Neděle 05 červenec 2020
Muslimové nazývají Němce Kartoffel, což je slangový výraz pro kafir – nevěřící. Úřadům to nevadí. Opačně je to ale rasismus a Němcům hrozí trestní stíhání   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:51:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu se etničtí Němci již zcela oficiálně ocitli v pozici občanů druhé kategorie. Muslimové je nyní již zcela oficiálně ve vládou financovaných mediích nazývají Kratoffel (brambora). To je slangový výraz pro kafir. Pohrdlivé označení pro nemuslima. Zajímavé je, že to úřadům nijak nevadí. Děje se tak dokonce ve vládou sponzorovaných mediích. Kdyby Němec nazval hanlivě muslima třeba Kanaken (slangové označení pro muslimy), tak to by byl velký mediální poprask a policejní vyšetřování.

Podobně hanlivé označení pro nevěří mají i jiná náboženství. Židé označují nežidy pohrdlivě goj, hinduisté “nečistý”, křestané barbar... Rozdíl je, že u křesťanů je to podle dnešní Liberálně demokratické věrouky “rasismus a xenofobie” a na to jsou přichystané paragrafy. U muslimů, Židů a hinduistů svoboda slova. To samé platí ale i u nás doma. Tak se prosím Němcům nesmějte.

Agun
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRasistická deklarace proti rasismu   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:44:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek 19. června 2020 přijal Evropský parlament deklaraci “ o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda“. Evropský parlament nevynechá příležitost zaujmout krajně kritický postoj k lidskoprávním událostem mimo EU. Před vlastním prahem nezametá. Vraždění při protestech „žlutých vest“ například ho nevzrušuje. Kdo by také chtěl poškozovat pověst vlastní země? Snad jedině Piráti nebo nějaký lidovec.

Případ George Floyda je nesporně zajímavý. Rasismus v Evropě existuje stejně jako v každém světadílu. V širším smyslu nemusí jít jen o rasu, ale i příslušnost k jinému národu, jinému náboženství. Jenže rasový motiv v případě Floyda je nanejvýš sporný. Z žádného popisu události, který jsem četl, nevyplývá ani náznak rasového motivu. Fakt, že Floyd byl černoch, a policista černoch nebyl, určitě nestačí.

Černochů je v populaci USA 13%, černých policistů také 13%. Už jen z toho vyplývá, že daleko častěji zatýká běloch černocha, než obráceně. Případů, kdy běloch zavraždí černocha je 1 na milión obyvatel, vražd, kdy běloch zavraždí bělocha je 11 na milión stejně jako případů kdy černoch zavraždí bělocha, ale případů, kdy černoch zavraždí černocha je 57 na milión obyvatel USA. To je oficiální policejní statistika z roku 2018. Černoši se tedy podílejí na vraždách z 85%, ačkoli tvoří 13% populace. Mají vysoký podíl i v ostatních kategoriích trestných činů. Nebude tedy asi důsledkem rasismu, že černoši tvoří v populaci vězňů vyšší podíl, než odpovídá jejich podílu v populaci. Jako důsledek rasismu se to však často vykládá.

Těžko předpokládat, že by černý policista nezadržel bílého muže podezřelého z placení falešnou dvacetidolarovkou, který se pokouší ujet autem. A nemyslím, že by tak činil z rasistických pohnutek.
Samozřejmě, že na černých životech záleží, protože záleží úplně stejně na bílých či jakýchkoli jiných.
Lidé ovšem nejsou stejní. Černý pošťák, policista nebo profesor je pro společnost užitečnější než černý, či jakkoli jinak zbarvený kriminální recidivista. Prostě na barvě nezáleží.

Policista jménem Chauvin klečel na krku podezřelého pachatele, nikoli ovšem na hrdle, čímž by ho škrtil, ale z boční strany tak, jak jsou policisté cvičeni znehybňovat osoby hrozící agresí bez ohledu na rasu podezřelého, byť dosud neusvědčeného. I zákrok, který není pokládám za riskantní, může skončit smrtí. Pachatel se svým konáním sám vystavuje tomuto riziku. Původně byl policista obviněn z „vraždy třetího stupně“. U nás by se o „vraždě“ nehovořilo, pokud chybí úmysl. Případ byl však překvalifikován na vraždu druhého stupně, tedy úmyslný čin. Obviněni byli i další tři policisté, kteří stáli kolem. Nevěřím, že za „překvalifikací“ nebyla snaha upokojit běsnící dav.

Pro policistu představuje menší riziko, když nezasáhne, než když zasáhne. Vzpomněl jsem si na výrok policisty z filmu „Detektiv“ (1968): „Policejní služba vyžaduje ty nejlepší lidi, ale není na ní nic, co by takové lidi přitahovalo“. V USA jsou lidé daleko častěji ozbrojeni, tím spíše zločinci. Policisté tam mají také velmi vysokou sebevražednost. V USA je to práce rizikovější než v zemích méně zamořených zbraněmi.

Na báchorku o tom, že zcela nevinný černoch byl napaden z rasistických pohnutek bílým policistou, který mu klekl na hrdlo s úmyslem ho zavraždit, pak navázalo šílenství v ulicích nejen amerických měst a také v Evropském parlamentu.

Deklarace se ohrazuje proti nerovnému zacházení s ohledem na etnický původ. Důkaz? Proti projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Důkaz? Kde je rasová diskriminace a rasové násilí proti osobám afrického původu? Projevy nenávisti vůči menšinám? Nejsou větší než projevy nenávisti menšin vůči většině.

Deklarace zdůrazňuje, že policista byl bílý. Kdyby byl černý, nesnažil by se pachatele zadržet? Bylo by to tak správně? Není rasismus právě zdůrazňování barvy kůže? Kdyby policista byl černý a pachatel bílý, řešil by to někdo? Záleží na bílém životě? Proto tvrdím, že deklarace není nestranná, je rasistická.

Deklarace konstatuje, že jde o „další z příkladů použití nepřiměřené síly a zabíjení ze strany příslušníků policie, vyvolala masivní demonstrace a protesty proti rasismu a policejní brutalitě v celých Spojených státech a na celém světě“.

Jde o důkaz „hluboce zakořeněné diskriminace? Podle deklarace je důkazem rasismu 40% vězněných černochů při jejich 13% podílu v obyvatelstvu. Neměl by se podíl vězněných spíše vztahovat k podílu na trestné činnosti? Stejná demagogie se projevuje v tvrzení, že nepřiměřené násilí se projevuje neúměrně k podílu osob s černou barvou pleti. Proto i toto tvrzení Evropského parlamentu je tendenční, nevyvážené, tedy rasistické.

„Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie musí být všechna omezení základních práv v souladu se zásadami zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality.“ Takže černý podezřelý by nemohl být zatčen, protože byla vyčerpána kvóta?

Zdůrazňuje se zákaz diskriminace podle Listiny základních práv a svobod. V čem je možné diskriminaci spatřovat? Mělo současně klečet 7 černochů na krku 7 bělochům, aby se to vyrovnalo?
Je nerovnost na trhu práce, v bydlení a vzdělávání opravdu důsledkem barvy pleti? Byl by na tom někdo stejných vlastností ale bílé barvy lépe?

„Rasové a etnické menšiny jsou vystaveny obtěžování, násilí a nenávistným projevům“, tvrdí deklarace. A rasové většiny ze strany menšin nikoli? Není snad rasismus na obou stranách?

„I v EU existuje rasismus, diskriminace a používání nepřiměřené a smrtící síly ze strany policie.“ A není snad pravda, že se policie bojí vstoupit do „no go“ zón ovládaných zcela „mírumilovnými“ vyznavači islámu? Mají menšiny právo ignorovat zákony. Je snad správné, že je jim to fakticky tolerováno?
Mudrlanti nevědí, že je třeba zasahovat silou vylučující vznik zápasu?

EU se deklarací zavazuje ke zvýšení podílu etnických menšin ve svých strukturách. Takže rasa je kvalifikační předpoklad pro práci ve strukturách EU? Není právě toto rasismus – je-li někdo zvýhodněn a jiný nutně znevýhodněn na základě rasy?

Následuje 37 bodů usnesení. Některé jsou zvlášť povedené, tedy zvlášť pokrytecké. Ostatně pokrytectví je hlavní „evropská hodnota“.

Evropský parlament, říká deklarace: „naléhá na příslušné orgány, aby tento a podobné případy důkladně vyšetřily a zodpovědné osoby postavily před soud“. Takže Evropský parlament je žalobce, který zhodnotil důkazy? Není!

EP „důrazně odsuzuje veškeré formy rasismu, nenávistných projevů a násilí a stejně tak veškeré fyzické i verbální útoky namířené na osoby určitého rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry a státní příslušnosti“. EP tedy odsuzuje i sám sebe za tuto rasistickou deklaraci. EP tedy vyhlašuje, že už nelze nikoho kritizovat, protože každý má rasový původ, nějaké vyznání a státní příslušnost. EP však vytrvale verbálně útočí na některé státy, a sankce, které schvaluje poškozují jejich obyvatele. To je v pořádku?

EP „vyzývá vládu a orgány Spojených států, aby ve své zemi přijaly rozhodná opatření k řešení strukturálního rasismu a nerovností, které se odrážejí v policejní brutalitě; odsuzuje policejní zásahy proti pokojným americkým demonstrantům a novinářům a vyjadřuje hluboké politování nad hrozbou amerického prezidenta, že nasadí americkou armádu“. Naproti tomu se EP velmi líbí bezmocnost policie a jindy zase mlčí k brutálním zásahům končícím smrtí – například proti „žlutým vestám“.

EP „podporuje nedávné masivní protesty proti rasismu a diskriminaci, a … poukazuje na výzvy demonstrantů k přijímání opatření proti útlaku a strukturálnímu rasismu v Evropě…“ Je zvláštní že o rasově a nábožensky podmíněnému násilí ze strany muslimských imigrantů se nesmí mluvit. Zvláštní podpora…

EP „odsuzuje bílý supremacismus ve všech jeho formách, včetně používání sloganů, jejichž cílem je oslabit nebo znevážit hnutí Black Lives Matter a rozmělnit jeho význam“. Hnutí se přece znevažuje samo – rabováním, žhářstvím, pronásledováním a ponižováním bělochů jen proto, že jsou běloši. Tedy rasismem. A co supremacismus muslimů? Ti jsou přesvědčeni o své nadřazenosti „bezvěrcům“, tedy i křesťanůpm a židům. To nevadí? Vadí jen bílý supremacismus? Opakuji – pokrytectví je hlavní evropská „hodnota.

EP „vyzývá všechny vůdčí osobnosti a občany, aby neupouštěli od hodnot a usilovněji prosazovali lidská práva, demokracii, rovnost před zákonem a svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků; odsuzuje prohlášení a činy vůdčích osobností, které by mohly tyto hodnoty oslabit a rozdíly v naší společnosti ještě prohloubit; poznamenává, že o tyto hodnoty se opírá EU i USA…“ Aha, takže evropský parlament odsuzuje Jourovou za cenzuru… Nebo nezávislí mají být jen někteří?

EP si stanovuje cíl „vymýtit rasismus na mezinárodní úrovni“. EP má rád ambiciózní cíle. Mohl by začít u sebe.

EP „ připomíná své usnesení ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě a naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby toto usnesení uplatňovaly v praxi“. Ano, to je ono usnesení podporující imigraci, o kterém se tolik mluvilo před volbami do EP.

EP „vyzývá orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na černošském obyvatelstvu a osobách s jinou barvou pleti a Romech; prohlašuje, že otrokářství je zločinem proti lidskosti, a požaduje, aby byl 2. prosinec vyhlášen Evropským dnem připomínajícím zrušení obchodu s otroky; vybízí členské státy, aby dějiny černošského obyvatelstva a obyvatelstva s jinou barvou pleti a Romů začlenily do školních osnov“. Nemáme nic proti tomu, aby bývalé koloniální mocnosti místo „oficiálního uznávání“ odškodňovaly země, na kterých parazitovaly. České republiky se to netýká. Západoevropští pokrytci samozřejmě nezaplatí nic, ale navrhují „ evropský summit, jehož tématem by byl boj proti rasismu“ a také „interinstitucionální pracovní skupinu pro boj proti rasismu a diskriminaci na úrovni EU“. To jejich vinu neodčiní, jen jim umožní se z toho vykecávat.

EP „vyzývá členské státy, aby prosazovaly antidiskriminační politiku ve všech oblastech a aby v úzké spolupráci s občanskou společností a příslušnými komunitami vypracovaly národní akční plány boje proti rasismu, které by se zabývaly takovými oblastmi, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policejní dohled, sociální služby, soudní systém a politická účast a zastoupení“. Otázka zásluh o společenský prospěch se neklade. Práva budou pro všechny, povinnosti jen pro ty, kteří se nevyhýbají práci.

EP „naléhavě členské státy žádá, aby posílily opatření ke zvýšení rozmanitosti v rámci policejních orgánů a aby vytvořily rámce pro dialog a spolupráci mezi policií a společenstvími“. Mě zajímá spíše jak policejní rozmanitost zajišťuje bezpečnost, a jak se povede dialog s náboženskými fanatiky.

EP „odsuzuje všechny druhy trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů, k nimž denně dochází v EU, ať už reálně nebo na internetu, a připomíná, že svoboda projevu se na rasistické a xenofobní verbální projevy nevztahuje“. Mám tomu rozumět tak, že média prosazující radikální islám budou zablokována? Asi sotva, že…

EP soudí, „že by měly být zavedeny nezávislé mechanismy pro podávání stížností na policii, aby docházelo k vyšetřování případů nesprávných policejních postupů a policejní zvůle“. Kdo bude rozhodovat? Sdružení pasáků s asociací kapsářů?

EP „vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly kroky směrem k zahájení shromažďování dalších údajů rozčleněných podle rasy a etnického původu (jak je uvedeno ve směrnici EU o rasové rovnosti), jež by bylo dobrovolné a anonymní“. Takže pokud by běloch napadl černocha, bylo by to „dobrovolně zaznamenáno“ stejně jako v opačném případě?

EP „odsuzuje rasové a etnické profilování, které používají policejní složky a donucovací orgány, a domnívá se, že pokud jde o potírání rasismu a diskriminace, musí jít policie a donucovací orgány příkladem“. Tedy pokud je podezřelý černoch, je nepřijatelné po něm pátrat mezi černochy? U černocha se nesmí předpokládat, že je imigrant a že je větší pravděpodobnost nelegálního pobytu. Nesmí být podle toho, jak vypadá, kontrolován více než náhodní chodci, kteří na ilegální migranty nevypadají?

EP „odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů; nabádá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné, nezávislé a efektivní prošetření případů podezření či obvinění z použití nepřiměřené síly“. Předpokládá se, že u pachatelů lze vystačit se zdvořilou prosbou, nebo se na jejich zadržení nemá trvat. Kdo se má víc bát, policista nebo pachatel?

EP „žádá Komisi, aby vytvořila nezávislou skupinu odborníků, jejímž úkolem by bylo vypracovat kodex EU pro policejní etiku….“

EP „žádá, aby byly v příštím VFR přijaty seriózní finanční závazky pro boj proti rasismu a diskriminaci v celé EU“. Tedy více peněz moralizujícím neziskovkám.

EP „odsuzuje skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt…“ Pěkným příkladem je usnesení EP, že Sovětský svaz zapříčinil 2. světovou válku.

Celá tato rezoluce je ukázkou odporného pokrytectví. Západní firmy využívají otrocké práce, v rozvojových zemích. Západní mocnosti při intervencích v cizích zemích vraždí lidi po desetitisících. Ale to nevadí, my se přece budeme zabývat smrtí kriminálního recidivisty, který se svým činem sám vystavil riziku spojenému se zatýkáním.

Deklarace ignoruje, že současné systematické antikulturní hnutí ničí kulturní památky, snaží se zakazovat kulturní díla a za údajní zdroj diskriminace pokládá například i vážnou hudbu nebo dokonce matematiku.
Nerovnost se dnes jen z malé části zakládá na rasismu. Příčiny jsou jinde.

Z asi 730 poslanců Evropského parlamentu pro tuto deklaraci hlasovalo 493 poslanců, proti 104, 67 se zdrželo, ostatní nehlasovali. Proti hlasovala celá naše frakce Identita a demokracie, tedy za SPD Blaško a David, a to i když se hlasovala přes internet se zmenšenou možností domluvy, dále byli proti maďarští lidovci a část konzervativců. Z ČR se zdrželi Vondra, Vrecionová a Zahradil, ostatní poslanci z ČR rezoluci podpořili.

Ivan David
Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEUROKOMISAŘKA PRO ROVNOST TROUBÍ DO BOJE PROTI NORMÁLNÍ RODINĚ. Vše se točilo kolem utrpení LGBT+ komunity...   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:36:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před pár dny poskytla Eurokomisařka pro rovnost, paní Helena Dalliová, rozhovor vlajkové lodi evropského pokrokářství, britskému deníku Guardian. (zde). A to vám bylo počtení.

Vše se točilo kolem utrpení LGBT+ komunity, která teď, v době koronaviru (podle paní eurokomisařky) po celé Evropě nesmírně strádá. Například tím, že letos byly prakticky všude zrušeny festivaly Gay Pride, a to bez náhrady. Ne, nesmějte se. „Starší lidé LGBTQ + v pečovatelských domovech, tak byli osamělí a vyloučeni…” zjistila „dálkovým, elektronickým průzkumem a dotazováním” paní Dalliová.

Ale ne dosti na tom. Během karantény prý také mnozí členové LGBT+ komunity museli trávit dlouhé dny a týdny uzavřeni v domovech se členy svých rodin. Tito jejich blízcí však, bohužel, specifické potřeby této komunity ne vždy plně chápou a podporují a ubozí LGBT+ tak museli čelit nesčetným ústrkům…. No vážně, píše to paní komisařka.

Zdánlivě k smíchu. Ale přečtěte si pozorně následující odstavec: „Přes tento pokrok dosud žádná společnost nedosáhla rovnosti LGBTQ +. Kromě toho přetrvávají rozdíly mezi legislativními normami a každodenní realitou lidí LGBTQ +. Předsudky, stereotypy, postoje přetrvávají i nadále. Stále existuje riziko, že se tento pokrok obrátí. Opravdu, (po celé Evropě) se vzmáhá odpor, vedený hnutím „anti-gender” a „tradiční rodina”.

Ano, paní eurokomisařka tu otevřeně varuje před nárůstem iniciativ „za tradiční rodinu” a tato hnutí považuje za nebezpečí pro Evropu. Možná ji vyděsil evropský průzkum, zmíněný i zde na PP, podle kterého, řečeno kulantně, si běžní Evropané hodnoty paní eurokomisařky většinově k srdci nevzali a její novou, lepší a inklusivní Evropu moc nadšeně nepodporují. Nebo o něco starší, loňský průzkum Radia Free Europe o vývoji vnímání homosexuality, který názorně, graficky a po lopatě ukazuje strmý pád „pozitivnosti” v náhledu na homosexualitu a spřízněný okruh problémů v zemích bývalého východního bloku, a to od roku 2007 do roku 2019. S nejhlubším propadem právě u (inteligentních a pochybovačných) Čechů a Slováků. Obecně pak u všech národů vycepovaných desetiletími propagandy lepších zítřků.

Ovšem na takové odbojníky už parta kolem Heleny Dalliové připravuje metr. Server Euractiv informuje o nové iniciativě Evropské komise, která chce do konce letošního roku vypracovat a zveřejnit novou strategii „rovnosti” pro lidi LGBT+. Protože, jak ve zprávě výhružně konstatuje „v některých členských zemích je situace v míře diskriminace a porušování práv horší, než v jiných”. A na takové ptáčky je potřeba si posvítit. Určitě uvidíme snahu, aby se to stihlo ještě během předsednictví Německa, našeho odvěkého přítele. Ordnung muss sein….

Ale vraťme se k eurokomisařce Dalliové. Tato původně maltská politička se v rozvracení společnosti pomocí inkluse „jiných” a preference „odlišných” angažuje dlouhodobě. Za své úsilí obdržela v roce 2016 Evropskou cenu za rozmanitost (to fakt existuje), a to za „práci v oblasti lidských práv a rovnosti na místní a mezinárodní úrovni”, V roce 2019 pak cenu Diversa Internacional od španělské asociace právníků proti zločinům z nenávisti. Takže je to ten správný člověk pro podobné „speciální úkoly.”

O tom, jaké má od šéfky Eurokomise zadání, nejlépe svědčí její pověření k „eurokomisařování”, tak zvaný Mission letter. Můžeme namátkou odcitovat zajímavějších pár bodů. Například:

- V rámci toho povedete boj proti diskriminaci, kdekoli existuje

- Chci, abyste vypracovali novou evropskou strategii pro rovnost pohlaví, která se bude zabývat oblastmi, ve kterých ženy stále čelí dalším překážkám.

- Musíme udělat více, abychom omezili násilí na základě pohlaví a lépe podporovat oběti. Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě zůstává pro EU prioritou. Pokud bude v Radě zablokováno, měla byste se zaměřit na podporu, ochranu a práva obětí, včetně posuzování návrhů na minimální normy týkající se definice určitých druhů násilí a na posílení směrnice o obětech. S využitím možností ve Smlouvě byste měli navrhnout doplnění násilí páchaného na ženách na seznam trestných činů EU.

Což se dá běžnou, hovorovou češtinou shrnout asi takto – Ten gender vám vnutíme, ať si o tom myslíte cokoli. I kdyby se vaši (demokraticky) zvolení poslanci třeba na hlavu postavili! Když to nepůjde cestou Istambulské smlouvy, nacpeme vám genderové paragrafy do zákonů. A budete implementovat, holoubkové, až se z vás bude kouřit….

Prostě ten totální rozvrat, co vidíme na západ od našich hranic, to není žádné neštěstí, pohroma a Boží dopuštění, ale naopak – to je ona kýžená, dlouho plánovaná, klopotně a za velikých nákladů organizovaná a desetiletí budovaná „šťastná budoucnost Evropy”, kterou chtějí moudří komisaři a komisařky dopřát už konečně i nám.

Autor: Lubomír Vylíčil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČernošští vrstevníci zmlátili v metru bílou dívku   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:26:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Austrálie. 16-letá dívka je v melbournském metru napadena a zmlácena mouřenínskými vrstevníky za to, že je bílá.

Zřídili ji, že musela být hospitalizována. Není to třeba rasismus?

Zvláštností je, že o tom všechna media mlčí a dělají, že se nic nestalo.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zpravodajské služby USA se podílejí na obchodování s drogami   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:20:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká zpravodajská služba, která obviňuje Rusko ze spiknutí s Tálibánem, se podílí na obchodování s drogami. Uvedl to zvláštní zástupce prezidenta pro Afghánistán, ředitel druhé sekce Asie Ministerstva zahraničí Ruské federace Zamir Kabulov na televizním kanálu Rossija 1.

„Jedná se o nespočetné provize z projektů, které tam byly, účast stejných skvělých amerických rozvědčíků, kteří ty naše obviňují z čehosi, v obchodování s drogami. Letadla u nich létají z Kandaháru, z Bagrámu bez prověrky kamkoli - do Německa, do Rumunska. No jak jinak? Takový je byznys. Každý Afghánec v Kábulu vám to řekne, dokonce i líný člověk je připraven o tomto tématu mluvit. Toto tajemství je tajemstvím veřejným, kterého mají všichni již plné zuby. Všichni mávli rukama, berou to jako samozřejmost,“ řekl diplomat.

Na konci června noviny The New York Times zveřejnily článek s odkazem na anonymní představitele americké rozvědky, ve kterém se tvrdilo, že ruská vojenská rozvědka prý slíbila odměnu bojovníkům spojeným s Tálibánem za útoky na americké vojáky v Afghánistánu a že o tom referovali prezidentu Donaldu Trumpovi. Žádné důkazy ale poskytnuty nebyly.

Velvyslanectví RF v USA požádalo americkou vládu, aby adekvátně reagovala na hrozby, které se začaly množit na adresu diplomatů kvůli falešným zprávám o Rusku a Afghánistánu.

Ministerstvo zahraničí RF označilo tyto zprávy v médiích za falešné.

Tvrzení The New York Times vyvrátilo rovněž radikální hnutí Tálibán.

Bílý dům označil článek za nepřesný a tvrdí, že Trumpovi nic podobného rozvědka nehlásila. Samotný Trump to označil za „další článek na objednávku“.

O něco později The Washington Post napsal s odkazem na zdroje blízké k armádě, že „několik“ amerických vojáků bylo zabito v Afghánistánu kvůli údajnému spiknutí RF s Tálibánem.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CTFC
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší skandál! Objevili islamisty, pak nacionalisty. Německo částečně rozpouští armádní speciální jednotku   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:18:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Několik příslušníků německé elitní speciální vojenské jednotky KSK je vyšetřováno pro podezření z příklonu k pravicovému extrémismu. Jedná se o další skandál v jednotce během několika týdnů.

Speciální komando německé policie v květnu vtrhlo na venkovský pozemek jednoho z členů elitní jednotky KSK, jemuž se přezdívá „Malá ovce“. Ten byl údajně podezříván ze sympatií k radikální pravici. Na jeho zahradě byl nalezen sklad zbraní, kde byly objeveny rozbušky, dva kilogramy plastické trhaviny, puška AK-47, tlumič, dva nože, kuše a tisíce nábojů. Ty by mohly pocházet ze skladů německé armády. Dále byl nalezen sborník nacistických písní, 14 vydání časopisů pro bývalé členy Waffen-SS a další nacistické předměty.

Nejedná se o první problémy této německé armádní speciální jednotky, která má asi 1400 příslušníků. V polovině června jsme informovaly, že v řadách této jednotky německé informační služby odhalily islamistu. Německé noviny informovaly, že německá vojenská kontrarozvědka ho sledovala jako extrémistu a měla ho označeného stupněm „červená“.

Německá vojenská kontrarozvědka pozoruje KSK už delší dobu. V roce 2017 na sebe její velitelé upoutali pozornost oslavou, kde hajlovali. Bundeswehr na konci minulého roku suspendoval jednoho z příslušníků kvůli prokazatelným vazbám na pravicové extremisty.

Po posledním incidentu nicméně politikům došla trpělivost a začínají hovořit o celkové rekonstrukci jednotky. Německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová rozhodla o částečném rozpuštění KSK. Jedna ze čtyř skupin jednotky by měla být kompletně zrušena. Další tři budou rekonstruovány. Na rekonstrukci jednotky mají vojáci čas do října, pokud nebude výsledek uspokojivý, bude se na politické úrovni řešit zrušení celé jednotky.

Podle informací médií ze skladů KSK během poslední doby zmizelo okolo 48 tisíc nábojů a přes 60 kilogramů trhavin.

Jednotka KSK

Vojenská speciální jednotka se nachází v německém městě Calw. Jedná se o elitu německé armády, která má řešit úkoly taktické úrovně důležitosti, které nejsou proveditelné standardními vojenskými jednotkami, říká portál německé armády. Předně se jedná o útočné operace, operace namířené na osvobození rukojmích, popřípadě zadržování teroristů a válečných zločinců. Mezi další úkoly této jednotky patří získávání informací strategické úrovně důležitosti.

Základní výcvik trvá tři roky. Nejčastěji je KSK nasazována v Afghánistánu. O jejích úkolech se veřejnost dozvídá až posléze, píší německé noviny.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CTHH
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmeričtí diplomaté opustí Saúdskou Arábii   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:13:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na pozadí prudkého nárůstu případů koronaviru opustí Saúdskou Arábii v sobotu desítky amerických diplomatů a jejich rodiny. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na oficiální zdroje.

Uvádí se, že Ministerstvo zahraničí USA již minulý týden umožnilo pracovníkům, kteří nemusí být nutně v zemi, ji opustit. Očekává se, že v příštích týdnech království opustí ještě více diplomatů.

Nejméně 30 zaměstnanců amerického velvyslanectví, většina z nich ovšem nejsou Američané, se mělo nakazit koronavirem, přestože od března pracovali hlavně z domova. V červnu na covid-19 zemřel řidič velvyslanectví, později jedna z nemocnic odmítla nutnou lékařskou pomoc příbuznému jednoho z diplomatů, což přinutilo velvyslanectví zasahovat, píše list.

Minulý měsíc obdržel výbor pro zahraniční styky Sněmovny reprezentantů USA zprávu, ve které někdo vyjádřil obavy z toho, jak saúdské úřady čelí pandemii. Výbor se kvůli tomu obrátil na Ministerstvo zahraničí USA. Článek také upozorňuje na obavy řady amerických diplomatů z toho, že úřady království skrývají rozsah problému a mohou vážně a záměrně snižovat skutečný počet případů covidu-19.

Dříve se informovalo, že počet nakažených koronavirem v Saúdské Arábii přesáhl 200 tisíc. Navzdory neustálému nárůstu počtu pacientů s covidem-19 začala země na konci května postupně uvolňovat zavedená opatření. Například byly povoleny vnitrostátní lety a pohyb mezi provinciemi, mešity obnovily své fungování.

Vyhlášení pandemie

Úřady Číny 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

Zdroj: The Wall Street Journal
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Britské právo mlčí, když…“ Moskva poukázala na „nehorázné rozhodnutí“ londýnského soudu ve sporu o zlato Venezuely   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:09:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moskva považuje rozhodnutí Vrchního soudu v Londýně ve sporu o venezuelské zlato uložené v Británii za nehorázné. Jeden stát skutečně odmítl majetek jiného, prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí.

Nejvyšší soud v Londýně ve sporu mezi Bank of Venezuela (venezuelská centrální banka) a Bank of England (britská centrální banka) o navrácení zlatých prutů uložených ve Velké Británii, uznal legitimitu předsednictví opozičního vůdce Juana Guaidóa, který se nezákonně prohlásil za hlavu státu. Venezuelská centrální banka uvedla, že se proti rozhodnutí londýnského soudu odvolá.

„Se znepokojením poukazujeme, že se Nejvyšší soud v Londýně rozhodl uznat Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely a poskytnout mu přístup ke zlatým rezervám této země, které má v držení britská centrální banka,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

„Toto rozhodnutí je nehorázné... Ve Velké Británii očividně nezávislost soudu funguje jen, dokud je postavení soudců v souladu s vládou. Prostudovali bychom s velkým zájmem právní argumenty Vrchního soudu v Londýně – zjevně však takové argumenty prostě neexistují. Britské právo mlčí, když je v sázce politická výhodnost, “ uvedlo ministerstvo.

Jak zdůraznilo ruské ministerstvo zahraničí, „v důsledku porušení řady zásad a norem mezinárodního práva (nezasahování do vnitřních záležitostí, dodržování svrchovanosti, imunity státního majetku) došlo ke skutečnému odmítnutí majetku jednoho státu dalším státem za účelem podpory protiústavního převratu v tomto státě“. „Současně byly porušeny zájmy venezuelského lidu, který již trpí sankcemi, které jsou rovněž v rozporu s mezinárodním právem,“ uvedlo ruské ministerstvo.

Koncem ledna 2019 Bloomberg s odkazem na zdroje uvedl, že britská centrální banka odmítla vydat 1,2 miliardy dolarů ve zlatých prutech. Nejmenovaný zdroj řekl agentuře, že rozhodnutí o nevydávání zlata bylo učiněno poté, co vyšší američtí úředníci, včetně amerického ministra zahraničí Mikea Pompea a amerického prezidentského poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, tlačili na své protějšky ze Spojeného království, aby zablokovali přístup venezuelského prezidenta Nicolase Madura k jeho aktivům v zahraničí. Maduro později řekl, že v britské centrální bance je uloženo 80 tun zlata, které patří venezuelským úřadům.

Také v médiích byla informace o tom, že se Guaidó obrátil na Theresu Mayovou, tehdejší premiérku Velké Británie, se žádostí, aby zlaté cihly nevraceli prezidentovi Madurovi.

Pokus o státní převrat

Loni v lednu vypukly ve Venezuele protesty proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi, a to jen krátce poté, co složil přísahu. Guaidó se tehdy prohlásil za dočasnou hlavou státu. Učinil tak proto, že byl v té době předsedou parlamentu.

Některé evropské země a Spojené státy jej uznaly za prezidenta. Maduro ale Guaida označil za „loutku Spojených států“.

Rusko, Čína a Turecko a řada dalších států podpořily Madura jakožto legitimního prezidenta země. V Moskvě navíc označili „prezidentský status“ Guaida za neexistující. Guaidó později přiznal neúspěch pokusu o převrat.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CTQ3
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe stínu koronaviru hynou naše lesy   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 06:04:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nemáme moře, nemáme průzračná jezera, nemáme velehory. Měli jsme však nádherné lesy. Nyní je ničí nejenom kůrovec.

Už dlouho jsem nenapsal žádný článek. Je to tím, že jako předseda Rozumných připravuji krajské volby a cestuji po celé republice, abych hovořil s každým našim kandidátem osobně. Nepřijímáme totiž na naše kandidátní listiny žádné politické turisty, žádné „osobnosti“, které jste mohli v průběhu let najít jako kandidáty za ODS, pak za ANO, TOP či ČSSD a nyní je zřejmě budete nalézat na billboardech a plakátech za úplně jiné hnutí (mimochodem hnutí je módní název pro stranu, což jako první v roce 2011 použilo ANO a dnes je papouškuje kdekdo).

Máme totiž názor, že pokud se na kandidátních listinách objevují u nových hnutí jména, která byla k nalezení v minulosti v uskupeních, která stojí za „blbou“ náladou a zhnusení občanů z politiky, nemůže se v žádném případě jednat o změnu. Jedná se opět o totéž, jenomže v jiných, byť krásně barevných módních šatech.

Při těchto cestách jsem se seznámil s odborníkem na lesnictví, který mne provezl velkým územím kdysi krásných lesů, dnes vydrancovaných nešetrně hospodařícími akciovými společnostmi.

Základ ke zničení našeho jediného přírodního bohatství dala devadesátá léta, kdy se díky heslu, že všechno zařídí neviditelná ruka trhu, zničil monopol státní firmy Lesy České republiky na veškerou péči, včetně výtěžnosti. (Nemyslím tím na restituci lesů, myslím tím na to, co zůstalo v péči státního podniku Lesy ČR. Soukromí majitelé lesů se chovají k lesům případ od případu. Někteří velice pečlivě, někteří, kteří žijí od svého majetku na stovky kilometrů daleko, bohužel jako k pouhé investici).

Lesy ČR měly veškeré prostředky k tomu, aby zabránily šíření kalamit, včetně té kůrovcové (odborně je onen zabiják lesů nazýván lýkožrout smrkový) . Měly techniku, pily atd. Nemohu zde vše popisovat, ani tomu za jediný den otevírání očí nemohu rozumět.

V rámci neviditelné ruky trhu, se všeho musely Lesy ČR zbavit, a výtěžnost lesů byla outsourcovaná do akciových společností. Takže státní podnik má zodpovědnost a nemá prostředky k tomu, jak lesy sanovat a soukromým akciovým společnostem jde samozřejmě „až v první řadě“ o výdělek a zdraví lesů je jim naprosto podružné.

Mrzí mě, že mladí lidé nemají možnost srovnat stav lesů před třeba dvaceti lety a nyní a domnívají se, že „rezavé“ stromy je něco přirozeného. Lesy jsou plíce země a právě pro naše děti a vnuky je třeba je zachránit.

Samozřejmě, že ke zkáze přispělo sucho posledních pěti let, ale při zachování šetrného zacházení s lesy, se mohlo leccos zachránit.

Nyní jsou lesy plné klestí, které nikdo neodklízí (není z toho kšeft a dotace na odvoz klestu byla před lety zrušena) a brouk si v lesním nepořádku libuje. Některé kmeny jsou určeny ke shnití. Onen, nyní už lesní odborník v důchodu, dříve zodpovědný za velký úsek lesů v jednom z našich nejkrásnějších koutů země, je z toho zoufalý. Myslí si, že lesy jsou nenávratně určeny k zániku.

My si to nemyslíme. Lesy je třeba zachránit! Ale s těmi, kdo za to mohou, to nejde.

Nenechme se ošálit hezkými řečmi těch, jejichž neviditelná ruka trhu téměř zničila to jediné, co naše krásná česká, moravská a slezská zem měla, a co doufáme bude mít i nadále.

Mgr. Petr Hannig
Autor je předseda strany ROZUMNÍ


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMafiánská rodina, které jdou na ruku zkorumpovaní policisté a úředníci   
Pridal tk Neděle 05 červenec 2020 - 05:59:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Další důkazy, že ministryně Schillerová, její dcera Petra a její zeť Rusňák jsou mafiánská rodina

Mafiánská rodina, které jdou na ruku zkorumpovaní policisté a úředníci.

Zde rádoby podnikatel, podvodník a lhář David Rusňák. Zeť Schillerové. Pozor na jeho podvodný fond DRFG. Dostal dokonce od ČNB pokutu 5 mil. Kč.

Nájemní vrazi ve službách českých politiků. Jan Mička ve službách gangu Aleny Schillerové!

Vám o tom Pražská kavárna dosud neřekla? Že Babišova média mlčí. Tak jsme se na to zase podívali. Děkujeme také, že naše pořady sledujete! Informujeme o tom, o čem ostatní mlčí! Naší prioritou je šířit informace, které Vám mají být zatajeny! Použité překlady jsou volné a v kontextu s českým prostředím, tak aby divák pochopil smysl vyjádření zahraničních politiků. Pořad vyjadřuje názory osob, které v pořadu hovoří.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2087 sec,0.0508 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,778kB