Čtvrtek 07 listopad 2019
Berlín zakázal Original play, podivnou výchovnou metodu ve školkách a na 1. stupni základních škol, při které se děti objímají s cizími lidmi, jenž je pro změnu osahávají!   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:54:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Berlín zakázal Original play, podivnou výchovnou metodu ve školkách a na 1. stupni základních škol, při které se děti objímají s cizími lidmi, jenž je pro změnu osahávají! Metoda pochází z USA a UNICEF ji prý podporuje, napomáhá prý navazování citových vztahů mezi různými lidmi a kulturami! Ve skutečnosti jde ale o brutální útok globalistů s pedofilním podtextem na vnitřní kruh rodiny, kde tělesný kontakt je nejtěsnější vyhrazenou formou důvěry a kontaktu dítěte s rodičem!

Politikům a zastupitelům na radnici v Berlíně došla trpělivost a s okamžitou platností zakázali v mateřských školách a rovněž v základních školách na 1. stupni provozování výchovné metody Orignal play, jenž spočívá v tělesném kontaktu, zápasení a rovněž objímaní se nezletilých dětí s cizími dospělými lidmi. Podle berlínské radnice má totiž tato výchovná metoda znaky pedofilie a rodiče se bouří a tlačí na politiky, aby razantně zasáhli. Nutno dodat, že tato metoda pochází z USA a vytvořil ji Dr. Fred Donaldson a tvrdí, že metodu podporuje i UNICEF jako prevenci proti násilí. Velice mně ale překvapilo, že by metoda s podporou UNICEFu byla ve sluníčkářském a silně globalisticky řízeném Berlíně zakazována. K zákazu totiž hned po Berlínu přistoupila i celá země Braniborsko, a to už je opravdu síla. Takže, k čemu došlo?

Přestože metodu výchovy vymyslel Američan Fred Donaldson, celá nadace operuje pouze a výhradně na území Evropské unie a tzv. Evropského ekonomického prostoru. Výchovnou metodu zastřešuje, propaguje a organizuje nadace International Foundation for Original Play, která ovšem nemá s UNICEF naprosto nic společného. Nejde dokonce ani o nadaci, ale o obyčejnou neziskovku založenou v roce 2018 v Polsku a šéfkou nadace je Jolanta Graczykowska, která jako jediná má autorizaci prezentovat výchovnou metodu v Evropě, která prý již existuje od roku 2002, jak se uvádí na webu organizace, web má navíc evropskou doménu. Při pohledu na webové stránky však narazíme na několik podivností a nesrovnalostí.

Polská neziskovka s americkým doktorem, kterou prý podporuje UNICEF

V první řadě jde o tvrzení, že výchovnou metodu podporuje UNICEF. Pokud by to byla pravda, na webu Original Play by to bylo zmíněno, jenže nic takového tam není. Na celém webu nikde nenajdeme ani jedno logo UNICEF, žádný odkaz na UNICEF, žádné dobrozdání od představitelů nebi pracovníků UNICEF, prostě nikde nic. Dalším problémem je, že webová stránka postrádá nezbytné náležitosti provozu neziskové organizace.

Jednak to jsou odkazy na výroční zprávy, a současně to je i seznam dárců a sponzorů neziskovky, kteří by měli na webu svá loga, odkazy atd. Na webu ovšem nic není, ani výroční zprávy, ani seznam dárců a sponzorů, vůbec nic. Celé to spíše připomíná dobrovolnický projekt než nadaci. Web obsahuje pouze seznamy spolupracovníků nadace v evropských zemích, kde organizace funguje a provozuje své workshopy, a kde propagují metodu zápasení a objímaní se s dětmi. Nadace uvádí, že působí v těchto evropských zemích:

•Polsko
•Rakousko
•Německo
•Švýcarsko
•Holandsko
•Švédsko
•Řecko
•Česká republika

Pokud jde o Českou republiku, tak nadaci a její program reprezentuje jediná osoba, jistý Martin Ledvinka, který je na webu uveden, že je v roli “učně” v rámci tréninkového programu. V české mutaci webu se uvádí, že… Original Play hledá cestu k zlepšení vztahů mezi jednotlivci i skupinami nahrazením agrese a násilí mezi lidmi ohleduplností a láskou. Snaží se dopřát každému dítěti zážitek bezpečí a lásky. Program Original Play je výsledkem více než čtyřicetiletého výzkumu hry a herního chování dětí, dospělých a volně žijících zvířat, který provádí O. Fred Donaldson, PhD. Fred poprvé popsal Original Play ve své knize z roku 1997: “Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging”. Další prohloubení teorie Original Play rozpracoval Fred v roce 2017 v knize: “Playing For Real: Re-Playing The Game of Life”. V Česku podle informací projekt vyzkoušela i Waldorfská škola, ale zjevně potichu s tím skončila. Níže máte video ukázku z lekce Original play z blíže neurčené africké země.Troufám si tvrdit, že najednou už chápu, proč radní v Berlíně a další dupli na brzdu, protože je zjevné, že za touto nadací nestojí UNICEF ani náhodou a mám dost velké pochybnosti, jestli se opravdu jedná o klasickou NGO organizaci, protože této nadaci chybí všechny atributy neziskovky. Na webu je uvedeno, že dozorčí radu neziskovky tvoří Fred Donaldson jako autor metody a Jolanta Graczykowska jako v roli jednatelky. Nikde nejsou výroční zprávy, nikde nejsou žádné odkazy na UNICEF, nikde nejsou žádné seznamy dárců a sponzorů, takže není jasné, kdo vlastně tuto polskou neziskovku financuje, a jestli vůbec ji někdo financuje, protože to spíš vypadá jako projekt dobrovolníků, kteří se pro něco nadchli.

Neziskovka překročila rubikon a začala nahrazovat dětem jejich vnitřní kruh v rodině

Problém je v tom, že se nadchli pro velice podivné praktiky fyzického kontaktu s cizími dětmi, přičemž se odvolávají na výzkum Dr. Freda Donaldsona a jeho dvě výše zmíněné knihy. Berlín totiž podle všeho zjistil, že UNICEF za neziskovkou rozhodně nestojí a nemají za sebou žádné garanty a významné sponzory. Celé to prostě nezaujatému pozorovateli připomíná organizované osahávání cizích dětí, s prominutím. Mohli bychom tady teď spustit řev, že se jedná o organizovanou výuku pedofilie, že neziskovky už zašly opravdu za čáru myslitelného, jenže ono je to mnohem hrozivější. Objímání se dospělých s dětmi je totiž naprosto klíčové pro výchovu a vývoj dítěte, je to navazování důvěry a kontaktu, jenže nesmí to probíhat s cizími lidmi, ale jedině a výhradně v rodině. A to je ten hlavní průser, který zde nastává.

Tohle, co předvádí polská neziskovka jako nějaké novum z výzkumu amerického doktora, je ve skutečnosti naprostá přirozenost, která ovšem patří do rodiny, do vnitřního kruhu. Nikdo se nesmí dotýkat vašeho dítěte, to smí jenom máma a táta. Tyto hry s dětmi, zápasení, objímání, ježdění dětí na zádech rodiče, to jsou tělesné mechanismy, které ukotvují vybudování toho nejpevnějšího pouta, které existuje, a to je pouto rodiny. Pokud neziskovka začne učit děti ve školkách, jak se objímat s cizímu lidmi, tak tím dojde k likvidaci a k rozbití vnitřního kruhu rodiny. To je typická práce globalistů a neziskovka tak jednoznačně razí globalistické teze proti tradiční rodině. Můžou totiž nastat dvě situace, z nichž jedna je děsivější než druhá.

Pokus o nahrazení vnitřního kruhu tradiční rodiny jiným kruhem je fatální omyl neziskových organizací, o tohle totiž globalisté rozhodně neusilují

Dítě buď ztratí nedůvěru k cizím lidem a bude věřit každému, bude každého člověka v životě považovat za přítele k objímání, což se pro dítě později v dospělosti stane vražedné a zničující (indukce autogenocidy), anebo půjde o druhý případ, kdy dítě doma v rodině nikdy takovou lásku nepoznalo, jaké se mu dostalo na workshopech a seminářích neziskovky, kde úplně cizí paní začne dítě najednou láskyplně objímat. Takové dítě najednou pochopí, že rodina je odporné místo, kde žádné takové pocity a objímání nikdy nezažilo. Ať tedy nastane první nebo druhá varianta, v obou případech se jedná o útok na vnitřní kruh rodiny, bez ohledu na to, jestli ten kruh v dané rodině funguje, anebo je nefunkční. Obávám se, že neziskovka z Polska překročila rubikon, protože objímání cizích dětí, ať je myšleno dobře nebo s postranními úmysly, je přímý a frontální útok proti tradiční rodině a proti jejímu vnitřnímu kruhu.

Pokud by neziskovka školila rodiče, jak si mají hrát s vlastními dětmi, jak s nimi mají upevňovat rodinné pouto, potom bychom neziskovce zatleskali. Jenže tohle, to je proces vycházející doslova od satana, je to proces kradení duše dítěte, aby přimklo k cizím lidem a zpřetrhalo pouto vnitřního kruhu s rodinou. Globalisté ale přesto a navíc už zcela zjevně s touto nadací nechtějí mít nic společného a je mi celkem jasné, z jakého důvodu. Přestože si neziskovka myslí, že dělá totéž, co dělají globalisté, není to totéž.

V rámci sionistické globalizace je usilováno o to, aby mládež byla převychována k odporu vnitřního kruhu, nikoliv k vytváření jiného vnitřního kruhu, kterým se dítě obrní v dospělosti. Přesně z tohoto důvodu nechce UNICEF s touto neziskovkou nic mít, protože to jde přímo proti konceptu řízení na 1. prioritě. Pokud dítě zpřetrhá vnitřní kruh s rodinou a vytvoří si jiný kruh, např. s cizím člověkem, tak ve výsledku tím globalisté nic nezískají, vznikne tím totiž nevlastní vnitřní kruh dítěte, tedy nový vnitřní kruh, který dítě utvoří k jinému člověku. A ten člověk je novou autoritou a novou rodinou s novým vnitřním kruhem. A to globalisty děsí.

Nové dítě má podle globalistů uctívat pouze kruh světové globalizace, už žádné vnitřní kruhy nebudou žádoucí

Teď si možná řeknete, že v čem je problém, vždyť dítě bude pod kontrolou globalistů a bude vytvářet kruhy s cizími lidmi s globalistickým ukotvením. No, jenže v tom je právě ten všeobecně rozšířený omyl, o co vlastně usilují globalisté na 1. prioritě. Jejich cílem je rozbít vnitřní kruh rodiny, aby syn a dcera přestali uctívat matku a otce, jenže není cílem globalistů, aby tyto děti odcizené svým rodičům uctívaly jiné rodiče a vytvářely si k nim nový náhradní vnitřní kruh. To by se totiž globalisté dostali z bláta do louže. Globalisté proto usilují o naprosté zničení a eliminaci vnitřního kruhu rodiny, jakékoliv rodiny, vlastní nebo cizí, a to jednou provždy. A nejen vnitřního kruhu, ale usilují o kompletní zničení všech 3 kruhů v národě. Rodinný kruh má zmizet a nové dítě má uctívat jen globalizaci, tedy obrazně řečeno kruh globalizace, což je mamutí 4. kruh z pohledu rodiny.

Rodina má celkem 3 kruhy, vnitřní kruh uvnitř rodiny, vnější kruh životního prostoru rodiny v místě bydliště a kruh národa ztělesněného státem a jeho znaky, jako je vlajka, jazyk, kultura, měna a obrana. A právě nad těmito 3 kruhy je nyní sionisty budován ještě jeden kruhu, mistrovské a hrůzostrašné dílo světového sionismu, kruh globalizace. A právě k tomuto kruhu se mají upnout děti Nového světového řádu. To je cílem globalistů. Proto je mi naprosto jasné, proč globalisté v neomarxistickém Berlíně skočili tomuto projektu po krku, protože jim vadí úplně stejně, jako vadí nám na alternativě. Tato nadace a neziskovka tak paradoxně vadí nejen nám, ale i globalčikům. A naivní Němci si myslí, že jejich politici dostali v Berlíně rozum a konečně začali bránit jejich rodiny a vnitřní kruh. Bože, taková naivita. UNICEF buduje 4. kruh a nikoliv projekty náhrady jednoho vnitřního kruhu za jiný. Tato drobnost zjevně činitelům polské neziskovky unikla. A nejen jim.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSudeti chtějí Lidice vypálit znovu   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:42:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Za vypálení vesnice si obyvatelé Lidic mohli sami!“ O tom chtějí sudeti a jejich tuzemští pomahači náš národ přesvědčit, takový je cíl sudetské propagandy.

Česká televize v pořadu Reportéři ČT v červnu t. r. odvysílala tvrzení, že matka paní Marie Šupíkové, zavražděná v koncentračním táboře, byla udavačka. Kvůli jejímu udání se, podle ČT, lidická tragédie stala. Přeživší v čele s osmdesátiletou Marií Šupíkovou, jejíž maminka byla za udavačku označena, to berou jako zradu. Na protest vystoupili z organizace Ministerstva kultury památník Lidice, napsali stížnost na ČT a RRTV a poslali otevřený dopis ústavním činitelům.

Redaktoři ČT vycházeli z výzkumu historika Vojtěcha Kyncla, který stojí na jediném zdroji informací v osobě protektorátního četníka. Ten si ale podle historika Vojtěcha Šustka mohl vše vymyslet, což byla po válce běžná praxe; chránil totiž sám sebe. V reportáži ČT se však o domnělém udavačství hovoří jako o nezvratném faktu.

Jde jen o aktivitu bulvárních novinářů toužících po senzaci za každou cenu, i za použití nepravd, a toužících tím po vlastní bulvární slávě? Nebo jde o záměrný a promyšlený útok na jeden z výrazných národních symbolů nacistického řádění, našeho utrpení a protinacistického odporu – na Lidice? Myslím, že to druhé. Jaká je ideologicko-mocenská linie, spojení, propojení tohoto případu s dalšími souvisejícími skutečnostmi?

Ředitelku památníku Lidice, jehož je ministerstvo kultury zřizovatelem, pro kterou jsou, podle vyjádření lidických dětí, tedy přeživších a jejich potomků, tedy pro níž jsou tyto osoby pouze nepohodlným přívažkem, do funkce jmenoval Daniel Herman; byl tehdy ministrem kultury. Daniel Herman je aktivním členem páté kolony sudetů v ČR, Jaké jsou úmysly sudetů u nás? Revanš. Co je jedním z prostředků revanše? Boření nebo alespoň zpochybňování našich národních symbolů. V tomto případě chtějí do lidí naroubovat informaci: Za vypálení vesnice si obyvatelé Lidic mohli sami! Byli tam udavači.

Proti útoku České televize na Lidice se jasně postavila oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) v Lidicích. Příznačné je, že celostátní vedení této organizace drží, dodnes stále, ústa. Důvod je jednoduchý: Předseda ČSBS Jaroslav Vodička před nedlouhým časem Pavlu Hermanovi udělil, o své vůli, bez schválení ústředním výborem ČSBS, svazové vyznamenání. Za co? Asi jako podporu jeho prosudetských aktivit a jako souhlas s nimi. A kruh se uzavírá. Aktuálně se lidická organizace, oblastní výbor, spolu s desítkou dalších oblastních organizací reprezentujících souhrnně dvacet procent členské základny, aktivně účastní kritiky současného předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu, protože toto předsednictvo uplatňuje vůči vnitřním i vnějším podnětům ke změně činnosti svazu a zejména ke kritickým názorům členů svazu informační blokádu; kritika je též reakcí na aktuální hospodářské a politické problémy ČSBS. Nynější předsednictvo svazu rovněž zanedbatelně informuje veřejnost o vnitřním dění ve svazu, a nedostatečně a hlavně nekvalifikovaně reaguje na aktuální politické dění, které se témat, obsažených ve stanovách svazu, týkají.

Útoky sudetů na symbol Lidic a mlčení vedení Českého svazu bojovníků za svobodu se hodí. Komu?

Vladimír Pelc

Zdroj: Vaše Věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFree Assange: An open letter to Boris Johnson   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:35:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jeho Excelence
pan Boris Johnson
předseda vlády Velké BritánieVážený pane premiére,

pan Julian Assange se neprohřešil vůči jediné z norem opravňujících k omezování osobní svobody. Veškeré jeho "provinění" tkví ve zveřejnění informací, obnažujících reálné pozadí válek a dalších protiprávních zásahů do života suverénních zemí. Tedy právě to, co odsoudila i proslulá zpráva parlamentní komise vedené lordem Chilcotem.

Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA. Tamní establishment a justice se netají, že ho hodlají věznit po desítky let. Někteří činitelé dokonce volají po jeho popravě. Hrůzné represi má být vystaven za to, že uplatnil svou svobodu projevu. Učinil tak veden neklamně ušlechtilým cílem - odvrátit další nesmyslné vraždění a zkázu z prolhaných "důvodů".

Vaše země se považuje za kolébku moderní demokracie. Mnoha z těch, komu hrozila bezdůvodná represe, neváhala poskytnout azyl už v předminulém století. Julian Assange si to nezaslouží o nic méně! Stane-li se tak, Velká Británie sklidí díky a uznání demokratické veřejnosti celého světa. Bude-li Julian Assange vydán pomstě těch, koho usvědčil z vážného pošlapání práva, renomé Vaší země to vážně poškodí.

S úctou

PhDr. Luboš Blaha, PhD., politolog, předseda výboru pro evropské záležitosti Národní rady SR,

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia,

Prof. PhDr. Jan Keller, DrSc., vysokoškolský pedagog, ex-poslanec Evropského parlamentu,

Mgr. Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, někdejší policejní prezident,

Lenka Procházková, spisovatelka, veřejná aktivistka, signatářka Charty 77,

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, ex-ředitel Kanceláře vlády ČR pro zpravodajskou činnost, signatář Charty 77,

PhDr. Josef Skála, CSc., vydavatel internetové revue, publicista, ex-prezident Mezinárodního svazu studentstva,

Ing. Jaroslav Šulc, CSc., národohospodář, publicista, někdejší asistent předsedy Senátu PČR,

Doc. Mgr. Petr Žantovský, vysokoškolský pedagog, publicista, místopředseda Rady České tiskové kanceláře.

V Praze dne 5. 11. 2019

Za správnost: Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, Soukenická 3
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřevlékač uniforem Petr Pavel for president! Ideální ministři? Janda, Halík, Greta, Pánek   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:32:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Začíná mašinérie, která má vynést na piedestal převlékače uniforem Petra Pavla (do převratu kariérní člen KSČ, nyní pod vlajkami EU a NATO chrabrý bojovník proti Rusku a Číně). Navrhl jsem mu proto ideální ministerskou sestavu.

Tož zatím jen takový stručný nástřel, jak bych si to ideálně v tom našem politbyru představoval:

Prezident: Petr "převlékač uniforem" Pavel

Ministr kultury: Jakub "hvězda filmů pro dospělé pány" Janda

Ministr zahraničí: Ondřej "Koněv" Kolář

Ministr vnitra: Michal "čučkař" Koudelka

Ministr (jachtové) dopravy: Greta Thunberg

Ministr zemědělství: Jiří "stahovač králíků" Drahoš

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Bob "elfík" Kartous

Ministr financí: Karel "matematik 2.0" Janeček

Ministr obrany: Jakub "žalovníček v Kongresu" Kalenský

Ministr spravedlnosti: Ondřej "BISkou nařčený lhář" Kundra nebo jiný Bakalovo Respekt

Ministr průmyslu a obchodu: Zdeněk "filantrop" Bakala

Ministr životního prostředí: Tomáš "čmeláček" Petříček

Ministr pro místní rozvoj: Sekyra group

Ministr práce a sociálních věcí: Šimon "ziskovkář v tísni" Pánek

Ministr (duševního) zdravotnictví: Tomáš "Kazatel/Templeton" Halík

V záloze jsou samozřejmě další kvalitní osobnosti... Mirka Němcová, Pavel Rychetský, Petr Pithart, Václav Moravec, Jan Švejnar, Lenka Bradáčová nebo Jaroslav Hutka...

A kdo nesouhlasí, není vůbec liberální demokrat a lepší člověk!

Autor: Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=734504
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČesko prý odmítnutím uprchlických kvót porušilo právo EU   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:28:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česko, Polsko a Maďarsko prý nesplnily povinnosti z právních předpisů EU, když se odmítly zapojit do systému přerozdělování uprchlíků.

Uvedla to generální advokátka Soudního dvora EU Eleanor Sharpstonová. Andrej Babiš se nepravdivě chlubí, jak zastavil migraci. Opak je však pravdou. Je to samozřejmě diktát EU. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že Soudní dvůr EU je politickým nástrojem elitářů z EU a vláda ČR by měla podat žalobu na každodenní porušování práva hraničními zeměmi a za podporu pašeráků. Maďarsko alespoň postavilo plot, ale jsou tu státy, které nedostatečně hlídají své hranice, a právě tyto státy porušily právo EU.

Jich se však žaloba paradoxně netýká a navíc Řecko začalo o víkendu přesouvat ilegální imigranty ze svých ostrovů do hotelů na své pevnině. Rozhodnutí generální advokátky Soudního dvora EU zásadně potvrzuje, že imigrace je podporována Evropskou unií a slabá politika premiéra Babiše jen oddaluje podvolení České republiky.

Řešení je pouze jediné. Vlastenecké strany Evropy musí prosadit nahrazení Evropské unie novou formou spolupráce národních států Evropy. Pouze hnutí SPD dokáže říct jasné ne migraci, neboť nejsme propojeni zájmy s elitami Evropské unie.

Tomio Okamura

ZDROJ: https://www.facebook.com/tomio.cz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAť vzkvétá naše zemička   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:25:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Veřejný dluh ČR ve výši 1 751 871 863 000,- Kč přesahuje celkový roční výkon České republiky. Jedná se o politickou destrukci vytvořeného kapitálu při uplatnění socializace ekonomiky, která ničí vyvážený ekonomický řád.

Sliby A. Babiše, že bude líp, se týkají jen státních úředníků, kteří se množí jak houby po dešti. Jejich platy dosáhly bohulibé výše, která přerostla platy v soukromé sféře, tedy té skupiny pracujících, která je živí. Bodeť by ne, když se z roku na rok o třetinu navýšil počet státních manažerů, kteří berou roční plat, převyšující 2.5 milionu.

Nerovnováha příjmů a výdajů vede rozplizlou a neprůhlednou formu vládnutí k zdegenerované demokracii, která svojí podstatou uspokojuje jen tu oblast společnosti, která následně politickému establishmentu ve volbách hodí svůj hlas. Kdepak zůstaly sliby o vyrovnaném rozpočtu? ČR má 1.768.900 lidí placených státem, což v přepočtu na jednoho zaměstnance státu k počtu obyvatel vychází na cca 1:6, a to je hlavní důvod schodkového rozpočtu.

Náklady státu jsou vyšší, než je stát schopen vybrat na daních. A tento neustále se zvyšující ráj byrokratů je důvodem enormního státního dluhu, který je výsledkem působení vlastizrádných politiků neplnících vůli lidu, ale vůli někoho jiného. Vláda projídá budoucnost.

Počty zaměstnanců placených státem:

Vládní sektor
852,5 tisíc
Ústřední vládní instituce
362,1 tisíc
Místní vládní instituce
484,2 tisíc
Fondy sociálního zabezpečení
6,1 tisíc
Neziskové instituce
64,0 tisíc
------------------------
Celkem .................... 1.768.900

Zvyšování daní je pro ANO nepřípustné

Také chce snížit sazbu DPH na jednotných 10% u všech potravin a zlevnit je pro občany. Dále bude zlevňovat elektřinu pro domácnosti a sestavovat vyrovnané rozpočty bez dluhů.

To byly jedny z hlavních předvolebních slibů ANO. Jenže jak se ukazuje, tak to byl jen falešný tahák na voliče. Daně se zvyšují a nadále zvyšovat budou a to všude, kam se podíváš, neboť se neustále zvyšují tzv. mandatorní náklady státu zapříčiněné převážně neřízeným růstem zaměstnanců státu a nehospodárným chováním. Tady je výčet porušeného slibu o nezvyšování daní:

EET
Daň z tabáku
Daň z lihu. Tady je zajímavé, že je daň uvalena jen na kořalku. Ostatní alkohol, podle ministryně financí, zřejmě zdraví neškodí.
Daň z hazardu – ta není cílená jen na hrací automaty, ale hlavně na celou sázkovou loterii.

Dálniční známky - postupný vývoj: zpočátku se neplatilo nic a pak to začalo... 400, 800, 900, 1000, 1200, 1500 a současná navrhovaná třešnička na dortu - 2000,-Kč

Vláda, která by bez komunistů neexistovala, si dělá zálusk i na zpoplatnění dalších silnic nižších tříd, aby prý po nich nejezdili ti, co nemají na dálniční poplatky.

Plánuje se navýšení poplatku za vklad do katastru z 1000,-Kč na dvojnásobek, tedy na 2000,-Kč.

Na stole je také úvaha o zvyšování poplatků za komunální odpad, vodné, stočné a poplatky za psy.

Snaha o zvýšení cen plynu v domovních plynových kotelnách. Polostátní firma ČEZ zvyšuje elektřinu o sto šest. Plyn pro občany bude následovat.

Na scéně je i bankovní daň, jako past na voliče, která bude následně přenesena na bedra klientů bank, tedy nás všech. Takže nikoli banky budou sanovat schodkový rozpočet, ale zase to budeme my, občané.

U této daně bych se zastavil a vysvětlil, jak Babiš tuto daň lišácky otočil naruby. Místo daně navrhuje fond, přes který by banky financovaly státní zakázky a to s garancí státu zaručeného zisku. To ale, pane premiére, zavání prolobovanou korupcí, neboť státní zakázky se podle zákona soutěží. Takovouhle nehoráznost bych od premiéra ČR nečekal. Jak je vidno, vliv nadnárodních korporací dokáže bravurně vygumovat hrozící daně. Prozrazuje tak skutečnou skrytou moc nadnárodních bankovních kartelů, kterým se čím dál hůře daří tlačit svůj nahromaděný gigantický kapitál na úvěrový trh.

Vláda hodlá vyrabovat i rezervní (technické) fondy pojišťovnám, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na budoucí výplaty klientů s životním pojištěním. Aby pojišťovny odvrátily hrozící daňovou zátěž, nabízí po vzoru lišáka Babiše, že se budou podílet na investicích do dostupného bydlení a do výstavby infrastruktury pro sociální služby, jako jsou seniorské domovy a zařízení pro dlouhodobou péči. A to, čemu se nedá ani uvěřit, je jejich snaha o uzákonění těchto investic, zřejmě tak, aby měly také zaručen zisk z těchto investic státem.

Daň z příjmu potichu roste. Důvod? Zatímco výdělky v Česku prudce stoupají, základní daňová sleva na poplatníka se od roku 2008 nezměnila. Z čím dál vyšší daně si tak lidé můžou odečítat stále stejnou roční částku 24 840 korun.

Poslední perlička je záměr ministryně financí přesunout výnos z DPH z roku na rok, aby tak zamaskovala budoucí ekonomický propadák. To tady ještě nebylo.

Mějme na paměti, že pokud vám stát něco dá, musí to na druhé straně někomu vzít. Pokud rozdává tak, jako současná vláda (rozdává víc, než lidé vyprodukují), nedivme se, že si pro tyto peníze následně sáhne do kapes občanů. Formou všemožných daní a následného zdražování všeho, z čehož odvedete státu mimo jiné i DPH. Za falešnou vypočítavou štědrost vládnoucí politický establishment očekává od spokojeného (podvedeného) voliče jeho podporu ve volbách. Politická reprezentace tímto činem zvedá vítr vanoucí do protistátních plachet. Každé zvyšování daní je důsledek nehospodárnosti (neschopnosti) vládnoucích „elit“.

Je až s podivem, jakou důvěru lidé dávají Babišovi, který má estébácko-komunistickou minulost a zbohatl za prapodivných okolností kšeftováním s mocí a vlivem. Jeho hlavní argument jeho úspěšnosti zní. „Já nejsem politik, já jsem obchodník“. A vtom má Babiš naprostou pravdu. Jedním z jeho stěžejních obchodních partnerů je stát. Nebýt státních zakázek a všech možných i nemožných kliček a lobbystických háčků ve státní a politické sféře, nikdy by se mu nepodařilo vytvořit tak masivní tunel dotací a jeho podnikání by zdaleka nedosáhlo takových rozměrů, jako má dnes.

Dala by se vyjmenovat celá řada příkladů, ale uvedu jen jeden exemplární příklad za všechny. Správa státních rezerv ČR. Tady je Babišovo podnikání přisáto ke státu jak pijavice na svém hostiteli. Trik se svěřeneckým fondem ho nikterak nezbavuje jeho kolosálního střetu zájmů, který mu umožňuje neprávem bohatnout na úkor celé společnosti. ČR se pomalu, ale jistě, mění na autoritářský sát. Úředník, kam se podíváš...

Stačí se podívat na nárůst úřednictva na jednotlivých ministerstvech, krajích a stovkách úřadů, které jsou rozesety po celé zemi. Nárůst je trvalý a náklady enormní. Zajímavá, ale poněkud úsměvná kritika k této oblasti vzešla nedávno i od prezidenta Zemana, který se ale za svého premiérování přičinil nemalým přírůstkem státních zaměstnanců. Pro názornost, jak se to těm politikům daří, se zkusme podívat na jeden z nedávných příkladů. Ministryně Valachová prosadila inkluzi. Ta se týká cca 9 tisíc škol a školek.

V naší základní škole, která má cca 120 žáků, přibyli z těchto důvodů 4 asistenti. Pokud pomineme nesmyslnost tohoto projektu, který je právem kritizován drtivou většinou kantorů, dojdeme k číslu cca čtyřiceti tisíců nových státních zaměstnanců. Náklady státu se mohou vyšplhat až na 13 miliard. A jak je vidno, k takovému přešlapu stačila jedna nekompetentní ministryně, jedna nekompetentní vláda a nekompetentní poslanci parlamentu, kteří pro takovýto zákon, který ze své podstaty degraduje základy školství a následně vyváženou ekonomiku, zvednou ruku.

Jakou mocí disponuje náš úřednický šiml vládnoucí opratěmi byrokracie lze prezentovat na umístění v žebříčku rychlosti vyřízení stavebního povolení. ČR se propadlo na 157 místo. Získání všech potřebných razítek trvá 246 dní.
Všechny naše sliby pokryjeme dluhem

Vše, co vláda doposud za doprovodu hlásné trouby své úspěšnosti rozdala, je na dluh. Navýšení důchodů, navýšení mezd státním zaměstnancům, příspěvky na děti, navyšování minimální mzdy, jízdné za hubičku atd. Za období, ve kterém se relativně ekonomice dařilo, mohla vláda vytvořit potřebnou rezervu. Neučinila tak. Sociální demokraté, odbory a komunisti tlačí výdaje do neudržitelných rozměrů.

30 let od nepovedené revoluce, ve které se komunistům podařilo získat nevídané bohatství, diktují opět národu svoji komunistickou vizi v čele s komunisticko-kapitalistickým premiérem, který dojí stát za pomoci dotačních tunelovodů kde se dá. Příjmová oblast středního a malého podnikatelského sektoru je místo podpory drcena daněmi a stát tak, jak to činil za minulého režimu, postupně přebírá a diktuje národu čím dál větší socialistické nesmysly, které ze své podstaty nemohou vést k prosperitě.

Na vině nehospodárné správy lidmi vyprodukovaného kapitálu je enormní růst byrokracie a socialistického populizmu. Ten s přicházející recesí přinese ještě hlubší zadluženost a znehodnocení měny vyvolané následnou inflací.

Současný stav finanční gramotnosti politiků, vycházející z výsledku současného hospodaření státu, lze zestručnit do následujícího příkladu:

Dáme dítěti sto korun kapesného...
vzápětí mu sebereme 50 korun na daně a sociální a zdravotní pojištění,
dalších 25 korun mu sebereme na bydlení, 20 korun na stravu a 10 korun na neziskovky a jiné prebendy, chybějících 5 korun si musí někde vypůjčit...

Jen ať si zvyká na to, co ho čeká.

Autor: Petr Havlíček

Zdroj: https://havlicekpetr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=734381

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNacisté plánovali evropskou integraci, která se v mnohém podobala současné Evropské unii   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:20:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skandální, ale vlastně logické. V návštěvnickém centru Evropského parlamentu Vás uvítá prohlášení: „Národní suverenita je kořenem nejhroznějšího zla naší doby... Jediným konečným opatřením proti tomuto zlu je federální unie.“ Informuje o tom The Telegraph. Ještě zajímavější je, že tenhle výrok pronesl britský politik Philip Kerr, který byl v třicátých letech horlivým stoupencem appeasementu a ústupků hitlerovskému Německu, který ještě v předvečer bitvy o Británii v roce 1940 Churchilla nabádal k uzavření míru s Hitlerem… Všechno to ale do sebe logicky zapadá. Evropská unie má totiž nacistické kořeny. Hnutí SPD brání suverenitu našeho státu proti diktátu Bruselu!

Již Adolf Hitler vyzýval, aby se národní státy ve prospěch Německem budované Nové Evropy vzdaly své suverenity. V tomto smyslu hovořil i nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels v projevu k českým novinářům. Že má EU nacistické kořeny, píše dobře britský historik John Laughland v knize Znečištěný pramen. Existuje i řada citátů Hitlera, Goebbelse a dalších nacistických pohlavárů, které opěvují jednotnou Evropu. Zde je i jiná kniha ke stažení: http://desitka.org/nkbeu.pdf .

Jak informoval die Welt, podobně německá kancléřka Angela Merkelová před časem prohlásila, že by se národní státy měly vzdát své suverenity. „Nationalstaaten müssen heute – sollten heute, sage ich – bereit sein, Souveränität abzugeben“, prohlásila.

9. května slaví Evropská unie Den Evropy a je oslavován Robert Schuman, tedy člověk, který podpořil ponížení českého národa ve formě Mnichovské dohody v roce 1938, a který kolaboroval s pro-nacistickým režimem.

„Den Evropy“ totiž odkazuje na 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraniční Robert Schuman, „otec Evropy“, představil deklaraci, v níž navrhl vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, což byl předchůdce dnešní EU. Měli bychom ale vědět, že „Otcem Evropy“ je člověk, který ve své době jako poslanec francouzského parlamentu hlasoval pro Mnichovskou dohodu. A nejen to. Byl i významným exponentem appeasementu vůči Německu a členem francouzské proněmecké kolaborantské vlády maršála Pétaina.

Německý nacismus byl poražen díky nacionalismu evropských národů, které bojovaly za svou suverenitu. Jak dokazuje Hannah Arendtová ve své knize Původ totalitarismu či jak o tom mluvil sám vůdce Třetí říše Adolf Hitler, nacismus byl nadnárodním rasismem, který měl sjednotit germánské árijské národy v jeden celek – ukázkou v praxi byly nadnárodní jednotky Waffen SS. Současná EU v lecčems navazuje na Hitlerův projekt Nové Evropy.

Nacisté plánovali evropskou integraci, která se v mnohém podobala současné Evropské unii. Čili je to naopak, než tvrdí sluníčkáři – nacismus byl ve skutečnosti poražen vlasteneckým a národoveckým (tedy nacionalistickým) vzepětím občanů národních států, kteří bojovali za suverenitu svých zemí proti snaze vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši.

Projekt Německem ovládané Evropské unie je po nacismu a komunismu dalším totalitním projektem, který má zničit suverenitu a demokracii národních států ve prospěch centrální nedemokratické diktátorské moci. Národovci celé Evropy se proti tomuto projektu musí postavit na odpor.

Autor: Radim Fiala

https://www.eurabia.cz/…/33409-heslo-evropskeho-parlamentu-…
https://www.telegraph.co.uk/…/the-eu-has-revealed-its-true…/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCelošvýcarské branné cvičení: Hrozba islámistického terorizmu!   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:02:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Příští týden je ve Švýcarsku plánováno 52-hodinové celonárodní branné cvičení ozbrojených složek a integrovaného záchranného systému. Tématem branného cvičení je urgentní výzva doby - … islámistický terorizmus.

Cvičení z 11. na 13. listopadu se bude účastnit na 70 organizací, které budou nacvičovat především vzájemnou součinnost, a to zejm. po delší periodu, než jen krátkodobé párhodinové nasazení.

Ministryně spravedlnosti a vnitra Karin Keller-Sutterová ke cvičení uvedla, že „každý přece ví, že Švýcarsko je bezpečnou zemí, ale že hrozba tu je, a obezřetnost je zacílena především na islámistickou radikalizaci, a že cvičení není alarmizmem, ale má předejít krizi…“

Páni, to bude BISka asi čubrnět!

Zdroj: https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/terrorisme-52-heures-d-exercice-pour-tester-les-structures-suisses-du-11-au-13-novembre-877465
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe Francii ubit kněz (91) – podezření padá opět na imigranta   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 05:57:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí ráno byl ve francouzském Oise ve svém domku nalezen brutálně zavražděný 91-letý kněz P. Matassoli. Jako důvodně podezřelého policie oznámila, že chytila:

1) "mladíka" (o řádících imigrantech se obvykle píše inkognito jako o „mladících“),

2) který má "psychiatrické problémy" (o imigrantských vrazích se píše jako o psychicky chorých),

3) a tak "vylučuje", že by to byl terorizmus (když se jedná zejm. o muslimského imigranta, zkoumá se - vyvrací/potvrzuje - kritérium terorizmu),

4) a mlží identitu (když se jedná o imigranta, zatajuje se veřejnosti jeho imigrantská identita).

Rozklíčujete už, kdo to byl..? (Danou metodiku si můžete potvrdit u nějakého vykutáleného newsroomu či nějakého ústavu pro zkoumání totalitních režimů.)

Podezřelý 19-letý „mladík“ pak sebral knězovo auto a lítal s ním opravdu jako blázen, až ho chytla policie. Nebohý kněz byl stará šklola - otevřený, srdečný, skromný, dobromyslný a přátelský člověk.

Zdroj: http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-le-pretre-est-mort-battu-et-asphyxie-05-11-2019-8186829.php
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Společnost má právo na ochranu před zneužitím ve jménu náboženské svobody.“ Duka zatopil kavárně   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 05:54:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kardinál Dominik Duka na svých sociálních sítích zveřejnil text z vatikánského koncilu o náboženské svobodě. Píše se v něm, že občanská společnost má právo chránit se proti zneužitím pod záminkou náboženské svobody.

Kardinál na svých sociálních sítích „odložil“ text z II. vatikánského koncilu o náboženské svobodě nesoucí název Meze náboženské svobody.

„Rád bych si tu odložil text II. vat. koncilu o náboženské svobodě "Dignitatis humanae" s titulem: MEZE NÁBOŽENSKÉ SVOBODY,“ napsal na svém Facebooku.

V dokumentu samém stojí, že občanská společnost má právo se chránit před zneužitím ve jménu náboženských svobod. Ochranu by prý měla provádět sama občanská společnost.

„Kromě toho občanská společnost má právo chránit se proti rozmanitému zneužití, k němuž by mohlo docházet pod záminkou náboženské svobody; proto přísluší především občanské moci, aby poskytovala takovou ochranu. To se však nesmí dít svévolným způsobem nebo nespravedlivým nadržováním jedné straně, nýbrž podle právních norem shodným s objektivním mravním řádem. Ty vyžaduje jak účinná ochrana práv všech občanů a jejich pokojný soulad, tak i dostatečná péče o důstojný veřejný mír, který je spořádaným soužitím v pravé spravedlnosti, tak také povinný dozor nad veřejnou mravností. To všechno tvoří základní složku společného blaha a je shrnuto v pojmu veřejného pořádku. Jinak je ve společnosti ještě třeba zachovávat zásadu celé svobody: svoboda musí být člověku přiznána v rozsahu co největším a nemá být omezována, leda tehdy a v té míře, jak je to nutné. (DH 7),“ stojí na sociálních sítích kardinála.

Duka o státních vyznamenáních

Arcibiskup pražský Dominik Duka se v minulosti vyjádřil i k situaci okolo předávání státních vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. Vyjádřil lítost, že média se v této souvislosti zajímají více o ty, kdo státní vyznamenání odmítli než o vyznamenané.

Jedním z těch, kdo vyznamenání odmítli, byl i kněz Petr Piťha, jenž v průběhu minulého roku varoval před likvidací rodin ze strany fanatických neoliberálů.

„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění,“ prohlásil Piťha během kázání u příležitosti státního svátku svatého Václava.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ArEv

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2496 sec,0.0737 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,868kB