Čtvrtek 14 listopad 2019
Kubánští zbabělci   
Pridal tk Čtvrtek 14 listopad 2019 - 06:50:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Emanuel Macron byl mezi světovými lídry, kteří si připomínali 30. výročí pádu Berlínské zdi chválou východních Němců. Ve francouzštině a němčině napsal, že „Berlínská zeď před 30 lety nepadla. Byla sražena odvahou tisíců lidí toužících po svobodě.“ Co to vypovídá o Kubáncích? Třicet let uplynulo a oni stále čekají. Nemají snad stejnou odvahu, kterou tak velebil Macron a Mike Pompeo? Když George H.W. Bush v prosinci 1989 na Maltě naléhal na Michaila Gorbačova, aby něco udělal s Kubou, sovětský vůdce odpověděl: „Nikdo ve skutečnosti nemůže dávat příkazy Kubě, absolutně nikdo. Castro, například, má svůj vlastní názor na perestrojku, říká, co si myslí.“ Potom sdělil Bushovi, že Castro je připraven normalizovat vztahy s USA a že on (Gorbačov) by rád pomohl nastolit dialog. „Musím říci,“ napsal Gorbačov později, „že pan Bush reagoval na můj návrh velice chladně.“ Sovětský svaz „nijak nehodlal Kubě nařizovat, co má dělat,“ dodal Gorbačov a zřejmě to myslel vážně. Žádná kubánská sametová revoluce totiž nebyla.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTak to je názor mladých!   
Pridal tk Čtvrtek 14 listopad 2019 - 06:42:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když jde o to "sraní", milá děvenko, tak si laskavě uvědom, že jsi ještě nedávno srala do plínek, že tě rodiče živí a že si mimo studování za státní peníze, na které ti přispěli právě ti staří, ještě pro společnost, ve které žiješ, nic neudělala, nevybudovala a nevytvořila!

Chybí ti soudnost a pokora. To co používáš, využíváš a v čem žiješ, vytvořili právě ti staří, o kterých říkáš, že volí dementy.

Právě ti "dementi" si zachovávají zdravý rozum a nejsou pod vlivem návykových látek. Mají jasno, co je "má dáti a dal".

V životě a na světě nemá člověk nic jistého. Při takový názorech se vám mladým, kteří také zestárnete, může stát, že budete bojovat o přežití!

Pak si určitě na ty "dementy" vzpomenete a pokud na to budete mít, tak jim dáte za pravdu.

Nikomu nedávej vinu! Tu vinu neseš právě ty ve své pomatené "tak zvané svobodné"mysli. My, tak zvaní staří, ti přejeme přežití. To, co jsi napsala, může napsat jen nezkušený fracek s piercingem v nose a v puse.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ VLÁDĚ, PARLAMENTU A SENÁTU – radiofrekvenční zbraně   
Pridal tk Čtvrtek 14 listopad 2019 - 06:38:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení představitelé českého národa,

USA i Evropská unie investují v posledních letech miliardy dolarů a eur do výzkumu lidského mozku. Výsledky tohoto výzkumu už teď pomáhají tisícům postižených lidí na světě. Pokud ale nevzniknou zákony, které by zakazovaly použití technologií dálkového ovládání činnosti lidského mozku, fyzickým i právnickým osobám a státním organizacím, přestane být za několik let pravdou, že Česká republika je demokratickým státem.

Díky výzkumu mozku jsou dnes přesně známa místa v mozku, která řídí činnost různých tělěsných orgánů i kde se odehrávají vyšší mozkové činnosti, jako jsou myšlenky nebo řeč. Známy jsou i frekvence vysílaní nervových impulsů, které různým činnostem v lidském mozku odpovídají. Lidský mozek totiž, podobně jako počítače, funguje digitálně, protože informace uvnitř mozku se přenášejí počtem a frekvencí nervových vzruchů. O to snadněji si mozek „rozumí“ s počítačovými technologiemi.

Už v roce 2006 vložili vědci do mozku muže, který úplně ochrnul, implantát, který přenášel činnost jeho mozku do různých přístrojů a umožňoval mu tak otevírat e-mail, ovládat televizi a robotickou paži. Stejnou metodou dokázali ochrnutí lidé i hledat na internetu, hrát počítačové hry https://www.nytimes.com/2011/09/18/magazine/the-cyborg-in-us-all.html?pagewanted=all nebo řídit své pojízdné vozíky.

Začátkem loňského roku byl zveřejněn pokus kanadských vědců, kteří naučili počítač proměňovat záznam elektromagnetických vln, vycházejících z mozku člověka, který vnímal tvář jiného člověka, v podobiznu člověka, jehož tvář tento člověk vnímal http://www.foxnews.com/tech/2018/02/26/this-literally-reads-your-mind-to-re-create-images-faces-see.html. Stejně tak už vědci vyvinuli systém, který přenáší záznamy kamery, umístěné na brýlích slepých lidí, kterým přestala fungovat sítnice, prostřednictvím elektromagnetických vln do elektrod, umístěných na sítnici a vrací jim tak alespoň částečně schopnost vidět http://www.businessinsider.com/scientists-put-a-bionic-eye-to-the-test-and-it-helped-blind-people-see-again-2015-7.

Pokud jde o sledování myšlenkových procesů, byl vyvinut přístroj, který dokáže analyzovat mozkové vlny a nacházet v nich souhlásky a samohlásky a potom přenášet naše takto odhalené myšlenky na displej. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90% https://www.researchsnipers.com/device-that-translates-your-thoughts-in-to-words-will-be-in-smar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3497935/ .

Každý snadno podlehne svodu, že by místo vyklepávání textu na klávesnici nebo vyhledávání pomocí myši mohl jeho počítač nebo mobilní telefon reagovat přímo na dění v jeho mozku a zapisovat jeho myšlenky přímo do dokumentů nebo provádět operace, které ho zrovna napadly. Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti už mají prototypy elektroencefalografických zařízení, které je možné si nasadit na hlavu a které jsou schopné předávat do jimi vyvíjených nových typů chytrých telefonů elektromagnetické vlny, vycházející z mozku. Nové chytré telefony je dokáží analyzovat, vyčíst z nich záměry jejich majitelů a provést příslušné operace https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1 .

Podobně jako v případě zrakového vnímání je možné, při znalosti algorytmů mozkového zpracování slov, vygenerovat a přenést do mozku prostřednictvím s mozkem propojeného počítače, připojeného k internetu nebo prostřednictvím chytrého telefonu, připojeného k mobilní síti slova převedená do ultrazvuku, která mozek vnímá, ale člověk si je neuvědomuje, a vytvářet tak u lidí falešné vědomí tím, že do jejich mozků uloží myšlenky, které tam budou fungovat, jako by byly jejich.

Lidé, jejichž mozky budou propojeny prostřednictvím počítačů nebo mobilních telefonů s celosvětovými komunikačními sítěmi, tak zpřístupní své mozky hackerům a nebo také tajným službám, které budou schopny generovat v myslích občanů myšlenky nebo city, které budou vyhovovat potřebám jejich vlád.

V loňském roce byl na Světové ekonomické fórum v Davosu přizván i historik Juval Noah Harari, který ve své přednášce varoval před vznikem nové totality, založené na ovládání lidských mozků, ke které by mohlo dojít už v příští generaci. „Jakmile jsou [elitám] známy algorytmy [elektrických signálů v mozku], které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city, a dokonce rozhodovat místo mě. A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami,“ řekl Harari http://www.ynharari.com/wef2018. Podobně se v dubnu na konferenci v Las Vegas vyjádřila badatelka stanfordské univerzity v oboru neurologie a šéfka výzkumu firmy Dolby Labs, Poppy Crumová. Řekla: „Vaše přístroje budou o vás vědět víc než vy sami. Myslím, že je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak [tato data] budou použita“ http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5611645/Future-devices-let-companies-scan-body-detect-mood-health.html .

Jakkoli je dosažení dokonalosti v komunikaci mezi mozkem a počítačem nebo mobilním telefonem otázkou jen ještě několika let, vlády zatím nevyvíjejí žádné úsilí k vytvoření zákonů, které by chránily svobodu lidského myšlení před útoky z vnějšího prostředí. V dubnu roku 2017 zveřejnili vědec v oboru neuroetiky z university v Basileji, Marcello Ienca, a právník se zaměřením na lidská práva z univerzity v Zurichu, Roberto Andorno, v odborném časopise Life Sciences, Society and Policy (Vědy o životě, společnost a politika) článek „Na cestě k novým lidským právům ve věku neurovědy a neurotechnologie“ https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1, ve kterém vyzývali, aby byly zahájeny práce na zákonech, které by chránily lidské právo na svobodu a další lidská práva před zneužitím technologií, které otevírají přístup do lidského mozku. V článku psali: „lidská mysl je… posledním útočištěm osobní svobody a sebeurčení“ a „v současné době žádná právní nebo technická záruka nechrání mozková data před stejným dolováním dat a metodami pronikání do soukromí, jaká se používají u jiných druhů informací“. Ze světových médií se ale o jejich výzvě zmínil jen britský deník Guardian https://www.theguardian.com/science/2017/apr/26/new-human-rights-to-protect-against-mind-hacking-and-brain-data-theft-proposed?CMP=share_btn_fb . Zdá se, že v současném demokratickém světě neexistuje politická vůle, která by chtěla dálkovému ovládání lidských mozků zabránit, přestože taková perspektiva zpochybňuje základní principy demokracie.

V letech 2016 a 2017 přesvědčovalo 10 evropských organizací Evropskou komisi a Evropský parlament, aby, vzhledem k tomu, že k dálkovému ovládání lidských mozků je možné použít i pulsované mikrovlny, což je už desítky let utajováno, začaly na těchto zákonech pracovat už teď https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Polsky-ministr-pripustil-existenci-zbrani-pusobicich-na-psychiku-Mohou-je-vyrobit-i-teroriste-430682 (mimochodem vědci se kloní k názoru, že poškození mozků amerických a kanadských diplomatů na vyslanectvích na Kubě a v Číně mohlo být způsobeno jedině pulsovanými mikrovlnami https://www.lidovky.cz/svet/pri-utocich-na-diplomaty-na-kube-byly-pouzity-mikrovlnne-zbrane-tvrdi-vedci.A180903_151438_ln_zahranici_mha; že byly na americké diplomaty použity utajované mikrovlnné zbraně nedávno uvedla i americká televizní stanice CBS News https://www.cbsnews.com/news/brain-trauma-suffered-by-u-s-diplomats-abroad-could-be-work-of-hostile-foreign-government-60-minutes/ http://download.cbsnews.com/media/mpx/2019/03/05/1452095043710/0317_60_Full_1806123_740.mp4).

Evropský parlament i Evropská komise odpověděly na žádost o vytvoření zákonů, chránících svobodu myšlení tim, že se vymluvily na to, že tyto zákony musí být, kvůli principu subsidiarity, vypracovávány v jednotlivých členských státech Evropské unie zvlášť.

Žádáme Vás proto, aby byly v České republice vytvořeny zákony, které by pod přísnými tresty zakazovaly zásahy vnějších energií do činnosti nervových systémů obyvatel České republiky. Tyto zákony by měly ustavit i týmy, s účastí představitelů lidskoprávních organizací, které by měly příslušné technické vybavení k tomu, aby mohly dohlížet na jejich dodržování. Jinak hrozí nebezpečí, že se v České republice vyvine státní zřízení, které bude sice pro veřejnost předstírat, že hájí lidská práva, ale ve skutečnosti je bude potlačovat utajenými prostředky dálkového působení na lidskou nervovou soustavu. V České republice žije v současné době asi 30 lidí, kteří tvrdí, že jsou na nich zkoušeny zbraně, založené na působení pulsovaných mikrovln na lidský organismus, nervovou soustavu a mozek – a nemají žádný prostředek, jak by mohli dokázat, že k takovým útokům dochází a žádat potrestání viníků. Současný rychlý vývoj vědy může otevřít i nové fyzikální prostředky k takovým útokům, než jsou pulsované mikrovlny nebo připojení mozku k mobilním sítím a Internetu. Je nejvyšší čas, aby byly vytvořeny zákony, které by bránily lidský mozek, lidskou nervovou soustavu a lidský organismus před škodlivými elektromagnetickými vlnami a útoky na svobodu myšlení a rozhodování.

Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2]
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1505 sec,0.0473 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,489kB