Novinka:Rada Evropy obnovuje ruské hlasovací právo
(Kategorie: Ze světa)
Napsal tk
Čtvrtek 27 červen 2019 - 03:14:14

Rada Evropy 25. června hlasovala o přijetí jednoho usnesení, aby doplnila ustanovení do pravidla programu parlamentního shromáždění této instituce. Toto ustanovení ve skutečnosti obnoví hlasovací právo Ruska v parlamentním shromáždění Rady Evropy.

Ustanovení bylo přijato parlamentním shromážděním Rady Evropy téhož dne se 119 hlasy pro, 62 hlasů bylo proti, dalších 10 členů se zdrželo hlasování. Doplňující ustanovení vyjasňují hlasovací a jazykové práva zástupců členských zemí Rady Evropy na parlamentním shromáždění, a „přizvala zástupce členských států, kteří nemají zástupce na parlamentním shromáždění, k předložení kvalifikačního certifikátu ohledně účasti na zasedání v červnu roku 2019. "

Rada Evropy je evropská organizace. Rusko vstoupilo do zmíněné organizace v roce 1996. V dubnu 2014 přijalo parlamentní shromáždění Rady Evropy usnesení o zrušení hlasovacích práv Ruska z důvodů krymské otázky. Rusko opakovaně vyzvalo k obnovení všech zákonných práv Ruska v této organizaci. V září 2017 Rusko přestalo platit členské příspěvky Radě Evropy. Tato organizace uvedla, že pokud Rusko neobnoví platbu svých poplatků před polovinou roku 2019, může být Rusko z Rady Evropy vyloučeno. Země jako Ukrajina jsou pevně proti obnově ruských hlasovacích práv v Radě Evropy.
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://m.infokuryr.cz/news.php?extend.25138 )


Vygenerováno za:0.0353 sec,0.0203 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:861,832B