Pátek 18 září 2020
Konfrontace v Sýrii: Ruská armáda vyhnala americkou armádu a ta poslala bojové vrtulníky   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 10:23:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká armáda mění strategii konfrontace s ruskou armádou v Sýrii. Při další hlídce v osadách v provincii Haseke zaregistrovaly složky Vojenské policie ozbrojených sil RF nové provokace ze strany americké strany.

Konvoj ruského vojenského personálu doprovázely dva americké bojové vrtulníky AH-64 Apache, které porušily dohodu o vzájemném působení stran.

Zdá se, že velení Mezinárodní protiteroristické koalice pod vedením Američanů po vážných fyzických a duševních traumatech svých vojáků (poz. red.: dostali na hubu od ruských vojáků) neopustilo pokusy o kontrolu pohybu ruských hlídek, což teď praktikují nyní bez vytváření překážek na zemi.

Je zajímavé, že se chování Američanů hodně změnilo: v posledních týdnech po incidentu obrněného vozidla International MaxxPro s vojenským policejním transportérem se americká armáda neobjevila v cestě našim dalším hlídkám. Nyní se rozhodli použít útočné vrtulníky.

Připomeňme, že včera jeden americký Apache již nouzově přistál ve stejné oblasti.

Není známo, zda bude ve vzduchu pokračovat konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, ale fakt, že Rusko vyhnalo Američany ze země v Trans-Eufratu, je skutečností.

Zároveň však koordinované akce přislíbené americkým velením mezi divizemi Spojených států a Ruska ve skutečnosti zůstávají pouhými slovy a nekoordinované a provokativní akce Spojených států mohou opět vést ke zbytečným lidským obětem, za které americká strana opět nenese žádnou právní odpovědnost.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVolební program Rozumných pro krajské volby 2020   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 07:29:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rozumní kandidují ve všech krajích. Rozumní mají nejvyšší podíl žen na kandidátních listinách. Nebyl to náš záměr. Nechceme vůbec dělat rozdílů mezi muži a ženami, věřícími a ateisty. Na kandidátních listinách rozumných jsou většinou nestraníci a dále členové stran Rozumní, Národní demokracie, Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska, Aliance národních sil, Konzervativního a sociálního hnutí, a jeden kandidát Koruny české, Monarchistické strany.

Kandidáti jsou ze všech věkových skupin od 18 let až do 85 let. Mnoha profesí – lékařů, učitelů, živnostníků, podnikatelů, zemědělců, lesníků, ekonomů, sociálních pracovníků, ale i duchovní, dělníci a důchodci. Rozumní kandidují ve všech krajích ČR. Máte možnost nás volit ve všech krajích republiky (v Praze krajské volby nejsou). Do Senátu Rozumní nepostavili žádného kandidáta, podporujeme však Bc. Antonína Baudyše v senátním obvodu č. 66 Olomouc.

Preambule:

Spousta problémů, které trápí občany v jednotlivých krajích je navázáno na nesmyslné zákony, které vznikly za poslední dobu. Také se projevuje velký nedostatek řemeslných profesí. Nechuť mladých lidí vyučit se nějakému řemeslu, má prameny v mediálně propagovaném názoru, že co nejvíce mladých lidí by mělo mít vysokoškolské vzdělání.

V poslední době k tomu přistupují ještě další faktory, hlavně hospodářství devastující omezení, vyplývající ze zákazů a příkazů spojených s koronavirem. Je jasné, že z důvodů prevence jsou nutná bezpečnostní opatření chránící rizikové skupiny obyvatel, např. seniorskou generaci a občany s chronickými celoživotními nemocemi.

Někdy to vše připomíná střílení kanonem na komáry. Ve všem je totiž třeba používat zdravý rozum a vycházet z průsečíků všech odborných lékařských kruhů, nejenom z odborníků jednostranně orientovaných. Drastická jarní opatření způsobila, že se odložily neodkladné lékařské zákroky a mnohdy to v onkologických případech znamenalo katastrofu. Všechny problémy krajů pramení z problémů celostátně špatných zákonů.

Volební desatero Rozumných (volební číslo 82):

1. Regionální soběstačnost. Kraje by měly podporovat pěstování plodin, které byly pro příslušný kraj typické (např. Vysočina brambory, Polabí a Haná obilí a zelenina, Litoměřicko a Jičínsko ovoce, Žatecko chmel, Jižní Morava víno atd.) Obnovit též soběstačnost v živočišné výrobě, podporovat zvláště ekologické a k živým tvorům ohleduplné chovy.

2. Záchrana našich lesů (zde je třeba, aby krajští zastupitelé tlačili na celostátní orgány, aby umožnily změnu legislativy, týkající se lesního hospodářství). Bohužel se stalo, že na tvorbu legislativy měly vliv i různé neziskové organizace, které de faktum zapříčinily současnou katastrofální situaci. Vše vzniklo podporou bezzásahových zón na Šumavě. Odtud se nejenom vlivem sucha, ale i neodbornými zákony rozšířil kůrovec po celé republice.

Jaké jsou ty neodborné zákony. Zákonodárci zcela pominuli fakt, že většina našich lesů jsou lesy hospodářské. Byly vysázeny, aby se v nich hospodařilo. Kůrovcovou celonárodní katastrofu způsobil zákon, že se nesmí kácet strom mladší osmdesáti let. Rozumná praxe by měla být taková, že, když lýkožrout smrkový, nebo-li kůrovec napadne strom, je třeba vymýtit stromy kolem něj, a odklidit dřeviny dříve, než z nich vylétne další generace brouka a napadne další úsek lesa. A to v podstatě zákon zakazující kácet stromy před dosažením věku osmdesáti let neumožňuje.

3. Při pohledu na zničené lesy vyvstává otázka, je na vině pouze kůrovec? Rozumní si myslí, že kůrovec a jeho devastující role v našem národním bohatství, krásných lesích, je až důsledkem špatného hospodaření. Skuteční odborníci v lesním hospodářství, kteří se neshodují s názorem, že důležitý je především momentální ekonomický efekt, naprosto nesouhlasí se praxí pocházející z let devadesátých, že všechno se musí privatizovat a těžba dřeva se musí takzvaně outsourcovat do akciových společností, které ovšem nejsou vlastníky lesů. Těmto akciovkám jde o pouhý zisk a zdraví lesa je vůbec nezajímá (nejsou jejich vlastníky).

Lesy byly a jsou zásobárnou vody. Nyní se těžká technika pohybuje nejkratším směrem k bodu, odkud kamiony kmeny odvážejí. Ne tedy šetrně po vrstevnicích, ale po spádnicích, po kterých teče voda jako v korytech potoků a vláha, velice potřebná pro zdraví stromů, odtéká bez užitku a naopak škodí lokálními povodněmi. Zákonem je třeba zařídit, aby odvoz dřeva byl šetrný, vláhu zadržující. Neboť, když je napaden strom, který má dostatek vláhy, dokáže si s kůrovcem poradit sám. Zalepí strom pryskyřicí.

Zadržovat v lesích vláhu se musí ještě uměle. Udělat po vrstevnici rýhu aby vznikla jakási tůňka, která je rezervoárem vody. Udržovat v lese mokřady. Každý velký vlastník lesů, by povinně měl mít techniku pro těžbu a hrubé zpracovávání, tak jak tomu bývalo v minulosti. Kupodivu heslo, že nejlepším hospodářem je ten, komu majetek patří, bylo v devadesátých letech postaveno na hlavu, že největšímu vlastníku lesů, státnímu podniku Lesy České republiky, bylo toto právo odňato. Mohou vzniknout názory, že právě tento státní podnik je likvidátorem lesů. Jenže likvidace lesů není jenom záležitostí státního podniku LČR. Podívejme se obrovskou rozlohu arcibiskupských lesů v Jeseníkách. Pohled na bývalou lesní krajinu v oblasti Rejvízu je jedním z nejžalostnějších v rámci celé republiky.

A naopak, tam, kde bylo Lesům České republiky umožněno držet techniku tak, jak tomu bylo v minulém režimu, v oblasti Lázní Kynžvart, jsou lesy zdravé. Prostě je jedno, zda hospodář je stát, církev či soukromý vlastník. Musí mít potřebnou techniku a lidi, aby mohl dobře a pro budoucí generace úspěšně hospodařit. A musí mít též odpovědné pracovníky, kteří nacházejí v lesích problémy a dokáží je operativně řešit.

4. Zemědělství. Totéž, co se děje v lesním hospodářství se děje i na polích ČR. Škodlivé dotace koncipované v Bruselu způsobily, že naše krajina je na jaře zalita žlutou barvou kvetoucí řepky olejné a pokryta lány kukuřice na biomasu.

Navíc, vzhledem k tomu, že je vždy a všude snaha o co největší zisk a šetření, orba je nekvalitní, mnohdy pouze do deseti centimetrů. Z obrovských polí se stávají v podstatě plochy s tvrdou půdou, jakési mlaty, po kterých zase stékají dešťové srážky jako po betonu. Řešení? Opět zákony nařídit a kontrolovat, aby pole, tam kde to je možné, byla orána do hloubky 40 centimetrů. Písčité půdy mají jiné parametry. Orba by měla probíhat po vrstevnicích a ne po spádnicích. Ono je to vlastně podobné jako v hospodaření v lesích. Půda totiž mnohdy nepatří těm velkým firmám, které ji obdělávají, ale vlastníkům, které ji právě těm velkým firmám pronajali.

Takže těm, kteří na půdě hospodaří vůbec nejde o to, aby zachovali pro budoucí generace možnost obživy, která je vždy spjata se zemědělskou půdou, jde jim jen a jen o okamžitý zisk. A výsledek je takový, že už na polích není žádná půda – jen substrát o různém poměru jílu a písku. Obávám se však, že při současných politických preferencích těch, kteří na devastaci naší krajiny mají kardinální podíl, k žádné změně nedojde. Pokud nám ovšem nepomůže úsloví, že všechno špatné je k něčemu dobré. Že roušky zatřesou i pozicí těch největších podnikatelů v oblasti zemědělství a lesního hospodářství. Věříme také, že při pohledu na tristní stav naší krajiny, se snad více rozumných lidí zamyslí, a nebude volit jalové parlamentní křiklouny jako menší zlo, či ty, co by chtěli návrat k pro ně zlatým devadesátým létům, kdy se tak nádherně rozkrádalo ve velkém.

5. Státní rozpočet byl zatížen schodkem 500 miliard. Je naprosto zásadní, aby žádné z těchto peněz nešlo do firem zahraničních vlastníků, nebo těch vlastníků, které mají sídlo v zahraničí, zvláště daňových rájích, a které navíc zaměstnávají agenturní zaměstnance ze zahraničí. Kraje by v žádném případě tyto firmy se zahraničními majiteli či majiteli danícími v zahraničí a zaměstnávající zahraniční pracovníky neměly jakkoliv podporovat.

6. Silnice druhých a třetích tříd jsou ve všech krajích většinou v žalostném stavu. Stav po jejich opravách vydrží mnohdy jenom tři roky a musí opravovat znovu. Čím to je? Samozřejmě zase praxí, že práci vysoutěží nějaká místním papalášům spřátelená firma, která je ovšem pouhou skořápkou na výrobu peněz a ne relevantní firmou na výstavbu či opravu silnic. Odhad na opravu komunikace v daném úseku je suma, kterou označím 100%. Z těchto 100% si odloupne vítěz soutěže např. 20%, z čehož dá těm, kdo umožnili vítězství 10%. Zbytek 80% přejde na další firmu, která má ovšem další dodavatele faktické práce. Tato firma si zase odloupne 20%. Faktičtí zhotovitelé stavby mají tedy z oněch původně odhadovaných 100%, pouze na zhotovení zakázky 60%. A to je hluboko pod částkou původně plánovaného odhadu. Za tuto sumu se ovšem kvalitně práce odvést nedá a tak se šidí, kde se dá. Řešení? Přísné kontroly odvedené práce. Zákonem zakázat, aby zakázku mohla vysoutěžit firma, která nemá ani techniku, ani lidské zdroje. Pokud ještě nejsou zákony, které by toto zajištovaly, je nutné aby ty silnice, které patří do působnosti kraje, byly náležitě krajem spravovány, to jest důslednou kontrolou jak zadání a soutěží, tak odvedené práce.

7. Jak dostat např. zubaře a dětské lékaře do příhraničních oblastí krajů? Často se říká, že by mladým lékařským odborníkům měla obec za symbolický poplatek vybudovat a zařídit ordinaci vším potřebným a zajistit a zaplatit ubytování. Přesto jsou známy případy, kdy tak obec učinila a přesto ony ordinace zejí prázdnotou. Na vině je v podstatě onen známý volný pohyb osob, práce a podnikání v EU. Mladý lékař po absolvování studia, za které nemusí nic platit (platba za ubytování atd. se nemůže počítat do faktu, že vysokoškolské studium ve státem spravovaných školách je v ČR zadarmo), si odbyde 5 let praxe většinou v některé z fakultních nemocnic, které jsou v Praze či centrech krajů. Po atestaci se snaží zamířit někam do blízkého zahraničí, kde jsou mzdy lékařů nepoměrně vyšší než v ČR. Při této praxi je skutečně těžké vzbudit v mladém lékaři pocit vlastenectví, které by mu ukládalo vrátit těm, co mu umožnili studovat zadarmo, čili daňovým poplatníkům v ČR, alespoň nějakou formu vděčnosti, jít pracovat nějaký čas tam, kde je jeho práce třeba, to jest do odlehlých oblastí krajů ČR. Řešení? Dřív to byly umístěnky. Čili, pokud si studium zaplatíš ze svého, můžeš po atestaci kam chceš. Financoval-li by tvé studium stát, musíš alespoň pět let jít vykonávat svou profesi tam, kde je tě třeba. Takový zákon by však pro většinu populistů zasedajících v parlamentních lavicích, byl hororem. Ale ono k tomu někdy dojde, pokud nebude přímo vysokoškolské studium placené. Ostatně i nyní spousta mladých lidí vystudovala na soukromých školách za své.

8. Krajské školství. Kraje by měly podporovat a zatraktivňovat odborné školství, jak na úrovni učňovských oborů, tak vyšším odborném vzdělávání. Reklamní kampaň, řemeslo má zlaté dno a další mediální podpora těch, co uspěli tím, že odvádějí kvalitní řemeslnou práci. Bohužel devadesátá léta způsobila i degradaci pohledu mladých lidí na ty, co se živí prací svých vlastních rukou. Zásadně jsme proti inkluzi. Do studijních kolektivů lze zařazovat fyzicky handicapované, v žádném případě však mentálně postižené. Máme špičkové odborníky v oborech speciální pedagogiky, z nichž jsou mnozí na kandidátních listinách Rozumných. Ti považují inkluzi za naprosto nepřijatelnou, neboť i pro mentálně postižené je být v kolektivu vždy tím posledním naprosto demotivující. Navíc se tím zbrzdí výuka jako taková.

9. Na kandidátních listinách jsou důchodci, kteří vědí o tom jak se žilo dříve i studující, kteří mají odvahu se podílet na tom, aby příroda byla pro ně a pro jejich potomky stále tak krásná a živá. Jedna novinářka z celostátního deníku vypočítala, že Rozumní mají nejvyšší podíl žen na kandidátních listinách. Nebyl to náš záměr. Nechceme vůbec dělat rozdílů mezi muži a ženami, věřícími a ateisty, katolíky či evangelíky či členy dalších církví. Jak se dřív říkalo, strany jsou pro straníky, tak my dodáváme Rozumní jsou zde pro všechny, kdo to s naší krásnou zemí a jejími obyvateli myslí dobře a chce, aby pro další generace byla zachována taková krajina, plná nádherných lesů. Máte možnost nás volit ve všech krajích republiky (v Praze krajské volby nejsou).

10. V České televizi se vžila praxe, že podle jakýchsi preferencí, které nikdy nevycházejí, se do televizních debat dostávají pouze strany, které v současné době zasedají v parlamentu. Tyto strany měly možnost měnit zákony tak, aby byly ku prospěchu obyvatel ČR. Nečinily tak. Některé z nich vydávají různá prohlášení, která mají vyvolat dojem, že to s námi myslí dobře. Pokud to s někým myslí dobře, tak hlavně sami se sebou. Jejich kandidátní listiny jsou plné jejich členů, to jest těch, co platí příspěvky do stranické kasy. Rozumní mají na kandidátních listinách hlavně nestraníky. Chtějte v těchto volbách skutečnou změnu. Volte rozumné volební číslo 82, většinou jsou jejich kandidátní listiny až poslední mezi ostatními listinami. Obraťte poměr. Jak se říká, první budou posledními a poslední prvními.

Krajští lídři 2020:

Středočeský kraj:

Tomáš Franěk, OSVČ, lídr Středočeské kandidátní listiny

Jihočeský kraj:

Ing. Marie Paukejová, ekonomka, předsedkyně z.s. Jihočeská růže

Plzeňský kraj:

Bc. Vít Skalský, strojvůdce

Karlovarský kraj:

Mgr. Luděk Petráň, učitel ZŠ

Ústecký kraj:

PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann, PhD., M.A, vysokoškolský pedagog, duchovní, vydavatel Teplického KURÝRU

Liberecký kraj:

Pavlína Dohnalová, finanční poradce

Královéhradecký kraj:

Mgr. Václav Makalouš, administrativní pracovník v rodinné firmě

Kraj Vysočina:

Ing. Josef Pelikán, stavební projektant

Jihomoravský kraj:

Ing. Jan Šalamoun, agronom

Olomoucký kraj:

Marián Sedláček, sklář

Zlínský kraj:

Bc. Zdeněk Cekota, OSVČ, soudní znalec

Moravskoslezský kraj:

Ing. Karin Szczyrbová, ekonom, překladatelka

VOLTE č. 82 - ROZUMNÍ - VOLTE ROZUMEM A SRDCEM

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMajitelka berlínské restaurace si na zeď napsala verše z bible. Prokurátor jí obvinil z “nenávisti”   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 07:13:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Majitelka berlínské restaurace ve čtvrti Schöneberg Park Young-Ai (korejské národnosti) si na zdi své restaurace napsala verše z bible. Mimo jiné i citát z 3. knihy Mojžíšovy, “nebudeš léhat s mužem, jako se líhá se ženou, … je to ohavnost (volný překlad autora).

To nemohlo nechat v klidu “německé” aktivisty a podali na ní trestní obvinění za homofobii a nenávist (Volksverhetzung). Toho se hned chopil snaživý prokurátor a majitelka restaurace půjde před soud. Křesťanská aktivistka si asi myslela, že jsou si v dnešním Německu všechny náboženství rovná, což je velký omyl. Pochopitelně se jí ani nezastala místní křesťanská církev, ta už po aktivních věřících dávno netouží.

Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon40% britských rodičů odmítá LGBT výuku pro 6 leté děti. Bude potřeba je “přesvědčit”   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 07:08:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
2/5 britských rodičů otevřeně odmítají výuku LGBT agendy pro jejich 6 leté děti (1. třída). Podle výzkumu společnosti Kantar, prý bude potřeba tyto rodiče “přesvědčit”. Prý je potřeba zaručit sociální pokrok!

Britská “konzervativní” vláda zavedla pro první třídy povinné lgbt vzdělávání. Rodiče se ale začali bouřit. S bílými Brity by si vláda dokázala poradit, toho by obvinila z homofobie, tamtoho z rasismu, pár rodičům exemplárně odebrala děti a byl by “klid na práci“. Jenže oni se začali bouřit muslimští rodiče a to je problém, protože to je dnes rovněž vyvolená menšina. Kdo tedy dostane nakonec přednost z dvou vyvolených menšin? Muslimové, nebo LGBT? Typuji to na LGBT, protože tam se kombinují vyvolené menšiny hned dvě.

KPI
Česká věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVeřejný list otcům a matkám Běloruska   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 07:03:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Drazí běloruští otcové a matky,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát. Předně vám děkujeme za vaše masové manifestace, kterými jste podpořili svého prezidenta proti těm, kteří se ho snaží odstranit. Chtěli by zavést do Běloruska globalizační systém, podobný tomu, jaký je na Ukrajině a v Evropské unii.

Musíme připomenout, že nadnárodní elity prosazují plán globalizace a s ním v současné době i umělou karanténu. Má vyvolat celosvětový ekonomický kolaps.

Je to programované úsilí o likvidaci jednotlivých národů, ke kterému dává souhlas loutková vláda, kterou si v nich globalisté prosadili. Prodejní politici podepisují rozsudky smrti nad svými národy.

Váš prezident se čestně a odvážně proti tomuto likvidačnímu systému postavil a jak sám přiznal, byl vystaven tlaku nadnárodní korupce. Nabízeli mu 940 milionů dolarů, pokud vyhlásí nesmyslnou karanténu. Skuteční odborníci v medicíně, jak jistě víte, se proti této koronapsychóze kategoricky staví, podobně jako váš prezident.

Tito odborníci v medicíně spolu se světově významnými osobnostmi, např. synovcem zavražděného prezidenta Kennedyho, se 29. srpna 2020 shromáždili v Berlíně na více než statisícové manifestaci. Vystoupili proti další plánované vlně koronapsychózy, která už má být spojena s povinnou vakcinací. Stojí za ní miliardář Gates, který veřejně prohlašuje: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%.“

Vážení otcové a matky Běloruska, víte, co to znamená? Gates organizuje masovou vraždu jedné miliardy lidí! Ale to ještě není konečný cíl. Konečným cílem je genocida 6 miliard lidí! Proti tomuto genocidnímu systému se váš prezident, jako starostlivý otec vás všech, odvážně postavil.

Je naopak tragédií, že hlava katolické církve, Tadeusz Kondrusiewicz, skrytě podporuje globalisty. Usiluje o státní převrat a zneužívá k tomu prosté a upřímné věřící i studentskou mládež. Jeho činnost je de facto vlastizradou a zradou Krista i Jeho evangelia.

Arcib. Kondrusiewicz manipuluje mládeží vidinou jakési změny. Tvrdí, že dnes už je v Bělorusku nové pokolení, které chce žít jinak. Mladé generaci namlouvá, že už je na vyšší úrovni, protože se orientuje v počítačích a zná světové jazyky... Lichotí jim, a tím zároveň pohrdá vámi, drazí otcové a matky, kteří jste láskou a oběťmi připravili svým dětem podmínky k hodnotnému životu.

Se svými pomocníky Kondrusiewicz skrytě motivuje a organizuje mládež k tomu, aby si sama prosadila sebevražedný systém. Mladí, nezkušení lidé se nechají nadchnout různými emocionálními lžemi o „novém způsobu života“, a tak padají do pasti. Dnes už ten nový způsob života bude znamenat ztrátu osobní svobody a přeměnu člověka v očipovaného biorobota. Ten už nebude mít žádný smysl pro rodinné vztahy, lásku k dětem, lásku k národu. Takový biorobot končí předčasnou smrtí podle plánu redukce, a co víc, padne do věčné smrti, do ohnivého jezera.

Proto vy, drazí rodiče a prarodiče, uvědomte si velkou zodpovědnost za své děti a vnuky. Snažte se s nimi moudře hovořit, i když mnozí se nad pravdou nechtějí ani zamyslet. Nenávistně a pohrdavě ji odmítají. Proto se za ně také modlete, aby Bůh osvítil jejich rozum, aby si nekopali hrob tím, že se nechají vtáhnout do sebevražedného Majdanu, jehož smrtonosné ovoce můžete vidět na sousední Ukrajině.

Tam byl Majdan spojen s narkotiky, koktejly Molotova a pak s občanskou válkou, v níž zahynulo kolem 100 tisíc nevinných mladých mužů. A ta válka dodnes není skončena. Pokud nebudete varovat mládež, je nebezpečí, že se ukrajinská technologie státního převratu bude opakovat i v Bělorusku.

Víte, jaký nový život by čekal ty, kteří by prosadili svržení zákonné vlády? Uzákonění homosexualismu jako priority, trestání slušných občanů i všech upřímných křesťanů jako homofobů, pokud budou chránit rodinu i morální hodnoty. Pak Rada Evropy a OSN vnutí Bělorusku zákony na kradení dětí milujícím rodičům pod umělou záminkou tzv. násilí v rodině. Budou uzákoněna narkotika, operace změny pohlaví, eutanázie i pro zdravé a nepohodlné lidi. Hlavním cílem však je redukce lidstva o 6 miliard, jak o tom globalisté otevřeně mluví.

Celosvětovou karanténou má být v nejbližších dnech znovu vyvolán strach a hrůza, aby lidé byli schopni přijmout jakékoliv východisko. Tuto metodu využití strachu objevil fašista a zakladatel gestapa, Hermann Göring, který prohlásil, že pokud vyvoláme strach, pak můžeme s celým národem manipulovat, jak chceme. A toto je cíl i umělé celosvětové karantény, která se má prodlužovat tak dlouho, až se národy zcela ekonomicky i psychicky zhroutí a přijmou sebevražedný prostředek jako falešné východisko.

Tím falešným východiskem bude celosvětová vakcinace, která má postupně přejít v čipizaci, a tím v nejkrutější otroctví. Toto je ta fata morgána západního ráje, kterou agitátoři klamou mládež.

Zatím vás běloruská vláda i se svým prezidentem chrání před tímto programovaným systémem smrti. Bělorusko je už jedinou alternativou v Evropě.

Když vy obstojíte a sjednotíte se, jste nadějí k záchraně pro celou Evropu. Jde skutečně o duchovní boj, ve kterém potřebujete rovněž pomoc od samotného Boha. Sjednoťte se proto v rodinné modlitbě v tomto i v budoucím měsíci od 20:00 do 21:00 za záchranu Běloruska.

K vašemu boji a odvaze vám žehnají biskupové Byzantského katolického patriarchátu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr
+ Timotej OSBMr
Biskupové sekretář
i

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRoušky ve schránce: Šokovaní senioři nevěří vlastním očím...   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 06:54:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Roušky ve schránce: Šokovaní senioři nevěří vlastním očím, Česká pošta začala do schránek doručovat “volně sypané” roušky v natržených papírových obálkách, na respirátoru je dokonce navíc uvedeno v angličtině, že není sterilní! Kdo to balil? Co je to za klauni? Tohle si na hubu nedám, napsal nám čtenář, roušky okamžitě vyhodil do koše a 3x si umyl ruce dezinfekcí! Respirátor je v igelitovém nesterilním obalu, pět roušek je v obálce úplně bez jakéhokoliv obalu, nikde nejsou žádné přiložené instrukce, že roušky je potřeba před prvním použitím vyvařit! Ministr zdravotnictví odpovědnost za zpackanou distribuci roušek odmítá a vyzývá policii k zákrokům proti odpíračům roušek! Česko přežije fšecko!

V české kotlině se naplno spustilo šílenství s distribucí roušek zranitelným skupinám obyvatelstva, rozuměj především seniorům. Na pokyn ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha začala Česká pošta adresně zasílat seniorům do poštovních schránek obyčejné papírové poštovní obálky, ve kterých je pět “volně sypaných” chirurgických roušek bez jakéhokoliv obalu a jeden skládaný respirátor z Číny, který jako jediný je alespoň zabalen do igelitového obalu, ale paradoxně právě na něm je anglicky důrazně uvedeno, že není sterilní! To nevymyslíš! Snadno si asi představíte, jak to bude s těmi pěti volně sypanými rouškami v obálce České pošty.

Dostali jsme dnes do redakce několik reakcí od našich čtenářů, ze všech jsme vybrali reakci pána, který nám navíc zaslal i fotografie toho, co vlastně od České pošty dostal. Pojďte se na to podívat s námi. Pan Jára z Brna nám napsal do redakce toto:

Zdravím,

v příloze posílám obrázky, natržená obálka narvaná do schránky a s chybnou adresou, mě nic, ač je mi 61, dle nápisu nesterilní respirátor podivného typu, o výrobě nemluvě… a “volně sypaný” nesterilní roušky, kde nevíte, zda se ten, co to tam dával, se předtím neškrabal prstem v prdeli?!!! Okamžitě jsem to vyhodil a 3x si umyl ruce dezinfekcí!! Jo… a majlem jsem strašlivě zjebal poštu!!! Panebože, oni nás chtějí záměrně pozabíjet či co??? —

S pozdravem,

Jára, Brno


Pan Jára nám poslal i dvě fotografie (viz. níže) toho, co mu přišlo poštou a upřímně řečeno, tohle není distribuce zdravotnického materiálu, to je komedie na hraně šíření epidemiologické hrozby, protože v obálce chyběly jakékoliv příbalové letáky, instrukční manuály, zkrátka upozornění, že roušky nejsou sterilní, a že je potřeba je nejprve vyvařit v hrnci, případně v pračce nastavit vyvářku a roušky nejprve vyprat, případně namočit přes noc do vysoce koncentrovaného alkoholu, do vodky, lihu, anebo naložit do lihu sám sebe poté, co si přečtete tento článek a zjistíte, co se vlastně děje. Níže vidíte dvě fotografie, které nám pan Jára zaslal. Takto vypadá obsah zásilky po vybalení.

FOTO: Čínský průmyslový respirátor N-95 třídy FFP2. Všimněte si anglické specifikace produktu: Nesterilní skládací typObálka navíc byla natržená, protože zásilka je poměrně rozměrná a když se pošťačky snaží obálky narvat do schránek, tak většinou papírovou obálku natrhnou, může dojít ke kontaminaci roušek uvnitř, na domovních schránkách, na které každý den sahají rukama pošťačky při vkládání pošty a roznašeči slevových letáků, jsou miliony bakterií a virů, takže pokud si někdo takovou roušku nasadí na obličej, tak může být doslova vymalováno.

FOTO: A k tomu pětice nebalených a nesterilních chirurgických roušek, které panu Járovi přistály ve schránceSterilní zdravotnické roušky distribuované seniorům v ČR nejsou (už) sterilní a pokud jde o respirátory, nejde ani o zdravotnický výrobek, ale o respirátor určený pro stavební průmysl v Číně

Stejně tak není jasné, jestli pracovníci České pošty mají hygienické průkazy na bezinfekčnost od hygieny, minimálně ti pracovníci, kteří pro Českou poštu kompletují stovky tisíc obálek se zásilkami. Není jasné, jestli prošli nějakým školením, není jasné, jestli kompletování zásilek probíhá sterilně a ve sterilním prostředí, což s vysokou pravděpodobností můžeme říct, že neprobíhá (viz. níže fotografie od českých médií), protože jinak by proboha nikoho nemohlo napadnout distribuovat pětici chirurgických roušek jako volné sypané zboží, bez sterilního a hermeticky uzavřeného obalu přímo z výrobní linky výrobce roušky.

Číňané mají alespoň tolik slušnosti, že na obal respirátoru napsali, že není sterilní, aby to každému došlo, i když spousta seniorů ani nemusí umět anglicky. A Český návod k použití u roušek není podle informací. Pokud jste dostali návod v češtině, nebo jste dostali zásilku s nějakým českým příbalovým letákem k rouškám, tak nám jej prosím zašlete do redakce v kopii. Podle našich informací totiž Česká pošta distribuuje nesterilní zdravotnický materiál bez jakéhokoliv příbalového letáku, kde by bylo poučení a popis použití a dezinfekce roušek.

Ministerstvo nám poslalo z hmotných rezerv velké balíky po 50 rouškách, museli jsme to rozbalit a ručně přerozdělit, brání se Česká pošta. Fotografie ale odhalila, že pracovnice pošty balící roušky nemají zakryté nosy

Pošta přitom nemusí zásilky dávat jen do schránek, ale může je i podle místního zvyku o adresáta dávat pod dveře, do škvíry mezi dveřmi a zárubní, mezi branku a sloupek oplocení sadu, někde to pošta hází přes plot, jinde se dává pošta na schody, na zásilku může pršet, ale stejně tak se roušky mohou kontaminovat i v brašně poštovního doručovatele, jinými slovy, distribuce zdravotnického materiálu musí být podle zákona prováděna takovým způsobem, aby nebyla narušena sterilita materiálu.

Jenže v tomto případě, kdy roušky jsou Českou poštou z velkých balíků ručně přebalovány do papírových zásilek po 5 rouškách a 1 respirátoru FFP2, se o sterilním zdravotnickém materiálu nedá hovořit ani omylem a ani náhodou. Takto distribuované roušky lze považovat za obyčejné kusy hadrů, které nelze považovat za zdravotnický materiál. Můžete zkusit roušky vyvařit, ale vzhledem k tomu, že ty roušky jsou jednorázové, naprosto to nemá význam, protože praním se tyto jednorázové roušky znehodnocují, ta vnitřní vrstva se vyvářením srazí a v podstatě se tím ztratí funkčnost té roušky. Fotografie v úvodu navíc vzbuzuje další obavy, protože jak je vidět, pracovnice České pošty, které v depu pošty v Praze-Malešicích balí do obálek roušky pro seniory, samy nosí roušky jen na půl žerdi, které jim nezakrývají nos.

Na místě je otázka, kdo to proboha vymyslel! Česká pošta se brání, že od Ministerstva zdravotnictví, resp. ze skladů strategických rezerv, obdržela velké balíky roušek v zatavených obalech po 50 kusech. Protože ale ministerstva zdravotnictví určilo, že lidé v ČR nad 60 let věku dostanou každý 5 roušek a 1 respirátor, tak to pracovníci pošty museli rozbalit.

Museli roztrhat ty originální sterilní obaly výrobce roušek, museli ručně po 5 kusech je naskládat a nacpat do papírových obálek České pošty a potom to rozeslali po republice. Ty jednorázové roušky se totiž neprodávají jednotlivě po jednom kusu, na rozdíl od respirátorů FFP2, takže někdo někde udělal obrovskou chybu v procesech řízení, nějaký diletant, naprostá nula, si vůbec neuvědomila, že distribuce zdravotnického materiálu se řídí zákonem, že distribuce musí zachovat sterilitu, a že roušky výrobce nevyrábí v kusovém množství, ale distribuuje je po 50 kusech.

Kdo je zodpovědný za faktické znehodnocení sterility 15 milionů roušek právě distribuovaných seniorům?

Nějaký diletant tak učinil rozhodnutí, které podle všeho vedlo ke znehodnocení 15 milionů roušek, protože přesně tolik jich Česká pošta v těchto dnech distribuuje tímto bizarním a nesterilním způsobem po celé České republice. V dobách Sovětského svazu by ministr zodpovědný za tuto zpackanou distribuci skončil s kulkou v čele, protože by se jednalo o ohrožení lidu v důsledku nedbalosti. Kromě 15 milionů roušek distribuuje Česká pošta navíc také 3 miliony zmíněných respirátorů FFP2, které ovšem rovněž nejsou sterilní, na což výrobce důrazně, i když jen v angličtině, upozorňuje na obalu. Jestliže respirátor není sterilní, potom není možné jej považovat za zdravotnický materiál, pouze za materiál průmyslový. Jaký je mezi tím rozdíl, to snad není potřeba vysvětlovat.

Ty čínské respirátory označené jako N-95 mají uvedeno, že nejsou sterilní, protože určení jejích použití není v čínském zdravotnictví, ale v prostředí čínských staveb a stavenišť. Na igelitovém obalu je sice uvedeno, že firma vyrábějící respirátor má čínskou zdravotnickou certifikaci na toto zařízení, ale samotné balení respirátoru není sterilní. Co je to tedy za rozpor? Je to jednoduché.

V Číně totiž zdravotnické pomůcky pro ochranu zdraví musí mít zdravotnickou licenci, certifikaci, že mají deklarovanou účinnost, filtraci, ale tato certifikace neznamená automatické schválení pro použití ve zdravotnictví. A právě proto čínská vláda vyžaduje po výrobcích respirátorů, aby na obaly uváděli, jestli jsou výrobky sterilní (určené pro zdravotnictví), anebo nejsou sterilní (určené pro průmysl).

A právě tyto FFP2 respirátory jsou totiž určeny primárně pro stavební dělníky v prašném prostředí, a proto logicky není nutné, aby výroba těchto respirátorů probíhala ve sterilním prostředí. To je ten hlavní důvod, že nejde o zdravotnické respirátory s certifikací sterility. Cena takových respirátorů je samozřejmě někde úplně jinde. Pokud zranitelný člověk, řekněme senior s nějakými již existujícími zdravotními problémy, použije nesterilní pomůcku a nakazí se z ní nějakým virem nebo bakterií, potom není možné žalovat výrobce respirátoru, protože ten jasně uvedl, že nejde o sterilní produkt, a v případě volně sypaných roušek v obálce pošty rovněž výrobce roušek nenese zodpovědnost za to, že původně sterilní a chirurgické roušky z velkého balíku 50 kusů někdo rozbalil a ručně je přerozdělil do menších obálek, přičemž přerozdělení proběhlo v nesterilním prostředí a nesterilním způsobem, za použití nesterilních poštovních obálek.

Ministr zdravotnictví zodpovědnost odmítá a přechází do protiútoku, požádal Hamáčkovo vnitro, aby si policie došlápla na odpírače nošení roušek

Takže si to shrňme. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou poštou právě znehodnotilo 15 milionů roušek z hmotných rezerv českého státu. Nebudeme tady teď spekulovat, jestli jsou větší diletanti na ministerstvu okolo Adama Vojtěcha, anebo na České poště, kam jim poslali ze skladů hmotných rezerv velké balíky sterilně balených čínských roušek po 50 kusech. Někdo potom vydal na štábu rozkaz, vezměte řezáky, rozřežte ty sterilní balíky s rouškami, tady to nandejte do těch papírových obálek a začneme to lidem rozesílat.

Kdo vydal takový příkaz, kdo porušil všechny předpisy o distribuci zdravotnického materiálu, to se nedozvíme, protože to by nejprve někdo musel začít vyšetřovat, a to nehrozí, protože Česko přežije fšecko, dokonce i nesterilní roušky a nesterilní respirátory. Jenom se potom ale nedivte, až za pár dní po skončení distribuce v ČR vyletí počet pozitivních PCR testů na Covid-19 v ČR na stovky tisíc v populaci, a to převážně u seniorů. A namísto toho, aby se hledala příčina nezodpovědnosti, tak přichází od ministra výhrůžky. Adam Vojtěch dnes vyzval Hamáčkovo vnitro, aby si policie došlápla na odpírače nošení nejen těchto nesterilně distribuovaných roušek. A to je to největší chucpe ze všech! Čím více roušek mezi lidmi, tím více Covid?

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKam každoročně mizí miliardy za povolenky?   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 06:32:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zákon něco stanoví, ale vláda to svým nařízením změní. Proč vláda v rozporu se zákonem schovává miliardové výnosy z povolenek do dotace? Bude kvůli tomu opticky navýšena dotace ze státního rozpočtu na obnovitelné zdroje a to opět až na 27 mld. Kč v roce 2021, stejně jako v roce 2020?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyúčtovalo podporu na obnovitelné zdroje za rok 2018 celkem ve výši 46,5 mld. Kč. Oproti tomu vybraných poplatků bylo 20,2 mld. Kč a výnosů z povolenek 7,5 mld. Kč.

Dotace na rok 2018 měla vykrýt rozdíl, tedy celkem 18,8 mld. Kč. Dotaci ze státního rozpočtu na rok 2018 však vláda stanovila o 7,4 mld. Kč vyšší, celkem 26,2 mld. Kč.

Laik by si řekl, že pokud byla v roce 2018 dotace vyšší o 7,4 mld. Kč, rozdíl bude použit v roce 2019 a dotace bude snížena, což se ale nestalo.

Dotace na rok 2019 byla ponechána vládou ve výši 26,2 mld. Kč a dotaci na rok 2020 vláda dokonce navýšila až na 27 mld. Kč.

Loni v říjnu avizoval pan premiér kontrolu nakládání s prostředky na obnovitelné zdroje. Bude zajímavé sledovat, jak kontrola dopadla a zda se podaří letos vydat nařízení vlády na rok 2021 v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. a tedy se skutečnou výší dotace….

Ivan Noveský

předseda Institutu pro energetiku energetik a právník, který zakládal v roce 2001 ERÚ a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou

Poznámka redakce: Občané a voliči Babiše a jeho komerčního hnutí ANO by se měli k tomu vyjádřit! Jde o další skrytou Babišovo zlodějnu, kterou nám provádí přímo pod nosem. Občané už mějte rozum a nenechte se obalamutit tímto profláknutým veřejným podvodníkem a lhářem.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEuroparlament navrhuje, aby si domácnosti musely kupovat emisní povolenky na topení   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 06:23:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera jsme na plénu projednávali iniciativní zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu s názvem O maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU. Mezi řadu užitečných návrhů na veřejnou podporu zateplování budov a modernizaci vytápění kolegové z průmyslového výboru zamíchali toxické návrhy na zavedení povinnosti domácností platit za emisní povolenky na vypouštění oxidu uhličitého. Povinný nákup emisních povolenek by se podle jejich návrhu měl týkat nejen rodinných domků vytápěných kotlem na tuhá paliva, ale i plynových kotlů. Platit za emisní povolenky by měli i obyvatelé panelákových domů, které jsou napojeny na městský rozvod tepla a teplé vody vyráběné v teplárnách.

Iniciativní zpráva je usnesení europarlamentu, které si Evropská komise bere jako právní základ pro vypracování nového návrhu nařízení nebo směrnice. Většinou bývá nový návrh unijního předpisu předložen k hlasování v Radě a europarlamentu do 2 let od schválení zprávy. Komise si pak ze zprávy vybere to, co považuje za důležité, a dá to do návrhu nového právního předpisu. To co se jí nelíbí, prostě hodí do koše. Při předložení nové regulace tvrdí, že je to přesně to, k čemu byla vyzvána iniciativní zprávou.

Včerejší zpráva o energetické účinnosti budov je „prošpikována“ řadou výzev, aby EU odstranila problém „energetické chudoby“. Česky řečeno předražování energií. Jenže to způsobila právě EU energetickým balíčkem, kterým byl v rámci Unie zaveden společný energetický trh. Právě kvůli němu byla na národní úrovni z práva odstraněna účinná regulace cen energií státem. V rámci liberalizace trhu byla nahrazena obchodováním s elektřinou, plynem a teplem na komoditních burzách. Mastí si na tom kapsy burzovní spekulanti a platí to každý prostý občan.

Jako ministr jsem se ve vládě premiéra Miloše Zemana ostře stavěl proti převzetí tohoto paskvilu do českého právního řádu. V připomínkovém řízení jsem upozorňoval, že to povede ke zdražení cen energií u nás na úroveň Německa. Místopředseda vlády a předsedal Legislativní rady vlády Pavel Rychetský – dnes předseda Ústavního soudu - tehdy na vládě prosadil, že to musíme převzít, protože je to podmínka našeho vstupu do EU. Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Když později kvůli zdražení energií poklesla spotřeba, tak EU na nátlak elektrárenských firem do energetického balíčku vložila poplatek za jistič, který spotřebitel musí platit i když žádnou elektřinu nespotřebuje. Takové legální „výpalné“.

Se zprávou o energetické účinnosti budov to nepochybně dopadne tak, že v novém nařízení nebude nic, co by omezovalo předražování energií. Logicky to ani není možné. Jestliže mají být teplárny i domácnosti donuceny kupovat si emisní povolenky, nemůže to vést ke zlevnění energií. Výsledek bude přesně opačný – zdražení. Vsadím se, že do paragrafového znění Komise zapracuje jen povinnost domácností kupovat si emisní povolenky na topení a ohřev teplé vody.

Ve včera projednávaném návrhu „vykouklo šídlo z pytle“ Zeleného údělu. Doposud se mluvilo jen v obecných frázích o potřebě ochrany přírody a klimatu. Nyní z kolegů vypadlo, o co jde ve skutečnosti. Za celým slavným Zeleným údělem EU je záměr vytahat z občanů peníze. Nyní už je naprosto zřejmé, kdo sponzoroval celou kampaň Gréty Thunbergové. Pozoruhodnou shodou okolností oznámila nejslavnější záškolačka světa, že se vrací do školní lavice krátce poté, kdy že premiéři a prezidenti členských států EU na Evropské radě oznámili, že schválili, aby z rozpočtu EU ve výši přes bilion eur šlo v letech 2021 až 2027 na Zelený úděl 35%. Tedy více než 350 miliard eur. Kromě toho si EU půjčí 750 miliard eur do Fondu obnovy, ze něhož třetina půjde také na projekty Zeleného údělu. Jde o více než 250 miliard eur. Na projekty fotovoltaických elektráren, větrníků a na dotace elektromobilů a dobíjecích stanic tak půjde přes 600 miliard eur.

EU přitom způsobuje jen 10% světového znečištění. Největší znečišťovatelé, jimiž jsou Čína a USA, se odmítají účastnit obchodování s emisemi, které bylo zavedeno Kjótským protokolem a podle Pařížské dohody o klimatu má být rozšířeno. Slavná pubertální aktivistka ukončila „svůj boj“ za klima bez toho, že by u těchto největších znečišťovatelů čehokoli dosáhla. Vrátila se do školy v okamžiku, kdy skončila role, na niž byla najata. Už v průběhu jejího veřejného vystupování prosakovaly informace, že ji financují obchodníci s akciemi tzv. ekologických firem. Nyní je jasné, že v pozadí stáli burzovní spekulanti, kteří chtěli dosáhnout obřích kšeftů s emisními povolenkami.

600 miliard eur schválených Evropskou radou na Zelený úděl je v přepočtu 15,6 bilionu Kč. Tedy 15 600 miliard. Jde ekvivalent 15 českých státních rozpočtů. Tyhle peníze si z rozpočtu EU rozeberou ti, kteří financovali kampaň copaté aktivistky. Podle statistik jsou nejdražšími filmovými hvězdami současnosti Mel Gibson, Johny Depp, Harrison Ford, Tom Cruise a Daniel Craig. Za natočení jednoho filmu inkasují honoráře od 20 do 30 milionů dolarů. I kdyby spekulanti s emisními povolenkami zaplatili Grétě Thunbergové stejný honorář, pořád by se jim to mnohonásobně vyplatilo.

Teď už jen zbývá ty peníze vytahat z lidí. EP k tomu včera udělal první krok. EU si půjčila 750 miliard eur. Splácet je budou občané členských států. Jednou z metod mají být právě emisní povolenky, které chce europarlement napařit nejen firmám, ale i všem domácnostem. Asi vás nepřekvapím sdělením, že jsem hlasoval proti tomuto zločinnému návrhu. Podle procedury hlasování nebylo možno hlasovat odděleně jen pro užitečné věci, jako investice do zateplování budov. Hlasovací procedura byla nastavena tak, aby europoslanec musel hlasovat buď „pro vše“ nebo „proti všemu“ co výbor navrhl. Hlasoval jsem PROTI.

Tohle je jen o dalším způsobu, jak z občanů vytahat peníze. Všechny domy a byty není možné přestavět na bezuhlíkový způsob vytápění. Velké panelákové sídliště nelze celé napojit na tepelná čerpadla. U systémů výměny energie ze vzduchu není technicky možné celé sídliště vytopit. Prakticky to nejde ani u podzemních systémů, které navíc způsobují sesedání podloží. Po pár letech by se sídliště kompletně propadlo do země.

Ivan David
Nová republika


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponImigranti: Neustoupit! Jinak hrozí taktika vypálené země celé Evropě!   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 04:35:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rakousko jako první země vypravila do Řecka materiální pomoc imigrantům z vyhořelého tábora Moria, namísto, aby je tahalo jako Merkel do Evropy. S najatým speciálem Antonov 124 přiletěl i rakouský ministr vnitra Karl Nehammer, který prohlásil, že jako dvojnásobný otec soucítí s údělem imigrantů, ke kterému má však jeho země jasné stanovisko – pomáhat jim na místě.

„Obavy z taktiky-Moria jsou všeobecné. Je o strach, aby nevznikly požáry v dalších táborech, a nepostavily politiku pod tlak. Pokud bychom se žhářským imigrantům poddali, způsobíme celoplošný požár!“ konstatoval Nehammer. „A ten pak ale zažehne celou Evropu!“ dodal jeden z Řeků během státní ceremonie předávání pomoci.

Na palubě transportního stroje bylo 55 tun humanitárních dodávek, včetně 400 rodinných stanů pro 2 000 lidí.

Zdroj: https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/hilfe-vor-ort-nehammer-auf-kurzbesuch-in-griechenland;art391,3302254Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZahradil se pustil do Jourové: Ještě se ráda projde Babišovi po zádech, až to s ním definitivně půjde s kopce   
Pridal tk Pátek 18 září 2020 - 04:18:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová poskytla rozhovor Hospodářským novinám ve věci včerejšího návrhu předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové o zvýšení cíle pro snížení emisí skleníkových plynů na 55 % oproti původně plánovaným 40 %. Na článek reagoval europoslanec ze strany ODS Jan Zahradil.

„Musíme něco udělat, dokud můžeme,“ zdůraznila pro novináře Věra Jourová a dodala, že to není ideologie, ale nutnost.

Podle Jourové by Česko nemělo brát „zelenou“ agendu jen jako hrozbu, ale jako šanci na modernizaci své ekonomiky. Protože jak uvádí deník, výroba v Česku patří k energeticky nejnáročnějším v Evropě.

Pokud by státy unie polevily v boji se změnami klimatu, těžce by na to podle Jourové doplatily nejen z hlediska škod na životním prostředí, ale i ekonomicky.

S návrhem na urychlení procesu snížení emisí skleníkových plynů na 55 % do roku 2030 přišla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová včera 16. září. Podle jejích slov prostřednictvím naplnění tohoto cíle se Evropa dokáže stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Uznala také, že tento návrh může připadat řadě unijních členů příliš ambiciózní.

Český premiér Andrej Babiš i ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček návrh odmítli – podle nich takový cíl nelze splnit.

„Podle mého názoru to racionálními propočty, pokud vyloučíme ideologii, zvládnutelné není,“ řekl pro HN Havlíček.

Cíle na snížení emisí začnou platit jen tehdy, pokud je schválí členské státy EU a Evropský parlament. Česká vláda je tedy může zablokovat, pokud pro to mezi ostatními zeměmi sežene dost spojenců. Podle Jourové by ale mělo svůj postoj změnit. „Jde o bezpečnost a o postoj vůči našemu okolí, což by nemělo být blokováno třeba jen jednou zemí,“ řekla Jourová.

Rozhovor Jourové pro HN sdílel na své stránce na Facebooku europoslanec Jan Zahradil. Podle něj „se Jourová již definitivně rozešla s hnutím ANO“ a její kariérní budoucnost je docela jasná.

„Ostatně je nadále k ničemu nepotřebuje. Odměnou jí bude přízeň vybraných českých ‚proevropských‘ médií. Bude z ní ‚role model‘, čeká ji velká kariéra. Paní Jourová je žena, je dostatečně politicky korektní, kritizuje Maďarsko a Polsko, bojuje proti fake news, bezvýhradně uznává Green Deal. Odhaduji, že se s ní v budoucnu setkáme v European External Action Service, v nějaké agentuře OSN či tak podobně,“ napsal.

V komentářích padla silná slova i na europoslankyni hnutí ANO Ditu Charanzovou.

„Další podobný případ je paní Charanzová. Ta také čeká na svoji šanci. Obě tyto dámy se ještě rády projdou Babišovi po zádech, až to s ním definitivně půjde z kopce,“ uvedl Zahradil.

Zdroj: https://sptnkne.ws/DFwu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2175 sec,0.0489 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,694kB