Neděle 24 květen 2020
Prezidenti, politici a psychobioteroristi   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 17:56:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
O prezidentech a politicích ví a myslí si každý své a hodně, včetně toho, jak se obě kategorie reprezentantů společnosti dostávají do křesla. Zatím málo se ví, a ještě méně se myslí v době konce karantény a dočasného vítězství nad koronavirem o nové profesi: psychobioterorista. Víme mnoho o tom, jak a kdo se stal, nebo potenciálně může stát teroristou. Předpokládám, že zatím neexistuje žádná příručka, jak se stát psychobioteroristou. Proto využívám sledování, srovnánvání a kritické hodnocení zpráv a vystupování v médiích epidemiologů, imunologů, virologů a hygieniků k popsání scénáře, podle něhož se může kdokoliv stát kandidátem na získání zmíněné nové kvalifikace. Jako ve věci nepovolaný senior se zatím ještě vysokou úrovní kultury osobní hygieny jsem se rozhodl popsat několik důvodů, kde, kdy, jak a proč bychom se měli zajímat o vznik a perspektivy nové kvalifikace v době, kdy staré kvalifikace a vědění zanikají i proto, že po staru se žít nedá.

Několik faktů pro srovnání a zamyšlení

Letálnost, nebo letalita, představuje primárně poměr počtu úmrtí k celkovému počtu onemocnění příslušnou chorobou, v daném případě od koronaviru (?) nebo s jeho pomocí (!). Sekundárně se poměr používá v soutěži zdravotních a politických systémů (demokratických, autoritativních a Bůh ví, jakých ještě). A kde je soutěž, jsou blízko podvod a pomluva. Dokazují to dopingové aféry a daleko od nich skrývající se pravda. Ta je špatným slouhou politiků a médií. Takovým slouhou se nikdo nechlubí, mluví se o něm málo nebo vůbec ne.
Mluvíme - li o letálnosti měli bychom předem mít k dispozici co největší možné množství ověřených výsledků, ideálně stejných testů na tisíc obyvatel státu. Jak by tomu nebylo oficiální čísla některých států praví následující: ČLR 3% (tj. více než 52 milionů), ve Francii 13%, v Turecku 18%, USA 32%, UK 33%, SRN 37%, Ruská federace 48% (tj. 67 milionů).

Mluvíme – li o onemocněných, je potřeba počítat k nim všechny zdravé nosiče viru. Mluvíme - li o mrtvých, situace je složitější. Proč? Protože výsledek závisí od udání skutečné, pravdivé příčiny smrti. Ideálně potvrzené pitvou. Ta není obsažena v metodice SZO (WHO). Již proto, že neexistuje veřejně dostupná statistika pitev, je možné kvalifikovat přičiny úmrtí od koronaviru jako nepřesné. Nepřesnosti napomáhá komerční zdravotnický systém a privátně při životě udržovaná SZO. Ta se nikdy dobrovolně nevzdá možnosti na pandemii vydělat, mj. zjednodušenou příčinou úmrtí, varováním nebo radami bez odpovědnosti.

Na tomto místě se nabízí jedno z vysvětlení, proč několik ruských lékařů skončilo sebevraždou. Byli to lékaři se svědomím, kteří nepodlehli tlaku vydávat jinou příčinu úmrtí za příčinu koronaviru a řídili se lékařskou etikou, zbytku sovětského zdravotního systému. Ten položil na lopatky virus perestrojky, a zcela rozložil virus demokracie, importované Jelcinem. Současný rusko-západní zdravotní systém vedený převážně pátou kolonou usvědčil sám sebe z neetičnosti: Ruská vláda přijala rozhodnutí, které plně podporuje korupci. Na příklad nemocnice v Moskvě a Sankt Peterburgu dostávají podle dubnového sdělení Alexandra Severského (Liga ochrany pacientů) a profesora Gundarova Igora Aleksejeviče (1947) za těžce nemocného koronavirem 200 tisíc rublů za den. Jestli toto není korupce, cesta k oslabení státního rozpočtu RF a k rozeštvání obyvatel, tak nevím a omlouvám se předem. Jestli to není konání podle neveřejné strategie zneužítí politické moci, rozhodování a nemožnosti politika odborně posoudit zcela novou situaci s velkou neznámou, také nevím. Protože však v životě nikdy nehledám pravdu a rád se mýlím, nabízím dva odkazy: 1) Monografie profesora Gundarova, člena RAPV (Ruská akademie přírodních věd), jejímž zahraničním členem je také autor příspěvku. V monografii napsané v roce 2009 na lékařské téma je obsažena kapitola nazvaná Politické mechanismy infekčních epidemií. 2) Citát z řeči Tatjany Alexejevny Golikové (1966) z května 2018, místopředsedkyně vlády RF pro sociální politiku, práci, zdravotnictví a důchodové zabezpečení: Любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше „ковидов“ - Každá nemocnice by měla mít zájem na co největším počtu „covidov“. Osobně hodnotím takové vyjádření jako vrchol nemravnosti, cynismu, a znevážení profesionální loajality, etiky a Hippokratovy přísahy.

Mluvíme – li o vrcholu onemocnění a úmrtnosti, veřejnost by měla slyšet, že skutečný život s koronavirem nic podobného nezná a dlouho nebude znát. Po dosažení vrcholu následuje vždy spád a snížení úmrtnosti. Délka cyklu v historii epidemií je v průměru tři až čtyři měsíce. Mluvíme – li o nulovém pacientovi, je nezbytné sdělit veřejnosti alespoň dvě pravdy:

1) Nulový pacient je základním prvkem euro-americké genetické koncepce. Ta je stejně nesmyslná jako demokracie pro všechny. Proč? Každý ze 7,5 miliard obyvatel planety nosí v sobě miliardy virů a zjistit u koho, kdy a jaký virus mutoval, je více než zbožné přání. Proto se nabízí ČLR jako terč, do kterého se může zatím beztrestně střílet a kopat. V dnešní tiskové konferenci (24.5) ministr zahraničí ČLR Wang I jasně reagoval na patříčné snahy USA obviňovat nebo dokonce zažalovat ČLR nahradit škody způsobené pandemií ve světě.

2) Nikde, kromě doby studií v SSSR jsem neslyšel a nečetl ve spojení s koronavirem ani slovo o biocenóze. Autorem termínu, dodnes používaného v kvalitním studiu vztahů mezi různými organismy v ekosystémech, je v saském Eilenburgu narozený Karl August Möbius (1825 – 1908). Möbius otevřel v roce 1863 první německé mořské akvárium v Hamburku. Vydal mimo jiné dvě knihy, ve kterých popsal do detailů vztahy mezi různými organismy v ekosystému. Na MZ ČR by měl být někdo, kdo umí vysvětlit jednoduchými a jednoznačnými větami a formulacemi, co je to makrosvět (lidstvo) a mikrosvět (populace bakterií, virů, včetně koronavirů), a jaký je rozdíl mezi nimi. Ten někdo by měl být schopný prezentovat skutečnost, že v lidském organismu žijí cca 2 kg různých mikroorganismů. Z nichž část se přátelí, část bojuje s druhými, další část čeká na příležitost, až se oslabí imunitní systém (konkrétního) člověka. V tomto kontextuálním pojetí se nachází i vysvětlení, proč chřipkový virus není přítelem koronaviru. Chřipkový virus je totiž od přírody mnohem silnější, než koronavirus. Proto tam, kde se vyskytuje hodně chřipky, se vyskytuje zřídka onemocnění od, nebo s pomocí koronaviru. Pro velkou část veřejnosti plné mladých specialistů a minima vymírajících generalistů je těžko představitelné se ptát například: Nemůže – li věčné očkování proti chřipce způsobovat oslabení imunity a chřipkového viru, tím posilovat koronavirus a jeho šance si s námi zahrát několik partijí hry se strachem? Jinými slovy: Výhra nad chřipkou se stává prohrou s koronavirem, doprovázenou 2 až 3 násobným vzestupem virových infekcí dýchacích cest (viral respiratory infections).

Z uvedeného mála vyplývá, že mluvit v TV a rádio s autoritou vládní moci o vrcholu pandemie a onemocnění, o nulovém pacientovi a léku proti onemocnění od, nebo s pomocí koronaviru, to vše v konzumní společnosti s prohlubujícím se deficitem immunity a jejím trvalým oslabováním na základě způsobu života a výživy je nezodpovědné, a ve výsledku trestuhodné. To především proto, že vládní moc zkresluje skutečnost. Je jedno, zda úmyslně, z hlouposti, strachu nebo závislosti. Letálnost malopatogenního viru je nízká. Vysvětlení přítomnosti koronaviru u posádek válečných lodí (USA, Francie apod.), které se s nikým celé měsíce nesetkávají, může být jednoduché, srozumitelné a logické. Podobně je tomu s druhou vlnou pandemie strachu z koronaviru. Pro ni platí: Nestrašit lid (březen-květen, listopad-leden). Týká se to i možného výskytu cholestázy, tj. onemocnění, při kterém dochází k poruše a tvorbě vylučování žluči, či ischemie střeva, tj. poruchy prokrvení tkáně nebo orgánu. Ty může ovlivnit i koronavirus. Někteří čtenáři znají onemocnění zvané střevní chřipka.

Měl jsem v minulosti možnost být v péči sovětských lékařů, a před několika dny možnost sledovat jednání ruské vlády s prezidentem Putinen na téma koronavirus. Jeho trpělivost ve vztahu k nekompetentnosti některých politiků je obdivuhodná, možnost srovnávat jejich argumenty s argumenty vědoucích, pozorovat výrazy obličeje účastníků jednání a neschopnost mnohých důvěřovat vědění, zkušenosti a profesionální loajalitě, jsou poučné. Nemám pochyb, že při první příležitosti a zůstanou li při životě prezident a staré vědecké kapacity dojde k modernizaci ruského zdravotnického systému s prvky sovětského vědění a zkušeností bez importovaných manýr a požadavků západních institucí. Doporučuji čtenářům vyhledat si nedávné jednání s vysvětlením situace a vývoje koronaviru prezidentovi světoznámým pulmonologe a akademikem Alexandrem Grigorjevičem Čučalinem (1940).

V rozhovru s prezidentem Putinem mimo jiné řekl: Владимир Владимирович, вот ребенок родился, мать приложила его к груди, и у него уже коронавирус. Jinými slovy sdělil, že ode dneška budeme žít s koronavirem dlouhá léta a měli bychom být rádi, že jsme ho (zatím) nezničili. To proto, že by po něm přišly nové rodiny virů, pravděpodobně více nebezpečné. Akademik Čučalin, který byl mimo jiné osobním lékařem nevýrazného Konstantin Ustinovič Černěnka (1911 – 1985) používal při jeho léčení technologie kosmického lékařství a medicíny, a je, pokud se neklamu, dokonce čestným členem ČAV. Jsem hluboce přesvědčen, že nehledě na rusofobii v ČR by byl ochoten obohatit českou odbornou, politickou nebo i neodbornou veřejnost, a tím napomoci znovu naladění zničených vztahů mezi ČR a RF.

V závěru příspěvku se zmíním o závislosti kvality imunity a schopnosti organismu se vzepřít agresi ve vztahu k psychice. V jejím kontextu hodnotím jako host v ČR část práce krizového štábu jako nedostatečnou. Štáb nepracoval s veřejností systematicky v uvedené sféře. Každý občan by totiž měl vědět a být si vědom, že ve stavu strachu, paniky, stesku nebo bezvýchodnosti se kvalita imunity rapidně blíží k nule. Slovy kolegy z akademie: Jedná se o určitý druh psychogenního AIDS. Ten, jak víme, způsobuje lidská imunitní nedostatečnost. Veřejnost by také měla vědět a být si vědoma, že velká většina z nás je ještě natolik zdravá (pro koronavirus), že ji lze označit jako zdravé vironosiče. Rozdělení obyvatel na skupiny, izolovat lidi nad 65 let a šířit strach je hloupost a s pravděpodobností hraničící s jistotou možná i neoprávněné omezení svobody milovaných abstraktních lidských práv. Proč?

Stačí si dohledat statistiky amerických a čínských institutů, aby jeden zjistil, že celková úmrtnost ve společnosti stoupá do přibližně 50 roku života, po té se stabilizuje, v mnoha případech dokonce snižuje. Kromě toho, do nemocnic přicházejí většinou staří a nemocní lidé, kteří tam také často umírají. Dále je nezbytné informovat o rozdílech v pojetí a počtu nemocných. Dnes lze tvrdit, že stopy nebo protilátky koronaviru se najdou u cca 80 % obyvatel. Při prokázaném koronaviru je tomu podobně. Americký systém řadí taková zjištění k tzv. skrytým nemocným, sovětský systém, ke zdravým bakterie a vironosičům. Rozdíl v zařazování umožňuje vytvořit a udržovat ve společnosti zmatek, nejasnost, ztrátu důvěry k moci a strach. Zohledním – li ještě stádový efekt v chování málo znajících spoluobčanů, je pak velice těžké představit si dobrovolnost v průběhu druhé, nedej Bůh, třetí vlny pandemie.

Uvedené málo na téma práce s veřejností dovoluje varovat krizové štáby před opakováním plošné karantény. Nelze totiž vyloučit, že existují právnické a lékařské kapacity, které mohou využít systém k podání žaloby proti jednotlivým politikům, možná i proti státu kvůli vědomému zhoršování zdravotního stavu společnosti a jednotlivců. Mohou použít statistiky, které jasně indikují a v mnoha případech dokazují, že množství onemocněných koronavirem je ve velkoměstě nesrovnatelně větší než v malém městě, nebo na venkově. Pro informaci uvádím data z RF: Na tisíc obyvatel onemocnělo v Moskvě 11,3%, v Moskevské oblasti 3,6%, ve Stavropolském a Krasnodarském kraji 0,5% obyvatel. Na Sachalinu, v Kurganské a Kemerovské oblasti pouhých 0,1%. Dnes v médiích zmiňovaný Dagestán se srovnává s peklem na zemi, a přitom vykazuje onemocnění 1,1% obyvatel, tj. 10 x méně, než Moskva. Proto je na místě otázka: O jaké pandemii mluvíme a komu slouží hysterie?

Nedivím se, že ČR, ale i USA pod vedením prezidenta Trumpa a RF propadly panice. Propadl ji totiž téměř celý svět ovládaný americkým Deep state. Ten drží nad prezidentem Trumo Damoklův meč popsaný v příspěvku Bonnie a Clyde v akci a ví velice dobře tři věci: 1) Vše o psychologických a dalších následcích sociální izolace: posttraumatický stress, zostření různých onemconění, masová deprese z nezaměstnanosti, nejistoy a strachu. 2) To, o čem píše renomovaný The Journal of Clinical Psychiatry a autor příspěvku se učil dávno v minulosti: izolace (karanténa) má zraňující působení na mozek, provokuje zvětšení možností jeho zánětu, zvyšuje počet sebevražd a dalších lidských tragedií. 3) Politické elity, jako slouhové Deep state a jeho struktur se podařilo dostat bez výstřelu do pasti pandemie strachu z koronaviru a získat jim novou kvalifikaci: psychobioterorista. Ta bude potřebná v příštím kole boje a později v nových bojích s pandemiemi, alkoholismem, násilím atd.

Nám obyčejným smrtelníkům doporučuji udržovat osobní hygienu na co možná nejvyšší úrovni, neúčastnit se davových akcí a kdo může, ať si rozumně popovídá se sluncem. To umrtvuje koronavirus během několik minut, pomáhá doplnit vitamin D na potřebnou úrověň, a podporuje dobrou náladu. A když jí bude málo, protože se nebudete cítit dobře, zůstaňte doma na týden či deset dní. Pokrokovým politikům v předvolební době doporučuji se zamyslet nad problematikou tzv. sociální medicíny. Jedná se o formu revoluce s použitím měkké síly. Ta může oslabit následky přežitého kapitalismu, nemožnosti stavby sociálního státu a pokračující revoluce technologií všeho druhu. Příklady sociální medicíny nabízejí ohrožené včely a včelí roj, mravenci a mraveniště a komu to nestačí, poměr práva společnosti (70) a individua (30) s cílem vytvoření rovnováhy mezi právem, povinností a svobodou. Souhasu netřeba.

Jan Campbell
23/24.05.2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko zahájilo „salámovou“ okupaci Řecka   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 17:29:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
O hranici mezi Řeckem a Tureckem lze v posledních dnech oprávněně hovořit jako o válečné „frontě“. Obě země od pátku už fakticky jsou ve válce. Bez formálního vyhlášení války turecké ozbrojené síly vstoupily na řecké území – a to hned na dvou místech. Na zemi i v Egejském moři.

Řecká vláda pokračuje v opevňování pozemní hranice v oblasti Evros, kudy se turecká policie s podporou armády v únoru a březnu pokoušely protlačit do EU více než 150 tisíc migrantů. Z velké části tvrdých kriminálníků a válečných zločinů z bojišť od Afghánistánu, přes Sýrii až po Somálsko. Vojenští ženisté před týdnem vyčistili část ŘECKÉHO území v meandru pohraniční řeky Evros. Podle řeckého serveru pronews.gr jde o kus říčního břehu a místo, které je v zimě při vyšším průtoku vody říčním ostrovem. V létě a v době sucha se z ně stává poloostrov vybíhající do říčního koryta.

Tento týden na místo s rozlohou asi 1,5 ha nastoupili řečtí armádní geometři, kteří zaměřovali body ke zpevnění břehu, jež je součástí zabezpečení prostoru kvůli stavbě minipřehrady. Jejím účelem je trvale zvednout hladinu řeky Evros, aby i v době sucha byla hůře překonatelnou překážkou. Jejich nové „vypuštění“ na Řecko tento týden ohlásil turecký ministr vnitra Süleyman Soylu.

Řecké armádní geometry z místa práce na ŘECKÉM území vyhnala početně mnohem silnější a lépe vyzbrojená jednotka turecké vojenské policie. Stavba řecké přehrady na řecké řece na řeckém území je trnem v oku Turecku. Stavba je v souladu s mezinárodním právem, které upravuje režim výstavby přehrad na řekách, které jsou buď hraniční nebo protékají ´více zeměmi. Stát je na svém území může stavět i bez souhlasu sousedů, pokud tím nezhorší jejich vodní poměry. Což řecká minipřehrada rozhodně nezpůsobí. Na rozdíl od přehrad, které na svém území staví Turecko, a které hrozí těžce zhoršit sucho v Iráku. Stavěná minipřehrada vadí Turecku proto, že by hranici mezi oběma zeměmi učinila mně průchodnou pro nelegální migranty. A ty, jak už turecká vláda oznámila, chce Turecko znovu vyslat ve velkém do EU - i přes odpor Řecka, na jehož území mají být tureckými úřady nasměrování.

Minulý týden jsem psal o tom, že Turecko v rozporu s vymezením námořní hranice mezi Řeckem a Tureckem, jak je vyznačena v Laussanské mírové smlouvě z roku 1923, prohlásilo 4 řecké obydlené a turisty hojně navštěvované ostrovy za součást svého území. Řecké pobřežní vody kolem těchto ostrovů zprávou mezinárodní navigační příručky prohlásilo na tento a příští týden uzavřené z důvodu vojenského cvičení. Řecko tento akt odmítlo a poslalo do oblasti svá vojenská plavidla. Turci do těchto pobřežních vod, které prohlásili za svoje, vyslali ozbrojené lodě pobřežní stráže, které podle pronews.gr začaly s použitím síly vyhánět řecké rybáře.

Podle mezinárodního práva jde o nelegální vojenskou okupaci části řeckého pevniny a nelegální zábor části řeckých pobřežních vod. Řecká vláda se oba incidenty snaží řešit diplomatickou cestou. Odeslala do Ankary výzvy k ukončení nelegální vojenské okupace části svého území. Řecká armáda se zatím drží „dost zpět“. Oblast okupovaná Tureckem je kompletně obklíčena řeckou armádou. Vojáci však na pozicích zatím čekají na další rozkazy. Z Athén zatím nepřišel příkaz vytlačit Turky silou. A dokonce ani varování např. v podobě výzvy, že řecká armáda na tomto SVÉM území bude pořádat vojenské cvičení – třeba s ostrými minometnými střelbami. Řecké námořnictvo zatím „pouze“ vyprostilo řecké rybáře, kteří se na chvíli ocitli na řeckém moři v tureckém zajetí.

Řecká vláda Národní demokracie vedená premiérem Kiriakosem Mitsotakisem už na zasedání řeckého parlamentu čelí ostrým výtkám za nečinnost z levé i pravé strany opozice. Do Mitsotakise, který byl donedávna za zastavení únorové a březnové migrančmní invaze považován za národního hrdinu, se na plénu parlamentu zostra pustil i bývalý řecký premiér a šéf opoziční strany SYRIZA Alexis Tsipras. Za to, jak sklonil hlavu před tlakem Bruselu při „pomoci“ EU z dluhové krize, která skončila rozkradením řeckého majetku německými firmami, v zemi rozhodně není považován za stoupence národních zájmů.

Řecká vláda se snaží problém řešit diplomatickými kanály. Telefonní linky mezi Athénami a hlavními městy zemí EU a NATO jsou hodně „žhavené“. Podle serveru pronews.gr je však Řecko pod obrovským tlakem NATO, aby se okupaci části svého území a části svých pobřežních vod nesnažilo řešit vojensky. Řecká vláda je pod obrovským tlakem. Vedení NATO se ji snaží odvrátit od vojenského řešení. Místo aby nabídlo vojenskou pomoc napadené zemi. Ministerstvo zahraničí USA slíbilo řeckému ministrovi zahraničí Nikosi Dendiasovi, že vyvine na tureckou vládu diplomatický tlak, aby turecká armáda opustila nelegálně zabrané řecké teritorium a moře.

Běžní Řekové jsou však velmi naštvaní, protože postup vlády vnímají jako „poraženecký“. Server el.gr klade otázku, co se asi stane, pokud se diplomaticky nepodaří Turky přimět k odchodu a vláda nepřistoupí k vojenskému řešení. Podle Řeků se v takovém případě dá očekávat, že si turecký diktátor Recep Erdogan poté vybere další kousek Řecka, kam opět pošle okupační vojska. A takto by „salámovou metodou“ mohl s tichým přihlížením EU i NATO zabrat Řecko celé...

Ivan David
Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNová čísla z ČR: Během dne přibylo v zemi 40 případů covidu-19   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:58:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo dnes večer statistiku související s onemocněním koronaviru. Podle posledních údajů bylo v zemi potvrzeno 8853 případů nákazy. Od rána tak přibylo 40 případů.

První případ nákazy novým typem koronaviru byl v Česku zaznamenán 1. března. Vyléčených je již 6038 pacientů a nákaze podlehlo 314 lidí. Momentálně se s nemocí potýká 2501 pacientů a v nemocnicích se nachází 156 osob.

Z hlediska počtu případů v jednotlivých krajích se na pomyslném prvním místě nachází Praha s 2028 případy. Také z hlediska přepočtu na 100 tisíc obyvatel je první Praha, na toto číslo připadá 155,86 případů. Moravskoslezský kraj následuje za Prahou s 1403 případy. Naopak nejméně nakažených bylo zaznamenáno v Jihočeském kraji.

Co se týče úmrtí na nákazu, pak během dnešního dne zemřel jeden pacient. Nejvíce obětí je staršího věku, 108 lidí zemřelo ve věkové kategorii 75 – 84 let a 101 pak v kategorii lidí starších 85 let.

Sundáme roušky již brzy?

Nejprve připomeňme, že povinné nošení roušek či jiných pomůcek, které zakrývají dýchací cesty, bylo zavedeno 19. března. V nařízení tehdy stálo, že ústa a nos si lidé mohou zakrýt třeba rouškou, respirátorem, ústenkou, ale také šálou nebo šátkem. Zkrátka vším, co zabrání šíření kapének od nositele. Je však nutné zmínit, že tyto pomůcky před případnou nákazou člověka neochrání – jen zabrání dalšímu šíření nemoci.

Od pondělí 25. května bude nošení roušky venku nepovinné, pokud se člověk bude v místě pohybovat se členy své domácnosti nebo si bude od ostatních udržovat odstup alespoň dva metry.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v této souvislosti v pátek prozradil, že bychom v Česku mohli roušky brzy odložit i ve vnitřních prostorech. Podle jeho slov by se mohlo jednat již o konec června. Zdůraznil však, že vše bude záležet na epidemiologické situaci. „Předpokládáme, že do června by byly povinné ve vnitřních prostorech, jako jsou třeba obchody, ale i v MHD. Pokud se bude situace zklidňovat, mohly by se roušky odložit na konci června,“ uvedl ministr.

Koordinátor ministrovy pracovní skupiny pro zmírňování ochranných opatření Rastislav Maďar již dříve uvedl, že mytí rukou, zachovávání rozestupů mezi lidmi a právě nošení roušek je základní trojicí opatření, která v Česku umožnila epidemii zvládnout.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C3w8
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlík rozsekal mladou Švédku na kusy a její hlavu si nechal ve skříni – prý z lásky. Co dělala místní policie celých 6 měsíců?   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:55:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kurdský uprchlík loni na podzim brutálně zavraždil mladou Švédku Wilmu Andersson (17), policie až nyní objevila v jeho bytě hlavu oběti zabalenou do alobalu a uloženou ve skříni v kufru. V uprchlíkově bytě se také našly stopy krve na nožích a podlaze. To vedlo policii konečně k prohlášení, že Wilma nezmizela, ale byla zavražděná.

Uprchlík byl sice již před půl rokem zatčen a mnozí svědkové uvedli, že slyšeli krátce před “zmizením” oběti z uprchlíkova bytu výkřiky a uprchlík následně bloudil v šoku po místní komunikaci. Ale přesto tehdy policie jeho byt vůbec neprohledala.

Na svou obranu uprchlík uvedl, že je nevinen a důkazem je prý právě hlava oběti v jeho kufru. Prý to dokazuje, že oběť nezabil, protože ji příliš miloval. Zda to byla vražda ze žárlivosti, nebo nějaké perverzní úchylky uprchlíka, policie zatím nesdělila.

Na celém případu jsou zvláštní dvě věci. Co dělala policie celých 6 měsíců, než prohledala byt hlavního podezřelého? Báli se místní policisté obvinění z rasismu a xenofobie, nebo záměrně kryli zločin uprchlíka kvůli nařízení svých nadřízených?

Jako matka dospívající dcery se musím ptát, proč rodina dovolila dceři se s uprchlíkem vůbec stýkat? Vraždy mladých dívek rukou žárlivých uprchlíků jsou ve Švédsku poměrně časté. Muslim bere rozchod ze strany dívky jako smrtelnou urážku, a mnozí uprchlíci svoji partnerku jako svůj majetek. Tohle je bohužel zhoubný důsledek západní multikulturní výchovy, která vztahy s uprchlíky přímo propaguje a adoruje nejenom v mediích, ale i ve školní výchově a kultuře. Musíme začít ukazovat veřejně na ty, kteří to organizují a podporují. Zdraví a životy našich dětí by pro nás měly být mnohem důležitější, než jestli nás agresivní aktivisté z řad nejrůznějších menšin, média, nebo politici obviňují ze všemožných -ismů!

Věra S.
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko zahájilo útok na Řecko! Zkouší co si může dovolit okupaci malého ostrova   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:45:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecké ozbrojené síly provedly invazi na řecké území a okupují ostrov v příhraniční řece Evros. Jedná se o další incident ze série provokací islamistické vlády v Turecku, která nejspíše zkouší co vše si může vůči Řecku dovolit. Zatím EU a NATO všechny turecké provokace tichým souhlasem schvalují ...

Nedávno také turecké vojenské letadla provedla simulovaný útok na řecké ostrovy Lesbos a Chios. Jednalo se o záměrné narušení řeckého vzdušného prostoru s výraznou simulací bombardování řeckých cílů. EU a NATO k těmto tureckým útokům mlčí. Je možné, že islamističtí vládci v Turecku si mlčení EU a NATO interpretuji jako souhlas se svou politikou vůči Řecku.

Je dobré si položit otázku, co brzy přijde? Masivní turecký útok na Řecko s mlčením EU a NATO?

Zdroj: euRabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRúhání vyhrožuje Americe „problémy“ kvůli vytváření překážek pro tankery   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:41:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský prezident Hasan Rúhání slíbil Spojeným státům „problémy“, pokud íránské tankery mířící do Venezuely budou mít kvůli činům Washingtonu potíže. Hlava státu dodala, že se to dotkne nejen lodí mířících do Venezuely, ale i lodí umístěných kdekoli na světě.

Dříve list Wall Street Journal napsal, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnost uvalení nových sankcí proti Íránu, které by zablokovaly vývoz íránské ropy do Venezuely. Poté, co do Venezuely odjelo pět íránských tankerů, zvažují se sankce proti posádkám tankerů či konfiskace těchto tankerů v případě tankování v přístavech třetích zemí.

„Pokud budou našim tankerům, a to jak v Karibském moři, tak i kdekoli jinde na světě, Američané vytvářet potíže, pak (Spojené státy, pozn. red.) budou muset čelit problémům,“ řekl Rúhání v telefonickém rozhovoru s emírem Kataru, Tamímem ibn Hamadem Al Sáním.

Prezident Íránu poukázal na „řadu akcí“ ze strany Spojených států, které vytvářely „nepřijatelnou situaci“ v různých částech světa. Uvedl také, že Teherán nebude první, kdo by vyeskaloval situaci a konfrontaci, píše se ve zprávě, zveřejněné na jeho oficiální internetové stránce.

Dříve venezuelský velvyslanec při OSN Samuel Moncada řekl, že Caracas varoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese před vojenskou hrozbou ze strany USA směrem k íránským lodím přepravujícím palivo do Bolívarovské republiky Venezuely.

„Dnes varujeme Radu bezpečnosti OSN a generálního tajemníka Antónia Guterrese před hrozbou bezprostředního použití amerických vojenských sil proti íránským lodím s palivem směřujícím do Venezuely. Akt agrese zakotvený v mezinárodním právu,“ napsal Moncada na svém Twitteru.

Ve středu ve svém projevu na online konferenci Rady bezpečnosti OSN Moncada řekl, že vytvoření překážek pro tankery směřující do Venezuely představuje zločin proti lidskosti ze strany Spojených států.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino zase prohlásil, že íránské ropné tankery ve zvláštní ekonomické zóně Venezuely budou doprovázet válečné lodě a letadla.

Zdroj: https://sptnkne.ws/C3uC
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuští experti : Čína našla nejlepší řešení problému   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:38:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek bylo v Pekingu zahájeno 3. Zasedání 13. VSLZ. Některé ruští odborníci jednomyslně udržují optimistický postoj ohledně vyhlídek na hospodářské oživení Číny po epidemii a uvedli, že Čína našla nejlepší řešení problému.

Výzkumný pracovník Katedry moderních dějin a světové politiky na Tyumenské státní univerzitě v Rusku Vladimir Neridanov uvedl, že zpráva o práci vlády předložená premiérem Li Keqiangem vyslala světu pozitivní signál, jak Čína se dostává z krize novokoronární epidemie. Poukázal na to, že obsah zprávy je povzbudivý. Na jedné straně se Čína snaží oživit ekonomiku co nejdříve prostřednictvím stimulací spotřeby a investic a podpory budování infrastruktury, na druhé straně usiluje Čína o dosažení svého cíle boje proti chudobě. Vladimir Neridanov věří, že čínské ekonomické oživení povede k růstu poptávky po energii, zboží a službách na mezinárodním trhu, což má velký význam pro globální ekonomiku.

Vedoucí projektu „Rusko v Asii a Tichomoří" při ruském středisku Carnegie Alexander Gabuev zdůraznil, že čínská opatření ke stimulaci hospodářského oživení jsou dostatečná k překonání současné krize. Dodal, že Čína se snaží najít rovnováhu mezi prevencí a kontrolou epidemie, tvorbou pracovních míst a kontrolou rizika zadlužení. Alexander Gabuev poukázal na to, že Čína nestanovila konkrétní cíle pro roční tempo hospodářského růstu, což ukazuje, že čínská vláda se letos nezaměří na nominální ekonomické ukazatele, ale bude věnovat více pozornosti transformaci modelu ekonomického rozvoje.

Výzkumnice Výzkumného ústavu Dálného východu Ruské akademie věd Rozaliya Varfalovskaya se domnívá, že dvě zasedání v Pekingu budou diskutovat o hlavních úkolech „čtrnáctého pětiletého plánu" . Provádění tohoto plánu pomůže vybudovat z Číny země se středními nebo dokonce vysokými příjmy. Věří, že zlepšením inovací a modernizací vytvoří Čína velké množství pracovních příležitostí.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEpidemie koronaviru svědčí selhání americké demokracie   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:36:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 21. května místního času vydal Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) na sociálních médiích zprávu, která varovala USA, že během období epidemie musí být zastavena deportace dětí za hranice, zejména u dětí bez doprovodu.

Od začátku března letošního roku bez ohledu na riziko epidemie koronaviru americká vláda bezcitně repatriovala nejméně 1000 dětských přistěhovalců do Mexika, Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu. Mnoho dětí jsou nuceni zůstávat v útulcích poblíž státní hranice a některé z nich jsou ohroženy životem kvůli nemoci.

Dětský fond OSN vydal prohlášení, že americké opatření tlačí tyto děti na „vážnou hrozbu nedostatečné ochrany". Chladnokrevný a krutý, to je přídavné jméno amerických politiků.

Lze říct, že epidemie koronaviru svědčí selhání americké demokracie.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWHO: 80 milionů dětí na celém světě čelí rizikům bez očkování   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:34:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na tiskové konferenci generální ředitel Světové zdravotnické organizace(WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek uvedl, že vzhledem k šíření epidemie koronavirsu je vážně ovlivněna rutinní imunizace dětí, která představuje jednu ze základních zdravotnických služeb. 80 milionů dětí mladších než jeden rok čelí rizikům bez očkování.

V posledních dnech WHO, UNICEF a Globální aliance pro očkování a imunizaci společně vydaly varování, že epidemie novokoronární pneumonie narušila služby očkování dětí po celém světě. To může vystavit desítky milionů dětí v bohatých a chudých zemích riziku smrtelných nemocí, jako jsou záškrty, spalničky a pneumonie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že zatímco svět společně vyvíjí bezpečné a účinné nové vakcíny proti koronaviru, nesmíme zapomenout na desítky již existující vakcíny, které přispívají k záchraně životů, a musíme i nadále očkovat děti na celém světě. Předběžná analýza ukazuje, že v nejméně 68 zemích je poskytování rutinních imunizačních služeb vážně omezeno, což může v těchto zemích postihnout asi 80 milionů dětí mladších jednoho roku.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dodal, že WHO bude spolupracovat se všemi partnery, aby zajistila, že pandemie novokoronárních pneumonií nezvrátí globální výsledky za desítky let v prevenci chorob očkováním.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Bohatství amerických miliardářů se zvýšilo během pandemie o 435 miliard dolarů   
Pridal tk Neděle 24 květen 2020 - 05:33:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V posledních dvou měsících nezaměstnanost v USA dosáhla úrovně nevídané od časů Velké deprese z třicátých let minulého století, a stejně nevídaně američtí miliardáři ve stejném období zbohatli.

Nová zpráva společnosti Američané za férové danění (AFP) a Institutu pro politická studia uvádí, že bohatství amerických miliardářů se od polovice března do polovice května zvýšilo o 435 miliard dolarů, a to z 2948 miliard na 3382 miliard.

Pět největších amerických boháčů, kterými jsou Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckenberg, Warren Buffet a Larry Ellison zvýšili svůj kapitál o 75 miliard dolarů ( to je o 19 procent), a z celkového zisku, který v daném období dosáhlo 600 největších amerických boháčů, tak pro sebe urvali celých 21 procent.

Majetky Bezosova Amazonu a Zuckenbergova facebooku vzrostly z celkové jejich sumy 434 miliard dolarů o téměř 60 miliard (to je o 14 procent). V březnu se na Forbesově seznamu amerických miliardářů nacházelo 614 jmen, kterýžto počet dodneška vzrostl na 630 jmen.

Uvedená zpráva uvádí, že ve stejném období více než 38 milionů pracujících Američanů ztratilo svá zaměstnání, 1,5 milionů se jich nakazilo koronavirem a víc ne 90 000 jich na něj zemřelo.
„Pandemie odhalila zničující důsledky stále se rozšiřující americké propasti mezi bohatými a chudými, v níž miliardáři představují do očí bijící symbol naší ekonomické nerovnosti“, řekl výkonný ředitel AFT Frank Clemente.

Překlad: Lubomír Man

Zdroj: P.C.Roberts: US billionaire wealth skyrockets to over 3 trillion during pandemic
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2015 sec,0.0391 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,464kB