v německé EU, zaviněný euromarxisty a prosazováním jejich zvrácených ideologií.

Trump, Putin i Si Tin Pching rovněž prosazují zájmy svých zemí, nikoli chiméry. Reprezentanti německé EU i jejich početní čeští slouhové nedokážou prosadit ani zájmy svých národů a EU. Při pohledu na aktéry světové politiky by měli raději mlčet, abychom nebyli ještě víc pro smích. Erdoganova hrozba na téma vypuštění více, než tří milionů takzvaných běženců ze Sýrie do Evropy je naprosto reálná. Kdo by se jí postavil, jestliže úřady EU nedokážou zastavit ani ilegální migraci a pašování lidí skupinami euromarxistů typu Raketeové. Nakonec ji Merkelová a spol. uvítají, protože budou moci posílit afroislámskou invazi a prosazovat direktivní rozdělování ekonomických parazitů, teroristů, násilníků, narkomafiánů a dalšího multikulturního, rasového, zdravotního a intelektuálního obohacení mezi členské státy a kolonie. Naši europoslanci a eurokomisařka to v Bruselu pod vedením ANO podporu další migrace určitě odhlasují, s výjimkou zástupců SPD. Můžeme si z tohoto hlediska připomenout naši novou povinnost implementovat do našeho zákona euromarxistickou zrůdnost, která má prosadit přijímání nejen opravdových běženců, ale rovněž vrahů, násilníků, teroristů a narkomafiánů jako ubohých uprchlíků zasluhujících si ochranu a doživotní placenou dovolenou z našich peněz. Ke Kurdům se odvážně vyjadřuje kdekdo, ale k takové špinavosti a brutálnímu ohrožení bezpečnosti občanů z našich parlamentních politiků, premiérem počínaje, necekne nikdo. Jen si náhodou nenaštvat německé panstvo z EU, případně německé banky sponsorující zadlužený a neprodejný Agrofert. Bylo by načase, aby se naši politici konečně začali starat o naše zájmy, které evidentně nejsou totožné se zájmy německé EU.

Martin Koller
13. 10. 2019
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Vyrazte už konečně dveře s ředitelem ČT   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:46:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před poslanci Poslanecké sněmovny České republiky stojí nyní jeden z nejdůležitějších úkolů. Srovnat do latě Českou televizi a dostat ji urychleně pod kontrolu skutečných majitelů – českých občanů.

Na poslaneckém semináři o hospodaření České televize se totiž zástupci lidu dověděli o neskutečném binci a tunelování rozpočtu ČT. To vše probíhalo celé léta, navíc za impotentního přihlížení a mlčení členů Rady ČT.

Čest zpravidla málokterou pomazanou hlavu ozáří. Politici se jí bojí jako čert kříže.

Čest by je proslavila a lidem přiblížila, ale jejich příjmy by snížila a výhody omezila. Poslanec Foldyna však v její záři stojí. Zveřejnil fakta o střetu zájmů firmy generálního ředitele Petra Dvořáka s jeho rolí v čele ČT, veřejně nakousl prohnilou hromadu zakázek ČT a odhalil nekompetentnost řízení tohoto veřejnoprávního média.

A poslanci budou hlasovat. Každý z nich, jenž zvedne ruku pro schválení Zprávy Rady České televize o hospodaření a nepřispěje k odvolání Rady České televize, se podílí na rozkrádání, korupci, devastaci národní kultury a službě cizí moci. To vše Česká televize dlouhodobě předvádí.

Nejsem svobodný zednář, ale přidávám se k jejich oblíbenému starozákonnímu varování Mene tekel. Byl jste, řediteli, shledán lehkým.

Stanislav Novotný
bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Turecká invaze   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:44:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„To jsou Kurdové,“ řekl nám pohrdavě náš turecký průvodce na výletě do Istanbulu asi před třiceti lety, když jsme se vzpamatovali ze šoku. Ne každý den se člověku stane, aby potkal na rušné ulici medvěda – běžícího medvěda.
Chodci uskakovali z cesty běžícímu statnému medvědovi, který byl i na čtyřech skoro stejně velký jako stojící člověk.

Všiml jsem si, že má náhubek, ale i tak bych rozhodně nechtěl, aby takový kolos o mne třeba jen lehce zavadil. Za medvědem běželi nějací muži průchodem, který se za ním v pouličním davu vytvořil. To měli být ti Kurdové. Za nimi běželi policisté se samopaly. Jak to dopadlo nevím. Jak se dav na ulici otevřel, tak se i zavřel, a tak jsme se nedověděli, zda je policisté dostihli a zatkli. Průvodce nám jen řekl, že medvěd pro turisty tancuje a baví je, zatímco je kurdští kapsáři okrádají.

Kurdové jsou národ bez vlastního státu. Asi 30 miliónů jich žije na území Turecka, Sýrie, Iránu a Iráku. V roce 1978 Kurdistánská strana pracujících (PKK) zahájila ozbrojený boj za nezávislost proti Turecku, který byl ve velké míře financován obchodem s drogami. Není tedy divu, že je Turkové nemají moc rádi. Nejsem schopen posoudit, jak je to s akceschopností PKK v dnešní době, jak velké riziko pro Turecko představuje, ani jakou má mezi Kurdy pod­poru – zda je ve srovnání podpora terorismu Kurdů menší, stejná nebo větší, než třeba u mus­limských migrantů do Evropy.

Kurdové si získali obdiv světového společenství svým statečným bojem proti Islámskému státu (IS). Přitom bylo jasné, snad všem kromě Kurdů, že budou USA, Evropou i dalšími státy konfliktu nakonec zrazeni, když přijde na přetřes otázka jejich vlastního státu. To se nakonec stalo a USA svým stažením umožnilo Turecku zaútočit na Kurdy obydlené oblasti Sýrie. Zas tak hodnotní spojenci to pro ně zřejmě nebyli.

Kurdové nemají proti Turkům vojensky žádnou šanci. Turecko disponuje 350.000 vojáky, 1.700 tanky a 300 letadly proti 40.000 kurdských vojáků vyzbrojených převážně jen lehčími zbraněmi. Pro srovnání při přátelské invazi Sovětského svazu a našich spojenců do Česko­slovenska bylo nasazeno možná až 500.000 mužů, 6.300 tanků a 800 letadel proti ale 235.000 mužů, mini­málně 2.500 tankům a 250 letadlům.

To, že Kurdové nemají vojensky proti Turkům žádnou šanci, v podstatě znamená, že dřív nebo později přejdou do guerillové války, která se může táhnout po mnoho let, PPK a další teroristické organizace na straně Kurdů budou posíleny novými rekruty, nebudou si vybírat jen vojenské a policejní jednotky pro své útoky, ale určitě přijdou na to, že v Turecku i jinde po světě je dost soft cílů, jako jsou turistické destinace, na které se dá snadno útočit a vzbudí to velkou pozornost ve všech médiích.

Ve srovnání s takřka nenásilnou anexí Krymu Ruskem je násilná intervence Turecka v Sýrii od­souzena USA a EU jen tak, aby se neřeklo. Turecko je přece náš spojenec a friendly fire nebolí. Můžeme přece doufat, že díky intervenci Turecka v Sýrii budou mít Turkové možnost vytvořit v Sýrii bezpečný koridor pro vybudování táborů pro syrské utečence. Nebudeme se pak muset bát vlny syrských běženců z Turecka do Evropy.

Obávám se, že to nebude tak jednoduché. Ono těch syrských běženců tureckou invazí spíše dost přibude než, že bych jich ubylo. Prezident Erdoğan se nevzdá možnosti zved­nout stavidla a vypustit uprchlíky do Evropy, když mu EU nepůjde dost na ruku. Možná jen potřebuje zvednout hladinu vody dřív, než ji vypustí.

Zbrojařské firmy si už určitě mnou ruce. Co kdyby se do konfliktu podařilo vtáhnout Asadovu Sýrii, Rusko, Irán a další země?

To by přece bylo skvělé odbytiště zbraní. Když bude nejhůř, možná i my budeme muset vyrazit našemu spojenci v NATO na pomoc v rámci ochrany svobody a demokracie.

USA a EU zvolily politiku appeasementu. Otázkou je, zda jim vydrží, když dojde na etnické čistky kurdského obyvatelstva. Co můžeme udělat my? Jsme jen malí hráči na hřišti. Můžeme útok Turecka na Kurdy tak leda odsoudit. Co víc? Když se situace dost rychle neuklidní, bylo by dobré doporučit cestovkám omezit cesty do Turecka. Kdyby tak učinilo více Zemí, asi by to Turecko zabolelo víc, než jen plané hrozby. Navíc, bychom mohli, v nejhorším případě, ochránit zdraví i život pár našich spoluobčanů.

Autor: Rostislav Szeruda

Zdroj: https://szeruda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=731518
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Tlak lobbistů na prosazení “koncentračního“ tábora Lety trvá   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:40:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Není to tak dlouho, kdy ministerstvu kultury „bačoval“ velmi svérázný člověk, politik, pocházející z lůna katolické církve který, kromě jiných pozoruhodných aktivit (m.j. účast na sjezdu německého Landsmančaftu apod.) se významným způsobem podepsal pod kauzu vepřína Lety, resp. koncentračního tábora Lety u Písku, ministr Herman.

Za jeho „bačování“ se prosperující zemědělský objekt vepřína v Letech dostal, v souvislosti s problematikou údajného „koncentračního tábora“, do všeobecného zájmu jak médií, tak občanů ČR. Objekt vepřína firmy „Agpi“ v Letech u Písku se stal terčem zájmu jistých představitelů z romské komunity a blíže nejmenovaných neziskovek lobbystů, neboť od záměru, vybudovat na místě stávajícího vepřína Památník obětem romského holocaustu si slibovali nemalý „vývar“, jak tomu bývá také u mnoha jiných neziskovek.

Nicméně, také díky panu ministru Hermanovi se podařilo nejen prosadit zbourání vepřína, ale za téměř půl miliardy korun ze státní kasy jej pro potřeby vybudování Památníku romského holocaustu vykoupit. To je jeden z několika závažných faktorů, který se problematického objektu týká.

Další je záležitost, která se týká skutečné polohy a umístění dřívějšího „sběrného“ tábora v Letech ve srovnání s později vybudovaného a po léta dobře prosperujícího vepřína fy. Agpi. V počátečních fázích kauzy se řešila otázka podstata tábora, zda to byl „sběrný“ tábor, jak uvádějí dokumenty, resp. ostatní zdroje, nebo šlo o tábor „koncentrační“, jak tvrdí představitelé Romů a také, jak jinak, ministr Herman. Bylo však nejen konstatováno, ale i kartograficky a tedy fakticky prokázáno, že zmíněný tábor se nacházel jen nepodstatnou částí na území bývalého tábora.
Na dokumentech zleva: tvar pozemku tábora, uprostřed: zakreslení umístění tábora v samé blízkosti stávajícího vepřína na leteckém snímku, vpravo: totéž se zakreslením v kartografické kartě (listě). Zcela náhodou mi padl do očí článek v Parlamentích listech cz., že „Největší část romského tábora v Letech byla v areálu vepřína“ ze 3.10.2019, který se odvolává na zjištění archeologů, podle kterých se největší část údajného koncentračního romského tábora v Letech u Písku nacházela v areálu bývalého vepřína. „ V areálu vepřína se nachází největší část tábora, vně vepřína zasahuje možná deset procent.

Teď je to naprosto jednoznačné, vyplynulo to z našeho výzkumu, a zároveň překvapivé zjištění je, že velká část tábora nebyla zničena. Trosky se zachovaly velice dobře dodnes, jsou však překryté navážkami,“ řekl vedoucí týmu archeologů pan Vařeka ze Západočeské univerzity.

Nabízí se tedy velmi seriózní otázka, kde je pravda, komu věřit, resp, zda výše doložené dokumenty jsou falsum. Pravda je, že konstatování pana Vařeky není nijak dokumentačně doloženo, takže to lze považovat pouze konstatování,nikoli za tvrzení. Nicméně je zde ještě otázka, zda lze takové archeologické nálezy považovat za relevantní, když existují protiargumenty o jiném umístění místa exponovaného tábora v Letech, než je uvedeno na snímcích výše. Totiž podle vyjádření vedoucího týmu archeologů pana Vařeky „Naše zjištění potvrzují také letecké snímky, v té době tajné, které pořizovala československá armáda,“ je zřejmé, že zde něco nehraje.

Podle dostupných materiálů by se údajný koncentrační tábor na tomto obrázku měl nacházet v horní, tedy světle zelené ploše nad areálem vepřína, viz také nákres výše. Jak se tedy podle archeologů mohla největší část romského tábora nacházet v areálu vepřína? Nebo je snad tento letecký snímek podvrh? Ostatně také dobový nákres na obrázku vlevo nahoře dostatečně zcela jasně dokazuje, že tvar a umístění tábora odpovídá zakreslení na obrázku uprostřed, viz les v pozadí a vpravo od tábora! Kde jsou archeologem zmíněné letecké snímky, pořízené československou armádou, dokumentující umístění tábora v areálu vepřína, když nejsou tajné? Proč vedle tvrzení nejsou zveřejněny?

Údajný koncentrační tábor Lety u Písku, přesněji lokalizace pozemku tábora a objektu vepřína má, jak z uvedeného vyplývá, své dilema. Problémy jsou nejen v pojetí či charakteru samotného tábora, tedy zda jde o tábor „sběrný“, nebo „koncentrační“, o čemž svědčí trapné mezilidské spory na úrovni vědeckého a historického dokazování, stejně zapeklité bude i konečné určení lokality tohoto tábora na pozemcích pozdějšího vepřína fy. Agpi.

Zdá se,že zástupci zainteresovaných subjektů, např. představitelé romské komunity, romských neziskových organizací, případně jiných neziskovek, zabývající se romskou problematikou, ve spolupráci s lobbystickými kruhy, očekávající účast na budování objektu na památníku obětí tábora v Letech, mají zřejmě eminentní zájem na jeho realizaci a dělají si tzv. čáku, že z toho budou mít rovněž ne malý prospěch, jak už to v našich končinách bývá zvykem.

Můžeme být jen zvědavi, jak se v případě realizace zamýšleného Památníku romského holocaustu (což je samo osobě značně irelevantní vzhledem k tomu, že oběťmi v táboře byli i lidé jiného etnika, než jen cikáni), celá ta záležitost vyřeší a především, jaká bude výše investic na tento památník.

Uvědomíme-li si, že vepřín byl vykoupen za cca půl miliardy, pak se můžeme oprávněně obávat, aby se památník nestal další magalomanskou investicí když lze předpokládat, že náklady na jeho vybudování půjdou nejspíše z velké části ze státní kasy, tedy peněz nás občanů.

A jak víme, z cizího krev neteče!

Jiří B a ť a
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Syrská armáda pomůže Kurdům odrazit turecký útok   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:35:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrská armáda bude rozmístěna na celé hranici s Tureckem, aby pomohla Kurdům odrazit útoky ze strany Turecka. Uvedla to autonomní správa území na severovýchodě země.

V dokumentu, který bdrželi n ovináři , se uvádí: „Aby se tomuto útoku zabránilo a byl odražen, bylo dosaženo dohody se syrskou vládou o ochraně hranic a svrchovanosti Sýrie. Syrská armáda vstoupí do (kurdských, pozn. red.) oblastí a rozmístí jednotky podél celé syrsko-turecké hranice, aby pomohla (Syrským demokratickým silám, pozn. red.) tento útok odrazit a osvobodit oblasti okupované tureckou armádou a jejími spojeneckými silami.“

O tom, že syrská vojska zahájila přesun sil na sever země, bylo informováno již dnes večer.

„Jednotky syrské armády se začaly přemísťovat směrem na sever, aby čelily turecké agresi.“

Zdroj: https://sptnkne.ws/AbyT

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



P.C.Roberts: Jste připraveni zemřít?   
Pridal tk Pondělí 14 říjen 2019 - 00:29:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sionističtí neokonzervativci, řídící americkou zahraniční politiku, soustřeďují současné své úsilí na likvidaci zbytku dosavadních smluv a dohod zaměřených na omezení zbrojení. A zdá se, že právě teď usilují o zrušení americko-ruské smlouvy o otevřeném nebi: https://www.vox.com/2019/10/9/20906509/open-skies-treaty-trump-russia-cheat

Tato smlouva umožńovala oběma velmocem přelétávat navzájem svá území – a to s cílem ubezpečit se, že země jedna neshromaďuje své vojenské síly k útoku na zemi druhou. Jestliže se Washington nyní z této smlouvy stáhne, což se dá předpokládat, napětí a vzájemná nedůvěra mezi dvěma nukleárními mocnostmi se zvýší. Což je zpráva pro obyvatele globu jistě nedobrá, ale zato skvělá pro vojenskobezpečnostní komplex USA, toužící, aby toto napětí a „strach z Ruska“ eskalovaly co možno nejvíc a tím co nejvíc eskaloval i jeho rozpočet.

Dnes v oblasti Černého moře zvyšuje Washington toto napětí horečným vyzbrojováním Ukrajiny, Gruzie a Rumunska, lemující Černé moře společně s Ruskem, Tureckem a Bulharskem. Ale nezvyšuje napětí jen tímto vyzbrojováním ruských sousedů. Současně s ním provádějí USA a jejich loutky z NATO v Černém moři, z něhož ruské lodě proplouvají do moře Středozemního, rozsáhlé vojenské operace a ani se moc netají tím, jaké potěšení by měli z toho, kdyby se jim podařilo vstup ruských lodí z moře Černého do moře Středozemního zatarasit. Tím by totiž, kromě jiného, vyřadili z činnosti ruskou námořní základnu v Sýrii, a Sýrie by poté - tím snadněji - upadla do područí jak USA, tak Izraele.

Současné hromadění vojenských sil v oblasti tak nepatrné přináší ovšem celou řadu rizik. Darebáci z CIA mohou bez velkých problémů popíchnout některého z ukrajinských nacistů, či gruzínských bláznů, či z podplacených rumunských vazalů k vyrobení incidentu, který se poté připíše Rusku – a to zase pochopitelně v zájmu zvýšeného západního strachu z Rusů, který pak nakrmí rozpočet onoho nám už známého komplexu.

Protože není žádných pochyb o tom, že posilování amerických vojenských sil a sil jejich spojenců v sousedství Ruska poskytuje CIA nespočet příležitostí k vyrobení incidentů, jichž bude lze použít pro protiruskou propagandu, a jelikož tyto incidenty mohou přinést i důsledky nezamýšlené, vymykající se kontrole, pak vše, čeho lze použít k zastavení posilování západních sil v oblasti Černého moře, to je v Rumunsku, na Ukrajině a v Gruzii, je aktem Míru.

Zdá se mi, že jestliže USA mohou prohlásit Jihočínské moře, vzdálené tisíce mil od amerického pobřeží za „americký národní zájem“, může Rusko vyhlásit Černé moře, jež představuje velkou část jeho jižní hranice, za“ruský národní zájem“.

Takže Rusko by mohlo slušnou formou informovat další zúčastněné strany, že žádná vojenská plavidla, zvláště pak vojenská plavidla USA a NATO, nemají bez ruského svolení do Černého moře přístup.

V USA budou tento návrh, který já považuji za promírový a snažící se vyhnout konfliktu, jež může přejít v konflikt atomový, proklínat jako návrh protiamerický, a mě osobně pak označí za „protiamerického milovníka Rusů“.

Ve skutečnostivšak nejsem ani protiamerický ani proruský. Jsem pouze zastáncem zdravého rozumu a Míru.

Zdroj: P.C.Roberts - Official Homepage - Recently publihed articles - Do you want to die?

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.org



www.slevyusteckykraj.cz



TOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2640 sec,0.1025 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,774kB