Pátek 10 červenec 2020
Má náš liberodemoblok stejný cíl jako „malá skupina pološílených lidí“ v USA?   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 20:09:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je možné, že by takováto shoda existovala? K zodpovězení té otázky si nejdříve zopakujeme čerstvý výrok generála Flynna, do nedávné doby to hlavního vojenského poradce prezidenta Trumpa: „Věřím tomu, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a skvěle zafinancovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám zformovaly s jediným cílem: násilím prosadit společenskou změnu.“

O jakou změnu jde, je každému jasné. Jde o BAREVNOU REVOLUCI, tentokrát nikoli už provedenou Spojenými státy v zahraničí, na Ukrajině (Revoluce oranžová), v Jugoslávii (revoluce buldozerová), v Gruzii (Revoluce růžová) a v Kyrgystánu (Revoluce tulipánová), ale o revoluci, jak na webu the Unz Review 5. července uvádí americký komentátor Mike Whitney, zinscenovanou a uskutečněnou přímo doma, ve vlastním domě, čili ve Spojených státech. A kdo že má takovéto světodějné dílo odvést? Na tuto otázku odpovídá Mike Whitney tak, že tento úkol na sebe bere Osa CIA - Demokratický národní kongres – hlavní mainstreamová americká média. „Cílem uvedené Osy“, píše dále Mike Whitney: „je využít všech jejích sdružených sil v zájmu jediného: skoncovat s existencí americké ústavní republiky a vytvořit trvalé autoritativní panství jedné strany“.

Takže je to, milý čtenáří, venku. A nejde o žádné jiné řešení než to, které předvídali a předvídají marxisté všech druhů a zabarvení už roky a roky. Nejvyspěllejší kapitalistická země ve svém nejvyšším stádiu svého rozvoje zákonitě propadne fašizmu. A otázkou zůstávají jen formy nátlaku či boje, kterými se k uvedenému cíli dospěje.

Současným mečem, o němž mluví generál Flyn a jímž má být vítězství fašizmu v USA dosaženo, je hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží). Vnějškově většinou provozováno černošskými občany USA, ale jak dále uvádí generál Flynn, dirigováno ze zákulísí „malou skupinou pološílených lidí, tvrdě pracujících na úkolu zničit americký způsob života“.

To tedy abychom věděli, k čemu je současným fašistům USA toto hnutí dobré. Až ničení soch a rabování, mainstreamovými médií zatím podporováno, dosáhne neudržitelných rozměrů, vyhlásí se nad územím USA vláda pevné ruky a j e d n é strany (bude to přirozeně strana demokratická), která národu slíbí zavést v zemi konečně pořádek. Fašistický pochopitelně, protože jiný by takovýto úkol nezvládl.

Tolik tedy k USA, ale vraťme se nyní k nám domů. Nabízí se totiž otázka, do jaké míry by se naznačené fašistické řešení, ke kterému vývoj za Atlantikem směřuje, líbilo i politikům našeho současného liberodemobloku, resp. příznivcům pražské kavárny všobecně. A to pro případ, že by se cosi podobného jako pozornost odvádějící hnutí Black lives Matter vymyslelo a zavedlo i u nás. A následně by se šlo fašisticky řízně na věc tak, jak se to dnes chystá učinit Osa v USA?

Heslo Black Lives Matter (Na životech černých záleží), se většině našich lidí nelíbí, nelíbí se ani prezidentu republiky, protože jde o heslo rasistické, vyzdvihující jednu rasu nad druhou. Proto též náš prezident volá All lives matter, čili Na životech všech záleží, a vzal si je za své i nezařazený poslanec Lubomír Volný, který si je, výtvarně vyvedené na transparentu, těsně před svým úterním projevem ve sněmovně položil před řečnický pult.

A představte si, co se nestalo. Ze své poslanecké lavice se jako rozzuřený býk vyřítil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek, transparent popadl a s nekonečnou zlobou v očích s ním uháněl zpět na své místo. Vlastně chtěl uhánět, ale poslanec Volný se od pultu na Kalouska vrhl a svůj majetek bránil.

Dalo by se říct: půtka jako vystřižená z ukrajinského parlamentu, ale současně i jedna velká záhada. Proč heslo All Lives Matter ( Na všech životech záleží), které si poslanec Volný položil před řečnický pult, rozlítilo poslance Kalouska až tak, že se kvůli němu nerozpakoval vyvolat ve sněmovně téměř rvačku – první v její historii? To snad proto, že heslo Black lives Matter mu jde k duhu až tak, že se proti jeho, řekněme, opaku, rozhodl postavit i své tělo? To opravdu má za to, že černoši jsou víc než běloši – a tedy víc než i on sám - Miroslav Kalousek?

Nenechte se vysmát. Kalousek ví stejně dobře jak to ví generál Flynn, že hnutí Blak Lives Matter je jen dočasnou zástěrkou toho, co má přijít po něm. Což je nová barevná revoluce fašistického střihu, která skoncuje s nekonečným demokratickým handrkováním se soupeři opačných názorů, nastolí vládu pevné ruky a jedné strany, a to jak v USA tak následně i u nás, a bude to strana Bidenů, manželů Obamových a Clintonových za Atlantikem, a stranička Kalouskova a straničky jeho ideových přátel zde v ČR.

Hnutí Black Lives Matter k tomuto cíli vede, je jeho nezbytnou součástí a proto je třeba je bránit všemi prostředky, a tedy i svým vlastním tělem, jak poslanec Kalousek v úterý názorně předvedl. A to i s tím rizikem, že svým neurvalým a rozumem zřejmě nekontrolovaným útokem na Volného transparent poskytne důkaz, že jak on, tak i s ním ti správní z liberodemobloku a pražské kavárny patří do oné generálem Flynnem shora zmíněné „malé skupiny pološílených lidí tvrdě praujících na úkolu zničit americký způsob života“.

Zaměňte Flynnovu poslední reálii „...zničit americký způsob života“ českou reálií: ...“zničit demokracii v Česku“, a budete doma.

Lubomír Man
10. 7. 2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMojmír Babáček: OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉ VLÁDĚ   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 20:06:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
NOVÝ VĚDNÍ OBOR - NEUROETIKA - DOKAZUJE ŽE POLITICI NEJSOU SCHOPNI ŘEŠIT ZÁSADNÍ CIVILIZAČNÍ KRIZI JINAK NEŽ JEJÍM UTAJOVÁNÍM

Rychlý vývoj vědeckého výzkumu mozku, podpořený miliardovými investicemi ze strany vlád vedl od začátku 21. století k rozvoji nového vědního oboru – neuroetiky. Věnují se mu vědci, kteří jsou seznámeni s vývojem výzkumu mozku a uvědomují si rizika, které toto poznání přináší pro život společnosti. Profesor Georgetownské university a pracovník americké výzkumné vojenské agentury pokročilých technologií DARPA James Giordano navrhoval v článku v časopise Bulletin of the Atomic Scientists (Biletén atomových vědců), aby americká vláda sledovala neurologický výzkum na vědeckých i průmyslových pracovištích na celém světě a zabránila tak vývoji neurozbraní. Vyjádřil také názor, že by americká vláda a její spojenci měli podpořit rozšíření mezinárodní dohody o zákazu vývoje biologických zbraní i na neurozbraně. V závěru článku připustil, že v tomto směru nevyjadřuje názory agentury DARPA nebo amerického ministerstva obrany. Jako zaměstnanec agentury DARPA přitom musel vědět, že například americká CIA ale i další vojenské agentury na těchto zbraních pracují už od 50. let minulého století https://zakaz.webgarden.cz

Mluvit o tom ovšem jako zaměstnanec amerického státu kvůli zachování státního tajemství nesměl. V článku jenom napsal, že státy vývoj neurozbraní zahalují uplatňováním zákonů o dodržování státního tajemství

https://thebulletin.org/2016/05/the-neuroweapons-threat-2/ .

Doktorka Sarah Lisanbyová z Národního ústavu pro výzkum duševního zdraví v americkém státě Maryland dokáže magnetickou stimulací mozku vyvolat pohyby v různých částech těla, kterým člověk nemůže zabránit

https://www.cbsnews.com/news/ect-is-shock-therapy-making-a-comeback/

K tomu stačí vyslat do těch částí mozku, které ovládají pohyby těla, frekvence magnetických pulsů, které odpovídají frekvencím činnosti neuronů v těchto místech v mozku a na pacientově vůli už nezáleží, jaký pohyb jeho tělo provede. Existuje řada technologií, jak ovládnout činnost lidského mozku a lidského chování a myšlení i na dálku, ale zůstávají v utajení, protože vlády nejsou ochotné přiznat občanům, že mají tyto technologie k dispozici. Je jim totiž jasné, že by občané žádali jejich zákaz. Existenci těchto zbraní přiznal v roce 2016 jen polský ministr obranyO několik měsíců později, když se novináři ptali, jestli ministr obrany splnil svůj slib a byla ustavena vyšetřovací komise, která se měla zabývat stížnostmi polských občanu na to, že jsou vystavováni elektromagnetickým útokům, odpovědělo jim ministerstvo obrany, že se jedná o státní tajemství, spojené s obranou státu

http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883.

Robert MC Creight, který pracoval 35 let na americkém ministerstvu zahraničí, mimo jiné i jako americký vyjednavač pro kontrolu zbrojení při OSN

http://docshare.tips/introduction-to-homeland-defense-and-defense-support-of-civil-authorities-dsca_5749bf55b6d87faa0d8b4635.html

napsal: „Který národ by váhal vyvinout a použít zbraň, která by dokázala ovládat, formovat nebo přetvářet lidské myšlenky a činy... Moc ovlivňovat nebo řídit myšlenky a chování druhých, aniž by si to uvědomovali, překračuje práh v lidském chování a kriminálním jednání, na který jsme nikdy předtím nenarazili ani ho nezkoumali... Můžeme vědět, jestli k občanským povstáním, státním převratům, městským nepokojům nebo pohraničním vzpourám došlo přirozeně nebo byly vyvolány zvenčí?". A dodal, že k výrobě neurozbraní nejsou nutné tak rozsáhlé vědecké znalosti a znalosti technologických postupů jako třeba k výrobě atomové bomby. I on, stejně jako James Giordano vyjádřil přesvědčení, že musí být uzavřeny mezinárodní dohody, které by zabránily zneužívání výsledků výzkumu mozku k deformování svobodné vůle lidí. Napsal: „Je faktem, že pokud nebude vyvinut a schválen globálně vynutitelný mechanismus provádění kontroly výzkumu v oboru neurovědy a jeho výsledků, nebude k dispozici žádná záruka"

https://www.academia.edu/27315323/Brain_Brinksmanship_Devising_Neuroweapons_Looking_at_Battlespace_Doctrine_and_Strategy

Profesor filosofie a psychiatrie na prestižní německé universitě v Heidelbergu Thomas Fuchs zase napsal: „Badatelé začínají identifikovat mozkové procesy, které jsou vztažené ke zkušenostem a konceptům jako je svobodná vůle, jednání, morální úsudek, jáství a osobnost. Zároveň se tyto procesy stávají čím dál přístupnějšími specifickým modifikačním metodám" a „nové metody a techniky tím, že odhalují neuronální souvztažnosti osobní identity, vyvolávají problémy v otázce individuálních práv na soukromí, nezasahování a neznásilňování" [osobní identity]

https://www.academia.edu/32496377/Ethical_issues_in_neuroscience?auto=download

http://www.antoniocasella.eu/dnlaw/Fuchs_2006.pdf.

Askin Sokmanová, která se na istanbulské univerzitě zaměřuje mimo jiné na mezinárodní bezpečnost a kontrolu zbrojení, napsala v článku „Využití nanotechnologií a technologií neurovědy v boji proti terorismu", že neurotechnologie „může být použita k likvidaci schopnosti nepřítele bojovat, k ovládání chování davů při psychologických operacích a k tomu, aby byl nepřítel přinucen vzdát se bez boje ". A pokračovala: „Nově vyvinuté technologie ukazují, že můžeme číst myšlenky... Je možné získávat informace pouhým pozorováním zadržených teroristů a používáním přístrojů, které nám umožňují číst jejich myšlenky"

https://www.academia.edu/34479411/Using_Nano_Technologies_and_Neuroscience_Technologies_in_Combating_Terrorism?email_work_card=title .

Už v roce 1997 vydal Ústav strategických studií při americké Vysoké škole vojenské studii, ve které byl popsán následující obraz budoucnosti: „Po celém světě byli pomocí všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařazeni do kategorií ˇmožný' nebo 'aktivní' a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti"

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub241.pdf

Na systému vyhledávání těchto lidí už se v USA pracuje

https://www.post-gazette.com/opinion/2017/06/11/The-Department-of-Knowing-All-About-You/stories/201706110131

a

https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs/mercury .

Tyto metody ovládání lidského myšlení zvenčí mohou být využity i v reklamě. Skupina kanadských a amerických vědců napsala, že už bylo založeno nejméně deset společností, jejichž výslovným cílem je „využít těchto pokročilých technologií k tomu, aby začaly nabízet neuromarketing"

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cb.252 .

Člověk a jeho „svobodná vůle" se tak může snadno stát předmětem manipulací státních i průmyslových a obchodních organizací nebo zahraničních tajných služeb. Skutečnost, že se existence těchto zbraní nezveřejňuje, jenom přispívá k dojmu, že vlády směřují k jejich použití a chystají se proměnit občany v otroky (nebo podle termínu ruského politika Vladimíra Lopatina z přelomu tisíciletí „bioroboty"

https://zakaz.webgarden.cz

kteří budou naplňovat představy elit o dalším vývoji lidstva. Kdyby tomu tak nebylo, musely by vlády být schopné se dohodnout na mezinárodním zákazu zbraní umožňujících dálkové ovládání činnosti lidského mozku. Zatím ale využívají toho, že občané o existenci těchto zbraní nejsou informováni a protože o nich nevědí, nevyvíjejí ani žádný tlak, směřující k jejich zákazu. Na zákonech, které by používání těchto prostředků zakazovaly, ani na jejich mezinárodním zákazu proto nepracují.

Mezitím pokračuje vývoj výzkumu mozku skoro zběsilým tempem. Vědci pracují na silikonovém čipu, který obsahuje živé neurony, který by mohl být vložen do mozku a jeho prostřednictvím by potom v mozku mohly být vytvářeny falešné vzpomínky

https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/bio-inspired.pdf

(v roce 2016 už vědci vyvolali v mozcích myší falešné vzpomínky pomocí elektrod

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2015/mar/09/false-memories-implanted-into-the-brains-of-sleeping-mice).

Podle neziskové organizace Ústav elektrických a elektronických inženýrů (IEEE) , která se zaměřuje na vývoj technologií, prospívajících lidstvu, byl už v roce 2018 vyvinut na universitě v americkém Berkeley „stimulační prach", což jsou částečky o rozměru asi 3 až 4 menším než je zrnko rýže, které obsahují piezo krystal, který funguje jako anténa. Tento „prach" je možné dopravit do mozku a potom s ním komunikovat prostřednictvím počítače a napájet ho pomocí ultrazvuku. Potom je schopen „číst" činnost mozku a také jí řídit a například zabraňovat epileptickým záchvatům nebo srdeční arytmii. Když vědci tuto částečku umístili na pohybovém nervu krysy, byly schopni pohybovat její nohou nezávisle na její situaci nebo vůli

https://cmte.ieee.org/futuredirections/2018/05/21/neural-dust-is-getting-ready-for-your-brain/

Společnosti, provozující mobilní telefonii zase pracují na přístrojích, které by přenášely činnost mozku přímo do mobilních telefonů a počítačů a na Internet

https://lsspjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1

Zapisovat své myšlenky bez použití klávesnice a proměňovat myšlenky v akce počítače bez použití myši nebo klávesnice, to povede nepochybně ke zrychlení všech činnosti. Lidé, kteří budou chtít být efektivní ve své duševní práci se nebudou moci vyhnout použití těchto technologií, protože by jinak neobstáli v konkurenci.

Vědci pracují i na vývoji „nanobotů" - částic, které by se dostaly do krve a potom udržovaly mozek v kontaktu s internetem, odkud by mohl čerpat znalosti bez další námahy s učením a pod. Profesor mechanického inženýrství na univerzitě v San Diegu James Friend věří, že efektivní používání nanobotů začne být možné už za dva roky až za pět let

https://www.huffpost.com/entry/ray-kurzweil-nanobots-brain-godlike_n_560555a0e4b0af3706dbe1e2

V úvahách o šesté generaci mobilních telefonních sítí, která by se měla začít realizovat během deseti let, se už s propojením mozku s internetem počítá

https://www.digitaltrends.com/mobile/what-is-6g/

Přitom pátá generace mobilních sítí už je projektována tak, že nebude možné uniknout z jejího dosahu.

Jakmile se ale mozek připojí na Internet, bude i zpětně ovladatelný z Internetu. Rozhodnou se politici zakázat ověřitelným způsobem dálkové ovládání činnosti lidského mozku a zpětné působení z internetu na činnost lidského mozku a bude to vůbec možné? Zatím neexistují žádné zprávy o tom, že by se někde pracovalo na zákonech, které by chránily lidský mozek před zvenčí prováděnými zásahy do jeho činnosti nebo že by existovaly státní orgány, které by byly vybavené na to, aby elektromagnetické útoky na lidskou nervovou soustavu detekovaly. České hygienické ústavy nejsou ochotné ani změřit, jestli v bytech, kde lidé tvrdí, že trpí popáleninami a jinými problémy, způsobenými elektromagnetickým zářením, je zvýšená intenzita elektromagnetického záření, odporující stanoveným českým normám Hygienické ústavy provádějí pouze obhlídku vysílacích antén v okolí obydlí lidí, kteří si stěžují na elektromagnetické útoky. Česká republika tak sice má zákony, které zabraňují porušování norem pro intenzitu vysílané elektromagnetické energie, ale nedohlíží na jejich dodržování.

Ale pozor k dálkovému ovládání činnosti nervové soustavy není nutné překročit Evropskou unií stanovené limity - například při pokusu s dálkovým ovládáním činnosti žabího srdce byly použity víc než stokrát nižší výkonové hustoty elektromagnetické energie, než jaké stanoví české a evropské bezpečnostní normy

https://www.researchgate.net/publication/232083331_Modification_of_Heart_Function_with_Low_Intensity_Electromagnetic_Energy

a španělský vědec Jose Delgado, který se proslavil tím, že zastavil býka, který na něj útočil, elektromagnetickým signálem, vyslaným do jeho mozku, řekl, že elektromagnetické signály, které způsobují reakce v mozku, v něm vyvolávají několikaset krát slabší elektrický proud, než jaký by byl zapotřebí k vyvolání nervového vzruchu

https://626a02f6-5ce8-4a19-9512-0c60506191d9.filesusr.com/ugd/f0f6ae_f57cd45ab1394114ac4fa189fa8fc7a0.pdf).

V roce 1974 byla omylem zveřejněna informace o provedení pokusu, při kterém byla mikrovlnami do mozku přenesena lidská řeč

http://67.225.133.110/~gbpprorg/mil/mindcontrol/Microwaves-and-Behavior.pdf

jinými slovy uměle vyvoláno „slyšení hlasů". Zákony, zakazující dálkovou manipulaci činnosti lidského mozku Česká republika vůbec nemá. Chtějí-li se čtenáři tohoto článku připojit k úsilí o to, aby v České republice bylo zakázáno používání technologií, umožňujících útoky na lidskou svobodu, nezávislost, zdraví a život, které jsou v příkrém rozporu s kdejakým dokumentem o zachovávání lidských práv a demokracii, ke kterým se Evropská unie všude hlásí, mohou podepsat petici na adrese

http://www.petice24.com/petice_za_zakaz_dalkoveho_ovladani_innosti_lidskeho_mozku.

Podotýkám, že časopisy Respekt a Refkex neotiskly ani článek, který odhaloval méně možností dálkové manipulace činnosti lidského mozku, než odhaluje tento článek a narážel tedy méně na bariéru utajování technologií umožňujících znásilňování lidské svobody.

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením

Mojmír Babáček, předseda


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDr. Vernon Coleman – Proč vlády chtějí a potřebují druhou vlnu koronaviru?   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 08:56:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský doktor ve 22-ti minutovém videu vysvětluje, k čemu dospěl globální totalitní systém působící skrze jednotlivé národní vlády vyhlášením globální pandemie a jak a proč půjde vládcům o dlouhodobé udržení diktatury.

Brutálně zdrcující kritika všech "autorit" a institucí, které tvrdí, že je tu nějaké ohrožení pandemií a že je potřeba podnikat nějaká protiopatření.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFrancouzi si kvůli rasismu musí dekolonizovat svojí mysl, radí vládní komise pro lidská práva   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 08:40:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
G. Orwell se musí v hrobě asi smát. Když psal vizionářský román 1984, nemohl tušit, že píše o skutečné budoucnosti západního světa.

Ve Francii v rámci současného boje proti rasismu doporučila komise pro lidská práva, aby si Francouzi dekolonizovali mysl. Je to jedno z opatření, které má vést k zlepšení boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci. Jak se to má provádět, komise bohužel nespecifikovala. Komise předala doporučení předsedovi francouzské vlády. Podle komise mají černošské a židovské komunity komunity ve společnosti nejlepší image. Současně prý paradoxně černoši jsou často cílem diskriminace.

Report se se bohužel nezmiňuje o vysoké kriminalitě barevných menšin ve většině francouzských měst. Trochu to připomíná nápady rodinného klanu Uhl/Šabatová a jejich ideových a kmenových souputníků v politických stranách, mediích a neziskovkách. Román 1984 by se měl stát povinnou školní četbou stejně jako Babička od B. Němcové!

KPI
česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Srbsku vypukl státní převrat proti pro-bruselské vládě, která chce znovu Srby zavřít do karantény!   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 08:22:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Srbsku vypukl státní převrat proti pro-bruselské vládě, která chce znovu Srby zavřít do karantény! V Bělehradu se šíří informace, že vládou nakoupené testy úmyslně označují zdravé lidi za pozitivně nakažené a opozice obviňuje vládu, že je to úmysl na zákaz demonstrací! Demonstranti skandují proti budování 5G sítí, proti migraci a proti rozprašování Covidu-19 z letadel! A právě šíření Covidu-19 vzduchem potvrdila skupina vědců, kteří kritizují WHO, že tento vektor přenosu viru přehlížela! Na Aeronetu jsme přitom na přenos viru vzduchem upozorňovali již před 3 měsíci a stejně tak na podivné přelety letadel sem a tam!

Je to ještě horší, než jsme si mysleli a dochází na varování, která už před 3 měsíci zaznívala v článcích u nás na Aeronetu. Skupina elitních vědců v minulých dnech varovala v otevřeném dopise vedení Světové zdravotnické organizace, že Covid-19 se masivně a naprosto neočekávaně šíří vzduchem, a to na obrovské vzdálenosti vlivem vzdušného kontinentálního proudění. O šokujícím dopisu informovala včera i česká mainstreamová média.

Přitom před 3 měsíci jsme na Aeronetu o vzdušném přenosu Covidu-19 napsali celou sérii článků a tehdy česká média o našich článcích napsala, že to jsou hoaxy a dezinformace. Nyní po 3 měsících už to potvrzují i vědci a experti pracující pro WHO a publikují o tom otevřené dopisy a výzvy. Zároveň se ukazuje, že v médiích se začíná stírat rozdíl mezi nemocnými a pozitivně otestovanými. Celá mediální hysterie navozuje pocit, že čím více otestovaných, tím větší psycho, a přitom ve skutečnosti nic.

Nejabsurdnější je situace v USA, kde laboratoře každý den testují pozitivně desítky tisíc Američanů a liberální americká fake news média z toho dělají Mordor a hotovou apokalypsu. A přitom je to celé založeno pouze na úmyslně překroucené interpretaci. Vysoký počet pozitivně otestovaných totiž neznamená vysoký počet nemocných, a už vůbec ne vysoký počet hospitalizovaných. Covid-19 je podle všeho přítomný už ve velké části světové populace několik posledních let, ale testování lidí na Covid-19 je tak možné označit za stejně “důležité”, jako je testování lidí na to, jestli se potí nebo ne, nebo jestli mají rýmu nebo ne.

Srbové řekli dost podvodu s Covidem-19 a chtějí svrhnout pro-bruselskou vládu s vazbami na George Sorose. Nenahradíte nás! Prezident Vučič obvinil z nepokojů pravicové radikály, kteří se nevyrovnali s odtržením Kosova

Drtivá většina pozitivně otestovaných na Covid-19 totiž nemá žádné příznaky nemoci. Hysterie, která ale propuká okolo pozitivně testovaných, je součástí globálního procesu na zavedení povinného očkování, sledování a monitorování osob a pohybu obyvatelstva. To samé probíhá v ČR v této chvíli na Karvinsku, kde česká vláda spustila zinscenovanou divadelní hysterii o údajné tragédii a katastrofě.

O něco podobného se tento týden pokusila v Srbsku i pro-bruselská a Gerogem Sorosem sponzorovaná vláda Any Brnabić a prezidenta Aleksandara Vučiče. Srbská vláda počátkem tohoto týdne oznámila, že kvůli vysokému počtu nově pozitivně otestovaných osob dojde o víkendu k uzavření Bělehradu, k uzavření obchodů, k zákazu pohybu lidí a shromažďování atd. A lidé si to nenechali líbit a vyšli do ulic. Lidé mají na transparentech vzkazy jako např. You will not replace us! “Nenahradíte nás!” ve smyslu nahrazení srbské křesťanské a slovanské populace arabskými a africkými muslimy.

Jenže, právě na tento víkend byly do Bělehradu svolány demonstrace proti plánu na výstavbu 5G telekomunikačních sítí v zemi a rovněž i demonstrace proti plánu Bělehradu podílet se na plánu Berlína na přerozdělování migrantů podle systému kvót. Srbové nejsou tupí gójové a pochopili, že srbská vláda chce víkendové protesty zatrhnout prostě tím, že pod záminkou koronavirové nákazy uzavře Bělehrad ze zdravotních důvodu a zakáže demonstrace kvůli nákaze.

Stovky tisíc Srbů vyrazily do ulic nejen v Bělehradě, ale i v dalších srbských městech a demonstranti požadují demisi vlády. Srbská vláda se zalekla a plán na sobotní uzavření Bělehradu hodila pod stůl, ale nadále prý zůstává na stole plán na uzavření Bělehradu příští týden, zatím neznámo kdy, možná v polovině týdne. Jenže, v polovině týdne jsou v Bělehradě také oznámeny další demonstrace, rovněž proti budování 5G zářičů v zemi a také proti migraci. Prezident Vučič v televizním projevu obvinil z vyvolání protestů srbské pravicové radikály, kteří se nevyrovnali a nesmířili s odtržením Kosova a s novým směrem integrace Srbska do EU.

Demonstranti v ulicích skandují proti 5G sítím, proti plánu vlády na přerozdělování migrantů v pravoslavném Srbsku a proti zavírání obchodů a živností srbských živnostníků, zatímco nadnárodní supermarkety a řetězce mají zůstat otevřené

Srbové tak zaplavují ulice a prezident Vučič a ministr obrany Aleksandar Vulin už otevřeně hovoří o státním převratu , který je prý namířený proti evropským hodnotám a proti integraci Srbska do EU. Obvinil zahraniční tajné služby, že pomáhají v Bělehradě organizovat státní převrat a využívají k tomu teze panslovanského nacionalismu, tedy nepřímo tím naznačil, že za demonstracemi stojí ruské tajné služby.

Přitom právě Aleksandar Vučič byl jedním z těch, kteří v roce 2000 stáli v čele tehdejších protestů proti Miloševičově vládě a za pomoci tajných služeb USA provedli v Srbsku státní převrat organizovaný z Washingtonu, který nasměroval Bělehrad do náruče jak amerických neoconů, tak tehdy i Evropské unie. Jak se ukazuje, po 20 letech otřásají Bělehradem opět protesty, ale karta se zjevně obrátila, protože Srbové mají Evropské unie po krk. Nasunování 5G sítí do Srbska bylo podle všeho poslední kapkou.

Demonstranti rovněž chtějí odpovědí po srbské vládě, proč se údajná nákaza Covid-19 objevuje v Srbsku u starých lidí z vesnic, kteří nikam necestují, s nikým se nestýkají, žijí osamoceně, ale jsou pozitivně testováni na Covid-19 a umírají několik dní poté, co jim jsou udělány testy.

Demonstranti rovněž obviňují Srbskou vládu z toho, že testovací soupravy na Covid-19 jsou kontaminované a záměrně tak generují pozitivně testované osoby, přičemž je současně tím možné, že se testovaný člověk nakazí. Dokud si lidé neudělají test na Covid-19, jsou prý úplně zdraví, skandují srbští demonstranti před srbským parlamentem. Obrovský vztek vyvolal i plán na zavírání malých živností kvůli Covid-19, ale nadnárodní supermarkety měly zůstat o víkendu otevřené. Tedy jako to bylo v Česku, mimochodem, kde velké řetězce mohly mít otevřeno během krizového stavu.

V Srbsku se šíří děsivé zvěsti o infikovaných “pinch” testech na Covid-19, po kterých se lidem přitíží a někteří starší i zemřou

Demonstranti šíří na sociálních sítích rozličná svědectví, že přijdou zdravotníci, jehlou píchnou do prstu pro nabrání vzorku do “pinch” testu a do 3 týdnů je stará osoba po smrti. Není potom jasné, jestli to je náhoda, že test byl proveden těsně poté, co osoba již byla nakažena, anebo jestli se osoba nakazila právě samotným testem. Tyto informace je potřeba brát rezervovaně, ale pokud by to byla pravda, byl by to neuvěřitelný skandál. A to není všechno. Srbové včera večer zaútočili na budovu srbského parlamentu, chtěli vytahat poslance vládní Srbské progresivní strany ven na ulici a zlynčovat je za genocidu srbského národa. Prezident povolal armádu na ochranu parlamentu. O tom, že některé americké a čínské testy na Covid-19 jsou kontaminovány aktivními kmeny viru, jsme informovali v našem článku zde: https://aeronet.cz/news/americke-testovaci-kity-na-covid-19-dodavane-do-evropy-byly-kontaminovany-aktivnimi-kmeny-coronaviru-ale-britska-nhs-oznamila-ze-je-neprestane-odebirat-a-naopak-ukonci-dodavky-testovacich-sad-z-ciny/

Srbsko je rovněž zemí, kde probíhají intenzivní přelety malých letadel sem a tam, z naprosto neznámých důvodů, k čemuž nikdy v minulosti nedocházelo a nikdo to nepamatuje. I o těchto přeletech nad Evropou jsme informovali v článku zde: https://aeronet.cz/news/nad-celou-evropou-letaji-stovky-malych-letadel-a-provadi-kobercove-prelety-tam-a-zpatky-a-porad-dokola-jako-kdyby-neco-hledaly-nebo-neco-nasavaly-ze-vzduchu-nad-presne-vymezenou-oblasti/Přelety se opakují nad stejným územím, několikrát za týden, takže nemůže jít o focení snímků pro tzv. ortofotomapy krajiny, protože ty se fotí jednou a poté se pokračuje s focením jinde. Lidé ale pozorují a hlásí opakované přelety sem a tam, obvykle ráno, v podvečer a v noci.

A když si to dáte do souvislosti s otevřeným dopisem vědců a odborníků adresovaném vedení WHO, že organizace podcenila masivní šíření Covidu-19 vzdušnými kontinentálními proudy, potom vám to docvakne, že 1 a 1 dává 2. Tato malá letadla podle všeho pomáhají rozsypávat Covid-19 do míst, kde se tvoří tzv. teplé vzestupné proudy, tzv. nosnice, nebo též nosné vzdušné zdviže. Dobře je znají paraglidisté, parašutisté, piloti rogal, kluzáků atd. Jedná se o proudy vzduchu, které vynesou křídlo, rogalo nebo kluzák do obrovské výšky několika kilometrů.

Skupina vědců svým dopisem WHO posílila spekulace o rozprašování Covidu-19 z kobercujících letadel nad Evropou

V této výšce se vzdušná zdviž rozpadá a vstupuje do horních vzdušných proudů, které se pohybují horizontálně na dálku stovek, nebo dokonce až tisíců kilometrů. Při kontaktu se studenou masou vzduchu potom částice nesené vzduchem padají dolů k zemi. Vzdušné zdviže vznikají pravidelně na stejných místech, v závislosti na roční době, na denním cyklu, na teplotě půdy atd. Jak nás do redakce upozornil náš čtenář, měli bychom si prý všimnout, že pravidelné přelety letadel sem a tam probíhají ve vybraných časech nad Evropou nad lesy a loukami.

Dále také probíhají na předělech vodních hladin a pevnin, na návětrných stranách horských masivů, případně nad průlivy, kde jsou silné horizontální proudy vzduchu relativně nízko nad hladinou. To jsou místa, kde se rodí stoupavé a rychlé vzdušné proudy, A jak nám napsal čtenář do emailu: “Pokud by někdo chtěl něco rozprašovat pomocí kontinentálních proudů, nebude to do nich sypat ze shora z dopravních letadel, ale bude to rozhazovat v místech nízko nad plochou, kde se rodí a vznikají lokální stoupavé proudy. Ty to vynesou nahoru a předají kontinentálním vzdušným proudům.”

A když jsme se podívali na záběry z Fligthradar24 z našich dřívějších článků, zůstali jsme doslova v šoku. Přesně nad těmito oblastmi opravdu dochází ke kobercování nízko letících malých letadel. Ti dobytkové globalčiky ten Covid-19 na nás podle všeho opravdu sypou z letadel, a to podle všeho už pěkně dlouho. Jakmile virus je v těle člověka, nic mu prakticky neudělá, ale pokud se virus aktivuje pomoci 5G celulární sítě, tedy určitou frekvencí, virus začne zabíjet.

Je pouze otázkou času, kdy i tato údajná konspirace bude za pár měsíců nějakými vědci připuštěna, jako legitimní a reálná hrozba. Je totiž opravdu zvláštní, že nejtěžší průběh nemoci zaznamenal Wuhan, kde lidé padali na ulici na hubu jako mouchy, když jen pár minut předtím byli v pohodě, šli na nákup, stáli na zastávce, ale najednou s sebou sekli na zem a konec. Wuhan je totiž městem s největším pokrytím 5G sítě v Číně, je to pilotní město na otestování technologie tzv. Sociálního kreditu. Není proto divu, že Srbové nechtějí 5G sítě a vyšli do ulic.

Covidem-19 se nakazili už dokonce i indiánské kmeny izolované uprostřed Amazonie, které jsou nejnedostupnějšími obydlenými místy na této planetě. Jinudy než vzduchem se tam virus dostat nemohl

Situace je vážná a značně nepřehledná. Zopakujme si tedy, co víme. Covid-19 se šíří vzduchem a prokazatelně se šíří na neuvěřitelně obskurní a izolovaná místa od civilizace, jakou jsou indiánské kmeny v pralesech v Amazonii, které žádný kontakt s civilizací nemají. A přesto jsou nakažení Covidem-19. Izolované kmeny tak logicky mohl virus nakazit jedině tak, že byl do pralesa transportován vzduchem z velké vzdálenosti.

Stejně jsou nakažení i obyvatelé ostrovů v Tichomoří a na dalších nelogických místech bez koncentrace turistů, cestování, stýkání osob atd. Dále víme, že je vysoce pravděpodobné, že Covid-19 se do kontinentálních proudů dostává pomocí inseminace z malých letadel, které rozprašují Covid-19 sem a tam nad vytipovaným čtvercem, resp. plochou, kde vznikají vzdušné zdviže, které vynáší částice ve vzduchu vysoko do atmosféry. Tento proces rozšiřování Covid-19 po planetě by byl velice efektivní.

Současně víme, že mnoho testovacích kitů v USA i v Číně je kontaminováno a testují pozitivně nejen lidi, ale i tropické ovoce. Kauza byla potichu zametena pod koberec, nikdo ji nevysvětlil, nevyřešil, ale testuje se dál a dost možná pořád s těmi samými cinknutými testy. Nikdo žádného mrtvého na Covid-19 na vlastní oči neviděl, nemocnice jsou prázdné, nikdo v nich není.

Nikdo ani nezná nikoho, kdo by měl těžký průběh Covidu-19, lidé hlásí, že byli na testu a dozvěděli se, že mají protilátky na Covid-19, že tedy prošli nemocí, ale vůbec o tom nevědí a nepamatují si, že by marodili. Všechny tyto souvislosti ukazují, že rok 2020 je rokem velkého resetu, kdy národy gójů mají být zbaveny posledních svobod a vlastního zbytku rozumu a soudnosti. Je naprosto reálné, že Covidem-19 jsme nakaženi už všichni, ale většina z nás se to nikdy nedozví, protože nikdy neonemocní a nikdy si nepůjde nechat udělat test.

Na podzim se místo pouštění draků do vzdušných stoupavých proudů bude pouštět něco asi úplně jiného, připravte se, upozorňuje dopředu Bill Gates

Srbové se už ale na tomto podvodu nechtěli podílet a chtěj svrhnout globalistickou vládu, která prosazuje vybudování 5G zářičů v zemi a přijímání arabských a afrických migrantů do tradičně pravoslavného Srbska. A protože na podzim vzniká na severní polokouli největší objem stoupavých vzdušných proudů, které se tradičně využívají k pouštění draků, dá se očekávat, že letos budou globalčiky a kobercující letadla vypouštět něco úplně jiného, protože druhá vlna koronaviru prý musí přijít! Bill Gates to troubí do světa už od jara. A když to tvrdí programátor Bill, musí to být pravda!

Na cestě už prý jsou vakcíny, náplasti s vakcínou, která na kůži zanechá značku, flek, bez které vás v brzké době už nepustí do obchodu, do školy, do práce, do úřadu. Bez vakcíny bude člověk vyloučen ze společnosti, bude spatřován jako vyvrhel, terorista, roznašeč nákazy. Myslíte, že přeháním? Tak dnes zkuste vlézt bez roušky na ksichtu někam, kde je rouška stále vyžadována. A uvidíte tu reakci zdegenerovaných gójů. To samé brzy bude platit o vakcínách. Nebudeš mít na ruce značku šelmy, flek po očkovací náplasti, nenakoupíš a neprodáš. Stejně, jak je to napsáno ve Zjevení sv. Jana. Ta značka nemusí být jen platební čip, ale flek po povinném a vyžadovaném očkování na Covid-19.

Všechno se naplňuje v naší časoprostorové iteraci podle Kapitoly VI a je mi z toho na zvracení. Můžete si myslet, že jste připravení na to, co spatříte v králičí noře, ale realita vás zase a znovu přesvědčí, že je to ještě horší, než jste očekávali. V celé Evropě ze zdá, že kromě Rusů už jenom Srbové jsou ještě normální, akceschopní a nezdegenerovaní Slované, kteří si nenechají globalčiky, neocony a Domem Sion kálet na hlavu, resp. sypat na hlavu covid, migranty, karantény, zákazy shromažďování a restrikce na svobodu pohybu. Ve zbytku Evropy je to ale jenom jedno velký špatný.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSituační zpráva z Německa: Bývalý kancléř uvedl, že aliance USA-EU by mohla skončit   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 04:55:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Düsseldorfský deník Handelsblatt, „obchodní noviny“, které jsou německým ekvivalentem britského deníku Financial Times a amerického Wall Street Journal, otiskly 30. června článek s titulkem „Bývalý kancléř Schröder: USA vypovídají transatlantické partnerství“.

Doslova bylo uvedeno:

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder odsoudil pravděpodobné nové sankce, které chtějí USA uvalit proti plynovodu Severní proud 2, jako „úmyslné ukončení transatlantického partnerství“. Návrh zákona, o kterém se v současné době diskutuje na půdě amerického Kongresu, je „rozsáhlý, neoprávněný útok na evropskou ekonomiku a nepřijatelné vměšování do suverenity EU a energetické bezpečnosti západní Evropy,“ uvedl Schröder ve svém prohlášení pro veřejné slyšení Ekonomického výboru, které je naplánováno na středu v Bundestagu.

V závěru článku se uvádí:

Schröder považuje vztahy s USA za „silně zatížené zvýšením celního tarifu a samostatnou“ politikou ze strany Američanů. Schröder dále píše: „Ekonomické sankce proti spojencům NATO během současné ekonomické recese nejsou ničím jiným, než úmyslným ukončením transatlantického partnerství.“

Je to, jako kdyby Jimmy Carter nebo Barack Obama řekli, že tvůrci evropské politiky mají vůči USA takovou obchodní politiku, která je natolik nepřátelská a nespolupracující, že pokud jí budou USA chtít vyhovět, budou se muset podřídit EU a přitom ztratit část své suverenity. Jako kdyby řekl Kongresu USA, že pokud budou chtít vyhovět požadavkům EU, nezbude v této záležitosti „jiná možnost, než ukončení transatlantického partnerství“.

Kongres ještě nepřijal tuto legislativu (legislativa nových ekonomických sankcí, kterou v Senátu USA podporují republikán Ted Cruz a demokratka Jeanne Shaheenová), ale („S.1441 - Zákon o ochraně energetické bezpečnosti Evropy 2019“ těší se silné dvoustranné podpoře, a je téměř jisté, že bude schválena v obou sněmovnách amerického Kongresu, a že ji prezident Donald Trump podepíše. Ve Spojených státech to není záležitost stranickosti.

Ani v Německu to není stranická záležitost. Obě hlavní německé politické strany (Schröder je v SPD) silně podporují plynovod Severní proud 2, který bude v rámci dodávek zemního plynu do EU mnohem ekonomičtější, než by byl zkapalněný frakovaný plyn, dodávaný Američany, tak jak požaduje vláda USA, namísto ruského plynovodu, zásobujícího Evropu. Ačkoli se tato americká legislativní iniciativa nazývá „Ochrana energetické bezpečnosti Evropy“, její převážná podpora v americkém Kongresu je ve skutečnosti kvůli ochraně amerických frakovacích firem. Označení zákona je pouze „vlasteneckým“ propagandistickým záměrem (což je typický způsob, jakým jsou zákony ve Spojených státech označovány - jako prodejní prostředek, který má znít přijatelně nejen miliardářům, kteří financují strany, ale také voličům v den voleb).

Obě americké politické strany jsou významnou měrou financovány domácími výrobci frakovaného plynu. Jedním z mála hrdých úspěchů prezidenta USA Obamy, na který hrdě navázal prezident Trump, bylo zvýšení energetické produkce, zejména frakovaného plynu, aby se snížil deficit amerického zahraničního obchodu. Pokud však budou frakovací firmy nadále ovládat americkou vládu, potom skutečně existuje možnost, nebo dokonce pravděpodobnost, že v důsledku toho transatlantická aliance skončí.

Eric Zuesse

Germany SITREP: Former German Chancellor Says U.S.-EU Alliance Could Now End vyšel 1.7.2020 na thesaker.is. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/07/8370-byvaly-kancler-uvedl-ze-aliance-usa-eu-by-mohla-skoncit.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPříslovečná velkohubost „občana“ Fialy   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 04:49:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Tento školní rok zdál se mi poněkud nešťastným,“ prohlásil „občan“ předseda ODS Petr Fiala. Hrabalův výrok o nešťastném létě předseda přeonačil na školní rok, který je proti jiným létům poněkud zvláštní ovšem s tím, že to, co říká dále, to má se školou jen pramálo společného. Není proto od věci parafrázovat jeho výrok, že „Tento výrok zdá se mi hodně mimo mísu!“

Občan Fiala, jak se předvolebně populisticky nazval předseda ODS, velkohubě promlouvá k nejen svým příznivcům, ale bláhově doufajíc i k jiným občanům. Pozice ODS mezi voliči není nadvakrát příznivá, vzhledem k dřívějším preferencím až mizerná. Pan Fiala se proto rozhodl nejen zviditelnit sebe a prosazovat ODS, ale velmi, opravdu velmi neskromně, namyšleně a nadutě pronáší silná slova o tom, jak prý jsme na tom dobře, když „jsme spolu“ a tvrdí, že

„Společně existuje šance, jak tuto zemi zachránit!“

„Spolu totiž máme na víc“.

„Spolu máme na víc než na nekonečné hádky na sociálních sítích.“ „

„Spolu máme na víc než na tuto nezodpovědnou vládu amatérů,“

„Spolu máme na víc než být zemí, která se klaní před východními mocnostmi a ptá se jich na svolení, kterou sochu můžeme, nebo nemůžeme mít na náměstí našich měst!

„Spolu máme na víc než nějaký miliardář, který k tomu svému obrovskému majetku přišel bůhví jak. A ještě si myslí, že si celou naši zemi může koupit,“

„Proto vám všem, nejen jako politik, ale jako občan Petr Fiala, slibuji, že udělám vše pro to, abychom tento náš společný potenciál nepromarnili. Jsme na dobré cestě, tak to pojďme dotáhnout,“

Zkusme se zamyslet nad tím, co pan Fiala řekl, nakolik je to pravda, a nakolik je to také reálné. Pan Fiala se domnívá, že je třeba zachránit tuto zem a že k tomu existuje reálná šance. Zapomněl však zmínit, v čem spatřuje ohrožení naší země, protože těch možností je hned několik. Jedna z nich a domnívám se, že je to to hlavní nebezpečí, je pokročilá tendence vlastizrádství. V této souvislosti stojí za připomenutí, že pan prof. Fiala je dlouholetý předseda Moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie (Paneuropa-Union Böhmen und Mähren), což zrovna nesvědčí o jeho vztahu k vlasti, jeho českém vlastenectví.

Pan Fiala ovšem bude zcela nepochybně mluvit o jiných důvodech nebezpečí, které hrozí naší zemi. Jak naznačil o nebezpečí, které vidí v klanění se před východními mocnostmi, když bychom se zřejmě měli klanět, ne-li mlátit hlavou o zem, směrem k západním mocnostem. Takže jde o jasný antirusismus, rusofobii apod. Dle pana Fialy je pro opoziční pravicové politiky ponižující respektovat sochy a památníky lidem, kteří se zasloužili o naši svobodu když říká, že se prý musíme ptát (nemusíme, je to lež) na svolení, kterou sochu můžeme nebo nemůžeme mít, či lépe řečeno chceme odstranit z našich náměstí! Zato ale můžeme proti vůli většiny občanů nechat postavit obnovený Mariánský sloup, nechat si kálet na hlavu nějakým promiskuitním starostou a oslavovat osvobozením ČR armádou USA, která se na osvobození podílela když moc tak z 5 %.

Panu prof. Fialovi v cestě za jeho slávou, která by se měla dotýkat hvězd (pohříchu nejspíš těch amerických) leží balvan s prozaickým jménem Andrej Babiš, o kterém neváhá mluvit jako o nějakém miliardáři, který k tomu svému obrovskému majetku přišel bůhví jak. On moc dobře ví, jak premiér Babiš ke svému majetku pořiše, ale jako demokrat, požívající právo svobody slova a poslaneckou imunitu si může dovolit jiného člověka nevybíravými způsoby sprostě pomlouvat, osočovat a urážet jej, protože závist a jeho životní touha po postu premiéra s ním obrazně řečeno, mlátí o zem.

No a aby pan předseda ODS Fiala dokázal, že není žádná politická nula, může se se svými populistickými kecy přímo roztrhat. Zřejmě v domnění, že udiví svou prostotou, když se nazval občanem a jako občan Fiala předkládá své falešné představy, nereálné ambice a falešné vize, slibuje co nelze splnit, jedním slovem „fialové“ chucpe. Protože když ne jako politik, jak asi jako samostatný občan může lživě prohlašovat, že slibuje, že udělá vše pro to, abychom tento náš společný potenciál nepromarnili. Že jsme na dobré cestě, tak to pojďme dotáhnout,“ a jen zapomněl dodat „do pekel!“. Zřejmě je přesvědčen o tom, že na jeho charisma (uf!) a již notně zbytnělé ego se občanská veřejnost nalepí jako muchy na mucholapku.

Chtělo by se říct, pane profesore, resp. občane Fialo, nenechte se vysmát, ale už jaksi ze škodolibosti není od věci si říct, ať to zkusí, ať si narazí ten svůj andělský ksicht na občanskou realitu. Apropó, jakkoli není premiér Babiš můj šálek kávy, tak si jej rád nechám podstrčit, než tu uslintanou žbrindu, kterou nabízí zoufale ctižádostivý a notně prolhaný „občan“ Fiala. K tomu jen malá poznámka. Raději s miliardářským průserářem Babišem v čele, než s profláknutým andělem Fialou v zádech.

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBiolaboratoře USA na Ukrajině: Moskva má právo na silovou operaci   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 04:45:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moskva musí tvrdě reagovat na rozmístění u hranic Ruska amerických biolaboratoří, zabývajících se vyvíjením zakázaných biologických zbraní. To během tiskové konference prohlásil ruský mikrobiolog, plukovník medicínské služby v záloze Michal Supotnický, expert hnutí Silné Rusko, informuje korespondent PolitNavigatora.

"Tato činnost amerických laboratoří dávno není pro nikoho tajemstvím. Počínaje nultými roky, rozmísťují se v různých regionech kolem Ruska. A překvapuje mě rozsah této činnosti – pumpují se tam velké peníze. Ale jak málo publikací je v této souvislosti. Nevidím žádné práce (vědecké, pozn. red.), které by používaly tak obrovské prostředky.

V celé této činnosti mě znepokojují dva aspekty – dokonce, dobře, ať nic nevíme o výsledcích jejich tajných programů. Ale jak se tam dodržuje speciální technika bezpečnosti, jak v těchto laboratořích probíhá práce s nebezpečným materiálem, filtrace vzduchu, kam se slévá odpad. Proč se kolem těchto laboratoří šíří vzplanutí nebezpečných infekcí?

Jde o speciální bezpečnostní techniku, která je velmi drahou záležitostí, proto nejjednodušší je provádět takové výzkumy v koloniálních zemích, jimiž se de facto staly všechny země bývalého SSSR. A ty na to ochotně přistoupily.

Ukazuje se, že kromě Běloruska všechny ostatní bývalé svazové republiky potichoučku dovolují provádět nepřátelskou činnost, spojenou s vývojem a výrobou zbraní hromadného ničení bezprostředně u ruských hranic. A očividně v rozporu s Úmluvou z roku 1972, která zakazuje vývoj, hromadění, uchovávání, použití biologických zbraní", řekl přednášející.

Expert vyzval Moskvu, aby zahájila rozsáhlý boj s americkými laboratořemi.

"Místo toho, aby se v médiích uvažovalo o tom, jak je špatné, že se vytvářejí takové laboratoře, lze prostřednictvím mechanismus Rady bezpečnosti (OSN, pozn. red.), když se podíváte na článek 6 Úmluvy o zákazu biologických zbraní, vznést otázku o povinných prověrkách těchto laboratoří. Ale to se neděje. Pohovořit můžeme, ale uskutečnit konkrétní kroky se neodhodláme.

Mimo to je účelné proti těm zemím, kde se provádějí práce, jež porušují Úmluvu z roku 1972, zavádět opatření politického, ekonomického tlaku. A někdy, pro vystřízlivění mozků, neškodí použít i opatření válečného tlaku, jak například postupovali Američané během operace Pouštní liška", uvedl Supotnický.

Operation Desert Fox byla akce, provedená USA a Velkou Británií proti Iráku v prosinci roku 1998. Cílem operace bylo vyhlášeno zbavení Iráku schopnosti vyrábět a použít zbraně hromadného ničení poté, co irácká strana odmítla spolupracovat s mezinárodní komisí OSN.

Vladimír Gladkov

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodle Langšádlová z TOP09 je islamistický režim Erdogana nezastupitelným spojencem ČR ...   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 04:33:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle poslankyně TOP09 je islamistický režim v Turecku nezastupitelný spojenec České republiky! A toto prohlašuje Langšádlová v dob, kdy došlo málem k vojenskému střetu francouzské armády s tureckou armádou podporující islamistické teroristy v Libyí a v době, kdy Turecko vyhrožuje Řecku vojenským útokem.

Ale nakonec je dobré, že Langšádlová jasně dala najevo, že turečtí islamisté jsou pro ní důležitější než Řecko a nevadí ji podporou terorismu od islamistické vlády v Turecku. Nakonec když si vezmete její fanatickou rusofobií, tak se není čemu divit, že tak oslavuje turecké islamisty, kteří jsou úhlavními protivníky Ruska v Sýrií a Libyí ...

I samotná diskuze pod jejím textem je výživná. Někteří Češi tam oslavuji turecké islamisty jako nenahraditelné spojence. Je až děsivé kam to dopracovali rusofobové, kvůli své nenávisti k Rusku obdivuji mnohem horší režim tureckých islamistů ...

Nezbývá než dodat: Volte TOP09, volte spojence tureckých islamistů v ČR ...

Autor: Lukáš Lhoťan / euRabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠílený: Na několikadenních násilných nepokojích ve Vídni se podílela turecká tajná služba!   
Pridal tk Pátek 10 červenec 2020 - 04:31:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
S tím jak Rakousko přichází k sobě ze šoku po několikadenních násilných nepokojích mezi Kurdy a Turky na konci června, vycházejí napovrch šílené skutečnosti. Zastánci konspiračních teorií, že za vším je Rusko, si nyní sednou na zadek.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer konstatoval, že na červnových několikadenních brutálních násilnostech ve vídeňské imigrantské čtvrti Favoriten se účastnily turecké tajné služby! Ty se podílely jednak organizačně na tureckých útocích na kurdské a levicové demonstrany, a jednak pořizovaly profesionální identifikační videozáznamy kurdských demonstrantů. Ti si teď mohou být téměř jisti, že u tureckých tajných služeb, které mají své agenty v řadách neoRakušanů tureckého původu, jsou na tapetě.

Tak to je skandál, ale nikoliv nepředvídatelný. Zdá se, že protiruští konspirátoři budou ještě vzpomínat na sametové Rusko. Turecko s snimi tak jako Rusko rozhodně mazlit nebude, jak vidno.

Zdroj: https://www.krone.at/2187777

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1937 sec,0.0363 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,581kB