Neděle 22 prosinec 2019
Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:49:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Není pochyb o tom, že američtí neoconi vedou otevřenou válku proti Rusku, ale dosud se jednalo pouze o mohutný tlak za zavřenými dveřmi v diplomatické rovině. Od dnešního dne je to úplně jinak. Republikánští senátoři Ted Cruz a Ron Johnson totiž napsali dopis Edwardu Heeremovi, šéfovi švýcarské firmy Allseas Group, jejíž mořské plošiny budují v Baltském moři zbývajících 80 km podmořského potrubí pro nový plynovod Nord Stream 2.

Dopis není nijak tajný, protože senátor Ted Cruz jej zavěsil v kopii na svůj web a také na svůj Twitter. Po přečtení dopisu spadne čelist i těm nejotrlejším z vás, protože toto není diplomatická pošta a politický text, to je prachsprostý vyděračský a výhrůžný dopis, kterým americká státní moc vyhrožuje naprostou, totální a zdrcující ekonomickou likvidací veškerého podnikání této švýcarské firmy v USA, ale i jinde na světě, kde mají dosah americké orgány, především organizace SWIFT pro mezibankovní převody.

Vyděšený ředitel švýcarské firmy proto okamžitě telefonoval na plošinu v Baltském moři, aby zaměstnanci okamžitě pozastavili práce na pokládce potrubí a vyčkali na další instrukce, dokud se prý výhrůžka nevysvětlí. Jak se zdá, ředitel švýcarské firmy Allseas Group asi dosud žil na jiné planetě a teď si myslí, že jde ze strany amerických bratří jenom o nějaké nedorozumění. Jenže, to je krutý omyl. Všechno, co je napsáno na hlavičkovém papíře amerického Senátu, je oficiálním postojem amerického kongresu a nejde o žádný omyl.

Today @SenRonJohnson & I put #Allseas (the company installing Putin's Nord Stream 2 pipeline) on formal legal notice. When @realDonaldTrump signs into law #NDAA & my bipartisan bill to stop the pipeline, Allseas risks crippling sanctions. –> https://t.co/JqTLume1C9 pic.twitter.com/K802E1SG04

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 18, 2019


Je to válečný akt proti Rusku, který má zhatit a alespoň zpozdit pokládku posledních kilometrů potrubí plynovodu, který má být uveden do provozu v polovině příštího roku. Tento termín se tak zjevně nestihne, i když konsorcium Nord Stream 2 prý má přichystanou náhradní plošinu od jiné firmy. Naše redakce vám níže přináší český překlad celého dopisu dvou amerických senátorů, abyste měli představu, s jakými grázly se paktuje česká vláda, a nejen ona. Tohle se totiž jednoho dne stane i českým firmám, až nedejbože američtí bratři zjistí, že třeba prodávají Rusům broušené sklo nebo tavené sýry.

UNITED STATES SENATE
18. prosince 2019

Edward Heerema
generální ředitel, Allseas Group
Route de Pra de Plan 18, Case Postale 411
1618 Châtel-Saint-Denis
Švýcarsko

Vážený pane Heeremy,

tento týden prezident Trump podepíše zákon o autorizaci národní obrany (NDAA) na fiskální rok 2020. Oddíl 7503 uvedeného zákona ukládá prezidentu, aby uvalil široké sankce na zahraniční osoby nebo společnosti, které se podílejí na zajišťování plavidel pro instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2. Po jeho podpisu jsou tyto činnosti okamžitě předmětem plné moci těchto sankcí.

Tento dopis upozorňuje vás, vaše zaměstnance, vaši společnost a vaše akcionáře na formální a právní upozornění. Tato legislativa byla přijata konkrétně proto, aby okamžitě zastavila práce vaší společnosti na Nord Stream 2. Jediným zodpovědným postupem je, aby Allseas Group SA a její zaměstnanci okamžitě zastavili aktivity na Nord Stream 2.

Chápeme, že Rusko platí Allseas velmi značné množství peněz na dokončení plynovodu Nord Stream 2. Důsledky toho, že vaše společnost bude pokračovat v práci – byť i jen jediný den poté, co prezident podepíše právní předpisy o sankcích – by však vaši společnost vystavily zdrcujícím a potenciálně fatálním právním a ekonomickým sankcím.

Vaše smlouva jistě obsahuje cestu ke stažení se z kontraktu v případě, že předpisy nebo sankce brání dokončení plynovodu; s průchodem NDAA nemáte jinou rozumnou volbu, než uplatnit tuto cestu a okamžitě zastavit instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2.

Sekce 7503 byla výsledkem téměř ročního dvoustranného, ​​dvoukomorového a mezioborového úsilí zaměřeného na okamžité zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Vyžaduje od prezidenta, aby podával zprávy a ukládal sankce jednotlivcům a společnostem, které prodaly, pronajaly nebo poskytly plavidla, která prováděla pokládku potrubí v hloubce 100 stop nebo více pod hladinou moře pro stavbu Nord Stream 2. Není jiné volby. Rovněž ukládá sankce vůči zahraničním osobám nebo společnostem, které usilují o obcházení těchto zákazů usnadněním klamavých nebo strukturovaných transakcí za účelem zajištění těchto plavidel pro výstavbu plynovodu.

Zákazy jsou okamžité a sankce jsou povinné. Zakázané činnosti se staly sankcionovatelnými počínaje dnem přijetí tohoto zákona, tj. dnem, kdy prezident podepíše NDAA a kdy „prezident“ určí porušovatele.

Na základě sankcí v kap. 7503 budou porušovatelé zcela odříznuti od Spojených států a budou mít veškerá aktiva v USA blokovaná po dobu 5 let. Každé určené osobě bude zamítnuto vydání víza potřebného pro vstup do USA a bude zrušeno jakékoli stávající vízum nebo vstupní dokumentace. Kromě toho je v případě jednotlivců i společností prezident povinen vykonávat veškeré pravomoci, které mu byly uděleny podle zákona o mezinárodních ekonomických silách pro mimořádné situace (50 USC 1701 a násl.) za účelem blokování a zákazu všech transakcí ve všech věcech majetkových a v rozsahu, v jakém jsou ve Spojených státech, přicházejí do Spojených států nebo spadají do vlastnictví či kontroly osoby Spojených států.

Allseas má několik plavidel, která se podle materiálů publikovaných v projektu Nord Stream 2 účastní projektu: stavební loď Pioneering Spirit (IMO: 9593505, MMSI: 249110000, volací značka: 9HA4112), potrubní plavidlo Solitaire (IMO: 7129049, MMSI: 249118000, volací značka: 9HA4114) a potrubní plavidlo Audacia (IMO: 9305130, MMSI: 249117000, volací značka: 9HA4111). Plavidla Pioneering Spirit a Solitaire se v současné době nacházejí v Baltském moři a přinejmenším Pioneering Spirit se zabývá činnostmi kladení hlubinných trubek, které jsou nyní sankcionovatelné.

Pokud porušíte právní předpisy o sankcích a vaše plavidla vplují do jurisdikce USA, tato plavidla se stanou zmrazenými aktivy.

Allseas a její klíčoví pracovníci, kteří vědomě prodávají, pronajímají nebo zajišťují tato plavidla pro projekt Nord Stream 2, budou potrestáni, pokud tyto činnosti okamžitě nepřestanou. V příštím půlroku bude vaše společnost a tito zaměstnanci zcela vykázáni ze Spojených států. Mezitím budou všechny transakce, které se pokusí provést s kýmkoli v USA nebo používající finanční systémy USA, blokovány. Kromě toho bude veškerý majetek, který máte v naší jurisdikci, zmrazen, včetně aktiv souvisejících s Allseas USA se sídlem v Houstonu, TX, veškerých finančních aktiv v amerických bankách a veškerých fyzických plavidel nebo materiálů vlastněných Allseas, které přicházejí do USA

Je důležité znovu zdůraznit bezprostřednost, kterou vyžaduje Sec. 7503, protože tento aspekt právních předpisů byl obecně nepochopen a nesprávně ohlášen. Za dva měsíce bude prezident podávat zprávu Kongresu, pokud se Allseas přestane účastnit sankčních činností, a pokud jste tak neučinili, budete potrestáni. Přestože je rozhodnutí účinné do 60 dnů, vaše právní angažovanost je okamžitá od okamžiku podpisu.

Jistě, existuje třicetidenní „ukončovací“ období, během něhož má prezident možnost neuložit sankce, ale aby tuto možnost využil, musí prezident potvrdit Kongresu, že Allseas se v dobré víře snaží ukončit operace. Spěchání na dokončení projektu Nord Stream 2 během této doby by vyloučilo možnost takové certifikace.

Pokud byste se v příštích 30 dnech pokusili dokončit plynovod, zničili byste hodnotu svých akcií a zničili byste budoucí finanční životaschopnost vaší společnosti. A určitě byste museli čelit žalobám o miliardy dolarů z akcionářských derivátů za porušení povinností správců investic.

Stojíte před dvojí volbou: zastavte práce TEĎ a nechte plynovod nedokončený (výslovný záměr právních předpisů o sankcích, které jsme vytvořili), nebo udělejte pošetilý pokus o uspíšení dokončení potrubí a riskujete, že vaše společnost navždy skončí.

Americká vláda ví, že plynovod Nord Stream 2 je téměř dokončen a považuje to za vážnou hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost a americkou národní bezpečnost. Vrcholoví úředníci ministerstva zahraničí a ministerstva financí opakovaně zdůrazňovali závažnost těchto hrozeb a snažili se jim předcházet. Kap. 7503 představuje přístup celé vlády k zajištění toho, aby potrubí zůstalo neúplné a tyto hrozby nebyly nikdy realizovány.

Je na čase, aby Pioneering Spirit a Solitaire našly jiné vody, ve kterých se mohou plavit.

S pozdravem,

Ted Cruz a Ron Johnson.


Níže je ofocený anglický originál dokumentu.

Americký nacismus se začíná odkopávat a obdiv amerických generálů k důstojníkům SS najednou začíná dávat smysl

Když jsme si v redakci dokument přečetli, zastavil se nám doslova dech. Dokonce jsme na okamžik zapochybovali, jestli nejde o hoax nebo podvrh, ale dokument je skutečně originální a původní, je zavěšen na profilech Teda Cruze a ten se k němu hlásí. Dopis takového znění lze přirovnat k vyhlášení války Rusku a k rozesílání dopisů mafie, které jsou plné vydírání a vyhrožování likvidací.

Tohle je americký kongres koncem roku 2019 a když si dáte tento střípek a informaci do mozaiky s dalšími informacemi o oslavách nacismu v Evropě, když si všimneme, že americké ministerstvo obrany si dává na Twitter fotografii německého esesáka a válečného zločince, tak vidíme zkrátka proces návratu nacismu, který po II. sv. válce sice skončil v Německu, ale jeho čelní představitelé se přesunuli v tichosti do USA, kde postupně ovládli americkou zákulisní moc ve Washingtonu. Chování USA totiž naprosto dokonale kopíruje agresivní ultimáta a politiku Hilterovy vlády ve 30. letech minulého století. Posílání výhružných a vyděračských dopisů je přesně ten styl.

Ředitel Allseas Group Edward Heerema se z toho sesypal a nařídil pozastavení prací v Baltském moři. Smlouvy mezi švýcarskou firmou a konsorciem Nord Stream 2 nejsou jasné, ale dovedu si představit, že smlouva obsahuje sankce, pokud by smluvní strana od projektu odstoupila, a to i bez ohledu na sankce 3. země. Tomu nasvědčují informace, že ředitel Edward Heerema nařídil pouze pozastavení pokládky, ale plavidla mají zůstat na místě. Z toho lze uvozovat, že ve smlouvě s konsorciem jsou zřejmě mohutné pokuty a sankce, pokud by švýcarská firma chtěla cuknout a z projektu odstoupit. Takový dopis od dvou amerických senátorů se rovná vyhlášení války Rusku i Německu, což jsou dvě hlavní země, které na projektu Nord Stream 2 participují.

Zpoždění dostavby Nord Stream 2 může být Američany využito k destabilizaci německé vlády v novém roce

Alespoň teď všichni vidíte, s jakými sviněmi a grázly se paktuje česká vláda a od koho nakupuje zbraně a helikoptéry pro českou armádu. Moskva zatím zhodnocuje situaci a dostavbě plynovodu nic nezabrání, ale dojde ke zpoždění a z Moskvy už několik dní zaznívají slova o otevřené válce. Otázkou je, zda-li toto zpoždění výstavby nebude americkými neocony využito k destabilizaci německé vlády, aby došlo k jejímu pádu a výměně za jinou, která přestane projekt Nord Stream 2 podporovat a ukončí jej. Vláda Merkelové totiž za dokončením Nord Stream 2 tvrdošíjně stojí, a to kvůli národnímu plánu Německa na odchod od jaderných a uhelných elektráren a přechod k zemnímu plynu jako surovině, která zanechává nejmenší emisní stopu.

S tím souvisí elektromobilita a změny v německých automobilkách, které již počítají s tím, že zemní plyn z Ruska a plynové elektrárny vyrovnají výpadek odstavených jaderných a uhelných elektráren. Tady alespoň vidíte, že válka proti Rusku je totální. Kdo nepůjde s Američany, je považován za toho, kdo jde proti Američanům a bude zničen. Tento americký nacismus se tak odhaluje ve vší zrůdnosti a pokud senátoři píší takovéto výhrůžné dopisy šéfovi švýcarské lodní firmy, ani se netroufáme představovat, jaké vyděračské dopisy dostávají od Američanů třeba čeští politici.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚČEL, CÍLE A PRAVDĚPODOBNÉ DOPADY STUPŇOVÁNÍ PROTIRUSKÉ NENÁVISTI   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:32:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už dvakrát prohrála pravice volby a na první pozici nadále ve volebních preferencích stojí Babišovo ANO. To samo osobě je trnem v oku všem pravicovým partajím. Není to ale v žádném případě důvodem nenávisti k Ruské federaci a jejímu lidu, která se od posledních voleb neustále stupňuje až do naprosto nebývalých a stupidních forem. To na jedné straně svědčí o nemohoucnosti pravice vytvořit cokoliv pro národ pozitivního a také o tom, že rusové nemají jakýkoliv zájem o konfrontaci silou.

Nenávist projevila nejprve pražská spodina poškozováním a zneuctíváním pomníku maršála Koněva. Ten velel vojskům, které osvobodily Prahu od fašistických Hitlerovských okupantů, ať se jim to líbí nebo nelíbí. Pomník byl postaven vděčnými pražany a Čechoslováky. Nikdo nemá právo jej hanobit ani po téměř sedmdesáti pěti létech od konce války. Já neznám národ, který by památníky válečných hrdinů a tím méně významných vojevůdců svých osvoboditelů devastoval a poškozoval tak jako dnešní čeští gauneři. Primátor Prahy Hřib jej chce, podle své rétoriky, pravděpodobně nechat přemístit. (Podobně se angažoval při protestech za umístění pamětní desky maršála Koněva na Staroměstské radnici.) Tím prokazuje svoji neschopnost přijat všechna účinná opatření k ochraně tohoto monumentu, nechat pachatele vypátrat (pokud mu nejsou dobře známí) a exemplárně potrestat, protože se jedná podle mého názoru o závažný trestný čin. Pokud to nedokáže, pak není schopen tak významnou funkci vykonávat a měl by z ní být co nejdřív odvolán. Nebo s tímto trestným činem souhlasí (což považuji za pravděpodobnější) a pak by měl být rovněž souzen. (Piráti mohou být na svého reprezentanta opravdu hrdí.)

Také TOP 09 nezůstává v této kauze nijak pozadu a chce vyniknout prostřednictvím starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, který prohlásil „…Socha Koněva je trnem v oku většiny občanů Prahy 6. (Jak přišel tento falsifikátor k pojmu většina občanů? Jakým statistickým průzkumem chce doložit svoje lživé tvrzení?) Je slyšet velmi jasné volání po odstranění sochy a už nás to nebaví, říká dále. (Tím jasným voláním snad myslí chování gaunerů, kteří pomník poškozuji?). Vážíme si toho, říká dále,… že Rudá armáda „spolu-osvobodila“ Československo, ale hanlivý nápis „ …Ne krvavému maršálovi!” je pravdivý. Koněv má na rukou krev Čechů, Slováků i Rusů, tvrdí. Rusové přijdou na radnici (Prahy 6) a řeknou, že tropíme nehoráznosti. Stále dokola jim říkáme, že „… nejsou v roli, aby si mohli diktovat, co se bude dít s majetkem městské části. Ta socha není válečným hrobem“ Všimněme si že tento člověk zdůrazňuje, že RA pouze „spolu-osvobodila Československo“ čímž její podíl pouze bagatelizuje jakoby nevěděl, že ona nesla hlavní tíhu bojů, kdy za naše osvobození položilo své životy více než 160 tisíc Ruských hrdinů, zatímco například Američanů jich padlo něco přes 160. I tak se dá překrucovat pravda a oblbovat dnes naše občany. Podle mého názoru by měl být tento člověk za své odporné pomluvy maršála Koněva postaven před soud a podle zákona potrestán.

Naprosto novým jevem v posledních týdnech je iniciativa starosty Řeporyj Pavla Novotného (ODS), který chce postavit pomník vlasovcům za to, že se podíleli na osvobození obce v průběhu Pražského povstání ale dokonce, že Prahu zachránili před zničením od fašistů. Účast Rudé armády a vojsk pod velením maršála Koněva zcela pomíjí. Tento svůj záměr si už nechal urychleně schválit zastupitelstvem obce, aby tak zachoval zdání demokratičnosti. Pravděpodobně ale spěchal, protože doufal, že občané ještě neshlédli jeho vystoupení jeho vystoupení před kamerou dne 30. 11.2019 pro Ruskou televizi Rosija 1. Asi se mu to podařilo. Kdo z občanů by jeho vystoupení shlédl potom by si jasně uvědomil, co za lidský výkal vede jejich obec a dělá jí ostudu. Hlasování o pomníku vlasovcům by potom možná nebylo tak jednoznačné, i když od jeho soukmenovců z řad ODS se žádná slušnost očekávat nedá. On se chtěl hlavně zviditelnit a to se mu dokonale podařilo. Kdo z radních obce by tento záznam viděl včas ještě před zasedáním, tak by si možná nad svým starostou odplivl a stavbu pomníku vlasovcům by snad neschvaloval.

Připomeňme si jenom, kdo to byli vlasovci. Byli to většinou občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). Ale byli to také např. bývalí carští oficíři, kteří emigrovali po revoluci a žili na západě a fašistické živly jiných národů. Pod velením Vlasova spolu s Němci pak bojovali proti Sovětům. Na konci války ale pomohli osvobodit část Prahy- obec Řeporyje. Zemřelo jich při tom zhruba 300. O jejich okrajovém přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo, což bylo možná chybou. Vědělo by se tak např., že Vlasov se 14. listopadu 1944 na Pražském hradě postavil do čela nově založeného Komitétu pro osvobození národů Ruska (KOR), který měl za cíl …“Osvobození Ruska ze jha bolševismu". Šlo tehdy o akci vyvolanou říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem. (To jenom abychom věděli „s kým máme tu čest.“)

Z historických dokumentů navíc vyplývá, že velitelem tzv. operace osvobození Řeporyj nebyl Vlasov ale velitel 1. divize ROA gen. Buňačenko. Vlasov se naopak se od samého začátku stavěl proti tomu, aby se jeho vojáci postavili proti Němcům a podporovali český odboj, protože dal osobní slib veliteli německých armád v Protektorátě polnímu maršálovi Schörnerovi, že ROA nebude podporovat povstalce. Buňačenko, přesto dva dny před koncem

války pomohl osvobodit obec Řeporyje. (Dík mu za to. To ale není, podle mého názoru, důvod ke stavění pomníků.) Když ale zjistil, že tehdejší Česká národní rada nechce mít s ROA po politické stránce nic společného, dal rozkaz se okamžitě z Prahy stáhnout a zajatým Němcům vrátit zbraně. Obrátili se na jihozápad pod ochranu Američanů, a ti je jako zrádce protihitlerovské koalice (krátce po válce) vydali Sovětskému svazu. Vlasov sám se pokusil ještě požádat švýcarské a údajně i švédské úřady o politický azyl. Byl odmítnut a nezdařil se ani jeho pokus odletět do Španělska a najít útočiště u Franka. Ve světle těchto faktů se tzv. pomoc vlasovců bojující Praze jeví jako zoufalá snaha zachránit si kůži alespoň formálním dobrým činem a to jim nevyšlo.

Rusko považuje vlasovce právem za zrádce a pomocníky nacistů. Za to byla většina z nich krátce po válce popravena. Tvrdí, že pokud bude pomník vlasovcům postaven, poruší tím Česká republika konvenci OSN o nepromlčitelnosti válečných zločinů (Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, § 260.) a má pravdu.

Přes to starosta Řeporyj Novotný (ODS) na svém zámyslu trvá a podporuje ho velmi siláckými a nabubřenými slovy když např. říká, cituji:

Ø „Řeporyje, coby samostatná městská část nehodlají s Ruskou federací diskutovat o plánovaném pomníku, který připomene roli vlasovců. Nic na tom nezmění ani protest ruské ambasády, která tvrdí, že by byl pomník porušením mezinárodních závazků ČR.“ (Uvedl to v dopise, který prostřednictvím Ruské ambasády adresoval přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.) Ø „Nebudeme o našem záměru zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“

Ø „Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“

Ø „Budou-li zdejší lidé chtít stavět pomník, protože mají pocit, že ho Řeporyje a Praha vlasovcům dluží, tak ho prostě postaví,“

Ø Nejdůležitější dopis novodobých dějin Řeporyjí podepsán. Zítra ho odvezu jeho excelenci panu velvyslanci Ruské federace v ČR, ať to fofrem předá v Kremlu šéfovi, že na to čeká! (Na půdu velvyslanectví se zřejmě bál vstoupit a dopis vhodil pouze do schránky. Jaký to hrdina)

Hle tvůrce historie používá ve svém žargonu nejen urážky cizí velmoci, ale jejímu velvyslanectví klade dokonce ultimata. Podle mého názoru se dopouští hrubého narušování mezinárodních vztahů ČR s Ruskou federací a historicky velmi dobrých vztahů obou národu. Některé výroky nesou navíc charakteristické rysy nacizmu. Za to všechno by měl být soudně stíhán. Ale on se údajně nebojí, protože za ním stojí bossové ODS. Dokonce jeden poslanec (ODS) a novinář, (jeho jméno si nepamatuji) tohoto ubožáka chválí jako statečného starostu, kterých je bohužel málo. (Měl by podle mého názoru být také souzen za podporu nacismu.)

Položme si nyní otázku jaký je účel a cíle stupňované nenávisti a bezprecedentních lží, které naše pravice uplatňuje při ovlivňování myšlení našich občanů a co je k tomu vede.

Po rozpadu Sovětkého svazu, za vlády opilce Jelcina, došlo v Rusku ke katastrofálnímu všeobecnému úpadku jak po stránce ekonomické tak po stránce vojenské a země ztratila charakter velmoci. To celému západnímu světu vyhovovalo, proto Jelcinovi fandili a dali mu pokoj, i když dal rozstřílet parlament.

Situace se zásadně změnila od té doby, kdy včele Ruska stanul Vladimír Putin. Ten zavedl ve vládě změny a postavil řízení země, myslím si, na vědeckou úroveň. Ekonomika země se vzpamatovala, armáda se opět stala obranyschopnou a Rusko získává úctu a prestiž v mezinárodní politice. Stává se tak neustále sílící mocností. To se Spojeným státům a západnímu světu samozřejmě nelíbí.

Účelem - je za každou cenu Rusko zdiskreditovat, aby nad nimi nedosáhlo prvenství. O tom jsem přesvědčen. Do své protiruské štvavé politiky zatahuje všechny státy NATO včetně satelitů našeho formátu. To se jim daří dokonale, jak se o tom u nás přesvědčujeme.

Spojené státy mají omezené možnosti, především ekonomického růstu a parazitují na ekonomikách mnoha zemí od velmocenských až po rozvojové. Mají také relativně omezené surovinové zdroje. Proto si za cíl vybrali Rusko, které vzhledem ke své rozloze má k dispozici obrovské přírodní bohatství.

Strategickým cílem USA - je získat především surovinové zdroje Ruska ve svůj prospěch i za cenu vojenské agrese. V tomto úsilí ale nechtějí zůstat samy a proto dělají vše, aby se do protiruské kampaně zapojily všechny státy NATO. Daří se jim to především u jejich satelitů – států bývalé Varšavské smlouvy. Na jejich území postupně rozmisťují svá vojska a vyzbrojují je za jejich drahé peníze svými zbraněmi, protože nejsilnějším odvětvím americké ekonomiky je vojensko-průmyslový komplex. Na ten je krátký i jejich prezident. Aby uspokojili nenasytnou zbrojařskou hydru, tak na to jím nestačí finanční prostředky. Stanovili proto, kolik % národního důchodu mají jednotlivé státy NATO odvádět na tzv. obranu proti Rusku. To už se nelíbí ani velmocenským členům NATO. Proto se jim hodí ochota malých satelitů jako je Česká republika a další státy východní Evropy. Ty jsou obzvlášť užitečné, protože jsou blízko hranic Ruska, kde umisťují své vojenské základny Američané a vojska těchto států začleňují do své podřízenosti. (Naše divize ze Žatce je např. přímo podřízena Německé generalitě a naše Ministerstvo obrany nemá žádnou pravomoc ji ovlivňovat nebo jí dokonce velet.). To znamená ztrátu suverenity, ať se to komu líbí nebo ne. Tak až sem jsme to jako členové NATO dopracovali. Proto se naše pravice velice snaží oblbnout občany, aby toto svinstvo

také podpořili a nestavěli se proti špinění památky osvoboditele Prahy maršála Koněva. Dospěli jsme dokonce už tak daleko, že snad strpíme postavení památníku vlasovcům, kteří i na našem území povraždili desítky našich vlastenců Určitě to činili i ti, kterým dnes chce starosta Řeporyj postavit pomník.( Pár dnů před koncem 2. světové války povraždili Vlasovci spolu s nacisty 20 našich vlastenců v obci Salaši na Uhersko-Hradišťsku. Ano souhlasím s neznámým autorem, když říká … „vrána k vráně sedá, nacista si nacisty hledá.“)

Nedělal jsem žádný oficiální průzkum názorů našich občanů na uvedené špinavosti a výše jmenované pravičáky, kteří stojí v jejich čele. Hovořím však s lidmi a čtu různé články na internetu. Naše oficiální sdělovací prostředky se k nim příliš nevyjadřují i pro ně je to asi příliš silná káva, ale občané k nim zaujímají stanovisko velice kritické. Když se ptám, co soudí o výše jmenovaných lidech, tak je odsuzují a nejslušněji říkají: …„Jsou to volové.“ Kde se ale vzali? Volem se nikdo nenarodí. Děti přichází na svět rozením, ale všimněte si, že tito obzvlášť pro společnost nebezpeční „volové“ přichází na svět „volením“. Proto by voliči měli být velmi obezřetní, než někomu dají svůj hlas. Je totiž paradoxní, že tito „volové“ krátce po svém zvolení udělají „voly“ právě ze svých voličů.

Dopady této provokativní politiky si nedovolím odhadnout. Ztrácíme suverenitu a jsme stále závislejšími vazaly západních států pod vedením USA. Členství v NATO nám nezajistí bezpečnost vojenskou ani ekonomickou, a pokud si i předseda vlády bude dovolovat diletantské nediplomatické urážení Ruska, jako to udělal nedávno při oficiální návštěvě Ukrajiny, kdy prohlásil, že obsazení Krymu a východní Ukrajiny je nezákonnou okupací, potom to povede k narušení dosavadních velmi dobrých vztahů našich zemí, což nás poškodí zejména ekonomicky. Neví snad, že lže a že o tom sami občané rozhodli v referendu? Samotné ANO, už díky tomu, ztratilo své preference asi o 3% a ke škodě věci to může pokračovat.

Proč k protiruským provokacím mlčí naše zákonodárné, výkonné a soudní orgány? Je to nepochopitelné. Podle mého názoru je to důkazem, že jsme svou suverenitu pravděpodobně už ztratili a necháme si, za pomoci našich pravicových pohůnků, jenom diktovat.

Vyzývám proto pány poslance a zastupitele všech měst i obcí, vládu a zejména soudy, aby v co nejkratší době přijaly účinná opatření proti těmto špinavostem, nenechali se korumpovat a nezrazovali mlčky svůj národ. Doufám, že voliči je tomu přinutí. K volbám by však měli přijít všichni, samozřejmě i volební absentéři, jinak na svou lhostejnost doplatí celý národ a zejména v budoucnu naše děti a vnuci.

Prof. Ing. Bohumil SVOBODA DrSc.
Člen asociace Vojáci proti válce

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon16 let vězení za spálení duhové vlajky   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:26:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na více než 16 let odsoudil soud v americkém státě Iowa muže, který spálil duhovou vlajku, symbol komunity LGBT.

Adolfo Martinez později médiím řekl, že čin spáchal proto, že nesouhlasí s homosexualitou.

P.S. - drastické tresty proti normálně uvazujicim lidem v USA přijdou nakonec i do Evropy. Máme se na co těšit.

Za vraždu je běžně 10-12 let. Tohle je skutečně zrůdné. Ale ani legislativní zvůlí a terorem nás neumlčí. Čím více budou tlačit na pilu, tím víc budou budit odpor. Akce budí reakci.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo platí chvilkaře?   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:24:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chvilkaři podle přiznání samotného Mináře zaměstnávají nejméně 8 lidí na plný pracovní úvazek. Jinými slovy osm profesionálních rozvracečů.

Při průměrné mzdě je osm úvazků cca 2,8 milionu Kč ročně (cca 280.000,- Kč měsíčně), při minimální mzdě je to 1,3 milionu (cca 130.000,- Kč měsíčně).

Z transparentního účtu ale chvilkaři hradí pouze náklady na demonstrace, platy "zaměstnanců" tam nejsou. Takže je tady otázka, odkud ty peníze jdou, kdo je platí.

Sleduj tok peněz, říká klasické rčení, pokud chceš odhalit, kdo to řídí.

A poznámka na závěr. Včera jsem vyrazil do centra Prahy. Překvapilo mě, že jsem v tramvaji i jinde potkával lidi s plackou chvilkařů. Jak vymletý asi musí být mozek těch užitečných idiotů, že se k tomu hrdě hlásí? Mají to fakt perfektně režírováno.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/16694/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMarine Le Pen: Musíme zakázat islámské organizace, zavřít radikální mešity a vyhostit cizince, kteří káží na našem území nenávist, stejně jako nelegální přistěhovalce, jež tam nemají co dělat   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:12:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Islámský fundamentalismus musí být zničen. Francie musí zakázat islámské organizace, zavřít radikální mešity a vyhostit cizince, kteří káží na našem území nenávist, stejně jako nelegální přistěhovalce, jež tam nemají co dělat. Pokud jde o členy těchto islámských hnutí dvojího občanství, je nezbytné zbavit je státní příslušnosti a zakázat jim vstup na naše území," řekla Marine Le Pen.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPaříž se propadá do marazmu zločinnosti   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:07:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak informuje francouzský vlajkový list Le Figaro, po jihofrancouzském Marseille se do marazmu zločinnosti nezadržitelně propadává i Paříž. Statistická čísla kriminality ve francouzské metropoli « nejsou dobrá », konstatoval prokurátor Paříže Rémy Heitz.

Drobná kriminalita jako přepadení a okradení v Paříži vzrostla od ledna téměř o 16% na bezmála 150 tisíc deliktů, jen klasické krádeže mobilů a peněženek o 35% na bezmála 32 tisíc případů. Policie, logicky, nestíhá. Nejvyšíí čísla kriminality jsou – nepřekvapivě - v těch pařížských obvodech, kde je vysoký počet imigrantů.

Zdroj: https://www.lefigaro.fr/actualite-france/paris-est-la-proie-d-une-delinquance-de-plus-en-plus-massive-20191218

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRúhání: Japonsko navrhlo Íránu způsob, jak „rozbít“ americké sankce   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 01:04:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tokio vystoupilo s návrhem, jak je možné „rozbít“ sankce USA proti Teheránu, sdělil íránský prezident Hasan Rúhání na základě výsledků návštěvy Japonska. Jeho vystoupení v Teheránu po návratu z Malajsie a Japonska vysílala státní televize.

„Japonci měli nový návrh na rozbití amerických sankcí, měli jsme také nový návrh na toto téma, diskutovali jsme o tom a dohodli jsme se na pokračování našich konzultací v této záležitosti," řekl Rúhání během rozhovoru o svém jednání s japonským premiérem Šinzó Abem.

Íránský prezident sdělil, že evropské a další země také vyvíjejí v tomto směru úsilí, ale neuvedl podrobnosti o návrzích na řešení problému amerických sankcí, které, jak prohlásil Rúhání, nepodporuje nikdo jiný kromě „jedné nebo dvou zemí“.

Íránský prezident zdůraznil, že sankce USA proti Íránu porušují mezinárodní normy a nepřinesou žádné výsledky. „Američané budou nuceni opustit nesprávnou cestu,“ dodal Rúhání.

V roce 2015 „šestka“ (Velká Británie, Německo, Čína, Rusko, USA, Francie) a Írán oznámily dosažení Společného komplexního akčního plánu.

Dohoda stanovila zrušení sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Ve své původní podobě nepřežila ani tři roky: v květnu 2018 Spojené státy ohlásily jednostranné odstoupení a obnovení přísných sankcí proti islámské republice. Írán oznámil postupné snižování svých závazků vyplývajících z dohody, přičemž požadoval, aby smluvní strany splnily své závazky týkající se spolupráce s Íránem.

Koalice pro bezpečnost v Perském zálivu

Rúhání také prohlásil, že Japonsko nemá v úmyslu vstoupit do koalice pro bezpečnost v Perském zálivu, kterou vytvářejí USA.

„Japonsko podporuje íránský mírový plán v Hormuzském průlivu. Za druhé, Japonsko otevřeně prohlásilo, že se nebude podílet na amerických plánech na zajištění bezpečnosti v regionu," řekl Rúhání, jehož vystoupení vysílala íránská televize.

Íránský prezident uvedl, že vítá podobný postoj Japonska k oběma otázkám.

Podle Rúháního má Japonsko v úmyslu poslat průzkumnou loď do regionu, nikoliv však do Perského zálivu nebo Hormuzského průlivu, ale do Bab el-Mandebského průlivu a samostatné části Ománského zálivu.

Japonský premiér v tomto ohledu vysvětlil plány Tokia, ale Teherán v reakci na to prohlásil, že bezpečnost regionu musí být zajištěna zeměmi, které do něj patří, dodal íránský prezident.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AM5d
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠvédský soud se slitoval nad uprchlíky, kteří znásilnili ženu   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 00:59:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Soud ve švédském Stockholmu se slitoval nad dvěma uprchlíky z Eritreje, kteří znásilnili a zbili místní obyvatelku. Odmítl totiž jejich deportaci. Oznámil to list Aftonbladet.

Uvádí se, že ke zločinu došlo v září ve Stockholmu. Žena se s muži seznámila v noci a pozvala je domů. O několik hodin později zavolala na policii a řekla, že byla ponižována. Soud poškozenou ženu vyslechl, prostudoval spisy k případu a zjistil, že v průběhu několika hodin migranti ženu bili, mj. i nožem, a znásilňovali ji. V důsledku toho byli oba muži odsouzeni k pěti letům ve vězení a k pokutě ve výši 140 tisíc švédských korun.

V průběhu soudního zasedání požádal prokurátor o deportaci zločinců, ale soudce to zamítl, protože by v jejich rodné vlasti mohla být porušena jejich práva. To souvisí s tím, že dotyční opustili Eritreu nezákonně – zběhli z armády. Soud se tedy domníval, že by po návratu do Afriky mohli být potrestáni, pronásledováni nebo povoláni do armády, což se rovná nuceným pracím.

Čtyři z deseti švědských žen se bojí vyjít ven

Podle nejnovější Zprávy o národní bezpečnosti, která byla vydána Švédskou národní radou pro prevenci kriminality (Brottsförebyggande Rådet nebo Brå) se čtyři z deseti žen bojí vyjít ven.

Situace ve Švédsku vyvolala ohlas i v české kotlině. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v reakci na danou zprávu uvedl, že nechce, aby Česká republika dopadla stejně.

„Čtyři z deseti žen (ve Švédsku, pozn. red.) se bojí vyjít ven. Na druhou stranu švédská vláda zakázala kouření i před restauracemi a do roku 2025 chce prý kvůli ochraně zdraví kouření ze Švédska vymýtit úplně. Takže kouření je podle švédských sluníčkářů obrovský problém, ale řádění imigrantských gangů v no-go zónách a vraždění, napadání a znásilňování Švédů imigranty problémem podle vlády není,“ tvrdí předseda SPD.

V zprávě výzkumného centra Gatestone Institute, která se podrobně zabývá bezpečnostní situací ve Švédsku, se píše, že téměř čtvrtina obyvatel si volí jinou cestu nebo jiný způsob dopravy v důsledku obav z trestné činnosti. V první řadě se to týká žen ve věku 20 až 24 let. Až 42 % z nich uvedlo, že kvůli obavám o bezpečnost si volí jinou trasu. Totéž uvedlo 16 % mužů v téže věkové skupině.

Ve Švédsku podle místní policie existuje 61 tzv. no-go zón, ve kterých není vymahatelné právo. V nich působí 200 zločineckých organizací, do nichž je zapojeno zhruba 5 tisíc zločinců. Ve 23 oblastech je situace zvláště kritická a do závažných trestných činů souvisejících i se zbraněmi a drogami tam jsou zapojeny dokonce i 10leté děti.

Zdroj: Aftonbladet, Sputniknews


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponXi Jinping vedl telefonický rozhovor se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 00:55:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zprávy tiskové agentury Nová Čína čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) 20. prosince večer vedl telefonický rozhovor se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.

Při telefonickém rozhovoru Trump uvedl, že dosažení obchodní dohody v první etapě mezi Spojenými státy a Čínou je dobrá zpráva pro Spojené státy, Čínu a celý svět. Trhy ve Spojených státech a Číně pozitivně reagují. Spojené státy jsou ochotny s Čínou udržovat těsnou komunikaci a podepsat obchodní dohodu co nejrychleji.

Xi Jinping poukázal na to, že Čína a Spojené státy dosáhly obchodní shodu v první etapě na základě vzájemného respektu a rovnosti. V současné komplexní mezinárodní situaci dosažení této dohody přispěje Číně, Spojeným státům a míru a prosperitě celého světa.

Xi Ťin-pching zdůraznil, že stabilní obchodní vztahy mezi Čínou a Spojenými státy přispějí k rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi a rozvoji světového hospodářství. Moderní hospodářství a pokročilé technologie integrují celý svět. Zájmy Číny a Spojených států obě země společně spojují, i když jistě existují nějaké spory ve spolupráci mezi oběma stranami. Pokud obě strany pevně podporují zásadu vzájemné výhry v obchodní spolupráci a respektují vzájemnou státní důstojnost, svrchovanost a klíčové zájmy, tak mohou překonat obtíže a stimulovat další rozvoj čínsko-amerických vztahů v nových historických podmínkách, které přispějí zájmům lidu obou zemí.

Xi Jinping dále vyjádřil obavu ohledně amerických negativních řečí ohledně otázky Tchaj-wanu, Hongkongu, Xinjiangu (Sin-ťiang) a Tibetu. Zmíněná jednání se vměšují do vnitřních záležitosti Číny, poškozují zájmy Číny, také nepomohou důvěryhodné spolupráci mezi oběma zeměmi. Xi Jinping si přeje, aby Spojené státy splnily důležité dohody podepsané v rámci mnohačetných setkání, čímž zabrání čínským obavám a vyhnou se dalším překážkám v rozvoji bilaterálních vztahů mezi Čínou a Spojenými státy.

Trump se těší na komunikaci různými způsoby s prezidentem Xi Jinpingem a věří, že Spojené státy a Čína mohou vhodně řešit neshody a stabilně rozvíjet vztahy mezi Spojenými státy a Čínou.

Xi Jinping tvrdí, že si rád vyměňuje názory s prezidentem Trumpem na bilaterální vztahy a mezinárodní otázky a podporuje další rozvoj čínsko-amerických vztahů z hlediska koordinace, spolupráce a stability.

Oba státní představitelé si také vyměnili názory na otázku bezjaderného postavení Korejského poloostrova. Xi Jinping podporuje snahu vyřešit zmíněnou otázku politickým dialogem, který přispěje zájmům příslušných zemí.

tk
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuští odborníci pozitivně ocenili rozvojové úspěchy Macaa v uplynulých dvaceti letech   
Pridal tk Neděle 22 prosinec 2019 - 00:52:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na 20. prosince připadá 20. výročí návratu Zvláštní administrativní oblasti Macao do Čínské lidové republiky. Téhož dne dopoledne proběhla slavnostní akce na oslavu 20. výročí návratu Macaa do Číny a slavnostní inaugurace 5. macajské vlády. Generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident a předseda Ústřední vojenské komise Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil této akce a přednesl projev. Ruští odborníci věnovali velkou pozornost projevu prezidenta Xi Jinpinga a pozitivně ocenili rozvojové úspěchy Macaa v uplynulých dvaceti letech.

Xi Jinping ve svém projevu shrnuje čtyřbodové úspěšné zkušenosti provádění politiky „jedna země, dva systémy" v Macau. Ředitel Institutu pro Dálný východ při Ruské vědecké akademii pan Sergej Luzyanin uvedl, že mnohokrát navštívil Macao v uplynulých dvaceti letech a viděl úspěchy v Macau pod vedením politiky „jedna země, dva systémy" na vlastní oči. Pan Luzyanin vysoce ocenil dlouhodobý stabilní rozvoj a domnívá se, že Macao je v popředí světa v oblasti poskytování dobrého obchodního prostředí malým a středním podnikům a většího rozvojového prostoru.

Pan Sergej Luzyanin uvedl: „Macao zaznamenalo významné úspěchy v oblasti infrastruktury, investice, kultury a podobně, což prokazuje účinnost politiky „jedna země, dvě systémy". Macao je okno otevření se světu a nejdůležitějším faktem je to, že harmonické Macao už patří k součásti čínského rozvoje."

Na konci roku 2018 po šestileté přípravě a devítileté stavbě byl zahájen do provozu most Hongkong-Zhuhai-Macao s délkou 55 kilometrů. Proslulý ruský sinolog a profesor Ruské vysoké školy lidového přátelství pan Yury Tavrovskiy uvedl, že most Hongkong-Zhuhai-Macao přináší větší rozvojový prostor Macau.

Pan Yury Tavrovskiy zdůraznil: „Pro sinology úspěchy Macaa plně prokazují správnost politiky „jedna země, dva systémy". Vloni jsem navštívil Hongkong, Macao, Zhuhai, Kanton a most Hongkong-Zhuhai-Macao a vím, že Macao bude mít zcela jistě krásný zítřek."

tk
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1757 sec,0.0765 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,865kB