Sobota 19 říjen 2019
Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče!   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 08:29:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče! Ministerstvo Jany Maláčové spustilo indoktrinační program pro děti v jeslích, genderový shifting, pro-choice doktrína pohlaví, chlapci na pískovišti s panenkami různých barev pleti, zákaz rozdělování činností na klučičí a holčičí, zákaz blokace behaviorálně závadných modelů chování, chlapci v dívčích šatech, zákaz výchovy chlapců k rysově ukotvenému mužskému chování! Svěřit dítě do jeslí je dnes pro vývoj dítěte rozsudkem sociální smrti!

Mluvím a píšu o tom pravidelně. Globalisté své procesy razí nejraději na 1. prioritě řízení, tedy na prioritě vzdělávací a světonázorové. Možná to netušíte, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové z ČSSD začalo po celé republice distribuovat metodickou příručku pro provozovatele tzv. mikrojeslí a tento manuál je tak nosným pilířem předškolního vzdělávání těch úplně nejmenších ve věku, který předchází školkám. Jana Maláčová, která studovala na London School of Economics (LSE) v Londýně u Rotshchildů a posléze i ve Frankfurtu v Německu na známé škole Fabiánů, začala řídit indoktrinační výchovu v jeslích způsobem, který si v ničem nezadá s těmi nejbrutálnějšími tezemi genderismu z USA.

Příručka nazvaná péče o děti v mikrojeslích obsahuje návod, jak vychovávat malé děti a vést je k multikulturalismu a genderismu. Hned v úvodu se uvádí, že vychovatelka musí dětem nechat volnost v oblékání, tedy v tom, co si děti berou na sebe. Děti rády experimentují a chtějí si vyzkoušet i oblečení opačného pohlaví. Vychovatelka v tom má děti podpořit pomocí hry, takže chlapcům má umožnit obléknout se do dívčích šatů a nechat jev nich, pokud se v nich cítí dobře.

Takhle se kluk nechová a tohle není pro holky… jsou nově zakázané výrazy!

V normální rodině to funguje tak, že když chlapec toto provede, dostane obvykle facku, že je úchyl a tím se ukotví a zabetonuje jeho mužské pohlaví v podvědomí. Pokud to rodič neudělá, dítě se začne chovat deviantně. Je to medicínsky prokázané z USA z výzkumu v 50. letech, že dítě si ukotvuje pohlaví výchovou, není to jenom dané přirozením, ale působením výchovy. Příručka z ministerstva Jany Maláčové tak vede k rozvoji latentních a parciálně deviantních vzorců behaviorálního modelu dítěte. Je vidět, že paní Maláčová se u Rothschildů na LSE v Londýně naučila procesy behaviorální genocidy, o které píši v nové knize.

Příručka dále nabádá, že činnost dětí ve skupině nesmí být rozdělena podle pohlaví, že by si chlapci hráli s auty a dívky s panenkami, to je prý stereotypní rozlišování, které je na závadu. Vychovatelka prý má říct, že teď si všichni budeme hrát s auty a potom později řekne, že teď si všichni začneme hrát s panenkami. Tato nebezpečná příručka od Maláčové proto vytváří dětskou psychologickou dysplazii, rozštěpení behaviorálního vzorce chování, které je normativně zdravé a žádoucí a naopak dává prostor rozvoji deviacím.

Příručka od ČSSD na přeprogramování vašich dětí v jeslích, když dřete v práci a paní Maláčová vám genderově posunuje behaviorální vzorec dítěte

Přímo v této souvislosti potom příručka nabádá, aby při hře s panenkami měly všechny různou barvu pleti a aby se děti učily akceptování multikulturalismu. Doslova se v manuálu uvádí, že… pokud se ve skupině vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné (jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení…), použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé skupiny, s dětmi si povídáme o tom, že svět je velmi různorodý a to jej dělá krásný. Ano, to slovo “obohacení” se tam opravdu nachází. Níže uvádím několik citací z manuálu.

Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách.

Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku (takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve stereotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví). Každé dítě je jedinečné a mělo by s ním být zacházeno na základě jeho osobnosti, schopností a dovedností.

Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, budete vozit v kočárku atd.).

Pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti atd.

Při čtení pohádek vybíráme, mimo klasických českých nebo evropských, i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen (v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti).

Pokud se ve skupině vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné (jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení…), použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé skupiny, s dětmi si povídáme o tom, že svět je velmi různorodý a to jej dělá krásný. Tuto situaci lze využít pro seznámení dětí s různými tradicemi a zvyky, které se liší jednotlivými kulturami. Necháme děti vyprávět o tom, jak probíhají přípravy na různé svátky u nich doma.

Vliv prostředí

Prostor můžeme rozdělit do koutků, určitých zón podle aktivity, nikoli podle pohlaví. Nevnucujeme dětem činnosti, ale vytváříme podnětné prostředí. Při pobytu venku necháme dětem co nejvíce prostoru pro volnou hru.

Preferujeme individuální a skupinové činnosti. Děti se dle zájmu většinou k dané činnosti přidají. O společných aktivitách s dětmi mluvíme. V případě, že se setkáme s negativními reakcemi, děti do ničeho nenutíme, necháme jim prostor jen se dívat, nebo se věnovat jiné činnosti. Vyvarujeme se manipulativního jednání s dítětem.

Vliv literatury a umění

Cíleně vybíráme vhodné knihy a písničky s různorodým zaměřením, zařazujeme jak klasické české pohádky, tak moderní (např. i pohádky, které nabourávají genderové stereotypy a rozšiřují jeho kulturního obzor).

Vliv jazyka a komunikace

Děti jsou velmi vnímavé a pečující osoba je pro ně po dobu jejich pobytu v mikrojeslích vzorem, jak mluvním, tak osobnostním. Proto je nutné, aby chování i způsob vyjadřování pečujícího, kopírovalo etické principy, na kterých stojí dané zařízení. Člověk má tendenci mimoděk sklouzávat ke stereotypnímu chování a s tím souvisejícímu vyjadřování. Je třeba si při kontaktu s dětmi dávat pozor, vyvarovat se větám typu: „Takhle se správný kluk nechová/chová.“, „Tohle je přece pro holky!“. Při aktivitách typu „povolání“ pracovat s oběma rody (např. na kartičkách s obrázky mít i genderově netradiční povolání, pojmenovávat profesi oběma rody, ptát se nestereotypně). Mluvíme srozumitelně, jasně a spisovně. Není vhodné nadměrné používání zdrobnělin.

Konec citace z příručky.

Jak sami vidíte, dokument provádí přesně to, před čím pravidelně varují každý pátek na SVCS a hovořím pořád dokola, že globalisté se snaží rozbít vnitřní kruh rodiny, sebrat rodině čas na výchovu dítěte, donutit matku, aby výchovu dítěte svěřila do péče státního zrůdného systému a různých genderových feministek a různých Maláčových z různých ministerstev. Nejprve vám seberou peníze, abyste měli nouzi a nedostatek a musela jste jít brzy po porodu do práce.

Díky tomu potom stát drapne vaše dítě a tvrdě a brutálně potom vaše dítě v jeslích indoktrinují a provádí genderový shifting, tedy pohlavní posun vašeho dítěte. Z chlapečka vám udělají holčičku a obráceně. Kluk potom v obchodě bude v hračkách hledat panenky, zatímco vaše dcera bude kolem běhat s dětskou pistolí a hrát si na policajtku. Přesně proto byly v ČR přijaty zákony o jeslích a mateřských školkách, aby stát mohl dostat vaše dítě do ruky co nejdříve, již v tom nejútlejším věku od 1 roku, prostě snaha o to, aby máma neměla na výchovu nového budoucího občana žádný vliv.

Firma Mattel v první linii spustila v USA kampaň za genderově neutrální panenky, ať si dítě rozhodne o pohlaví své panenky samo, stejně jako později si dítě samo rozhodne o svém vlastním pohlaví

Společnost Mattel vyrábějící panenky Barbie nedávno uvedla na trh genderově neutrální panenky, kde se dítě samo rozhodne, jak panenku oblékne, jestli jako chlapce, nebo jako dívku. Přesně toto je proces genderové dysplazie a rozvoje genderového shiftu. Mattel spustil v USA reklamu, kde si chlapec hraje s panenkou a vedle sedí černošská dívka, která vypadá jako chlapec.

Žádná rodina nesmí dávat děti do jeslí, je to zločin proti rodině! Matka musí s dítětem zůstat doma až do doby, než jde dítě do školy a muž musí být co k čemu, aby ženu i dítě uživil. Tak to platilo a fungovalo jak svět světem stál a až donedávna s tím nikdo neměl problém. Dnes stát se snaží vaše dítě přeprogramovat a provést u něho genderový shifting v rámci plánu behaviorální genocidy. Je jasné, že matka potřebuje peníze, ale existují práce i z domova, zvláště v dnešní době. Dítě musí mít a potřebuje matku mít na očích a v tělesném kontaktu prvních 6 let života, aby dítě k vám přimklo a vytvořilo se rodinné pouto, které globalisté nenávidí. Takhle se likvidují národy, když matka sedí v Tescu za kasou, zatímco o její roční dítě v jeslích se starají různé Maláčové a jiné genderistky.

Záznam pořadu-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJeště "hrajeme" kartu lidských práv nebo už se může říkat pravda?   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 08:16:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Katalánci v báni na 12 a více let, v demokratických volbách zvolení členové EU parlamentu se nemohli dostavit a složit slib, protože by skončili za katrem taktéž. Náš spojenec a člen obranného spolku NATO útočí a páchá válečné zločiny na území sousedního státu. Ještě že máme tu Jourovou ... na místě je: "zase se mi chce zvracet".

Je tady ještě někdo, kdo věří, že v 89. šlo o lidská práva a o nezištnou pomoc zaostalým buranům z východu? Máme přísloví, že pravda vždy vyplave na povrch jako olej na hladinu. A dodávám, že se stejnou jistotou. Bible vyzdvihuje selský rozum, když hlásá "po ovoci poznáte je".

Pravda, která vyplouvá na povrch je bohužel nepříjemná, sklizené ovoce smradlavé a jedovaté. O žádná lidská práva nešlo a už vůbec dnes nejde o uhlíkovou stopu. Jde o prachy a o moc. Nic jiného nemá pro ty nahoře cenu. Šlo o nenasycené trhy, eliminaci konkurence a rozebrání kořisti. Komunisté musí němě zírat, jak lze pouhým zajištěním obchodů plných věcí zbytných ovládat lidi a vymýt jim mozky víc než, když se bílá stává bělejší. Nic na tom nemění ani majstrštyk současného předsedy přejmenovaných bolševiků, který přesvědčil členskou základnu, že jejich budoucnost je v podpoře velkokapitalisty, který má za normální inkasovat dotace pro malé a střední firmy. Něco mi říká, že pod kotlem se řádně přitápí a papiňák je hermeticky uzavřen.

Nyní krátké zprávy podrobněji ... katalánští politici, kteří se namočili do referenda o osudu svého Katalánska vyfásli 12 a více let v ťurmě. Bývalý předseda Puidgemont žije v exilu, protože příjezd do vlasti by znamenal přes 20 let za katrem. Členská země EU usiluje ze stejného důvodu o zatčení nově zvolených poslanců EP - jednoho v base už má, druzí dva osudu zatím unikají svým pobytem v exilu, o výkonu zvoleného mandátu nemůže být řeči. Na celé věci je krásné to hlasité mlčení mainstreamu v čele s hlavním dohlížitelem na EU hodnoty Jourovou. Nutno podotknout, že nebyli odsouzeni za organizování referenda, ale za "zneužití" katalánských peněz k uspořádání hlasování. Dyť to známe, u nás za bolševika taky byla svoboda projevu ... ale už ne po projevu. Je to stejné, dříve samozvanci, ztroskotanci a imperiální agenti, dnes separatisté, xenofobové a Putinova úderka. Běžte se bodnout zmetci ...

NATO že je obranný spolek, který má dle svých zakládajících dokumentů řešit spory diplomatickou cestou? Fakta neúprosně ukazují, že NATO není žádný obranný spolek a smlouvy nemají cenu vytištěného papíru. S veřejnými přísliby to je stejné. Jsem pamětník ujišťování Gorbačova, že NATO se nepřiblíží k (dnes) Rusku. Dnes je RF obklíčena základnami jak zajíc v myslivecké oboře a navíc je vydáván za agresora. Farizejství jak noha. Když Putin vyfoukne základnu v Sevastopolu Američanům, tak se spustí hromobití. Bohužel to nemohou udělat, jako v Kosovu, kde umístění své základny museli podpořit bombardování Bělehradu a snášet ve vedení Kosova válečné zločince. Útěchou nám má být ujišťování, že to možná jsou zločinci, ale zcela určitě NAŠI zločinci. A nemyslícímu davu se tlačí do hlavy teze o osamostatnění Kosova. Sice je zde karambol s Katalánskem a Krymem, ale spin doktoři to zvládají. Naše zkušenost říká, že nám "Západ" nepomohl. Pro zachování své moci nás podrazil, přesněji prodal a když už jsme pak bojovali na jeho straně proti velkému zlu, tak si nakonec nechal vše proplatit, vč. spotřebovaných tkaniček do bot. Další naše zkušenost říká, že přátelské objetí ruského medvěda může být smrtelné. Na druhou stranu Kurdové (na počet tuším taky 10 mil) mohou s klidem tvrdit, že po spolehnutí se na zajištění své bezpečnosti pomocí USA by už taky nemuseli vůbec existovat. A Jourová jako nejvyšší dohlížitel na "hodnoty EU"? Spolu s bývalým pornohercem Jandou, který dohlíží na čistotu zpráv v ČR jsou hlasitě ticho. Celkem by mě zajímalo co by se dělo, kdyby místo kurdské političky Hevrin Chalafové vytáhli z auta, znásilnili a ukamenovali nějakou přední političku EU. A proč o tom informují v podstatě jen ti bolševici? Proč jinde jsou jen vágní zprávy o mrtvých během operace "Pramen míru"? Ještě to bude zajímavé. Navíc si myslím, že brzo někdo poukáže na paralelu mezi placením Turecku "za zadržování migrace" a náklady agrese Mohamedovy armády .... jestli to tak náhodou vlastně není za ty naše prachy...

Vážení mainstreamoví novináři, tím, že děláte vše, vyjma objektivního informování, přitápíte řádně pod kotlem. Možná by jste měli mít taky na paměti, že heslo "nejsme jako oni" již bylo použito a výsledek nebyl nic moc. Zkrátka probuďte se a přestaňte sloužit zlu.

David Dvořák

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/10/8059-jeste-hrajeme-kartu-lidskych-prav-nebo-uz-se-muze-rikat-pravda.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina koupila od České republiky várku samohybných houfnic Hvozdik   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 08:10:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajina koupila od České republiky další várku samohybných houfnic 2S1 Hvozdik. Tentokrát bylo zakoupeno celkem 16 plnohodnotných vozidel a také jejich části včetně věží s instalovanými děly. Tímto způsobem se Ukrajina snaží vyřešit problém spojený s vysokými ztrátami dělostřelectva během války v Donbasu.

Oněch 16 samohybných houfnic „Hvozdik“ koupil Kyjev za 1 565 600 USD a za dvě věže s 2A31 zbraněmi v sadě zaplatil 120 200 $. Ozbrojené síly Ukrajiny tak v blízké budoucnosti budou mít plnohodnotnou divizi houfnic s vlastním pohonem.

V loňském roce Ukrajina obdržela od České republiky navíc 40 kusů 2S1 Hvozdik. Dodávky ze zahraničí jsou v podstatě jediným zdrojem zásobování ukrajinské vojenské techniky. Všechna místní skladiště zbraní, která se nacházejí na základnách s ostrahou, jsou aktivně využívána kyjevskou mocí. Zásoby zbraní a techniky, které zbyly ještě ze sovětských dob, jsou vyčerpány.

Pomoc ze zemí východní Evropy, které jsou součástí NATO, je však zcela schopna doplnit ukrajinský arzenál. Bývalé země Varšavské smlouvy mohou dodat Kyjevu stovky kusů zbraní a techniky, které si vyžádají ještě hodně krve od obránců Donbasu. „Příměří“, které bylo vyhlášeno v rámci znovu zahájených Minských jednání, umožní ukrajinské armádě obnovit její vojenský potenciál, který bude stoprocentně použit proti Doněcké a Luhanské národní republice.

V létech 2014–2015 byl kladen velký důraz na to, aby byly utajeny dodávky zbraní a obrněné techniky z balkánských zemí (vlády a média prohlašovaly zprávy o dodávkách vojenské techniky z České republiky, Maďarska a Bulharska na Ukrajinu za ruskou propagandu), avšak v současnosti už zásobují ukroparmy zcela otevřeně (a bez jakéhokoliv studu, zmrdi). Nutnost těchto dodávek pro ozbrojené síly je zcela zřejmá, protože škody na některých kategoriích techniky, které utrpěla ukroparmy při porážkách v létech 2014-2015 a v následných bitvách na Donbase, nebyly doposud odstraněny.

Украина закупила в Чехии новую партию САУ «Гвоздика» vyšel annanews.info 24. září 2019. Překlad čtenář - děkuji.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/10/8058-ukrajina-koupila-od-ceske-republiky-varku-samohybnych-houfnic-hvozdik.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNení nenávist jako nenávist. Některá je v pořádku, zdá se   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 08:00:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Špičky naší justice, včetně dohližitelky nad čistou a nejspravedlnější spravedlností, ombudsmankou, se sešli, aby vykonferencovali jeden z největších, dle nich, nešvarů ve společnosti, potažmo na internetu. Nenávist. I tu předsudečnou, byť tento terminus - technicus v žádné textu našich právních, legislativních, platných a závazných předpisů, najít nelze.

Ono taky by se nejprve musela ta předsudeční nenávist nějak vydefinovat, přesně a jednoznačně vysvětlit, pojmenovat její charakteristiku, poznávací znaky, a to tak, aby nemohlo dojít ke zneužití tohoto "zločinu" jako nástroje k likvidaci názorového, politického, ale i bůhvíjakého protivníka, rivala, oponenta, prostě nepřítele. A zakompovat tento "zločin" do platné legislativy tak, jak to systém vyžaduje.

Naše vláda sice, na základě nějaké zprávy a popud Ministerstva vnitra, pojem "předsudečná nenávist" schválila, ale zákonnou oporu tento schválený "zločin" nemá. https://www.ceska-justice.cz/…/vlada-zavedla-pojem-predsud…/. Ministerstvo vnitra si pohrálo s vágními pojmy, nicméně "Ústavní soud však usnesením připomněl, že vyvolávání strachu a působení na pudy není zatím v ČR zákonem regulováno."

Stačí už ale to, že nenávist jako taková (Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu. Často jí předchází silný impuls, otřes, zlom v životě člověka a je udržována při životě bolestí či hněvem.[1] Velmi výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Objektem nenávisti se může stát jednotlivá osoba, určitá skupina osob, lidstvo, existence nebo i např. celý svět. Nenávist může vyústit do extrémního jednání - může skončit pomstou, násilím, vraždou nebo válkou.) je tady šířena a podněcována zdaleka ne jenom k menšinám, povětšinou Romům, jak se nám snaží ve svých různých zprávách nabulíkovat vnitro a jeho analytici, ale hlavně vůči nejvyšším ústavním činitelům, prezidentovi a premiérovi.

Tato nenávist se neřeší, o ní se nekonferuje, ta je snad, jak to vypadá, i vítána a schvalována. Protože třeba v každé normální, slušné společnosti by někdo, kdo vyhrožuje prezidentovi republiky podřezáním a vykrvením, podněcuje k tomuto další osoby, a to veřejně, na sociálních sítích internetu, byl bez odkladů tvrdě potrestán, samozřejmě dle platných zíkonů, legislativy.

Také ten, kdo vyhrožuje jinou smrtí někomu veřejně, třeba zastřelením, pověšením atd. A i toto se u nás děje. To vnitro a jeho složky, zdá se, se tomu asi jenom potutelně usmívají a ty vyhrožovatele jakoby obdivovali. Anebo členové ODS Lang a Pavel Novotný jsou snad nějak potrestáni za své nenávistné, veřejné výhrůžky smrtí osobám, které nejenom přesudečně, ale přímo a neuvěřitelně silně nenávidí? Ten Novotný prý dostal nějaký finanční (sic!) trest, ale vesele pokračuje a zdůrazňuje své výhrůžky a šíří svou nenávist. A to už není jenom názor, to jsou konkrétní výhrůžky.

Nenávist vůči ústavním činitelům se v nemalé míře šíří a podněcuje i na demonstracích spolku Milionchvilkařů, jejich rétorika je tou nenávistí prodchnuta, řečníci na jejich tribunách vyzývají k "dělání bordelu" (Radek Banga), "neserme se s nima" (nějaký podagog na demonstraci MCH v Olomouci), těch příkladů je mnohem víc. A co teprve všechny ty nenávistné urážky prezidenta a premiéra, ale i jiných, kteří nejsou po chuti opozici, politickým neziskovkám atd, které se šíří beztrestně po internetu, sociálních sítích, v některých médiích (např. Šafr a jeho FORUM)

Konferuje se to o nenávisti krásně, ale ty podněcovače a vyzyvatele k nenávisti k někomu jinému, než k menšinám a Romům, nějak pomíjejí naši strážci ústavnosti, zákonů a spravedlnosti.

Prostě někoho nenávidět se nesmí, u jiného to nevadí, až je to jakoby žádoucí.

Žijeme v době a společnosti, kde urazit rapera Roma Bangu je zločin tvrdě potrestaný, ale nenávistně urážet a vyhrožovat konkrétní smrtí prezidentovi republiky se tak nějak přehlíží, ten člověk je vysmátý a nějak není vyhodnocen jako extremista a bezpečnostní riziko. To jsou jenom naštvaní občané, kteří si, žel, nevidí do klávesnice a nadávají Romům, imigrantům. Což v pořádku, samozřejmě, není, ale ten dvojí metr je tady tak do očí bijící, nicméně kompetentní lidí ho prostě mají.

Konferují si o nenávisti, ale vidí jenom tu, kterou vidět chtějí, což je smutné a lidi obecně to jenom naštvává. A tím, že řeší selektivně jenom některé nenávisti, dávají těm druhým jakoby svolení nenávidět dál a intenzivněji. Sami tak přispívají a skrytě podněcují ty druhé nenávisti, mám za to.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sabatova-zdesena-Nenavist-na-internetu-A-pachaji-ji-slusni-lide-netrestani-Akce-nutna-599878

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi
Zdroj: Vaše Věc


.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNikoli pohlaví, ale lidská práva jsou sociální konstrukt! Šaría bude patřit do Evropy   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 07:55:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co si to Evropský soudní dvůr dovoluje, vytvářet pro nás zákony? Máme prý do azylového zákona zapracovat "strpění" zločinců. Obětujeme životy blízkých, vítejte, vrazi, ochráníme vás, aby vás neoběsili tam, odkud pocházíte.

Na nepochopitelné nesmysly přicházející z EU si zvykáme už dlouho. Teď radí soudní dvůr pro lidská práva imigrantům, že když spáchají nějaký vážný zločin, nebudou moci být vyhoštěni. Žaloba má mít na vyhoštění odkladný účinek. Evropský soudní dvůr nedovolí, aby je oběsili někde, kde ještě existuje trest smrti.

Prý nějaká lidská práva, jejich výmysl, mají být nadřazena právu občanskému.
Ve středověku byl trest smrti zcela přirozený a lidmi schvalovaný. Když chytili lupiče, všichni byli rádi, že se mohli stát svědky jeho exemplárního potrestání.

Pouze v zemích donedávna šťastných, kde blahobyt způsobil zjemnění mravů, začali o sobě někteří lidé přemýšlet, že jsou lepší než zbytek lidstva. A právě z nich se rodí tací, co se stávají soudci. Zbyteční lidé, kteří v Puškinově románu přemýšleli o sebevraždě a vrhali se do dobrodružství, dostávají v naší době spasitelské myšlenky.

Nevolení a odtržení od reálného života, místo aby se zákony řídili, stavějí se do role tvůrců zákona. V životě neměli žádný nedostatek ani závažný problém a jsou přesvědčení, že díky jejich spasitelské předobré duši se národu daří skvěle. Nazvou své pohodlí a svůj způsob života hodnotami, které chtějí exportovat do celého světa. Jsou tak dobří, že by se prostě rozdali. Nutí vlády, aby realizovaly věci, po kterých není mezi voliči žádná poptávka. A naopak politiky, kteří se snaží nabídnout řešení věcí, po kterých poptávka je, nazývají populisty.

Export hodnot se však nedaří. V ekonomicky zaostalejších kulturách o ně totiž nestojí. Z cizího tam nelze tolik rozdávat. Nevím, proč je napadlo vytvořit proto zákonné prostředí pro vítání cizinců z oněch zemí v Evropě. Asi aby do nich zasadili semínko své laskavosti. Ani to se však nedaří. Zatímco naše násilníky ve dne na ulicích nepoznáte, Novoevropané se vůbec neskrývají s tím, že si vezmou okamžitě všechno, čeho se jim na kolemjdoucích zachce.

Hrozba násilím je pro ně způsobem komunikace, který by si ve své vlasti nedovolili. Vůbec se nedivím, že nás mají za voly. Teď navíc vědí, že vyhoštění přestane hrozit, když někoho zabijí, znásilní, nebo natrhnou nějakou dětskou prdelku. Soudci měli pro jejich frustraci pochopení už dřív, narozdíl od přitroublé veřejnosti. Teď však bude na jejich straně i zákon.

Dovolím si předpovědět, že zhrubnutí mravů pod jejich vlivem dosáhne té míry, že si vynutí zavedení práva šaría, které se s žádným zločincem mazlit nebude. Naše společnost je nemocná a možná, že právě šaría bude lékem. Naplní se slova některých politiků, že islám a šaría do Evropy patří. Ať už to mysleli, jak chtěli.

Autor: Jan Hink

Zdroj: https://hink.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=732102
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoncesionářské poplatky za Českou televizi a Rozhlas jsou největším hyenismem, musejí se ihned zrušit!   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 07:41:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Koncesionářské poplatky za Českou televizi a Rozhlas jsou ponižující pro obyvatele českého národa. Navíc často dochází k šikanování a exekucím rodin, pokud nezaplatí zaprodaným a nenasytným veřejnoprávním médiím, jejichž zpravodajství jsou...

Koncesionářské poplatky za Českou televizi a Rozhlas jsou ponižující pro obyvatele českého národa. Navíc často dochází k šikanování a exekucím rodin, pokud nezaplatí zaprodaným a nenasytným veřejnoprávním médiím, jejichž zpravodajství jsou zaujatá především v honbách neznámých extrémistů asi někde na toaletním papíře.

Koncesionářské poplatky jsou ponížením obyvatel okleštěné a ohlodané České republiky, a proto musejí být ihned zrušeny. Sněmovna tedy musí zasáhnout včas, aby se provedl ve veřejnoprávních médiích přezkum, audit, kontrola, kam peníze občanů skutečně jdou.

Veřejnoprávní média musejí tedy přestat se šikanováním českých občanů. Řešení situace kolem veřejnoprávních médií bych ze strany státu nazval jakousi uvítanou nucenou správou, která zároveň částečně napraví sociální křivdy.

Veřejnoprávní média musí kontrolovat stát, vzdělaní a svědomití lidé, provoz veřejnoprávních médií musí být pod Státním rozpočtem. Teprve stát má právo požadovat vyvážený a spravedlivý prostor pro mnohé politické názory a přesvědčení, dále konání kontrol a auditů, jinak se z místa nepohneme.

A proto koncesionářské poplatky, v době digitální a digitálnějších technologií, vnímám též jako přežitek největšího hyenismu ve 21. století, 30 let po Sametové revoluci, který je třeba ihned zrušit.

Václav Kovalčík, Zlín

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKorupce na ministerstvu. Detektivové kvůli státní zakázce na 40 milionů zasahovali na resortu vnitra   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 07:38:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na ministerstvu vnitra a v centrále hasičů ve čtvrtek 17. října zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Detektivové prověřují zakázku na simulaci zásahů u leteckých nehod, na niž v roce 2017 vyčlenil resort vnitra celkem 40 milionů korun. Informoval o tom irozhlas.cz.

„Můžeme potvrdit, že na ministerstvu vnitra včera zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ uvedla v pátek 18. října mluvčí daného resortu Hana Malá a dodala: „Policii poskytujeme maximální součinnost. Podle našich informací se kauza netýká současného vedení ministerstva.“

Mluvčí hasičů Rudolf Kramář pro server potvrdil i policejní zásah v centrále hasičů.

Uvádí se, že v povolení k domovní prohlídce je podle informací portálu zmíněna státní zakázka na simulaci zásahů u leteckých nehod, na niž v roce 2017 vyčlenilo ministerstvo vnitra 40 milionů korun.

Vyšetřovatelé však odmítají oficiálně potvrdit, zda kanceláře vnitra prohledávali opravdu kvůli tendru na simulace. „Včerejšího dne NCOZ skutečně provádělo zajišťovací úkony, ale nemohu komentovat kde a v jaké trestní věci. Mohu pouze potvrdit, že je to v mnou dozorované věci,“ reagoval dnes na otázky státní zástupce Zdeněk Matula, který, mimo jiné, dohlíží na kauzu podnikatele Horáčka.

Podnikatel Tomáš Horáček byl dříve obviněn z korupce a manipulací se zakázkami v pražských nemocnicích, konkrétně Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Františku. V lednu letošního roku byl státním zástupcem z vazby propuštěn.

Tomáš Horáček usiluje o status spolupracujícího obviněného v kauze simulace letecké katastrofy. Ve své výpovědi již dříve podnikatel poskytl podrobnější informace. Při té příležitosti zmínil obviněnou bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a manželku Daniela Pálka z firmy TSB, který se také ocitl na seznamu dříve obviněných osob, a to kvůli tendru na úklid na Bulovce.

„Vrbovská se domluvila s paní Pálkovou, že paní Pálková zajistí prostřednictvím své funkce na ministerstvu vnitra grant pro tehdejšího blízkého přítele dr. Vrbovské. Domluvily se, že nastaví a vypíšou grant, který bude předem nastaven na daného uchazeče nebo zájemce,“ nadiktoval do policejního protokolu Horáček. Grant na simulaci letecké katastrofy měl být podle policejních poznatků součástí „výměnného obchodu“ mezi zainteresovanými.

Šéf ministerstva vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nechtěl čtvrteční zásah komentovat. „Nemohu to dále komentovat. Děkuji za pochopení,“ ponechal bez komentáře dotaz, zda se policejní prohlídka týkala právě Pálkové a čtyřicetimilionové zakázky.

Rozkradená nemocnice

V loňském roce Nemocnice Na Bulovce zaznamenala ztrátu asi 260 milionů korun a její dluhy činily více než 960 milionů korun, přičemž přes tři čtvrtiny už byly po splatnosti. Pohledávky za 450 milionů korun měla odkoupit jedna banka a splátky zařízení rozložila na období osmi let. A právě kvůli dluhům nemocnice nedisponuje vlastními penězi na své investice.

Do této nemocnici ale hodlá investovat vláda. Ve středu 16. října premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem tuto nemocnici navštívili.

Do modernizace zmiňované nemocnice by podle jejího vedení bylo zapotřebí investovat celkem 6,5 miliardy korun, přičemž zhruba 2,8 miliardy investic by si vyžádaly městské budovy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Ae4s

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Barceloně během protestů vypukly nepokoje   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 07:34:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V centru Barcelony, poblíž budovy Národní policie, vypukly v pátek 18. října nepokoje. Novináře o tom informoval tamní zdroj obeznámený se situací.

Účastníci protestní akce s pokřikem „Není kroku zpět!“ zamířili k policejnímu oddělení, před kterým bylo umístěno několik dodávek.

Policisté se podle informací snažili demonstranty zastavit pomocí obušků a gumových projektilů. Demonstranti ale na jejich snahu zareagovali tím, že po nich začali házet plechovky, dlažební kostky, kameny a zápalné láhve.

​Uvádí se, že protestující obrací a zapalují kontejnery na odpad, ničí a odstraňují dopravní značky, rozbíjejí okna a staví barikády. Nad centrem města stoupá kouř a celou situaci ze vzduchu monitoruje vrtulník.

Stávka?

Současně probíhá v hlavním městě také mírové shromáždění, kterého se podle oficiálních údajů účastní 525 tisíc lidí.

Uvádí se, že v pátek v Katalánsku probíhá generální stávka. Centrum Barcelony je nyní úplně zablokováno – silnice jsou neprůjezdné, některé stanice metra nefungují, veřejná doprava nejezdí a není možné se dostat taxíkem do centra města.

​Masové protesty

Masové akce začaly v Katalánsku 14. října po tom, co Nejvyšší soud Španělska vynesl rozsudek dvanácti místním politikům kvůli organizaci referenda o nezávislost.

Devět lidí bylo odsouzeno k devíti až třinácti letům za vzpouru, tři lidé byli shledáni vinnými z občanské neposlušnosti a byla jim udělena pokuta.

Uvádí se, že během prvních tří dnů demonstrací bylo v různých městech zraněno kolem 500 lidí, včetně 200 zástupců donucovacích orgánů. Rovněž byly zadrženy stovky lidí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/Ae5V

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Číně se konají 7. Světové vojenské hry   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 07:14:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Již 7. Světové vojenské hry byly dnes večer zahájeny ve sportovním centru v čínském městě Wuhan (Wu-chan). Podle statistik se letošních her zúčastní sportovci z více než 100 zemí. Současný rozsah a úroveň soutěže obecně dosáhla „olympijské úrovně". Generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident, předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping (Si Ťin-pching) se slavnostního zahájení zúčastnil a tyto hry zahájil.

Soutěže potrvají deset dní. V rámci her bude připraveno 27 disciplín, jako jsou střelba, plavání, basketbal a další, celkem ve 329 kategoriích. Z nich jsou pětiboj letectva, vojenský pětiboj, pětiboj námořnictva, orientační běh a seskoky charakteristickými vojenskými projekty.

Světové vojenské hry nejen odráží „vyšší, rychlejší a silnější" sportovní duch, ale jsou také důležitou platformou pro armády během mírového období, aby ukázaly skutečnou sílu, posílily přátelské výměny a rozšířily mezinárodní vliv.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMezinárodní měnový fond bude považovat obchod za jednou z politických priorit   
Pridal tk Sobota 19 říjen 2019 - 07:11:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pod podmínkou, že se globální ekonomický růst zpomalí, Mezinárodní měnový fond bude považovat obchod za jednou z politických priorit. Výše uvedená slova uvedla 17. října místního času předsedkyně Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva.

Nedávno Mezinárodní měnový fond snížil odhad globálního ekonomického růstu na rok 2019 a na rok 2020. Téhož dne na tiskové konferenci pro výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky Kristalina Georgieva uvedla:

„Podle hrubého domácího produktu (HDP) se růst téměř 90% světových ekonomických celků zpomaluje. To znamená, že globální ekonomika je nyní ve stavu současného zpomalení. Obchod, geopolitické napětí a nejistota ohledně Brexitu brzdí růst."

Mezinárodní měnový fond 15. října zveřejnil nejnovější zprávu o světové ekonomice. Snížil odhad globálního ekonomického růstu na rok 2019 na 3%, což je nižší o 0,2% než odhad v červenci a je to nejnižší úroveň po finanční krizi v roce 2008. V této zprávě současně snížil odhad globálního ekonomického růstu na rok 2020 na 3,4%, čili je nižší o 0,1% než odhad v červenci.

Kristalina Georgieva se vyslovila v tom smyslu, že Mezinárodní měnový fond bude upřednostňovat pět oblastí politiky: řešení obchodních záležitostí, racionální používání měnové politiky, posílení jádrové role finanční politiky, podporu strukturální reformy a podporu mezinárodní spolupráce. O obchodní otázce uvedla:

„nejdříve je třeba odstranit poškození obchodních sporů a najít dlouhodobá řešení, která nám mohou pomoci vybudovat silnější obchodní mechanismus. Jsem povzbuzena prohlášením Číny a Spojených států po jejich konzultacích v minulém týdnu. Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se bude konat tento týden, poskytne příležitosti pro všechny strany, aby prosadily obchodní příměří k obchodnímu míru."

Kristalina Georgieva ještě zdůraznila:

„Dnes máme nejen ekonomické zisky, ale také mír. Zkušenosti z minulosti jistě prokázaly, že obchod vede k růstu, zaměstnanosti, snižování chudoby a ke světovému míru. Výzkumy ukazují, že při obchodu mezi zeměmi se jejich konflikty odpovídajícím způsobem snížují. Během období, kdy různé státy rozsáhle podepsaly obchodní dohody, se počet obětí postižených konfliktem snížil o 94%."

Kristalina Georgieva apelovala na různé země, aby stimulovaly světový hospodářský růst prostřednictvím spolupráce, uskutečnily cíle ohledně snížení chudoby a zvýšení lidské životní úrovně.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2101 sec,0.0495 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,803kB