Neděle 12 leden 2020
„Toto v mediálním sorosovském mainstreamu nehledejte.“ Rafaj ukázal, jak vypadá „multikulturní obohacení“ v praxi   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 12:22:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý předseda Slovenské národní strany (SNS) Rafael Rafaj sdílel na svém facebookovém účtu video, které pojednává o situaci v Řecku. Celou věc označil za „multikulturní obohacení v praxi“. Oč se jedná?

Na videu, o které se politik podělil na sociální síti, je zobrazeno, jak to nyní vypadá v Řecku. Na záběrech jsou vidět Afghánci, kteří podle místních každý dej bijí Syřany a Iráčany. Tamní obyvatelé také mluví o tom, že již nemohou žít jako dříve.

Rafaj ve svém příspěvku uvádí, že tohle v mediálním sorosovském mainstreamu nemáme hledat, protože to tam ani není. A čím to vysvětluje? Podle jeho slov jde o angažovanou „pokrokovou“ autocenzuru slovníku politické korektnosti.

„Tak jako veřejnost nevidí dopady experimentů v praxi, lidé nevidí ani dopady, co se může stát, když zvolí „nový“ experiment „změny“ i u nás. Trochu bych zapojil mozek, když půjdeme s krvavými očima a zacpanýma ušima k volební urně a budete si měřit, kdo má většího... Abyste si totiž nepředplatili svým rozhodnutím i svou urnu,“ burcuje Rafaj a připomíná, že se lidé jedno už takhle „spálili“, a to v prezidentských volbách.

Pokud jde o tu urnu, hovoří nejdříve o té kulturní. „Jménem liberální demokracie budete muset obětovat svou kulturní identitu. Poté, podobně jako v sousedním Česku i své sociální jistoty, dokonce je na „evropské úrovni“ odevzdáte jiným, a to jménem našeho kulturního „obohacení“,“ srovnává situaci.

„Tomu ti, které progresivně nebo z křesťanské lásky k bližnímu zvolíte nebo kteří už jsou v Bruselu, tomuto byznysu říkají „KAPITALIZACE (jejich) ZISKŮ“. No a vám zůstane druhá strana rovnice, neboť vše se musí ve společnosti i ve vesmíru vyrovnat. To je základní Zákon všech našich malých pozemských zákonů. Vám/nám zůstane na krku „SOCIALIZACE ZTRÁT“. Asi tušíte, kdo tyto experimenty nakonec zaplatí,“ dodává s tím, že ne jednou už za 30 let takto ztráty socializovali.

Rafaj taktéž poukazuje na to, že národňáři již 30 let říkají, že „košile je blíž než kabát“ a je to i křesťanské, i lidské, i správné. Dle politika se nic na této moudrosti našich předků nezměnilo. „Rádi pomůžeme cizím tam, kde to potřebují – ale v jejich zemi, kterou si nechali rozvrátit. Velmi rádi jim ji postavíme opět na nohy, aby tam byli šťastní, protože tak jako my tu máme své kořeny, oni tam mají své,“ píše.

Otevřít dveře „sorosovskému vlkovi“?

Dále se bývalý předseda Slovenské národní strany ptá, proč by tedy měli otevírat dveře sorosovskému vlkovi, který klepe na jejich dvířka stejně, jako tomu bylo v té pohádce o kůzlátkách.

„V té naší liberální pohádce nám tento vlk říká: „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete mi svá vrátka, abyste měla otevřenou občanskou společnost...“ A pusťte tam nejen mě s mou smečkou z třetího sektoru, která se už infiltrovala i do politických stran (už se jdou chopit moci), ale pusťte tam i všechen ten chaos, který mé experimenty ve světě vyvolávají,“ dodává.

Ponaučení na závěr

Rafaj v závěru vysvětlil, jaké z tohoto videa, které vypovídá o realitě, plyne ponaučení.

„Takové svobodné, transparentní „movie“ jako je tohle je k něčemu dobré. Jak říkali naši předkové: „Lépe jednou vidět, než stokrát slyšet.“ ...Tedy podlehnout hlasu vlka, aktivistů, médií a „expertů“ z mimovládního sektoru nebo „novým“ politikům takové „úžasné“ změny „tiché“ revoluce a tiché kulturní války... Můžeme to zastavit, bratři. U nás. Čas běží. Den „D“ bude už za 48 dní!“ vyzývá.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AYjr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJedna švédská soudkyně zrušila vyhoštěni muslimskému zločinci, protože by mohl doma přijít k úrazu   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 12:10:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Takže: Iráčan, který byl odsouzený za úmyslné založení požáru v obchodním centru Ronneby k vypovězení ze země, může zůstat.

Prokázal se "potvrzením" od iráckého klanu, že je bezprávný a odsouzený k smrti, protože se provinil proti klanové cti.

Švédský soud to uznal jako za důvod k zrušení rozsudku, přestože nikdo nemohl potvrdit pravost "potvrzení".

A protože se neví, jestli je pravý nebo ne a v Iráku existují rodové klany, vypovězení zrušil.

Co kdyby náhodou přišel k úrazu, ne?

Autor: Otto Černý

Zdroj: https://www.dagensjuridik.se
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPOSTOJ ZEMSKÉ DOMOBRANY K PŘIPRAVOVANÉMU ZÁKONU PROTI DOMOBRANÁM   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 11:47:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Významným vnitropolitickým tématem se v prvních dnech nového roku stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, sněmovní tisk č. 669 (1).

Tento návrh předložila skupina poslanců napříč politickými stranami a podle předkladatelů je cílem zákona „upravit nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky“. Ovšem v důvodové zprávě se hned na začátku uvádí cíl jiný: „znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky“.

Běžný čtenář těchto vět by se jistě nad významem těchto slov ani nezamýšlel, vždyť nikdo z nás nechce, aby se nám tady nelegálně vyzbrojovaly různé teroristické skupiny, které se následně budou snažit o zavedení jiného zřízení, například dle práva šaría. Jenže – pravá podstata části návrhu zákona jednoznačně směřuje k zákazu stávajících domobraneckých skupin.

Domobrany jsou pro současný liberálně – demokratický režim nebezpečnější než Al-Kajda

V České republice vzniklo v minulých letech několik větších i menších domobraneckých uskupení. O historii i současnosti domobrany v ČR jsme informovali jak na stránkách Protiproudu, tak v měsíčníku MY. Domobrany od počátku své činnosti deklarovaly jako hlavní smysl své existence snahu chránit svoje rodiny, své přátele i svoji vlast, Českou republiku. Hlavní náplní činnosti domobran se stal výcvik pro zvládání mimořádných situací, které mohou v naší zemi nastat. Domobrany se přitom mnohokrát snažily nabídnout svoji pomoc orgánům státní správy i samosprávy. Paradoxně čím více se snažily státu pomoc svých vycvičených a dobře vybavených členů nabízet, tím více je za to stát prostřednictvím ministerstva vnitra odsuzoval (2).

Podstatu snahy režimu zakázat domobrany v celé nahotě ukázal článek, kde se psalo: „Cílem představitelů domobraneckých uskupení je legalizace domobran jejich zakotvením v právním řádu ČR. To jde ale zcela proti aktuálním snahám státu. Ministerstvo vnitra se proto chystá domobrany zakázat“ (3).

Kampaně proti domobranám v mainstreamu však na diskreditaci domobrany nestačily. Naopak se ukázalo, že za domobranami stojí velká část veřejnosti, která si uvědomuje jejich důležitost v dnešním nebezpečném světě. V září loňského roku proběhly tiskem informace, že ministerstvo vnitra v rámci balíčku nové zbraňové legislativy připravilo tzv. Nadstavbový zákon, který měl mimo jiné řešit zákaz „vytváření ozbrojených skupin, které mají povahu domobrany, milice nebo politické strany a chtějí zbraněmi prosazovat náboženské, politické či obdobné společenské cíle“ (4). V závěru důvodová zpráva uváděla: „za ozbrojenou skupinu jsou považovány organizace, ať již existující formálně nebo i toliko neformálně (fakticky), pokud mají povahu domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky. Pojmy domobrany, milice a jiné ozbrojené složky nejsou v návrhu nadstavbového zákona definovány, neboť zde nepředstavují pojmy nesoucí samotný obsah (hypotézu) zakotvované právní normy, ale jedná se o pojmy vysvětlující, které upřesňují koncept ozbrojené skupiny“.

To však nestačilo hlavnímu čučkaři (vedoucímu české pobočky CIA), věčnému plukovníku Koudelkovi, který navrhoval rovnou domobrance zavírat do vězení. Bezpečnostní informační služba navrhovala, aby členství v domobranách bylo v nejvážnějších případech (konkrétně „když dojde k vytvoření reálně ozbrojené skupiny s velkým množstvím členů“) rovnou trestným činem. BIS tak chtěla ještě zpřísnit nový zákon, který připravoval ministr vnitra Jan Hamáček (5)

Hamáčkova ďábelská lest

Protože se ukázalo, že přímý zákaz domobraneckých organizací by mohl v Poslanecké sněmovně narazit a u části poslanců vyvolat negativní postoje, podařilo se ministrovi vnitra v novém návrhu zákona změnit formulace paragrafů, které mají postihovat domobrany tak, aby zde domobrana již nebyla přímo citována. Místo pojmu „domobrana“ se zde hovoří o „ozbrojené skupině, která má povahu paramilitární ozbrojené složky, je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii, a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají" (6). Zároveň se mu podařilo přesvědčit poslance SPD i KSČM, že se jedná o zákon proti vzniku islamistických milic, buněk Islámského státu, šaríatských hlídek, ozbrojených anarchopirátských skupin typu sdružení Antifa, anebo o jiné nepokrytě teroristické skupiny, což potvrdil ve svých vystoupeních předseda SPD Tomio Okamura (7).

Domobrany se však obávají, že páni poslanci pouze sedli ministru Hamáčkovi, jehož nenávist k domobranám a naopak náklonost k organizacím typu Antifa, je obecně známa, na lep. Zmíněný paragraf 3 návrhu zákona sice přímo o domobranách nehovoří, ale zcela popisuje jejich principy činnosti. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona (8) je za paramilitární ozbrojenou složku považována skupina, která:

1) má určitou vnitřní hierarchickou organizační strukturou – domobrany mají vlastní velitelskou strukturu

2) musí se jednat o organizace paravojenského, popř. „parapolicejního“ či obecněji „parabezpečnostního“ typu - podle dříve publikovaných vyjádření MV a BIS jsou domobrany „paravojenský, popř. „parapolicejní“ subjekt

3) tyto pojmy odkazují ke konkrétním příkladům ozbrojených skupin, které na území republiky vznikaly a vyvíjely činnost v minulosti, ať již byl jejich název jakýkoli – domobrany již existují. Všimněte si, že se zde nehovoří o skupinách, které teprve mohou vzniknout, jako např. šaría hlídky,…

Podle výše uvedené důvodové zprávy „stanovovaný zákaz však nestojí toliko na definici povahy zakazované ozbrojené skupiny, dalšími kritérii, která musejí být naplněna, aby se v konkrétním případě jednalo o ozbrojenou skupinu ve smyslu tohoto zákazu, jsou dále tato hlediska":

1, musí se jednat o skupinu, která sleduje prosazení určitých politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů, založených na určité ideologii – domobrany sice tuto podmínku nesplňují, protože nesledují prosazení určitých politických nebo náboženských cílů. Ovšem co jsou to „společenské cíle“? To není nikde definované, proto je možné tuto formulaci ze strany ministerstva vnitra bez větších problémů ohnout a volně vyložit, kdy např. kritika stávajícího liberálně demokratického režimu bude brána jako „společenský cíl“ a naráz takto budou domobrany splňovat i tento bod. Za společenské cíle lze považovat i prosazování obrany národa a vlastenectví.

2, dosažení těchto cílů musí zahrnovat (nebo aktivně připouštět) i právě jejich ozbrojené prosazení – domobrany se rozhodně o žádné další cíle než vlastní sebe-obranu nesnaží, ale pokud budou na ministerstvu vnitra schopni prokázat uvedené „společenské cíle“, bude pro Hamáčka a jeho lidi jednoduché vytvořit konstrukt, že toho domobrany chtějí dosáhnout ozbrojenou silou.

3, „ozbrojenost“ skupiny může spočívat jak v tom, že se zbraněmi nakládá samotná skupina (zejména, má-li právní subjektivitu), o získání přístupu ke zbraním určitým způsobem usiluje, nebo pokud pouze s cílem jako ozbrojená skupina ve výše uvedeném smyslu organizuje osoby, které jinak se zbraněmi nakládají (např. coby držitele zbrojních oprávnění) - i tuto část domobrany splňují, velká část domobranců je legálními držiteli zbrojních průkazů, chodí cvičit na střelnice, atd.

Trestná bude i kritika

Nově navrhovaný zákon myslí opravdu na vše. Zakazuje dokonce i kritiku špatné práce policie nebo armády, případně nepřipravenost státu na mimořádné situace. Nevěříte? V důvodové zprávě se v části "Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu" hovoří takto: "...Návrh zákona tak sleduje účel posílení sféry vnitřní bezpečnosti i obrany státu zejména v těchto oblastech:

- zabránění vzniku autonomních ozbrojených skupin, které by měly aspiraci nahradit či v souladu s vlastními cíli doplnit, a popř. problematizovat či snížit důvěru v bezpečnostní mechanismy státu, a to i v případech, pokud by se o dosažení těchto cílů dané autonomní entity pokoušely formálně v rámci legálních prostředků právního řádu České republiky,..." (9).

Domobrany dlouhodobě analyzovaly bezpečnostní mechanismy státu a se znalostí dané problematiky (neboť členy nebo sympatizanty domobran jsou bývalí vysocí důstojníci a generálové jak armády, tak policie, i bezpečnostní experti, kteří znají reálný, tedy ne pouze deklarovaný - neboť tyto dvě věci se značně liší - stav armády a bezpečnostních složek) často konstatovaly, že oprávněně nemohou mít plnou důvěru ve stávající bezpečnostní mechanismy státu, které jsou dlouhodobě cílevědomě podkopávány a nejsou připraveny v případě vzniku mimořádné situace velkého rozsahu účinně zasáhnout ve prospěch občanů tohoto státu.

Takže vlastně i oprávněná kritika stávajícího stavu ze strany domobraneckých organizací může být brána jako "problematizování či snížení důvěry v bezpečnostní mechanismy státu, a to i v případech, pokud by se o dosažení těchto cílů dané autonomní entity pokoušely formálně v rámci legálních prostředků právního řádu České republiky". Neučili nás náhodou někdy někde, že kriminalizování oprávněné kritiky se jmenuje totalita?

Ministerstvo vnitra v roli žalobce, soudce i vykonavatele rozsudku

Další Hamáčkovou ďábelskou lstí je paragraf 18 Přestupky, odst. 2, bod a, tohoto zákona. Za členství v „paramilitární organizaci“ dle § 3 (tedy ve skutečnosti v domobraně) bude uložen peněžitý trest 200 tisíc korun (§ 18, bod 4) písm. a). Přitom o spáchání přestupku podle tohoto zákona rozhoduje právě ministerstvo vnitra (§ 19, bod 1, písm. a,).

K čemu tedy může reálně dojít?

Po nabytí účinnosti zákona, tedy po 1. červenci 2020, začnou domobrancům docházet z Ministerstva vnitra usnesení o spáchání přestupku a uložení peněžitého trestu ve výši 200 tisíc korun. Odvolání je přípustné pouze dovoláním k ministrovi vnitra, tedy k Hamáčkovi. Dále je přiloženo číslo účtu, na který se musí za spáchání přestupku zaslat pokutu ve výši 200 tisíc korun. Pokud to odsouzený „domobranec - přestupkář“ neudělá – a je jasné, že téměř nikdo z domobranců po ruce žádných 200 tisíc korun nemá – tak se dostane do exekuce. Tedy reálně žádná možnost, že se případ dostane před nezávislý soud. Ministerstvo vnitra udělá krátký a existenčně likvidační proces, s domobranci a jinými ztroskotanci se mazlit rozhodně nebude!

Abychom se nesoustředili jen na existující domobranecká uskupení. Podle navrhovaného zákona budou naplňovat skutkovou podstatu přestupku například i takové občanské hlídky, jejichž vzniku jsme v současnosti svědkem v obcích na jižním okraji Prahy. Tyto skupiny sousedů, chránících si svoje domy před gangem zlodějů, by při nevelké kreativitě úředníků MV také naplňovaly všechny tři odstavce paragrafu 3 navrhovaného zákona:

1, má určitou vnitřní hierarchickou organizační strukturou – aby taková občanská hlídka byla efektivní, musí být organizovaná, včetně vedení (velení)

2, musí se jednat o organizace paravojenského, popř. „parapolicejního“ či obecněji „parabezpečnostního“ typu – občanské hlídky v takovém případě nahrazují práci Policie, jedná se tedy o „parapolicejní“ organizaci

3, musí se jednat o skupinu, která sleduje prosazení určitých politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů, založených na určité ideologii ozbrojeným způsobem – občanská hlídka zcela jednoznačně prosazuje společenský cíl „ochrany majetku“. Připravovaný zákon nijak nespecifikuje kategorii zbraní, kterými by měla být skupina vybavena. Pokud se tedy členové občanské hlídky vybaví např. obušky či pepřovými spreji (dle Zákona o zbraních a střelivu se jedná také o zbraň), pak taková občanská hlídka „prosazuje společenské cíle ozbrojeným způsobem“.

Zemská domobrana již pozastavila činnost

Jestli máte dojem, že návrh zákona je ve skutečnosti zaměřen proti domobranám (což potvrdila celá řada vlastenecky smýšlejících právníků a analytiků) a de facto i proti všem občanům, kteří by se sdružili za účelem svépomocné ochrany svých majetků, pochopíte jistě snahu velení Zemské domobrany chránit svoje členy před zvůlí režimu. Velení Zemské domobrany vydalo 28. prosince následující Prohlášení o pozastavení činnosti:

https://zemdom.org/index.php/107-prohlaseni-veleni-zemske-domobrany

Reakce veřejnosti je opravdu bouřlivá

Po vydání Prohlášení velení Zemské domobrany se doslova roztrhnul pytel s dalšími články na téma zákazu domobran. K tématu se opakovaně vyjádřili i představitelé politických stran, jejichž poslanci jsou mezi navrhovateli zákona. Naprostá většina občanů v diskusích pod články (včetně mainstreamových médií) zákaz domobrany odsuzuje. A dává patřičně najevo, co si myslí o politicích, kteří takové zákony připravují.

Zarážející je však postoj některých uskupení (např. LIGA LIBE) nebo vlastenecky se tvářících politických stran, které části zákona týkající se faktického zákazu domobran nechtějí vidět, nebo jej přímo vítají. Jsou jako ty pověstné vařící se žáby, které se radují, že žába v sousedním kotli už byla uvařena. A nechápou, že příště jsou na řadě zase ony. Takže všem těmto zaslepencům bychom chtěli připomenout jeden příběh z Německa po nástupu fašismu k moci:

„Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat“.

Velení Zemské domobrany V Praze dne 10. 1. 2020

---

Odkazy:

1, https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJSCDGF1

2, Projevy extremismu a předsudečné nenávisti. Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2018 zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx

3, https://hlidacipes.org/domobrany-podle-bis-stagnace-a-rozvrat-letos-se-paramilitarni-skupiny-pokouseji-o-restart/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavina důchodových deforem v Evropské unii   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 07:53:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hrozbami důchodovými reformami ve formách zvyšování všemožných daní a posouvání věku odchodu do důchodu si vlastně státy Evropské unie veřejně přiznávají, že jejich rozpočty krachují, padají na dno, když si nabraly...

Hrozbami důchodovými reformami ve formách zvyšování všemožných daní a posouvání věku odchodu do důchodu si vlastně státy Evropské unie veřejně přiznávají, že jejich rozpočty krachují, padají na dno, když si nabraly problémové migranty a nepřizpůsobivé.

Jak chtějí dělat důchodové reformy, když neumějí zajistit bezpečí svých řádných obyvatel? Něco na důchodových reformách v Evropské unii zapáchá, aby nadále docházelo k potlačování řádných demonstrací beztrestně dál. Tím jsou porušována lidská práva, neboť nastupuje další otrokářství, další disparity – sociální rozdíly, aby se aparáty jednoduše nažraly již zmíněnými důchodovými deformami.

Ve svém životě jsem na straně všech demonstrantů v Evropské unii, kteří chtějí lepší, slušný a spravedlivý svět. Evropskou unii vedou většinou bezmozci, kteří zaprodají i vlastní rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata kriminálním migrantům a gangům.

Už ne demokracie, ale demografie vlastně tvoří demokratické rozhodování ve volbách. Jednoho dne nám v Evropě vzniknou chálífáty a no-go zóny s krutým právem Šária!

Předkládaná lavina důchodových reforem, vlastně deforem, je cestou do pekel, vždyť na ni doplatí jen ti slušní, a tak si kriminálníci budou válet v no-go zónách své koule na štědrých sociálních dávkách.

Na pracující, starobní a invalidní důchodce nezbude pak téměř nic. To jste to dopracovali, Evropská unie, Andreji Babiši, a celý demokratický bloku spolu s Miliónem chvilek! Jste ostudou 21. století!

Václav Kovalčík, Zlín

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBlaha připomněl, jak v roce 1988 Američané sestřelili íránské letadlo, a vysvětlil, jaký je rozdíl mezi USA a Íránem   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 07:50:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanec slovenské Národní rady za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha na svém facebookovém účtu komentuje mezinárodní situaci v souvislosti s havárií ukrajinského letadla, které bylo omylem sestřeleno íránskými vojáky, a vzpomíná na havárii íránského letadla v roce 1988, za které by byli vinni Američané.

„Ano, v Íránu se stala strašná tragédie. Civilní letadlo omylem zasáhla íránská raketa, zemřeli nevinní lidé. Írán se omluvil, nebyl to záměr,“ píše politik.

Podle něj je tento čin samozřejmě nutné odsoudit a vyjádřit soustrast blízkým obětem. Ale Blaha připomíná, že když se něco takového stalo v roce 1988 a Američané sestřelili civilní letadlo se stovkami lidí, americký tisk to tehdy ututlával a vymlouval se.

„K íránskému náboženskému režimu mám nulové sympatie, ale respektuji Írán jako národ, který má právo na svou cestu. Tato tragédie však nemá nic společného s íránským režimem – nechtěli to udělat, byla to chyba jednotlivce, byl to strašný omyl,“ zdůrazňuje poslanec.

Blaha si ale myslí, že hlavním důvodem strašné havárie je vražda íránského generála. „Íránci byli přesvědčeni, že USA zaútočí i na cíle v Teheránu – proto zpanikařil ten, kdo pravděpodobně přepnul bezpečnostní systémy a ty jako cíl automaticky detekovaly civilní letadlo,“ pokračuje Blaha.

Podle politika je to příklad toho, jaké tragické důsledky může mít americká agrese.

A to není první tragický důsledek americké politiky. Írán podle něj čelí už let tolika přísným sankcím, že v zemi nedokázali renovovat letadla.

Blaha je přesvědčen, že k leteckému neštěstí došlo kvůli sankcím a kvůli americké ekonomické válce.

„Tragédie mají své příčiny. Někdy je to nenažranost kapitálu, jako v případě amerického Boeingu. Někdy je to nezodpovědnost amerických úřadů – opět případ Boeingu. Někdy jsou to americké sankce. Jindy americké vojenské útoky na představitele jiných států. Příčiny bývají různé. Ale bohužel až příliš často kolem smrdí Amerika,“ uzavírá politik.

Havárie Boeingu 737-800

Dne 8. ledna r. 2020 brzy po vzletu z Mezinárodního letiště Imáma Chomejního havarovalo letadlo společnosti Ukraine International Airlines.

V důsledku katastrofy Boeingu 737-800 zahynulo 176 lidí: 167 cestujících z Íránu, Ukrajiny, Kanady, Německa, Švédska a Afghánistánu a také devět členů posádky.

Dříve Írán uznal, že osobní letadlo bylo omylem sestřeleno v důsledku „lidské chyby“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AYbr
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán vyhlásil den úmrtí Sulejmáního Světovým dnem odporu   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 07:45:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránské úřady označily datum úmrtí íránského velitele jednotek Kuds generála Kásima Sulejmáního za Světový den odporu. Informuje o tom agentura IRNA.

Ministr íránské Nejvyšší rady pro záležitosti kulturní revoluce Saied Reza Ameli uvedl, že íránský prezident Hasan Rúhání podepsal výnos o tom, že 3. leden bude zařazen do kalendáře země jako Světový den odporu (World Day of Resistance).

Reza Ameli také oznámil vytvoření mezinárodní ceny paměti obětí (World Sacrifice Award), která bude pojmenována po generálovi Sulejmánímu.

Vražda Kásima Sulejmáního

3. ledna Spojené státy zabily v Bagdádu íránského velitele speciálních sil Kuds Kásima Sulejmáního a dalších deset lidí včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

Svůj krok Washington odůvodnil tím, že íránský velitel stál za útoky proti americkým silám v Iráku. Prezident USA Donald Trump také prohlásil, že je připraven na další akce proti Íránu.

V odvetné reakci duchovní vůdce Íránu Sajjid Alí Chameneí varoval před „krutou odplatou“ a již v noci 3. ledna íránské ozbrojené síly podnikly raketový útok na americké základny v Iráku.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AYfR
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Islámském státu jásají a doufají v obnovu sil. Zabití Sulejmáního je boží akt, říkají teroristé   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 07:42:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Teroristé Islámského státu se těší ze zabití íránského velitele jednotek Kuds, generála Kásima Sulejmáního. Informuje o tom s odkazem na týdeník teroristů Al-Naba Mina Al-Lami z redakce BBC Monitor.

Uvádí se, že Al-Naba reaguje na smrt íránského generála kladně. Al-Lami poznamenává, že týdeník IS otevřeně nehovoří o roli Spojených státu, a píše o likvidaci Sulejmáního jako o božím aktu na podporu IS a všech muslimů.

Al-Naba také odkazuje na historické události římsko-perských válek, které povolily muslimům ovládnout území Perska a část východní Římské říše. Také píše o tom, že pozastavení operace USA a jejich spojenců proti IS dávají skupině šanci na obnovu.

„Toto je typické pro džihádisty v takových situacích: jsou škodolibí a modlí se, aby Bůh oslabil jejich nepřátele jejich rukama ve prospěch džihádistů,“ uvedla Al-Lami.

Teroristé utíkají do Iráku

V prosinci roku 2017 vedení Iráku informovalo o tom, že se mu konečně podařilo osvobodit území země od teroristů IS. Stalo se to po třech a půl letech války s teroristy, kteří okupovali asi třetinu země. Irácké bezpečnostní složky však informují o opakujících se pokusech teroristů podnikat diverse či útoky.

V listopadu agentura INA informovala o tom, že iráčtí vojáci začali posilovat kontrolu hranice se Syrskou arabskou republikou kvůli hrozbám, které představují teroristé Islámského státu opouštějící území Sýrie v důsledku porážek a směřující do nekontrolovaných horských oblastí Iráku.

Vražda Kásima Sulejmáního

3. ledna Spojené státy zabily v Bagdádu íránského velitele speciálních sil Kuds Kásima Sulejmáního. Svůj krok Washington odůvodnil tím, že íránský velitel stál za útoky proti americkým silám v Iráku. V odvetné reakci duchovní vůdce Íránu Sajjid Alí Chameneí varoval před „krutou odplatou“ a již v noci 3. ledna íránské ozbrojené síly podnikly raketový útok na americké základny v Iráku.

V souvislosti s vraždou Sulejmáního svou soustrast íránskému národu vyjádřil syrský prezident Bašár Asad. Ten poznamenal, že Sýrie nezapomene na přínos generála v boji proti teroristickým skupinám v Sýrii.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AYfP
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo: Washington se zaměřil na rozvoj ‚konstruktivních a produktivních‘ vazeb s Ruskem   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 07:38:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mike Pompeo okomentoval nástup do funkce někdejšího náměstka amerického ministra zahraničí Johna J. Sullivana, který má převzít úřad americké diplomatické mise v Rusku, kterou předtím vedl Jon Huntsman Jr.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo na svém Twitteru pozitivně hodnotil nového velvyslance země v Rusku, který byl „nadšen možností složit přísahu“ v pátek poté, co byl diplomat v prosinci doporučován pro „kritickou práci“.

Pompeo dále vysvětlil politické pozadí jmenování do funkce a řekl: „Usilujeme o konstruktivní a produktivní vztahy s Ruskou federací.“

V listopadu Sullivan uvedl, že zlepšení vztahů mezi Washingtonem a Moskvou je možné, pokud Rusko dodrží Minské mírové dohody o urovnání konfliktu v Donbasu na východě Ukrajiny.

Senát schválil kandidaturu nového vyslance v prosinci.

John Joseph Sullivan je americký právník a státní úředník.

V Obamově administrativě byl Sullivan předsedou americko-iráckého obchodního dialogu, „poradního výboru pro hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi“.

V únoru 2004 byl Sullivan jmenován náměstkem generálního poradce ministerstva obrany Spojených států. Sullivan se pak přestěhoval do amerického ministerstva obchodu, kde působil jako generální poradce.

Působil jako náměstek ministra zahraničí Spojených států v letech 2017 až 2019. Člen republikánské strany Sullivan působil jako náměstek ministra zahraničí Spojených států od 1. dubna 2018 do 26. dubna 2018, po propuštění ministra zahraničí Rexe Tillersona ze dne 13. března 2018 prezidentem Donaldem Trumpem.

11. října 2019 prezident Trump nominoval Sullivana, aby byl velvyslancem Spojených států v Rusku.

Na oficiální stránce americké ambasády v Ruské federaci se uvádí, že Sullivan plánuje přiletět do Moskvy 16. ledna a po příjezdu předat pověření ruské vládě.

„Velvyslanec Sullivan doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a posílení spolupráce mezi USA a Ruskem v globálních a regionálních otázkách společného zájmu,“ stojí v tiskové zprávě.

Sullivan bude řídit nejen velvyslanectví v Moskvě, ale také konzuláty v Jekatěrinburgu a Vladivostoku. To podle americké diplomacie přispěje k dosažení cílů americké zahraniční politiky.

Zdroj: https://sptnkne.ws/AYfK

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPočet městských obyvatel v čínské Tibetské autonomní oblasti Xizang překročil 1,07 milionu   
Pridal tk Neděle 12 leden 2020 - 07:34:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Městské funkce čínské Tibetské autonomní oblasti Xizang se neustále zlepšují. V současnosti přesahuje městská populace 1,07 milionu a očekává se, že míra urbanizace dosáhne 32 %. Vyplývá to ze zasedání pro byty a výstavbu města a venkova v Tibetské autonomní oblasti Xizang.

S cílem urychlit proces urbanizace a podpořit rozvoj charakteristických okresů investovala města v celé Tibetské autonomní oblasti Xizang prostřednictvím přilákání investičního a sociálního kapitálu celkem 8,6 miliardy yuanů do výstavby 26 charakteristických okresů, které budou prezentovat národní kulturu, rozvíjet zvláštní cestovní ruch a podporovat logistiku hraničního obchodu.

Zástupce Tibetské autonomní oblasti Xizang uvedl, že dalším krokem bude zlepšení infrastruktury a zajištění veřejných služeb v centrálních městech, nasměrování infrastruktury, zaměření veřejných služeb do klíčových okresů a podpora procesu nové urbanizace.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2326 sec,0.0882 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,569kB