Pondělí 21 září 2020
PLÍŽIVÉ ZLO   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 15:24:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Směřování Evropy se pravděpodobně nezadržitelně blíží k okamžiku, ve kterém dojde k jejímu opětovnému rozštěpení. Co jej způsobí? Pravděpodobně velká rozdílnost v chápání demokracie, malá zkušenost Západní Evropy s totalitním režimem, určitá hrdost občanů zemí, které po návratu jistých svobod po pádu komunistických vlád nechtějí připustit diktaturu mocných a samozvaných. Existuje však možnost, jak tento průběh zvrátit. Tou je výchova nové generace, která bude sice relativně nenápadně, ale o to sveřepěji vedena k jinému chápání světa, než tomu bylo u jejich rodičů. Tato nyní mládež může způsobit totální ztrátu národních hodnot a exklusivitu v podobě jednotlivých státních celků.

Jsme svědky a účastníky doby, ve které se idiocie stává normou. Přestože máme přístup k informacím, které nám přibližují situaci všude tam, kde dochází k naplňování představ určité vrstvy lidí o změnách globálních pořádků, víme, jak se chovají zfanatizovaní migranti, tušíme, kam směřuje genderová převýchova národů, chová se velká část z nás naprosto nepochopitelně a dává možnost vládnout těm, kteří stojí za prosazováním podobného vývoje i u nás. Dezinformační kampaň šířená Českou televizí a dalšími médii má na občany České republiky obrovský vliv. Veřejně-právní stanice existující s megalomanským rozpočtem částečně hrazeným každým z nás vyznává oficiální doktrínu, kterou je nově vznikající multikulturní svět žijící v naivní představě o všeobecné rovnosti, společné lásce bez rozdílu pohlaví a pokud možno s neexistujícím Ruskem. Protiváhou nejsou žádné velké deníky či časopisy, ale pouze část sociálních sítí a internetových deníků. Jistě si uvědomujete obrovský rozdíl v technických a finančních možnostech, také riziko, které majitelé těchto malých médií v době honu na čarodějnice s možností zatýkání za rasovou nesnášenlivost podstupují. Množství udavačů a slídilů na internetu nabývá neskutečného rozměru a jejich zálibou se stal boj proti všem, kdo upozorňují na scestí, na které se Evropa vydala.

Daleko smutnější však je, že lidé mohou většinově nesouhlasit se směřováním politiků ke společné pestrobarevné Evropě a euru, nezávislí autoři mohou psát cokoliv a přikládat ke svým tvrzením důkazy, jejich čtenost může být sebevětší, ale poté přijdou volby a po sečtení hlasů se nestačíme divit. S nevolí zjišťujeme, kolik hlasů získali pohrobci Václava Havla za STAN a TOP 09, kteří na jeho falešné glorifikaci vytváří tu svou, pozorujeme, jak zbabělé a nebezpečné socialisty nahrazují daleko úlisnější Piráti, vnímáme posun ODS, jejíž předseda otevřeně říká, že odporem vůči Bruselu brzdíme při dohánění úrovně Západu. Jenže ty politiky si volíme my. Z toho jasně vyplývá, jak účinná je propaganda, která má národ dovést k sebezničení. Nebuďme překvapeni. Můžeme si za to sami.

Zatímco se rozčilujeme nad nesmysly, které nám kážou novináři, umělci, politici, píšeme komentáře a vedeme diskuze o tom, je li větší idiot Novotný nebo Hrušínský, přečteme si knihu Petra Hampla Prolomení hradeb, v podhoubí nadále probíhá proces, který připravuje nové voliče. Herci ve svých divadlech agitují, často už ne výrazně skrytě,a odsuzují například Jarka Nohavicu či některé své kolegy odměněné Milošem Zemanem. Neziskový sektor jede na plné obrátky, zvyšuje příjmy od státu a sponzorů, také i výdaje jdoucí do školství, mediální propagace vlastních programů. Úprava myšlení absolventů škol nazvaná indoktrinace nese první plody. Do škol přichází nová generace pedagogů, která prošla již vlnou vymývání mozků a inovativně v souladu s instrukcemi spolupracuje s neziskovým sektorem. Starší učitelé buď rezignují, nebo se snaží jít s dobou a přizpůsobují se novým trendům. Ti zbývající velmi riskují a nadále učí děti přemýšlet, brání poslední zbytky národního uvědomění a hrdosti v nich. Jak dlouho však dokážou odolávat tlaku, který na ně působí ze všech stran? Budou tito odvážní ředitelé ještě dlouho ve svých funkcích, či učitelé za katedrami před svými žáky. Opět je třeba si připomenout hon na ředitelku pražské zdravotnické školy Ivanu Kohoutovou známou ze soudního souboje s ombudsmankou Šabatovou. Tou Šabatovou, která patří do elitní posthavlistické Uhlo – Šabatovsko – Dienstbierovské dynastie, jejíž členové jsou rozmístěni napříč důležitými funkcemi a posty. Smíří se tato novodobá šlechta s porážkou, nebo se zasadí o odvolání paní ředitelky z jakéhokoliv důvodu?

Neziskovky společně s ,,umělci” jedou plnou parou. Indoktrinace není jediným způsobem, jak ovlivňovat výchovu dětí. Podprahové triky vložené nejen do pořadů a vystoupení pro děti se objevují už i v seriálech pro dospělé. Postupně si tak máme zvykat na upravené dějiny, jiné národy žijící u nás, genderové šílenosti. Propagují se multikultura a homosexualita, pomalu legalizuje pedofilie, která je součástí protěžovaného islámu. Přidejme si postupně pozměňovaného stylu reklam, které na diváky silně působí. To vše je sice vidět, nicméně na to minimálně reagujeme a politici si poté natolik věří, že se vůbec nebojí protestů proti tomu, co sami dělají. Zcela bezprecedentně totiž dále otáčí kormidlo tak, abychom vpluli do tlamy nenasytné EU. A mladá generace jim v tom náležitě pomáhá. Díky výchově k nenávisti vůči nynějšímu prezidentovi, vyzdvihávání lidí, jakými jsou Drahoš, Hilšer, Horáček či Fišer, se dá očekávat, že volební výsledky Pirátů budou za 4 roky ještě výraznější. Kam to povede, to asi my starší tušíme.

Dále také vnímáme rozdílný přístup právního systému k různým etnikům. Tam, kde je našinec trestán za znásilnění, je migrant téměř osvobozen, neboť se choval dle toho, co mu přikazuje náboženství. Zastřelí li Evropan v sebeobraně legálně drženou zbraní migranta, je zatčen a zavřen, v opačném případu je nůž v rukách muslima nevhodně použitým kuchyňským náčiním a jeho atak důsledkem složitého psychického stavu. Rozdíl v délce trestu je tak 15 let. Podobně se liší i práva na sociální podporu, kdy důchodci dostávají méně, než čerstvě mořem vyvržení přistěhovalci bez dokladů, známé minulosti a vztahu k zemi, kterou chtějí postupně dobýt. Sebedestrukce evropských národů nabírá na obrátkách. O to vítanější je existence Orbána, Salviniho, neochota podepsat některých států Globální pakt, či mohutné demonstrace v Polsku. Zůstává tedy otevřená otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Kam se při případném dělení Evropy přidá Česká republika? Máme dost sil ubránit se podřízení se Bruselu, nebo opustíme Poláky s Maďary a staneme se nadlouho vazaly EU se všemi negativními důsledky? Lze se obávat toho, že jsme se vydali na cestu, která je jednosměrná a končí tak, kam nikdo z nás nechce. Chobotnice natahuje svá chapadla a pomalu svírá celou naši vlast. I díky těm, kteří si říkají Češi, byť chtějí být světoobčany.

IN

Zdroj: https://pravyprostor.cz/plizive-zlo/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZvláštní nová symbióza: Soukup (Barrandov) a Kocáb, který se neštítí ničeho.   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 10:39:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdo skutečně devastuje českou zem?

Co o Kocábovi a STB napsal Mgr. Petr Placák, publikující dříve také pod pseudonymem Petr Zmrzlík, český spisovatel, textař, historik a publicista? Jak vyhnal Kocáb s Havlem babičky a dědečky z Matiční a narval tam cikány (dnes Romy). Jak hrdinně vyhnal Rudou armádu z Československa sám, jediný hrdina a geroj, zatímco Rudou armádu neporazili ani nacisti v čele s Adolfem Hitlerem? Statečný obhájce Evropské unie a USA Michael Kocáb...

Kdo je nový přítel Jaromíra Soukupa proti Babišovi?

Kocáb, který jako tisíce jiných úspěšně proplouval minulým režimem - navíc s aureolou zakázaného Pražského výběru. Byl jedním z mnoha, kteří se angažovali v oficiální kultuře a kteří za tuto svou výsadu museli více či méně zobat komunistickým úřadům z ruky. Podívejme se, co nám o tom vypovídají policejní archívy. V záznamu o provedeném kontaktu s KTS "MUK" (policejní značka Kocába) z března roku 1985 se píše : "Kotázce spolupráce sorgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem žít trvale v ČSSR. Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat ohudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rokové hudby."

Na konci záznamu pak operativní pracovník kpt. Doskočil navrhuje: "V případě vystěhování KTS jeho osobu v prostředí hudebníků zkompromitovat s využitím vlastnoručně podepsané nabídky ke spolupráci s MV."

Obdobný záznam ze září roku 1987 praví: "Se jmenovaným bylo uskutečněno několik operativních pohovorů, v průběhu kterých dal najevo, že je ochoten být ve styku s orgány MV a tyto informovat o negativních jevech v prostředí tzv. volné mládeže a v prostředí pražských hudebních skupin."

Kpt. Bělohlávek pak v záznamu konstatuje, že se projevila neserióznost KTS, který sympatizuje s těmito hudebními skupinami, které jsou předmětem zájmu MV a navrhuje spis KTS "MUK" ukončit a soustředěné materiály uložit do archívu MV na dobu 5 let. Prohlášení Michaela Kocába před StB je klasickou ukázkou toho, jakým způsobem si bývalý režim zavazoval všechny ty, kterým pak milostivě umožnil vylézt na jeviště, na obrazovku nebo třeba složit hudbu k nějakému filmu. Slova vložená do Kocábových úst zřejmě nějakým příslušníkem StB jsou skutečně ďábelská - jako sám minulý režim: "Já, Michael Kocáb - nar. 28. 7. 1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem "ROPOTÁMO",.. nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života... Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti (?!) o všech těchto shora uvedených skutečnostech a rovněž nezneužiji dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života.

Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem." Následuje Kocábův podpis. Michael Kocáb byl přímo předurčen k tomu, aby se stal hrdinou sametové revoluce.

Petr Placák
Vzdělání: Univerzita Karlova
Knihy: Fízl, Medorek, Medorek: (anonymní román)
Hudební skupina: The Plastic People of the Universe


A Kocáb se věru činil: v roce 1990 prý zadupal na sovětskou armádu, ta se roztřásla a strachy odtáhla z ČSSR domů. Co nedokázala ani armáda USA, to zvládl jediný člověk: Kocáb. Geroj. Bůh.

A Kocáb pokračoval. V devadesátých létech a hlavně v roce 2000 ztropil s Havlem a Dientsbierem divadlo, začal rýt opět držkou v zemi před mocností Brusel a když se snažili v Ústí nad Labem pomoci starousedlíkům před nájezdy zlodějů a kriminálníků z řad menšiny zdí, místo aby se postavil za slušné lidi, za babičky a dědečky zde dlouhodobě žijící, dal veřejně najevo, že musí strpět okrádání a teror, neb menšina si to zaslouží, protože Velký Brusel si to žádá a jinak by nás nepřijal v roce 2004 pod svá křídla. A udělal vše proto, aby starousedlíky vykopal. Povedlo se mu a nebozí staří lidé se museli pakovat. Vítězství Kocába, Dientsbiera, Havla a Bruselu bylo velké.

FOTO: Plot z Matiční ulice. Symbol zločinu proti slušným! Muzeum města Ústí
Dnes, když není co rozkrádat, je Matiční pustá a prázdná. Dokonce i ti, co už neměli co krást, odtáhli jinam. Zbyla spoušť a hořký pocit bezmoci.

Když cikáni nejsou úředně v evidenci policie, tak tyto domy neexistují, je "logický" argument!
Tak to je skutečný profil hrdiny Kocába, nového přítele Jaromíra Soukupa na Barrandově. Ptá se ho na roušky a Babiše. Výše popsané je tabu. Neříká se náhodou takovým lidem šmejdi?


Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/3507-zvlastni-novy-symbioza-soukup-barrandov-a-kocab-ktery-se-nestiti-niceho

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Neexistuje žádné ohrožení veřejné bezpečnosti“: co je známo o podezřelém balíčku pro Trumpa   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 06:46:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Spojených státech byla zahájena kontrola přijetí podezřelého balíku, který byl zaslán šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Vyšetřování provádí FBI, americká tajná služba a poštovní inspekční služba. Média dříve uváděla, že zpráva prezidentovi obsahuje silný jed ricin, jehož otrava může vést k smrti. Tato látka byla dříve zaslána v poštovních obálkách na adresy federálních agentur USA. V roce 2014 byli dva lidé odsouzeni k dlouhým trestům vězení na základě obvinění ze zasílání ricinových dopisů, z nichž jeden byl adresován 44. americkému prezidentovi Baracku Obamovi.

FBI a americká tajná služba vyšetřují přijetí podezřelého balíčku, který byl podle zpráv médií zaslán americkému vůdci Donaldu Trumpovi.

„FBI a naši partneři z americké tajné služby a poštovní inspekční služby vyšetřují přijetí podezřelého dopisu na americké vládní poště,“ uvedl web FBI ve svém prohlášení.

Je stanoveno, že v tuto chvíli nebyla identifikována žádná hrozba pro veřejnou bezpečnost.

CNN dříve s odvoláním na „zdroje“ informovala o odposlechu zásilky s jedem ricinu adresovanou americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podle televizního kanálu byla přítomnost ricinu potvrzena dvěma testy .

Média také poznamenala, že veškerá korespondence adresovaná Bílému domu je předem prověřována mimo něj.

Ricin je vysoce toxický rostlinný jed. I v malých dávkách může vést ke smrti. Látka je bílý prášek bez zápachu, snadno rozpustný ve vodě. Ricin se získává z ricinových bobů - plodů ricinové rostliny.

V minulosti došlo ve Spojených státech k incidentům se zasláním ricinu americkým politikům.

V roce 2018 americká tajná služba zachytila ​​podezřelou obálku, která byla adresována prezidentu Trumpovi . Další podobné dopisy byly podle zpráv v médiích zaslány tehdejšímu šéfovi Pentagonu Jamesi Mattisovi a bývalému vedoucímu námořních operací amerického námořnictva admirálu Johnu Richardsonovi. V těchto zprávách byly údajně nalezeny stopy ricinu.

Později byl bývalý americký opravář Clyde Allen obviněn z posílání dopisů s jedem. V průběhu řízení vyšlo najevo, že podobné zprávy s ricinem údajně zasílal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a královně Alžbětě II. Z Velké Británie.

K dalším incidentům s riciny došlo v roce 2013 během předchozí správy Bílého domu. V polovině dubna tedy byly zaslány dopisy nasáklé ricinem americkému prezidentovi Baracku Obamovi, republikánskému senátorovi Rogerovi Wickerovi a jednomu ze soudců v Mississippi.

V květnu téhož roku byly zaslány dopisy s ricinem americkému prezidentovi Barackovi Obamovi a bývalému starostovi New Yorku Michaelovi Bloombergovi. Zprávy obsahovaly ohrožení hlavy státu a bývalého starosty v souvislosti s jejich tvrdou pozicí v otázce kontroly oběhu střelných zbraní.

V roce 2014 proběhlo soudní řízení s obviněnými z těchto trestných činů. V květnu byl Everett Dutchke odsouzen k 25 letům vězení státním soudem v Mississippi na základě obvinění ze zasílání jedovatých dopisů Obamovi. Podle rozhodnutí soudu bude Datschke po propuštění z vězení muset projít pětiletou zkušební dobou.

V červenci odsoudil soud obyvatele amerického státu Texas, bývalou herečku Shannon Richardsonovou, na 18 let vězení za výrobu smrtícího jedu ricinu a zaslání dopisů s ním Obamovi a starostovi New Yorku Bloombergov.

Během řízení státní zástupci uvedli, že před jejím zatčením se Richardsonová pokusila převést vinu na svého manžela a informovala policii, že na svém počítači údajně našla návod na výrobu ricinu a také informace o Obamovi a Bloombergovi. Žena však později neprošla testem na detektoru lži.

Richardson, která je matkou šesti dětí, se následně přiznala k vině a uzavřela dohodu s vyšetřováním, které jí umožnilo vyhnout se delšímu trestu.

V roce 2003 došlo ve Spojených státech ke dvěma incidentům s dopisy obsahujícími ricin. V říjnu tohoto roku byla jedna taková zpráva nalezena v centru pro třídění pošty v Jižní Karolíně. Dopis obsahoval kovovou lahvičku obsahující ricinový prášek a odpovídající varovný štítek. Samotný dopis obsahoval ultimátum adresované americkému ministerstvu dopravy týkající se nových požadavků na provoz nákladních vozidel.

Druhý ricinový dopis z roku 2003 byl zaslán do Bílého domu a byl nalezen v třídícím centru ve Washingtonu. Při prvním testu nebyla látka uvedená v dopise uznána jako ricin, ale po druhém testu provedeném na žádost tajné služby USA se ukázalo, že zpráva může obsahovat ricin. Text dopisu znovu zmiňuje ultimátum pro ministerstvo dopravy. Odesílatelé nebyli následně nalezeni.

Sergej GusarovSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolští LGBT aktivisté agresivně napadají a znesvěcují křesťanské symboly. Chtějí vyvolat násilný konflikt?   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 06:31:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
LGBT aktivisté v řadě polských měst napadají a znesvěcují křesťanské symboly. Naposledy v Gdaňsku, kde místo svatozáře Panny Marie umístili ženskou vagínu. Podle poslance vládni strany PiS Dominika Tarczyńského se LGBT aktivisté snaží vyvolat otevřený konflikt s většinovou společností.

Celé “polské” LGBT hnutí je financované a řízené ze Západu (stejně jako v ČR). Cílem je zřejmě získat záminku proti polské vládě k dalším útokům kvůli “porušování lidských práv LGBT osob”.

Západu se nelíbí národně a křesťansky orientovaná polská vláda a tak se snaží ze všech sil o její svržení.

Foto: Bůh prý miluje LGBT, v bibli se ale píše něco úplně jinéhoKPI
Česká věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJanek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 06:22:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Perfektně a výstižně namluvené ze strany Janka Ledeckého. Doporučujeme všem si to pustit a zamyslet se nad obsahem.

Jednoduchou formou, ale podloženou fakty, vystihuje Ledecký současnou situaci kolem korono-psychózy.

Dnešní zločinné režimy se bojí pravdy a celá ta komedie ohledně jakési epidemie je začátek celosvětového útlaku lidstva.

Důmyslně to již bylo projednáno a vymyšleno na počátku 90 let a postupem času se plán zdokonalil do současné podoby.

Budou vám lhát a dehonestovat každého, kdo bude mít jiný názor, ale věřte, že je nutné se postavit těmto zrůdám a začít bránit naší svobodu, která postupně je likvidována tímto celoplanetárním programem na zotročení nás obyčejných lidí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPoláci sestavují exilovou vládu Běloruska   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 06:11:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Paní Světlana Tichanovská neboli Žena, která hovoří slovy někoho jiného

Slavný okamžik Světlany Tichanovské se neodehrál v Litvě, kde žije více než měsíc po útěku z Minsku. Slávy se jí dostalo ve Varšavě. 9. září polský premiér Mateusz Morawiecki za slavnostní atmosféry předal bývalé kandidátce na prezidenta Běloruska symbolické klíče od vily, která se nachází v prestižní čtvrti na břehu řeky Visly. Během vítání dřívější ženy v domácnosti ji ceremoniář oficiálně oslovil „vážená paní prezidentko Tichanovská“. Nikdo nic nenamítal.

Poláci jsou vůči ženám galantní patolízalové. Hospodyni zasypali téměř královskými poctami: ukláněli se, líbali jí ruce a považovali za čest postavit se vedle ní. Donald Tusk navrhl nominovat hosta na Nobelovu cenu míru a poslanci Sejmu pro změnu na Sacharovu cenu jako dárek. Mladá žena rozkvetla: zkrásněla, usmívala se, koketovala. Řekněme, že s novým postavením přešla na nový životní styl. Nestyděla se požádat Evropu o uvalení sankcí na svoji zemi, zatlačit na Alexandra Lukašenka a přinutit ho, aby odevzdal moc.

Polsko konečně přestalo skrývat své zaměření na Bělorusko. Poláci pracují na sestavení běloruské exilové vlády. Agentura Associated Press uvedla: podle slov Morawieckého Varšava chce, aby měli „Bělorusové v Polsku otevřené dveře a mohli pokračovat v boji za změny“. Polsko touží po ekonomickém anšlusu; z toho důvodu je nutné kontrolovat „prezidenta a Kabinet ministrů Běloruska“.

„Paní prezidentku“ neznepokojilo otevřené vměšování Polska do vnitřních záležitostí Běloruska. S jistotou poděkovala vysoko postaveným Varšavanům za morální a finanční podporu opozice a řekla: „Dnešní opozice to je většina“. Od 9. srpna Tichanovské umožnili udělat závratnou kariéru. Ještě 11. srpna přiznávala: „Samozřejmě nejsem prezident. Ještě nedávno jsem smažila kotlety. Dnes si chci jednoduše odpočinout a politikou se neplánuji zabývat“. Tehdy bývalý velvyslanec Litvy v Bělorusku Petras Vaitiekunas prohlásil: „Tichanovská není lídr, ale náhodný opoziční symbol“. A na setkání s novináři agenti litevského departmentu pro ochranu prvních osob státu přivezli „šedou myšku“ se skleněnýma očima, plnou fobií a předsudků. Zanedbaný vzhled této ženy byl syndromem Popelky; už pouhým okem bylo možné usuzovat, že nemá kvality, potřebné pro hlavu státu.

Nicméně, Tichanovská celému světu z Vilniusu přečetla prohlášení o tom, že neuznává Lukašenkovo vítězství, prohlásila se za vítězku ve volbách a poraženého vyzvala k předání moci. Litevský ministr zahraničí, Linas Linkevičius připojil výrok: „Litva se nevměšuje do vnitřních záležitostí Běloruska“.

V určité míře těmto slovům můžeme věřit, protože ještě do získání nezávislosti Litvy 11. března 1990 se ve Vilniusu skrývali kluci ze CIA. Právě oni se vměšovali a pomáhali dělat Litevcům „zpívající revoluci“. A dnes noví zaoceánští rytíři píšou pro Tichanovskou prohlášení, jejichž účelem je provést „bramborovou revoluci“.

24. srpna na setkání s americkým náměstkem ministra zahraničí, Stephenem Biganem Tichanovská pevně a významně promluvila o připravenosti vyřešit politickou krizi v zemi prostřednictvím dialogu o mírovém předání moci. „Současně vyzýváme všechny země, aby respektovaly suverenitu a teritoriální celistvost Běloruska. Jen národ Běloruska bude rozhodovat o své budoucnosti v nových spravedlivých a svobodných volbách“, zdůraznila Tichanovská. 1. září dodala k těmto prohlášením ještě jednu poznámku: události v Bělorusku jsou vnitřní problém, který nesouvisí s geopolitikou a konfrontací mezi Ruskem a Západem.

Tichanovská se rychle dostala do rétorického stylu, získala uznání v očích demokratických Evropanů. Dovolila si urazit se na ruského prezidenta, „který nespěchá, aby jí zavolal“, přestože je s ní „tak jako tak už spojena většina světových lídrů, mezi které patří lídři USA, Kanady, představitelé zemí Evropské unie“, a ona „nikomu neodpírá dialog“. Jak roste, hospodyně! Na zasedání neformálního klubu OSN a Parlamentního shromáždění Rady Evropy narážela na adresnou materiální podporu (Západem) opozice, členů Koordinační rady a stávkujících. Zároveň Tichanovská garantovala Alexandru Lukašenkovi „osobní bezpečnost za dobrovolné rozloučení s mocí“. Nerozumný krok, ale byl proveden. To navíc znovu podtrhuje fakt, že chaos v plánech na dosazení královny na minský trůn souvisí pouze s rusko-běloruskými dohodami a s ničím jiným.

Z Popelky je paní prezidentka „svobodného Běloruska“

Dnes už paní Světlana Tichanovská není litevskou, ale polskou plastelínou. Odehrává se vážná politická hra, kde se Polsko zdá být na kontinentě politicky aktivnější než Německo a Francie. Mimochodem, Vilnius ztratil ve Varšavě všechny pozice, nedokázal uprchlici přislíbit ani podporu, ani postavení. Co se týče Poláků, jsou ješitní, domýšliví, náchylní ke skandálům a vnějším vlivům, nejsou však zdaleka tak hloupí. S pomocí zaoceánských partnerů, kteří udržují toto loutkové divadlo, Varšava jako vedoucí loutkový herec touží urvat potlesk i kasu. Polský politolog Mateusz Pistorski píše: „Nepotrvá to dlouho a Polsko předloží teritoriální nároky na Bělorusko. Samozřejmě Polsko nemůžeme vnímat jako samostatného hráče. Barevné revoluce nejsou jeho projektem. Varšava je pouze nástroj v rukách Washingtonu. Tichanovská plní jen funkci ozubeného kolečka ve složitém americkém mechanismu“.

Popravdě, existuje i jiný pohled na věc. Litevský vydavatel Sergej Reznik si myslí, že Tichanovská je prozíravý hráč, jako ve staré anekdotě: „Jak moc musí být žena chytrá, aby dokázala ztvárnit hlupačku“. Podle Reznika se „Popelka proměnila v Princeznu“: její oči září, její řeč je ladná a přesvědčivá, plastika je přírodní. Za jejími zády stojí zruční političtí technologové, imagemakeři, speechwriteři. Ženě jde z toho hlava kolem a zdá se jí, že má vše před sebou…

Anatolij Ivanov

Поляки формируют правительство Белоруссии в изгнании vyšel 17.9.2020 na fondsk.ru. Překlad v Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2020/09/8441-polaci-sestavuji-exilovou-vladu-beloruska.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVystrčil překročil červenou čáru, Peking žádá omluvu   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 06:08:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vysvětlení předsedy senátu Miloše Vystrčila o návštěvě Tchaj-wanu, že nikdy neporušil zásadu jedné Číny a nenazval Tchaj-wan samostatným státem, považuje Peking za opožděné a nepřesvědčivé, napsal v úvodníku deník Global Times, anglická polnice čínské vlády.

„Česká vláda se pokouší napravit čínsko-české vztahy… Prezident Miloš Zeman v neděli odsoudil návštěvu ostrova Tchaj-wanu předsedou Senátu a nazval ji‚ klukovskou provokací‘. Tentýž den český premiér Andrej Babiš řekl, že Vystrčil nerozumí současnému světu a že se pokusí zabránit škodám, které by to mohlo přinést českým firmám,“ konstatuje úvodník.

„Vystrčil nejenže nepřiznal špatné počínání, ale také se neomluvil. Český Senát nevydal žádné prohlášení, které by ujasnilo, že takový přečin, který velice podrývá jádro čínských zájmů, se v žádném případě nebude opakovat.“

Úvodník Global Times dodává, že aféra již narušila vztahy obou zemí a že čínské podniky ztrácí důvěru ve své české partnery. „Proto někteří čeští podnikatelé v Číně se mohou octnout v obtížné situaci, když se budou snažit proniknout na čínský trh.“

Možné sankce jsou plně odůvodněné: politik země, která má diplomatické styky s Čínou „zcela jasně porušil zásadu jedné Číny. Vystrčil překročil červenou čáru,“ prohlašuje Global Times.

K tomu, aby se obchodní vztahy zlepšily „bude zapotřebí, aby Vystrčil nebo český Senát podal vysvětlení a omluvil se za návštěvu Tchaj-wanu s cílem odstranit škodlivý vliv pochybné akce a zabránit dalšímu zhoršení celkové hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi,“ zdůrazňuje Global Times v závěru svého úvodníku.

Ať se to líbí nebo ne, něco na čínském postoji v aféře Vystrčil je. V zahraničních vztazích, stejně jako mezilidských, musí být mantinely. Odsud až potud. Jinak hrozí zákon džungle.

Jak by se asi nám zamlouvalo, kdyby vysoký představitel Číny navštívil sídlo Sudetských Němců ve Spolkové republice a na vysvětlenou řekl, že se tam zastavil na kus kecu?

Jan Vítek
Český novinář žijící v Ženevě ve Švýcarsku

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJe Česká televize nedotknutelný „stát ve státě“?   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 05:57:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zcela jistě není, ale zejména její zpravodajské redakce, zvláště pak ČT24 se tak chovají nebo se o to pokoušejí. ČT rozhodně není televizí veřejné služby, jak o sobě s vážnou tváří a důležitostí neustále prohlašuje, ale jakýmsi tajným „bratrstvem“, které se i ve svém vlastním zájmu snaží podporovat zejména spřátelené politiky, umělce či organizace, a to i ty zahraniční, a špinit ty ostatní, redakcemi vybrané.

Vrcholem všeho je pak Václav Moravec, kterého je zejména čtyřiadvacítka víc než plná. Až se zdá, že jejím skutečným šéfem je právě on a nikoli jeho šéfové či dokonce i sám ředitel ČT Petr Dvořák.

ČT24 je V. Moravce skutečně přeplněná. Nestačí mu již upadající týdenní Otázky Václava Moravce, kde se často chová spíše jako policejní vyšetřovatel než moderátor a dehonestuje ty, kdo se odmítnou dostavit k výslechu (viz nedávno A. Babiš), nebo měsíčník Fokus Václava Moravce s jejich častými reprízami.

Zřejmě kvůli vlastní popularitě a finančnímu prospěchu na obrazovkách nabízí několikrát denně i upoutávky na regionální zpravodajství či relace o počasí, aj. Jeho vemlouvavý hlas je tak na obrazovkách ČT slyšet od rána do večera. Jakoby mnozí redaktoři a redaktorky regionálních zpráv či počasí nebyli daleko sympatičtější a navíc hezčí než on. Že by byl takový narcis a nechce k tomu pustit nikoho jiného?

Je s podivem, že takovou praxi přehlíží a toleruje i ředitel P. Dvořák. Nebo že by od pana Moravce nebo jeho agentury, o jejímž vlivu se v zákulisí mluví, i on ke svému již tak skandálnímu platu a prémiím dostával nějaké další přilepšení…?

„Čeho je moc, toho je příliš“, praví staré české pořekadlo. A jak se zdá, i pana Moravce a některých dalších redaktorů ČT jsou lidé již přejedeni a některým je z nich i špatně. Stejně tak, jako se už přejedli Jaromíra Soukupa, kterého je přeplněná, a to i různými transparenty, jeho Televize Barrandov. A stejně tak, jako se přejídají „blbouni“, tj. rovněž nakynuté knedlíky, pokud se podávají příliš často….

Až je člověku líto různých politiků, kteří i před nastávajícími volbami, stojí za pultíky jako poslušné slepice na hřadě a jsou redaktory ČT vyvoláváni k mediálnímu „zobu“.

A nemají přitom žádnou jistotu, zda si na ně nevytáhnou nějakou podpásovku nebo podprahový negativní trik.

Protagonisty těchto show jsou, jak jinak, ČT a její moderátoři a nikoliv politické strany a hnutí, jejich politici a jejich programy v oblasti regionální politiky. Tento formát je pro ČT velmi efektní, a ČT si tím jakoby potvrzuje svou vyváženost a objektivitu.

Daleko efektivnější, a to jak z hlediska obsahu i výrobních televizních nákladů by však byly zhruba hodinové návštěvy sídel kandidujících politických stran a hnutí, krátké představení jejich kandidátů a hlavně programu. Hlavní roli by v takovém formátu měly tyto strany a hnutí a nikoli ČT a její moderátoři. Nic takového se však šéfům ČT zřejmě nehodí „do krámu“…..

Svatou pravdu má jeden z našich velikánů Karel Čapek (1890-1938), že „není horší propagandy než ta, která se vnucuje“. Pravdu má i španělský malíř Salvador Dalí (1904-1989), že „dojít k dílu neznamená rozkládat, ale naopak spojovat“. A vnucování propagandy, mj. proamerické či protiruské, i rozkládání společnosti nejrůznějším štvaním má zejména v posledních letech ČT na svém kontě rovněž přespříliš.

ČT se velmi změnila k horšímu zejména po tzv. „spacákové revoluci“ před dvaceti lety, kdy se vlády v ČT za podpory některých politiků zmocnilo prohavlovské „Bratrstvo kočičí pracky“, které ji okupuje dodnes. A je tam zabarikádováno za pomoci utajovaných a zdá se že „neprůstřelných“ smluv, stínových dohod a podpory lidí, například některých členů rady ČT či mnohých umělců, kteří jsou jako pijavice přisáti na její finanční „cecíky“ bohatě dotované všemi občany. I když si ČT ve své namyšlenosti mnohých z nich neváží, pohrdá jimi a působí proti nim….

Nápravu k lepší, vyváženější a objektivnější ČT zejména ve zpravodajství zřejmě může zajistit už jen další, tentokrát „politická revoluce“. Pokud se ovšem politici přestanou ČT bát a nenechají se jí vydírat. Například hrozbou, že nebudou zváni na obrazovku, na které se někteří přímo nadýmají sebevědomím, nebo že je pošpiní pořady typu „Reportéři ČT“ Marka Wollnera nebo „168 hodin“ Nory Fridrichové. Nebo že si je pozve „na kobereček“ dnes již dosti neslavně známý moderátor se zlýma očima a často ironickými škleby Jakub Železný.

Někteří činitelé a redaktoři ČT i sebemenší kritiku odmítají, brání se mimořádnou složitostí své práce, nenahraditelností svých zkušeností a ve své namyšlenosti se i proto za přizvukování svých kamarádů a kolegů považují za jediné schopné ji vykonávat.

Jenže jak pravil již francouzský politik Georges B. Clemenceau (1841-1929): „Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí“.

Jiří Vaško

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChyby Babiše si vybírají daň: ANO klesá, Piráti, ODS a spol. by vytvořili vládu   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 05:55:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nevěřím, že má Andrej Babiš poradce. A zřejmě ani nezná představy svých většinových voličů. A možná znal, ale v poslední době to neskutečně voral. Jeho volič je typický volič spíše konzervativnější, mající přirozený odpor vůči liberalistickým a lidskoprávním výstřelkům.

Proto jeho nedávný amok při potírání Lukašenka a jeho aktivity na tomto poli, byly jako zjevením. Konec konců proti němu trvale liberálové a hnutí chvilek demonstrovalo, dychtilo pomyslně po jeho krvi a chtěli jeho odstoupení. A my, kteří jsme jej chránili, jsme jim vyčítali neúctu k demokratickým pravidlům a nerespektování svobodné volby. A co teď když začal mluvit jako Piráti či TOP 09.

Na jaře tohoto roku zabodoval skvělým přístupem a razancí k boji proti koronaviru. Na první období jmenoval šéfem ÚKR prof. Primulu, který věcným ale přirozeně tvrdým způsobem nás zachránil. A i když opozice, zejména Piráti dštili oheň a házeli klacky pod nohy, ANO dosáhlo až 32% podpory. Bylo jednoznačným politickým lídrem republiky.

Pak ale začala opozice fňukat a on dospěl k názoru, že lidé jsou nespokojení. Ale jeho voliči nebyli, to všechno jsou stoupenci opozice.

Uvolnil vše, co se dalo, otevřel hranice dokořán: Vždy lidé to chtějí. Ale ne. To chtěli lidé spjatí s opozicí. Téměř groteskně se bál jakéhokoliv omezení a proto jsme nyní z hlediska každodenního počtu nakažených na 100 000 obyvatel na to nejhůře v Evropě.

Nuže počáteční bezhlavá podpora převratu v Bělorusku, který po vzoru Venezuely stejně nemůže skončit vítězstvím pučistů, i kdyby EU a USA se stavěly na hlavu a chtěli sankce proti všem úředníkům Lukašenkovy vlády a neschopnost provést rychlý a razantní obrat v přístupu ke covidu, který udělal Sebastián Kurz, Emanuel Macron, Boris Johnson atd přineslo své trpké ovoce.

Kantar CZ pro ČT přišel s těmito děsivými čísly, když zásadní změnu by představovali vypadnutí komunisté.

ANO 27,5 % Piráti 19,5 % ODS 15% SPD 8% STAN 6,5% ČSSD 5,5% TOP09 5%

Takže koalice ANO -ČSSD by měla 32,5% I s SPD by to bylo 40,5 %

A Koalice Piráti – ODS- STAN – TOP 09 by měla 46 %.

Nepřepočítávám ta procenta na mandáty i proto, že tento hrubý náčrt by měl být jen varováním.

Při jejich čtení mám pocity voliče Trumpa, na něhož se po zahájení koronaviru ode všade linou čísla hovořící o vítězství Bidena a on se klepe hrůzou, jak se budou chovat BLM v případě jeho vítězství.

No počkejme si na volby do krajských zastupitelstev (volby do tchajwanského Senátu jsou v podstatě jasné) a Andreji Babišovi popřejme, aby více přemýšlel…

Jiří Vyvadil


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNenávidí český národ a tak zničili sochu Nerudy v Praze   
Pridal tk Pondělí 21 září 2020 - 05:46:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Socha autora těchto veršů z Písní kosmických, Jana Nerudy, byla jakýmisi vandaly shozena z podstavce. Na Petříně. Policie vyšetřuje.

"Vlast svou máš nade vše milovat!"
to ve hvězdách zlatě psáno
a krasšího hvězdám nad zákon ten
zákona není dáno.
Proto má planeta slunce své,
jež k druhům ji měkce pojí,
a každý má hvězdnatý nárůdek
odvěkou oblast svoji.
Proto i kometa jiskrná
tak dlouze své tělo plouží,
že do světa zahnané atomy
po vlasti nazpět touží.
Vzhůru již hlavu, národe,
k nebi své zdvihni oči!
Viz: jsou tam i malé hvězdičky,
kol nichž se velké točí!
Toť prostě tím: ty maličké
z jadrného jsou fládru,
ale ty velké a poslušné
jen z plynových jsou hadrů..."


Na jaře zazněl startovní výstřel obrazoborectví odstraněním sochy maršála Koněva. Pak se těmto snahám dostalo výrazného podnětu z USA, Black lives matter.

Ať už to byl kdokoli, kdo Nerudovu sochu serval z podstavce, opilý vandal či kritik Nerudova "nacionalismu", dal našemu národu další facku do tváře.

Můžeme ale mít radost z Mariánského sloupu, tomu opětovné stržení hrozit nebude, či se můžeme těšit na sochy a sousoší habsburských panovníků.

"Načo Čehúnom treba Neruda", řekl by major Terazky....

Autor: Ivan David

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2111 sec,0.0741 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,587kB