Středa 27 listopad 2019
Víme první! Za žalobou ÚDV na Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara stojí německá prokuratura...   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 19:52:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víme první! Za žalobou ÚDV na Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara stojí německá prokuratura, která po 2 letech zjistila, že nemůže stíhat bývalé členy československé vlády před německými soudy! Trestní stíhání tudíž zahájila česká policie na podnět ÚDV, i když se ve skutečnosti jedná o německou žalobu kvůli 4 usmrceným občanům bývalé NDR, jejichž pozůstalí chtějí po České republice odškodnění v desítkách milionů EUR! Nejde o žádnou spravedlnost, ale o peníze vymáhané německými pozůstalými a jejich dětmi!

Česká média včera přinesla informaci, že česká policie na podnět Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájila trestní stíhání bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, bývalého předsedy federální vlády ČSSR Lubomíra Štrougala a bývalého ministra vnitra ČSSR Vratislava Vajnara za používání smrtící síly a střelných zbraní na státních hranicích ČSSR proti občanům ČSSR a dalších států Východního bloku při jejich pokusech o nedovolené překročení státní hranice ČSSR. Trestní stíhání bylo zahájeno přesně 30 let po státním převratu z listopadu roku 1989 a hlavním impulsem pro trestní stíhání po takové dlouhé době jsou prý jakési nové a nedávno objevené důkazy, které odhalilo ÚDV. Jak jsme se dnes však dozvěděli od důvěrného zdroje z okolí ministerstva spravedlnosti, je to celé úplně jinak.

Celé to začalo přesně před 2 roky, když německá prokuratura a státní zastupitelství v Karlsruhe v prosinci 2017 oznámilo, že má v úmyslu trestně stíhat členy československé předlistopadové federální vlády za smrt celkem 4 občanů bývalé Německé demokratické republiky (NDR), kteří byli zabiti na československé státní hranici při pokusu o přechod na západ. Tehdejší oznámení německé prokuratury vzbudilo velké emoce a náš Aeronet o tom dokonce přinesl článek, který si můžete přečíst zde: https://aeronet.cz/news/nemecka-prokuratura-je-pripravena-provadet-razie-a-domovni-prohlidky-v-cr-a-na-slovensku-u-podezrelych-osob-ktere-jsou-obvineny-ze-smrti-nemeckych-obcanu-na-ceskoslovenskych-hranicich-v-dobach-opony/

Ve zkratce šlo o to, že německá prokuratura si původně představovala, že ve spolupráci s českou policií budou v ČR probíhat výslechy, které povede německá policie za asistence a dozoru české policie, že budou probíhat domovní prohlídky, které budou provádět němečtí kriminalisté a česká policie jim bude asistovat v rámci mezinárodní spolupráce. Po nashromáždění důkazů měli být vybraní představitelé předlistopadové československé vlády postaveni před německé soudy. Takový byl původní plán. Jenže k jeho realizaci nakonec nedošlo a dozvěděli jsme se proč.

Německo chtělo postavit členy federální vlády ČSSR před německé soudy, ale to neprošlo. A tak nastupuje česká cesta

Zdroj naší redakce blízký ministerstvu spravedlnosti nás informoval, že německá prokuratura minulý rok, tedy v roce 2018, se opravdu dotazovala českých orgánů na možnost spolupráce, ale stanovisko českých úřadů a nakonec i ministerstva spravedlnosti bylo zamítavé, protože by se jednalo o porušení českých zákonů. Vyšetřovací a trestní pravomoc na území ČR mají pouze české orgány a české zákony neumožňují delegování trestního stíhání českých občanů jiné mocí na území ČR. Pokud by Německo chtělo stíhat české občany v Německu, muselo by postupovat tradiční cestou, tedy požádat o vydání českých občanů k trestnímu stíhání do Německa. Jinými slovy, původní plán německého státního zastupitelství v Karlsruhe ztroskotal. Jak nás však informoval náš zdroj, v polovině tohoto roku se našlo náhradní řešení, a to ve spolupráci s ÚDV. Německá prokuratura přistoupila na následující postup, který si popíšeme.

Trestní stíhání představitelů předlistopadové vlády ČSSR bude podlé této dohody zahájeno do konce roku 2019 a žalobcem bude český orgán, tedy ÚDV a trestní stíhání povede Policie ČR. Po skončení vyšetřování bude kauza postoupena českým soudům. Po odsouzení obžalovaných a prohlášení o jejich vině, bude moci německá prokuratura na základě tohoto právně uznaného rozsudku českých soudů už přímo požadovat po současné české vládě finanční kompenzace pozůstalým rodinám a dětem zabitých německých občanů na československé hranici.

Česká vláda, jakožto vláda nástupnické země po ČSSR, uzná na základě soudního rozhodnutí, že předchozí představitelé ČSSR se dopustili trestných činů a nepřímo zavinili smrt německých občanů na československé hranici, a vyplatí pozůstalým německým rodinám finanční odškodnění v blíže neurčené výši, která nebyla zatím nijak z německé strany, podle informací našeho zdroje, českému ministerstvu spravedlnosti sdělena. Podle informací, které se objevily před 2 lety v německých médiích, by mělo jít o několik desítek milionů EUR za každého zabitého německého občana.

Německou žalobu v Česku kryje neziskovka založená v roce 2011 a partnersky spjatá s německým fondem Konrad Adenauer Stiftung, který má blízko k Sudetoněmeckému landsmančaftu

Tyto výbušné informace, které jsme dnes do redakce obdrželi, tak zcela obrací vzhůru nohama veškeré informace českých médií o tom, kdo nebo co stojí za náhlým a překvapivým trestním stíhání 3 českých vysokých představitelů ČSSR po celý 30 letech, když od roku 1989 byly desítky a desítky případů, kdy jednotliví bývalí disidenti, čeští a slovenští občané chtěli žalovat představitele předlistopadové vlády, ale státní zastupitelství a soudy k tomu nikdy nedaly souhlas. Česká média včera uvedla, že ÚDV prý začalo konat na základě podnětu a trestního oznámení, které rovněž před dvěma roky, tedy v roce 2017, podala Platforma evropské paměti a svědomí, což je nezisková platforma financovaná německou (a se Sudetoněmeckým landsmančaftem spojenou) neziskovkou Konrad Adenauer Stiftung.

Platforma byla založena 14. října 2011 jako nezisková organizace složená ze 62 soukromých a veřejných organizací ze 20 zemí světa. Právě tato nezisková organizace je podle informací našeho zdroje z okruhu ministerstva oním nátlakovým prostředníkem německé prokuratury v České republice, která nahrazuje roli německého žalobce. Je tudíž logické, že to časově do sebe zapadá, kdy ve stejné době v roce 2017 Platforma evropské paměti a svědomí podala v ČR trestní oznámení a v téže době i německá prokuratura v Karlsruhe začala informovat, že chce stíhat české předlistopadové politiky.

Německu se nepovedlo prolomit českou kontinuitu práva v ČR, ale našli cestu, jak vláčet po českých soudech bývalé představitele ČSSR, aby mohlo být vyplaceno odškodné pozůstalým po německých narušitelích československé hranice

Českým a slovenským občanům nebylo dosud dovoleno žalovat politiky a funkcionáře ČSSR, a to s jednoduchým zdůvodněním, kterým je odkaz na kontinuitu práva, která v roce 1990 byla přijata novou polistopadovou vládou. Kontinuita práva znamenala, že Česká a Slovenská Federativní Republika se stala nástupnickou zemí ČSSR se zachováním právního principu kontinuity práva. To znamená, že co bylo zákonné a podle práva před listopadem 1989, to není možné po listopadu 1989 prohlásit za nezákonné a trestné. Pokud tedy existovaly zákony zakazující nelegální přechod státní hranice i s možností použití smrtící síly proti narušiteli, potom není možné ani po listopadu 1989 takové činy trestně stíhat, protože střelba proti narušiteli byla před rokem 1989 podle zákona.

A přesně z tohoto důvodu české a rovněž slovenské soudy od roku 1989 odmítaly soudit a projednávat žaloby na bývalé představitele ČSSR za střelbu příslušníků pohraniční stráže na narušitele. Odmítaly, až doteď. Něco se stalo a tím něco je iniciativa Berlína a německého státního zastupitelství v Karlsruhe, které udeřilo na české orgány a úřady, že střelba na 4 německé občany musí být potrestána a musí dojít k náhradě škod.

Příkaz z Berlína tak zafungoval jako kouzelný proutek, To, co nešlo celých 30 let, najednou jde snadno a lehce a ÚDV podalo žalobu a policie zahájila trestní stíhání. Samotné ÚDV to pro česká média vysvětluje výmluvou, že došlo k objevení jakýchsi nových důkazů, které 30 let jaksi nikdo nenašel, až teprve teď, ale to je podle našeho zdroje mlžení a výmluva. Tím hlavním důvodem je Berlín, který chce za smrt svých občanů vidět odsouzené československé předlistopadové pohlaváry a hlavně odškodné, a navíc německá prokuratura na celou věc tlačí neskutečným způsobem.

Vláda ČSSR prý jednala v rozporu s mezinárodním závazkem, který údajně umožňoval volné opuštění republiky. Ne, neumožňoval a ČSSR se nikdy k něčemu takovému nezavázala, je to mainstreamový hoax!

Tím novým důkazem, o kterém prý nikdo 30 let nevěděl, je prý smluvní mezinárodní závazek ČSSR z roku 1968, který československá vláda schválila podepsala jej. Je to konkrétně Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který o dva roky později přijala i Dubčekova vláda. Přestože po srpnu 1968 došlo ke změně politického směřování v Československu, mezinárodní smlouva platit nepřestala a jedním z bodů této smlouvy je, že žádný stát nesmí svým občanům bránit v opuštění své země. A přesně takto tuto informaci včera přinesla česká média. Problém je hned ve dvou věcech. Za prvé, není pravda, že by ÚDV o této mezinárodní smlouvě nevěděl celých 30 let. Tomu prostě nikdo nevěří. A za druhé, samotná smlouva obsahuje jasná ustanovení, kdy a za jakých okolností není možné občanovi dovolit, aby opustil území státu a je možné mu v tom zabránit.

Jak nás do redakce upozornil jeden z našich čtenářů, pan David, jedná se konkrétně o ustanovení článku 12 v odstavcích č. 2 a 3 této smlouvy. V těchto odstavcích se uvádí, že jakýkoliv člověk může opustit jakoukoliv zemi, ve které se nachází, ale současně toto právo není absolutní a je omezeno vyjmenovanými výlukami. V odstavci č. 3 je to tato citace: Výše zmíněná práva nepodléhají žádným omezením kromě těch, která stanoví zákon a která jsou nutná pro ochranu národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky nebo práv a svobod druhých a která jsou v souladu s ostatními právy uznanými v tomto Paktu.

A právě tento odstavec ospravedlňuje nejen zákony ČSSR ve vztahu k národní obraně, ale jasně vysvětluje, že nebylo možné přecházet hranice na nedovolených místech, kde to nedovoloval zákon, a která byla zbudována za účelem národní obrany. Státní hranice byla nárazníkovou frontou před armádou Severoatlantické aliance, kdy americká armáda měla na druhé straně rozmístěné jaderné zbraně. Československá hranice tak nebyla hranicí mírovou a civilní, ale byla to hranice Studené války a dvou vojenských bloků, které proti sobě stály v postavení na válku a její očekávání.

Kdo chtěl opustit republiku, mohl si zažádat o vystěhování, mohl požádat o politický azyl na kterékoliv ambasádě v Praze, mohl vycestovat a už se nevrátit. Drtivá většina občanů ČSSR těchto možností nikdy nevyužila, až teprve občané NDR v Praze v roce 1989

Pokud člověk chtěl před rokem 1989 opustit Československo, mohl požádat oficiálně o vystěhování. Před udělením vystěhování musel zaplatit Československu peníze za své vzdělání na školách, které získal zdarma. Stejně tak mohl jakýkoliv občan přijít na jakoukoliv cizí ambasádu v Československu a požádat o politický azyl. To jsme viděli na vlastní oči v polovině roku 1989, kdy občané NDR v Praze hromadně přelézali zeď a kempovali na zahradě velvyslanectví Německé spolkové republiky. Zeď přelézali nikoliv proto, že by jim ve vstupu normálním vchodem do ambasády bránily české orgány, ale bránila se tomu samotná ambasáda NSR, která nechtěla uprchlíky z NDR přijímat. A ti tak začali přelézat zeď.

Není známo, že by českoslovenští občané někdy takovou možnost využili a utíkali na západ přes velvyslanectví západních zemí v Praze, i když ta možnost byla a existovala. Dodnes se zapomíná na to, že státní hranice byla vojenským prostorem, kde se pohybový režim řídil vojenskými předpisy a jakýkoliv civilista, který pronikl na hranici, která oddělovala armády Varšavské smlouvy a Severoatlantické aliance, byl považován za narušitele a pro tyto případy platily předpisy.

Státní hranice Československa se západem byla válečnou zónou mezi dvěma armádními pakty, hranice byla vojenským perimetrem s protipěchotními a protimobilními zátarasy, dráty, jehlany, protitankovými kříži, narušitel byl zastřelen až po neuposlechnutí příkazů k zastavení

Voják pohraniční stráže musel narušitele nejprve hlasově varovat slovem “Stůj!”, toto slovo musel několikrát zopakovat, a pokud narušitel neuposlechl, voják byl povinen vystřelit do vzduchu varovnou salvu ze samopalu a znovu musel zopakovat výzvu, aby se narušitel zastavil. Pokud narušitel neuposlechl, teprve poté mohl voják na narušitele vystřelit ze zbraně. Všechny tyto incidenty byly zdokumentovány a prověřovala je vojenská prokuratura, zda-li nedošlo k porušení předpisů o zadržování narušitelů. Výstřel na narušitele bez varování byl považován za vraždu i před rokem 1989.

Současné trestní stíhání 3 vrcholných představitelů federální vlády ČSSR je úlitba státní moci Berlínu a německé prokuratuře. Představitelé ČSSR nemohou být stíhání a trestáni za dodržování tehdejších zákonů a vojenských předpisů příslušníků pohraniční stráže, kteří střežili vojenský pohraniční prostor před armádou NATO a rovněž před agenty, kteří se snažili přecházet Železnou oponu zpátky na západ. Znovu se ukazuje, že Česká republika je protektorátem, který nedovoluje stíhání představitelů ČSSR, pokud je žalobcem český nebo slovenský občan, ale umožňuje stíhání v případě, že žalobcem je Berlín, německá prokuratura a nezisková organizace, za kterou stojí na Sudetoněmecký landsmančaft napojený fond Konrad Adenauer Stiftung. Česko tak snese i po 30 letech od sametového chucpe úplně fšecko.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKálení aneb "Naše násilí a vaše násilí"   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 10:17:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Městský soud v Brně zamítl žalobu kardinála Duky na hanobení křesťanských symbolů v kontroverzní hře Naše násilí vaše násilí.

Citace soudce Ondřeje Sekvarda:

„Oni se cítili uraženi, protože jejich reprezentant církve, ať už to byl Jan Pavel II. nebo Ježíš Kristus, byl zobrazen řekněme pro ně dehonestačně, ale na jejich právech se to neprojevilo. Oni nejsou nijak omezeni v další svojí činnosti praktikování víry,“ řekl soudce. Doplnil, že kdyby byl ve hře zobrazen Duka nebo Němec, mohli by se domáhat ochrany.

„Nepochybně si autoři byli vědomi toho, že zobrazit tam žijící osobu by mohl být problém,“ uvedl soudce. Doplnil, že ve hře šlo o alegorie a nikdo netvrdil, že muž, který v dramatu znásilňuje muslimku, je Ježíš Kristus. Podle něj šlo o symboly. „Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika,“ uvedl mimo jiné soudce Sekvard.


Reakce:

Na základě tohoto soudního stanoviska a vyjádření právního zástupce divadla: „Soud ale musí vycházet z práva a z principu náboženské svobody a rovnosti,“ skupina umělců nacvičila dvoutaktovku divadelní hry Kálení.

Jedná se pouze podle vyjádření umělců také jen o alegorii a scénář je jednoduchý.

První takt jsou na scéně dva aktéři, kteří rozprostřou igelitovou folii na podiu a položí na ní Korán.

Druhý takt jeden z aktérů provedu druhému aktérovy aplikaci krystýru a následně vyčkají na pokálení Koránu.

Konec.

Jde samozřejmě podle stanoviska soudu v této hře také jen o alegorii a umělecké vyjádření, a hra má mýt premiéru v Teplicích, kde současný předseda senátu Jaroslav Kubera (ODS) byl dlouhá léta primátorem a aktivně se s jeho suitou podíleli na totální islamizaci tohoto lázeňského města.

Aktéři se samozřejmě chtějí s touto hrou "Kálení" také přihlásit na festival Divadelní svět v Brně. Bude zajímavé, jestli dostanou stejný umělecký prostor, jako veřejností kritizovaná divadelní hra kde Ježíš znásilňoval muslimku a kdy bylo i vytahování české vlajky z pochvy další umělkyně.

tk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmci chtějí odstranit Babiše přes Milion chvilek, protože překáží zrušení Benešových dekretů   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 09:34:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V roce 2017 se v Mariánských Lázních sešly špičky sudetoněmeckého Landsmanschaftu za účelem vnitřního školení českých osob veřejného, mediálního a politického života.

Byly určeny 3 cíle:

1.rozštěpit české vlastenecké frakce a odstranit Babiše z vlády,
2.relativizovat historii,
3.přimět českou vládu, aby dobrovolně zrušila Benešovy dekrety.

Školení se zúčastnili za českou stranu:

◾Ondřej Matějka – historik z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR),
◾Kateřina Kabátová – v té době vůdkyně česko-německého fóra mládeže,
◾Zdeněk Papoušek – senátor KDU-ČSL z Brna,
◾Libor Rouček – vlivný člen ČSSD, kterého Zaorálek jmenoval jako předsedu do české části Česko-německého diskusního fóra,
◾Barbora Procházková – aktuálně je vedoucí zpravodajství ČT24, dříve působila v Bakalově Respektu.

Podívejme se, koho najdeme o dva roky později podepsaného v rámci petiční podpory spolku Milion chvilek.:

◾245 149 Ondřej Matějka, Praha, Historik, terapeut
◾142 789 Libor Rouček, Kladno, býv. místopředseda Evropského parlamentu
◾70 993 Zdeněk Papoušek, Brno, učitel, t.č. senátor (KDU-ČSL)
◾152 838 Kateřina Kabátová, Praha, ekonomka

A Česká TV byla partnerem demonstrace.

28. srpna 2018 se konala v Berlíně konference s názvem "Nezákonné dekrety odstranit – Evropu semknout!"

Německý ministr vnitra Seehofer zde rezolutně prohlásil:

“Těch 143 protiprávních Benešových dekretů z října 1945 bylo nespravedlivými nařízeními, které nepatří do právního řádu Evropské unie.”

Zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/16624/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBude líp   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 09:28:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Základními pilíři euromarxistické německé EU jsou lež a korupce. Lež má samozřejmě řadu podob od politické korektnosti, až po různé cenové finty na trhu. Občas je u některých obchodníků vidíme a byly známé už v devatenáctém století. Chcete prodat předražený krám nevalné kvality, který stojí 500. Stáhněte ho na chvíli z výlohy a poté tam vraťte, případně přesuňte do jiné prodejny, nejlépe za hranicemi s velkou cedulí „Sleva, akce nabízíme pouze tento týden skvělý výrobek za výhodnou cenu 550.“ U toho přeškrtnutá bývalá cena 700. Málokdo si vzpomene, že před několika týdny tam byla pětistovka. Ostatně se stačí podívat na ceny a kvalitu stejného zboží u nás a v Německu a porovnat je.

Bude líp, slibuje druhý spasitel Babiš, přidělený nám, stejně jako ten první z milosti Sorose a Allbrightové. Realita však bude pravděpodobně jiná. Zatím nikdo kupodivu nereagoval na informaci, že spasitelova vláda zakáže slevové akce v obchodních řetězcích. Čekal bych, že Minář se svojí tlupou sekundových demokratů zvedne přímo prapor odboje proti další zlodějině. Buď mu to nedochází, což mne u nedostudovaného pouličního komedianta neudivuje, nebo mu to na Babišově velitelství na Chodově nedali za úkol. Komediantská vystoupení mají zlikvidovat především vlasteneckého prezidenta Zemana, nikoli spasitele, jehož AGROFERT dlouhodobě spolupracuje s KDU a TOP 09, samozřejmě potichu. Je třeba předvádět lítý boj opozice a sekundových demokratů proti statečné, nezištné a vlastenecké partě ANO, ČSSD a KSČM u koryt. A večer to jít spolu zapít v očekávání pochvaly od Allbrightové, Merkelové a Posselta. Nelze se divit, že na adresu sekundových demokratů padají peprné vtipy. V jihozápadních Čechách jsem si v neděli jeden vyslechl. Bůh letí nad Evropou a roztrhne se mu pytel s blbci. Podívá se dolů a říká: „Ty už sbírat nebudu, Praha bude tady.“

Nicméně, kam se komické nástupy ve stylu prvního máje hrabou na Babiše. Ten je nedostižným vzorem i pro krále pokrytectví a úlisnosti, bývalého komunistického kádrováka a zasloužilého lektora VUMLu Tomáše Halíka, euromarxisty a přítele sudeťáků, připravovaného na roli multikulturního a multisexuálního pražského arcibiskupa. Babiš vykládá, že zákaz slevových akcí je zaměřen na podporu malých českých obchodníků, tedy živnostníků a malopodnikatelů. Najednou se tváří, jako jejich přítel. Kdyby jím byl, zrušil by zhovadilost typu EET, která je vzorovou ukázkou euromarxistického myšlení a radostí početných byrokratů, kterým zajišťuje práci.

Kdo vydělá na Babišově boji proti slevovým akcím

Na počátku bych odbočil a připomněl, že slevové akce se týkají především potravin a textilu, tedy komodit, kde značnou část trhu obsadili Vietnamci, tedy nikoli čeští maloobchodníci. Lokomotivy a bagry kupuje málokdo. Zákaz slevových akcí zdvihne (možná) ceny potravin, textilu a elektroniky v obchodních řetězcích, vesměs vlastněných cizáky a financovaných cizáckými bankami. Takovými, u kterých je zadlužený Babišův AGROFERT až po uši. Lze velice pochybovat, že zákazníci odejdou z řetězců a vezmou útokem obchody českých prodejců. Řetězce prostě udrží ceny na stejné, případně nižší úrovni ve srovnání s českou konkurencí a stále budou nabízet širší spektrum výrobků. Stačí se podívat na dobu meziválečné ČSR, kdy Baťa zlikvidoval téměř všechny ševce a nepomohly apely na podporu živnostníků, ani kvalita jejich bot. Baťa vyhrál nižšími výrobními náklady a tím pádem i cenou, přičemž vytvořil obrovský obchodní řetězec. To vše s podporou nezištných demokratických politiků. Jenže Baťa byl aspoň Čech, či spíše Moravan, zisky investoval doma, případně do expanze v zahraničí a daně platil taky doma.

V nejhorším případě některé řetězce dočasně zlevní bez reklamního povyku. To jim zakázat nelze, takže můžeme mluvit o Babišově komedii. Zákazníci budou déle hledat (takže narazí na nějakou zbytečnost a koupí ji), nebo se někde objeví informace o slevách. I v případě mírného poklesu poptávky, řetězce stejně nebudou tratit. Při vyšších cenách budou mít buď větší zisk, nebo stejný zisk, pokud se sníží poptávka. Vzhledem k uměle vytvořené závislosti naší republiky na dovozech potravin, textilu a elektroniky se dováží obrovské objemy a také skladují. Jestliže poklesne poptávka, poklesne objem dovozu a s tím náklady na dopravu a skladování, takže řetězce ušetří. To minimálně vyrovná případnou ztrátu danou poklesem poptávky po dražším zboží. Doplatí na to kromě zákazníků čeští dopravci a majitelé českých skladů.

Majitel zadluženého AGROFERTU se musí starat, aby potěšil cizácké věřitele. Ve výsledném efektu si připlatí čeští spotřebitelé a zvýší se zisky zahraničních řetězců. Vzhledem k tomu, že pamlsky typu nechutného pečiva, dovezených kuřat nevalné kvality a nepoživatelných konzerv za nízké ceny produkuje a prodává v řetězcích především AGROFERT, případně si je nechává na objednávku dodávat z Polska, porostou především Babišovy zisky. Chudší zákazníci, především důchodci a rodiny s dětmi se logicky přesunou od dražších lepších potravin k horším, protože budou levnější. Možná k radosti Allbrightové nakoupí i americké hovězí, sóju a geneticky modifikované obilniny. Stačí jen zákazníky dostatečně ožebračit. O to se úspěšně postarali Babišovi předchůdci a nahrávači. Nejdříve je třeba obyvatelstvo ožebračit, poté s velkým povykem přidat důchodcům pár stovek, státním zaměstnancům pár tisíc. Poté jim je díky inflaci nastartované Singerem za podpory Babiše a z ní vyplývajícího vydatného růstu cen, zase sebrat, tentokrát bez reklamního povyku a většinu přesunout na konta cizáckých přátel. Těm, kteří vypadli z pytle, to stejně nedojde a budou velebit spasitele.

Cizáky vlastněné řetězce navíc obvykle zdaňují doma, takže se zvýší nejen odliv peněz za hranice, ale rovněž daňový výběr v Německu i jinde. Každý z nás tudíž přispívá do zahraničních státních rozpočtů, především německého, aby se tam měli líp. Zde je třeba si připomenout, že spasitel Babiš nikdy nebyl český vlastenec a nebyl nikdy ani slovenský vlastenec, přestože se tam narodil. Ostatně guvernér euromarxistické kolonie nové německé východní Afriky-Česko neupřesňoval, kde a komu bude líp.

Martin Koller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPálení Koránu a islámský názorový teror s požehnáním úřadů   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 09:24:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před dnešním Dnem náboženské svobody prý bylo v Norsku odstartováno hnutí svobody bojující o právo kritizovat jakékoliv náboženství, a Islám nemá být výjimkou. Toto je údajně teprve začátek. Zatím to ale ještě jsou ti, jež sahají k násilí, jež mají definovat, jaké projevy smí Nor ve vlastní zemi mít, a tudíž jak smí využívat svobody vyjadřování.

Píše se rok 2006, Otto Jespersen, známý norský bavič, pálí Bibli. Na místě je málo policie. Píše se rok 2019, Lars Thorsen, představitel hnutí Stopp islamiseringen av Norge (Zastavte islamizaci Norska), pálí Korán. Na místě je hodně policie, bouřící se muslim na norského protestujícího útočil, mlátil a kopal hlava nehlava. Na Internetu se množí výzvy k fyzické likvidaci Thorsena.

Přečetl jsem stovky reakcí na událost, kterou mainstreamová masmédia nemohla zmínit. Prý si máme zvykat. Máme diskutovat jen o tom, co je předem odsouhlaseno, že se o tom smí psát a mluvit. Přitom člověku, který zapálil Korán, podle vlastních slov, šlo o diskutování argumenty a fakta, o což nikdo nestojí, ani si neodváží.

Něco se s Norskem děje. Postupně je omezována svoboda a soukromí všech, zejména žen a dětí. Oklešťována je svoboda vyjadřování a náboženství, zhoršuje se bezpečnostní situace, není dne, aby lidé cizích kultur nebodali nožem či stříleli, anebo aby děti cizích kultur napadaly a olupovaly bílé děti a zapalovaly auta, ovšem pro masmédia to není zajímavé a žádné z nich to nenazývá rasismem naruby. Jde o moc a ponižování a nástrojem je etnické válčení.

Další důkazy náboženského vyznání míru: pákistánští muslimové již několikrát slibovali odvetu a velký počet jich spálilo norské vlajky jako odveta za pálení Koránu v Norsku. Pákistán tamního norského velvyslance přivolal na kobereček a Turecko a mnoho dalších muslimských zemí pálení Koránu odsoudilo. Jistěže nikdo nečeká, že Norové budou útočit na Pákistánce, ovšem lze čekat, že muslimové po celém světě budou se stupňující silou reagovat nenávistně i násilně na to, že jeden Nor spálil jednu knihu. Ani proti tomu, ani proti surovému násilí proti tomu Thorsenovi se neozval jediný (ani jeden rádoby umírněný muslimský hlas, pokud se v Norsku někdo takový najde) a tak se lze domnívat, že všichni muslimové v Norsku s násilím a výhrůžkami smrti souhlasí a etničtí Norové povětšinou zůstávají zbaběle tiše, jelikož vždyť musíme pochopit reakci toho ubohého chudáčka muslima.

Nyní čekáme a žádáme, aby norská ministryně zahraničí přivolala velvyslance Pákistánu na kobereček a poskytla mu přednášku o naší ústavně zakotvené svobodě vyjadřování a o tom, že se nenecháme poučovat o tom, co nám naše ústava dovoluje, ať se to jiným líbí nebo ne. Kdepak: místo toho se norský velvyslanec musel jménem Norska od pálení Koránu ostře distancovat a pokorně a podbízivě odsoudit k náboženství kritický projev, jenž je v Norsku legální, a sice zemi, jež vykonává za rouhačství trest smrti, a to zejména vůči tamním křesťanům a kde se pravidelně pálí Bible, kříže, kostely i živé křesťany.

Někteří Norové přece jen vyzvali ty, jež nechtějí přijmout ústavou zakořeněné právo mohou svobodně Norsko opustit, však nikdo jim v tom nebrání. Zastavte veškerou rozvojovou pomoc zatemnělé rozvojové zemi (a jaderné mocnosti) Pákistánu, neboť vraždy křesťanů, žen a homosexuálů je součástí jejich špatné kultury. Ať nás nenávidí, aniž za to dostávají zaplaceno (Norsko jen za minulý rok dotovalo tuto zemí částkou 80 milionů norských korun, což je ovšem málo v porovnání s tím, kolik takřka 40 000 Pákistánců v Norsku posílá domů svým rodinám třeba na budování paláců).

Prý je povinností policie lidem umožňovat, aby mohli využívat svého práva svobodného vyjadřování. Východiskem je to, že byl zastaven pokus zapálit Korán, byť nejde o nic trestného, nic, co by bylo jakkoliv v rozporu s norským právní řádem, nic, co by se mělo zakazovat či zabraňovat pod rouškem nějakého alibistického důvodu.

Avšak podle tajné policie byl porušen tzv. paragraf o rasismu. Přitom Mona Diaová, místní politička sociálních demokratů, vyzvala odpůrce pálení Koránu k tomu, aby se složili na zaplacení pokuty, což podle kritiků je jako vyzývat k tomu, aby jeden bral zákony do vlastních rukou a omezoval svobodu vyjadřování. Za to se postavil i Jonas Gahr Støre, lídr sociálních demokratů.

Džihád je věčnou svatou válkou - Islám přikazuje muslimům, aby vedli proti jinak smýšlejícím, dokud nebudou všichni zabití, přestoupili na Islám či přijali být podřadnými občany bez práv pod islámskou nadvládou. My jsme pro ně bezvěrci a naše kultura haram - pro muslimy nečistá. Norsko různými způsoby připravuje půdu dogmatismu a intoleranci Islámu, jeho názorové tyranii, rovnostářství.

Bezmála čtrnáct let poté, co severské karikatury proroka Mohameda rozohnily muslimy Vebjørn Selbekk, redaktor křesťanského listu Dagen, jenž byl tenkrát zastrašován lídrem sociálních demokratů a mnoha dalšími, aby karikatury nezveřejňoval, se brojí proti tomu, jak chtějí Nory poučovat o svobodě vyjadřování a rouhačství některé z nejméně svobodných zemí světa, zatímco norská vláda a (až na výjimky) celé politické Norsko se bojí toho, že šlape vedle i pokud jde o ty nejvíce represivní režimy světa.

Slabost a bezmocnost: Benedicte Bjørnlandová, policejní ředitelka, se bojí reakcí muslimů, bude-li někdo chtít využívat práva vyjadřování formou, jež se muslimům nebude líbit. Jedním dechem dodává, že policie zastavila probíhající trestný čin. Proto vydala příkaz všem policejním jednotkám k tomu, aby bránily „hanobení Koránu“. Vymýšlí tato policejní ředitelka své vlastní zákony... o rouhání se Bohu, či horší: že by již bylo v Norsku zavedeno islámské právo šaría? Policejní ředitelka říká něco, ministr spravedlnosti a ministryně zahraničí něco jiného. To může znamenat jedině to, že je Norsko ovládáno dvěma autoritami: norskou a muslimskou. Je to prý pro Nory a Norsko ohromnou porážku a pokles.

Jon Wessel-Aas, právník specializován na svobodu projevů a Hans Marthinussen, profesor práv Univerzity v Bergenu, míní prostřednictvím serveru www.document.no, že pokud policie předem cenzurovala pálení Koránu, tak je to v rozporu s Ústavou a skandál.

Bude se pálit Korán opět a zas (nebude se někdo pokoušet prosadit oficiální Den pálení Koránu?), a norské úřady budou, když se jim to hodí postavit mimo zákon základní principy Ústavy jako svobodu vyjadřování. Podle jedné satirického citátu svědčí švédská statistika o tom, že máte-li v autě dobře viditelný Korán je velmi málo pravděpodobné, že bude vaše auto zapáleno tak, jak se v Norsku děje stále častěji. Proto prý radí zmíněná policejní ředitelka Bjørnlandová, aby si Norové nyní k tomuto účelu pořídili Korán. Pak bude vaše auto střežit Alláh.

Muslimové hrozí bojkotem Norska, ovšem podle všeho země nezažije to štěstí, naopak budou i nadále proudit do země, již jich tolik nenávidí. Korán jakožto politický návod/směrnice dokazatelně podněcuje nenávist a násilí velkým skupinám obyvatel této planety. Právo praktikovat víry kromě Islámu není respektováno tam, kde převládá Islám. Ten v Norsku již zabírá strašně moc místa, jenže nikdo to nesmí vyslovovat, a sebedůvěra uražených muslimů stoupá. Co nám násilná ruka Islámu zakáže příště? Zůstávejte u přijímače, záhy se dozvíte více.

Yngvar Brenna

Zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/yngvar-brenna.php?itemid=35300
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTomáš Halík a jeho služba národu   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 09:18:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už předem slyším názory všech jeho skalních oponentů, že onen muž přece neslouží nikomu jinému, nežli jen samotnému Bohu...

Možná ano, možná ne... možná ne - až tak úplně... prostě nevím. Je to na každém z nás...

Co ale vím je fakt, že jeho slovo hodně znamená, že je uznávanou osobou v určitých kruzích i v zahraničí, že je zván na veřejné akce určité části naší veřejnosti a že sám tuto určitou část veřejnosti neutuchajícím způsobem podporuje.

Když tedy něco řekne, nezapadne to rychle v zapomnění, ale je to chváleno, zpochybňováno, vynášeno do nebe, nebo naopak smýkáno prachem nejrůznějších názorových cest - ale není důvod se pohoršovat – taková je prostě demokracie...

Při jeho posledním veřejném projevu, dne 17. listopadu, na Václavském náměstí, opět zazněla jeho slova a myšlenky, týkající se nejenom oné určité části veřejnosti – ale nás všech. Totiž voličů. Ano, k nám mluvil a nás poučoval a nabádal k větší statečnosti, abychom kriticky přemýšleli a nebyli „ochotni nechat se zmanipulovat populisty“. Také nám jako příklad ukázal mladou generaci, která je údajně velmi citlivá na to, „když touha po zisku poškozuje životní prostředí, i na to, když lež, fake news a propaganda z východu, znečišťují morální klima naší společnosti.“ Na závěr nám pan Halík sdělil, že „dnes naším nebezpečím nejsou ruské tanky, ani lidové milice, ale lenost kriticky myslet“.

Uvědomil jsem si, že vůbec nevím, které populisty měl pan Halík na mysli. Jestli ty, kteří populisticky mluví, např. chvilkaři a „jejich“ část české kulturní fronty... anebo ty, jimž na jejich pomyslný politický kabátek tuto nálepku přišila media hlavního proudu... např. SPD? Fakt nevím.

Stejně tak nevím, jaká alternativní media vyhledává, poslouchá, nebo čte pan Halík, takže ani nemohu vědět, která z nich již třeba neposlouchá a nečte, neboť jsou dle jeho mínění plná fake news... a která z nich ještě hledá, ladí, anebo kupuje dál. Takže taky nic.

Rovněž tak ani netuším, kde bych se (jako řadový občan) mohl setkat s propagandou z východu. Dokonce ani nevím, na jakém kolbišti se s ní setkává pan Halík a kde a jak ji svým kritickým myšlením odvážně likviduje.

Já to mám jinak. Já žádná alternativní media nevyhledávám a priori. Poslouchám naopak pouze jen media hlavního proudu – a ty, pochopitelně – i bez doporučení pana Halíka - podrobuji kritickému myšlení. Teprve tehdy, když zjistím, že to, co slyším, vidím, nebo čtu... je tak nějak přitažené za vlasy, anebo vůbec nedává smysl – potom teprve začnu hledat jinde. Ale ne proto, abych se ochotně nechal zmanipulovat (jak prohlašuje pan Halík), ale proto, abych se naopak dobral pravdy... nebo se k ní alespoň (po kouskách) mohl přibližovat.

A že dnes naším největším nebezpečím nejsou ruské tanky? To asi v životě neslyšel mluvit generálního tajemníka NATO Stoltenberga, který naopak všude varuje, že Rusko je největší hrozbou. A možná pan Halík nikdy neviděl mapu, na níž je Rusko ze strany západu obklopeno našimi (neboť i my jsme dnes součástí NATO) vojenskými základnami.

Toho "strachu" jsou media hlavního proudu přece plná - a taky jsem se z nich dověděl proč tomu tak všude na západě je: Protože Putin chce obnovit Sovětský svaz, k čemuž se sám údajně i přiznal...

Už když jsem tuhle hloupost poprvé slyšel, tak jsem (v duchu nedávného doporučení pana Halíka) neváhal začít hledat co je na tom pravdy... a zjistil jsem, že nikdy nic takového Putin neřekl - a naopak tento nesmysl, kterým je západní mediální prostor doslova přesycen, vždy velmi kategoricky odmítá.

Nicméně tehdy přece jen k této otázce něco řekl, ovšem pouze hlupák (anebo zlý manipulátor) by to mohl pochopit tak, jak nám to servírovala (a servírují stále) mainstreamová media. Putin tehdy o Sovětském svazu řekl přesně toto: „Ten, kdo by jeho rozpadu nelitoval, nemá srdce, ale ten, kdo by ho nyní chtěl obnovit, nemá rozum.“

Autor: Petr Máj

Zdroj: https://maj.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=737022
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPofiderním lidumilům, multikulti propagátorům a spekulantům je potřeba „zatrhnout tipec“!   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 07:38:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V souvislosti se zákazem činnosti humanitární, lidskoprávní organizace „Člověk v tísni“ v Rusku jako nežádoucí, se k rozhodnutí „Kremlu“ velmi pohoršeně vyjádřil ministr zahraničí vlády ČR Tomáš Petříček s tím, že „Člověk v tísni je respektovaná organizace podporující lidská práva a demokracii ve světě.

Zveřejněné důvody jejího zákazu v Rusku proto považuji za absurdní. Zákaz lidskoprávní organizace svědčí o stavu lidských práv v zemi.

Budu požadovat vysvětlení. Předvolám si ruského velvyslance,“ vyhrožuje pan ministr Petříček!

Pan ministr sice může ruské rozhodnutí považovat za absurdní, může se pohoršovat, čílit, může si dokonce předvolat ruského velvyslance a vyjádřit mu nespokojenost nebo dokonce protest, ale s rozhodnutím ruské vlády nic nenadělá. Pan Petříček by si měl uvědomit, že stejně jako si nenechá naše vláda mluvit do svých rozhodnutí (i když ne tak docela, vezmeme-li v úvahu příkazy, pokyny a rady z EU či EK a ES), viz např. nedávný protest ruské strany v souvislosti se sochou generála Koněva, tak si také nenechá ruská vláda mluvit do svého rozhodování, nemluvě o tom, že organizace Člověk v tísni je českým subjektem, působícím na cizím teritoriu. Pokud by přece jen pan ministr Petříček vyjádřil svou otevřenou nevoli k rozhodnutí ruské vlády, může to být chápáno jako nežádoucí vměšování se do vnitřních záležitostí Ruské federace. Že vzájemné styky nejsou zrovna nejlepší není nutno připomínat zvláště, když někteří politici, pana Petříčka nevyjímaje, považují Ruskou federaci za úhlavního nepřítele, odkud nám také údajně hrozí trvalé nebezpečí.

Nicméně, hlavní podstatou zůstává výše zmíněná lidskoprávní „nezisková“ organizace „Člověk v tísni“, které šéfuje její ředitel Šimon Pánek. Už sám fakt, že tato organizace působí ve 32 státech světa a má rozpočet 2 miliardy ročně, je zřejmě jednou z nejmocnějších a také nejlépe dotovaných (placených) „neziskových“ organizací na světě. Není divu, že s touto pseudohumánní a pseudolidskoprávní prozápadní úderkou nesouhlasí ani prezident Zeman. Co je však ze strany Člověka v tísni zásadní je, jaké postoje a názory má k otázkám migrace, které stále čeří názorovou hladinu v mnoha evropských státech, zvláště pak v Česku, Maďarsku, Rakousku a Polsku, tedy v zemích sdružených ve V4.

Pozoruhodné je, že jakkoli se Miliony chvilek zabývají principy demokracií a tendencemi, jak narušit relativně klidný chod vlády a prosazovat nátlak na plnění jejich podmínek, v jejich výkřicích a provokativních názorech však není žádná zmínka o podpoře vlastenectví, národního povědomí apod. Vezmeme-li v úvahu, z čeho či odkud se rekrutují představitelé a hlavní podporovatelé provokativně-rozbíječského Milionu chvilek, kteří absolvují sudetoněmecké kurzy a školení s cílem usměrňovat činnost tam, kam to sudeťáci potřebují. Poněkud jsem odbočil, proto zpět k podstatě a smyslu tohoto článku.

Organizace „Člověk v tísni“ má široký záběr ve své činnosti, přičemž se do povědomí veřejnosti dostává především svým vývěsním štítem o „páchání dobra“, neboť jejím gró je údajně lidskoprávní a humanitární činnost. Může být, ale kromě toho má také neméně zajímavou vedlejší činnost, která je již navenek méně prezentovaná. Člověk v tísni mj. také spolupracuje s jinými dobrosrdečnými uskupeními, jako jsou Nesehnutí, Meta nebo Multikulturní centrum Praha, kteří v tzv. manifestu požadují opatření, která by měla vést k snadnějšímu přijímání a integraci imigrantů do EU, zvláště však do České republiky. Tím se dostáváme k již zmíněnému „ Migračnímu Manifestu“, jehož základní myšlenkou je, že: „Svoboda pohybu by měla být normou“!

Pro bližší seznámení s obsahem „Migračního Manifestu“ hlavní či zásadní téze tohoto materiálu. V podstatě jde o vyslovení základních požadavků, ne-li ultimát, kterými si „nezisková“ organizace Člověk v tísni podmiňuje svou další bohorovnou lidskoprávní , multikulti činnost a to nejen u nás, ale i v zemích EU, kde stále není dostatečný respekt lidskoprávním aspektům, ale ani před požadavky EU pro přijímání imigrantů. Podle dalších neziskovek podepsaných pod manifestem, je prý v Česku velmi neprůhledný, složitý a problematický imigrační systém. Ten by se měl více otevřít, zjednodušit a zprůhlednit tak, aby byl uprchlíkům srozumitelný a aby naplňoval předpoklady pro jejich „úspěšný“ pobyt v EU, tedy asi takto:

Již na první pohled je patrné, že v tomto Migračním Manifestu (fiz. fotogalerie) nejde o nějakou formu blahosklonné žádosti či požadavku, ale příkazu, neboť pokud se něco musí, není to otázka dobrovolnosti, ale vynucené povinnosti. Jak z uvedeného vyplývá, tak jsou to příkazy, o kterých se dá sotva nějak diskutovat nebo polemizovat, to by tam nesmělo být to kouzelné slovo „musí“. Ostatně, nepřipomíná to ultimativní požadavky Milionů chvilek? Tam také platí, že buď bude ultimátu vyhověno, nebo budou následovat další problémy! Co tedy z bohulibého „manifestu“ vyplývá pro nás, občany?

V první řadě bychom měli zapomenout, že jsme Češi, kteří žijí ve své vlasti, v zemi s mnoha set letitou tradicí, historií a národními dějinami. Zapomenout, že jako příslušníci českého národa máme právo nejen na vlast, ale také právo na život podle svých zvyklostí, mravů, pravidel a zákonů, které jsme si jako občané Československé, resp. České republiky ustanovili a schválili. Také si uvědomit, že nás postihne řada nepříjemností, problémů, násilí, případně i teroru a z toho plynoucí značné nebezpečí na zdraví a na životě, které nás s jejich příchodem a nechtěným spolužitím budou denně obtěžovat, ohrožovat. Také si přát, aby vedle nás den co den stál Anděl strážný, protože v případě našeho ohrožení by nám nejspíše ani policie nebyla nic platná. Může za to, stále trvající uprchlická krize, statisticky zvyšující se počet muslimů, islámské náboženství a jeho zcestné a nelidské právo resp. zákon Šaría, v neposlední řadě také teroristické útoky v zemích EU.

Suma sumárum, přijetím Migrantského Manifestu nás v nedaleké době muslimové a islamisté se svými necivilizovanými zvyklostmi donutí se hrbit, plazit, případně skákat, jak oni budou pískat, nebo také práskat bičem! Pokud by došlo k naplnění všech citovaných požadavků Migrantského Manifestu, znamenalo by to definitivní pokoření (nejen) českého národa, české státnosti, dehonestaci historických a dějinných událostí i kulturní a mravní ponížení. Není vyloučeno, že nám mohou za čas budou vládnout negramotní imigranti, jazyka a naturelu českého člověka neznalí parchanti, kteří se jen umí modlit k svému degenerovanému Aláhovi a uctívají zákony Šárija.

Tito lidé by pak měli u nás získat stejná práva, jako civilizovaný český občan, měl by mít i volební práva na místní úrovni, nebo dokonce se stát členem politické strany. Tím není vyloučeno, že by se takoví lidé dostali do zastupitelství obce, města a řídit tak nejen jejich chod, ale i životy nás, občanů. Takové jsou cíle Pánkova Člověka v tísní prostřednictvím Migračního Manifestu, proklamované cestou Milionů chvilek za finanční podpory různých „dobrodinců“, jako je Soros apod.

Je proto na nás, abychom se vlivu jak Člověka v tísni, tak Milionu chvilek bránili, stejně jako se brání Rusko, protože ví, že Člověk v tísni má daleko k bohulibé lidskoprávní a humánní činnosti, jak se také touto činností navenek zaštiťuje. Je proto potřeba důrazně a hlavně účinně bránit podpoře pro schválení a realizaci Migračního Manifestu, protože jen tak lze zabránit civilizační, kulturní a morální, či spíše existencionální katastrofě, která by byla spáchána na českém národě, resp. na dalších evropských národech, kde by byl tento Manifest implementován. Všichni, kdož jsme poctiví vlastenci, patrioti nedopusťme, aby k něčemu takovému došlo! Zla na našich národech bylo už v minulosti spácháno víc než dost, nedopusťme, aby se podobná zla opakovaly tím, že nám budou vládnout horda naturalizovaných, civilizaci, kultuře mravům nepřizpůsobilých migrantů.

Jiří B a ť a
26. 11. 2019

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProhlášení Národní demokracie k výročí sametové frašky   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 07:36:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní demokracie se nepřipojuje k horečným oslavám výročí 30 let od 17. listopadu 1989. Rozhodně nechceme obhajovat minulý režim, stejně tak ale nemůžeme hájit ani ten současný.

Po „Vítězném listopadu“ došlo k takovému rozkrádání národního majetku, na nějž by si zdaleka netroufli ani předlistopadoví komunisté.

Český kapitál končil v zahraničí, z řady zlodějů a podvodníků se nekalým způsobem stali miliardáři a běžní občané museli čelit prudkému zdražování a všemožným pokusům státu a korporací o jejich ožebračování.

Kromě toho jsme se v mnoha ohledech dostali do stejné nesvobody, jaká tu byla před listopadem. Opět nemůžeme svobodně vyjádřit politicky “nevhodné” názory, tentokrát například na imigraci nebo menšiny. Za tyto názory se můžeme ocitnout i za mřížemi, pouze namísto paragrafu „podvracení republiky“ nový režim používá proti opozici gumové paragrafy „hanobení“ či „podněcování k nenávisti“.

Naše zákony jsou opět z velké části určovány v zahraničí, zejména v Bruselu. Opět se na našem území každou chvíli pohybují cizí vojáci. A veřejnoprávní televize nám opět vymývá mozky propagandou toho jediného „správného“ názoru – tentokrát navíc za tučné koncesionářské výpalné.

My, Národní demokraté, odmítáme jak předlistopadovou, tak i polistopadovou koncepci řízení státu. Požadujeme zcela jiný systém. Požadujeme svobodu slova, kde bude možné vyjádřit jakýkoliv politický názor bez obav, že se za to ocitneme za mřížemi. Požadujeme svrchovanost, kdy my, občané ČR, si budeme určovat všechny naše zákony sami a nikdo – ani z východu, ani ze západu – nám do toho nebude mluvit.

Požadujeme vojenskou neutralitu, kdy se přes naše území nebudou prohánět žádní cizí vojáci. Požadujeme navrácení vodní infrastruktury a dalších klíčových odvětví do rukou státu či obcí. A zejména – požadujeme spravedlivé potrestání těch, kdo se za posledních 30 let podíleli na rozkradení republiky a jsou zodpovědní za stav, do nějž se náš stát dostal.

V Praze, 17. 11. 2019
sněm Národní demokracie
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMinisterstvo zahraničí Číny vyjádřilo agentuře Reuters protest za příspěvek o Hongkongu   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 07:09:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Oficiální mluvčí kanceláře Ministerstva zarhaničí ČLR v Hongkongu vyjádřil agentuře Reuters protest v souvislosti se šířením informací o Hongkongu, která neodpovídají skutečnosti. Vyplývá to ze zveřejněného prohlášení ministerstva.

Agentura dříve s odvoláním na zdroje oznámila, že čínské úřady zřídily krizové středisko na hranici s Hongkongem a uvažují o možnosti výměny šéfa kanceláře ústřední vlády ČLR v Hongkongu, který je nejvýše postaveným oficiálním úředníkem ústřední čínské moci v Hongkongu. Podle informací agentury je Peking nespokojen s tím, jak urovnává politickou krizi v regionu.

„26. listopadu 2019 vyjádřil oficiální mluvčí kanceláře MZV ČLR v Hongkongu rozhodný protest v souvislosti s dnes zveřejněným příspěvkem, který neodpovídá skutečnosti,“ uvádí se v prohlášení. Čínský zahraničněpolitický rezort požádal, aby se agentura držela skutečných faktů, projevovala profesionalismus a okamžitě „přestala se šířením nehodnověrných informací“.

„Bez ohledu na to, jak se situace v Hongkongu bude měnit, odhodlání čínské vlády bránit národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy je neochvějné,“ dodalo čínské ministerstvo zahraničí.

V prohlášení dále stojí, že Čína je oddána politice „jedna země, dva systémy“, která se bezprostředně týká správy Hongkongu.

Protest Spojeným státům

V úterý Čína vyjádřila rovněž protest Spojeným státům kvůli návrhu zákona o Ochraně lidských práv a demokracii v Hongkongu, který byl přijat v Senátě a Sněmovně reprezentantů USA. Zákon zakazuje prodej slzného plynu, gumových projektilů a dalšího vybavení, které používají bezpečnostní složky proti demonstrantům. Hongkongu rovněž hrozí zrušení speciálního ekonomického statusu ze strany USA. Zákon musí podepsat prezident Donald Trump.

Zdroj: https://sptnkne.ws/A5qB
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSýrie pokárala USA za odkládání likvidace chemických zbraní   
Pridal tk Středa 27 listopad 2019 - 07:06:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sýrie během období od chvíle, kdy se připojila k Úmluvě o chemických zbraních (CWC), udělala více než Spojené státy za celou dobu existence CWC, prohlásil stálý zástupce Sýrie v OPCW Bassam Sabah během svého vystoupení na 24. zasedání konference členských států organizace v Haagu.

„SAR provedla seriózní práci v dodržování Úmluvy a považujeme za velmi důležité dodržování univerzálnosti Úmluvy. Litujeme, že ne všechny státy se připojily k CWC, což je nezbytné k vytvoření silného režimu proti chemickým zbraním," uvedl stálý zástupce.

Připomněl, že Sýrie se připojila k CWC v roce 2013. „Splnili jsme všechny naše závazky související s tímto připojením. Dokončili jsme likvidaci našich chemických zbraní a objektů pro jejich výrobu, a to v mimořádně obtížné situaci na bezprecedentním základě. Sýrie udělala během velmi krátkého období více než Spojené státy, které se připojily k CWC na samém začátku, ale přesto odkládají úplnou likvidaci svých obrovských zásob chemických zbraní a vůbec nedodržují akutní termíny," uvedl Sabah.

Generální ředitel OPCW Fernando Arias uvedl, že „k 31. říjnu 2019 bylo zlikvidováno celkem 68,6 tisíc tun, tzn. 97,3 % deklarovaných chemických zbraní 1. kategorie“, přičemž tato čísla zahrnují „likvidaci 25,9 tisíc tun Spojenými státy, tj. 93,3 % jejich deklarovaných chemických zbraní 1. kategorie“.

USA dříve opakovaně odkládaly termíny likvidace svých chemických zbraní, což byly původně povinny udělat do roku 2007. Nyní americká vláda slibuje, že zlikviduje zásoby do roku 2023.

Provokace v Idibu

Ministerstvo obrany Ruska dnes varovalo, že ozbrojenci z teroristické skupiny Hayat Tahrir al-Sham (bývalá Fronta an-Nusrá) spolu s organizací Bílé přilby plánují provokace s inscenací leteckých útoků a použitím chemických zbraní v zóně deeskalace v Idlibu.

Jak na ministerstvu vysvětlili, obyvatelé osady Sarmada ležící 30 kilometrů severovýchodně od hlavního města provincie Idlibu oznámili, že na začátku listopadu tam dorazili za doprovodu ozbrojenců neznámí lidé a kolona tří nákladních automobilů s různými nádržemi na chemikálie.

V jednom vozu byly profesionální videokamery a fragmenty letecké a dělostřelecké munice se sovětským a ruským označením.

Na Ministerstvu obrany RF podotkli, že informace o přípravě provokací teroristy z oddílu velitele Abú Maleka, který patří do skupiny Hayat Tahrir al-Sham, a také členy organizace Bílé přilby, byla potvrzena několika zdroji.

Podle informací vojenského rezortu vybírají teroristé místní obyvatele pro účast v inscenaci zobrazující následky leteckých útoků a použití otravných látek. „Fejkové videozáznamy o zničených v průběhu leteckých útoků a ostřelování civilních objektů a o údajném použití chemických zbraní v provincii Idlib se plánuje zveřejnit na sociálních sítích jako důkazy zločinů syrské vlády a akcí ruského letectva proti civilnímu obyvatelstvu,“ prohlásili na Ministerstvu obrany RF.

Zdroj: https://sptnkne.ws/A5q5
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2048 sec,0.0591 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,900kB