Novinka:Zatímco…(1)
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Pondělí 18 březen 2019 - 04:27:43

Zatímco jste spali nebo dělali něco jiného pro své zdraví, mnozí se seznamovali s historickými nebo aktuálními událostmi (například vstupu ČR do NATO, 80 let od protektorátu nebo začali přemýšlet o světlé budoucností chráněné přípravami na válku dneška s pomocí amerických vrtulníků, či kdo bude novým prezidentem Slovenské republiky), masová média z nějakých důvodů zapomněla připomenout 30 leté výročí založení www (world wide web) a s ním spojené potřeby reflexe výzev, které představuje.

12. Března 1989 zveřejnil tehdejší software inženýr v CERN, dnes Sir Tim Berners-Lee myšlenku o spojení informace tak, aby ji bylo možno lehce získat a lehce sdílet. Předložený návrh nazvaný Information management: A proposal, byl jeho tehdejším nadřízeným, Mike Sendall ohodnocen Vague, but exciting. Trvalo to rok, aby Sir Tim mohl v říjnu 1990 představit tři hlavní komponenty www: HTML (HyperText Markup Language), http (Hypertext Transfer Protocol) a URL (Uniform Resource Identifier). A další necelé tři roky, aby v roce 1993, společně s CERN zveřejnil kód pro bezplatný vývoj webu.

Dnes 30 let po představení myšlenky www mnozí neví, že první www se jmenovala info.cern.ch, a že internet (síť komputerů, serverů, data center umístěných po světě) a www (jako pouze jedna s mnoha možností, jak se dostat k informaci) není jedno a totéž. Odeslaný mail cestuje po internetu, ne po www. Ta používá HTTP. WhatsApp, nebo Skype používá internet, ne www. Ještě méně z nás ví o nebezpečí, které představuje www a tzv. splinternet.

Nebezpečí, které lze popsat jako roztříštění nebo rozdělení internetu a www na menší kousky, je částí výhod a výzvy, které technologie nepochybně nabízí. O výhodách se nebudu zmiňovat, o výzvě krátce. Tu představuje paradox: něco, co má potenciál být univerzálním, je již dnes, na základě uměle vytvořeného principu s dobrým úmyslem, kontrolováno a bude ještě více kontrolováno v budoucnosti. Očekávám, že dokonce rozděleno. Svoboda a možnost technologie jako pár se stát univerzálními skončily dávno před 30. výročím a bestiální vraždou v novozélandském městě Christchurch. Ta není jediným nebo posledním důvodem ke kontrole a regionálnímu dělení www, které probíhá v ČLR a RF. Proč?

Twitter například šíří již celá léta falešnou informaci 6x rychleji než pravdu. O potenciálu sdílení, nemluvě. Dalším v řadě jsou data. Ta mají pro různé státy různé hodnoty. ČLR a Indie hodnotí data jako národní. RF dochází k podobnému hodnocení. EU má na ochranu dat GDPR. USA hodnotí data jako komerční produkt, bez ochrany. Uvedené hodnocení dat v USA umožnil bezplatný sběr dat po celá desetiletí a po celém světě, naivita, slepá víra lidí v technologické novinky, a v neposlední řadě kvalitní marketing Made in USA.

Dnes ale žijeme v době strachů, regulace, změny hodnot a konkurence technologických a demografických gigantů. Proto se stal boj o www, bojem doby (webfoundation.org - Tim Berners-Lee: The fight for the web is one of the most important causes of our time).

To, co mělo být bez hranic, nabízející uniformní on-line zkušenost každému kdo zachce, narazilo na své hranice a hranice akceptování moci. Tu ohrožuje technologický pokrok pod

kontrolou několika málo technologických gigantů. Podobně ohrožuje společnost. Současně zvětšuje propast mezi těmi, kdo jsou on-line, kdo není, nebo nemůže být. Tvořící se nekontrolovatelné riziko se stalo potenciálem obchodních válek (mezi USA, ČLR, EU, RF, Indií apod.) a stává se nebezpečím pro systém moci a tím i rizikem válečných konfliktů různého druhu, kvality a velikosti. Zjednodušeně formulováno: tmavé mraky pochybností o www a internetu zatemňují kritické, tj. jasné myšlení obyvatel, vůdců a ohrožují mocenské struktury. Co dělat?

Nehledě na uvedené mraky pochybností, které rostou v prostředí, které charakterizuje mimo jiné absence nebo rostoucí nedůvěra a přítomnost bezohledné konkurence, problematika www a internetu je řešitelná. Proč?

Nabízí totiž možnost reflektovat chování uživatelů, technologických gigantů a moci v době, kdy www a internet jsou oslabovány, nejenom vědomým zneužíváním hackery, kriminálními strukturami a šířením urážek, lží a omezeními (bez nebo s podporou státu a moci), ale i obchodními modely (sociálních a jiných sítí) ničícími historií prověřené hodnoty, a v neposlední řadě udivující nízkou úrovní většiny on-line reakcí a zpětné vazby.

Jestliže jako první uvedené nebude možné úspěšně regulovat, již kvůli suverenitě států, v nichž, nebo z nichž technologičtí giganti operují, tak ostatní lze. Jak?

Podrobnější odpověď dnes nebudu dávat. Přesahuje možnosti zveřejnění a volný čas čtenářů. Indikuji pouze směr: Existuje univerzální deklarace lidských práv, existuje mořské právo, snad i vesmírné, proč by nemohlo existovat univerzální právo kybernetické a www. O právo a Contract for the Web (iniciovaný v Lisabonu na web summitu) se snaží Web Foundation.

Problém mnohých iniciativ, včetně té uvedené je v jejich přirozené naivitě, potřebě spolupráce všech účastníků procesu bez výjimky a kvality prostředí, ve kterém se iniciativy rozvíjejí a mají realizovat.

Situace je podobná té, kterou vtipně a se znalostí historie popsal Jaroslav Bašta v příspěvku z dnešního dne (17.3) nazvaného Klimatická Johanka z Arcu a její děti. Nevidím reálný potenciál současného hospodářsko – politického systému, který by mohl umožnit transformaci práva do digitální doby. Práva digitální doby, které by ctil každý stát a každý občan Planety. Proto se nebudu divit, bude li technologická sebevražda naší civilizace pokračovat. Umocňuje jí rostoucí nevzdělanost, ignorování historie jako matky moudrosti, a v neposlední řadě paradoxy tvořené požadavky na krátkodobý zisk technologických gigantů, uměle tvořená lidská práva, vědecká a veřejná svoboda, bezpečnost a rozmanitost kultur a hodnot. To vše na prahu hry s umělou inteligencí, která již je schopna myslet lépe než my, ale ne jako my. To vše na prahu Asijského století. O něm se zmíním v pokračování Zatímco (2). Souhlasu netřeba. 17.3.2019.


Zatímco…(2)

Zatímco jste spali, mnozí na Slovensku a v Praze se radovali z vítězství paní Zuzany Čaputové v prvním kole prezidentských voleb. Všem radujícím uteklo, že je v podstatě jedno, co týče osudu dnešního státu, kdo bude prezidentem. Pro mne zůstává záhadou, proč se úspěšná právnička snaží dostat do úřadu, ve kterém bude s pravděpodobností hraničící s jistotou přijímat prosby a hrozby vítaných a nevítaných (hostů), které jí nedovolí vyhrát ani jednu hru, ani jeden proces. Proč? Z mnoha důvodů. Jedním z nich je skutečnost setkání představitelů 68 států (především Asie, Afriky, Evropy), reprezentujících 2/3 světové populace, 50 procent světového hospodářského produktu v květnu 2017, v Pekingu. Účastníci setkání byli svědky startu největšího projektu v historii lidstva, iniciativy Jeden pás, jedna cesta, v angličtině BRI (Belt and Road Initiative). Stručně formulováno: Asijské století není v plenkách, ale již chodí v éře a (uni)formě staro-nové Hedvábné stezky.

Chodí, nežebrá, a přesto rozděluje a vybízí k závisti a nenávisti. To přesto, že nabízí příležitost spojení, výměnu a sdílení kulturních, hospodářských a technologických úspěchů nejlidnatější částí Planety s ostatním světem. Zda - li nabídka Jeden pás, jedna cesta bude přijata, jak, kdy a kým, zůstává otázkou. Na ni nelze, jako na nic dát jednu odpověď s konečnou platností. Skutečností však je a zůstane na desetiletí, pokud nedojde ke zničení Planety, že iniciativa Jeden pás, jedna cesta představuje významnou iniciativu v historii diplomacie ČLR a 21. Století. Zda li je možné srovnat iniciativu se založením OSN, SB a všech projektů 20. století dohromady, nevím. Vím však, že na předevčírem ukončeném Všečínském shromáždění lidových zástupců šla také řeč o diplomacii. Tón udal prezident Si Ťin-pching. Proto očekávám více asertivní, někdy i agresivní diplomacii, v dané chvíli především v osobních setkáních. Ideologická argumentace bude doplněna akcentací na právo ČLR a podobné aspekty týkající se spolupráce se zahraničím. To nebude legrace pro hráče z české kotliny, ani znalce slovenské horniny. Proto dojde nejenom ke změně tónu během oficiálních setkání a jednání, ale i ke změně časové osy a prostředí, v němž se může spolupracovat. Piši o asijském století, protože je to prvně v novodobé historii lidstva, že iniciativa přišla z Východu, Asie, ne ze Západu, USA nebo Evropy. A protože iniciativa má čas, který mimo jiné nabízí severní mořská trasa ve spolupráci s Ruskou federací.

Protože se jedná o významnou iniciativu a zajímavé téma s mnoha s celosvětovými následky pro celé 21. století doporučuji knihu, podobně jako to udělalo mnou často kritizované WEF v Davosu před měsícem, nazvanou The future is Asian (Budoucnost je asijská). Autorem knihy je Parag Khanna. Kdo se chce účastnit debaty s autorem nebo jenom pasivně seznámit s jeho odpověďmi na otázky, ke kterým vybízí kniha, může se přihlásit na wef.ch/bookclub.

Koho nezajímá kniha ani problematika vzdáleného Jednoho pásu, jedné cesty, za to ale blízké EU může se zamyslet nad odhadem EK. Odhad se týká nedostatku specialistů v IT a v sektoru zpracovávajícím data. K roku 2020 odhad představuje nedostatek specialistů v počtu 756 tisíc. Vyjde li do života tzv. čtvrtá průmyslová revoluce (FIR - Fourth Industrial Revolution) propast mezi požadavky technologických gigantů a tržní nabídkou specialistů

bude růst. Podobně budou růst platy a propast mezi bohatými mladými a chudými středního a bídnými seniorského věku. Obraz propasti dokresluje odhad nových pracovních rolí vznikajících z dělení práce mezi člověkem, robotem a technologiemi spojených s umělou inteligencí.

WEF odhaduje pro celý svět minimálně 133 milionů nových rolí. Kdo je bude hrát a v jakém poměru, nevím. Za to vím, že to budou společenství, které úspěšně zvládnou reformu společnosti a vzdělání, dovolující vychovávat a vzdělávat v tandemu. Kreativní mladou generaci schopnou systematicky řešit problémy a jednat na základě znalostí potřeb potenciálních klientů a uživatelů, ne chtíčů nebo přání spekulantů a finančníků, o ceně nebo lesku obalu nových produktů a služeb, nemluvě.

Zatímco jste se věnovali svým povinnostem, rodině nebo hobby, v nedalekém sousedství, v Republice Bělorusko (RB), došlo k výtoku hnisu ve staro-známém vztahu RB s RF. V nedávné minulosti jsem zveřejnil několik příspěvků týkajících se problematiky výstavby AE, nového velvyslance RF v RB, pana Michala Babiče a také o tom, že spoluřídit Eurasijské hospodářské společenství je něco kvalitativně jiného, než řídit kolchoz nebo sovchoz.

Hnis ve vztahu RB s RF způsobil mnohorozměrný vztah mezi částí běloruské opozice (včetně neo-banderovců), částí vlády se svými experty a prezidentem Alexandrem Lukašenko. Vzpomínám si, že již před několika roky (2015) ruská informační agentura Regnum psala o vznikajícím riziku. I ve spojení s novináři informační agentury ve vyšetřovací vazbě (Šiptěnko, Alimkin a Povlovec). Osobně jsem některé názory novinářů a informace prověřil, a po té použil ve svých příspěvcích. Dnes je tomu podobně. Příspěvek byl iniciován aktuálním interview velvyslance RF v Minsku, které jsem delší dobu očekával, podporou projektu z ČR, kterou jsem organizoval a z dalších důvodů. K nim patří snaha RB o rozšíření obchodu a styků s ČR, potažmo EU. Tato snaha je doprovázená zřejmou, pro starší generaci (i Bělorusů) nepřirozenou rusofobií a svým proti unijním (RB-RF) zaměřením.

Nebudu opakovat obsah starších příspěvků. Kdo má o ně zájem, může si je vyhledat. Opakuji pouze, že rozhodnutí prezidenta Putina naznačit velvyslancem pana Michala Babiče dokazuje kvalitu a prozíravost rozhodnutí. Zmiňuji se o RB ne proto, že dozrála doba k ukončení diskuzí a začalo finále integračního procesu unijního (svazového) státu RF – RB. Ale především proto, že končí podpora vládám a státům, které si myslí, že RF je slabé s velikou trpělivostí a dojností. Tím mám mysli nejenom RB, ale i Ukrajinu, především po prezidentských volbách. V nich očekávám nebezpečnou reinkarnaci Porošenko, která může silně ovlivnit volby do EP a samotnou politiku EK.

Pro informaci uvádím, že od roku 2000 do 2010 představovala finanční pomoc RF svému spojenci sumu od několika stovek milionů USD do 2-3 miliard USD ročně. Dnes dosahuje finanční pomoc výše 6 miliard USD ročně. Pro informaci uvádím zřejmou skutečnost, spojenou s polopravdivým informováním prezidenta Lukašenko. Podobné se děje i v demokratické EU, kde mýty, (zlo)zvyky a přání dovolují rozkvět nejenom blokované vládní organizace, ale i lidí a společnosti. Citát velvyslance, který nepřekládám, ale přikládám na konci příspěvku, faktologicky vysvětlení úrokové sazby a jejich rozdíl mezi sazbou RF a

ČLR. Připomínám úrokovou sazbu, protože často bývá částí rozhodování o investičním projektu. Ve vleku takových rozhodnutí se po té nachází reakce MZV. I to Běloruské MZV reagovalo. A na klidu ve vztahu s RF nepřidalo. Proč? Protože osobní výpad ministra zahraničí proti velvyslanci RF dovolil uvidět a analyzovat hnis ve vztahu. Jednoduchá analýza dokazuje spojení vlastních, tzv. provládních expertů s prozápadními experty opozice. O objektivitě a nezávislosti expertů nemůže být ani mysli, ani řeči.

Prezident Lukašenko má velice málo možností: omluvit za konání MZV, s následným propuštěním ministra zahraničí RB (Vladimíra Makeja), nereagovat se všemi následky pro prezidentskou kampaň, ve které bude figurovat jako potrefená husa, nebo pokračovat ve hře v naději a s prosbou o pomoc na principu umyj mi vlasy, ale ať nejsou mokré. Třetí možnost odpadá, protože interview velvyslance RF dokazuje, že prezident Putin se poučil z lekce, kterou nabídla Ukrajina. Prezident Putin nedovolí opozici neo-nacistů a neo-banderovců ovládnout běloruské pole. K plnému poučení veřejnosti zbývá ještě veřejná odpovědět prezidenta Putina na otázku o přiznání nebo nepřiznání výsledku prezidentských voleb. Z odpovědi se dovíme o představitelných vyplývajících následcích. Příští prezident Ukrajiny takovým způsobem dostal možnost se připravit na následky svého konání s podporou parazitů společnosti, včetně spolupráce s ruskými oligarchy. Ti, kdo věří v Rusko, mohou věřit, že ode dneška nebudou bez pomoci. Špatná zpráva pro rusofoby. Souhlasu netřeba. 17.3.2019.

Příloha:

«Вы знаете, я убежден, что президента просто подвели, услужливо подложив такого рода аргументы. Размещение резервных средств государства в особо надежных активах — общепринятая мировая практика. Но только не под 0,75%, а средневзвешенная ставка по вкладам в ценные бумаги составила от около 2,4%. Если для чего-то из более чем 7,5 миллиардов долларов льготных государственных кредитов выхватили обычный коммерческий кредит Сбербанка «Беларуськалию» под 9% годовых, то необходимо было бы объяснить людям, что этот кредит — коммерческий и был получен в 2015 году, когда Белоруссия имела минимальный международный кредитный рейтинг и по существующим банковским стандартам нигде в мире ниже ставки получить не могла. Именно поэтому кредит был погашен не сразу, как говорилось, а лишь в декабре 2018 года, когда изменились, в том числе при помощи России, экономические возможности Белоруссии. Если говорить о китайских кредитах под 2%, то важно понимать, что это так называемые связанные кредиты, когда не менее половины оборудования и услуг предоставляются китайскими предприятиями, а генеральным подрядчиком, как правило, выступают китайские компании. И если прибыль, которую они заложили в стоимость своих услуг и оборудования, переложить на банковские проценты, то их величина может иметь двузначные значения».

Jan Campbell


Tato novinka je z -Info kuryr
( http://m.infokuryr.cz/news.php?extend.24242 )


Vygenerováno za:0.0700 sec,0.0487 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:947,008B