Neděle 13 září 2020
Kdo se postaví Polsku?   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 17:08:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V dalekém mládí jsem si vyzkoušel roli ministranta. V ní jsem si vydělával na kapesné, které nebylo samozřejmé dostávat nebo požadovat od rodičů pracujících od brzkého rána do večera. V tehdejší poválečné době a činnosti již také existovala konkurence a prověrka schopnosti umět si zorganizovat čas a využít příležitosti. Výdělek za službu během pohřbu, se totiž lišil od výdělku během svatby a během nedělní mše.

Vzpomněl jsem si na dávnou minulost v poslední době hned třikrát. Během poslední návštěvy v ČLR, něco více než před rokem, poslední návštěvy v Minsku na podzim minulého roku a během nedávného čtení Vatikánských novin L'Osservatore Romano a Vatican News.

Zatím co v české kotlině probíhá boj s covid-19 doprovázený ironií, údivy, kritikou, možná i protiústavně vynucenou disciplínou a politikařením, objevuje se na povrchu dění možnost uvědomit si opravdovou hloubku krátkozrakosti zahraniční politiky států EU, politikařením krocené závisti co se týče ruské vakcíny, o kterou vyrábět ve spolupráci s RF projevily zájem nejenom USA, ale i několik států nacházejících se západně od Krušných hor a Bavorského lesa, a v neposlední řadě nemožnosti utajovat dlouho informaci. Zde mám na mysli únik informace o 25 projektech Světové banky (WB) v první fázi pandemie. Ta podle interního grafu Programu strategické přípravy a reagování ve vztahu s covid-19 měla začít 2. dubna 2020, což přibližně odpovídá skutečnosti, a má skončit 31. března 2025, což si upřímně přeji.

Zprávy z boje s covid-19 doma i ve světě doplňují vybrané zprávy z bojů v Bělorusku a o něho se starajícího Polska a Ruské federace. Protože se jedná o vybrané zprávy na slovo vzatých odborníků, doplňuji je o své neodborné hodnocení, které mi doposud dovolovala demokracie. Může totiž později posloužit ke srovnání božích přání a nových realit.

Běloruská autoritativní moc ztratila dech ve smyslu morálně mravnostním a sociálně ekonomickém s pomocí násilné bělorusifikace, mýtů a zdráhání se plnit závazky z dohody o unijním státu s RF v naději, že čas je na straně běloruské moci. Politická krize v Bělorusku má své kořeny, jak jsem již několikrát psal, především v domácí politice, ignorování rad SZO (WHO) co se týče covid-19 a jeho šíření v dětské věkové skupině a několika geopolitických faktorech. Ty dovolily transformovat Bělorusko ze subjektu regionální politiky do jejího objektu, ignorovat skutečnost, že více vektorová politika není možná bez patřičné historické, politické, hospodářské a vojenské síly státu. Hospodářsko – bankovní krizi v Bělorusku není v současné době možno řešit bez aktivní pomoci RF. Bude-li zítra (14.9) prezident Lukašenko v Soči pokračovat hrát roli děda – vševěda je možné si představit, že již v roce 2021 bude těžko léčitelně bolet hlava vrchnost v Černínském, Berlaymont a Prezydencki paláci. Proč? Problémy v Bělorusku vyžadují okamžité řešení, zítra může být již pozdě. Prezident Putin si pravděpodobně může dovolit čekat, protože ví, že když slunce líbá jablíčka na tváři i na líčka, ta chtějí být hned snědená, když jsou pěkně červená. Jinými slovy: Bělorusku mu spadne jako zralé jablko do ruky a EU bude mít o další problém na víc.

V této souvislosti neuškodí se poohlédnout do sousedního Polska. Tam prý se český premiér vyhnul polské pasti a setkání s ženou v domácnosti a současně v exilu. V něm ji vozí a doprovází po Varšavě kolona cca 10 drahých automobilů. Mnou ctěný Jan Schneider dnes píše v příspěvku pro První zprávy mj.: Jsem hrdý na to, že svým výrokem premiér Babiš sám sebe veřejně zavázal, že se Bělorusům do jejich již tak těžké situace nebudeme vměšovat oficiálně ani pokoutně, zejména pak financováním v politice aktivních některých běloruských jednotlivců a sdružení. Že budeme dodržovat zásady státní suverenity a mezinárodního práva, neboť to samé očekáváme od ostatních států i ve vztahu k nám. Přeji si, aby se ctěný jmenovec nemýlil jako v minulosti, jak sám přiznává: Jenomže pak jsem já, hlupák nedovzdělaný zjistil, že hlavním definičním znakem „revoluce“ jsou podle politologů zásadní majetkové změny. S hrůzou jsem si uvědomil, že to skutečně odpovídá tomu, co se tu stalo, že právě majetkové změny byly podstatou všeho toho „revolučního“ dění!...

Nechci se ani já mýlit v hodnocení pokusu Polska, dnes v letních teplotách ještě nabízejícího chłodnik, zítra již ale polévku žurek ohřátou na ohni občanských nepokojů v Bělorusku s nadějí na požehnání Vatikánu. Odtud přiletěl předevčírem (11. září) do Minsku Paul Richard Gallagher (1954). Tento anglický římskokatolický kněz, arcibiskup, zastává funkci sekretáře Státního sekretariátu v sekci pro vztahy se státy. Žádná maličkost, co se týče osobnosti, funkce (ministr zahraničí Vatikánu), délky pobytu (do 14. září), ale i okolností. Nebudu opakovat své hodnocení návštěvy a setkání představitele Vatikánu v Minsku s prezidentem Lukašenko na podzim minulého roku. Žádný dobrý pocit jsem tenkrát neměl. Jeho zdůvodněním jsem se přesvědčil, že místní experti, se kterými jsem se setkal, mají deficit v schopnosti pozorovat a dívají se proti slunci, aby neviděli to, co je nutné a potřebné.

Přidám li k uvedenému své kritické hodnocení ministra zahraničí RB Uladzimir Makeje, jeho personální politiku, návštěvu Pietro kardinála Parolina (1955), italského římskokatolického kněze, arcibiskupa, 31.8. 2013 jmenovaného - kardinál státní sekretář Vatikánu v Libanonu krátce po výbuchu, pobyt arcibiskupa arcidiecéze Minsk - Mohylev (od 3.6.2015), Tadeusz Kondrusiewicz (1946) ve Varšavě během povolebních nepokojů, kam nečekaně odjel podle slov prezidenta Lukašenko na konzultace a obdržení patřičných úkolů, krátkou větu z Vatican News – Těžko představit, že Monsignor Richard Gallagher se setká s arcibiskupem Tadeusz Kondrusiewiczem, abych jmenoval alespoň několik skutečností, jeví se mi následující:

1) Polská politická elita se nedočká požehnání z Vatikánu. Proč? Protože Vatikánu nikdy v historii nešlo o Polskou státnost, pouze o katolickou církev. Tu by mohl požár v Bělorusku popálit nebo dokonce zničit, i když je tam druhou největší církví (podle Wikipedie, 8 – 20% populace). 2) Z uvedeného vyplývá, že Vatikán má zájem na záchraně věřícího národa, ne na záchraně státu a elit ignorujících historická fakta. 3) Pořad ještě Vatikánu věřící Lukašenko (podle mého bezdůvodně) a doposud bezkonfliktní oficiální vztah mezi Minskem a Vatikánem nejsou vhodnými instrumenty k řešení části problémů Běloruska. To i přesto, že dovolil, jak předpokládám, svému proamericky orientovanému ministru zahraničí Makejovi prohlásit po příletu Gallaghera do Minsku o historické roli katolické církve při vzniku a rozvoji běloruského státu, aniž by se zmínil slovem o pravoslaví, RF a současně vyjádřit víru v konstruktivní dialog s Vatikánem. Tím ministr zatahuje Vatikán do vnitřní politiky státu.

Na tomto místě končí legrace a přichází varování o nebezpečí. Jaké nebezpečí mám na mysli? Prohlášení a přání běloruského arcibiskupa Kondrusiewicze, aby se polská vláda ujala role zprostředkovatele, podobně jako celá EU by to měla udělat, aby došlo k dialogu stran, dokazuje pokrytectví církevního hodnostáře a jeho hloupost. Proč? Protože nabízí vládní moci vystupovat proti polské frakci v jím vedené běloruské katolické církvi a proti Polsku. To si dělá mimo jiné nároky na kousek Běloruska a navádí EK a členské státy EU na cestu k náboženským a etnickým problémům. Nejpozději na tomto místě zbystří Vatikán. A to není vůbec dobré pro mnohem slabší EU a její roli ve světě.

Připomínám krátce, že římská kurie v době obrození podporovala teutonské rytíře (Bratři německého řádu Panny Marie v Jeruzalémě) v jejich boji proti Polákům. V době Trojího dělení Polska (1772–1795) bylo Polsko rozděleno mezi Prusko, Rakousko a Rusko. Papežové Klement XIII, vlastním jménem Carlo della Torre di Rezzonico (1693–1769), který se bránil zrušit Tovaryšstvo Ježíšovo (hovorově jezuitský řád) jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve (založen 1534, schválen 1540, 1773 zrušen jeho nástupcem Klement XIV., aby mohl být celosvětově obnoven 1814) a Klement XIV., vlastním jménem Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli (1705–1774) nezaujali pozici Barské konfederace, založené 29. února 1768. To přesto, že tato bojovala za katolickou víru. Nástupce Pius VI., vlastním jménem Giovanni Angelo Braschi (1717–1799) dokonce chválil ruskou císařovnu Kateřinu II., rodným jménem Sofie Frederika Augusta (1729 – 1796) za její konání v Prvním dělení Polska а blahoslavil proruskou Targovickou konfederaci. Tento ozbrojený spolek mezi polskými magnáty a ruskou carevnou Kateřinou II., uzavřený 27. 4. 1792 v Petrohradě a formálně vyhlášený 14. 5. 1792 v Targovici (Ukrajina) se snažil bránit tradiční šlechtická práva. Cílem targovické konfederace byla likvidace reforem čtyřletého sejmu a Ústavy 3. května 1791. Přistoupením polského krále Stanislava II. Augusta Poniatowského byla ukončena vnitřní válka, ústava i reformy byly zrušeny a targovická konfederace předznamenala 2. dělení Polska. Jako poslední v příspěvku, a ne poslední událost v kontextu, připomínám 9. červen 1832. Toho dne byla vydána papežem Řehoř XVI., vlastním jménem Bartolomeo Alberto Cappellari (1765 – 1846) encyklika Cum primum. V ní papež odsoudil Listopadové povstání. Jedná se o povstání polského lidu, armády a pokrokové inteligence proti ruské nadvládě, které probíhalo na přelomu let 1830 a 1831

Na základě uvedených faktů předpokládám, že Vatikán zná mnohem lépe než já historii a potřebu stabilní vlády, a proto nebude zasahovat do dění v Bělorusku. Naopak, se bude snažit ochránit katolické Poláky před nedozírnou škodou vyplývající z pošetilé politiky současných politických elit v Polsku a EU. L'Osservatore Romano již na samém začátku povolební krize v Bělorusku vyjádřil mimo jiné názor, že je málo pravděpodobné, že Minsk se přiblíží k Bruselu. Souhlasím s citovaným názorem. Současně však vyjadřuji pochybnost, že současné u moci nacházející se elity v Černínském, Berlaymont a Prezydencki paláci a Bůh ví, kde ještě, se seznámí s obsahem příspěvku, objednají si konzultace u opravdových expertů dříve, než odešlou peníze a další pomoc, a budou konat v zájmu míru v Evropě a v zájmu svých občanů-voličů. Démokritos, řecký filozof a zakladatel atomové teorie nám zanechal radu: Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
13.09.2020
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč globalisté prohráli první kolo “koronaviru” u české veřejnosti? Kdo by věřil “úplatným” expertům, vymyšleným statistikám a politickým diletantům   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 06:06:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
“Experti” jsou prý znepokojeni druhou vlnou strašlivé pandemie koronaviru COVID19. Prý je to způsobeno tím, že Češi nedodržují pravidla. Je otázkou proč je to děje? Kde se nedůvěra českého obyvatelstva vůči oficiální verzi pandemie vzala, když například v Británii to podle všeho funguje skvěle? Odpověď má několik částí.

Je tu již půl roční zkušenost s tímto virem (jehož existenci nikdo nezpochybňuje) a strašlivé prognózy se nenaplnily! Zkrátka se podle čísel jedná o lehčí “chřipku”, kdy naprostá většina pozitivně testovaných nemá žádné příznaky (statistiky jsou zde) a ti, co onemocní, jsou vážně chronicky nemocní. Na COVID 19 (na rozdíl od chřipky) nikdo nezemřel, pouze dotyční měli pozitivní test.

Druhým důvodem je nedůvěra obyvatelstva v oficiální čísla. Lidé zkrátka vidí, že se u nás i v cizině s čísly švindluje. Záměrně se zvyšují a nafukují. Jako třeba zde, nemocnice vydá prohlášení, že dotyčný zemřel na zcela chorobu , ale měl pozitivní test a ministerstvo zdravotnictví ho okamžitě zařadí mezi oběti koronaviru.

Asi nejdůležitějším faktorem je úroveň a důvěryhodnost hlavních “korona herců”. Epidemiolog Prymula bral stamilionové úplatky od farmaceutických firem, přesto zůstává jako poradce vlády a snad každý den straší lidi hroznou pandemií a slibuje spásné očkování. Epidemiolog Maďar dokonce pro jednu farmaceutickou firmu pracuje, z vládního týmu ale z ostudou musel odejít, když se tahle skutečnost provalila (byť oficiální důvody jsou jiné). Tak museli rychle vyhrabat nějakého chudáka, který působí hlavně komickým dojmem a dělat mu rychle PR (pořad J. Krause – povšimněte si, že je to právě on, který podobným kádrům Prymula apod. začíná vždy náhodou dělat to pozitivní PR). K tomu si přidejte diletanta v čele ministerstva zdravotnictví, který jistě problém odpovědět na otázku, co je os femurale, což se učí medici na jedné z prvních přednášek z anatomie (kost stehení). Důvěru nedodává ani Babiš, kdy karanténa platí pro všechny mimo něj.

Globalisté tedy první kolo koronahysterie u české veřejnosti nezvládli, respektive selhaly jejich místní kádry. To ale neznamená, že upustí od svých špatných cílů. Koneckonců bílý Čech je pro ně zvíře, které je jejich majetkem a to oni přece mohou kdykoliv utratit. Proto rozšíření nějakého skutečného viru – bakteriologické zbraně (a vydávání za COVID19) je zcela reálná varianta. Tady by měla česká veřejnost dát jasně najevo, že si to v podobném případě s jejich místními kumpány a jejich placenými pomocníky rázně a jednou provždy vyřídí. kdo slouží podobné špatnosti, tak zasluhuje nejpřísnější trest!

Joe Kolach, Texas USA
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNizozemci nechápou. Marocký uprchlík má 579 záznamů na policii, ale vyhostit se ho nedaří   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 06:00:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Multikulturní Holandsko se zase diví. Na veřejnost se dostala informace z řad policie, že jistý marocký uprchlík má 579 záznamů na policii a přesto se ho nedaří vyhostit zpátky do jeho vlasti. Problémem je i častá spolupráce policistů z řad imigrantů s jejich klamovými zločineckými gangy. Stejně jako falšování údajů o imigrantské kriminalitě ze strany politických elit.

Tamější policie je paralyzována obrovským množstvím opakovaných trestných činů uprchlíků, kteří jsou záhy propuštěni a páchají trestnou činnost dál a v zemi přesto mohou zůstat. V Nizozemsku mají asi 1 milion imigrantů z Maroka a islamizace země se zdárně vyvíjí.

To je ten západ, kam naši havlisté chtějí patřit , a který je nám vzorem?

Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon2 dívky v Itálii znásilněny brutálním imigrantským způsobem. Kdo to byl?   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:55:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dvě nezletilé britské dívky byly v Itálii na prázdninách znásilněny hromadným a brutálním imigrantským způsobem 4 – 8 „mladíky“, přičemž vzhledem k trýznivosti a brutalitě činu italská policie 4 z nich zatkla.

Odporná událost se stala v úterý nad ránem v Marconia di Pisticci na otevřené zahradní párty. "Mladíci" připité dívky obstoupili a zatlačili do temného místa a brutálně je hromadně imigrantským způsobem zneužili tak, že dívky musely být ošetřeny v nemocnici. Kdo to byl? To se stále (pššt! - jen jako) neví…

Zdroj: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/10/italian-police-investigating-alleged-of-two-british-girls

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStrašlivé a ohromující tajemství. Aerolinky nechtějí, abychom je znali   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:49:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nové video o tajemstvích, které aerolinky nechtějí, abychom věděli, získalo přes 120 tisíc zhlédnutí a je na jedenáctém místě v trendech YouTubu.

Létání letadlem je dnes už poměrně běžný způsob přepravy, a i když si můžeme myslet, že o létání víme všechno, autoři nového videa nám chtějí dokázat, že všechno doopravdy nevíme.

Autoři tvrdí, že aerolinky nám totiž mnoho věcí záměrně tají, ať už z důvodu bezpečnosti, plynulosti provozu nebo i z důvodů finančních.

Proto ve svém videu odhalili pět tajemství, která ze sledujících mají udělat o něco lépe informované cestující, než byli doposud.

Sledující v komentářích uvedli, že po videu mají dokonce strach letět letadlem.

Co je nejhorší stránkou profese letušky?

Práce letušky je pro mnoho žen práce snů – poznávání nových kultur, nových míst, aktivní užívání cizího jazyka. Je ale tato profese opravdu tak bezchybná? Populární bloggerka a letuška Kat Kamalani na TikToku promluvila o mýtech, které jsou často spojovány s profesí letušky a prozradila, co považuje za nejnepříjemnější aspekt svojí práce.

Ve videu, které zveřejnila letuška na TikToku, uvádí, že její kolegové nelétají jenom jedněmi a stejnými trasami, nemohou si tak vybrat, kam přesně poletí. Podle slov mladé ženy hraje v tomto případě důležitou roli profesní hierarchie.

„Ovlivňuje to úplně všechno – kam letíme, jak často, kdy a také v jakém letadle. Takže pokud nemáte dostatek zkušeností, nemůžete létat jenom na Havaj, do Itálie a do Paříže,“ vysvětlila.

Dodala také, že letušky, které jsou na nižší pozici, musí být často na palubě „nepříjemných“ letů. Znamená to například, že létají příliš brzy, příliš pozdě, nebo musí do práce i o víkendu a svátcích.


Zdroj: https://sptnkne.ws/DCyb

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚstavní právníci: Ministerstvo nemá právo nutit občany nosit roušky   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:46:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle názoru ústavního právníka Zdeňka Koudelky nemá ministerstvo zdravotnictví právo lidem nařizovat, že mají nosit roušky. Podobný názor má i další právník Jan Kysela.

České ministerstvo zdravotnictví se podle právníka Zdeňka Koudelky opírá o zákon o ochraně veřejného zdraví. Ten mu umožňuje uložit zákaz nebo nařízení určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. To podle jeho slov je ale málo.

„Existuje ústavní zásada, že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Pakliže žádný zákon výslovně neumožňuje ministerstvu zdravotnictví stanovit povinnost nošení roušek, je narušena tato ústavní zásada, která byla zavedena v reakci na totalitní období do roku 1989, kdy řada povinností byla stanovena pouhými podzákonnými předpisy,“ napsal ústavní právník ve svém příspěvku na portálu Česká justice a dodal: „Připustí-li se, že ministerstva mohou lidem stanovit povinnost, jež není výslovně umožněna zákonem, pouze na základě obecného a neurčitého zmocnění, že mohou stanovit povinnosti a zákazy za určitým cílem, vyprázdní se ústavní norma, že povinnost lze uložit jen zákonem. To nás vrací před rok 1989 a výkonná moc se stane zdrojem nových povinností.”

Podle jeho profesionálního názoru, vzhledem k tomu, že není na území země vyhlášen nouzový stav, je nezbytné dodržovat požadavky dané ústavou.

„Snad lze připustit stanovení povinnosti individuálním rozhodnutím vůči konkrétní osobě s patřičným odůvodněním. Pokud však ministerstvo ukládá povinnost lidem jen z preventivních důvodů plošně, když samo ve svém semaforu uvádí, že s výjimkou Prahy a okresu Karviná je území Čech, Moravy a Slezska s nulovým či zanedbatelným rizikem nákazy, jde o nesprávný postup. Není vyhlášen nouzový stav, stát je v normálním ústavním režimu. Proto musí být dodržovány požadavky dané ústavou na ukládání povinností,“ uvedl Koudelka.

Ústavní právník se staví za pozici bývalého prezidenta Václava Klause v tom, že podle jeho názoru není možné jít cestou „zdravotnického absolutismu“.

„Ve většině případů čínské chřipky (covid-19 – red.) nakažení nemají žádné potíže a nemocní mají lehký průběh nemoci. Proto je špatné reagovat přehnanými opatřeními jako na jaře 2020, jež náš stát poslala do dluhové pasti a poškodila řadu lidí. Obvykle za nařízeními státu nutící kupovat nějaké výrobky je zájem o zisk a tlak jejich výrobců a dovozců. Politici musí zvažovat náklady každého opatření i zachovávat ústavu. Bývalý prezident Václav Klaus to v knize Karanténa vystihl slovy: „Nelze přijmout zdravotnický absolutismus.“. Vir čínské chřipky bude procházet populací a její drtivé většině není více nebezpečný než jiné chřipky,“ myslí si.

Není údajně možné podporovat vytváření atmosféry strachu.

„Bývalý děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. Jan Žaloudík poukazuje na přehnaná opatření Ministerstva zdravotnictví, včetně roušek. Rovněž rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima má podobný postoj. Je nutné vrátit stát do normálního života a nevytvářet atmosféru strachu,“ uvedl Zdeněk Koudelka na portálku Česká justice.

Názor Jana Kysely

S názorem Koudelky souhlasil další ústavní právník Jan Kysela.

„Právní situace se od jara nezměnila. Ministerstvo zdravotnictví stále postupuje podle stejných ustanovení o ochraně veřejného zdraví. Ten je značně neurčitý, což bylo předmětem kritiky už na jaře. Připraven byl zvláštní zákon, usnul v poslanecké sněmovně,“ cituje jeho slova portál TN.cz.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DC27
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBělorusko informovalo o přemístění amerického tankového praporu k jeho hranicím   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:41:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Běloruský ministr obrany Viktor Chrenin prohlásil, že na litevský polygon vzdálený 15 kilometrů od hranic země byl přemístěn tankový prapor USA.

„V rámci operací „Zesílená přítomnost vpředu“ a „Atlantická rozhodnost“ probíhá pohyb vojsk NATO na území hraničícím s Běloruskem. Konkrétně, v současné době probíhá přemístění na polygon Pabrade (v Litvě – red.), to je 15 kilometrů od naší státní hranice, 2. tankového praporu patřícího 69. tankovému pluku USA,“ informoval ministr ve vysílání televizní stanice STV.

Podle jeho slov se ve své podstatě jedná o stejnou událost jako to, co se dělo na jaře tohoto roku. „To nás ale také nemůže nezneklidňovat, že v bezprostřední blízkosti od naší hranice bude působit okolo 500 lidí, 29 tanků, 43 bojových vozidel pěchoty Bradley,“ dodal Chrenin.

Běloruský ministr obrany rovněž zdůraznil, že byla zaznamenána zesílená úsilí o lety podél běloruské státní hranice a provádění výzvědných operací ohledně činností, které podniká běloruská strana na území své země. „Nás nemohou nezneklidňovat lety bombardérů B-52 podél naší státní hranice,“ uvedl běloruský ministr.

B-52 u ruských hranic

Na začátku září jsme informovali o tom, americké strategické bombardéry Boeing B-52H Stratofortress, které mohou nést jaderné zbraně, proletěly poblíž území Krymu. To vyplývá z údajů portálu PlaneRadar.

Podle portálu ze základny Fairford vzlétla dvě letadla amerického letectva, letěla přes Nizozemsko, Německo a Polsko a k poloostrovu se přiblížila z území Ukrajiny. Vzdálenost od ruských hranic byla 25 kilometrů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DC26
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan varoval Macrona, aby si dával na Turecko pozor   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:38:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval svého francouzského protějška Emmanuela Macrona před vážnými problémy. Informuje o tom agentura Anadolu.

Podobnou reakci tureckého lídra vyvolalo Marcronovo prohlášení na pozadí vyostření turecko-řeckých vztahů. Prezident Francie vyzval Evropskou unii, aby zastala tvrdší stanovisko vůči Ankaře a podotkl, že hovoří o turecké garnituře, nikoli národu, který „si zasloužil více než Erdoganovu vládu”.

Během setkání, které proběhlo na Korsice za účasti několika států, včetně Řecka, Macron odmítl uznávat Turecko za partnera ve Středomoří.

„Dávejte si na Turecko a turecký národ pozor!” reagoval Erdogan, když vystupoval během sympozia věnovaného 40. výročí převratu 12. září 1980. Prezident Turecka rovněž vytkl svému francouzskému protějškovi neznalost dějin.

„Nemůžete nás učit lidskosti,” sdělil Erdogan a připomněl alžírskou válku za nezávislost a rwandskou genocidu. Krev jejich obětí je dle něj na rukou francouzského vedení. K tomu dodal, že to Macronovi řekl mezi čtyřma očima.

V poslední době došlo k prudkému růstu napětí ve vztazích mezi Ankarou a Aténami. Důvodem posloužilo jednání turecké lodí Oruc Reis, která zahájila studium seismické aktivity v oblasti, kterou Řecko vnímá jako vlastní výlučnou ekonomickou zónu. Řecko kvůli tomu uvedlo své ozbrojené sily do větší pohotovosti. Turecko také provádí studia v oblasti, již za svou výlučnou zónu považuje Kypr.

Turecko a Řecko se navzájem obviňují z podepsání nezákonných dohod o rozhraničení námořních zón a ignorování zájmů druhé strany.

Připomeňme, že v závěrečném prohlášení zmíněné schůzky na Korsice její účastníci zdůraznili svou „úplnou podporu Řecku a Kypru“ s tím, že jsou solidární před tváří „konfrontačního chování Turecka“, a také to, že EU je připravena rozšířit vůči Ankaře seznam budoucích omezovacích opatření, které mohou být projednány na summitu Rady Evropy 24. a 25. září.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DC25
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína podnikla reciproční opatření vůči velvyslanectvím a konzulátům USA   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:34:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle čínského ministerstva zahraničí Čína v pátek v reakci na omezení USA vůči čínskému velvyslanectví a konzulátům podnikla reciproční opatření vůči zaměstnancům amerického velvyslanectví a jeho konzulátů v Číně, včetně konzulátu ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

Čína vydala diplomatickou nótu, ve které prohlásila, že provede vzájemná omezení činnosti amerického velvyslanectví a konzulátů v Číně a jejich zaměstnanců, uvedl na webových stránkách čínského ministerstva zahraničí mluvčí ministerstva Zhao Lijian (Čao Li-ťien).

Příslušná opatření se vztahují na vedoucí diplomaty a veškerý další personál těchto velvyslanectví a konzulátů s cílem naléhat na Spojené státy, aby co nejdříve zrušily svá nesprávná rozhodnutí, vysvětlil dále Zhao, ale opatření neupřesnil.

Od října loňského roku americké ministerstvo zahraničí uvalilo několik kol omezení na čínská velvyslanectví a konzuláty a jejich zaměstnance ve Spojených státech, aby nemohli plnit své normální povinnosti, uvedl Zhao.

Minulý týden Washington vyhlásil nová omezení s tím, že bude požadovat vysoké čínské diplomaty, aby získali souhlas amerického ministerstva zahraničí, než navštíví univerzitní kampusy nebo uspořádají kulturní akce s více než 50 lidmi mimo místo mise.

Omezení Spojených států porušuje mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů, uvedl Zhao, a dodal, že vážně zasahuje do čínsko-amerických vztahů a běžných bilaterálních výměn.

„Ještě jednou naléháme na americkou stranu, aby okamžitě napravila své chyby a zrušila nepřiměřená omezení uvalená na čínské velvyslanectví a konzuláty a jejich zaměstnance. Čína bude na akce USA recipročně reagovat,“ zdůraznil Zhao.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko a Čína budou posilovat komplexní strategickou spolupráci   
Pridal tk Neděle 13 září 2020 - 05:31:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle prohlášení, které v pátek publikovaly Čína a Rusko, dosáhly dvě země v rámci svého komplexního strategického partnerství širokého konsensu o posílení spolupráce v mnoha oblastech, včetně boje proti pandemii COVID-19 a udržování míru.

Prohlášení o budoucí čínsko-ruské spolupráci bylo zveřejněno poté, co se člen čínské státní rady a čínský ministr zahraničí Wang Yi (Wang I) setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a uspořádali společnou tiskovou konferenci na závěrečném ceremoniálu zasedání ministrů zahraničí Šanghajské organizace spolupráce v Moskvě.

Wang uvedl, že bilaterální vztahy odolaly zkoušce pandemie a měnící se mezinárodní situaci a obě země vzájemně úspěšně chránily legitimní práva druhé strany tím, že bránily útokům extrémních sil ve Spojených státech.

Jak udržovat a rozvíjet bilaterální vazby se stalo významným nejen pro obě země, ale také pro celý svět, uvedl čínský ministr zahraničí.

Řekl, že Čína a Rusko by měly být zastánci mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii COVID-19, průkopníky v technologickém průmyslu, ochránci světové spravedlnosti a měly by společně učinit svou spolupráci příkladem vzájemného porozumění mezi hlavními mocnostmi.

Pokud jde o destruktivní americké kroky, které odcizují země v asijsko-tichomořském regionu, Lavrov uvedl, že Rusko je ochotno posílit strategickou spolupráci s Čínou za účelem ochrany míru a stability v tomto regionu.

Ve společném prohlášení podepsaném oběma ministry zahraničních věcí rovněž zdůraznili, že Čína a Rusko jsou odhodlané prosazovat multilateralismus a upozornili na to, že v letošním roce si připomínáme 75. výročí konce druhé světové války a také založení OSN.

Soudružství mezi Čínou a Ruskem, které bylo vybudováno během druhé světové války, dalo impuls k rozvoji komplexního strategického partnerství obou zemí v nové éře, uvádí se v prohlášení.

Jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN budou Čína a Rusko podle prohlášení rezolutně proti unilateralismu, protekcionismu, jednostranným sankcím a „dlouhorukou jurisdikcí“, které postrádají podpůrné základy mezinárodního práva.

Dva ministři dodali, že pandemie COVID-19 se stala největší celosvětovou výzvou, vyjádřili obavy z dezinformací šířených některými zeměmi, což vytváří překážky pro vzájemné poznávání občanů různých zemí.

Čína a Rusko vyzvaly mezinárodní společenství, aby přestalo politizovat pandemii a zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí. Místo toho by podle prohlášení měla posílit spolupráce při boji proti pandemii COVID-19 a měla by být podpořena vedoucí úloha Světové zdravotnické organizace.

Čína a Rusko také dosáhly shody v dalších oblastech, jako jsou podpora lidských práv, boj proti terorismu, posílení globální datové bezpečnosti a usnadnění volného obchodu.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2229 sec,0.0787 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,628kB