Sobota 07 prosinec 2019
Ekonomka Šichtařová o nebezpečí politických neziskovek: Propagují ideologie a tváří se, že jednají ve veřejném zájmu   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 07:17:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká ekonomka a blogerka Markéta Šichtařová se na blogu na idnes.cz vyjádřila k liberální demokracii a k nástrojům, kterými lze něčeho takového efektivně dosáhnout. Řeč ale přišla také na neziskovky, které s tím mají co do činění. Nejedná se ale jen tak o nějaké neziskovky, ale o ty politické.

Šichtařová hned v úvodu svého příspěvku píše, že některým lidem už se omrzela nejpraktičtější forma vlády – demokracie. A tak se vzhlédli v něčem, co začali označovat za „liberální demokracii“. Tento pojem prý v jejich pojetí znamená, že hlasitá menšina uřve svůj názor na úkor většiny.

„Na první pohled se to jeví jako technicky nemožné. Jak by mohla menšina uřvat většinu? Ale pohled na evropsko-americkou civilizaci ukazuje, že to nejen možné je, ale že se to dokonce i děje. Jistá část „progresívních menšin“ totiž vynalezla velmi efektivní nástroje, jak toho docílit,“ naznačuje ekonomka.

Tyto efektivní a oblíbené nástroje pak konkretizovala a doplnila je o praktické příklady. Podle ekonomky k nim patří třeba citové vydírání („když naši loď s ilegálními imigranty nepustíte do přístavu, umřou hlady“), strašení („když budete létat, kvůli CO2 se uškvaříme“), vyhrožování („How dare you?!“), anebo vzbuzování pocitů provinilosti („historicky jsme kolonialisté a musíme se vykoupit pozitivní diskriminací“).

Skryté zlo aneb Politické neziskovky jako výkonný nástroj

Samotné nástroje však ale nestačí. Podle odbornice musí být takový nátlak organizovaný, aby dobře fungoval. Řešením je tedy jakési „sdružování“. A právě v této souvislosti poukazuje na to, že se za tímto účelem zakládají tzv. politické neziskovky.

„Politická neziskovka je něco zcela jiného než „prostá“ neziskovka. To právě politické neziskovky jsou výkonným nástrojem k tomu, aby se vláda většiny změnila ve vládu menšin. A aby si to ona většina, dostatečně postrašená a cítící se provinile, dokonce ještě zaplatila ze svých vlastních daní. Protože nenechme se mýlit, politické neziskovky čerpají peníze z našich daní. A o to tu běží,“ podotýká.

Šichtařová záhy vysvětluje, proč vůbec toto téma otevírá. Při vypracovávání makroekonomické části programu hnutí Trikolóra totiž na danou otázku narazila a musela do programu nadefinovat nějaký postoj. Přitom ale vyšla najevo zajímavá skutečnost, a sice, že v českém prostředí legislativa označení „politická nezisková organizace“ vlastně ani nezná.

„Takže jsou tyto organizace poměrně slušně zakamuflované mezi ostatními neziskovkami, které mají k těm politickým na hony daleko. To se však dá poměrně snadno napravit. Není totiž zase tak těžké politickou neziskovku definovat,“ uvádí.

Za takový subjekt tedy lze považovat organizace, které jsou založené jako soukromoprávní instituce; mají právní formu spolky a pobočné spolky, nebo nadace a nadační fondy, nebo obecně prospěšné společnosti; a mají funkce tzv. advokační nebo filantropické.

Šichtařová se ve svém článku nebála konkretizovat subjekty, které do kolonky politických neziskovek spadají. V jejím výčtu se tak objevily například organizace Evropské hodnoty, Člověk v tísni, Prague Pride, Alternativa 50+, Open Society Fund Praha, Agentura pro sociální začleňování, IQ Roma servis, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Transitions, Sdružení pro integraci a migraci, Fond NNO a další.

Z veřejných peněz se platí propagace ideologií

Odbornice poukazuje také na to, že je z veřejných peněz právě prostřednictvím politických neziskovek placena propagace ideologií, což ona sama vnímá velmi nelibě.

„Považuji to za nebezpečí pro systém zastupitelské demokracie. Propagovaná témata totiž mají nápadně často – troufám si říct téměř vždy - charakter neomarxistických, progresivistických či alespoň krajně liberálních témat, jako jsou podpora „pozitivní diskriminace“ LGBT, podpora imigrace a multikulturalismu, témata označovaná jako „gender“, environmentalismus a podobně. Sami si z daní platíme umělé vnucování progresivistických témat české společnosti za cenu vytěsňování témat jiných,“ píše.

Poukazuje také na to, že voliči toto vynakládání veřejných peněz tímto způsobem tolerují, a to proto, že žijí v domnění, že jde o „správnou“ agendu. Dle Šichtařové si voliči prý také často neuvědomují, že tím „nevolené politické neziskovky získávají značný vliv na ovlivňování veřejného mínění, na umělé vytváření témat ve společnosti, a tedy zprostředkovaně i na výsledky voleb“.

Matoucí je také to, že zmiňované neziskovky tím, že využívají veřejné peníze, vytváří zdání, že jednají ve veřejném zájmu. Opak je však pravdou.

„Aby totiž nějakou činnost bylo možné označit za veřejný zájem, musela by se na něm společnost shodnout ve volbách, tedy podporou politických stran, které téma prosazují. V realitě však politické neziskovky pouze uměle vytvářejí za použití píárových postupů a veřejných peněz dojem, že na jejich -ismu existuje celospolečenská shoda,“ tvrdí.

Za další nebezpečí těchto neziskovek pak označila jejich časté financování ze zahraničí, čímž cizí státní občané, cizí komerční společnosti i cizí vlády prosazují cizí zájmy na české půdě. A dělají to bez toho, aniž by toto prosazování cizích zájmů bylo vystaveno domácí politické soutěži.

Za příklad pak uvedla nadaci Open Society Fund Praha, coby součást mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations. Tu založil americký investor a finančník George Soros.

„(Open Society Foundations, pozn. red.) ve více než 70 zemích světa aktivně podporuje progresivistická témata – aniž by se o to voliči ve volbách prosili. Nevidím důvod, proč bychom se měli nechat korumpovat výměnou za to, že u nás dovolíme propagovat cizí ideologie a zájmy,“ napsala.

A právě z těchto výše uvedených důvodů Šichtařová požaduje zákaz financování politických neziskovek z veřejných peněz a ze zahraničních zdrojů.

„Chci STOP Norským fondům, chci stop politickým projektům z rozpočtů EU, a to i mimo neziskovky!“ píše.

Závěrem uvádí, že nemá nic proti tomu, aby veřejné peníze dostal třeba domov důchodců či aby soukromé organizace obhajovaly různé politické postoje. „Ať si Milion chvilek dál sbírá příspěvky od soukromých dárců. Odmítám ale, aby politické neziskovky získávaly peníze z daní, peníze od cizích vlád či od cizích občanů bez volebního práva u nás. Kdo u nás nevolí, nemá co ovlivňovat chod českého státu!“ píše rozhodně Šichtařová.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ABzf

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChvála české rozvážnosti   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 06:58:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle známého kontroverzního výroku Ústavního soudu z dubna tohoto roku je diskriminace (v tomto případě Rusů) v pořádku, pokud ní nevedou hanebné pohnutky. Důvody, které k tomu Ústavní soud vedly jsou ve stručnosti tyto.

- Lidé jsou různí a mají proto různé preference, což je přirozené a správné.

- Svojí (podnikatelskou) činností mají právo něco pozitivně ovlivňovat a něco vyjadřovat. Tato činnost jim má přinášet radost.

- Svoboda projevu a právo podnikat jsou navzájem propojené.

- Stát má co nejméně zasahovat do podnikání, zejména pokud je k němu využíván vlastní majetek.

- Státní příslušnost není diskriminační důvod (národnost sice ano, ale o té se tady nikdo nezmiňuje, pozn. aut.).

- V daném případě se nejedná o diskriminaci všech občanů Ruské federace, ale jenom těch, kteří odmítli podepsat prohlášení odsuzující anexi Krymu.

- Dr. Galén z Čapkovy Bílé nemoci odmítá léčit ty, kteří mohou zastavit války (což je zřejmě v moci každého ruského hosta, který se ubytuje v hotelu Brioni, pozn. aut.).

- Při podnikání nemá být vyloučeno projevovat politické názory.

- O diskriminaci by se jednalo, pokud by důvod odepření ubytovací služby stěžovatele byl nenávistný, zjevně svévolný či zasahující do důstojnosti jeho spotřebitele a rozlišující z některého z výše uvedených podezřelých důvodů.

- Hotel se choval předvídatelně - prohlášení o takovém omezení služeb pověsil web i vstupní dveře.

- Služba poskytovaná hotelem je zastupitelná - v centru Ostravy je řada jiných hotelů, které můžete pozdě večer s kufry obcházet a dotazovat se, jestli nemají nějaké volné pokoje.

- Ústavní soud nepřehlédl časovou souvislost mezi anexí Krymu (první polovina roku 2014) a prohlášením stěžovatele (24. 3. 2014). Nešlo tedy o svévolné a nepřípustně účelové jednání, nýbrž o bezprostřední a zřejmě i značně emocionální reakci na tuto událost (touto emocí však není nenávist, nýbrž je jí pravda a láska, pozn. aut.).

- Ústavní soud na základě výše řečeného došel k závěru, že

1) důvod omezení služby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem byl racionální a nebyl veden žádnými zavrženíhodnými pohnutkami.

2) Stěžovatel nevyužil žádný ze zákonem zakázaných či ústavně vymezených podezřelých diskriminačních důvodů.

3) Povaha poskytované služby byla taková, že zájemce o ni objektivně neměl problém najít si odpovídající alternativu, tzn. stěžovatel se nenacházel v postavení právního a ani faktického monopolu.

4) Zájmy potenciálního spotřebitele, které „byly ve hře“, nebyly existenciální, takže jejich neposkytnutím stěžovatel nemohl nikoho zásadněji ohrozit. Navíc, reakce stěžovatele na kritizovaný čin (anexe části území jiného státu Ruskou federací) se – s ohledem na jeho závažnost - nejeví ani jako nepřiměřená.

- hotel se vytčeným jednáním nedopustil nepřípustné diskriminace spotřebitele, jelikož důvody nebyly zákonem zakázané, nenávistné, ponižující ani iracionální, nýbrž byly zjevně motivovány jeho bezprostřední reakcí na protiprávní akt anexe Krymu, kdy stěžovatel právě touto formou chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s touto okupací.

- Nejvyšší správní soud předchozím výrokem (ve kterém uváděl, že se jednalo o diskriminaci, pozn. aut.) porušil svobodu podnikání a projevu podle Listiny základních práv a svobod.

Pokud bychom se řídili tímto nálezem, a tedy chtěli uplatňovat svoji svobodu projevu, něco ovlivňovat, vyjadřovat a mít z toho radost, mohli - a možná i měli - bychom před tím, než obsloužíme nebo zaměstnáme nějakého cizího státního přislušníka, vyžadovat od něj podpis listiny, odsuzující například:

Ukrajina - pácháni a nevyšetřování zločinů na Majdanu, v Oděse, Mariupolu a na Donbase, banderizaci společnosti (včetně pozdravu "sláva Ukrajině - sláva vítězům", užívaného běžnými lidmi), nepřestávající páchání dalších zločinů na Donbase, glorifikaci Bandery ukrajinskou ambasádou v ČR.

Německo - kromě zločinů v souvislosti s druhou světovou válkou též pozvání migrantů do Evropy A. Merkelovou, genocida Lužických Srbů a Polabských Slovanů, stupňující se útoky Sudeťáků vůči ČR.

Rakousko - Bílá Hora, poprava českých pánů, 300 let poroby, zažehnutí první světové války napadením Srbska a taky to, že dali světu o A. Hitlera.

Francie - zrada ČSR před 2. světovou válkou, vedení válek v Africe.

Anglie - vedení proxy válek proti národům na východě s využitím jiných států (Francie - napoleonské války, Německo - obě světové války, USA - většina válek v současnosti), zrazení ČSR, krádež našeho státního zlata.

USA - použití atomových bomb proti civilnímu obyvatelstvu, vyvolávání a vedení válek v celém světě.

Izrael - střelba na hranicích, okupace sousedních států, genocida na okupovaných územích či vyvolání migrační krize v Evropě, mimo jiné i za účelem odsunu bojeschopných mužů z území kolem Izraele a tedy usnadnění budoucího vytvoření Velkého Izraele od Eufratu k Nilu.

Naštěstí jsou Češi (čímž jsou míněni samozřejmě i Moravané a Slezané) mají víc rozumu, než Ústavní soud.

Dobře vědí, že obyčejní lidé, kteří k nám jezdí na návštěvu a za prací, jsou svými elitami obelhávání a zneužíváni stejně, jako my u nás. Místo toho, aby je obviňovali z věcí, se kterými mají společného asi tolik, jako my s vlasovcem Novotným či rusofobkou Seidlerovou, a znepřátelili si tak celý svět, dávají přednost přátelskému kontaktu a hledání společné řeči.

Pokud se jim nad sklenicí piva, nebo jinak, podaří navázat s těmito lidmi kontakt, namísto konfrontace hledají témata, na která si mohou od plic zanadávat společně.

Jestliže i přesto dojde na kontroverzní téma, nenechají si od nikoho vnucovat názory, se kterými se ztotožnit není možné, avšak ani se nenechají strhnout ke konfrontaci. Spíše se snaží celou věc zahrát do autu obecným tvrzením ("každý to vnímá podle sebe") a změnit téma.

Toto je, podle našeho názoru, znakem rozvážnosti, moudrosti a dospělosti našeho národa.

Jediné, co lze říct na závěr je to, že jak se můžeme denně přesvědčovat, takzvaní "obyčejní" lidé vysoce převyšují takzvané "elity". Howgh.

David Hilbert

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRozmařilost   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 06:44:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Každodenně čteme a posloucháme lkaní nad klimatickými změnami, o nutném omezení uhelných zdrojů, nutné výstavbě nových atomových elektráren a o opatřeních na zlepšování ovzduší. Málokdy však slyšíme o potřebě šetřit energiemi, zejména elektřinou.

Vyrábí se více a více přístrojů pro domácnost se stále náročnějšími požadavky na odběr elektřiny. Před sto lety už elektřina také lidem sloužila, ale hlavně ke svícení nebo pohonu strojů v továrnách. Dnes už si obyčejná domácnost neumí bez několika elektropřístrojů život ani představit. Domácí spotřebiče nám umelou maso, zpracují těsto, vysají prach, vyperou a usuší, vyhřejí byt, ohřejí vodu v bojleru, automaticky omyjí podlahu, a tak bych mohl pokračovat, třeba o pracích na zahradě. Lidé leniví a tloustnou, fyzický výkon při domácí práci se stává nepřijatelným, vše se ponechává strojům, a ty se stávají i předmětem potvrzujícím navenek sociální status. Opravy se nevyplácejí a všeobjímající reklama nabídne přístroj nový, dražší a v lecčems dokonalejší.

Ten starý v lepším případě putuje do kontejneru, v horším je odhozen na skryté místo do přírody. Možnost, že by mohlo dojít k úplné dlouhodobé ztrátě přísunu elektřiny mnohé ani nenapadne, bohužel ani ty nejodpovědnější ve vládě, jinak už by každý z nás dávno věděl, jak si v blackautu počínat.

Vyrábí se stále více aut, která už ani není kde odstavit. I ta se stávají ukazatelem sociálního statusu. Po městech se pohybují luxusní objemné automobily s jedním člověkem – řidičem jedoucím do práce. Na dálnici pak tento pán tvorstva využívá maximální rychlost dosahující hodně nad 200 km/hod. Na nějaké předpisy kašle, nevydával přece přes milión na to, aby se plazil stotřicítkou.

V parlamentu EU už před mnoha lety jeden anglický poslanec navrhoval, aby se zakázalo vyrábět auta s konstrukční rychlostí přesahující 150 km/hod., ale německá automobilová lobby se postarala, aby zákon nebyl přijat. Ušetřit palivo, snížit emise a zvýšit bezpečnost je nepodstatné, když jde o zisky globálních výrobců aut.

Nedávno jsme se také mohli opětně dočíst o jevu, zvaném světelný smog. Při pohledu z vesmíru se větší města jeví jako různě velké svítící tečky na mapě. Nezpůsobuje to jen pouliční osvětlení, ale zejména neúměrné množství reklamních tabulí na fasádách domů i rozměrné početné billboardy na volných prostranstvích. Nevím jak vás, ale mne žádná taková světelná reklama nepřiměla, abych si propagovaný výrobek šel koupit.

Světelná rozmařilost však není jen ve volném prostoru, ale i uvnitř budov, zejména v nových nákupních centrech. Na tamních chodbách je světla více než venku na slunci. A obchůdcích kolem jak by smet. Při tom se mnohde vystavuje zboží, které ke spokojenému životu normální člověk vůbec nepotřebuje.

Reklamní specialisté však svou práci ovládají dokonale… Hnacím motorem tržního hospodářství je zisk. Pokud však nenastavíme limity plýtvání a rozmařilosti ohrožující samu existenci života na naší planetě, skončíme zle. Když ne ještě my, tak pro naše potomky to bude znamenat definitivní konec.

Ivo Krieshofer

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponImigrace: Francie zakládá Národní úřad pro boj se záští   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 06:39:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jedním z maligních dopadů imigrace je beze sporu antisemitizmus.

Při středeční návštěvě svastikami zvandalizovaného židovského hřbitova ve Westhoffenu u Štrasburku francouzský ministr vnitra Christophe Castaner prohlásil, že byla zvandalizována Républika, a zároveň oznámil ustavení při svém ministerstvu Národního úřadu pro boj se záští. Ten má napříště koordinovat policejní a vojenské složky a mobilizovat je při vyšetřování spáchaných antisemitistických, antimuslimských a antikřesťanských činů v zemi.

Je jen paradoxem a zároveň mementem, že kdysi jeden z nejvíce laicizovaných (posvětštěných) států světa se v dnešní zmultikulturalizované zaimigrované podobě už neobejde bez takovéhoto inkvizičního institutu náboženské policie podobně jako je tomu nejteokratičtějších (islámských) státech.

Zdroj: https://www.dn.pt/mundo/franca-cria-gabinete-contra-odio-apos-profanacao-de-tumulos-judeus-11582831.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko pohrozilo, že obnoví vojenskou operaci v Sýrii   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 06:33:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecko může obnovit vojenskou operaci v Sýrii, pokud nebudou plněny dohody s Ruskem a USA, prohlásil oficiální zástupce tureckého MZV Hami Aksoy.

„Neodejdeme ze Sýrie, dokud nevyčistíme bezpečnou zónu od teroristů,“ dodal.

Diplomat uvedl, že do oblastí vyčištěných od bojovníků se již vrátilo 370 tisíc uprchlíků.

Situaci v Sýrii budou 8. ledna projednávat během setkání v Istanbulu prezidenti Vladimir Putin a Tayyip Erdogan, uzavřel Aksoy.

Turecký ministr zahraničních věcí Mevlüt Çavuşoğlu již 18. listopadu prohlašoval, že Ankara může obnovit operaci Pramen míru, pokud Rusko a USA neodsunou kurdské jednotky 30 km od hranice.

Oficiální zástupce Ministerstva obrany RF Igor Konašenkov na toto prohlášení odpověděl, že je v rozporu s urovnáním konfliktu.

Generálmajor prohlásil, že Rusko zcela splnilo a nadále plní ustanovení sočinského memoranda z 22. října.

Ankara oznámila 9. října zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie s cílem vytvoření hraničního pásma. USA zavedly sankce proti Ankaře, ale odvolaly je poté, co se viceprezident Mike Pence dohodl s Erdoganem o vytvoření bezpečnostní zóny jižně od syrsko-turecké hranice, kterou bude kontrolovat Ankara.

Prezidenti Ruska a Turecka přijali 22. října během setkání v Soči memorandum o společných akcích k urovnání situace na severovýchodě Sýrie. V souladu s dokumentem vstoupila následující den do oblastí hraničících s 30kilometrovou bezpečnostní zónou ruská vojenská policie a syrští pohraničníci.

Čtyřstranná jednání o Sýrii

V únoru se bude v Istanbulu konat čtyřstranný summit, který se bude zabývat situací v Sýrii. Kromě Turecka se ho zúčastní Francie, Německo a Británie. Poslední čtyřstranná schůzka se konala tento týden 3. prosince v Londýně během summitu NATO. Erdogan na ní uvedl, že se Turecko ze Sýrie nestáhne, dokud v bezpečnostní zóně nebude zajištěn mír.

„Vstoupili jsme sem, abychom dosáhli míru, a ten mír tu nastolíme,“ uvedl po schůzce turecký prezident.

Erdogan své evropské protějšky rovněž zkritizoval za podporu kurdských Lidových obranných jednotek (YPG), které Ankara považuje za teroristickou organizaci. Kurdské milice však zásadním způsobem přispěly k porážce Islámského státu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AByB
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerické blokování jednání o ověřovacím protokolu pro Smlouvu o zákazu biologických zbraní vážně ovlivňuje efektivnost současného systému kontroly a nešíření zbraní   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 06:29:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí paní Hua Chunying 6. prosince na tiskové konferenci v reakci na dlouhodobé americké blokování jednání o ověřovacím protokolu pro Smlouvu o zákazu biologických zbraní poukázala na to, že důvody Spojených států nejsou pochopitelné. Takové jednostranné jednání s dvojitými standardy vážně ovlivňuje efektivnost současného systému kontroly a nešíření zbraní.

3. prosince se podle zprávy konala ve švýcarské Ženevě konference členských zemí Smlouvy o zákazu biologických zbraní 2019. Většina ze 183 členských zemí podpořila jednání o ověřovacím protokolu s cílem posílit kontrolní mechanismus, ale Spojené státy toto jednání zablokovaly.

Hua Chunying řekla, že Spojené státy blokují toto jednání už uplynulých dvacet let. Důvodem Spojených států je, že by kontrola biologického odvětví pravděpodobně ohrozila jejich státní zájmy a obchodní tajemství. V oblasti mezinárodní bezpečnosti, odzbrojení a nešíření zbraní Spojené státy opakovaně projevují jednostrannost a dvojité standardy, což vážně ovlivňuje efektivnost současného systému kontroly a nešíření zbraní.

Hua Chunying zdůraznila, že Čínská lidová republika stále podporuje cíl Smlouvy o zákazu biologických zbraní. Čína je ochotna posílit společně s mezinárodním společenstvím spolupráci při zajišťování biologické bezpečnosti a při budování společenství osudu lidstva v oblasti globální biologické bezpečnosti.

tk
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínský zástupce v OSN vyzval členy Rady bezpečnosti, aby udržovali jednotu a spolupráci   
Pridal tk Sobota 07 prosinec 2019 - 06:27:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský zástupce v OSN Zhang Jun ve čtvrtek uvedl, že Rada bezpečnosti OSN má primární odpovědnost za udržování světového míru a bezpečnosti. Členové Rady bezpečnosti musí udržovat jednotu a spolupráci.

Americký prezident Donald Trump se téhož dne setkal v Bílém domě se zástupci některých členských zemí Rady bezpečnosti OSN. Během setkání Zhang Jun řekl, že posilování spolupráce, udržování solidarity, podpora světového míru a zajišťování mezinárodní bezpečnosti a rozvoje jsou společná odpovědnost členských států.

Rada bezpečnosti OSN odpovídá za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a je jednou z hlavních agentur OSN. Rada bezpečnosti má celkem 15 členů, z nichž Čína, Francie, Rusko, Spojené království a Spojené státy jsou stálými členy a zbývajících 10 členů je nestálých. V prosinci jsou Spojené státy předsedající zemí Rady bezpečnosti OSN.

tk
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2158 sec,0.0554 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,808kB