Středa 08 červenec 2020
Poslání z hory do kotliny   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 11:15:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Den nezávislosti, anglicky Independence Day, je státní svátek oslavující přijetí Deklarace nezávislosti Spojených států dne 4. července 1776 Druhým kontinentálním kongresem. Touto deklarací Spojené státy uplatnily svou nezávislost na Velké Británii vyhlášením základních práv člověka a soupisem stížností proti britské říši.

Prezident Trump využil oslavu Dne nezávislosti u národního památníku, oficiálně zvaného Mount Rushmore National Memorial k lekci všem ničitelům památníků a symbolů snažících se vyměnit jednu kulturu za jinou. Rushmore je obrovské sousoší navržené sochařem Gutzon Borglum v roce 1927 vysekané přímo do žulového skalního masivu v letech 1927–1941 a zobrazující hlavy čtyř významných amerických prezidentů: George Washingtona (1732–1799), Thomase Jeffersona (1743–1826), Theodora Roosevelta (1858–1919) a Abrahama Lincolna (1809–1865). Stavba, kterou po smrti sochaře ukončil jeho syn, trvala 400 dělníkům více než 14 let. Hlavy samotné jsou vysoké 18 m. Veškerá plocha památníku včetně návštěvnického centra a parkoviště zabírá 5,17 km² a nachází se v nadmořské výšce 1745 m. Každoročně jej navštíví okolo dvou milionů návštěvníků.

Trump ve své řeči ujistil přítomné, že nic nebude tak, jak si přejí ti, kteří se snaží vyměnit jednu kulturu za jinou. Spojené státy mají dostatek vojenských a policejních jednotek schopných zvítězit nad pogromy organizovanými ničiteli pomníků a symbolů. Podle slov prezidenta Trumpa se jedná o snahu zakořenit totalitarismus. Ten, řekl prezident je zcela cizí naší kultuře a neodpovídá našim hodnotám a není pro něj místo ve Spojených státech. Tento útok na svobodu, naší velikolepou svobodu musí být zastaven, a bude zastaven, velice rychle. My jsme odhalili toto nebezpečné hnutí, ochráníme děti našeho národa, uděláme konec tomuto radikálnímu napadení a zachráníme náš milovaný americký způsob života.

Trump připomněl anti-patriotismus a jeho kořeny: základní škola a systém vzdělání. Zapomněl však doplnit, že vzdělávací systém USA byl cílevědomě vybudován tak, aby vzdělával pseudo-občany neznající nic nebo velice povrchně o historii USA. O historii spojenců a jiných států nemluvě. To vše proto, že nevzdělaného občana lze bez problémů řídit s pomocí televize a programů šitých na míru a úroveň vzdělání a výchovy občana. Trump zapomněl dovést svoji myšlenku do konce. V okamžiku, kdy se TV a další masová media dostala pod kontrolu anti-patriotů, dostavil se výsledek, jehož jsme svědky dnes i v Evropě a v české kotlině. Chytře zapomněl sdělit přítomným, že s krásnými slovy a mýty o svobodě, naději a americké kultuře, USA přinesly mnoha státům a kulturám planety nesmírné škody, rozvrat vlastních hodnot a asociální globalizaci s nadnárodními neviditelnými elitami.

Předpokládám, že poslání prezidenta Trumpa z hory Rushmore dorazilo i do některých kanceláří ministerstev ČR. V nich by poslání mohlo být s trochou dobré vůle doplněno nejenom uvedenými připomínkami, ale i staro-novým řešením problému vzdělání. Kvalitní vzdělání na základě svobodného myšlení, jednotného vědění a chápání planety jako kosmické lodi, kterou nemohou řídit ani udržovat zkorumpovaní a nevědoucí lidé, bude totiž představovat velice brzo jeden z mála záchranných kruhů dovolujících mít naději na přežití během plavby na rozbouřeném post-pandemickém hospodářsko – obchodním a politickém moři, a také v případě, že budeme nějakým větším spojencem v EU hozeni přes palubu. S tím by ČR měla počítat. Počítat by měla i s lekcí moderní historie.

Jestliže Trump mluvil - podle osobního hodnocení v jedné ze svých nejlepších řečí, kterou přednesl během svého prezidenství o lásce k vlasti, o velkých hrdinech minulosti, o naději a lepší budoucnosti, včetně americké vlajky na Marsu, zapomněl položit otázku přítomným: Jak by hodnotili dnešní situaci hrdinové zobrazení v sousoší na hoře Rushmore? Trump mohl také připomenout osud SSSR a jeho vlajky na Venuši a použít osud SSSR jako příklad k poučení a varování. SSSR také snil o velké a lepší budoucnosti, aby zanedlouho zmizel z politické mapy světa.

Dnešní USA nezmizí z politické mapy světa tak rychle a překvapivě. USA se již ale nacházející na cestě k uzavření a izolaci. Je to cesta odpovídající současnosti, cesta, na které USA se chovají agresivně a nepředvídatelně, požadují daň za ochranu asymetrických spojenců a poslušnost. Přitom si USA z objektivních důvodů nemohou být jisty, že jejich požadavky budou včas a v plné míře plněny. Bez plnění požadavků a bez technologické převahy nad ČLR a RF, USA nebudou schopny udržet se v křesle hegemona západního společenství. Postkapitalistická a techno-fašistická rétorika ničitelů památníků a symbolů může dovést nejenom USA, ale i Evropu a s ní i ČR k pramenům potoků s krví. Široké veřejnosti neznámé elity ze svých bunkrů a oáz vymění bez odporu současné materiálně a myšlenkově zkorumpované elity bez vizí, a slouhové se postarají o fungování elektronických táborů a úložišť lidského odpadu. Nikdo by si neměl dělat iluze, že strategické a taktické plány s alternativami jsou již dávno rozpracovány patřičnými bezpečnostními službami.

Než dojde k rozhodnutí o veřejném konání a realizaci vybraného plánu, evropské elity budou moci reflektovat rozhodnutí prezidenta Trumpa o odchodu USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO) s platností k 6. červenci 2021. Rozhodnutí bylo sděleno generálnímu tajemníkovi OSN António Guterrese a potvrzeno mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Kromě toho budou moci sledovat, zda prezident Trump bude schopen transformovat podporu davu, kterou získal svým projevem na hoře Rushmore a velice efektivním využitím času mezi pogromy a oslavou Dne nezávislosti USA do vítězství v listopadových prezidentských volbách bez použití minimálně tří legálních možností, jak zmanipulovat volby. Společně bychom měli reflektovat poznání vyplývající z historie lidstva, vývoje společenských systémů a obsahového pojetí rozdílu slov: Bude-li se demokracie bránit pouze zbraněmi totalitarismu, bude bitva ztracena dříve, než padne první výstřel. Poslání z hory Rushmore do kotliny je vícerozměrné a určeno i nepřítomným českým elitám na oslavě. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
07.07.2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZapomenuté výročí   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 11:01:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výročí je obvykle událostí, kdy si partneři dávají dárky a vzpomínají na dávné časy. V manželství je 60. výročí svatby nazýváno diamantové, je velkou událostí nejen pro samotné oslavence, ale i pro jejich rodinu a blízké. K oslavě tohoto výročí také patří obnova manželského slibu nebo symbolický svatební obřad se svatební hostinou.

Než se podrobněji zmíním o jiném symbolickém, širší veřejnosti neznámém a veřejně-právními médii ignorovaném 60. výročí spojeném s minulým společenským řádem připomínám politickým a hospodářsko – historicky zaměřeným bavičům, že před 60 léty (12. června 1960) se konaly poslední volby do Národního shromáždění Republiky československé podle Ústavy 9. května. Měsíc po volbách republika dostala novou ústavu a nové jméno – Československá Socialistická Republika. K socialismu měla daleko, přesto neuškodí se zamyslet nad ní a provést srovnání jejích výsledků se současností.

K zamyšlení a srovnání stačí fakta převzatá z Stalinization Library of Congress Country Studies: V období od roku 1948 do roku 1959 průmyslová výroba v ČSSR prokazatelně vyrostla o 233% a zaměstnanost v průmyslu vzrostla o 44%. Z toho na Slovensku průmyslová výroba vyrostla o 347% a zaměstnanost dokonce o 70%. Fakta dokazují, že průmyslový růst byl vyšší než v Rakousku a Řecku a byl na stejné úrovni, jakou měly Francie a Itálie. Pouze státy se speciální podporou USA měly vyšší růst: Japonsko 300% a Německo něco málo pod 300%. Co si o tom myslet, především dnes, v době zvané covid-pandemické?

Naše mysl je utvořena tak, aby myslela určitým způsobem. Jak rosteme, vstřebáváme jednotlivé vrstvy významu (včetně čísel), i když je v daném okamžiku v podstatě nebereme na vědomí. Platí, že nabývání významu skrývá i v symbolice čísel u různých národů značnou různorodost. Nehledě na její potenciál je numerická symbolika po celém světě v podstatě shodná. Je tomu proto, že významy, které připisujeme číslům, mají své kořeny v historii.

Pro zajímavost uvádím, že v islámu a kabalistickém judaizmu je nula číslem dokonalého, nekonečného božství. Vyjadřuje tedy samostatné nekonečno — dokonalé, neposkvrněné, úplné. Nula jako myšlenka nekonečné prázdnoty byla po prvé použita Olméky (předchůdci všech středoamerických kultur) kolem roku 50 př. n. 1. Ve starém světě je její používání doloženo teprve kolem r. 300 n. 1. v Indii. Staří Řekové si nebyli zcela jisti, zda lze nulu považovat za matematický termín, a mnozí namítali, že nenese žádný význam. Šestka je matematicky dokonalá, trojúhelníková. Je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti. Stůl o třech nohách se nikdy nekývá. Šesticípá Davidova hvězda vyjadřuje naplnění. Na druhé straně mince je Antikrist. V knize Zjevení má číslo 666. Označuje trojici pozemských, lidských vlivů, současně zesměšňujících nebeskou Trojici. Dnes se lze často setkat s 666.

V kontextu připomínky výročí se nejedná o 666, ale o číslo 60. Šedesát je přirozené složené číslo. Římskými číslicemi se zapisuje LX. Tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno samech. Synonymní archaický výraz pro šedesát je kopa (pět tuctů nebo čtyři mandele). Kopa grošů byla peněžní jednotka, užívaná v Českých zemích od roku 1300, čítající 60, později i více grošů. Václavské náměstí v Praze je široké 60 m, a jako poslední uvádím, že 60. léta 20. století byly významným obdobím v hudbě, moderních dějinách a vzdělání v ČSSR.

Tenkrát se ještě učil význam šedesátkové soustavy. Tuto poziční číselnou soustavu (s místními hodnotami) o základu 60 používali v kombinaci s desítkovou již starověcí Sumerové v Mezopotámii. Tam se matematika rozvíjela od počátku 3. tisíciletí př. n. l. Dodnes se šedesátkové dělení používá při měření času (minuty, sekundy) a úhlů (úhlové minuty, vteřiny). Šedesátková soustava se vyskytuje i v čínském kalendáři (šedesátkový cyklus, kde 60 je nejmenší společný násobek cyklů 12 a 5 či 10), atd.

Tenkrát, koncem padesátých let byla ve výzkumném pracovišti bývalé Československé lidové armády (ČLA) vynalezena zcela nová časoměrně – hyperbolická metoda. Umožňovala jednoznačné, mono – impulzní a vysoce přesné určení polohy zdrojů radiotechnických signálů. Metoda byla potvrzena patentem na jméno autora Doc. Ing. Vlastimil Pech, CSc. Podstatou metody je vyhodnocení časových rozdílů ozáření tří navzájem vzdálených pozemních přijímacích stanovišť impulsním signálem zjišťovaného zdroje. Jedná se v podstatě o inverzní metodu navigačního systému LORAN. Nebudu popisovat technické a operační detaily výsledných socialistických produktů, i dnes známých pod názvy – PRP-1 KOPÁČ, RAMONA, TAMARA a VĚRA. Ten poslední byl nazván v čest uznání více než 40 leté práce v oblasti řízení leteckého provozu plukovnice PhDr. Věry Perlingerové.

Chci věřit, že zájemci o podrobnou, zajímavě a srozumitelně zpracovanou a četnými fotografiemi podpořenou informaci dostanou možnost si přečíst v nějakém odborně zaměřeném časopisu podrobnější příspěvek na téma, které lze nazvat Šedesát let oboru pasivních systémů v České republice (PSS).

Dnes se krátce zmiňuji o několika generacích pasivních systémů vyvinutých ve vojenských ústavech ČSR, které dělaly čest a slávu československému vzdělání, armádě a vojenské radiotechnické rozvědce. Po změně společenského řádu, oficiálně označovaného jako demokratický, nevzdělaným, chamtivým privatizátorům a politikům se podařilo utajované (vy) zradit a v podstatě zničit. To potvrzuje tiskové a televizní zveřejnění informace v červnu 1991 o tom, že TAMARA může sledovat neviditelné americké letouny typu F-117 a B-2. Ze senzací a levné reklamy žijící a nevidící si na nos média a političtí baviči tím vyslovili ortel nad systémem TAMARA. V roce 1992 následovalo rozhodnutí Generálního štábu armády ČSFR zrušit specializovaná vojenská pracoviště a další výzkum pasivních systémů v ČR a došlo k rozpadu výrobního závodu Tesla, s.p. Pardubice. Ten dostával zadarmo všechny výsledky vojenského výzkumu pro další vývoj a výrobu. Došlo také k likvidaci unikátního 7. radiotechnického pluku ve Zbirohu, jehož specialisté patřili ke zlatému fondu tehdejší armády. Nebudu pokračovat v popisu jednoho z mnoha smutných osudů kvalitního československého vzdělání, vědy a průmyslu, schopného vyrábět vysoce kvalitní a konkurence schopné výrobky k vojenskému a civilnímu použití.

Zmiňuji se o zapomenutém výročí neviditelných profesionálů vědoucích více, než celé moderní fakulty a vidících z vršků české kotliny nejenom do stovky kilometrů vzdálených centrů velkoměst na Západě a přibližujících se letadel ve skupině ke státní, nebo jiné hranici, ale i do budoucnosti, protože jsem nikde v médiích nečetl vzpomínku, ani MO, na zemřelé a několik ještě žijících osobností ve vysokém věku, bez kterých by mnozí studenti a privatizátoři byli dnes mnohem chudší.

V době, kdy to, co má být veřejné, je utajováno, a to, co má být utajováno, je známo i vrabcům na střeše, neuškodí kandidátům na kariéru v přibližujícím se novém společenském řádu si osvojit zapomenuté kvalitní studium obsahových rozdílů slov, co představují holistické vědění a svobodné myšlení. Uvědomit si také, že dezinformace se nacházejí v antagonistickém postavení k pravdivé zprávě, že slovo špionáž označuje v angličtině službu zdravé mysli, logiky, v ruštině znamená vedenie raza a v čínštině doklad o tom, co cítíš. Do třetice neuškodí, v kontextu různých úniků utajovaných informací a nedávných špionážních skandálů reflektovat včerejší zatčení a obvinění z vlastizrady 30 letého Ivana Safonova (1990), pracujícího prý ve prospěch české rozvědky pod vedením americké.

Bývalý novinář, korespondent a dokonce poradce generálního ředitele kosmické agentury Roskosmos (od roku 2018) Dmitrije Olegoviče Rogozina (1963) má s ním společné: oba studovali žurnalistiku. Proto se nabízí provokující srovnání: vrána vránu hledá, rovný rovného si hledá. To platí i v době aktivizace pátých kolon nejenom v RF. Tam jim začala zvonit hrana. Tento výraz zpopularizoval spisovatel Ernest Hemingway názvem románu ze španělské občanské války - Komu zvoní hrana. Název knihy byl inspirován anglickým renesančním básníkem Johnem Donnem, který použil tento obrat ve svých verších již ve 20. letech 17. století. Donne se ve svém díle zamýšlel nad propojeností lidstva jako celku a své verše zakončil slovy: Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump nadále bojuje proti NWO, zmocnil se Centrální banky od Rothshildů, existuje naděje na záchranu světa!   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 10:32:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Trump se zmocnil Centrální banky od Rothshildů.
Stalo se to v tichosti … bez jakéhokoli mediálního pokrytí.

Pro mé přátele v USA:

Když jako nezávislý pozorovatel sleduji Ameriku, v níž násilné hordy volně pobíhají a ničí veškerý majetek a obviňují ty, kteří chtějí udržet mír a harmonii a prostě žít pohodový život, je mi do pláče.

Mějte na paměti, že v USA dochází k totálnímu útoku ze strany stejných bolševických povstaleckých agentů financovaných Rothschildy, kteří za posledních 250 let způsobili převážnou většinu destrukce a chaosu po celém světě.

Toto je nejnebezpečnější syndikát organizovaného zločinu na Zemi. Zabili prezidenty, zahájili války, svrhli vlády, unášeli, mučili, vydírali, podpláceli a vraždili miliony lidí, aby si udrželi kontrolu nad většinou světových vlád až k dnešnímu dni.

Mezi jejich slavnější oběti patří: Andrew Jackson, Abraham Lincoln, arcivévoda Franz Ferdinand 1914; car Nikolai Romanov 1918, JFK v roce 1963, jihoafrický premiér Hendrik Verwoerd v roce 1966 a mnoho světových vůdců, kteří se vzpírali jejich bankovnímu systému – včetně Muammara Kaddáfího z Libye.

Donald Trump je první světový vůdce, který rozbil tuto kontrolu a odstranil je od moci v USA převzetím kontroly nad FEDem.

Proto jsou útoky proti němu tak brutální a vytrvalé a přicházejí ze všech stran. Vzhledem k tomu, že USA byly vždy nejsilnějším územím Rothschildů – aby ovládli zbytek světa, se svou silnou armádou, tito globalističtí zločinci vytáhli všechny své triumfy, aby se zbavili tohoto řádně zvoleného prezidenta. Aktivovali a uvolnili veškerá svá aktiva, aby toho dosáhli.

A jelikož Trump zatím nadále ovládá armádu a FED, jejich hlavním nástrojem jsou mainstreamová média, opakující se lži a neustálá propaganda vysílána 24 hodin denně sedm dní v týdnu, která tráví mysl lidí. Oni prostě bojují o přežití.

Budou vám lhát do očí, využívat lidskou tragédii a emoce ve svůj vlastní prospěch proti vám, ničit hospodářství, ničit města a památky, svrhnou celou zemi, zabijí a podvedou každého – jen aby dosáhli vítězství. Prosím, uvědomte si to. Pokud se jim nepodaří Trumpa zničit – budou konečně zničeni po 250 letech globální kontroly.

Pokud žijete v USA, je velmi obtížné získat jasnou představu o této situaci, protože většina amerických médií je součástí propagace kabaly a toxické proti-Trumpovské propagandy.

Trumpovo vítězství osvobodí všechny ostatní země od Rothschildovy kontroly nad všemi centrálními bankami a přinese lidem svobodu všude na světě.

Ať už se vám Trump líbí nebo ne, nehraje to roli – je to jediný světový vůdce, který porazil Rothshildy tím, že se zmocnil jejich Centrální banky v USA.

To se stalo v březnu 2020 v tichosti bez jakéhokoli povšimnutí mainstreamových médií, protože tato média patří do stejné bankovní Rothschildovské říše.

Úžasný úspěch Trumpa proti „Deep state“ a jeho komunistům, bolševickým agentům, není jen o přežití USA – jde o osvobození CELÉHO SVĚTA a získání jejich krvelačné kontroly.

Přátelé v USA, informujte se, buďte prozíraví, buďte ostražití. Svoboda světa závisí na vašem dalším kroku a na tom, co se stane v USA v listopadu 2020.

Zdroj: svobodnenoviny.eu
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPokus o další utopii v USA skončil krvavě   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 10:27:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víkendové střílení revolucionářů v Atlantě vedlo ke smrti 8letého dítěte. Proč o tom veřejnoprávní ČT vůbec neinformuje????

Právě když jsem o víkendu psal blog o utopistických komunitách v USA, začaly se na internetu objevovat další zprávy o zcela novém experimentu. V pondělí se ukázalo, že tentokrát to skončilo vážně tragicky. A američtí „revolucionáři“ se z toho nepoučí, to mi věřte.

Místo činu Atlanta

V blogu jsem psal o vytváření komunit v Minneapolis a v Seattlu. O víkendu se ale vyskytl další takový případ v Atlantě, ve státě Georgia, na jihu USA. V tomto městě došlo 12. 6. k neúmyslnému zabití Raysharda Brookse. Jen na doplnění vysvětlím, že policejní hlídka k němu byla tehdy přivolaná, protože svým autem, ve kterém spal, blokoval drive-in restaurace Wendy ́s. (Je to blízko University Avenue, v jižní části města.) Místo aby odjel, tak se s policisty začal hádat a jednomu sebral taser, se kterým je pak ohrožoval. Při útoku taserem ho druhý z policistů zastřelil. Dle médií se choval naprosto nenásilně, vůbec neprovokoval. Útok taserem zřejmě není útokem. Restauraci Wendy ́s černoši hned druhý vypálili a (při tom spálili i několik aut v okolí).

Z osobní zkušenosti z Atlanty chci jen podotknout, že to je město, kde černošská většina je spíše apatická, postávají na rozích ulic v hloučcích, nijak se neprojevují. Existuje tam taková segregace v každodenním životě. Běloši po ulicích nechodí pěšky, jezdí autem, z jednoho klimatizovaného prostoru do druhého, takže se svými černošskými sousedy se na ulici vůbec nepotkávají. Já jsem v Atlantě chodil pěšky, takže jsem poznal úplně jiný svět... Mimochodem, Atlanta je sídlem CNN a Coca Coly a také rodištěm Martina Lootera Kinga, který zde má velké Muzeum lidských práv. Jeho kult je zde všudypřítomný.

Autonomní zóna Wendy ́s a Secoreia Turner

O tomto víkendu 4.-5.7.2020, kdy se slavil Den nezávislosti, měla skupina černochů hlásících se k Black Lives Matter skvělý nápad. Zaberou okolí vypálené restaurace a vytvoří tam „autonomous zone“ jako v Seattlu. Podobně jako v Seattlu postavili do ulic v okolí betonové zátarasy, vše posprejovali a začali „vládnout“. Podle toho, co následovalo, spočívalo jejich vládnutí hlavně v buzerování kolemj(e)doucích a okrádání. Nezůstalo jen u krádeží, jelikož byli ozbrojeni a bůhví s kým během víkendu usilovně bojovali. Celková bilance je dle policie 11 případů střelby, která si vyžádala 31 obětí, z toho 26 raněných a 5 mrtvých. To už je samo o sobě celkem silné, že ano?

Bohužel mezi lidmi, kteří bezelstně vjeli do „autonomní zóny“ byla i paní Turnerová se svou 8letou dcerou. Z popisu situace to celkem chápu. Jela po mezistátní dálnici 85, sjela z ní, aby zaparkovala. A tu zjistí, že před ní jsou betonové zátarasy a nějací dva černoši se samopaly po ní něco chtějí. Paní Turnerová chtěla zaparkovat. Zřejmě nerespektovala betonové zátarasy a oba hlídači jí ukázali, jak by vypadala spravedlnost v bezestátních zónách podle anarchistických ideálů. Jednoduše na ní bez varování začali střílet ze samopalů. Bohužel při tom zabili její dceru. Jmenovala se Secoreia Turner, můžete si to ověřit na googlu, jestli mi nevěříte. Teprve potom starostka Keysha Lance Bottom z demokratické strany zakročila proti nové autonomní zóně. Policie utopistickou zónu rychle zlikvidovala.

ČT vám lže

Po přečtení těchto znepokojujících zpráv jsem si říkal, že ověřím, jestli o víkendovém střílení v Atlantě informovala ČT. V Událostech ČT byla sice v pondělí, tj. po událostech, kdy se už o všem vědělo, odvysílána velká reportáž zpravodaje Davida Miřejovského o „předvolební situaci v USA“. Ta je ovšem pojata jako veselá propagace demokratické strany. Zpravodaj ČT zde pohovořil s političkou ze zmíněné strany, zasmáli se na sebe, on za naše poplatky natočil reportáž o tom, jak je nutné, aby levice zvítězila a ČT to vesele odvysílala. Veřejnoprávní pohodička. ČT ve svém zpravodajství dělá, jako by „nepokoje“ v USA už skončily. Jako by se tam už nic nedělo. Jednoduše uplatňuje model, který si vytvořila ve zpravodajství o izraelsko-palestinském konfliktu. Manipuluje diváky, neinformuje je o celkovém obrazu, ale selektivně vynechává informace o nesprávných činech levicových hrdinů, kterým se snaží vytvořit pozitivní image.

Události v Atlantě mají ale větší význam. Podaly velmi tragický důkaz o tom, že realizace líbivých mediálních představ o „dobru“ vede k velmi zlým důsledkům. Levicoví rasisté bez obav odstraňují instituce státu v domnění, že vše tak nějak vyplyne z rasově vrozených vlastností. Zapomínají na obecnou lidskou přirozenost. Každý průměrně inteligentní člověk může snadno předvídat, co se stane, když odstraníte policii a dáte lidem na vědomí, že krást se může...když navíc začnete glorifikovat levicové násilí a teror... Tragická smrt dítěte byla zcela zbytečná a mohlo se jí předejít.

Reportáž ČT z 6. 7. 2020

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100706/video/777628

Zpráva o víkendovém střílení:

https://www.ajc.com/news/breaking-news/year-old-girl-killed-over-injured-atlanta-holiday-shootings/YoUFnGBJ10uOk54e72oQCL/

Zpráva o zabití Secoreie Turner

https://www.ajc.com/news/breaking-news/police-child-shot-killed-atlanta/gePIuT0NSJFUITL5Q3eiKK/

další zpráva

https://www.newsbreak.com/news/0PX0nX2A/atlanta-shooting-victim-secoriea-turner-was-full-of-joy-feisty-spirit

rapper I.T. obviňuje ze smrti dítěte policii (!)

https://sandrarose.com/2020/07/rapper-t-i-suggests-atlanta-police-are-on-a-shooting-spree/


Autor: Ivo Cerman

Zdroj: https://ivocerman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=754093
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezident Putin si dělal srandu z LGBT vlajky na americké ambasádě v Moskvě   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 04:52:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Putin si dělal veřejně srandu z duhové LGBT vlajky vyvěšené na americké ambasádě v Moskvě. Tu tam vyvěsili zaměstnanci velvyslanectví 25/6, aby prý oslavili měsíc LGBT++. Podle Putina to prý “něco vypovídá o lidech, kteří v té budově pracují”. Ruský prezident je znám jako odpůrce LGBT++ propagandy a naopak vystupuje jako patron normální rodiny.

Prezident Trump sice zakázal vyvěšování duhových vlajek na amerických velvyslanectvích, ale část z nich to ignoruje a svévolně tak činí dál. Třeba v Praze, kde je dokonce duhově nasvěcována jedna z budov velvyslanectví a americká ambasáda je pravidelným sponzorem Prague pride pochodů. Zaměstnanci amerického velvyslanectví v Praze se dokonce veřejně přiznávali ke své homosexualitě a chlubili se pravidelnými testy na nemoc HIV/AIDS. Další velvyslanectví podporující homo agendu jsou rovněž z tábora našich “spojenců”. Jmenovitě Holandsko, Švédsko, Velká Británie a Izrael. S takovými přáteli snad ani nepotřebuje naše země žádné nepřátele…

“Česká” vláda A. Babiše bohužel homo agendu otevřeně podporuje včetně sňatků homosexuálů a homo adopcí. Z parlamentních je otevřeně proti homo agendě pouze SPD a Trikolora a několik nezařazených poslanců. Z neparlamentních stran je to především Národní demokracie a DSSS, které LGBT++PP agendu rozhodně odmítají.

Agun
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AfD...   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 04:41:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AfD, že Evropská unie bude v době německého předsednictví prosazovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování migrantů, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4! Česká televize výrok Heiko Maase odmítla zařadit do vysílání a do zpravodajství, stěžoval si ve sněmovně Tomio Okamura! Věc by mohla prošetřit nová Rada ČT a zjistit, proč Dvořákova vysílačka neplní zákonem stanovenou roli nezávislého veřejnoprávního média! Berlín chystá násilné rozmisťování migrantů po celé EU, evropské dotace se stanou hlavním rukojmím! Nebudou migranti, nebudou dotace!

Během dnešního jednání poslanecké sněmovny zazněla od předsedy SPD Tomia Okamury u řečnického pultu jedna zásadní informace. Česká televize prý odmítla odvysílat krátký záznam z německého Bundestagu z minulého týdne, kde německý ministr zahraničí Heiko Maas odpověděl poslanci Petru Bystroňovi z AfD na otázku, zda-li si německý ministr zahraničí nechce rozmyslet svůj nápad, že během německého předsednictví v Evropské unii, které začalo 1. července, bude prosazovat povinné přerozdělování migrantů v Evropské unii na základě mandatorního rámce povinností členských zemí EU, a to i navzdory odporu zemí skupiny V4.

Klíčový záznam v českém dabovaném překladu přinášíme ve videu. Heiko Maas na to reagoval slovy, že si to rozhodně nerozmyslí, protože země EU čerpají ze svého členství značné benefity, ale členství v EU s sebou nese i povinnosti, které musí být plněny, a pokud nejsou plněny, budou de facto vynucovány, a to právě i proti vůli zemí skupiny V4.
Německý ministr zahraničí tak de facto veřejně potvrdil, že během půlročního německého předsednictví EU bude Berlín usilovat o povinné zavedení celoevropského redistribučního programu na rozmisťování uprchlíků a migrantů po celé EU v rámci redistribučního programu, který již v minulosti byl několikrát prezentován jako tzv. Berlínský model, který bere do úvahy ekonomickou sílu dané evropské země a počet jejích obyvatel a výši HDP, z čehož se potom vypočte rámcová kvóta pro danou zemi.

V případě České republiky by se jednalo zhruba o 2750 migrantů v prvním roce fungování tohoto programu. Problém tzv. Berlínského modelu spočívá v něčem úplně jiném. Toto číslo nevykresluje skutečnou migrační zátěž pro danou zemi za 1 rok, protože na základě Dublinského protokolu má každý běženec s přiznaným statusem uprchlíka nárok na tzv. sloučení rodiny, tady na povolení příjezdu zbytku celé migrantovy rodiny, která zůstala v domovské zemi.

Německý ministr zahraničí pohrozil, že země V4 budou přijímat migranty tak jako tak, protože je to součást členských závazků v rámci EU

Celý koncept této migrace funguje na jednoduchém plánu. Rodina, která se rozhodne migrovat do Evropy za lepším životem, vybere ze svého středu nejschopnějšího a nejzdravějšího jedince, obvykle mladého muže, který dostane od rodiny vybavení na cestu, peníze pro pašeráky, oblečení atd. Úkolem tohoto mladíka je potom dostat se do EU a získat azyl.

Jakmile k tomu dojde, německý, francouzský, ale i český a slovenský neziskový sektor se potom postará o vyřízení právních formalit a o aktivaci tzv. Dublinské doložky u orgánů státní správy země, kde má mladík svůj azylový status. Úřady jsou potom na základě Dublinu povinny udělit všem jeho rodinným příslušníkům přistěhovalecká víza do EU. Jeho rodina tedy již nemusí podnikat nebezpečnou cestou po zemi a po moři za pomoci pašeráků, ale dostanou se do EU leteckým spojem a na základě slučovacích víz.

Podle německých zkušeností, které jsou dostupné i ze statistik německého ministerstva vnitra, připadá na jednoho migranta s přiděleným azylem přibližně 5,8 dalších osob. V drtivé většině případů se jedná o bratry, sestry, oba rodiče a prarodiče z obou stran, matky i otce. Německými úřady přiznávané číslo 5,8 je mezi pozorovateli v Německu považováno za silně zkreslené a snížené, protože německé úřady zcela běžně slučují 12-členné arabské a africké rodiny, ale je asi zjevné, proč se úřady snaží tato čísla snižovat.

Pokud si vezmeme číslo 2 750 migrantů jako redistribuční kvótu pro ČR v prvním roce povinného přerozdělování, potom nejpozději do 2 let, pravděpodobněji však do 1 roku, by došlo ke sloučení rodin většiny těchto migrantů. Pokud použijeme oficiální údaj německých úřadů o 5,8 osob z řad rodinných příslušníků migranta, potom by se jednalo rázem o 15 950 migrantů v ČR za rok. A pokud bychom vzali reálná německá čísla okolo 12-členných rodin, potom bychom se dostali na číslo rovných 33 000 migrantů za rok. Ano, čtete správně, to je počet lidí velkého českého okresního města, a to za jeden jediný rok po sloučení rodin “pouhých” 2 750 migrantů za první rok redistribuce.

Slučování rodin vyžaduje úplně novou koncepci bytové výstavby se spoluúčastí měst a investorů ze Saúdské Arábie

Na jednu věc ale musím upozornit, která je opravdu zákeřná. Tady v Německu nedochází ke slučování rodin vůbec nijak rychle. Německé úřady vydávají povolení ke slučování rodin zhruba do 5 let od udělení azylu dané osobě a ve spolupráci s neziskovým sektorem je snaha organizovat proces žádostí o slučování rodin v souvislosti se sociálním zabezpečením migranta. Uběhne tak dlouhá doba, ale po 5 letech najednou dojde ke skokovému navýšení migrantů v regionu, a to kvůli sloučení rodin.

Obvykle se čeká na to, až bude migrant disponovat velkým bytem, kde by sloučená rodina mohla bydlet. V této věci se angažuje hlavně Saúdská Arábie, která tady v Německu financuje developerské projekty výstavby nových bytů, které jsou potom nabízeny na trhu formou spoluúčastí městských bytových fondů. Pro vysvětlení: Funguje to tady tak, že město poskytne stavební parcely, které jsou jinak buď extrémně drahé, nebo prostě nedostupné. Město zařídí infrastrukturu, všechna povolení a zasíťování. Developer potom zafinancuje výstavbu samotného objektu.

Po dokončení stavby připadne určitý počet bytů městu, zbytek si ponechává investor pro komerční prodej arabským klientům, movitým Arabům atd. Městské byty potom připadají právě těmto migrantům a slučovaným rodinám. Tento model výstavby bydlení pro migranty se postupně bude kopírovat do dalších zemí EU, kde města budou poskytovat lukrativní stavební pozemky a díky tomu se radnice dostanou k novým městským bytům, které nabídnou migrantům. Pilotní projekty takto koncipovaných výstaveb se začnou brzy objevovat i v ČR.

Výrok Heiko Maase v Bundestagu byl proto naprosto klíčový a je naprostý skandál, že Česká televize odmítla tento výrok ministra zahraničí Německa odvysílat, medializovat a publikovat. Znovu se tak ukazuje, že Česká televize naprosto neplní svoji roli veřejnoprávní služby. Takový zásadní výrok německého ministra zahraničí by se měl probírat ve veřejnoprávních médiích od rána do večera jako nepřátelský výrok namířený proti suverenitě České republiky. Nová Rada České televize by se měla podívat na to, proč ČT ani na základě podnětu místopředsedy poslanecké sněmovny neinformuje o výrocích Heiko Maase. Rada ČT by měla na to ihned skočit a začít vyšetřovat, co je to zase za bordel na Kavčích horách.

Uvnitř Evropské unie se schyluje ke štěpení na berlínskou a washingtonskou část EU

Berlín bude zjevně prosazovat přerozdělování migrantů v návaznosti na benefity, ze kterých země V4 nejvíce čerpají. A to jsou evropské dotace a volný pohyb zboží a služeb. Heiko Maas už na jaře vypustil několik poznámek a náznaků, že země, které nebudou přijímat migranty, nebudou dostávat evropské dotace a nemohou ani počítat s tím, že by to nemělo dopad na volný pohyb zboží, tedy na export produkce zemí V4 do Evropské unie. Omezení volného trhu by patřilo mezi nejsilnější sankce proti zemím V4 a předpokládá se, že tak daleko to nezajde a hrozba odebrání evropských dotací bude stačit k tomu, aby země V4 začaly přijímat migranty. Znovu se potvrzuje, že platí to, co už opakuji velmi dlouho: Neexistuje členství v EU bez přerozdělování migrantů. A tím je to dané.

To, co momentálně předvádí země V4, to je typický proces sezení na dvou židlích, napůl na té národní, a napůl na té globalistické. Nějaký čas to fungovalo, ale jednou přijde konec. Státy V4 budou postaveny před volbu, buď setrvat v EU a nechat se multikulturně a demograficky překreslit arabskou a africkou migrací, anebo vystoupit z EU a padnout do náruče amerických neoconů v Evropě, kteří plánují protipól a konkurenční projekt proti Evropské unii s názvem Three Seas Initiative, tedy Trojmoří, nebo též Trojmořská dohoda.

Zatímco ještě v roce 2015 se jednalo o čistě bezpečnostní doktrínu a vojensko-bezpečnostní alianci, v posledních 2 letech se už zcela nepokrytě a politicky prezentuje jako konkurenční alternativa k Evropské unii, ale pod kontrolou amerických neoconů. Hlavním ukazatelem jsou zahraniční politiky Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Rakouska a Pobaltských zemí.

Trojmořská dohoda vyrůstá v Evropě jako americká alternativa k berlínskému projektu Evropské unie

Tento blok zemí sdílející břehy 3 moří má čím dál tím více patrně parametry ekonomicko-hospodářského souručenství, které sice ze setrvačnosti stále jede na vlně Evropské integrace, ale zahraniční politiky těchto zemí tomu už dávno neodpovídají. Tyto politiky jsou tudíž už výhradně pro-americké, což se projevuje i v ekonomické rovině, kdy tyto země nakupují americké stíhačky, americké tanky, americké helikoptéry, jaderné elektrárny staví americké firmy a řídí se americkou politikou vůči Izraeli, nikoliv tou evropskou, potažmo bruselskou. Proto pozor, v této chvíli už nejde jen o migranty a jejich přerozdělování.

Berlín si totiž chce ověřit, zda-li některé členské země EU odmítající migraci nejsou už náhodou členskými zeměmi amerického Trojmoří, které se dívá na arabskou a vůbec jakoukoliv migraci velmi negativně. Berlín bude mít brzy jasno. Ukáže se, které země EU už mají ve skutečnosti blíže k Washingtonu než k Bruselu. A bude to velké překvapení pro mnoho lidí, jak se postupně země odmítající migraci nakonec odkopou. Buď zástěry a hurá migranti pod jařmem Domu Sion a strýce Soroše, anebo čepce a hurá jako-suverenita, ale pod jařmem halachy a ochrany Izraele až za vlastní hrob.

A marně budeme volat na Aeronetu po konceptuální gramotnosti a odporu vůči oběma procesům řízení, protože u většiny konceptuálně slepých politiků platí, že čím více odporu proti EU, tím více podpory Izraeli. A to nemá prostě řešení, to není projev vlastenectví a suverenity, to je projev konceptuální negramotnosti, která dovede národ rovněž k zániku, jen jinou cestou, pod jinými prapory, pod jinými kabáty, pod jinými pány a pod jinými hesly.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOkamura chtěl řešit vyhrožování Němců, ale poslanci KDU-ČSL, ANO, ČSSD a Pirátů mu to zakázali   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 04:25:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ústy svého předsedy hnutí SPD navrhlo poslanecké sněmovně zvláštní bod k jednání pod názvem Odmítnutí výroku ministra Německé spolkové republiky o přinucení České republiky k přijímání migrantů. Je zajímavé se podívat, jak hlasovaly jednotlivé strany. Je z toho totiž jasně vidět, kdo stojí proti přijetí vnucovaných nelegálních imigrantů, kdo se vzpírá německému diktátu a kdo poslušně slouží novodobým protektorům:

Přítomno a přihlášeno bylo 176 poslanců a hlasovali takto:

PRO: 32 (SPD, část KSČM, nezařazení)
PROTI: 6 (1 x ANO, 2 x Piráti, 2 x ČSSD, 1 x KDU-ČSL)
ZDRŽELI SE (fakticky proti): ANO, ODS, TOP 09, STAN

Návrh NEBYL přijat.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRakousko: Ministryně pro integraci je mimo. Imigranti odmítají jednat o příměří   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 04:22:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak mimo je rakouská ministryně pro integraci Suzanne Raabová, dokládá fakt, že znepřátelení kurdští a turečtí imigranti odmítají jednat o příměří. Jejich vzájemná nevraživost vedla koncem června k několikadenním násilnostem, a v imigrantské čtvrti Vídně Favoriten dokonce k výjimečnému stavu, a při jejich potlačování pak k útokům na policisty a vyhrožování ministru vnitra a ministryni pro integraci smrtí.

Nyní jak kurdská tak turecká strana jsou zatvrzeny, a žádné „integrační“ rozhovory, jak si to ministryně Raabová představovala, nepřipadají v úvahu. Integrace se ukazuje jako nefunkční, ne-li holý nesmysl... A teď, babo raď! S vidinou integrace, imigranty přijímat úspěšně nelze, a jiný koncept zatím neexistuje...

Zdroj: https://www.krone.at/2187266

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko informovalo o vstupu lodí NATO do Černého moře   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 04:18:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní centrum pro řízení obrany RF v úterý oznámilo, že do vod Černého moře vstoupily lodě NATO.

Uvádí se, že součástí minolovné skupiny aliance je plovoucí zásobovací základna řeckého námořnictva (vlajková loď Aliamon), španělský minolovník Tambre a také Gaeta italských námořních sil.

Jak informovalo Národní centrum pro řízení obrany RF, Černomořské loďstvo zahájilo sledování činnosti těchto plavidel.

„Síly a prostředky Černomořské flotily začaly monitorovat činnost stálé minolovné skupiny sil primárního zapojení NATO do plovoucí zásobovací základny Aliakmon řeckého námořnictva, trailů-hledačů min Tambre španělského námořnictva a Gaety italského námořnictva,“ uvádí se ve zprávě centra.

Není to poprvé, kdy se v Černém moři objevují lodě jiných států. Například koncem června do vod Černého moře vstoupil torpédoborec amerického námořnictva Porter. Kontrolovaly ho síly Jižního vojenského okruhu. V únoru do těchto vod vstoupil torpédoborec Ross se systémem Aegis. Washington tehdy informoval, že touto návštěvou „upevňoval vztahy s regionálními partnery“.

Podle mezinárodních úmluv mají lodě států, které nesousedí s Černým mořem, právo nacházet se v jeho vodách po dobu 21 dní.

Průzkum u ruských hranic

Před týdnem navíc vylétaly stíhačky námořního letectva Černomořského loďstva, aby zachytily americký špionážní letoun RC-135W Rivet Joint US Air Force.

Síly protivzdušné obrany ho zaznamenaly ve značné vzdálenosti od hranic a nepřetržitě ho sledovaly pomocí radarových kontrolních prostředků. K zachycení letounu byly vyslány do vzduchu víceúčelové stíhačky Su-27 páté generace.

Byl to třetí podobný incident s americkými letadly nad Černým mořem v posledních týdnech. Dne 26. června například vzlétla do vzduchu stíhačka Su-30, aby zachytila hlídkové letadlo R-8A Poseidon, strategické průzkumné letadlo RC-135 a tankovací letadlo KS-135. Jen o tři dny později, dne 29. června, se P-8A Poseidon a RC-135 znovu přiblížily k ruským hranicím.

Zahraniční letouny a drony pravidelně provádějí průzkum u ruských hranic. Často jsou vidět nad Baltským mořem, v oblasti Krymu a Krasnodarského kraje, stejně jako v blízkosti ruských základen v Sýrii. Jen za poslední týdny ruská armáda zaznamenala poblíž státních hranic minimálně 21 průzkumných letadel a šest bezpilotních letounů. Kvůli tomu byly stíhačky dvakrát vyslány do vzduchu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CV37
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Turecku byl S-400 testován na amerických letadlech   
Pridal tk Středa 08 červenec 2020 - 03:59:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecká armáda zahájila nové testy protiletadlových raketových systémů S-400 proti americkým stíhačkám F-16 a F-4 na letecké základně Mürted poblíž Ankary, uvádí Fighter Jets World. Podle informací portálu byly testy zahájeny 4. července a budou trvat do 26. listopadu.

Portál rovněž uvádí, že Turecko přitom ignorovalo varování USA před možnými sankcemi v případě zahájení testů. Fighter Jets World cituje výňatky ze zprávy vedení provincie, podle níž budou stíhačky létat ve vysokých a nízkých výškách.

Loni na podzim turecká armáda rovněž testovala S-400 proti americkým stíhačkám, které létaly nad Ankarou v různých výškách, a systémy kontrolovaly oblohu nad tureckým hlavním městem.

Dodávky S-400

Nákup ruských systémů protivzdušné obrany S-400 vyvolal krizi ve vztazích mezi Ankarou a Washingtonem. Dodávky systémů byly zahájeny loni v létě, ale americké úřady požadovaly, aby turečtí partneři dohodu odmítli a koupili komplexy Patriot. V případě odmítnutí USA hrozily, že odloží nebo dokonce zruší prodej stíhaček F-35 do Turecka a uvalí sankce, ale Ankara odmítla dělat ústupky a pokračovala v jednání o další zásilce S-400

Rusko splnilo první smlouvu na dodávku čtyř divizí S-400 do Turecka v hodnotě 2,5 miliardy USD. Následně se strany dohodly na druhé zásilce.

Spojené státy ve skutečnosti splnily pouze část hrozeb týkajících se F-35 a další sankce, přestože by měly být podle zákona zavedeny, nebyly uplatněny.

Rozebrat ho na šroubky

První místopředseda Výboru pro mezinárodní záležitosti Rady federace Vladimír Džabarov v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Hovoří Moskva prohlásil, že Spojené státy chtějí koupit komplex S-400 od Turecka, aby ho rozebraly „na šroubky“ a pokusily se vytvořit něco vlastního

Podle jeho slov Američané nemají podobnou zbraň.

„Nemyslím si, že tento návrh bude přijat. Přesněji řečeno, může být schválen, ale Turecko s tím zřejmě nebude souhlasit,“ řekl senátor. V opačném případě může Ankara ztratit status spolehlivého partnera, v důsledku čehož s ní nikdo nebude uzavírat podobnou dohodu.

„Nechápu, jak by se vztahy mezi USA a Tureckem zlepšily, pokud by si USA vzaly nějaký systém S-400 pro sebe,“ řekl Džabarov.

Domnívá se, že cílem těchto akcí je zajistit, aby Spojené státy „uspokojily svou zvědavost“ a „prostě ukradly“ ruská vojenská tajemství. Senátor také předpokládá, že dohoda o S-400 mezi Ruskem a Tureckem pravděpodobně nepřipouští další prodej komplexů do třetí země.

Nelze bez souhlasu Moskvy

Maria Vorobjovová, oficiální mluvčí Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci, řekla novinářům, že Turecko nemůže bez souhlasu Moskvy předat USA protiletadlové raketové systémy S-400 zakoupené v Rusku.

„K uskutečnění vývozu produkce vojenského určení musí nákupčí naší techniky předložit ruské straně osvědčení konečného uživatele. Proto není její předání nebo další vývoz do třetích zemí bez oficiálního povolení ruské strany možný,“ řekla Vorobjovová.

Zdroj: https://sptnkne.ws/CV3y
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2861 sec,0.0961 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,803kB