Středa 08 květen 2019
Živnostenský úřad zakázal Adamu B. Bartošovi provozovat živnost s prodejem knih!   
Pridal tk Středa 08 květen 2019 - 06:23:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Živnostenský úřad zakázal Adamu B. Bartošovi provozovat živnost s prodejem knih! Předsedovi Národní demokracie rozbíjejí okna v autě, zakazují mu nakupovat knihy a teď už mu zakázali dokonce i zdroj obživy z provozu online knihkupectví! Adam B. Bartoš se proti rozhodnutí odvolá. Norimberské zákony v2.0 v České republice jsou inspirovány nacistickým Německem, kde byla Židům rozbíjena okna, v obchodech jim nic neprodali a nesměli ani provozovat živnosti!

Včera jsme na Aeronetu informovali o tom, že předsedovi Národní demokracie Adamu B. Bartošovi odmítl majitel antikvariátu Arco v Jeruzalémské ulici v Praze prodat knihu. A dnes tady máme pokračování. Živnostenský úřad v Kadani dnes zrušil Adamu B. Bartošovi jeho živnost s prodejem knih a provozem online knihkupectví ABB Knihy. Úřad to zdůvodňuje tím, že živnostník byl pravomocně odsouzen a není tak již způsobilý k provozu živnosti. Adam B. Bartoš byl před časem odsouzen v celkem dvou kauzách k podmíněným trestům, první rozsudek se týkal údajných antisemitských nápisů na demonstraci v Polné při projevu o smrti Anežky Hrůzové a tzv. Hilsneriádě, a druhý rozsudek se týkal prodeje antisemitské literatury. A právě tento rozsudek použil Živnostenský úřad jako důvod ke zrušení živnosti, protože prý došlo k trestnému činu v souvislosti s provozem živnosti.

Oznámení, které přišlo Adamu Bartošovi z úřadu.Minulý rok v listopadu dostal Adam B. Bartoš dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky za vydávání protižidovských knih, článků a komentářů a za protižidovské, protimigrantské a protiislámské projevy. Dopustil se tak prý trestných činů popírání a schvalování genocidy, podněcování nenávisti a hanobení národa. Je zajímavé, že proti migraci demonstrují i jiné politické strany v ČR, včetně parlamentní SPD, ale nikdo je neodsuzuje za protimigrační a protiislámské projevy. V minulosti jsme viděli pouze útoky státní moci v ČR jen proti dvěma subjektům na politické scéně, proti Dělnické straně (ta byla dokonce rozpuštěna soudem a přejmenovala se na Dělnickou stranu sociální spravedlnosti) a proti Národní demokracii. Ostatní politické strany zjevně nepředstavují pro mocenský režim v ČR problém.

Norimberské zákony 2.0 v Česku

V České republice probíhají skryté fašizační procesy, které garantuje justiční křídlo moci. Minulý týden Ústavní soud v Brně de facto institucionalizoval diskriminaci zákazníků v obchodním styku a flagrantně tak pošlapal zákony nejen na ochranu spotřebitele, ale především mezinárodní úmluvy proti diskriminaci. Ústavní soud totiž v kauze ostravského hotelu Brioni uvedl, že provozovatel hotelu má právo diskriminovat zákazníky podle svého politického uvážení. A hned včera se ukázalo, že podnikatelé se tímto judikátem inspirují a přestávají prodávat zboží vytipovaným lidem na základě jejich politického přesvědčení, jako právě v případě antikvariátu Arco v Praze.

Situace v České republice začíná připomínat nacistické Německo v září 1935, kdy byly přijaty tzv. Norimberské zákony a také připomíná situaci po Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938. Norimberské zákony byly namířeny proti etnickým Židům v Německu. Tyto zákony se tak vůbec nevztahovaly na chazariát a na členy tehdejšího světového sionistického hnutí, které již tehdy v Evropě mělo centrum řízení v Londýně z Domu Rothschild. Proto etničtí Židé byli první na ráně a jako první čelili útokům, a to zejména v mnoha případech od svých vlastních soukmenovců z řad sionistů.

Sionistické procesy řízení stály za rozvratem Sovětského svazu zevnitř, protože zvenčí to nešlo

Právě tehdy vznikl počátek vleklé a skryté války mezi Židy a židy, protože celá druhá světová válka byla financována ze zdrojů britských a amerických bank v rukách světových sionistů a vítězem II. sv. války byl Dům Sion, jehož banky poté získaly kontrolu nad celou západní Evropou a Severní Amerikou. Jediný, kdo do tohoto plánu vhodil vidle, byl J. V. Stalin. Studená válka, která se po roce 1945 rozpoutala, byla válka Domu Sion o získání kontroly nad Sovětským svazem a jeho obrovskými nerostnými zásobami. To, co nedokázal Adolf Hitler zajistit pro světové sionisty, tedy poražení SSSR, měly dokázat USA po roce 1945. Ale nepodařilo se. Ne tak, jak bylo zamýšleno.

Sovětský svaz nakonec sice padl a jeho východní satelity se připojily na západ pod kontrolu Domu Sion a jejich plánu světové globalizace, ale nikdy by k rozpadu SSSR nedošlo, pokud by sionisté neinfiltrovali nejmocnější orgán v Sovětském svazu, tzv. Nejvyšší sovět. To bylo hlavní politbyro veškerých procesů v SSSR a jeho řady infiltrovali sionisté skrze jedinou cestu, která přicházela v úvahu, skrze KGB. Sovětská rozvědka jako jediná měla čilé kontakty na západě a postupná korupce kádrů KGB umožnila Domu Sion začít měnit procesy v Nejvyšším sovětu.

Architektem rozpadu SSSR byl bývalý šéf KGB, který se stal generálním tajemníkem ÚV KSSS

Právě KGB totiž kontrolovala od nástupu Jurije Andropova v roce 1982 do funkce gen. tajemníka ÚV KSSS. Andropov byl totiž bývalým šéfem KGB a právě on zahájil v prezídiu Nejvyššího sovětu změny, které vedly k dosazení infiltrovaných kádrů, jejichž úkolem bylo přivést Sovětský svaz k postupnému a manažovanému rozpadu a k odchodu země od Stalinovy národní doktríny Sovětů směrem k divoké privatizaci zdrojů SSSR a svazových republik. Právě za Andropova byl takový kádr vytipován a přesunut do Moskvy, ten kádr se jmenoval Michail Gorbačov.

Tím jsme se ale dostali někam úplně jinam, ale chci pouze objasnit, proč Norimberské zákony jsou dodnes úmyslně vydávány za zákony, které útočily proti všemu židovskému. To prostě není pravda. Byly to zákony namířené proti etnickým Židům, kteří své židovství neskrývali a nechtěli se ani po stránce rodových linií mísit s gójskými rody, na rozdíl od chazariátu, tedy nesemitských židů, kteří prosazovali už tehdy myšlenku světového sionismu, tedy vytvoření světové vlády židů nad celým světem.

Abyste pochopili, kam tím mířím, tak chci prostě vysvětlit, že stejně tak, jako nacistům nevadili sionisté, tak ani dnes režimům nevadí protimigrační hnutí a organizace. Nacistům vadili ti Židé, kteří se k židovství hlásili a nijak se s ním netajili. Stejně tak dnes vadí režimu jen ti protimigrační a protiislámští politici, kteří se nebojí nahlas říkat a publikovat, kdo ve skutečnost řídí migraci do Evropy, tedy sionisté a nikdo jiný.

Globalizace je jako letadlo, ze kterého se nedá vyskočit tak snadno, jako se do něho nasedlo

Nikdy neuslyšíte od Tomia Okamury nebo jiných politiků na alternativě, že za migrací stojí Dům Sion a světoví sionisté, tedy židé. Neuslyšíte to od nich, protože mnozí z nich buď jsou přímo rodově ukotveni v chazarských rodových liniích, anebo jsou pro změnu zasvěceni a zaritováni v některých okultních organizacích, jako jsou např. Svobodní zednáři, anebo v organizacích zasvěceného technologického řízení moci, jako jsou např. Rotary kluby.

Všechny tyto organizace spadají pod kontrolu světových sionistů a oltářem jejich víry je potom Talmud. A pozor, ne každý, kdo pracuje pro chazariát, má tušení o Talmudu. Je to stejné, jako když sednete do letadla. Nemusíte být pilot, nemusíte znát letový manuál, nemusíte být letecký mechanik, abyste mohli létat. Prostě si sednete, posloucháte povely letušky, připnete si pásy, posloucháte pokyny pilota z intercomu. Netušíte o fungování letadla naprosto nic. Vystoupit však nemůžete, protože to prostě nejde. V globalizaci jsou často procesy jednosměrné a jakmile jsou započaty a zahájeny, již je nelze snadno zvrátit. Naopak, společnost se na procesech jednosměrného charakteru stává závislou.

Stejné je to se světovými sionisty a chazariátem. Kdokoliv nasedne do projektu globalizace pod řízením světového sionismu, nemůže už jen tak vystoupit. Existují myšlenky, jak z letadla globalizace vystoupit. Buď se dá vystoupit bez padáku, anebo se dá vyskočit s padákem, který ale nemá jasnou podobu, nikdo s jeho použitím nepočítal a vyskočení se stává čím dál tím méně pravděpodobným, čím déle si to pasažér rozmýšlí. Pokud vám to připomíná Brexit, tak vám to připomíná naprosto správně. Globalizace je řízena lidmi vpředu v kokpitu, které nevidíme, neznáme je.

Víme, že tam sedí a drží kniply, ale to je tak všechno, co víme. Letušky jsou spojky pilotů. Jejich úkolem je uklidňovat pasažéry a někdy i lhát, že všechno je v pořádku, ty rány od motorů a otřesy jsou prý úplně v pořádku. Globalizace je de facto jako to letadlo: sednout do takového letadla má smysl jen tehdy, pokud se někam dostanete z bodu A do bodu B, a ten bod B není horší než ten, ze kterého jste vyletěli. Když totiž pasažéři vidí, kam let míří, chtějí raději z letadla vyskočit, než dorazit do plánovaného cíle, který se záhadně během letu navíc podivně změnil. Do letadla globalizace mnoho pasažérů nastoupilo za podmínek X, během letu se podmínky změnily na Y a nakonec se cíl trasy dokonce změnil na Z. Není divu, že mnoho pasažérů hledá Exit.

Diskriminace a likvidace nepohodlné opozice, která odhaluje pravdu o světové nadvládě vyvoleného národa

A proč o tom píšu? Protože všechno to, co se děje okolo Adama B. Bartoše mi připomíná události z roku 1935 v Německu. Adam si již nemůže v antikvariátu koupit knihu. Je nežádoucí zákazník, “děkujeme vám, že už u nás nebudete nakupovat…,” napsal mu majitel antikvariátu. Stejně jako Židé v Německu po 15. září 1935 nemůže chodit do obchodů, kde si to majitelé nepřejí, protože Adam má jiné politické názory a postoje. Stejně jako Židé v Německu po roce 1935 nemůže provozovat živnost, protože je nežádoucí osoba, vyznává nežádoucí politické postoje.
A stejně jako v listopadu 1938 v Německu, tak i Adam Bartoš se dočkal své Křišťálové noci, když mu neznámý pachatel v noci rozbil skla u jeho auta. Jaký je rozdíl mezi tím, když Němci házeli kamení do oken židovských výkladů v obchodech a házením kamenů do oken automobilu? Není v tom žádný rozdíl. Můžeme tak říct, že v České republice byly přijaty Norimberské zákony v2.0 v roce 2019, jenom si toho jaksi nikdo nevšiml. Na základě těchto zákonů je možné diskriminovat hosty v hotelu, diskriminovat zákazníky antikvariátu, zakazovat provozy živností a zdroje obživy a rozbíjet skleněné výplně oken automobilů.

Situaci ohledně Adamovy živnosti jsme již řešili, poradil jsem mu několik variant, jak zachovat plynulý provoz jeho online eshopu Knihy ABB, jedno z těchto řešení si určitě vybere v případě, že odvolání proti rozhodnutí Živnostenského úřadu neuspěje, každopádně se ale ukazuje, že v ČR existují dva druhy opozice. Jedna, která režimu nevadí, protože je postupně infiltrována kádry ze systémových stran jako je ODS, TOP09 a ČSSD, a druhá opozice, která je vláčena po soudech a její leader je diskriminován, kriminalizován a dokonce je zbavován práva na vlastní obživu a živnost. Jde o formu sociální popravy. A to všechno kvůli tomu, že Adam B. Bartoš si dovolil vydávat knihy, které odhalují vliv a moc židů a Židů na národní a globální procesy řízení. Proto nikomu nevadí opozice, která má na kandidátkách zednáře, ale vadí opozice, která se nebojí ukázat na ty, kteří řídí národy a celý svět.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/zivnostensky-urad-zakazal-adamu-b-bartosovi-provozovat-zivnost-s-prodejem-knih-predsedovi-narodni-demokracie-rozbijeji-okna-v-aute-zakazuji-mu-nakupovat-knihy-a-ted-uz-mu-zakazali-dokonce-i-obzivu/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1066 sec,0.0342 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,282kB