Úterý 17 prosinec 2019
Důchodový problém je řešitelný   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 18:41:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skutečnost, že obyvatel Česka bude ubývat a v průměru budou nadále stárnout, není nijak překvapující. Po roce 2050 bude až 30 procent lidí v Česku v seniorském věku. Průměrný věk stoupne o pět let a dětí se bude rodit méně. Jaký bude dopad na důchodový systém?

Jak se říká, na každém šprochu, pravdy trochu, což neznamená, že tuto ne zrovna potěšující skutečnost nelze brát vážně. Tento předpoklad má z dnešního pohledu reálné opodstatnění, současný stav a předpokládaný vývoj tomu zcela fakticky nasvědčuje. Jaké hlavní negativa v této souvislosti lze od tohoto stavu očekávat?

1) Pokud se nezmění, lépe řečeno, neposílí současný fond a systém financování důchodového zabezpečení, bude to znamenat nedostatek finančních prostředků na výplaty důchodů.

2) Vznikne nedostatek míst v pečovatelských službách, tj. v domovech pro seniory a podobných zařízeních.

3) Bude pokračovat úbytek počtu obyvatel Česka, republiky, resp. obyvatel nebude přibývat. Podle odhadu má být za cca 50 let počet obyvatel České republiky cca 7,5 milionu, tedy méně o téměř 3 miliony obyvatel a tento trend má nadále pokračovat.

To vše za předpokladu, že politická reprezentace a další státní orgány nepřijmou a nezrealizují taková opatření, aby se tomu dalo když ne zabránit, pak alespoň tyto negativní dopady účinně zmírnit. V této problematice budou hrát primární, tedy rozhodující roli finance a to jak pokud jde o systém důchodového zabezpečení, tak v otázce domovů pro seniory, pečovatelských a dalších služeb. Důležitou roli mohou sehrát také finance pro potřeby demograficky udržitelného stavu obyvatelstva v Česku a v oblasti porodnosti. Jinými slovy to znamená větší zainteresovanost státu a vyšší finanční podpora rodinám při narození dítěte, resp. v jejich dalším vývoji a péči.

Zde nepochybně vyvstane otázka či problém, kde nalézt finanční zdroje na pokrytí těchto potřeb. Je však také všeobecně známo, že naše ekonomika má v poslední době relativně slušné výsledky, což by naznačovalo jisté možnosti. Jde však o dlouhodobou záležitost, je proto zapotřebí počítat s případnými krizovými či neočekávanými situacemi, které mohou pozitivní stav české ekonomiky ovlivnit. Přesto se i dnes jisté reálné možnosti k úsporám nabízejí a proto není od věci se některými z nich blíže zabývat. Tak například:

- Nezvyšovat výdaje na příspěvcích pro NATO, neboť se nejedná o žádnou humanitární podporu či podobné záležitosti, ale o cílené vyzbrojování vojsk severoatlantického paktu navíc s pokryteckým důvodem na údajné posílení bezpečnosti států-členů NATO, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o přípravu na plánovaný útok na Rusko.

- Uzákonit osobní hmotnou zodpovědnost volených politiků, členů vlády, všech ekonomických a jiných pracovníků (resp.zaměstnanců) státních orgánů, v jejichž pravomoci je práce a manipulace s finančními prostředky a všude tam, kde se o financích bez osobní odpovědnosti, rozhoduje.

- Nezvyšovat platy, příjmy poslanců, senátorů a dalších pracovníků veřejné a státní správy,

- Neumožnit (odmítat) přijímání imigrantů z akcí řízených EU, na jejichž pobyt jsou vynakládány značné finanční prostředky, které se nedostávají českým občanům v různých, zvláště při zdravotních a jiných závažných situacích,

- Výrazně snížit počet nechvalně známých tzv.„neziskovek“, tedy neziskových organizací, snížit, nejlépe zcela zastavit přidělování dotací těmto „neziskovkám“, z nichž převážná část ani zdaleka nevykazuje činnost či potřebnou efektivitu, jak se od nich očekává. - Omezit či zrušit dotace uměleckým subjektům jako jsou divadla, festivaly a podobné aktivity, jak zrušení dotací (jiným) doporučuje pan Jan Hrušínský, principál Divadla na Jezerce.

- Urychleně dokončit nepřiměřeně dlouhé soudní řešení trestně právního jednání pana Zdeňka Bakaly ve věci bytů OKD, exekučně vymáhat navrácení Bakalův neoprávněný zisk.

Jistě to ani zdaleka nemusí být vše, kde by se při dobré vůli nalezly ještě další úspory a hlavně možnosti, jak nadále zamezit nehospodárném nakládání s finanční prostředky, nezodpovědnému jednání, plýtvání, rozkrádání, podvodnému jednání a podobným věcem, kterých se dopouští politici a značná část lidí ve státní a veřejné správě, kteří nejsou vázání žádnou hmotnou zodpovědností za jim svěřené finanční prostředky a nakládání s nimi, stejně však nejsou zodpovědni za benevolentní až lajdácký přístup k práci, čímž připravují stát o desítky a sta miliard ročně.

Zbývá jen, aby se touto důležitou a neodkladnou problematikou někdo ze zodpovědných politických činitelů zabýval, aby se věci také řešily, ne se o nich vedly jen plané řeči a mnohdy ani to ne!

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den výročí Hitlerova příkazu k vyhlazení Židů!   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 05:06:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den výročí Hitlerova příkazu k vyhlazení Židů! Německo se znovu probouzí do nové epochy, kde vojáci Wehrmachtu a jednotek SS budou znovu oslavováni jako obránci Evropy před komunismem, bolševismem a především Ruskem! Současné procesy v Evropě na přepisování dějin nebudou probíhat odděleně v jednotlivých zemích, ale budou mít charakter společné vlny, která bude přepisovat dějiny, učebnice, školní osnovy, novinové titulky a veškeré mediální a politické projevy! A starosta z Prahy, známý v Rusku už jako “Borat z Čech”, který chce pověsit ruského ministra zahraničí, zahájil hybridní válku proti Rusku!

Německá a posléze i všechna světové média přinesla včera informaci, že v noci nad ránem 12. prosince se někdo pokusil na berlínském hřbitově Invalidenfriedhof (Hřbitov invalidů) vykopat z neoznačeného hrobu ostatky bývalého Říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava, SS Obergruppenführera a generála říšské tajné policie Reinharda Heydricha. K pokusu o vykopání ostatků došlo v noci nad ránem 12. prosince, kdy si vykopaného hrobu ráno při pravidelné obchůzce všiml správce hřbitova. Podle německých médií nebyl výkop ani 30 cm hluboký, kdokoliv se o otevření hrobu pokusil, tak buď neměl dostatek času, nebo přecenil své síly. Ostatky Reinharda Heydricha tak zůstaly na svém místě, ovšem je velmi pravděpodobné, že cílem nebylo vykopání ostatků ze země, ale mediální vzkaz a vyslání symbolu.

Otevření hrobu, resp. náznak jeho otevření, totiž přišlo 12. prosince. Pokud se nezajímáte o nacistickou historii, tak vám toto datum asi moc neřekne, nicméně toto datum patří k nejdůležitějším bodům III. Říše. Dne 12. prosince 1941 totiž Adolf Hitler svolal do Říšského kancléřství v Berlíně všechny své věrné. Přítomny byly všechny špičky nacistické moci v čele s Heinrichem Himmlerem a Josephem Goebbelsem. Jak bylo zaznamenáno přímo Goebbelsem do jeho deníku, na této schůzce, která proběhla přímo v Hitlerově soukromé pracovně, se Adolf Hitler rozhodl, že je potřeba Židy vyhladit, doslova zamést s nimi. Joseph Goebbels do deníku zachytil přímo Hitlerův postoj, kde znovu odhaluje, kdo rozpoutal světové války. Goebbels si poznamenal:

Co se týče židovské otázky, Führer se rozhodl vyhladit všechny. Prorokoval Židům, že pokud znovu přinesou světovou válku, zažijí své vlastní zničení. Nebyla to jen věta. Světová válka je tady a nutným důsledkem musí být zničení Židů.

Tato schůzka rozhodla o tom, že Německo definitivně ruší se světovými sionisty a Domem Rothschild smlouvu Haavara, která ve 30. letech byla programem Hitlerovy vlády a zástupců Světového sionismu o tom, že Židé budou z Německa vystěhováni do Palestiny, kde nakoupí pozemky za peníze utržené z prodeje svých majetků v Německu. Program měl ale jednu vadu na kráse, zájem o vystěhování do Palestiny měla jen malá a zanedbatelná hrstka Židů v Evropě, protože Palestina byla a dodnes je v podstatě polopoušť, kde je nedostatek vody, orné půdy a v žádném případě se nelze na tehdejší Palestinu dívat jako na dnešní Izrael.

Židé v Německu smlouvu Haavara odmítli a označili ji za “zlo z Londýna”, byl to totiž plán, jak se Dům Rothschild chtěl dostat k majetkům Židů v Německu nenásilně. Rothschildové nakoupili v Palestině pozemky a předraženě je chtěli prodat Židům v Evropě. Ti na to ale nepřistoupili. Peníze na odkupy majetků v Německu od Židů měly poskytovat právě britské banky Domu Rothschild, které měly Říšské bance na tyto odkupy poskytovat krytí a Rothschild organizoval nákupy pozemků v Palestině. Jenže Židé v Německu to ale odmítli jako zlodějinu. Pozemky byly bez vodních zdrojů a bez orné půdy, úplně bezcenné. Plán Haavara definitivně selhal.

Heydrichův hrob v Berlíně někdo částečně vykopal přesně na den výročí Hitlerova oznámení v Říšském kancléřství o konečném řečení židovské otázky

Právě v tento den 12. prosince 1941 tak v Berlíně bylo definitivně rozhodnuto, že Německo se Židů zbaví. A ihned o měsíc později, dne 20. ledna 1942 proběhla konference ve Wannsee, kde se už dojednávaly jenom podrobnosti a samotná logistika celého procesu likvidace Židů. Nešlo přitom o Židy, ale o jejich majetky. Dům Rothschild neposkytl NSDAP a Adolfu Hitlerovi peníze na volby a na kampaně, aby se stal vůdcem, jen tak zadarmo. Adolf Hitler měl rozpoutat válku proti Sovětskému svazu a zajistit Domu Rothschild kontrolu nad obrovskými zdroji SSSR a majetky ruských Židů.

To, co se nepovedlo Rothschildům kvůli předčasné smrti jejich agenta Vladimira Iljiče Lenina v Rusku v roce 1924, měl napravit Adolf Hitler a jeho Wehrmacht, který měl Domu Rothschild získat veškerý přístup ke zdrojům v Rusku. Smlouva Haavara byl německý pokus na pokyn Rothschildovy banky, jak obrat německé Židy o majetky výměnou za písek a poušť v Palestině. Nikdo se nemůže divit, že to němečtí Židé odmítli, protože se nejednalo o výhodný obchod. Tím si ale podepsali rozsudek smrti. Jejich majetky už totiž v té době patřily v Německu, naproti gigantickým úvěrům německé vlády u Rothschildových bank, někomu úplně jinému.

Datum 12. 12. 1941 je tak historickým klíčovým datem, kterým Německo definitivně odstoupilo od smlouvy Haavara a přistoupilo na plán konfiskace židovských majetků v celé III. Říši a původní majitelé těchto majetků, tedy Židé, museli být zlikvidováni. Tento den znamenal vyhlášení války mezi židy a Židy, od tohoto dne jedni židé, kteří ovládali světový sionismus, likvidovali skrze svého sponzorovaného agenta Adolfa Hitlera jiné židy.

A tak nacistické Německo, které vzniklo díky mohutným investicím a dotacím židovské Rothschildovy pařížské banky do NSDAP, Adolfa Hitlera a jeho volebních kampaní od roku 1929, provádělo exterminaci jiných Židů, kteří měli tu drzost, že se nechtěli nechat za pár šupů na základě smlouvy Haavara vystěhovat do malebného prostoru pouště a polopouště v Palestině. A právě tento den historicky je i v zednářských lóžích označovaný za výstřel, který spustil válku mezi bratry ve víře.

Čeští europoslanci se rozhodli vyhlásit Rusku hybridní válku, její součástí bude i přepisování dějin a učebnic proti Rusku a proti Sovětskému svazu. Heydrich se brzy dočká uznání jako Bandera na Ukrajině

A právě na den tohoto výročí někdo v Berlíně otevře hrob Reinharda Heydricha, který stál v čele projektu Konečného řešení židovské otázky. Je to na jedné straně provokace, která má ukázat, že v Německu a obecně v Evropě se nacisté a přinejmenším duch nacistů opět vrací.

Všude vidíme přepisování dějin, dokonce i v České republice jste toho svědky, jak šéf kontrarozvědky BIS úkoluje ministra školství, jak mají vypadat školní učebnice bez ruského výkladu dějin, čeští europoslanci v EU parlamentu hlasují pro usnesení, které staví Německo a Sovětský svaz společně do role viníků, kteří rozpoutali II. sv. válku, v Česku se chystá odstraňování pomníků sovětských maršálů a místo nich se budou stavět pomníky kolaborantům a Vlasovcům. A najednou slyšíte a čtete, že se někdo v Berlíně na hřbitově pokusil otevřít hrob Reinharda Heydricha, a to přímo v den výročí legendární schůzky Adolfa Hitlera s ostatními špičkami říšské moci, kde Adolf Hitler rozhodl o konečném řešení Židovské otázky.

Česká média včera uvedla, že neoznačený hrob na berlínském hřbitově Invalidenfriedhof je prý těžko dohledatelný a o jeho poloze vědí jen zasvěcení. Nevím, jestli novináři jsou dnes tak tupí a naivní, ale lokace a poloha hrobu Reinharda Heydricha je velmi dobře známá. Heydrichův hrob leží v sekci A hned vedle hrobu slavného pruského generála Bogislava Friedricha Emanuela von Tauentziena, pruského generála z dob napoleonských válek. V roce 1942 byl Heydrichovi postaven vedle hrobu pruského generála zděný katafalk, u kterého držela stráž dvojice vojáků SS.

V květnu 1945 byl katafalk zbourán sovětskými vojáky a na místě zbyly jen základy, i když Heydrich chtěl jen obyčejný hrob s dřevěným křížem, jak uvedla jeho žena Lina v pamětech. Dřevěný kříž na hrobu sice zpočátku měl, ale jen pár týdnů, Adolf Hitler nařídil, že musí mít hrob odpovídající jeho významu. A tak byl vybudován dočasný zděný katafalk, až po válce měla být na místě vybudována velká hrobka, ale na to už nedošlo. Dnes již na místě zděné základy katafalku nenajdete, protože celý prostor byl zavezený několika centimetrovou vrstvou zeminy a zatravněn. Na místě však přesto něco zůstalo, spodní podstavec hlavního náhrobku, který kdysi tvořil čelo katafalku a dnes trčí z trávníku. Hrob se potom nachází na místě za tímto soklem. Po Heydrichovi je dokonce pojmenována i nedaleká hospoda přes řeku, hned naproti hřbitovu, která se jmenuje “U Reinharda”.

Čeští europoslanci se rozhodli vyhlásit Rusku hybridní válku, její součástí bude i přepisování dějin a učebnic proti Rusku a proti Sovětskému svazu. Heydrich se brzy dočká uznání jako Bandera na Ukrajině

Nechci být zlým prorokem, ale přijde den, kdy se jméno Reinharda Heydricha bude uctívat a velebit stejně, jako se dnes uctívá a velebí jméno Stěpana Bandery na Ukrajině, nebo generála Andreje Vlasova v Praze. Jakmile se začnou ve společnosti objevovat politici a starostové, kteří na sociálních sítích otevřeně říkají, že esesáci nebyli špatní, protože bojovali proti ruským švábům, a pokud společnost proti tomu nevystupuje, pokud vidíte, že policie nekoná, státní zastupitelství nekoná, ministerstva nekonají, vláda mlčí, tak to znamená, že nazrál čas a je potřeba otevírat hroby a vynášet zločince na světlo jako hrdiny, kteří bojovali proti bolševismu a proti Rusku.

Jistě jste zaregistrovali v bulváru, že Pavel Novotný včera poskytl ruské televizi Zvezda rozhovor, kde mj. uvedl, že až dobude Rusko, tak osvobodí v Rusku všechny politické vězně a ministra zahraničí Sergeje Lavrova oběsí. Toto uvedl pro ruskou televizi. Tohle není recese, drsný humor, ani provokace. Tohle, co předvádí Pavel Novotný, je součástí hybridní války proti Ruské federaci. Ve chvíli, kdy zvolený politik mluví o válce s Ruskem, o jeho dobytí a o věšení ministra zahraničí, tak to znamená, že se otevírají nacistické hroby, už nejen obrazně, ale doslova.

Drang nach Russland a Pavel Novotný jako Borat z Čech

Ten symbol z berlínského hřbitova je signálem, že už je čas. Symbol návratu nacismu, symbol návratu bojovníků SS proti bolševismu a proti Rusku. Drang nach Russland je zpět. Rusové to zatím vracejí Čechům symbolicky během hokeje, když organizátoři Euro Hockey Tour v Rusku zahráli české reprezentaci hymnu Kazachstánu, což je typický ruský vzkaz a odkaz na kultovní film Borat, který zesměšňuje národ Kazachstánu. Pavel Novotný totiž má v Rusku přezdívku “Borat z Čech” a lze si tudíž domyslet, že organizátoři Euro Hockey Tour v Rusku to takto vracejí Čechům skrze české hokejové reprezentanty. Jak už jsem psal minule, je to válka proti Rusku, která má zatím jen studené obrysy, zatím se ještě nestřílí a nelétají rakety. Ovšem létají už drsná slova o věšení ruských politiků českými okupanty z Řeporyjí, až porazí Rusko.

Tento Borat z Řeporyjí ovšem není komediant, funguje totiž jako zkušební balónek na veřejnost, kterým je testováno, co všechno česká veřejnost snese, jestli už je ryba pečená. A podle všeho, podle nulových reakcí politiků, vlády, orgánů státu a koneckonců i většinové české veřejnosti, je česká ryba už pečená, má totiž hnědou barvu, která se objevuje nejen v barvě košil a kalhot Mikuláše Mináře, ale i v hlavách českých politiků. Hnědou barvu teď razí nejen Pavel Novotný, ale komplet i všichni čeští europoslanci, s výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM, která jako jediná hlasovala proti usnesení EU parlamentu o tom, že Sovětský svaz je spoluviníkem vypuknutí II. sv. války. A proto i české soudy vrací v restitucích zámky a majetky vdovám po Sudeťácích a vojácích Wehrmachtu.

Česká politika vůči Rusku nebezpečně “hnědne” a už je dovoleno velebit kolaboranty, nacisty i esesáky, jen když bojovali proti ruským švábům

Velebit nacisty bylo dříve trestné, nevídané, neslýchané. Dnes je to naopak žádoucí, pakliže se to podloží argumentem, že Wehrmacht a oddíly SS bojovaly proti ruským švábům. Hnědé košile, hnědé rajtky, jáhnové ze Sudet na pódiu Milionu chvilek na Letné, německé neziskovky v ČR, česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu, Miroslav Kalousek litující odsunu sudetských Němců v roce 1945, pomníky Vlasovcům a sudetským Němcům v Jizerkách, kteří padli na Východní frontě během Drang nach Russland. Může vám to připadat jako izolované a nesouvisející kauzy, ale to je omyl.

Tyto jednotlivé kauzy vytváří hrozivou ucelenou mozaiku vzrůstajícího nacismu v ČR, který navíc neadoruje nacionální nacismus, ale ten německý. České chucpe, na které celý národ dojede. Vynášení Heydricha z hrobu je tak vzkazem, že v Evropě se mění doba a výklad dějin, zločinci se pomalu stanou hrdiny.

Stěpan Bandera, Andrej Vlasov, Reinhard Heydrich, brzy K. H. Frank a další. Po 30 letech od sametu je už normální, když starosta hájí esesáky, protože bojovali proti ruským švábům. A po 30 letech bývalý lidovec Miroslav Kalousek lituje odsunu sudetských Němců. Zdá se vám to šílené? Ne, prostě jenom dozrál čas jako ovoce na stromech v sadu. Ty plody sadu po 30 letech teď pouze jenom sklízíme.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKam směřují Bakalova média?   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 04:46:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bakalova média rozjela v minulých dnech kampaň proti Číně a Rusku. Do ní se zapojují také jednotliví politici ze stran pravice anebo se k pravici hlásící (Drahoš, Hilšer ad.). A dokonce i představitelé státní správy, kteří by měli zůstat úplně v klidu. Zejména šéf BIS Koudelka řádí a přitom perlí. Ve svých vyjádřeních ovšem nevědomky, ten chytrý pán, popírá hlavní argumenty, na základě kterých se mainstreamová média v Evropě a v Americe zasazují za razantní navýšení vojenských výdajů v důsledku údajné ruské vojenské hrozby.

Na stránkách Aktuálně.cz Koudelka velmi komicky zdůvodňuje, proč se prý vlastně snaží Rusko šířit dezinformace, aby destabilizovalo státy uvnitř EU a NATO. Prý je tomu tak proto, že Rusko nemá dostatečnou ekonomickou sílu k tomu, aby si vytvořilo „odstrašující vojenský potenciál, který by mohl konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance“. Ano, Koudelka má naprostou pravdu. Potvrzuje jen to, co dlouhé roky říkám já. Rusko vynakládá na zbrojení každý rok zhruba desetinu toho, co Spojené státy. A s nějakými šedesáti miliardami dolarů, které dává každoročně na zbrojení je na tom zhruba stejně jako Británie a o něco hůře nežli Francie. Tedy jinak řečeno, tyto tři země, evropské velmoci, vynakládají zhruba stejné peníze na zbrojení. Takže proč se vlastně Ruska bát? Proč zbrojit tak masivně, jak to chce Trump? Prostě Koudelka to hezky vysvětlil.

Ani on asi nevěří, že by jakákoliv dezinformační kampaň Ruska zabrala natolik, aby byly ovlivněny výsledky voleb v jednotlivých státech EU a NATO tak, aby posílily pozici tzv. proruských kandidátů. Jsou to pohádky a pindy paní Mindy.

Koudelka je zcela nekompetentní a možná by si neměl nechat plést tolik hlavu pracovníky amerických zpravodajských služeb. A měl by asi dělat nějakou klidnější práci, třeba knihovníka Národní knihovně anebo kustoda v Národním technickém muzeu. Prostě Zeman má, pokud jde o Koudelku pravdu.

Další „hovorka“ je předseda poslaneckého klubu Pirátů J. Michálek. Podle něj se chce P.Kellner "pokoutnými metodami za čínské peníze vměšovat do politiky". No, prostě hrůza... Již v minulém týdnu jsem si všiml, že Bakalova média a také Piráti v dojemné shodě spustili protičínskou kampaň. Rozpory v pražské radniční koalici jsou už totiž tak hluboké, že se její jednotliví členové nebojí mluvit otevřeně o neschopnosti pirátského primátora zastávat jeho úřad. A tak se Piráti připojili k bakalovskemu honu na čarodějnice, pardon, na Číňany.

Kdo má jiný názor, než „my, demokraté“, přátelé pražské kavárny, musí být exemplárně vykostěn. Nejlépe mu zastavit inzerci pro jeho médium, jak to totalitně požaduje senátor Drahoš. Když se zastaví financování, tak se zastaví i médium. A budeme tu mít zase jen tu jednu jedinou pravdu, protože „my“, přátelé pravdy a lásky, peníze máme. A kdyby došly peníze soukromníkům, tak přeci máme peníze daňových poplatníků v Českém rozhlase a v České televizi.

Myslím, že pan předseda Michálek by měl, pokud se jeho stihomam Čínou a čínským Home Creditem bude stupňovat, navštívit Modrou lagunu, známého psychiatra Jana Cimického, který mu snad dokáže v jeho duševním traumatu ulevit. Je zajímavé, že všechny ty borce, kteří dostali příležitost vyjádřit své názory v Bakalově Aktuálně.cz vůbec nevzrušuje, že Bakala nejméně deset let používá, jako svou PR agenturu firmu Bison & Rose. A stejně tak tato agentura radila či dokonce ještě radí s PR generálnímu řediteli ČT Dvořákovi...

Takže pane Michálku, až budete dělat vyšetřovací parlamentní komisi, nezapomeňte také kromě aktivit jakési PR agentury, která cosi dělala pro Home Credit, také věnovat svou vzácnou pozornost například firmě Bison & Rose a dalším firmám, které se tu více nebo méně snažily ovlivňovat veřejný prostor i činnost politiků. Je přeci známo, že zakladatelé firmy Bison & Rose úzce spolupracovali také s bývalým premiérem B. Sobotkou a bývalým ministrem vnitra M. Chovancem. I to by asi bylo dobré prolustrovat.

Budeme lustrovat postupně premiéra Babiše v jeho kauzách a pseudokauzách, prezidenta za jeho údajně kladný vztah k novičoku. A budeme hledat nitky a další nitky, které budou ve fantazii politických magorů prokazovat krátká spojení kohosi s Číňany a Rusy. A zejména se zaměříme na ty, kteří si zachovali na česko-ruské a česko-čínské vztahy standardní, realistický pohled.... Tedy takový, jaký je obvyklý např. v Německu, Británii či Francii. V těchto vztazích nejde totiž o ideologii, ale o byznys.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický časopis sestavil hodnocení nejmocnějších zemí světa   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 04:30:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Časopis U. S. News zveřejnil žebříček nejmocnějších zemí. V trojici lídrů figurují USA, Rusko a Čína. Následují Německo, Velká Británie a Francie. Česká republika zaujala 68. místo a Slovensko 77. místo.

Podle novinářů jsou nejmocnější země světa také ty, které důsledně dominují novinám, mají velký vliv na politické scéně a hrají klíčovou roli při utváření globálních ekonomických modelů. Jejich zahraniční politika a vojenské rozpočty jsou nábožensky sledovány. Když něco slíbí, alespoň někteří v mezinárodním společenství důvěřují, že budou držet slovo.

Žebříček roku 2019 byl vytvořen společně se skupinou BAV Group, člen světové marketingové komunikační společnosti VMLY&R a Whartonovou školou Pensylvánské univerzity, je založen na průzkumu, při kterém bylo 20 000 lidí ze čtyř regionů dotázáno, aby charakterizovali 80 zemí v souladu se specifickými atributy.

Mocenský žebříček je založen na pěti atributech, které souvisejí se sílou země: lídr, hospodářsky vliv, politicky vliv, silné mezinárodní aliance a silná armáda. Skóre Power subranking mělo v celkovém hodnocení nejlepších zemí 8 procent.

Letos se nic v devíti zemích, které byly nemocnější v minulém roce, nezměnilo.

Spojené státy, které jsou vnímány jako nejmocnější země, mají největší světovou ekonomiku a největší vojenský rozpočet.

Rusko a Čína, další dvě země považované za nejmocnější, patří mezi čtyři země, které mají největší vojenský rozpočet. Po prvních třech jsou Německo, Velká Británie, Francie a Japonsko – země, které mají velké ekonomiky a poskytují vysoké částky mezinárodní pomoci. Izrael a Saúdská Arábie, které získaly osmé a deváté místo, vynakládají vyšší procento svého HDP na vojenské výdaje než USA. Jižní Korea se posunula o jedno místo.

Mezi zeměmi s nejmenším vlivem na světě jsou Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Slovensko se umístilo na 77. místě. Letos se Česká republika posunula o jedno místo a zaujímá 68. místo.

Zdroj: U.S.News
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Užiteční idioti.“ Mediální expert se vysmál ČT a politikům za šíření fake news o Petru Kellnerovi   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 04:26:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Petr Štěpánek okomentoval dění posledních dní okolo miliardáře Petra Kellnera. Jedná se o podnikatelovi aktivity v Číně a události okolo koupě televize Nova skupinou PPF.

„Musím se smát, když slyším, jak Česká televize šíří fake news o tom, že si nejbohatší Čech Petr Kellner najal „píárovou“ agenturu na propagaci Číny. Ono je to totiž přesně obráceně. V okamžiku, kdy vešlo ve známost, že PPF kupuje Novu, na Kellnera a spol. si najali marketingovou agenturu, která proti němu už několik týdnů vyrábí diskreditační materiály. Ostatně i na Facebooku se objevují už nějakou dobu. A nejen tady,“ napsal bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Petr Štěpánek na svých sociálních sítích.

Podle jeho názoru se aktuálně do mediální kampaně proti Petru Kellnerovi zapojila i Česká televize a „užiteční idioti“ z řad politiků.

„Nyní se tedy do téhle antikellnerovské kampaně zapojila také veřejnoprávní televize a užiteční idioti z řad politiků, a to pod taktovkou rádoby žoviálního Moravce, zpovykané Fridrichové a sedmilháře Rosího. Už chybí jen záchodový rváč Wollner. Ale třeba to zítra v Reportérech ČT dohoní. Tohle nevymyslíš!“ dodává mediální expert.

PPF Petra Kellnera kupuje televizi Nova

Skupina PPF Petra Kellnera na konci října informovala, že podepsala smlouvu o koupi se společností CME, kam patří i česká televize Nova. Dohoda má hodnotu 48 miliard korun. Sám Kellner v této souvislosti prohlásil, že usiluje o synergii mezi tvorbou mediálních obsahů a jejich distribucí. Společnost v souvislosti s dohodou zmínila, že usiluje o doplnění svého telekomunikačního byznysu ve střední Evropě.

„PPF Group N.V. oznamuje, že prostřednictvím svých dceřiných společností podepsala dohodu se společností Central European Media Enterprises Ltd. o jejím plném převzetí,“ informovala v minulosti tisková mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

Koupě televize Nova ze strany Petra Kellnera zneklidnila některé převážně pražské neoliberály, neboť sám Kellner se předtím ve výroční zprávě PPF přihlásil ke konzervativním hodnotám.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AHcm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin a Merkelová projednali energetickou bezpečnost EU   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 04:12:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin telefonicky diskutoval s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o otázkách zajištění energetické bezpečnosti zemí EU. Informuje o tom tisková služba Kremlu.

„Otázky, které se týkají spolupráce v plynárenství a také energetické bezpečnosti EU, byly rovněž dotčeny, a to i v souvislosti s vyhlídkami na tranzit ruského zemního plynu přes Ukrajinu po 1. lednu 2020 a implementaci projektu plynovodu Nord Stream 2,“ praví se ve zprávě.

Dodává se, že se strany dohodly, že budou udržovat kontakty na různých úrovních.

K rozhovoru došlo na základě iniciativy Berlína.

Další priority

„Pozitivní hodnocení bylo dáno výsledkům v normandském formátu summitu konaného v Paříži 9. prosince, na němž byly odsouhlaseny některé kroky na realizaci minského komplexu opatření, což je nesporným základem pro urovnání na jihovýchodě Ukrajiny,“ stojí ve zprávě.

Během telefonických jednání byl zvláštní důraz kladen na libyjskou krizi.

„Byla zaznamenána důležitost zabránění dalšímu prohloubení situace a potřeba obnovení mírového dialogu. Vladimir Putin zopakoval připravenost Ruska na pokračovat v podpoře zprostředkovatelských úsilí v tomto směru ze strany Německa a OSN,“ praví se ve zprávě.

Co ještě zajistí energetickou bezpečnost Evropy

Loni tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že plynovod Turecký proud přispěje k pozitivnímu přínosu pro evropskou energetickou bezpečnost.

„Je to skutečný přínos pro energetickou bezpečnost, protože ve velmi krátkém čase tento plyn půjde nejen do Turecka a přispěje nejen k rozvoji turecké ekonomiky, ale půjde dál k evropským spotřebitelům,“ zdůraznil Peskov v rozhovoru pro televizní kanál Rossija 1.

Dodal, že to není populistický přístup k energetické bezpečnosti v Evropě a že v současné době má mnoho zemí zájem, aby přes jejich území procházela nějaká část plynovodu.

Projekt Turecký proud zahrnuje výstavbu plynovodu, který se skládá z dvou linií o kapacitě 15,75 miliard metrů krychlových. První linie je určena na dodávky plynu tureckým spotřebitelům, druhá na dodávky plynu do zemí jižní a jihovýchodní Evropy.

Hodnocení jednání normanské čtyřky

Minulý týden jsme informovali o tom, že předáci zemí normandské čtyřky Vladimir Putin, Angela Merkelová, Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj přijali společné komuniké na základě výsledků schůzky v Paříži.

Při komentáři výsledků summitu prezident Ruska Vladimir Putin označil jednání za „velmi užitečná“. Poděkoval také lídrům, kteří se jednání zúčastnili. Poznamenal přitom, že v závěrečném komuniké po schůzce předáků zemí normandské čtyřky byla zdůrazněna bezalternativnost bezpodmínečného plnění minských dohod.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci po summitu prohlásil, že na urovnání situace na východě Ukrajiny záleží stabilita evropského kontinentu a výstavba nové architektury.

Účastníci summitu se domluvili, že se budou držet Steinmeierovy formule, prohlásila ze své strany kancléřka SRN Angela Merkelová. „Došlo k tomu díky statečnosti Ukrajiny, protože jde o Steinmeierovu formuli, to je velmi zajímavé… Jde o to, v jaké posloupnosti realizujeme různá opatření,“ pronesla.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AGP2
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Macau je úspěšně prováděna politika „jedna země, dva systémy"   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 04:05:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Letos 20. prosince bude 20. výročí návratu Macaa do vlasti Číny. V posledních 20 letech byla v Macau pevně zachovávána pravomoc Ústavy Čínské lidové republiky a základního zákona, a politický systém fungoval hladce.

Vláda Zvláštní administrativní oblasti Macao a lidé ze všech společenských kruhů v Macau vždy rozhodně chránili autoritu Ústavy a základního zákona a kombinovali dodržování zásady „jedné země" s respektováním rozdílů mezi „dvěma systémy", a kombinovali udržování moci ústřední vlády se zárukou vysokého stupně autonomie zvláštní administrativní oblasti, čímž vytvořili dobrou politickou situaci v Macau.

tkSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa zasedání OSN ohledně změny klimatu nebyly dosaženy výsledky v klíčových otázkách   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 04:00:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve španělském Madridu skončilo v poledne 15. prosince místního času 25. zasedání OSN o rámcové smlouvě o změně klimatu. Skončení zasedání bylo prodlouženo, a to od večera 13. prosince až do poledne 15. prosince. Avšak na zmíněném zasedání nebyly dosaženy výsledky v klíčových otázkách.

Novináři v Madridu uvedli, že letošní zasedání OSN o změně klimatu je doposud nejdelším zasedáním a bylo prodlouženo o více než 40 hodin. Na konci zasedání zůstávali pouze vedoucí některých delegací. Na zasedání byla schválena série návrhů rezoluce včetně Akčního okamžiku z Chile a Madridu. Všimli jsme si, že účinnost série návrhů rezoluce je velmi slabá a netýká se klíčových otázek. Různé strany mají jednat v roce 2020 o těchto otázkách.

Generální tajemník OSN Antonio Gutierrez vyjádřil lítost ohledně výsledků zasedání změny klimatu OSN a domnívá se, že mezinárodní společenství zmeškalo příležitost na boj proti změně klimatu.

tk
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínský problém ČSSD   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 03:55:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Místopředseda Senátu Milan Štěch z ČSSD včera v Otázkách Václava Moravce uvedl, že kdyby byl poslancem, hlasoval by pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro prověření vlivu autoritářských režimů na politické dění v České republice. Cílem takové komise je určit, jakým způsobem ovlivňuje Čína českou politiku prostřednictvím činnosti Home Credit ze skupiny PPF.

Štěchova slova zněla ve studiu hezky, ale určitě se tajně modlí k všemohoucímu, aby se pro sestavení komise nenašlo dostatek hlasů. Proč? Protože ČSSD a její komerční odnož ČSSD a.s. byly vždy největšími politickými podporovateli snah PPF směřovat zahraniční politiku ve prospěch Číny. Čí podpis je na dvoustranné dohodě o podpoře a ochraně investic z roku 2005? Bohuslava Sobotky. Kdo měl v úmyslu podepsat memorandum o spolupráci s čínskou komunistickou stranou před tím, než dokument unikl na veřejnost? Bohuslav Sobotka. Ten už je dávno pryč, ale čínský problém ČSSD přetrvává.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTak polemizuje manipulátor z Řeporyjí   
Pridal tk Úterý 17 prosinec 2019 - 03:52:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ano, míním místního starostu Pavla Novotného z ODS, který rozčísl naši mediální scénu nápadem zbudovat v obci Řeporyje památník Vlasovcům. A poté též svým skandálním vystoupením v Ruské televizi (RT), v němž mimo nejhrubších sprostot na adresu Ruska uvedl i to, že Vlasovci učinili pro Prahu víc, než Rudá armáda.

Zničující dojem z jeho vystoupení se v RT poté snažil rozptýlit někdejší policejní prezident ČR Stanislav Novotný, což vše dohromady pak vstrčil do svého programu náš nejrusofobnější televizní program Newsroom ČT 24. A to tak, že totálně zafandil Novotnému Pavlovi a Novotného Stanislava zepsul jako přítele tzv. dezinformačních webů.

Což mě přimělo k napsání článku, ve kterém jsem tento skandální postoj Newsroomu ČT 24 kritizoval. A právě závěrečnou část tohoto článku pak uchopil do svých rukou starosta z Řeporyjí a na twitteru s ní provedl následující operaci: Otitulkoval ji svým vlastním sáhodlouhým titulkem:

JAKÝSI LUBOMÍR MAN DOBŘE VÍ, JAKOU PROPAGANDOU NÁS KRMÍ ČT A POTVRDIL TO TUHLE NA NEWSROOMU ČT 24 A NEBUDE O TOM VŮBEC DISKUTOVAT,

a poté celou tuto závěrečnou část mého článku ocitoval, a to doslova - avšak vynechal její poslední větu. A to proto, aby věta předcházející: „A o tom nebudeme vůbec diskutovat!“, kterou jsem vložil do úst svých oponentů, vypadala tak, že jsem ji vyslovil já sám. Úklad tedy přímo ďábelský, ale v případě tohoto člověka nikoli překvapující.

Zde je skutečný závěr mého článku:

„Jaké jiné mohou být proruské weby než dezinformační?
A kdo jiný, než dezinformátor je ten, který říká něco jiného, než to, co říká náš mainstream, reprezentovaný hlavně Českou televizí?
A o tom nebudeme vůbec diskutovat!
Jak jednoduché, že?“


Nu a teď si ten závěr přečtěte znovu, ale už bez oné poslední věty. Ten rozdíl je zřejmý a nestojí za ním nic jiného než záměr prachobyčejného podvodníka a šejdíře obrátit výrok svůj ve výrok váš. Což je v podvodnickém oboru pravděpodobně nejvyspělejší disciplína.
Řeknu vám, že bych nechtěl být v kůži občana, zvláště pak toho z Řeporyjí, který má s tímto starostou cokoli do činění.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3102 sec,0.0996 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,079kB