Pátek 06 prosinec 2019
Nejvyšší soud ČR rozhodl, že muslimští azylanti a strpěnci mohou v českých školách a školkách nosit hidžáby, burky, kaftany, fezy, čádory, jarmulky a jakékoliv jiné oděvy...   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 19:35:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejvyšší soud ČR rozhodl, že muslimští azylanti a strpěnci mohou v českých školách a školkách nosit hidžáby, burky, kaftany, fezy, čádory, jarmulky a jakékoliv jiné oděvy, jsou-li součástí náboženských tradic, zvyků a obyčejů daného etnika! Malé dětičky ve školkách tak budou mít islámskou indoktrinaci na vlastní oči a z první ruky, Anna Šabatová je v sedmém nebi, tohle prý českému školství chybělo, tolerance k jiným kulturám a sbližování kultur! Rakousko, Francie, Dánsko, Německo, Belgie a další země přitom nošení náboženských úborů na školách a ve státních úřadech zakázaly!

Nejvyšší soud ČR v Brně dnes rozhodl, že v kauze Ayan Jamaal Ahmednuurové, bývalé studentky Střední zdravotnické školy v Praze, ředitelka školy Ivanka Kohoutová upřela studentce právo nosit nepřetržitě šátek na hodinách teoretické výuky, neboť muslimský šátek hidžáb je prý součástí náboženských tradic a podle stanoviska soudu nesmí stát odpírat práva náboženským skupinám, neboť náboženství je prý nadřazeno předpisům organizací a firem. Judikát ústavního soudu má všechny prvky autogenocidy českého národa a znamená to, že tento přelomový rozsudek bude použit jako příklad a vzor pro případné budoucí podobné kauzy.

Stanovisko Nejvyššího soudu totiž přiznalo náboženství vyšší míru práv a ochrany, než jsou české zvyky, tradice a obyčeje, takže židovské děti budou chodit do škol v kloboucích, které si nebudou sundavat ani uvnitř škol, což je slušnost v západní civilizaci, ale Nejvyšší soud v Brně, který má před svojí budovou příznačnou sochu v podobě exekutora, který krade pračku, dnešním rozsudkem navodil stav, kdy i klobouk chasidských dětí na školách bude mít ochranu, protože je to součást tradičního náboženského oděvu.

V hidžábu už brzy na hodinách tělocviku v českých školách, ředitelé právě dostali nakázáno, že musí držet hubu, jinak…

Nejde zdaleka jen o studenty středních a vysokých škol, ale verdikt se týká všech úrovní škol, a to je model, který donedávna fungoval i v Německu, dokud Bundestag toto neomezil. Jednalo se o to, že turecké, židovské a muslimské rodiny posílaly do mateřských školek své děti v tradičním oblečení a děti se potom mezi sebou často porvaly, protože muslimské i židovské děti mají z domova indoktrinaci, že druhé etnikum je špinavé. Tradiční oblečení do škol nepatří a český Nejvyšší soud znovu ukázal, že nehájí zájmy českých občanů, ale zájmy Domu Sion. Naprostý rozpad a zánik české státnosti a kultury.

Děti začnou chodit do škol v kloboucích, s pejzy, nemyté, protože je to tradice, muslimské dívky budou obalené v pytlovině a bude jim koukat jenom špička nosu, některé děti budou mít jen jarmulky, jiné přijdu v kaftanech, které odmítnou sundat i při tělocviku, ani dívky hidžáb při tělocviku neodloží, a protože tady bude precedens z Brna od Nejvyššího soudu, žádný ředitel a ani ředitelka už si netroufne dětem šátky nebo kaftany sundavat, protože by se okamžitě dočkali obvinění z rasismu a utlačování víry a vyznání.

Už brzy v českých školách!


Soud totiž ve svém verdiktu uvedl, že zahalování vlasů je běžné a součástí náboženských tradic, které nejsou v rozporu s bezpečností ČR. No, to si Nejvyšší soud dovolil teda hodně, asi nemají soudci informace a neví, co se stalo minulý týden v Londýně, kde muslimský mladík v kaftanu a s nožem o délce 28 centimetrů zaútočil na místní góje, přičemž na ně řval, že muslimové přišli Velkou Británii obsadit a všichni nevěřící se stanou otroky, anebo budou podřezání. Útočník v Londýně křičel: “Chcípni, ty pse, chcípni!” a jak je vidět, soudci Ústavního soudu v Brně chtějí, aby se takové události odehrávaly i na českých školách. Jejich rozsudek tomu napomáhá, protože studenti v kaftanech, v burkách a vůbec v dlouhých hábitech mohou pod svým úborem do školy pronést cokoliv, a když nějaká škola bude mít bezpečnostní rámy, který školník si dovolí nadzvednout hábit muslimské studentce nebo muslimskému mladíkovi?

Začíná to šátkem, bude to pokračovat požadavky na halal stravu ve školních jídelnách, potom požadavky na segregaci dívek od chlapců ve školách… a už to pojede

Francie zakázala nejen šátky ve školách a ve státních firmách, ale i tradiční úbory, které představují bezpečnostní riziko. Pod úborem je možné pronést mačety a dlouhé nože do školy, baseballové pálky, železné tyče a další útočné zbraně. Ve Francii sice mají školy bezpečnostní rámy, ale školní ostraha nemá právo studenty šacovat. Takže, když bezpečnostní rám začne pískat, ostraha neví, co má student schovaného pod svým tradičním oblečením. Ale proč myslet hned na nejhorší?

Problémy v českých školách začnou už na daleko menších věcech, např. složení školního jídelníčku. Jak bude školní kuchyně vařit pro 4 nebo 5 muslimských dětí z celkem 200 dětí? To budou extra vařit halal pro 5 dětí? Ne, dopadne to jinak, jako tady v Německu, školní kuchyně úplně vypustí vepřové maso a začnou vařit jenom halal. Všechny děti se přizpůsobí těm 5 dětem, protože vedení školy má takový strach z žaloby kvůli rasismu, že raději celou školní kuchyni udělají halal, než aby riskovali, že muslimské děti sní něco, co pochází z prasete.

Takže, celé to začíná tím, že muslimská dívka se v Praze na české střední zdravotnické škole, studující za české peníze daňových poplatníků, domáhá svého muslimského náboženského šátku. Pokračovat to bude tím, že se dívka začne domáhat v jídelně halal jídla, a když nebude halal, opět poběží s žalobou do Brna k exekutorovi s pračkou, aby vydal judekát. A co třeba segregace? Ve školách s velkými počty muslimů jsou třídy segregovány a dívky a chlapci odděleni, existují jen třídy chlapců a vedle jen třídy dívek.

To je také náboženská tradice, paní Šabatová, kdybyste náhodou chtěla namítat, že segregace je fuj a naopak by se měla prosazovat inkluze a slučování. To je proti islámské víře a proti Koránu, to abyste v tom měla jasno. Nejde totiž vůbec o nějaký šátek, jde komplexně o to, že český Nejvyšší soud nadřadil právo náboženských obcí a jejich tradic a obyčejů nad obecné zvyky a ustálenosti českých tradic a zvyků. A českým zvykem a tradicí je, že žena si po vchodu do místnosti sundá šátek, muž si pro změnu sundá pokrývku hlavy, nejčastěji klobouk. To je pro změnu zase naše evropská a česká tradice, páni soudci!

Polonahý pán s kokosem na přirození vstoupí do místnosti a naplive na podlahu… to je také tradice s náboženským ukotvením

A jestliže studentka studuje na veřejné a ne-muslimské škole, jejímž zřizovatelem není muslimská obec, ale stát, městský, krajský nebo okresní úřad, nebo je to soukromá škola s platnými školními stanovami, tak nikdo nemá právo požadovat po škole, aby se škola přizpůsobovala muslimským tradicím a obyčejům. Nevím, jestli soudci z Brna byli někdy na Tahiti, ale tamní domorodci mají ve zvyku při vstupu do místnosti před sebe naplivat, aby vyhnali zlé duchy. Je to velmi nechutná tradice, je to obyčej, ale to snad znamená, že když někdo z takových tahitských kmenů by studoval v ČR, tak bude mít právo chodit skoro nahý s kokosovým ořechem místo Adamova listu a bude moci při vstupu do školy okolo sebe plivat? Protože, když to neudělá, tak oni opravdu věří, že v místnosti setrvají zlí démoni. Nemohou se potom soustředit, jsou nervózní a nechtějí na místě zůstat.

Hidžáb se nezdá tak problematický, muslimské ženy neplivají při vstupu do místnosti, ale ruští pravoslavní třeba místnost dvakrát denně vykuřují kadidlem a vyhánějí taktéž zlé démony. Pokud místnost není vykouřená kadidlem, nedokáží v ní bydlet a setrvat. Takže, jak daleko soudci Nejvyššího soudu promysleli svůj judekát? Takže hidžáb je v pořádku. Takže i turecký fez bude v pořádku. Chasidský fedor určitě také. Jarmulka jakbysmet. Kaftan až na zem? Asi také.

A co Burka se síťkou a průzorem pro oči jako průzor z tanku T-34? A co třeba bederní roušky z kokosu? A tradiční flusání?
A co malé děti ve školkách, které si budou povídat s černým pytlem na židličce, a ona v tom pytli asi bude muslimská dívka. A co udělá střelená vychovatelka? No, ta přece řekne: Děti, aby se Aríma necítila vyčleněná z kolektivu, oblečeme se všichni do kaftanů a hidžábů! To bude paráda! A aby to bylo dokonalé, paní kuchařka nám bude vařit jenom halal. A zahrajeme si na mešitu. Doufám, že víte, co to udělá s malými 4-letými dětmi v mateřské školce. Přesně tohle sleduje judikát z Nejvyššího soudu.

Judikát Nejvyššího soudu je součástí indukce autogenocidy českého národa a jeho kulturní submise pod požadavky muslimů na změny v českém školství

Takže, co je sledováno tím, že všechny soudy nižší instance daly za pravdu ředitelce Střední zdravotnické školy, že studentka se musí řídit školním řádem a předpisy, a nikoliv aby se škola podřizovala její víře, ale Nejvyšší soud tyto rozsudky zrušil? Znamená to, že Nejvyšší soud plní sionistickou zakázku na destrukci českých kulturních tradic. Je to rozvrat tradic a příprava na islamizaci ČR na přísun wahábistů ze Saúdské Arábie ve vyšších počtech. Článek o tomto plánu jsme přinesli včera. Je to klasický posun Overtonovského okna a příprava půdy pro muslimy ze Saúdské Arábie na českých školách. První vlna skautů již připravuje v ČR zázemí, muslimské obce, ministra vnitra Jana Hamáčka již mají na své straně, viz. jeho více než vřelé vztahy s šéfem islámského centra Alfirdaus v Praze.

Je to dokonale připraveno a Češi jsou tak tupí, že si toho nevšímají, protože jejich pozornost je upřena k tzv. nelegální migraci, přičemž ta legální a vízová migrace jede v ČR na plné obrátky, tajně, skrytě. Na začátku je hidžáb a řev o právech na víru. Jenže poté přijdou další a další požadavky, protože nemůžete povolit hidžáb a zakázat Burku. Nemůžete povolit Korán a zakázat Džihád, který přitom je výkladovou cestou Koránu. Jenže, tohle exekutoři s pračkou neví, a vlastně je jim to jedno. Oni vydávají judikáty nad góji a je jim jedno, že tím odsuzují český národ k zániku vlastní kultury.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZákaz nošení hidžábu je netolerantní, ale urážky křesťanství jsou v pořádku. Ovčáček o rozhodnutí Nejvyššího soudu   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 18:45:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hradní mluvčí Jiří Ovčáček okomentoval skutečnost, že se Nejvyšší soud postavil na stranu somálské žačky, která nemohla na pražské Střední zdravotnické škole nosit hidžáb. Celou věc srovnal s urážkami křesťanství a zneuctěním Ježíše Krista.

Mluvčí českého prezidenta dal na svém účtu na Facebooku najevo, že se mu moc nelíbí, jak se k věci v pátek postavil soud.

„Civilizace, která utne vlastní kořeny, je odsouzena k postupnému a potupnému úpadku. ‪Urážky křesťanství, zneuctění Ježíše Krista, to je podle českých soudů v pořádku.‬ ‪Zákaz nošení hidžábu ve škole je podle českých soudů netolerantní,“ stálo v jeho příspěvku.

Narážel tím na skutečnost, že Česko podle daného soudu musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů. Rovněž se v jeho statusu objevila narážka na to, že v listopadu Krajský soud v Brně rozhodl, že se dvě brněnská divadla nemusí omlouvat za uvedení kontroverzních her. Žalobu na divadla podal kardinál Dominik Duka spolu se svým právníkem Ronaldem Němcem. Byl tak potvrzen zamítavý rozsudek městského soudu.

Hidžáby ve školách – ano či ne?

Celá věc začala tím, že ředitelka jedné školy v roce 2013 vyzvala svou žačku Ayan Jamaal Ahmednuurovou, aby si sundala hidžáb i na teoretickou výuku. Původně ale spolu byly domluvené, že šátek bude odkládat je při ošetřovatelské praxi. Dívka nakonec ze školy odešla.

Dotyčná se rozhodla, že podá žalobu a kromě omluvy se domáhala i částky 60 000 Kč. Když ale u Obvodního soudu pro Prahu 10 a Městského soudu v Praze neuspěla, obrátila se právě na Nejvyšší soud. A ten se postavil na její stranu.

„Skutečnost, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky. V případě zahalení hidžábem jako projevu víry tedy není zákaz pokrývek hlavy odůvodněn legitimním cílem zachovávat pravidla společenského chování a morálky, tedy cílem, jež toto ustanovení školního řádu sledovalo,“ rozhodl NS.

K věci se následně vyjádřil i Senát v čele s Robertem Waltrem. Ten poukázal na to, že požadavek na odložení šátku, který se primárně opíral o školní řád, nemohl obstát.

„Cílem tohoto opatření bylo dodržování společenských norem v prostorách školy a bylo vyvoláno nevhodným oblékáním především chlapců, kteří nosili ve škole a při výuce kšiltovky a kapuce. Normy společenského chování včetně odívání však žalobkyně užitím muslimského šátku neporušila, neboť zahalení vlasů obecně nevzbuzuje pohoršení, je u žen běžné nejen při pobytu venku, ale i uvnitř budov,“ domnívali se soudci.

Ti ještě dále podotkli, že pokud jde o případy projevy víry, které nikoho neohrožují, pak je zapotřebí jejich tolerance ve společnosti. Soudci tak rozhodli i přesto, že je vyznávání islámu, jehož symbolem je u žen právě hidžáb, náboženstvím, které je v českých poměrech nezvyklé a u některých občanů vzbuzuje obavy. „Avšak za podmínek daných naším právním řádem by i tyto osobní a nikoho neohrožující projevy náboženského přesvědčení měly být většinovou společností tolerovány, a to zvláště v oblasti vzdělávání, jehož úkolem je mimo jiné i vést studenty k úctě a respektu k právům druhých a názorové snášenlivosti,“ dodávají.

„Osoby bez náboženského vyznání či jiného náboženského přesvědčení by měly respektovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých a není rozumného důvodu, proč by měly tyto projevy jiného, byť u nás nezvyklého náboženství tyto osoby omezovat nebo ztěžovat výkon jejich základních práv,“ stálo v prohlášení soudců.

Podle informací by se nyní případ měl vrátit zpět k obvodnímu soudu, aby byl znovu projednán. Soud ale bude vázán názorem Nejvyššího soudu.

A co na to Okamura?

Danou věc si nemohl nechat ujít ani Tomio Okamura. Šéf SPD označil dnešní rozhodnutí NS za neuvěřitelné a myslí si, že de facto podporuje islamizaci české země.

Při této příležitosti český politik připomněl, že SPD už předložilo ve Sněmovně návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což Babišova vláda a ostatní strany blokují.

„Ve svém úsilí ale nepolevíme. Musíme též zamezit islámské imigraci, protože muslimové, když se někam nastěhují, neustále stupňují své požadavky. Šátky to začíná a prosazením práva šáría to končí,“ myslí si Okamura.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ABpB
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPavel Novotný: Když si Žid přeje smrt Čechů, je to zcela v pořádku   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 10:43:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hned na začátku se přiznám, že osobu Pavla Novotného jsem zaznamenal až minulý měsíc, v souvislosti s jeho plánem postavit v pražských Řeporyjích pomník padlým vlasovcům. Toto gesto jsem ihned pochopil jako typicky populistickou, provokativní snahu o získání tolik důležitého celorepublikového politického PR a laciné reklamy na svojí osobu. Což se očekávaně splnilo na více než 100%. Za jiných okolností by to byla bezvýznamná akce vůdce jedné z periferií hlavního města. Díky přehnané (ale účelově plánované) medializaci ovšem překročila hranice této země a dostala se až do hlavního vysílacího času ruské televize.

Upřímně, nehodlám zde rozebírat morální oprávněnost či neoprávněnost vybudování takového pomníku, ani jeho skandalizaci v Rusku. Jeden pomník padlým vlasovcům už ostatně stojí na Olšanských hřbitovech v Praze, bez jakéhokoliv mediálního zájmu a zbytečné hysterie české nebo zahraniční provenience. Celá akce Pomník opravdu není ničím jiným, než dobře provedenou, účelovou PR akcí záměrně provokujícího starosty. Který má bezpochyby zálusk na další kariérní postup v české politice. Primátor? Senátor? Prezident? Kdo ví. Nechme se překvapit.

Na osobě a názorech Pavla Novotného mě však zarazily úplně jiné skutečnosti. Na Parlamentních listech s ním vyšel v roce 2017 rozhovor, ve kterém z pozice Žida (on i jeho otec Petr Novotný, několikanásobný "Bavič roku", mají dle vyjádření obou dvou židovské kořeny; komunální politik se k nim v rozhovoru hrdě hlásí) hrubě uráží český národ a části české populace přeje rychlou smrt (Trump je kokot. Zemana volí kreténi, které by dřív shodili z útesu. Až vychcípá generace důchodců, bude prezidentovat Kalousek a lidi jako Okamura budou sloužit nám, Židům). S nevěřícným kroucením hlavy jsem si ihned představil, jakou reakci by asi vyvolala opačná situace. Kdyby některá česká veřejně činná osobnost v novinovém rozhovoru sprostými výrazy urážela židovský národ a tvrdila, že drtivá většina Židů jsou zlodějští lichváři a prznitelé nezletilých árijských panen. A že řešením problému se Židy bude jejich vyhynutí.

Odpovím si sám, jakou reakci by takový rozhovor vyvolal v ČR i v cizině. Sešly by se stovky trestních oznámení. Desítky neziskovek a stovky veřejně činných aktivistů, umělců a politiků doma i za hranicemi by spustili mediální hysterii dosud nevídaných rozměrů. V hlavních zprávách na České televizi by s uplakanýma očima a strhanými výrazy ve tvářích tyto osoby žádaly co nejpřísnější, exemplární potrestání daného jedince tím nejvíce dehonestujícím zůsobem, a svorně by ho navždy vyloučili z občanského i politického života. Zástupy "odborníků" by se po týdny objevovaly na našich obrazovkách a neochvějně nám vyprávěly o odporných šiřitelích nenávisti v naší moderní vyspělé společnosti, o staletých utrpeních Židů, o vyspělých západních hodnotách židovsko-křest'anské civilizace, o nikdy nekončícím poslání humanismu, o křehkosti demokracie atd. Ženy by plakaly, muži by se káli, pražská kavárna by se na náměstích se svíčkami v ruce úpěnlivě modlila k Havlíčku Havlu. Děti by absolvovaly povinné školní přednášky o novodobých skrytých hrozbách zrůdného extremismu, číhajícího v duších každého rodilého Evropana.

Ale když stejným způsobem židovský komunální politik hrubě uráží český národ, šíří proti němu nenávist a přeje si rychlou smrt části Čechů, v zájmu vítězství jeho vlastního politického světonázoru? Nic. Žádná reakce. Ticho po pěšině. Celý ten mediálně-politicko-občansky-ziskově-neziskový triumvirát lepšolidí, hlídajících "demokracii" a "lidská práva" mlčí a mlčí. Nezaznamenal jsem žádné trestní oznámení, ani mediální útoky, kterým by pan Novotný za své nenávistné výroky čelil. Nezaznamenal jsem žádné distancování se zdrceného předsedy ODS a kárné řízení jeho partaje, jako v případě Václava Klause ml. Naopak, celý ten rádoby pokrokový slepenec se jednoznačně staví na stranu otevřeného xenofoba a rasisty.

Pana Novotného vnímají jako hrdinu nové doby a oslavují ho jako svého spasitele. Který může nahradit dnes už vyčpělou hvězdu, kdysi stejně vulgárního a nenávistného pana Kalouska. Kam se poděly humanita, demokracie, pravda a láska, kam se poděla proklamovaná vysoká úroveň politické kultury těchto lepšolidí? Jindy neochvějné atributy samozvaných bojovníků za lepší, pokrokovější svět se při konfrontaci se syrovou realitou mění v prázdné výrazy bezcitných, pomstychtivých, hulákajících pozérů. Přitom, ruku na srdce, čím se takový veřejný projev pana Novotného liší od jistého projevu zastupujícího protektora Reinharda Heydricha? I tehdy měl být národ rozdělen na ty osoby, které sdílejí pro-německé názory a tudíž jsou hodné zachování a na ty osoby, které se neslučují s politickým světonázorem Vůdce a proto mají vyhynout. Znamená to, že se dnešní "demokracie" ve svém vývoji posunula vpřed? Že jsou dnes takové názory a řešení už zcela v souladu s demokratickými hodnotami a pravidly?

Pokrytecké mlčení "lepšolidí" pro mne není nic překvapivého. V roce 1989 jsme se dostali z jedné totality do druhé totality. S jediným rozdílem. Jako obyčejní Češi, tedy demokratická většina, se v tomto novém systému už nikde nedočkáme zastání. Nikdo nemá zájem bránit naše lidská a demokratická práva. Když dnes Žid hrubě uráží český národ a chtěl by jednu jeho část vyhubit, nečelí žádným právním následkům. Pokud vy jako Češi tohoto Žida zkritizujete, dočkáte se s největší pravděpodobností veřejného obvinění z antisemitismu a nálepek primitivního rasisty a xenofoba.

Ostatně, nejsme pupek světa. Zcela shodný, pokrytecký absurdistán panuje i na západ od nás. I tam jsou ve svých zemích původní obyvatelé, demokratická většina, zbaveni možnosti úspěšně se bránit vůči verbálním, fyzickým i legislativním útokům cizorodých elementů ve společnosti, s podporou už uvedené mediálně-politicko-aktivistické protinárodní koalice. Je to možná divné, pro někoho možná i nepochopitelné, ale je to tak.

Věřím tomu, že ve skutečně fungující demokracii by osoby jako Pavel Novotný nikdy nezískali žádnou politickou funkci. Už dávno by pracovaly v kamenolomu. Nemocní, patologicky nenávistní psychopaté bez jakéhokoliv sociálního cítění potřebují k utlumení své agresivity čerstvý vzduch a dlouhodobou, fyzicky namáhavou práci. A hlavně být drženi co nejdál od normální společnosti. Pro ni představují enormní nebezpečí, které se v dnešní pošahané době ještě násobí vlivem senzacechtivých bulvárních médií a zástupců "lepšolidí". Politické myšlenky nebezpečných asociálů se pak bezostyšně šíří internetovým prostorem a jsou dokonce předkládány veřejnosti jako cosi chválihodného.

Malá vsuvka. Co si asi myslí Václav Klaus ml., který byl z domovské strany pana Novotného účelně vyhozen kvůli takové malichernosti, jako je přirovnání schvalování předpisů EU k židovské Sophiině volbě? Sprosté nadávání pana Novotného na český národ, o jehož hlasy ODS usiluje, a stavění pomníku kolaborantům s Hitlerem však nechávají usměvavého předsedu Fialu evidentně zcela klidnými. Další typický příklad pokrytectví těch, kteří se tak rádi morálně povyšují nad nás, obyčejné lidi.

Co lze k těmto smutným skutečnostem dodat? Nedivme se. Žijeme v tzv. demokracii. V systému, ve kterém svobody a práva náleží jen menšinám. A jen menšiny je smí užívat a dovolávat se jich. Na demokratickou většinu zbývají jen povinnosti: povinnost držet ústa a krok, a povinnost odevzdávat daně. Pan Novotný má štěstí. Je příslušníkem jedné z těch dnešních privilegovaných menšin. Proto smí veřejně urážet národ, který vybudoval tuto zemi, která je mu náhradním domovem. Smí také beztrestně vyzývat k smrti lidí, na jejichž dřívějším potu a krvi dnes pan Novotný úspěšně parazituje. Nemusí mít strach. Nikdo se jeho výroky dosud nezabýval a zabývat nebude. Neproběhne žádná celostátní hysterie, která by vedla k jednoznačnému vyloučení pana Novotného z veřejného života a jeho exemplárnímu potrestání. Neuslyšíme nic o nebezpečné primitivní nenávisti, o odsouzeníhodné xenofobii, o zrůdném rasismu. Proč? Protože formálně jsme si v demokracii všichni rovni. Někteří jsou si ale rovnější.

A na úplný závěr přidám ještě jedno zamyšlení. V hlavě si přemítám scénář, ve kterém by nějaký veřejně profláklý zastánce Hitlera získal post starosty v nějaké pražské periférii. A rozhodl by se postavit pomník svému oblíbenci, který měl dle jeho osobního názoru osvobodit naši zem od, dejme tomu, židobolševiků (dobové označení). Také by i v tomto případě bylo ticho po pěšině? Také by i v tomto případě zvala Česká televize do svých zpravodajských pořadů "odborníky", kteří by relativizovali dopady Hitlerových politických kroků a válečných operací? Také by divákům tvrdili, že každý máme právo nahlížet na historii svýma očima, že se dá historie vykládat mnoha způsoby? Že nám nepřísluší soudit historické postavy, protože nikdy netušíme, jaké dřívější okolnosti či negativní zážitky stály za jejich pozdějším jednáním, jak jsem měl možnost slyšet právě na ČT minulý týden ohledně míry kontroverze vlasovců?

Silně pochybuji. Je ovšem zajímavé vidět, jak "demokraté" v čele s ČT dokážou celkem snadno a rychle některé události a fakta politicky a argumentačně ohýbat tak, jak se jim zrovna zlíbí a hodí. Jak dokážou šmahem a bez uzardění přepisovat učebnice dějepisu a měnit své názory, pokud to pomůže jejich bílému koni v boji proti společnému darebnému nepříteli. V našem případě xenofobnímu rasistovi Novotnému, v jeho boji proti těm ošklivým, zlovolným Rusům.

Ale kdo ví. Třeba se v rámci aktuálně nabobtnávající rusofobní euforie dočkáme dalšího obratu o stoosmdesát stupňů i v nahlížení "demokratů" na pomník Adolfa. Třeba nám ho provokativně postaví i sám pan Novotný v Praze, za dojatého potlesku České televize a pražské Kavárny. lepšolidé se budou soudružsky plácat po zádech, jak jim jde od ruky to budování světlých pokrokových zítřků bezohledné, cynické, havloidní civilizace a spolu s tím i jízlivé, maloměšt'ácké provokování Ruska. Pan Fiala se bude dál připitomněle usmívat a mluvit o vznešené politické kultuře jeho strany. A my Češi? My máme smůlu. Stejně jako Němci, Francouzi, Italové, Švédi a další národy. Za námi nikdo nestojí, v našich státech naše zájmy nikdo nezastupuje. A jako jednotlivci nemáme šanci bránit se dnešní svévoli vnitřních nepřátel, kteří nás beztrestně uráží a přejí nám veřejně smrt. Kromě "vypsání se" nám zatím zbyde zase jen svěsit hlavu, držet ústa, platit daně a čekat, jestli se situace v budoucnu nakonec nezlepší. Vždyť, naděje umírá poslední a nic přece netrvá věčně.

Autor: Valentin Dobrotivý

Poznámka editora

Novotný se tedy otevřeně hlásí k Chazarům. Říkám k Chazarům, nikoliv k Židům, protože poslední lidé se skutečně židovskou krví jsou dnešní Palestinci, kterým Chazaři z povolžských stepí ukradli zemi a vybíjejí je všemi možnými prostředky. Chazaři se rádi povyšují, mají pocit nadřazenosti, ale vnitřně vědí, že nemají na Němce a Slovany. Němce se zřejmě podařilo Chazarům konečně decimovat pomocí řízené migrace z Afriky a brzkým rozředěním jejich genofondu. U Slovanů to mají těžší. Tak se aspoň snaží je navzájem rozeštvat. A to je přesně to, co Novotný dělá. Jen plní úkol. Prosím naše ruské kamarády, aby pochopili, že Novotný není Čech a za Čechy nemluví.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/12/8116-pavel-novotny-kdyz-si-zid-preje-smrt-cechu-je-to-zcela-v-poradku.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOpětovná kriminalizace Andreje Babiše má dnes pokračování, na Slovensku byla zahájena kriminalizace Roberta Fica...   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 06:03:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Opětovná kriminalizace Andreje Babiše má dnes pokračování, na Slovensku byla zahájena kriminalizace Roberta Fica jako odveta a vzkaz Rothschildů, že stahovat zlato z trezorů The Bank of England zpátky na Slovensko není dobrý nápad! Příkazy ke kriminalizaci politiků přichází na podnět osob a figur s vazbami na Evropskou unii a byrokratický aparát v Bruselu, který podle svědků už má po krk čelních politiků skupiny V4, kteří odporují migraci, přerozdělovacím kvótám a poukazují na infiltraci politických procesů ve svých zemích ze strany nadnárodních neziskovek!

Český premiér Andrej Babiše se včera znovu stal kriminalizovaným premiérem, když nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl potvrdit zastavení Babišova trestního stíhání a poslal celou kauzu zpátky na pražské státní zastupitelství s žádostí o doplnění argumentace a nálezů, které vedly dozorujícího pražského státního zástupce Jaroslava Šarocha k rozhodnutí zastavit Babišovo trestní stíhání.

Argumentace prý obsahovala nedostatky. Jenže, to zdaleka není všechno. Ve stejný den se v poslanecké sněmovně rozjelo bouřlivé jednání o údajně závěrečné a finální zprávě Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše. Dokument, který je veden v režimu “Důvěrné”, se dostal do rukou Pražského magistrátu a některých politiků Pirátské strany, a to z titulu samotné žaloby, protože udání na Andreje Babiše ze střetu zájmů v roce 2016 do Bruselu zaslal Lukáš Wagenknecht, který dříve pracoval pro Andreje Babiše na ministerstvu financí, ale odtamtud odešel kvůli tomu, že mu prý do práce zasahovala Radmila Kleslová.

Radmila Kleslová je velmi zajímavá postava. Její jméno zaznívá v nahrávce od skupiny Julius Šuman, kde o ní Andrej Babiš hovoří jako o bývalé špionce, kterou komunistická StB tzv. “zahájila” a následně využila pro zpravodajskou činnost. V této nahrávce rovněž Andrej Babiš odhaluje, že ruská KGB již půl roku před listopadem 1989 v Moskvě informovala čelního kádra ÚV KSČ, že novým prezidentem po Gustávu Husákovi v ČSSR bude nějaký Václav Havel.

Nahrávka je nejdůležitějším svědectvím a materiálem po roce 1989, který potvrzuje informace o tom, že 17. listopad 1989 řídila sovětská KGB skrze zaúkolovanou československou StB, a to tak dokonale, že dopředu byl nachystaný nový prezident Václav Havel a KGB zajistila, že bude mít důsledné komunistické uvedení do funkce, protože o Havlův nástup do pozice prezidenta se nejvíce zasloužil Marián Čalfa, tehdejší předseda federální vlády ČSSR a člen ÚV KSČ, jenž byl uvedený do funkce předsedy vlády v prosinci 1989 po abdikaci vlády Ladislava Adamce. George Soros tuto informaci uveřejnil v jednom ze svých dávných rozhovorů.

Udání do Bruselu podala bývalá pravá ruka Andreje Babiše, která figurovala v desítkách polostátních a státních firem

Lukáš Wagenknecht má velmi zvláštní historii, jeho jméno totiž figurovalo v celé řadě státních a polostátních firem a jeho rozchod s Andrejem Babišem a přechod do Pirátské strany je zahalený tajemstvím, psali jsme o této záhadě v našem článku. Každopádně však platí, že Piráti a Pražský magistrát má k dispozici auditní zprávu z Bruselu a právě od nich tato zpráva zřejmě zatepla unikla do Bakalova zamaskovaného Deníku N. Cokoliv dostanou do ruky Piráti a jejich zástupci na magistrátu v Praze, okamžitě se to objeví i v Deníku N a právě Lukáš Wagenknecht má zjevně velkou motivaci, aby tyto zprávy utíkaly ven i nadále.

A ke komu? K největšímu Babišovu protivníkovi, ke Zdeňku Bakalovi a k jeho novinářům, ať už se maskují pod hlavičkou Economie, nebo pod hlavičkou Deníku N, všechno to jsou média Zdeňka Bakaly a lidé Zdeňka Bakaly, kteří pro něho pracují, anebo pracovali v minulosti, a nyní už jako nepracují. Zpráva z Bruselu prý potvrzuje, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů i poté, co převedl holding Agrofert do svěřenského fondu a Česko by prý mělo vrátit nějaké dotace. Částka se údajně pohybuje od 100 do 450 milionů korun, a to v závislosti na tom, koho se ptáte a kdo cituje jaký úsek z této tajné netajné zprávy. Aktualizace 16:00 – Deník N právě uveřejnil celou zprávu EU o údajném Babišově střetu zájmů. Jenže, nic si nepřečtete, pokud nemáte předplatné Deníku N.

Státní převrat proti Babišovi řízený médii, Českou televizí, neziskovým a nevládním sektorem a politickými stranami, které jsou tak slabé, že nemohou vyhrát volby, ani když se spojí do koalice

Zpráva je nálezem Evropské komise, ale není to rozsudek. Dokument vyzývá českou vládu, aby se k dokumentu a nálezu vyjádřila a zaujala k němu postoj, jestli s nálezem souhlasí nebo ne. Všechno toto, co probíhá okolo Andreje Babiše, je organizovaná snaha Bruselu ve spolupráci s bývalými lidmi z těsného Babišova okolí, jako je právě Lukáš Wagenknecht, najít na premiéra dostatek špíny, důkazů a munice, aby se podařilo jeho sestřelení.

Proti Babišovi stojí v celé poslanecké sněmovně Demoblok, stojí proti němu prakticky všechna česká mainstreamová média, tedy s výjimkou těch, která zrovna patří do holdingu Agrofertu, proti stojí neziskovka vedená nedostudovaným Mikulášem Minářem, který proti Babišovi pořádá statisícové demonstrace, na kterých potom vystupují představitelé z kulturní a umělecké fronty, ale dokonce i různí duchovní, kteří při vstupu na pódium jsou vítáni jiným představitelem Milionu Chvilek se slovy, že jde o jáhna ze Sudet, čímž mluvčí neziskovky oživuje sudetoněmecké nárokové požadavky na toto území, které se smělo za Sudety označovat jen za II. sv. války a v dobách okupace.

Andrej Babiš zradil Brusel a plán na přísun muslimských destabilizačních elementů do ČR. Vláda a vnitro místo toho nasunuje Izrael a jeho dva věrné lokaje, Saúdské Araby a Američany

Proč chtějí odstřelit Andreje Babiše a používají k tomu procesní nástroj kriminalizace, státních zástupců a policejních plukovníků? Je to kvůli tomu, že Andrej Babiš se rozhodl připojit Českou republiku do amerického Projektu Trojmoří. A to je zrada Evropské unie, zrada Berlína, zrada Kalergiho panevropské doktríny. Zradou je i nasazení jarmulky u Zdi nářků v Izraeli a ochrana Izraele. Zradou jsou usnesení české poslanecké sněmovny na ochranu Izraele a odpor proti bojkotu Izraele, který naopak Brusel podporuje. Největší zradou je ale odmítání přerozdělovacích kvót na migranty.

Pokud jste četli náš dva dny starý článek, tak vám to už najednou do sebe zapadne a zacvakne. Ursula von der Leyen chce v únoru v Bruselu předložit reformu Dublinu a uzákonění nových evropských pravidel na přerozdělování migrantů způsobem, že se z toho až točí hlava. A Babiš nechce kvóty. A když se podíváte, že i TOP 09 si do čela své strany zvolila globalistku, která je okouzlena islámem a arabským písmem , tak to znamená, že je vymalováno a jenom Babiš ryje do tohoto systému a namísto migrantům z Libye uděluje jeho ministr vnitra za ČSSD podnikatelská a studijní víza Arabům ze Saúdské Arábie. Za to Babišovi tleskat nemůžeme, ani to nelze svádět jenom na ČSSD. Arabové v ČR nejsou migranti, ale jsou to skauti. Pokud nevíte, v čem je rozdíl, čtěte dál.

Není Arab jako Arab, legální migrace wahábistů se “nepočítá” a Brusel ji považuje za izraelskou provokaci proti Domu Sion

Někomu to pořád nedochází, rovněž i na alternativě. V Česku přibývá Arabů, všichni to vidí a registrují, v nákupních centrech, dokonce už i v malých městech. Muslimské obce rostou nejen v Teplicích, nejen v Praze a dokonce už nejen v Brně. Muslimské obce se objevují v dalších a dalších městech a tupí občané, tupí voliči a tupí politici pořád řvou a křičí, že musíme zabránit nelegální migraci! Takové chucpe! I tomu největšímu hlupákovi přece dnes už musí dojít, že problémem ČR není nelegální, ale právě ta legální migrace! Jenže, ještě si musíme vysvětlit jednu souvislost. Proč ministerstvo vnitra uděluje každoročně desítky tisíc pobytových víz, a to nejen Ukrajincům, ale i Arabům, a přitom Brusel neustále šije do české vlády a kritizuje, že nepřijímá migranty? Tady je totiž ten hlavní a zásadní paradox, to tajemství na úrovni mamutího chucpe.

Naprostá většina Arabů v ČR, kteří dostali a mají v ČR pobytová víza a statusy, jsou občané Saúdské Arábie, tedy wahábisté. A v čem má tedy Brusel problém, a proč to Česku neuzná jako přijímání migrantů? No, protože všichni tito Arabové ze Saúdské Arábie v ČR nepředstavují hrozbu a riziko pro Židy v chráněném prostoru Bohemie a jámy pražského Mah’ralu, protože nejde (zatím) o vojáky, ale o skauty zajišťující životní prostor pro první vlnu wahábistů pod ochranou Židů v centru Evropy. Vládnoucí saudskoarabská rodina Saudů jsou totiž židé a jejich vláda se chýlí ke konci. Brzy přijdou o svoji zemi. A to nejen kvůli konci ropy a jejího významu pro pohon aut na spalovací motory.

Dům Saud: Saúdská Arábie na konci epochy ropy spatří i svůj konec

Sionisté chtějí Saudy zničit a používají k tomu koncept elektromobilů v západních zemích. Na konci tohoto procesu bude bankrot ropné velmoci, a hned poté bankrot petrodolaru a USA. Tomuto procesu se Saúdská Arábie, Izrael a USA chtějí za každou cenu společně ubránit. Proto v této válce mezi židy a Židy jde tak o hodně a útočí se na ty, kteří se stanou spojenci jedné nebo druhé strany. Pokud jste se někdy dívali na fotografie saudské královské rodiny, mají typické židovské rysy sefardů a Aškenazy, přičemž se má za to, že jejich rodina má původ ze starověké Khazarie.

Proto hledají Saúdové ochranu pod Židy a nový domov v nejbezpečnějším prostoru, kterým je Bohemie a Praha nad Mah’ralem. Otázkou ale je, jestli Židé budou ochraňovat i křesťany v tomto prostoru, až se wahábísté začnou populačně rozvíjet v ČR. Arabové a křesťané se jednoho dne mezi sebou pobijí a Bohemie zůstane komu? No, zkuste hádat. Tragické je to, že Bohemia už dávno Čechům nepatří, ani Morava nepatří Moravanům. Muslimské obce vyrůstají v Praze i v Brně. Celý český stát je totiž v mocenské, politické, i okultní rovině pod egidou Židů a jejich ordnerů. Ani nevím, jestli mám psát o těchto projekcích Kapitoly IX o Lucerně nad Bohemií, ale všechno to do sebe v poslední době tak zapadá jako dokonalá mozaika, že až mi z toho není dobře. Pokud jde o Saudy, nejsou to Arabové. Nikdy nebyli.

Kdokoliv navleče na hlavu jarmulku a jeho šéf kontrašpionáže převezme medaili od šéfky CIA, tím okamžikem se stává ochráncem Jeruzaléma a Izraele

Nemají nic arabského, co by se za nehet vešlo. Proto Saúdská Arábie je spojenec Izraele mezi arabskými zeměmi a rovněž i proto Saúdská Arábie spolupracuje s Izraelem a s USA na okupaci Sýrie. Takové pěkné saúdské chucpátko. A proč Babiš musí pryč? Protože on namísto nasunování sionistických globalistických bojovníků a hrdlořezů z lodiček, které Brusel naváží do Evropy, raději do Evropy a do ČR zve saúdské wahábisty, kteří zakládají muslimské obce, tedy vedle svého podnikání a studování. Saúdové jsou totiž řízení Izraelem, takže Andrej Babiš z pohledu Bruselu sprostě podvádí. To nejsou totiž ti správní migranti, které Brusel chce v ČR vidět a umisťovat.

Tohle je největší tajemství, o kterém se dosud nikde nemluvilo, ale vidím, že je potřeba a nejvyšší čas tyto informace pouštět a uvolňovat, i když mnohým z vás to jistě mohlo dojít samovolně. Babiš není bílý, ani černý. Babiš jede politiku Izraele a spolu s tím se objevují v ČR i vazalové Izraele, Saúdové a jejich wahábisté. Ti jsou plně pod kontrolou Izraele, o tom ani na okamžik nemusíte pochybovat. Kdokoliv nasunuje do ČR spojence Izraele, je to proces proti plánu Domu Sion, tedy plánu na zničení Izraele a Jeruzaléma. Chránit Prahu a její Mah’ral znamená chránit Jeruzalém a její bránu Klammath. A právě proto se rozhodli Andreje zbavit a kriminalizovat jej, aby byl vyslán signál a varování všem ostatním v Evropě. A aby signál byl silný, Brusel dnes vydal pokyn i k zahájení úderu na Slovensku proti dalšímu politikovi, který Domu Sion a globalistům v Bruselu a v Rothschildově pupeční šňůře The Bank of England v Londýně pije krev.

Robert Fico je opět terčem sionisticko-sórošovské mafie na Slovensku! Chce ochránit slovenské zlato před ukradením a zmizením po kolapsu Velké Británie, ale za trest přichází odveta a žaloba za slova pravdy o Cikánech na Slovensku

Slovenská prokuratura obvinila šéfa SMERu Roberta Fica ze schvalováni rasismu. Hrozí mu až pět let v kriminálu. Dopustil se prý toho, že schvaloval trestný čin rasismu bývalého poslance Národní rady Milana Mazureka, který v roce 2016 na rádiu Frontinus popsal, jak slovenští Cikáni jsou zvýhodňování a ochraňování v porovnání s ostatními slovenskými občany. Mazurek byl za tento rozhlasový pořad odsouzen a zbaven poslaneckého mandátu. Robert Fico se ho níže ve videu zastal, že neřekl nic rasistického, jenom pravdu, kterou znají v každé slovenské hospodě, že popsal jen realitu na Slovensku. A za tuto podporu nyní padla žaloba i na Roberta Fica. A teď si řeknete, proč zrovna Fico a proč zrovna teď?

Je to naprosto jednoduché a průhledné, je za tím totiž odveta Londýna a Domu Rothschild. Před týdnem totiž Robert Fico na Slovensku oznámil, že podle jeho názoru by se mělo na Slovensko vrátit veškeré investiční zlato, které má slovenská vláda uschované v Londýně v Rothschildy vlastněné a soukromé The Bank of England. Jedná se celkem o více jak 30 tun zlata a Robert Fico vyzval, aby se vrátilo na Slovensko, protože Polsko před několika dny provedlo stejný krok a stahuje z Londýna své zlato.

Ke stejnému kroku přistoupilo i Německo a Rakousko v poslední době. Okamžitě přišel řev od slovenského Deníku N, který okamžitě na Roberta Fica zaútočil, že prý jde o špatný krok a Slovensko to bude stát 700 milionů EUR. V článku není ani slovo o tom, že německá vláda kvůli obavám z vývoje Brexitu nařídila stáhnout od Rothschildů přes 700 tun zlata, že Rakousko stáhlo své zlato z Londýna a naposledy i Poláci. Takže, Robert Fico oznámil, že se slovenské zlato z Londýna bude stěhovat. A co se najednou stalo?

Kriminalizace a sestřelení premiérů má stejný rukopis, stačí sáhnout Američanům na jádro v Temelíně nebo židům na zlato v Londýně a už vám hrozí pruhované pyžamo

Pouhý týden po tiskovce minulý čtvrtek, kde Robert Fico toto oznámil, přichází od prokuratury vykonstruované a nepodložené obvinění z rasismu a hrozba flastru 5 let v kriminálu za naprosto neškodnou a korektní podporu panu Mazurekovi za jeho vystoupení na rádiu v roce 2016, které si sami zhlédněte níže, ve kterém není nic rasistického. Neměli na šéfa SMERu nic, a tak na Roberta Fica alespoň vytáhli toto, aby mu byl vyslán od Rothschildů jasný vzkaz. Stahování zlata z Londýna, tedy židovského zlata, které židé považují jen a pouze za své, je z jejich pohledu nehorázná drzost gójských národů. A tak pouhý týden po tiskovce Roberta Fica přichází žaloba a obvinění prokuratury z rasismu. Všimněte si jedné věci, že Roberta Fico nikdo neobvinil z kauzy Gorila, z nějakých kšeftů, z něčeho opravdu závažného, co se neustále vytahuje ve slovenských médiích, nic takové nepřišlo.Ale když oni potřebují někoho kriminalizovat na objednávku, pohotově, rychle a okamžitě, tak vždycky si něco najdou. A našli Ficovo video s podporou výroků Milana Mazureka. To je rychlost, to je pohotovost. Za pouhý týden od výroku o stažení slovenského zlata z Londýna má šéf největší politické strany na Slovensku na krku žalobu. Sáhni na zlato židům a rázem na tebe ušijí boudu a hned potom pruhované pyžamo. Jediné štěstí pro Babiše, že ČNB jde proti proudu a jako jediná centrální banka v Evropě zlato prodává a hádejte komu. No přece The Bank of England! Češi, až přijde krize, nebudou mít ani gram zlata a vymřou hlady, bez zlata nepřežijí. A to je plán, genocida gójských a hlavně slovanských národů. Robert Fico se rovněž nebál minulý rok poukázat na George Sorose a jeho aktivity na Slovensku, a proto se zdá, že Domu Sion právě definitivně došla s Robertem Ficem trpělivost. Nápad s odvozem slovenského zlata z Londýna tak byla, jak se zdá, pro sionisty poslední kapka.

Ľuboš Blaha právě na svém Facebooku šokoval slovenské vlastence informací o tom, kdo zmařil hlasování o mimořádné schůzi NR SR k návratu zlata na Slovensko… a potom napodruhé si to rozmyslel

Facka národovcům a vlastnecům na Slovensku na závěr jako dodatek tohoto článku. Poslanec SMERu, pan Ľuboš Blaha, právě na svém Facebooku šokoval slovenské vlastence, když oznámil a reportoval, že poslanci za Kotlebovu LSNS naprosto neuvěřitelně znemožnili hlasování o navrácení zlata, když v Národní radě SR vytáhli své hlasovací karty z hlasovacích panelů, takže slovenský zlatý poklad zůstane Rothschildům a bůhví, co se s ním stane po kolapsu Velké Británie a britské libry kvůli Brexitu. Kotlebovci tak naprosto neuvěřitelně zešíleli. Připojili se tak k opozici a k sórošovsko-čaputovské lobby.

Ľuboš Blaha k tomu napsal: “Ešte jedna novinka z parlamentu. Kotlebovci dnes v parlamente na pokyn poslanca SaS Ondreja Dostála vytiahli karty a znemožnili tak, aby sa slovenské zlato vrátilo z Bank of England na Slovensko. Tak čo, liberálne médiá – znamená to, že sa chystá veľká koalícia pravice a kotlebovcov?”

Neznám až tak do detailu situaci na slovenské vlastenecké scéně, ale mařit hlasování o svolání mimořádné schůze NR SR k návratu zlata z Londýna, to nevysílá dobrý signál. Sorry jako, chalani.

Aktualizace, pátek 00:15

Na druhý pokus o prohlasování návrhu SMERu na ustanovení mimořádné schůze Národní rady SR příští čtvrtek ve věci návratu slovenského zlata již LSNS hlasovala pro návrh. Proč zablokovala první hlasování vytažením poslaneckých karet z hlasovacích slotů, to není vůbec jasné. Každopádně to vysílá podivný signál, jako kdyby LSNS nevěděla, jak má hlasovat.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDotaz z České televize: Jak se cítíte, vy topící se?   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 05:40:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přišel mi mail. Z České televize. Píšou mi:

Dobrý den,

obracím se na vás s prosbou o reakci na záměr Asociace komunikačních agentur, která po pondělní konferenci v Senátu oznámila, že bude apelovat na zadavatele reklamy, aby kvůli reputačnímu riziku neinzerovaly na dezinformačních webech. Vycházet chtějí ze seznamu slovenského serveru kospiratori.sk, který zařazuje i váš web na seznam stránek se sporným obsahem – výzva by se tak měla týkat i vašeho webu.

1) Zajímalo by mě, zda a případně jak budete na tento krok reagovat?
2) Je pro vás příjem z reklamy stěžejní pro provoz webu?
3) Znamenalo by případné omezení příjmů z reklamy pro vás problémy?

Děkuji za alespoň částečnou odpověď na moje otázky. Zároveň Vás prosím o případnou reakci do čtvrteční 9. hodiny.

S pozdravem,

Daniela Vlčková, Česká televize


Dopis byl odeslán deseti alternativním webům, kromě Zvědavce například nwoo.org, ac24.cz, rukojmi.cz a dalším. Pokusil jsem se navrhnout ostatním postiženým koordinaci odpovědi, bohužel odpověděli jen dva. Napsal jsem tedy odpověď jen za sebe.


Slečno/paní Vlčková

váš zlomyslný dotaz mě pobavil a naštval. Kdo vám dává právo se pasovat do role jediných, objektivních zvěstovatelů pravdy? Vy, kteří úmyslně denně chrlíte zlou propagandu plnou polopravd a zamlčených skutečností za peníze obyčejných lidí, kteří nemají možnost neplatit, vy, kteří máte rozpočet 7 miliard ročně a přesto máte finanční problémy, vy, kteří si zvete do diskuzí stále stejné „experty“ s předpověditelným názorem, ačkoliv vám zákon ukládá vyváženost, vy, kteří průhledně protěžujete TOP09 a Kalouska, ačkoliv ho většina národa nemůže ani cítit, vy se nás ptáte, jestli nám uškodí, když někdo (z ciziny) posichruje hlásání vaší jediné pravdy a potlačení názorové plurality přiškrcením finančních kohoutků vašich oponentů? Už to, že tento krok tiše schvalujete, svědčí o vaší ubohosti a strachu. Strachu z nezávislosti nás, alternativních médií. Dobře cítíte, že vaše přeplacená propaganda ztrácí na síle. Neměli byste si nejprve zamést před vlastním prahem? Neuškodilo by vám trošku sebereflexe? Vždyť vaši nevyváženost kritizuje i pan prezident a pan premiér, kteří s vámi nechtějí nic mít. Pan prezident raději diskutuje s panem Soukupem v televizi Barandov, než by odpovídal Václavu Moravcovi ve veřejnoprávní televizi, kterou si všichni musíme povinně platit, není to divné?

Jak si můžete dovolit nazvat naše weby desinformační, když vy sami sdělujete polopravdy a lži? Například pokud se zmiňujete o Krymu, požíváte vždy slovo slovo anexe v souvislostí s jeho připojením k Rusku, ačkoliv vám musí být známo, že na Krymu proběhlo 16.3. 2014 referendum s účastí 83 % populace, kde se 96,77 % obyvatelstva vyslovilo pro připojení k Rusku, tak jaká anexe? A proč nikdy nezmíníte prohlášení šéfa AALEP (Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci EU) Christiana Fouloye, které bylo vydáno už před půldruhým rokem, a kde AALEP uznala zákonnost postupu dobrovolného vystoupení Krymu z Ukrajiny i prohlášení o nezávislosti a následné žádosti o vstup do Ruska?

Proč vlastně věříte obskurnímu nota bene zahraničnímu webu www.konspiratori.sk ? Proč nevyužijete svůj investigativní potenciál a nezjistíte, kdo za ním stojí, kdo to platí a jestli jeho zájmy jsou v souladu se zájmy českého národa? (Jako jste to svého času zjišťovali o webu AE News.) To neuděláte, protože vám ty proskripce (= seznamy názorově nepohodlných) vyhovují. Co na tom, že podobné seznamy oponentů byly vždy v historii spojeny s útlakem a totalitou. Jak jsem psal výše, vy z nás máte strach, až nás umlčíte, nikdo vám nebude narušovat vaši propagandu. Proto to nezjišťujete.

K vaším dotazům odpovím jen tolik: Neděláme to pro zisk. Děláme to proto, že vy sami často účelově mlžíte a říkáte (přinejmenším) polopravdy a národ má právo slyšet celou pravdu. Jestli se někdy v některém našem článku spleteme, což se může stát každému, většinou to opravíme a omluvíme se. Případné chyby u nás nejsou úmyslné. Na rozdíl od vás.


Vladimír Stwora
5.12.2019 Zvědavec

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMáme tady další důkaz, že za masovou imigrací stojí plán vyměnit původní evropské obyvatelstvo a nahradit ho obyvatelstvem africkým a arabským   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 05:23:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máme tady další důkaz, že za masovou imigrací stojí plán vyměnit původní evropské obyvatelstvo a nahradit ho obyvatelstvem africkým a arabským. V Belgii vznikl sexuální manuál pro děti, který v překladu zní „Kniha o reprodukci“. Na obalu je zobrazena blonďatá dívka, patrně belgického původu, která je připravena oddávat se erotickým hrátkám s černochem. Takovéto věci jsou dnes lidem podprahově vnucovány.

Ale tyto věci vidíme všude kolem sebe. Skoro v každém filmu a seriálu už dnes musí být černoch, musí být skoro v každé reklamě. Všimněte si, že i v obchoďácích jsou samé figuríny, které jsou černé. Přitom černochů u nás (zatím) moc není. Je to snaha nás připravit na plánovanou etnickou přeměnu společnosti.

Když se mi tohle nelíbí, jsem snad rasista? Samozřejmě, že ne. Černochům přeji vše nejlepší a ať se jim u nich doma dobře žije. Já chci ale zachovat charakter naší vlasti, jak ji znali moji předkové i já. Nejlepší princip je "žít a nechat žít" – do nikoho se nemontovat a bránit si to svoje.

Někde jsem četl dobrý postřeh, že nejohroženější „menšinou“ je dnes bílý heterosexuální pracující muž, který nemá žádnou úchylku, ctí tradiční hodnoty a vychovává děti se svou manželkou… Hnutí SPD brání normální svět před šílenostmi a zvrácenostmi. Braňte ho s námi.

Autor: Jiří Kohoutek

https://www.expres.cz/…/ucebnice-sexualni-vychovy-pro-male-…?
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponODS podporuje starostu Novotného vyzývajícího k vraždění kritika ruských kolaborantu s nacisty   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 05:18:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Začíná nám tu přituhovat. Pro část obyvatel a MSM bylo skvělé, že jakýsi upocený kašpar, jevící všechny známky duševní poruchy, vystoupil v živém vstupu v pořadu televize Rossia 1 a poučil jadernou velmoc o svém výkladu dějin 20. století. Pěly se ódy na hrdinu a kavárna hýkala nadšením, že "tak se na Rusa musí".

Druhý den vystoupil na témže kanálu bojovník proti komunistům, bývalý policejní prezident, vzdělaný a sečtělý člověk a vysvětlil Rusům, že Pavel Novotný je pošuk, kterého nikdo nebere vážně a který nemluvil jménem českých lidí. Řekl to, co si myslí většina slušných lidí.

Načež se strhl shirtstorm, během kterého byl odbojář označen za "kolaboranta", "ruského agenta" a kterému dokonce upocený kašpar z Řeporyjí vyhrožuje pověšením na kandelábru (což je naplnění skutkové podstaty nejméně dvou trestných činů).

Člověk o celé té kauze nemůže nepřemýšlet bez souvislostí. Boj proti soše Koněva, hvízdání a vyhrožování na Národní 17. listopadu, dopis poslanců, žádajících omezení svobody projevu na sociálních sítích, chvilkařský spratek, vystupující v barvách SA. K tomu snaha o rehabilitaci banderovců, vlasovců a dalších, a to vše ve světle snahy o prolomení Benešových dekretů, kauzy Walderode a majetkových požadavků Sudetských krajanských sdružení, Lichtensteinů a dalších. Začíná zde boj o poslední velkou restituci - o restituci majetků, vyvlastněných na základě spolupráce s nacisty.

A to je to, oč tu běží, děti.

Autor: Peter Markup

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman na Barrandově mluvil o abolici a stíhání Babiše, který by dle něj odstupovat neměl. Hovořil i o summitu NATO   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 05:13:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český prezident Miloš Zeman se jako již tradičně objevil v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. S moderátorem Jaromírem Soukupem hovořil zejména na téma aktuálního dění kolem premiéra Andreje Babiše. Řeč přišla ale také na Rusko a summit NATO, který se tento týden konal v Londýně.

Prezident se v pořadu vyjádřil zejména k tomu, že bylo včera zrušeno rozhodnutí žalobce Šarocha o zastavení trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše a daný případ se vrací policii do fáze vyšetřování. Na včerejší tiskové konferenci toto stanovisko oznámil nejvyšší žalobce Pavel Zeman.

„Já jsem se seznámil se stanoviskem nejvyššího státního zástupce a myslím si, že není možné míti námitky proti požadavku, aby policie některé věci došetřila. Jak dloho to bude trvat, to uvidíme. Vážím si toho, že i nadále dozorujícím státním zástupcem bude pan doktor Šaroch, který už rok studoval tuto problematiku, takže by byla škoda ho odvolat. Jsem rád, že už nejsou trestně stíháni příslušníci Babišovy rodina. A jen se ptám, proč teda trestně stíhaní byli. A mohu v tom samozřejmě vidět i pokus znervóznit premiéra přiliš širokým obviněním," uvedl Zeman.

Vzhledem k obnovení trestního stíhání přišla řeč i na to, jak věc ovlivní volební preference Babišovy strany ANO. Podle Zemana to s nimi nyní neudělá nic. Jistý dopad by ale na voliče strany měla právě obžaloba.

„Předtím stouply ze 30 na 33 procent, alespoň v některých agenturách na průzkum veřejného mínění. Já bych cynicky řekl, že to teď neudělá nic,“ dodal.

Odstoupení Babiše a demonstrace

Zeman narážel i na demonstrace spolku Milionu chvilek pro demokracii, které jsou zaměřeny na Andreje Babiše a požadují jeho demisi. Chvilkaři totiž hned po obnovení trestního stíhání avizovali, že ještě letos plánují další protesty. První z nich by se měl uskutečnit již v úterý 10. prosince v Praze.

„Náměstí by nikdy nemělo rozhodovat o tom, kdo bude premiérem,“ řekl Zeman s tím, že to lidé mají ponechat na volbách.

Babiš by tak dle něj odstupovat neměl. „Odstoupit by měl v případě, kdyby prohrál volby,“ myslí si.

Prezident pak dodal, že po dalších volbách jmenuje premiérem vítěze voleb, ať už to bude kdokoli.

K demonstracím následně doplnil, že obnovení trestního stíhání premiéra Babiše nepovažuje za důvod k protestům. „Co on (Pavel Zeman, pozn. red.) chce – aby policie něco došetřila. Ne prošetřila, ale došetřila. Proti tomu chcete demonstrovat?“ ptal se Zeman.

Abolice - ano či ne

Řeč přišla také na abolici, čili ústavní právo prezidenta vydat nařízení, aby se v trestním stíhání nepokračovalo. Hned v úvodu připomněl, že si mnozí pletou pojem milost a abolice.

„Abolice má smysl, když chcete zastavit trestní stíhání. Ale na druhé straně, proč bych měl navrhnout abolici v době, kdy má policie přinést nějaké další a nové informace. Tím bych jenom zasahoval do policejního šetření a proč bych to dělal. Ostatně, druhá stránka téže mince je, že ani Andrej Babiš abolici nechce,“ řekl Zeman.

Dodal, že na takovém kroku se s premiérem shodli během včerejšího telefonického rozhovoru. „Není důvod, aby se udělovala abolice. Nechne policii pracovat,“ doplnil.

Summit NATO

Zeman uvedl, že se na summitu setkal s řadou svých známých. Jmenoval například Borise Johnsona, který je podle něj velmi sympatický muž.

Uvedl, že se dnes podle jeho názoru vyhraňují dvě křídla NATO - evropské a americké. Evropské je vedeno prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a to americké je, pochopitelně, vedeno prezidentem Donaldem Trumpem. Do jisté míry by prý ale do evropského křídla patřila například Kanada, do amerického zase Polsko a Pobaltské státy, které mají negativní zkušenost s Ruskem.

„A já se jim nedivím. My jsme měli také negativní zkušenost s Německem,“ podotkl.

Zmínil i to, že nesouhlasí s prohlášením Macrona o tom, že se NATO nachází ve stavu mozkové smrti. Podotkl, že nehrozí žádný rozpad NATO, ale alespoň se vyhranily dvě názorové skupiny Aliance. Prezident patří do jedné z nich, která považuje za nějvětší nebezpečí terorismus.

Co se týče summitu, řeč přišla i na akce Turecka v Sýrii a reakci Spojených států, které z jednání nejsou velmi nadšeny.

„Pokud jde o Turecko, byl tam přítomen prezident Erdogan, a vy víte, že většinou se ta kritika v přítomnosti nejvyššího představitele změkčí. A dokonce bych řekl, že tady ani nezazněla. (...) Pokud jde o americké stanovisko, pan prezident Trump velmi měkce krizitoval plynovod Nord Stream 2, který už je těsně před dokončením. (...),“ řekl Zeman s tím, že americký zkapalněný plyn je přitom o 30 % drazší než ten ruský.

Na summitu zazněla také jistá kritika čínského gigantu Huawei a vyzdvihnuto bylo i téma 5G sítí.

Lídři na dané akci v Londýně neopomněli ani finacování NATO a vojenské výdaje.

Rusko jako nepřítel?

Zeman připomněl, že Macron řekl, že Rusko není nepřítel. A to samé tvrdí i Andrej Babiš, i Miloš Zeman. Rusko je dle něj oponent a vněkterých kontextech může být i spojenec. Jako příklad uvedl právě téma terorismu.

Přiznal však, že i přesto mohou mnozí Rusko za nepřítele považovat.

Mzda a bydlení v ČR

Soukup narážel i na, průměrnou mzdu v ČR, která stoupla na 33 690 Kč, což je o 7% více než loni. Zeman se ale hned zeptal, zda hovoří o nominální nebo reálné mzdě, na což Soukup reagoval, že myslí tu nominální.

„Reálná mzda je 4,5 % a to je ekonomicky důležité,“ upozornil ho prezident.

Dodal také, že očekává i další růst mezd, který ale bude dle něj pomalejší. Dochází totiž k ochlazování světové ekonomiky. Více o tom řekne až ve vánočním poselství.

Dalším ekonomickým tématem pak bylo bydlení.

Zdroj: TV Barandov, Sputniknews.comSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavrov odpověděl na obvinění z účasti Ruska na vraždě v Berlíně   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 05:06:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Požadavky Berlína, aby se Moskva přiznala k účasti na vraždě gruzínského občana v Německu, jsou nepřijatelné, prohlásil ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov za základě výsledků jednání Rady ministrů zahraničních věcí OBSE v Bratislavě.

Ministr uvedl, že na zasedání některé země připomněly tragédii s malajsijským Boeingem MH17 a zástupce Nizozemska opět řekl, že Rusko nespolupracuje s mezinárodní vyšetřovací skupinou. Lavrov zdůraznil, že Moskvu do tohoto týmu „nikdo nezval“, ale fakta, která poskytla, množstvím a kvalitou „převyšují ostatní vklady“.

„Ale na jednoduchou otázku, ,kde jsou údaje z ukrajinských radarů, kde jsou záznamy ukrajinských dispečerů a kde jsou dávno slíbené satelitní snímky Spojených států?‘, nám nikdo nemůže odpovědět. A když se jich přesto ptáme, v čem spočívá nedostatečnost naší spolupráce, víte, jaká je odpověď? Odpověď zní: musíte přiznat, že jste to udělali, a to bude odpovědná spolupráce s vyšetřovateli. Pokud si to naši němečtí partneři vzali jako vzor, pravděpodobně se nám společně nic nepodaří. A pravděpodobně nelze takto hovořit s nikým, tím spíše s Ruskou federací,“ řekl ministr novinářům.

Dodal, že mezi ruskými a německými bezpečnostními orgány existují kanály ke komunikaci a projednávání otázek. Podle slov ministra Lavrova právě tyto kanály je třeba využít.

„Pokud naši němečtí partneři budou tvrdit, že se domnívají, že Rusko spolupracovalo nedostatečně, tak já nevím, na čem je takové hodnocení založeno,“ uvedl.

V těchto dnech MZV SRN prohlásilo za nežádoucí osoby dva pracovníky ruského velvyslanectví v souvislosti s vraždou občana Gruzie Tornika K. (Zelimchan Changošvili) v Berlíně. Média uvedla, že ministerstvo předvolalo velvyslance Sergeje Něčajeva a předalo mu nótu, v níž vyzývá Rusko ke spolupráci s generální prokuraturou při vyšetřování.

MZV RF označilo rozhodnutí Berlína za zpolitizované a nepříznivé a slíbilo zrcadlovou odpověď.

Co se stalo v Berlíně

Koncem léta neznámý pachatel zastřelil 40letého občana Gruzie ve čtvrti Moabit. Podle údajů novin Berliner Kurier byl muž smrtelně zraněn do hlavy. Policie zadržela 49letého občana RF: na prokuratuře prohlásili, že u něho našli vražednou zbraň.

Jak uvedl on-line časopis Spiegel, vyšetřovatelé považují za nejpravděpodobnější scénář „profesionálně naplánovanou a provedenou vraždu na objednávku“. Zdůrazňovalo se, že objednavatelem mohli být buď zástupci zločineckého podsvětí nebo rozvědka cizího státu.

Třicátého srpna tentýž časopis uveřejnil článek o tom, že podezřelý může být agentem ruských tajných služeb. K takovému závěru došli autoři článku na základě toho, že jméno podezřelého, uvedené v dokumentech pro získání víza, podle jejich verze není v ruských databázích a číslo jeho zahraničního pasu označuje ministerstvo vnitra, které „již vydalo doklady pracovníkům vojenské rozvědky GRU“.

Tiskový mluvčí německé vlády Steffen Seibert prohlásil, že úřady „vzaly na vědomí zprávy médií“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AAHB


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMZV: Americká logika existence „bezpečnostní pasti" v čínských telekomunikačních podnicích je absurdní   
Pridal tk Pátek 06 prosinec 2019 - 05:01:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí paní Hua Chunying (Chua Čchun-jing) 5. prosince na pravidelné tiskové konferenci reagovala na projevy Spojených států o existenci „bezpečnostní pasti" v čínských telekomunikačních podnicích tak, že americká tzv. „bezpečnostní past" je absurdní. Věříme, že příslušné země by měly projevit nezávislý úsudek a podporovat zásady spravedlnosti a nediskriminace na základě svých dlouhodobých státních zájmů, a věnovat pozornost americké bezpečnostní pasti.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí 4. prosince v prohlášení řekl, že Huawei, ZTE a další čínské telekomunikační podniky vážně ohrožují osobní údaje, lidská práva a bezpečnost občanů v zemi, kde se podílejí na budování sítě 5G.

Hua Chunying zdůraznila, že vláda Velké Británie, Německá federální kancelář pro kybernetickou bezpečnost, Evropská komise a další orgány po dlouhodobé kontrole nenašly v zařízeních Huawei žádná zádní vrátka, a Huawei je současně ochoten podepsat dohodu bez zadních vrátek a nebrání se dozoru a testování třetí strany.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2990 sec,0.0862 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,020kB